Eylül Ayı


  • Haziran 22, 2018
  • 1953

6 EYLÜL 2016

1)Dr. Ahmet Tevfik Engin, Dr. Varol Böyükdogan, Dr. Osman Melih Topcuoğlu, Dr. Atila Kılıç, Dr. Uğur Özkan, Dr. Bilal Ünal, Dr. Mustafa Fırat Apa, Dr. Elvıs Kraja, Dr. Köksal Yuca, Dr. Serdar Başaranoğlu, Dr. İsmail Uraş, Dr. Emin Devrim Keklik, Dr. Barış Gülenç, Dr. Ayşegül Güler, Dr. Didem Çalışkan Kirtil, Dr. Ali Müsevitoğlu, Dr. Uygur Tanrıverdi, Dr. Gökhan Aydemir, Dr. Seçkin Ulusoy, Dr. Ensar Şentürk, Dr. Kemal Toprak, Dr. İsmail Özgür Kavak ve Dr. Asım Kalkan’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Reyhan Çömez, Dr. Orhan Şan, Dr. Aynur Gültekin, Dr. Ayten Saraçoğlu ve Dr. Bilge Atlı’nın istifalarının kabulüne,

3)Odamıza ………… tarafından iletilen başvuru ve ekleri üzerine, iddianın önemi ve niteliği gereği kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Hekimliğe yakışmayan tutum ve davranış içinde olmak
iddiasıyla Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-2013-(G-6605) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4)İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen …………’in SABİM başvurusu üzerine;
-    Oral alınan bir antibiyotiğe alerjik reaksiyon geliştiği bilinen hastaya IM olarak Novosef + Dekort ampul vermek ve bu yolla tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 5/p maddeleri ile
Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-2066-(G-6493) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5)Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, Dr. ………… hakkında
-    09.01.2016 tarihinde hasta …………’e yönelik müdahalede tıbbi ihmal ve hata yapmak, takibinde özensiz davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 5/p maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2070/G-6819),

6)Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ve ekte örneği sunulan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup,
-    ………… isimli hastanın tetkik sürecinde özensiz davranmak, hastayı yeterli ve gerekli düzeyde bilgilendirmemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e maddesi ile
Dr. ………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2071/G-6824)

7)Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan dosyanın, değerlendirilmek üzere TTB Merkez Konseyi tarafından Odamıza iletilmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
Dr. ………… hakkında,
-    Tıbbi belgelerde usulsüzlükler yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/p maddesi ile
-    Kayıtları usulüne uygun tutmamak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f maddesi ile,
Dr. ………… hakkında,
-    Tıbbi belgelerde usulsüzlükler yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/p maddesi ile
-    Kayıtları usulüne uygun tutmamak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f maddesi ile
-    İstanbul Tabip Odası ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirim yapmadan çalışmak iddiası ile TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g ve 4/l maddeleri ile
Dr. ………… hakkında,
-    Tıbbi belgelerde usulsüzlük yapılmasına olanak sunmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/p maddesi ile
-    Kayıtları usulüne uygun tutmamak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f maddesi ile
-    İstanbul Tabip Odası ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirim yapmadan hekim çalıştırmak iddiası ile TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g ve 4/l maddeleri ile
oluşturulan HUB-2065-(G-6794) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8)Odamıza iletilen ………… ’e ait başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda oluşturulan dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    …………’in 10.03.2014-12.03.2014 tarihleri arası Özel ………… Hastanesi takibinde tıbbi ihmal ve hata yaparak/özensizlik göstererek bu yolla Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 5/p maddelerini ihlal etmek
İddiasıyla Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-1996-(G-4692) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9)BİMER hattına ………… tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Büyükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine; talep edilen açıklamayı Oda Başkanlığı’na iletmesi nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e maddesini ihlal etmek
İddiasıyla Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-2061-(G-4441) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10)Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından iletilen T.C. Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı’na ait Suç Duyurusu Raporu ve eklerinin değerlendirilmesi üzerine,
Dr. ………… hakkında,
-    …….. isimli hastanın sağlık durumu elvermediği halde, elektif koşullarda yapılması gereken ameliyatını uygun olmayan zamanda yapmak iddiasıyla Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 13. ve TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p ve 7. Maddeleri ile,
Dr. ………… ve Dr. ………… hakkında,
-    Sağlık durumu elvermediği halde, ………… isimli hastanın ameliyatına onam vermek iddiasıyla Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 13. ve TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p ve 7. Maddeleri ile oluşturulan HUB-2053-(G-6749) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11)Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından yapılan başvuru üzerine
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b maddesi ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/R-1045 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

