Ocak Ayı


  • Temmuz 13, 2018
  • 3224

3 OCAK 2017
1)Dr. Alım Byelyalov, Dr. Hüseyin Çetinalp, Dr. Süleyman Eserdağ, Dr. Şenay Eserdağ, Dr. Halil İbrahim Yazıcı, Dr. Mesut Kılıç, Dr. Aydan Aşıcıoğlu, Dr. Hakan Uzun, Dr. Selahattin Özyürek, Dr. Ayşegül Mut, Dr. Cihat Güvendiren, Dr. Çağdaş Yokuşoğlu, Dr. İpek Özönder, Dr. Zülfü Sertkaya, Dr. Ayhan Dağaşan, Dr. Atilla Tekin, Dr. Vüsale Ağayeva, Dr. Javıd Sardarzada, Dr. Elif Esra Sınmaz, Dr. Ahmet Güleç, Dr. İbrahim Kılıçtaş, Dr. Arda Okçu, Dr. Mehmet Bozbay, Dr. Ali Ümit Yener, Dr. Hasan Yasin Soylu ve Dr. İsmail Caymaz’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Yeliz Uçar Tavlı, Dr. Zorlu Kaya Kanberoğlu, Dr. Nevzat Lülecioğlu, Dr. Ahmet Mithat Tavlı, Dr. Gelincik Semra Sayın, Dr. Havva Gonca Tamer, Dr. Baycan Özçelik, Dr. Leyla Semiha Şen, Dr. Salim Aksoy, Dr. Süleyman Galip Karabağ, Dr. Nurdan Aydın, Dr. Abdurrahman Eksik, Dr. Aydın Yıldırım, Dr. Oğuzhan Gündüz, Dr. Ayşegül Gamze Bayülkem, Dr. Serpil Topuz, Dr. Ulaş Yeşil, Dr. Reyhan Başak Özden, Dr. Ömer Ümmetoğlu, Dr. Mustafa Akan, Dr. Ümit Kurt, Dr. İbrahim Tabak, Dr. Gülsün Çınarlı, Dr. Özlem Armay, Dr. Mehmet Oğuz Yenidünya, Dr. Elif Ablan, Dr. Ayşegül Dalbeler, Dr. Yavuz Kelleci, Dr. Ferman Tevfik Özyalvaç, Dr. Deniz Eyice, Dr. Ahmet Çankaya, Dr. Mustafa Nişancı, Dr. Sinem Aydöner, Dr. Şahin Aktaş ve Dr. Gülşah Gülal’ın istifalarının kabulüne,

3)Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından yapılan başvuru değerlendirilmiş olup, 
-    Uzmanlık dışı tıbbi faaliyet ve tanıtım içinde olmak,
-    Uygun olmayan, ruhsatlandırılmamış mahalde tıbbi işlem yapmak,
-    Hasta görüntülerine sanal ortamda yer vererek tanıtım ve bilgilendirme kurallarını ihlal etmek, reklam yapmak, hata sırrını açıklamak
İddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/b, 4/c, 5/c ve 5/e maddeleri ile Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2112/G-6976),

4)Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı tarafından iletilen Suç Duyurusu değerlendirilmiş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
Dr. ………. ve Dr. ………. hakkında,
-    İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na serbest çalışma bildirimi yapılmadan mesul müdür olduğu kurumda hekim çalıştırmak,
-    Çalışma yasağı olan hekimi mesul müdür olduğu kurumda çalıştırmak
İddialarıyla 6023 sayılı TTB Kanunu’nun 5. maddesi ile TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g ve 7. Maddeleri ile,
Dr. ………., Dr. ………., Dr. ………. hakkında,
-    Tedavide tıbbi ihmal ve hata yapmak
İddiasıyla Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 13. maddesi ve TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 7. Maddeleri,
Dr. ………. hakkında,
-    Tıbbi kayıtları usulüne uygun tutmamak
İddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f, 4/p ve 7. maddeleri ile soruşturma açılmasına HUB-2113-(G-7048),

