Ağustos Ayı


  • Haziran 22, 2018
  • 2215

2 AĞUSTOS 2016

1)Dr. Emin Karaca, Dr. Hatice Seval Pehlevan, Dr. Yunus Emre Kaya, Dr. Nayim Karadoğan, Dr. Mehmet Mahir Atasoy, Dr. Aysu Aligil, Dr. Fatma Yıldırım, Dr. Volkan Yaşik, Dr. Şafak Aktar, Dr. Gına Moret Nesı, Dr. Evrim Sağlamer, Dr. Remzi Yıldız, Dr. Cahit Yüksel, Dr. Salik Ak, Dr. Ferhat Ossi, Dr. Ahmet Gündüz, Dr. Gülden Olcay Gürler, Dr. Fethullah Gerin, Dr. Ayşegül Öziş, Dr. Abdullah Armağan, Dr. Meriç Çağrı Ağır, Dr. Selda Kavak, Dr. Gökçe Yılmaz Akyol, Dr. Sidar Öztürk, Dr. Flora Özkalaycı ve Dr. Oğuzhan Çimen’in üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Burcu Tulumoğlu ve Dr. Ünal Can’ın istifalarının kabulüne,

3)SABİM hattına ………. tarafından yapılan başvuru nedeniyle düzenlenen HUB-1986-(G-5993) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş; dosya ile ilgili olarak, Onur Kurulu’nun 23.06.2016 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda,
-    Tıbbi kayıtları usulüne uygun tutmamak, muhafaza etmemek ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g ve 3/f maddelerini ihlal etmek
iddiasıyla Dr. ……….’in soruşturmaya dahil edildiği görülmüş, tamamlanan dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4)Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından yapılan başvuru üzerine;
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak iddiasıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b, 4/c ve 4/e maddeleri ile
Dr………. hakkında oluşturulan HUB/R-1037 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5)Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan, değerlendirilmek üzere TTB Merkez Konseyi tarafından Odamıza iletilen dosya ile ilgili olarak, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için Dr. ………. hakkında
-    Tıbbi belgelerde usulsüzlükler yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/p maddesi ile
-    Kayıtları usulüne uygun tutmamak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f maddesi ile
Dr. ………. ve Dr. ………. hakkında
-    Tıbbi belgelerde usulsüzlükler yapmak / usulsüzlük yapılmasına olanak sunmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/p maddesi ile
-    Kayıtları usulüne uygun tutmamak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f maddesi ile
-    İstanbul Tabip Odası ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirim yapmadan çalışmak/çalıştırmak iddiası ile TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g ve 4/l maddeleri ile
soruşturma açılmasına (HUB-2065 /G-6794),

6)Odamıza iletilen bir başvuru üzerine Dr. ………. ve Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/G-6185 sayılı dosya görüşülmüş ve iddialar ile ilgili kanıtlara ulaşılamaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

7)İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ……….’in SABİM başvurusu üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş,
-    Oral alınan bir antibiyotiğe alerjik reaksiyon geliştiği bilinen hastaya IM olarak Novosef + Dekort ampul vermek ve bu yolla tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 5/p maddeleri ile
Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2066 /G-6493),

8)Av. ………. tarafından ………. ve ……….’a vekaleten İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletilen başvuru üzerine kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 5/l ve 4/c
maddelerini ihlal etmek iddialarıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-1992-(G-4645) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9)Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından Odamıza iletilen başvuruda 15.04.2016 tarihli ………. gazetesinin online baskısında fiyat bilgisine ve hastaların öncesi/sonrası fotoğraflarına yer verildiğinin belirtilmesi üzerine Dr. ………. hakkında
-     Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak
iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b, 4/c ve 4/e maddeleri ile soruşturma başlatılmış, Dr. ………. savunmasında, ilanlardaki bilgilerin gerçek olmadığı, online yada basılı hallerinin mevcut olmadığı, bir reklam şirketinin müşterileri için hazırladığı bir taslak olduğu ve rakamların da uygulama değil ilan tutarları olduğu, ilgili reklam şirketi hakkında yasal işlemler için başvuruda bulunacağını ifade ettiği görülerek, savunmanın kabulüne ve kovuşturma açılmasına yer olmadığına (HUB/R-1062),