12)Odamıza ihbaren bildirilen, www…………….com isimli web sitesinde yer alan tanıtımların değerlendirilmesi üzerine
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarını ihlal etmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c, 4/e,4/g maddeleri ile
-    Uzmanlık dışı faaliyette bulunmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/e maddesi ile
Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB/R-1065 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş olup, dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

13)Odamıza Sultangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ………….’e ait başvuru üzerine,
-    Acil durumdaki ………… isimli hastaya bakmamak/hastaneye kabul etmemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 7. maddeleri ile
Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-2056-(B-994) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

14)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletilen başvuru ile ilgili konunun İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından karara bağlanması için
Dr. ………….. hakkında,
-    Hasta ……………’ın teşhis, takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, hastanın usulüne uygun sevkini sağlamamak ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t (Sonuçta hastanın ölümüne, sakatlığına sebep olmayıp da sağlığının kısa süreli geçici bozulmasına yol açan tıbbi hata ve ihmalde bulunmak) maddesini ihlal etmek iddiasıyla,
Dr. ………… hakkında,
-    Hasta …………’ın teşhis, takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, hastanın usulüne uygun sevkini sağlamamak ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 5/k maddelerini ihlal etmek iddiasıyla
oluşturulan HUB-1968-(G-6230) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

15)SABİM hattına ………… tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Sancaktepe İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza üzerine oluşturulan dosya ile ilgili bilirkişi raporunda yer alan belge ve bilgi eksikliklerin tamamlaması ve rapor ile ilgili kanaati ile birlikte Odamıza iletilmesi talebimizin aradan geçen zamana karşın yanıtlanmadığının görülmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    …………’in anestezisine, ortaya çıkan tabloya müdahalede tıbbi ihmal ve hata yapmak iddiasıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 5/p maddesi ile
Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-2060-(G-4925) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

16)Odamıza ………… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup;
-    Hasta ………… ’a yönelik tıbbi işlemler ile ilgili; tıbbi işlemin etkileri, yan etkileri, komplikasyonları, dikkat edilecek konuları hakkında yeterli ve gerekli düzeyde bilgilendirmemek, tıbbi bilgilendirme ve tıbbi işlemler ile ilgili yeterli ve gerekli düzeyde tıbbi kayıt tutmamak iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e ve 3/f maddeleri ile
Dr. ………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2073 /G-5697),

17)SABİM hattına …………  tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup,
-    Doğum sırasında konulan tamponun çıkarılmasını takip etmeyerek hastaya karşı özensiz davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e ve 4/t maddeleri ile
Dr. ………… hakkında
-    Hastaya ait tıbbi evraklarda, tıbbi işlemi yapan hekimin değil hastanenin kadrolu hekiminin kaşesini basmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği 4/p maddeleri ile
Hastane mesul müdürü Dr. ………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2073 /G-6591)

18)Odamıza Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından iletilen yazı ve ekinde bulunan dosya görüşülmüş, ilgili yazıda; Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nin Dr. ………… hakkında şikayetçi olması üzerine Çanakkale Tabip Odası tarafından adı geçen hekim hakkında soruşturma başlatıldığı, ancak soruşturmacı bulunamadığı bildirilerek, TTB Merkez Konseyi tarafından soruşturmacı talep edildiği belirtilerek, bu nedenle Odamız bölgesinden bir soruşturmacı görevlendirilerek, yürütülecek soruşturma sonucunda düzenlenecek fezleke ve eklerinin TTB Merkez Konseyi’ne gönderilmesinin talep edilmesi üzerine, dosyayı değerlendiren Yönetim Kurulumuz, söz konusu talep doğrultusunda;
-    Yayınlanan duyuru ve reklamlarda ücret bilgisi vermek, umut ticareti yapmak, reklam amaçlı haber yayınlatmak, uzman olmadığı halde uzmanmış gibi tanıtım yapmak iddialarıyla; TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c, 4/e, 4/f, 5/e ve 5/l maddeleri ile
Dr. ………… hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmanın yürütülmesinde Dr. ……….’in görevlendirilmesine (HUB/R-1072)