5)Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ………. ‘ya ait başvuru dosyası, görüşülmüş,
-    Hasta ……….’nın radyolojik incelemesinde tıbbi hata ve ihmal yapmak, rapor yazımında özensizlik göstermek iddiasıyla
TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2114/G-7045),

6)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen başvuru dosyası ve ekleri görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………. ve Dr. ………. hakkında
-    Hasta ………. ’ün teşhis, takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
soruşturma açılmasına (HUB-2115/G-7042),

7)Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    Özel ………. Tıp Merkezi’nde nöbet tuttuğu sırada kliniğe getirilen ……….’a gecikerek müdahalede bulunmak
İddiasıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2116   /G-7031),

8)Odamıza Dr. ………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş; söz konusu dosya ile ilgili olarak yürütülen inceleme sonucunda,
“…cezai işlem gerektiren kusurlu hekimlik uygulamasının bulunmadığı kanaatine varılarak
soruşturma açılmasına yer olmadığına…”
şeklindeki 14.07.2015 tarihli Yönetim Kurulu kararına şikayetçi Dr. ……….’ın itiraz başvurusunda bulunması üzerine, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. Maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edildiği, Onur Kurulu’nun 23.06.2016 tarihli yapılan toplantısında değerlendirilen dosya ile ilgili olarak verilen 2016/095 sayılı karar doğrultusunda;
-    Müteveffa ……….’ın teşhis, takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak
iddiasıyla Dr. ……….  hakkında soruşturma açıldığı, söz konusu iddia ile ilgili olarak Dr. ………. vekili Av. ……….’a gönderilen 13.07.2016 tarih ve 249384 sayılı, Dr. ……….’a gönderilen 12.10.2016 tarih ve 253021 sayılı savunma talep yazılarının aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediği görülerek, dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine (HUB- 1870 /G-5388)