10)Odamıza ihbaren bildirilen, Dr. ……….’e ait instagram ve facebook isimli sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları nedeniyle
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak
iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c ve 4/e maddeleri ile Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/R-1064 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş, Dr. ……….’in savunmasında yapılan paylaşımların reklam, haksız tıp dışı rekabet amacıyla yapılmadığını, İstanbul Tabip Odası’nın yazısı tarafına ulaşır ulaşmaz, belirtilen paylaşımları ve benzer paylaşımlarını sosyal medya hesabından kaldırdığını ifade ettiği görülerek ve savunmasının kabulüne ve kovuşturma açılmasına yer olmadığına, mesleki yaşamımızda tanıtım ve bilgilendirme ile ilgili kurallara uymanın iyi hekimlik ortamı yaratılmasında önemli olduğu, hekimler arası yarışmanın tıp dışı alanda seyretmemesi, hasta lehine daha iyi sonuç alma kaygusu ile tıbbi bilgi ve beceri ile devam etmesi konusuna özen gösterilmesi hatırlatmasıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına,

11)Odamıza ihbaren bildirilen, Dr. ……….’e ait www……...com isimli web sitende yer alan tanıtımlar nedeniyle
-    Tanıtım kurallarına aykırı davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b maddesi ile,
-    Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'ne göre alınmış bir uzmanlık belgesi olmadan herhangi bir biçimde uzmanmış gibi davranmak veya tanıtım yapmak suretiyle meslek uygulamasında bulunmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/e maddesi ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/R-1061 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş, Dr. ……….’in savunmasında; İstanbul Tabip Odası tarafından gönderilen savunma talep yazısının ulaşmasıyla birlikte tanıtım metinlerinde yer alan, ilgili mevzuata aykırı olduğunu bu sayede öğrendiği bu ibareleri web sayfasından çıkardığını ve yeniden kullanılmadığını ifade ettiği görülerek savunmasının kabulüne ve kovuşturma açılmasına yer olmadığına, mesleki yaşamımızda tanıtım ve bilgilendirme ile ilgili kurallara uymanın iyi hekimlik ortamı yaratılmasında önemli olduğu, hekimler arası yarışmanın tıp dışı alanda seyretmemesi, hasta lehine daha iyi sonuç alma kaygusu ile tıbbi bilgi ve beceri ile devam etmesi konusuna özen gösterilmesi hatırlatmasıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına,

12)Odamıza ihbaren bildirilen, Dr. ……….’ye ait www……..com isimli web sitesindeki tanıtımlar nedeniyle
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak
iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b, 4/c ve 4/e maddeleri ile oluşturulan HUB/R-1063 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş, Dr. ………. savunmasında, ilanların tanıtım ve bilgilendirme ile ilgili tıbbi etik kurallara aykırı olmadığını düşünerek yayınladığını, İstanbul Tabip Odası’na ait yazı tebliğ edildikten sonra ilanın düzeltildiğini ifade ettiği görülerek savunmanın kabulüne, kovuşturma açılmasına yer olmadığına, mesleki yaşamımızda tanıtım ve bilgilendirme ile ilgili kurallara uymanın iyi hekimlik ortamı yaratılmasında önemli olduğu, hekimler arası yarışmanın tıp dışı alanda seyretmemesi, hasta lehine daha iyi sonuç alma kaygusu ile tıbbi bilgi ve beceri ile devam etmesi konusuna özen gösterilmesi hatırlatmasıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına,

13)Türk Tabipleri Birliği (TTB), Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) tarafından, OHAL uygulamaları sırasında yaşanan insan hakları ve adli-tıbbi sorunları gündeme getirmek ve hekimlerin mesleki uygulamalarına destek olması amacıyla hazırlanan “Hekim Tutum Belgesi”ni kamuoyuyla paylaşmak üzere bir basın toplantısının Odamız evsahipliğinde 9 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştirilmesine,9 AĞUSTOS 2016
1)Dr. Süha Türkmen, Dr. Bayram Kara, Dr. Ömer Birol Durukan, Dr. Mert Köroğlu, Dr. Anı Çinpolat, Dr. Yavuz Özer, Dr. Selda Korkmaz, Dr. Semra Öztürk, Dr. Turgut Öztutgan, Dr. İbak Gönen, Dr. Alican Özüağ, Dr. Mine Çayırcı, Dr. Şemsettin Ayçiçek, Dr. Ayhan Çınar, Dr. Oktay Öcal ve Dr. Coşkun Şahin’in üyelik başvurularının kabulüne,