19)Odamıza İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/R-1073 sayılı dosya görüşülmüş olup, Apartman asansörlerine asılan Özel …………  Hastanesi’ne ait ilanlarda
-    Tanıtım kurallarına aykırı davranmak iddiasıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b ve 4/e maddeleri ile
Hastane başhekimi Dr. ………… hakkında soruşturma açılmasına,

20)Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından düzenlenen 6-8 Ekim 2016 tarihlerinde Mersin’de düzenlenecek olan “Kadın ve Savaş” konulu kongre duyurusunun üyelerimize iletilmesine ve katılım çağrısı yapılmasına, kongre masrafları için 3000 TL bağışta bulunulmasına,

21)OHAL koşullarında hekimlerin mesleklerini icra ederken karşılaştığı sorunları tespit etmek, çözüm üretmek, müdahale edebilmek amacıyla bir çalışma yürütülmesine, bu çerçevede bir çalışma grubu oluşturulmasına, konuyla ilgili duyuruların, bilgilendirmelerin e-posta gönderimi ve web sitemiz üzerinden yapılmasına,
20 EYLÜL 2016

1)Dr. Ibrahım Gulamov, Dr. Derya Çolak, Dr. Ali Karaduman, Dr. Yeşim Işıkcı, Dr. Chanıfe Memet, Dr. Muzaffer Öztosun, Dr. Can Erdinç Akkaya, Dr. Merih Tombul, Dr. Evren Özkaynak, Dr. Ömer Ekşi, Dr. Tevfik Koral Hoca, Dr. Özge Akbulak, Dr. Arzu Yazıcı, Dr. Burcu Bulum Akbulut, Dr. Nazan Kavas, Dr. Gökhan Deniz, Dr. Mücteba Sezen, Dr. Nagihan İnan Gürcan, Dr. Işıl Fazilet Turna, Dr. Sertan Aksu, Dr. Fatma Nüket Pamukçu, Dr. Soner Yalçınkaya, Dr. Burcu Cömertler, Dr. Selim Candan, Dr. Hikmet Özer Seval, Dr. Mustafa Kul, Dr. Selami Süleymanoğlu ve Dr. Murat Feritoğlu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Sema Pehlivan Bilgili ve Dr. Pınar Ergin’in istifalarının kabulüne,

3)Odamıza Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen …………’e ait başvuru üzerine;
-    Hasta …………’in teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek iddiasıyla Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f ve 4/t maddeleri ile
Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-2046-(G-6635) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4)“Mevzuatlarına uygun işlem yapılması” amacıyla Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi aracılığıyla Odamıza iletilen T.C. Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı’na ait Suç Duyurusu Raporu değerlendirilmiş olup,  kararın Onur Kurulu’nca verilebilmesi amacıyla
-    Endikasyon dışı ilaç kullanmak, önermek, gerçek dışı bilgi vermek, usulüne uygun olarak ruhsatlandırılmamış ilaç önermek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/e, 5/m, 5/p, 4/b ve 3/e maddeleri ile
Dr. ………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2074/G-6849),

5)Odamıza Pendik İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen Emine BOLAT’ın başvurusu üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş,
Dr. ………… hakkında,
-    …………’ın 02.01.2015 tarihinde çekilen Akciğer PA grafi değerlendirmesinde tıbbi ihmal ve hata yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 5/p maddeleri ile;
Dr. …………  hakkında,
-    02.01.2015 tarihinde muayene ettiğiniz hasta …………’ın teşhisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 5/p maddeleri ile
hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2075/G-5802),

6)Odamıza Dr. ………… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Tıbbi ihmal ve hata yapmak,
-    Deontolojiye aykırı davranmak
iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/c ve 4/t maddeleri ile
Dr. ………… ve Dr. ………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2076/G-6617),

7)Odamıza Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ………’a ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………… hakkında;
-    Bebek …………’in teşhisinde ve takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek iddiasıyla
soruşturma açılmasına (HUB-2077/G-5439),

8)Darbe girişimi sonrası OHAL’in ardından düzenlenen Kanun Hükmünde Kararnamelerle yapılan ihraçlar, basın yayın organlarının ve demokratik kitle örgütlerinin kapatılarak, gazeteci, yazar, akademisyenlerin gözaltına alınıp tutuklanması gibi hukuksuz uygulamalara dikkat çekmek üzere İHD, THİV, KESK İstanbul Şubeler Platformu, TGS, DİSK Basın İş ve İstanbul Tabip Odası ortaklığıyla “Adalet ve Özgürlük İstiyoruz” başlıklı bir basın açıklamasının 18 Ekim 2016’da, 12.30’da Çağlayan Adliyesi önünde yapılmasına, etkinliğin “Adalet ve Özgürlük Nöbeti” başlığıyla her Salı 12.30’da Çağlayan Adliyesi önünde sürdürülmesine,