9)SABİM hattına ………. tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Beylikdüzü İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya değerlendirilmiş olup, kararın İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için;
-    09.05.2016 tarihinde Özel ………. Hastanesi’nde muayene ettiği hasta ……….’in teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek iddiasıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2119 /G-6904)
10)6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 9. maddesi gereğince, çalışma gücü kaybı, engellilik/maluliyet oranı %50 ve üzerinde olan hekimlerden aidat alınmamasına, çalışma gücü kaybı, engellilik/maluliyet oranı %50'nin altında olan hekimlerin başvurularının somut durumlarına göre ayrı ayrı değerlendirilmesine,
11)2017 Tıp Haftası etkinliklerinin, 10-19 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmesine, Tıp Haftası kapsamında;
•    10 Mart 2017 Cuma günü Silivri Temsilciliğimizce “Tıp Haftası Yemeği”nin Garden Et Lokantası’nda yapılmasına, konunun takibinden Silivri Temsilcimiz Dr. Fethi Bozçalı’nın sorumlu olmasına,
•    11-12 Mart 2017 tarihlerinde 4. Bireysel Satranç Turnuvası’nın Odamız Cağaloğlu binası toplantı salonunda gerçekleştirilmesine, konunun takibinden Dr. Bekir Ertan Yardımcı’nın sorumlu olmasına,
•    13 Mart 2017 Pazartesi günü düzenlenecek “Doktorlar ve Sağlık Resim Yarışması Ödül Töreni”, Fotoğraf ve Resim Sergisi Ödül Törenlerinin Basın Müzesi’nde (1 hafta süreyle) yapılmasına,
•    14 Mart 2017, Salı günü 12.00’da Taksim Atatürk Anıtı önünde, yine aynı gün 12.30’da Silivri Atatürk anıtı önünde saygı duruşu yapılmasına, anıta çelenk bırakılması ardından 14 Mart Tıp Bildirgesi’nin okunmasına, etkinlik davetinin meslektaşlarımıza, sağlık kurumlarına, resmi kurumlara ve özel sağlık kuruluşlarına gönderilmesine,
•    14 Mart 2017 Salı günü Beşiktaş Toplum Sağlığı Merkezi ile Beşiktaş Semt Aile Sağlığı Merkezi’nin ziyaret edilmesine,
•    14 Mart 2017 Salı akşamı, Kadıköy Belediyesi Kokteyl Giriş Salonu’nda Kadıköy Belediyesi ile ortak bir Tıp Bayramı Buluşması gerçekleştirilmesine,
•    15 Mart 2017 Çarşamba günü Kadıköy Belediyesi Mamografi ve Kadın Sağlığı Merkezi’nin ziyaret edilmesine,
•    16 Mart 2017 Perşembe günü GİSPİR Hastanesi ile ANKA Muayenehanesi’nin ziyaret edilmesine,
•    13 Mart 2016 Pazar günü Tıp Haftası Ödül Töreni ile Hizmet Plaket Törenlerinin 12.00-19.00 saatleri arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilmesine,
•    16 Mart 2017 akşamı “İyi Hekimlik” temalı forum tiyatronun Odamız Cağaloğlu binası toplantı salonunda sahnelenmesine,
•    17 Mart 2017 Cuma günü 20.00’da Şişli Kent Kültür Merkezi’nde “Hüsnü Arkan”ın sahne alacağı Tıp Haftası Konseri gerçekleştirilmesine, konser davetiyelerinin Odamız üyeleri ve yakınlarına dağıtımına,
•    18 Mart 2017, Cumartesi günü hizmet plaket ve ödül töreninin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cem’i Demiroğlu Oditoryumu’nda gerçekleştirilmesine,
•    19 Mart 2017 Pazar günü 12.00’da “Her Zaman, Her Yerde İyi Hekimlik” çağrısıyla Tünel Meydanı’ndan Taksim Meydanı’na bir yürüyüş gerçekleştirilmesine, yürüyüşe sağlık alanında örgütlü diğer sendika ve meslek örgütleriyle, demokratik kitle örgütlerinin ve emekten yana siyasi partilerin de davet edilmesine,
•    Tıp Haftası etkinliklerini içeren bir broşürün 20 bin adet bastırılarak hekimlere ve sağlık kurumlarına yaygın olarak dağıtılmasına, tıp haftası etkinliklerinin web sitemiz üzerinden, e-posta ve SMS gönderimi yoluyla üyelere duyurulmasına,10 OCAK 2017
1)Dr. Fırat Saraçoğlu, Dr. Ahmed Necib Akman, Dr. Emre Günbey, Dr. Aytekin Alçelik, Dr. Özgecan Dülgar, Dr. Halenur Bozdağ, Dr. Mete Özdikici, Dr. Can Akgündüz, Dr. Musa Doğru, Dr. Ercan Baştu, Dr. Taner Kar, Dr. Murat Korkmaz, Dr. Sümeyra Alkış Koçtürk, Dr. Selma Kırman, Dr. Tolga Müderrisoğlu, Dr. Şerif Şamil Kahraman, Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, Dr. Muhammet Ali Varkal, Dr. Gülbin Çiftçi, Dr. Nabı Murtazayev, Dr. Feyit Yılmaz, Dr. Yakup Aksoy, Dr. Naıl Omarov, Dr. Nurettin Türktekin, Dr. Dilara Lahut ve Dr. Hayati Kandiş’in üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Havva Gül Tandoğaç Gültekin, Dr. Mustafa Güngör, Dr. Nuran Akdemir, Dr. Ali Rıza Çataklı, Dr. Özlem Dengel, Dr. İlyas Akdemir ve Dr. Fevzi Fırat Yalnız’ın istifalarının kabulüne,

3)Sağlık Bakanlığı’na ………. vekili Av. ………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-6530 sayılı dosya ile ilgili Onur Kurulu’nun 03.01.2017 tarihli toplantısında alınan karar üzerine dosya yeniden görüşülmüş, Onur Kurulu kararı gereği,
-    2015 yılında vefat ettiği anlaşılan ……….’na düzenlenen 02.09.2008 tarihli raporda ve örnekleri dosyada bulunan 2011 yılı ile 2015 yılı arası düzenlenen reçetelerde usulsüzlük yapmak, rapor ve reçete yazmanın kurallarına aykırı hareket etmek, tıp dışı amaçla rapor /reçete düzenlemek
iddialarıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2117/G-6530),