2)Odamıza Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen Cavit KUBUR’a ait başvuru ile ilgili kararın Onur Kurulu’nca oluşturulabilmesi için
Dr. ……….,  Dr. ……….  hakkında,
-    ……….’un teşhis, takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek;
Dr. ………. hakkında,
-    Tabip Odası faaliyetlerini engellemek
-    04.08.2014 tarihinde meslek odasına bildirimi yapılmamış hekime, nöbetçi hekim görevi yaptırmak,
-    04.08.2014 tarihinde acil nöbeti tutan “Dr. ………. ”in çalışma bildirimini tabip odasına yapmamak
İddialarıyla oluşturulan HUB-1853-(G-4989) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

3)Odamıza ihbaren bildirilen, facebook isimli sosyal medya hesabında yapılan paylaşımların değerlendirilmesi üzerine,
-    Söz konusu paylaşımlar ile tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c ve 4/e maddelerini ihlal etmek
iddiasıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/R-1055 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,16 AĞUSTOS 2016

1)Dr. Murat Özdemir, Dr. Büşra Acar Sevim, Dr. Ayşenur Ceren Erdem, Dr. Dıeudonne Havyarımana, Dr. Süleyman Kılıç, Dr. Cemile Berdi, Dr. Onur Karataş, Dr. Mesut Bayraktar, Dr. Ayşe Ahsen Bakan, Dr. Kadriye Sallahoğlu, Dr. Vugar Musayev, Dr. Serpil Özsezgin, Dr. Hüseyin Arıkan, Dr. Ramın Galandarov, Dr. Sınem Agka, Dr. Pınar Yıldız ve Dr. Gazi Yıldız’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Yağmur Yörükoğlu, Dr. Gülay Çiler Erdağ ve Dr. Hüseyin Çetin’in istifalarının kabulüne,

3)Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından gönderilen yazı ve eklerinin ilgisi nedeniyle Odamıza iletilmesi üzerine konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Sahte ve usulsüz reçete tanzim etmek, hastaları görmeden reçete tanzim etmek iddiasıyla; TTB Disiplin Yönetmeliği 3/g, 4/p ve 5/g maddeleri ile
Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-2049-(G-6585) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4)Odamıza iletilen, ……@.......com.tr adresinden gönderilen “ ………… ile Esecek!” başlıklı Özel ………… Sağlık Grubu’na ait ilan görüşülmüş olup,
-    Söz konusu ilan ile tanıtım kurallarına aykırı davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği Madde: 4/b ve 4/e maddeleri ile
Özel ………… Sağlık Grubu’na ait ………… Hastanesi mesul müdürü Dr. …………, ………… Hastanesi mesul müdürü Dr. …………, ………… Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. …………, ………… Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. …………, ………… Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. …………, ………… Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. …………, ………… Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. ………… ve ………… Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. ………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1068),

5)Odamıza TTB Merkez Konseyi ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’ne ait Soruşturma Raporu üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    SGK hak sahiplerini görmeden, adlarına onlarda bulunmayan hastalıklar için (hemoroit) yapma ilaç ihtiva eden reçete düzenlemek,
-    SGK hak sahiplerine, talepleri olmadan, onlarda bulunmayan hastalıklar için (hemoroit) adlarına yapma ilaç ihtiva eden reçete düzenlemek
iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/p ve 5/g maddeleri ile Dr. …………, Dr. ………… ve Dr. ………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2067 /G-6789)23 AĞUSTOS 2016