9)Temsilciler Kurulu çalışmalarını değerlendirmek ve önümüzdeki süreci sağlıklı planlayabilmek açısından bir anket çalışması hazırlanmasına, web sitemiz ve e-posta gönderimi yoluyla üyelerimize gönderilmesine ve verilen cevaplar değerlendirilerek yeni dönem çalışmalarına veri olarak aktarılmasına,

10)Toplum Sağlığı Merkezlerinde görevlendirilmek üzere İstanbul’a ataması yapılan yaklaşık 1100 hekimin çalışma koşullarında yaşanabilecek sorunları ve taleplerimizi değerlendirmek üzere İl Halk Sağlığı Müdürü’yle görüşülmesine, yine yeni ataması yapılan hekimlerin katılacağı bir dizi toplantının Pratisyen Hekim Komisyonu ve Aile Hekimleri Komisyonu eliyle örgütlenmesine,

11)OHAL kapsamında düzenlenen KHK sonrasında görevinden hukuksuz/haksız şekilde uzaklaştırılan işyeri temsilcimiz Dr. Hüseyin Gazi Yaman ve aynı durumdaki belediye çalışanlarının göreve iadesi talebiyle 27 Eylül 2016 günü 12.30’da KESK ve TMMOB ile ortak basın açıklamasının Büyükşehir Belediye binası önünde yapılmasına,27 EYLÜL 2016

1)Dr. Azat Rejepov, Dr. Sönmez Çınar, Dr. Khaled Mostafa, Dr. İbrahim Murat Tanır, Dr. Yavuz Başterzi, Dr.Ayşe Devrim Başterzi, Dr. Ayhan Özcan, Dr. Atila Güngör, Dr. Gökhan Karataş, Dr. Jamal Nematyazar, Dr. Ramazan Ferhad Yıldız, Dr. Bilal Dinç, Dr. Gül Nihal Koyu, Dr. Celaletdin Camcı, Dr. Turan Sarıkaya, Dr. Ayper Kaya, Dr. İlter Güvenç ve Dr. Fatma Kalender Korkmaz’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Şeniz Suvan, Lale Uçaktürk, Dr. Hasan Budak ve Dr. Fatma Çetin’in istifalarının kabulüne,

3)Odamıza ………… tarafından iletilen başvuruda, “muayene sırasında cinsel tacize maruz kaldığı”nın iddia edilmesi üzerine, iddialar temelinde Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-1884-(G-5703) sayılı soruşturma dosyası ile ilgili İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından verilen kararın, TTB Yüksek Onur Kurulu’nun 12-13-14 Şubat 2016 tarih ve 2016/01-55 sayılı kararı ile bozulması üzerine dosya yeniden görüşülmüş olup, , söz konusu Onur Kurulu kararı doğrultusunda,
-    Hasta …………’nın 23.05.2015 tarihinde Özel ………… Hastanesi’ndeki  muayenesinde cinsel tacizde bulunmak, hastayı yeterli ve gerekli düzeyde bilgilendirmemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 5/b maddeleri ile,
-    Aynı muayene sürecinde tıbbi kayıtlarda kendi kaşesini değil hastanenin kadrolu hekiminin kaşesini kullanmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f ve 4/p maddeleri ile 
Dr. ………… hakkında soruşturma açılmasına,

4)Odamıza ………… vekili Av. ………… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulun tarafından verilebilmesi için Dr. ………… hakkında;
-    18.01.2016 tarihinde muayene ettiği …………’ın tetik sonuçlarına rağmen gerekli özeni göstermemek, Hematoloji polikliniğine sevk etmemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/k ve 5/p maddeleri ile
Soruşturma açılmasına (HUB-2078/G-6683),

5)Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ………… isimli şahsın başvurusu üzerine düzenlenen dosya görüşülmüş olup,
-    Hasta ………… ’e yönelik tıbbi ihmal ve hata yapmak/ özensizlik göstermek,
-    Hasta ve ailesini bilgilendirmemek,
-    Tıbbi kayıtları gerektiği gibi düzenlememek
İddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t, 3/e, 3/f maddeleri ile
Dr. …………   hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2079/G-6731),


Bu HABERİ Paylaş!