4)Odamıza ………. tarafından iletilen başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-6520 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş; başvuru üzerine Yönetim Kurulumuzca yürütülen inceleme sonucunda,
-    Merhum babanızın Özel ………. Hastanesi’nden ileri bir merkeze sevk edilmesi doğru e uygundur, babanızın lehine sonuç alma amaçlıdır. Bu nedenle, Acil hekiminin ve Yoğun Bakım hekiminin babanızı aynı ambulans ile Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etmesi tıbbi hata ve ihmal olarak görülmemektedir.
-    Babanız 07.12.2015 tarihindeki vefatı ile 01.12.2015 tarihinde hekimlerin müdahale/tedavi yapmadan sevk etmeleri arasında bir bağ kurmak mümkün değildir.
şeklindeki değerlendirmeye, şikayetçi ………. tarafından yapılan itiraz başvurusu sonucunda, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. Maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sunulduğu, dosyanın Onur Kurulu’nun 03.01.2017 tarihli toplantısında görüşüldüğü ve kararda görüleceği üzere Dr. ………. hakkında soruşturma açılmak üzere Yönetim Kurulumuza iade edildiği görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği, söz konusu karar doğrultusunda
-    Ambulans ile Acil Servis’e getirilen hasta ……….’e gerekli tıbbi müdahalede bulunmamak
-    Hastanın sevkini usulüne uygun yapmamak
iddialarıyla Dr. ………. ve Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2118),

5)Odamıza Dr. ………. vekili Av. ………. tarafından yapılan başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………. hakkında;
-    Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 4. Maddesini ihlal etmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g ve 5/c maddeleri
Dr. ………. hakkında;
-    Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 4. ve 38. Maddelerini ihlal etmek
iddialarıyla oluşturulan HUB-2082-(G-6656) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6)İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün, ekte örneği sunulan bir yazı ile SGK hak sahibi ……….’a Özel ………. Tıp Merkezi’nde Dr. ………. tarafından yazılan iki adet reçete ile (07.01.2013 ve 14.03.2013) ilgili İnceleme Raporu’nu, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Odamıza iletmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,
-    SGK hak sahibi ……….’a Özel ………. Tıp Merkezi’nde 07.01.2013 ve 04.03.2013 tarihlerinde, hastayı görmeden, muayene etmeden, talebi olmadan ilaç reçete etmek iddiasıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g 4/p ve 5/f maddeleri ile
Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2121 /G-7032),

7)Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ………. hakkında oluşturulan dosya görüşülmüş ve kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/b maddesi ile
Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2122 /G-6755),

8)Odamıza iletilen bir başvuru üzerine; kendisine ait sosyal paylaşım sitelerinde hasta fotoğrafını ismiyle birlikte yayınlayarak
-    Tanıtım kurallarına aykırı davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/c ve 5/c maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/R-1080 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9)Dr. ……….’ya ait facebook isimli sosyal paylaşım sitesinin incelenmesi sonucunda; söz konusu sosyal paylaşım sitesinde hasta fotoğraflarını isimleriyle birlikte yayınlayarak
-    Tanıtım kurallarına aykırı davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/c ve 5/c maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/R-1083 sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 10.01.2017 tarihli toplantısında görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10)www. ………..com isimli web sitesinde yer alan Dr. ……….’nun tanıtımı ve fotoğrafının üzerine tıklandığında ulaşılan gurkankayabasoglu.com isimli web sitesinin değerlendirilmesi üzerine
-    Tanıtım kurallarına aykırı davranmak ve iki ilde muayenehane açmak iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/a, 4/b, 4/c ve 5/d maddeleriyle
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/R-1082 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,17 OCAK 2017
1)Dr. Mehmet Ateş, Dr. Mansur Kürşad Erkuran, Dr. Canan Abdullah Göl, Dr. Muzaffer Oğuz Keleş, Dr. Melih Cem Börüban, Dr. Ayşegül Uludağ, Dr. Süleyman Güller, Dr. Erdem Kölemen, Dr. Yavuz Yaymaz, Dr. Ali Evren, Dr. Mustafa Eraslan, Dr. Fatma Zehra Eraslan, Dr. Zehra Gülsevin Şimşek, Dr. Ruslan Sharshebaev, Dr. Muhammed İbrahim Abdulbaki Akpınar, Dr. Şafak Çay, Dr. Tımur Abdullayev, Dr. Selim Avcı, Dr. Keriman Oğuz, Dr. Cağdaş Balcı, Dr. Özde Melisa Celayir, Dr. Hacı Uğur Çelik, Dr. Aysan Edemad, Dr. Wasım Hamze, Dr. Salih İnal, Dr. Şükrü Yener, Dr. Cüneyt Kahraman, Dr. Yavuz Özdemir, Dr. Demet Uçar, Dr. Fatih Hikmet Candaş ve Dr. Muhammet Talha Sabuncu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Sevilay İpek’in istifasının kabulüne,

