Aralık Ayı


  • Temmuz 13, 2018
  • 2677

05 ARALIK 2017

1-Dr. Zeynep Özge Karakurt, Dr. Havva Çelik, Dr. Seyit Mehmet Köşker, Dr. Temel Kalender, Dr. Nuray Arda Devecioğlu, Dr. Ece Albayrak, Dr. Canan Eren Dağlı, Dr. Esra Hoffmann Yücesoy, Dr. Adem Topaloğlu, Dr. Hacer Kaptan Kırcı, Dr. Yusuf Deniz, Dr. Ahmet Durmuş, Dr. Nasıba Bakhshıyeva, Dr. Ezgi Sönmez ve Dr. Ali Kaya Ersoy’un üyelik başvurularının kabulüne,

2-Dr. Fatma Merih Akpınar, Dr. Hüseyin Rahmi Başaran, Dr. Selim Ozan Çalık, Dr. Melek Darende ve Dr. Evren Akpınar’ın istifalarının kabulüne,

3-Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB-2297-(G-5513) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş, dosya içeriğinde; yürütülen inceleme sonucunda, İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu’nun 23.06.2016 tarih ve 2016/102 sayılı kararının TTB Yüksek Onur Kurulu’nun 13-14-15 Ocak 2017 tarih ve 2017/01-16 sayılı kararı ile bozulduğu ve Onur Kurulu tarafından yeniden değerlendirildiği, Onur Kurulu’nun 17.10.2017 tarih ve 2017/141 sayılı kararı doğrultusunda Yönetim Kurulumuzca
-    ……..’ın operasyon sonrası takibinde tıbbi ihmal yapmak, özensizlik göstermek
İddiasıyla Dr. ……….. ve Dr. ………. hakkında soruşturma açılarak adı geçen hekimlerden iddialarla ilgili savunma talep edildiği, Dr. ……..’nun yazılı savunmasını Odamıza ilettiği, Dr. …….’a gönderilen savunma talep yazısının 30.10.2017 tarihinde teslim alındığı ancak, aradan geçen zamana karşın savunmasını Odamıza iletmediği görülerek dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4-İl Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Denetim Servisi tarafından düzenlenen İnceleme Raporu’nu, hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletmesi üzerine, İnceleme Raporu değerlendirilmiş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ……….. hakkında
-    SGK hak sahibini görmeden, üçüncü kişilerin talebi ile kişide bulunmayan hastalık teşhisi ile ilaç reçete etmek ve bu yolla Sosyal Güvenlik Kurumu’nun zararına neden olmak iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/p, 5/f, 5/g ve 7. Maddeleri soruşturma açılmasına
(HUB-2231/G-7686),

5-İl Sağlık Müdürlüğü, Bimer hattına yapılan bir başvuru nedeniyle Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan dosyayı, hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletmesi üzerine dosya ve ekler, görüşülmüş olup, Dr. ……….. hakkında
-    Muayenehanede yapılmaması gereken işlemleri yapmak,
-    Tıbbi kayıtları tutmamak
İddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f, 3/g ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına HUB-2322/G-7235),

6-Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından iletilen başvuru üzerine Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-1866-(G-5418) sayılı soruşturma dosyası ile ilgili olarak İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu’nun 08.09.2015 tarihli ve 2015/123 sayılı kararı ile ilgili olarak, T.C. İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından verilen 2016/2514 sayılı kararı nedeniyle, “Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi” uzmanlığının 10.04.2014 tarihinde iptal edilmesine rağmen, halen “Yüz ve Boyun Cerrahisi” unvanını kullandığının görülmesi üzerine
-    Uzmanlık dışı tanıtım ve bilgilendirme yapmak, ülkemizde bulunmayan bir unvanı uzmanlık unvanının yanında kullanarak yanıltıcı tanıtım yapmak, kişisel reklam yapmak iddialarıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b, 4/e ve 4/g maddeleri ile
Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-1866-(G-5418) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7-Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine, konunun özelliği ve önemi nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    Hasta …………’na yönelik tıbbi uygulamada tıbbi ihmal ve hata yapmak,
-    ………. isimli hastaya yönelik cinsel tacizde bulunmak iddialarıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t, 5/b ve 7 maddeleri ile
Dr. …………… hakkında oluşturulan HUB-2308-(G-7379) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8-İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün SGK Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen İnceleme Raporu’nu hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Odamıza iletmesi üzerine; konunun önemi ve özelliği nedeniyle, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için,
-    SGK hak sahibi adına, hastayı görmeden reçete düzenlemek ve bu yolla kurum zararına neden olmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/p, 5/f ve 7 maddeleri ile
Dr. ……… ve Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-2301-(G-7612) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine

9-Bir BİMER başvurusu nedeniyle düzenlenen dosyanın hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine, dosya  görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için Dr. ……….. hakkında
-    ……….’ın operasyonunda ve operasyon sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t ve 7. maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2323/G-7397),

10-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen İnceleme Raporu ve eklerinin değerlendirilmesi sonucunda, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    ………’ın operasyonunda ve operasyon sırasında gelişen sorunlara müdahalede tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensiz davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p ve 7. Maddeleri ile
Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-2300-(G-7611) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11-Odamıza ihbaren iletilen, @.......... isimli instagram hesabında yer alan paylaşımlar üzerine;
-    Hekim ve sağlık mensubu olmayan Duygu Kara ve Kübra Kantarcı isimli kişileri “saç ekim” faaliyetlerinde hizmet vermesini sağlamak,
-    Hastalara ait operasyon öncesi ve sonrası fotoğrafları yayınlamak iddialarıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 4/b, 4/c ve 7. Maddeleri ile
Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-2304-(B-1071) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

12-Bir Sabim başvurusu nedeniyle düzenlenen dosyanın hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletilmesi üzerine dosya ve uzman görüşü görüşülmüş olup, Dr. ………. hakkında
-    ……… isimli hastanın muayenesinde, tetkik ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensizlik göstermek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t ve 7. Maddeleri ile
soruşturma açılmasına (HUB-2324/G-7701),

13-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirme yapılabilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen,  ……..’nın başvurusu üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    ………’nın Fizik tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak,
-    Hasta yakınmalarına karşı özensizlik göstermek iddialarıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t ve 7. Maddeleri ile
Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-2306-(G-7238) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

14-Odamız Tıp Haftası etkinliklerinin 10-18 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenmesine, Tıp Haftası ödül töreninin Şişli Kent Kültür Merkezi’nde, Çocuklar ve Sağlık Resim Yarışması, Fotoğraf ve Sanatçı Hekimler sergilerinin Basın Müzesi’nde yapılmasına, Tıp Haftası Konseri için Kolektif Müzik Grubu ile anlaşma sağlanmasına, söz konusu konserin 18 Mart 2018 tarihinde, saat 18.00’da Şişli Kent Kültür Merkezi’nde yürütülmesine,


12 ARALIK 2017

1-Dr. Kanan Abbaslı, Dr. Nurdan Özdemir, Dr. Buşra Burcu, Dr. Nesrin Kayişoğlu, Dr. Aysun Gezer, Dr. Yusuf Aruser, Dr. Füsun Ünal, Dr. Hamit Nergizli, Dr. Ayşe Akbulut, Dr. Kadir Kaba, Dr. Zeynep Özköse, Dr. Murat Kaya, Dr. Parvız Samadov, Dr. İhsan Alur, Dr. Doğukan Karstarlı ve Dr. Naciye Özbek’in üyelik başvurularının kabulüne,