1)Dr. Kasım Şerifi, Dr. Khalıl I.K. Amreya, Dr. İzzet Durmuşolioğlu, Dr. Cüneyt Şelli, Dr. Gülistan Halaç, Dr. Özlem Demir, Dr. Mehmet Nuri Bodakçi, Dr. Amır Doulat Abadı, Dr. Mehmet Mert Çırakoğlu, Dr. Hatice Turan, Dr. Uğur Kesici, Dr. Özlem Acar, Dr. Meltem Türkay, Dr. Ali Aydın, Dr. Ahmet Aşkar, Dr. Nahid Mammadov, Dr. Hızır Yılmaz, Dr. Esra Aydın, Dr. Vusal Guluyev, Dr. Bünyamin Muslu, Dr. Melis Sardoğan, Dr. Mücella Akgün, Dr. Derya Adalı Aker, Dr. Uğur Tolga Şen, Dr. Zahıd Aghayev, Dr. Mustafa Şimşek ve Dr. Mehmet Şirin Aksu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

2)Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından Odamıza iletilen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne ait başvuru üzerine;
-    Buğday ile ilgili gerçek dışı bilgi vermek,
-    Halka yönelik bilgilendirmede “Beslenme ve Diyetetik” alanda doğru olmayan/bilimselliği kanıtlanmamış bilgileri, kanıtlanmış/doğrulanmış gibi vermek,
-    Bilgi vermede kullandığı dil ve yöntem ile bilim insanına ve hekimliğe yakışmayan tutum içinde olmak,
-    Tıp hekimi olarak halkı yanlış bilgilendirmek ve bu yolla halk sağlığına zarar vermek,
-    Reklam yapmak
iddialarıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/c, 3/d, 3/e, 4/d, 4/f, 5/i ve 7. maddeleri ile Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-2052-(G-5989 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

3)Odamıza ihbaren bildirilen, Dr. …………’a ait instagram isimli sosyal medya hesabında yapılan paylaşımlar değerlendirilmiş olup, Söz konusu paylaşımlarda
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak
iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c ve 4/e maddeleri ile Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB/R-1056 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4)Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından yapılan başvuru üzerine,
-    Hekim tarafından yapılması gereken tıbbi işlemleri hemşire/sağlık mensubu olmayan kişilere yaptırmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g ve 7. maddeleri ile
-    Sanal ortam tanıtımlarında tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranarak, reklam yapmak iddiasıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b,c ve e maddeleri ile
-    ………… isimli hastaya müdahalede tıbbi ihmal ve hata yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
-    Sanal ortamda yer alan görüntülerle hasta mahremiyetini ihlal etmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/c maddesi ile
-    Uzmanlık dışı tanıtım yapmak/uzmanlık dışı girişimde bulunmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/g ve 5/e maddeleri ile
Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB/R-1049 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5)Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından yapılan başvuru üzerine, youtube, facebook ve instagram isimli web sitelerindeki paylaşımlarında
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak
iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b ve 4/c maddeleri ile Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB/R-1046 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6)Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından iletilen başvuru üzerine,
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak,
-    Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'ne göre alınmış bir uzmanlık belgesi olmadan herhangi bir biçimde uzmanmış gibi davranmak veya tanıtım yapmak suretiyle meslek uygulamasında bulunmak,
iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b, 4/c, 5/e maddeleri ile Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB/R-1043 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7)Odamıza ihbaren bildirilen, Dr. …………’a ait facebook isimli sosyal medya hesabında yapılan paylaşımlarda,
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak
iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c ve 4/e maddeleri ile Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB/R-1057 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine

8)Odamıza ihbaren bildirilen, Dr. …………’a ait instagram isimli sosyal medya hesabında yapılan paylaşımlarda,
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak
iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c ve 4/e maddeleri ile Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB/R-1058 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9)Odamıza ihbaren bildirilen, Dr. …………’e ait www……...com isimli web sitesinde yer alan ve “………… ile Zayıflama” ve “Saç Ekiminde Son Teknoloji …………” ile ilgili tanıtımlarda
-    Tanıtım kurallarına aykırı davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b maddesi ile,
-    Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'ne göre alınmış bir uzmanlık belgesi olmadan herhangi bir biçimde uzmanmış gibi davranmak veya tanıtım yapmak suretiyle meslek uygulamasında bulunmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/e maddesi ile
Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB/R-1060 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10)Odamıza ………… tarafından yapılan başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Aralarında boşanma davası sürmekte olduğu dönemde; eşi …………’e iftira atarak, eşinin annesi …………’ı darp ederek Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 7. maddesini ihlal etmek nedeniyle
Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g ve 7. maddesi ile Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-2044-(G-6763) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen …………’ya ait başvuru üzerine
-    …………’nın operasyonunda tıbbi ihmal ve hata yapmak iddiasıyla Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-2045-(G-5883) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