3)Odamızın yaptığı izlemeler sonucunda,
-    ……….  sitesinde yer alan hasta görüntülü videolar ve hasta mektupları ile tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b maddesini,
-    Uzmanlık dışı tanıtım ve faaliyet içinde olarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/g ve 5/e maddelerini,
-    Meslek Odasına bildirim yapmadan serbest hekimlik yaparak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/a ve 4/e maddelerini
ihlal etmek iddiaları ile Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2097-(G-7019) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4)Oda Başkanlığına ………. vekili Av. ………. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-1368-(G-2415) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş;
-    Söz konusu dosya ile ilgili olarak, İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu’nun 17.04.2012 tarihli CEZAİ BİR İŞLEM YAPILMASINA YER OLMADIĞI kararının, TTB Yüksek Onur Kurulu’nun 10-11-12 Mayıs 2013 tarih ve 2013/03-43 sayılı kararı ile onandığı, ancak, T.C. Ankara 18. İdare Mahkemesi tarafından söz konusu kararın bozulduğu,
-    Bu nedenle dosyanın, Onur Kurulu’nun 06.12.2016 tarihli toplantısında yeniden değerlendirildiği ve  Ankara 18. İdare Mahkemesi tarafından verilen karar dikkate alınarak Dr. ………. için “tıbbi kayıtlarda usulsüz uygulamalar yapmak/tıbbi kayıtlarda tahrifat yapmak” iddiası ile soruşturma açılması için Yönetim Kurulumuza gönderildiği,
ilgili Onur Kurulu kararı doğrultusunda;
-    Tıbbi kayıtlarda usulsüz uygulamalar yapmak/tıbbi kayıtlarda tahrifat yapmak
iddiasıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açıldığı ve soruşturmanın tamamlandığı görülerek HUB-1368-(G-2415) sayılı dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5)İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na ………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-6140 sayılı dosya Yönetim Kurulumuzun 17.01.2017 tarihli toplantısında görüşülmüş, söz konusu başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda, Yönetim Kurulumuzca yapılan;
-    ……….’nun takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata olduğunu gösterir bir olumsuzluk/yetersizlik saptanmamıştır. Vefatın nedeni konusunda kanaat ifade edebilmek ancak otopsi sonuçları ile mümkün olabilecektir.
şeklindeki değerlendirmeye, şikayetçi ………. tarafından itiraz edildiği görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6)Odamıza ……….  tarafından iletilen başvuru ve ekleri üzerine,
-    Mail yazışmaları ile ilgili hekimliğe yakışmayan tutum ve davranış içinde olmak, mesleğin etik değerlerine aykırı hareket etmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/c, 3/d, 3/e, 5/b ve 5/t maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2081-(G-6587) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7)Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen SABİM Sabim başvuruları üzerine;
-    Uygun olmayan alanlarda hastaları muayene etmek, hasta yönlendirmek, haksız rekabet yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 4/f maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2099-(G-6201) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8)Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından Odamıza iletilen ve Odamızın görevi gereği basından yaptığı izlemeler sonucunda; 07.07.2015 tarihinde Dr. ……….’ya ait Twitter isimli sosyal ağda yer alan @………. adresinden “çocuklara sinir sistemi ve bağışıklığın tam gelişmemiş olduğu 2 yaşından önce aşı yapılması doğru değildir…” içerikli ileti üzerine, konunun Onur Kurulu tarafından karara bağlanması için
-    Topluma yönelik bilimsel olmayan önermelerde bulunarak, halk sağlığına zarar verici duyurular yaparak ve bu yolla etik ihlal yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g ve 7 maddeleri ile 6023 sayılı TTB Kanunu’nun 39. Maddesi gereği
-    Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2103-(G-5840) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9)Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine;
-    08.07.2015 tarihinde muayene ettiği hasta ……….’a yönelik, hekimliğe yakışmayan söz ve davranış içinde olduğu, belirli bir inanç grubuna yönelik zemmedici ifadeler kullanarak ayrımcılık yaptığı
iddiaları üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2105-(G-5887) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10)Odamıza ………. ve ………. vekilleri Av. ………. ve Av. ………. tarafından yapılan başvuru üzerine
    16.12.2012 tarihinde muayene ettiği hasta Umut ……….’in teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yaparak/özensizlik göstererek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e ve 4/t maddelerini ihlal etmek,
    Tıbbi kayıtları gereken özenle düzenlemeyerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f maddesini ihlal etmek iddialarıyla
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-1981-(G-3881) sayılı soruşturma dosyası Onur Kurulu’na sevk edilen dosya ile ilgili Onur Kurulu’nun 06.12.2016 tarihli toplantısında alınan karar üzerine,
    Umut ……….’ih 20.06.2016 tarihli muayene ve takibinde tıbbi ihmal ve hata yaparak, hastaya tıbbi yaklaşımda özensiz davranarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesini ihlal etmek iddialarıyla
Dr. ………. hakkında soruşturma açılmış, tamamlanan dosya görüşülerek dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11)Odamıza Pendik İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……….’e ait başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    Hasta ……….’in teşhis ve takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek
iddialarıyla Dr. ………. ve Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2024-(G-6229) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