2-Dr. Mehmet Kenan Kanburoğlu, Dr. Ayşe Çiğdem Krand, Dr. Handan Şenel, Dr. Güven Koç, Dr. Fatma Öztürk Çağatay, Dr. İbrahim Kenangil, Dr. Babür Süer, Dr. Turgut Çalışkan, Dr. Nurdan Kuş, Dr. Latife Ebru Talum, Dr. Sedat Vatansever, Dr. Aysun Aysun Deniz, Dr. Zahid Hüseyinhan, Dr. Elif Serdar, Dr. Mustafa Kakşi, Dr. Nurhan Seyahi, Dr. Metin Ünal, Dr. Ümit Doğan, Dr. Neslihan Kaya ve Dr. Tolga Terzi’nin istifalarının kabulüne,

3-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen İnceleme Raporu’nun İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine, konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için Dr. …….. hakkında;
-    SGK hak sahibi hastaları bizzat muayene etmeden, onlar adına rapor ve reçete düzenlemek, SGK hak sahibi hastalara ilaç temin ederek adreslerine göndermek iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p ve 7 maddeleri ile
Dr. ……….., Dr. ……….. ve Dr. ………… hakkında
-    SGK hak sahibi hastaları bizzat muayene etmeden, onlar adına reçete düzenlemek iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p ve 7 maddeleri ile
oluşturulan HUB-2312-(G-7624) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen İnceleme Raporu’nun İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine konunun önemi ve özelliği nedeniyle, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
Dr. ………. ve Dr. ……… hakkında
-    SGK hak sahiplerini bizzat muayene etmeden, onun adına rapor düzenlemek iddiasıyla,
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p ve 7. maddeleri ile
Dr. ………. ve Dr. ………. hakkında
-    SGK hak sahiplerini bizzat muayene etmeden, onlar adına rapor ve reçete düzenlemek iddiasıyla,
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p ve 7. maddeleri ile
Dr. …………. hakkında
-    SGK hak sahiplerini bizzat muayene etmeden, onun adına reçete düzenlemek iddiasıyla,
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p ve 7. maddeleri ile
Oluşturulan HUB-2313-(G-7625) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5-Odamıza Özel ……… Hastanesi A.Ş. vekili Av. …….. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, Dr. ……… ve Dr. ………. hakkında
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2325/G-7723),

6-Odamıza Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından iletilen Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından hazırlanan Soruşturma Raporunun değerlendirilmesi sonucunda, konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Hastaları muayene etmeden, sağlık durumlarını bilmeden kanser ilaçları yazmak ve bu yolla kamu kurumunun zarara uğramasına neden olmak iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p, 5/f ve 7. Maddeleri ile
Dr. ………, Dr. ………., Dr. ……….. ve Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2250-(G-7396) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş olup, Dr. ………’nın vefat ettiği, Dr. ………’ye ulaşılamadığının görülmesi üzerine dosyadan ayrılarak, dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,


19 ARALIK 2017

1-Dr. Rahim Çon, Dr. Furkan Erdoğan, Dr. Akif Şükrü Eroğlu, Dr. Abdullah Köçeroğlu, Dr. Turgut Var, Dr. Leyla Mıkayıllı, Dr. Leyla Isayeva, Dr. Akıf Mammadov, Dr. Mubarız Dadashov, Dr. Emir Can Ata, Dr. Fatih Büyükcam ve Dr. Mehmet Çeliktan’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2-Dr. Mert Keskinbora, Dr. Necati Güler, Dr. Sinem Cömert, Dr. Nazan Saraçoğlu, Dr. Ruken Bayar Forster, Dr. Zeynep Nergis Yalçın, Dr. Candan Evirgen, Dr. Aytekin Kaymakcı, Dr. Önder Günerhan, Dr. Fatma Seha Ketenci, Dr. Akın Topaloğlu, Dr. Nurten Özcaner Baş, Dr. Nilüfer Güneş, Dr. Serap Angay, Dr. Ufuk Buluğ, Dr. Hakan Karaçay, Dr. Serpil Doğan, Dr. Güneş Orman, Dr. Aydan Kingir, Dr. Ata Bora Ayna, Dr. Filiz Topaloğlu, Dr. Ümran Yıldırım, Dr. Adnan Kaya, Dr. Çağrı Serkan Ansen, Dr. Sibel Yılmaz, Dr. İsmail Ekrem Hacıoğlu ve Dr. Süleyman Deniz’in istifalarının kabulüne,