12)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen İnceleme Raporu ve ekleri görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………… hakkında
-    Hasta …………’ın 24.11.2015 tarihli muayene ve tetkiklerinde tıbbi ihmal ve hata yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile soruşturma açılmasına (HUB-2068/G-6854),

13)Odamıza Arnavutköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen …………’ye ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, Başhekimlikten talep edilen  bilgi ve belgelerin
aradan geçen zamana karşın iletmediğinin görülmesi üzerine
-    İlgili belge ve bilgileri İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletmeyerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f, 3/g ve 4/o maddeleri ile
Dr. ………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2069/G-5391),

14)OHAL sürecinde yaşanan gözaltılarda hekimlerin görevlerini gereğince yerine getirmeleri önünde engel teşkil edecek sorunlara, sıkıntılara karşı gerekli prosedürleri hatırlatmak üzere İstanbul’daki tüm kamu hastanesi yöneticiliklerine, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliklerine Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve TTB’nin birlikte imzacı oldukları İstanbul Protokolü’nün kargo yoluyla gönderilmesine,

15)Bakırköy Kapalı Cezaevi hekimiyken tutuklanan Dr. Alp Çetiner’in sağlık durumu ve koşullarının yerinde tespiti için TTB-İstanbul Tabip Odası heyetince ziyaret edilebilmesi için Adalet Bakanlığı’na yazı gönderilmesine, sürecin takip edilmesine,

16)4 Eylül 2016 tarihinde Bakırköy Halk Pazarında çeşitli sendika, sivil toplum kuruluşu, siyasi parti ve emek-meslek örgütlerinden oluşan Emek ve Demokrasi İçin Güçbirliği’nce yapılacak Barış Mitingi’ne katılınmasına, miting duyurusunun web sitemiz üzerinden üyelerimize duyurulmasına, Yönetim Kurulu adına miting çalışmalarının yürütülmesi konusunda Dr. Samet Mengüç’ün yetkili kılınmasına, mitingin kamuoyuna duyurulmasına ilişkin bir basın toplantısının çağrıcı kurumların temsilcilerinin/yöneticilerinin katılımıyla 26 Ağustos 2016 günü Odamız evsahipliğinde yapılmasına,

17)İşyeri hekimliği alanında faaliyet yürüten meslektaşlarımızın tabip odasına üye olmaları, işyeri hekimliği alanında yaşanan sorunları ve meslek örgütü olarak çözüm önerilerimizi içeren bir yazının tüm hekimlere, OSGB Derneğine, Sanayi ve Ticaret Odası’na, tüm meslek örgütü ve sendikalara, Ticaret Odası’na gönderilmesine,
31 AĞUSTOS 2016

1)Dr. Nurlan Alıyev, Dr. Abdelelah Jawdat A. Abdallah, Dr. Shahla Valızada, Dr. Attila Hacılar, Dr. Şeyda Ece Sarıbaş, Dr. Hizan Nur Bucak Batı, Dr. Adnan Batuhan Batı, Dr. Ece Tünerir, Dr. Şebnem Nizam, Dr. Fatma Bilginer, Dr. Ümmihan Topal, Dr. Çağlar Cura, Dr. Zeynep Tuğba Arıkan Ayyıldız, Dr. Kerem Yıldırım, Dr. Mehmet Baykal, Dr. Fikret Mert Acar, Dr. Ebru Davran Vermeıren, Dr. Doğan Gündoğan, Dr. Tuğba Kemaloğlu Öz, Dr. Aykut Ünal Şimşek, Dr. Sercan Yılmaz, Dr. Mesut Abacı, Dr. Ümran Yıldırım, Dr. Güray Ulutaş ve Dr. Erol Akgül’ün üyelik başvurularının kabulüne,


Bu HABERİ Paylaş!