12)SABİM hattına ………. tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine; Dr. ………. hakkında,
-    Doğum sırasında konulan tamponun çıkarılmasını takip etmeyerek hastaya karşı özensiz davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e ve 4/t maddeleri ile
Dr. ………. hakkında,
-    Hastaya ait tıbbi evraklarda, tıbbi işlemi yapan hekimin değil hastanenin kadrolu hekiminin kaşesini basmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği 4/p maddeleri ile
Oluşturulan HUB-2073-(G-6591) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş, Dr. ……….’dan 21.09.2016 tarih ve HUB-2073-(G-6591)-251988 sayılı yazımız ile talep edilen savunmanın gönderilmediği görülerek dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

13)Odamıza Dr. ………. tarafından yapılan başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Tıbbi ihmal ve hata yapmak,
-    Deontolojiye aykırı davranmak
iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/c ve 4/t maddeleri ile Dr. ………. ve Dr. ……….  hakkında oluşturulan HUB-2076-(G-6617) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş, Dr. ……….’tan 21.09.2016 tarih ve HUB-2076-(G-6617)-251952 sayılı yazımız ile talep edilen savunmanın aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediği görülerek, dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

14)Odamıza iletilen; 14.01.2017 tarihinde Hürriyet Gazetesi’nin Kelebek ekinde yayınlanan “……….” başlıklı haber röportaj Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmiş olup, söz konusu haber röportajda,
-    Hasta sırlarını açıklamak,
-    Reklam amaçlı bilgi vermek iddialarıyla,
TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/c ve 5/c maddeleri ile Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1088),
15)Türk Tabipleri Birliği’nce (TTB) 29 Ocak 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenecek olan  “OHAL Süresinde İşten Atılan Hekimler: Kurumsal ve Mesleki Sorumluluklarımız Calıştayı”na ve bu süreçte gerçekleştirilecek toplantı ve organizasyonlara konuya muhatap hekimlerin katılımı, ulaşım ve konaklaması vb. giderler için oluşturulacak bütçeye İstanbul Tabip Odası olarak toplam 32.500 TL maddi destek sağlanmasına, söz konusu bağışın 2017 Mart ayı içinde yapılmasına,
16) “Medikolegal Açıdan İyi Hekimlik” başlıklı toplantının, 9 Şubat 2017 tarihinde, Şişli Etfal EAH Suat Efe Konferans Salonu’nda yapılmasına, toplantıda konuşmacı olarak Dr. Muzaffer Başak, Dr. Yavuz Ceylan ile Dr. Levent Küey’in yer almasına, konunun takibinden Dr. Muzaffer Başak’ın yetkili kılınmasına,


24 OCAK 2017
1)Dr. Mehdı Talebnezhad, Dr. Alper Uçak, Dr. Sinem Ertaş, Dr. Ece Şengün, Dr. Kübra Kılıçparlar, Dr. Murat Aksakal, Dr. Mahmut Çınar, Dr. Maharram Nasıfov, Dr. Şaban Alver, Dr. Tavus Atamyradova, Dr. Ahmet Tufan Diker, Dr. İsmet Üstün, Dr. Emine Ayla Gökçe, Dr. Cansu Çabuk, Dr. Yusuf Berk Tosun, Dr. Dilek Sözmen Savaşkan, Dr. Hande Melisa Demircioğlu, Dr. Pelin Şen, Dr. Ferhat Karadağ ve Dr. Cansu Hemşinlioğlu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Ali Cengiz Sayılgan, Dr. Sündüz Güler ve Dr. Mehmet Başaran’ın istifalarının kabulüne,

3)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından odamıza iletilen ……….’a ait başvuru üzerine düzenlenen dosya görüşülmüş,  başvuru konusunun Onur Kurulu tarafından karara bağlanması için Dr. ………. hakkında
-    Hasta ……….’in muayene, teşhis, takip ve taburculuğunda tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile soruşturma açılmasına (HUB-2124/G-7055),

4)Odamıza Dr. ………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, konunun önem ve hassasiyeti nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için;
-    Hasta mahremiyetine saygı göstermemek, hasta haklarına aykırı davranmak,
-    Deontoloji kurallarını ihlal etmek
iddialarıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2123 /G-7070)31 OCAK 2017
1)Dr. Gül Pembe Çolak, Dr. Cemil Hocazade, Dr. Zehra Yeşiltaş, Dr. Halime Çevik, Dr. Nuriddin Çerçi, Dr. Ali Enis Fer, Dr. Receb Oğuzkan, Dr. Aydemir Alıçlar, Dr. Hasan Morcalı, Dr. Salih Özgöçmen, Dr. Zeki Yaşar, Dr. Fulya Karaman, Dr. Şeyhmus Kılıç, Dr. Ümit Şair, Dr. Metin Eski, Dr. Can Çınar, Dr. Ayhan Yaman, Dr. Halidun Bedri Yücel, Dr. Selin Kapan, Dr. Ümit Düğer, Dr. Ahmet Uludağ, Dr. Sertaç İmişçi, Dr. Nasuh Ağaoğlu ve Dr. Asuman Demirbuğa’nın üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Oğuz Gürgen’in istifasının kabulüne,

3)Odamıza Dr. ……….  tarafından yapılan başvurusu üzerine Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/G-7063 sayılı dosya değerlendirilmiş olup, dosya ile ilgili incelemeyi yürütmek üzere Dr. ……….’nin görevlendirilmesine,

4)Hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen İnceleme Raporu üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………. hakkında,
-    SGK hak sahibi ……….’a Özel ………. Tıp Merkezi’nde 07.01.2013 ve 04.03.2013 tarihlerinde, hastayı görmeden, muayene etmeden, talebi olmadan ilaç reçete etmek iddiasıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g 4/p ve 5/f maddeleri ile
oluşturulan HUB-2121-(G-7032) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5)Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ………. ’ye ait başvuru üzerine, dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için;
-    Hasta ……….’nin tedavisinde ve takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2106-(G-5304) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6)Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen SGK İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne ait İnceleme Raporu üzerine Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/G- 6954 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş olup, soruşturmaya konu olan ………. isimli SGK hak sahibine yazılan reçeteyi hastanın teslim aldığı, ilacı hastalığı için kullandığı, reçetedeki dozun normal dozun bir buçuk katı olduğu (normal doz: %0,4, reçetede %1) dikkate alınarak; reçete yazımında gerekli özeni göstermesi uyarısı ile Dr. ………. için cezai bir işlem yapılmasına yer olmadığına,

7)Odamıza ……….’a vekaleten Av. ………. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/G-6729 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş olup, dosya ile ilgili yürütülen inceleme neticesinde Yönetim Kurulumuzca yapılan
-    “Dr. ……….’nun ultrason ve MR sonuçları ile müdahale etmesi uygundur. Preoperatif bulgular ve tetkiklerle selim oluşum olduğu düşünülen lezyon, biyopsi yapılmadan total olarak eksize edilebilir. Lezyonun makroskopik olarak tümüyle çıkarıldığı anlaşılmaktadır.
-    Patoloji sonucunun malign gelmesi üzerine tekrar sınırları daha geniş operasyon yapılması, cerrahi bir kuraldır. Bu nedenle ilk operasyonun kusurlu olduğu düşünülemez. Dr. ………., patoloji sonucunu aldıktan sonra hastayı muayene ettiğini, pansuman yaptığını ve Tıbbi Onkoloji Uzmanına yönlendirdiğini ifade etmektedir.
-    Dr. ……….’nun müdahalesinde ve takibinde tıbbi ihmal ve hata saptanmamıştır.”
şeklindeki bilgilendirmeye Av. ……….’ın itiraz başvurusunda bulunduğu görülerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8)Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……….’a ait başvuru üzerine
dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Hasta ……….’a katarakt olmadığı halde katarakt teşhisi koyarak gerçek dışı teşhis koymak, gerçek dışı teşhis ile ameliyat önermek iddiasıyla Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 13. maddesi ve TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g ve 7. maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2107-(G-7020) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9)Odamıza iletilen, web sayfalarında yukarıdaki adreste faaliyet gösterdiği bilgisi bulunan ………. isimli kuruluşa ait internet paylaşımları nedeniyle
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak, ticari isim dışında isim kullanmak tıbbi müdahale sırasında çekilen fotoğrafları paylaşmak, tıbbi müdahale öncesi/sonrası fotoğrafları paylaşmak iddiasıyla;
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c, 4/e ve 5/c maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/R-1076-(RY-105) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş olup
-    Yayınlanan reklamların ilgili sağlık merkezi ile ilgisi olmadığı anlaşılarak kovuşturmaya yer olmadığına,
Gerçek dışı reklam yapılması nedeniyle durumun T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Reklam Kurulu’na ihbaren bildirilmesine,

10)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletilen ………. ‘nin SABİM başvurusu üzerine Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/G-6030 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş olup, dosya ile ilgili yürütülen inceleme sonucunda Yönetim Kurulumuzca yapılan
-    “……….’in ameliyat endikasyonunun bulunduğu, ameliyat öncesi tıbbi tetkiklerin yapıldığı, konsültasyon alındığı,
-    Ameliyatın robotik yöntem ile başlamasının hekimin takdirine ve hastanın onamına bağlı olduğu, ameliyat sırasında açık ameliyata geçilme kararının doğru ve uygun olduğu,
-    Ameliyat sonrası takiplerin yapıldığı, görülen lüzum üzerine cerrahi olarak müdahale edildiği, tedavinin hastanın durumuna ve laboratuvar sonuçlarına göre düzenlendiği,
-    Ancak ameliyat sonrası gelişen komplikasyonlar ve septik şok nedeniyle hastanın vefat ettiği anlaşılmaktadır.
-    Hekim müdahale ve uygulamalarında tıbbi hata ve ihmal saptanmamıştır.”
şeklindeki değerlendirmeye şikayetçi ……….’nin itiraz başvurusunda bulunduğu görülerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. Maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,


Bu HABERİ Paylaş!