3-Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler neticesinde ……………. isimli web sitenizde yer alan bilgiler değerlendirilmiş olup, Dr. ……….. hakkında
-    Tanıtım kurallarına aykırı bilgi vermek,
-    Uzmanlık dışı girişimde bulunmak,
-    İki farklı muayenehanede faaliyet göstermek
İddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b, 4/c, 5/d maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB/R-1123),26 ARALIK 2017

1-Dr. Murat Acar, Dr. Övgü Kul Çınar, Dr. Yusuf Yıldırım, Dr. Müjde Gül Türkeri, Dr. Koray Paçacı, Dr. İbrahim Akalın, Dr. Gülen Usanmaz, Dr. Abdurrahman Hilmi Önem, Dr. Mustafa Işık, Dr. Sezai Yılmaz, Dr. Celal Kesen, Dr. Gülizar Kurun, Dr. Metin Delebe, Dr. Hasan Emiroğlu, Dr. Ali Durdu, Dr. Dilek Karakaya Arpacı, Dr. Faıg Jabrayılov, Dr. Ahmet Kılınçer ve Dr. Mehmet Fatih Garça’nın üyelik başvurularının kabulüne,

2-Dr. Murat Ayhan, Dr. Muammer Erdal Işık, Dr. Salih Murat Akkın, Dr. Müşerref Banu Yılmaz, Dr. Osman İnsel, Dr. Can Arat, Dr. Filiz Seher Aydemir, Dr. Aykut Şahin, Dr. Nuray Nükhet Dağbaşı, Dr. Füsun Nazmiye Üzüm Yenici, Dr. Barbaros Yurdaışık, Dr. Metin Yücel, Dr. Ömer Atalay Yürekli, Dr. Osman Oğuz, Dr. Oğuzhan Sunamak, Dr. Mazhar Müslüm Tuna, Dr. Neslihan Umarusman Tanju, Dr. Oğuz Güçlü, Dr. Özgür Atiker, Dr. Nebahat Diyaroğlu Altınok, Dr. Ayhan Erkol, Dr. Ahmet Şener, Dr. Abdullah Şişik, Dr. Berrin Çenberci, Dr. Buse Uslu, Dr. Esra Gazioğlu, Dr. Burak Duralı, Dr. Saba Sağlıker ve Dr. Osman Baştuğ’un istifalarının kabulüne,

3-Odamıza yapılan bir başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda sanal ortamda “kızlık zarı” başlığında yaptığınız tanıtım ve bilgilendirmede
    “Sosyal bir sorunu çözmek değil aksine derinleştirmek pahasına etik olmayan bir üslupla kişisel kazanca dönüştürmeyi amaçlayan bir dil kullandığı,
    Reklam yaptığı”ın tespit edilmesi üzerine,
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b, 4/b ve 7. Maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2253 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4-Dr. …….. hakkında WhatsApp yazışmaları nedeniyle Odamıza yapılan başvuru üzerine konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için meslektaşı Dr. …….. için
-    “Bu saygısız kadın, kendini Dr. sanan insan müspetesi…”,
-    “Gerekli işlem yapılması…”,
-    “ Saygının ne olduğu öğretilmesi..” diyerek
-    Zemmedici sözler sarf etmek, hakaret etmek, tehdit etmek iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/c ve 7. Maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2311-(G-7673) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5-Başakşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne ait başvuru ve ekinde yer alan dosyanın Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmesi sonucunda
-    Bizzat hastayı muayene etmeden, “hususi maksatla veya hatır için” istirahat raporu vermek iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/p, 5/g ve 7. Maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2317-(G-7676) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ………..’e ait başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Hasta ……..’in teşhis, takip ve taburculuğunda tıbbi ihmal ve hata yapmak iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-2135-(G-7122) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7-Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından iletilen ………’e ait başvuru üzerine, konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Sosyal medya sayfalarında hasta fotoğraflarını yayınlayarak hasta haklarını ihlal etmek, hastayı kişisel tanıtım/reklam aracı haline getirmek, reklam yapmak, hasta sırrını açıklamak iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c ve 5/c ve 7. Maddeleri ile
Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-2305-(G-7568) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine

8-Odamıza yapılan bir başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda; sanal ortamda “kızlık zarı” başlığında yaptıkları tanıtım ve bilgilendirmede
    “Sosyal bir sorunu çözmek değil aksine derinleştirmek pahasına etik olmayan bir üslupla kişisel kazanca dönüştürmeyi amaçlayan bir dil kullandıkları,
    Reklam yaptıkları”nın tespit edilmesi üzerine,
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b, 4/c ve 7. Maddeleri ile
Dr. ……… ve Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-2251 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9-İl Sağlık Müdürlüğü, SGK Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen İnceleme Raporu’nu, hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza üzerine;

10-26.11.2014 tarihinde Özel ………. Tıp Merkezi’nde SGK hak sahibi …….. adına, onun talebi olmaksızın ilaç reçete edildiği, reçete karşılığının …….’a teslim edilmediği, adına reçete düzenlenmesi nedeniyle ihtiyacı olduğu gün SGK üstünden ilacını alamadığı bilgisinin yer alması üzerine;
-    SGK hak sahibi adına, onun talebi olmaksızın ilaç reçete etmek, SGK’nın zarara uğramasına neden olmak, hastanın ilaçlarını alamamasına neden olmak iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p, 5/f ve 7. Maddeleri ile
Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-2316-(G-7663) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11-Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-7489 sayılı dosya görüşülmüş; dosya içeriğinde, başvuru nedeniyle yürütülen inceleme sonucunda Yönetim Kurulumuzca yapılan değerlendirmeye ……… tarafından itiraz başvurusunda bulunulduğu görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği Madde: 16 gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

12-T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından düzenlenen Soruşturma Raporu’nun Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından Odamıza iletilmesi üzerine,  oluşturulan dosya ile ilgili konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
Dr. ………… hakkında,
-    SGK hak sahiplerini görmeden, onlar adına sahte ilaç kullanım raporu ve reçete düzenlemek, SGK’nın zarara uğramasına neden olmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p, 5/f, 5/g ve 7. maddeleri ile,
Dr. ……….. hakkında,
-    Mesul müdür olarak görev yaptığı Özel Rumeli Tıp Merkezi’nde görev yapan hekimlerin, SGK hak sahiplerini bizzat muayene etmeden, hak sahibinin bilgisi olmadan, onlar adına sahte ilaç kullanım raporu ve reçete düzenlenmesine olanak sunmak ve bu yolla SGK’nın zarara uğramasına neden olmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 4/p, 5/f, 5/g ve 7. maddeleri ile,
Dr. ………. ve Dr. ………… hakkında,
-    SGK hak sahiplerini görmeden, onlar adına sahte reçete düzenlemek, SGK’nın zarara uğramasına neden olmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p, 5/f, 5/g ve 7. maddeleri ile
Oluşturulan HUB-2267-(G-7451) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

13-Odamıza ………..’e vekaleten Av. Ece Deniz TORUN tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB/G-7410 sayılı inceleme görüşülmüş olup, dosya ile ilgili Yönetim Kurulumuzca yürütülen inceleme sonucunda;
“Bilirkişi görüşü dosya ile birlikte değerlendirildiğinde;
-    ……….’in operasyon endikasyonu doğrudur.
-    Ameliyat için alınan onam, yeterli kabul edilmektedir.
-    Operasyon tekniği uygundur.
-    Operasyondan sonra yaşananlar, operasyonun beklene sonuçlarıdır. Operasyondan sonra uzun süren ağrı, operasyonun komplikasyonu olarak kabul edilmektedir.”
şeklinde yapılan değerlendirmeye, şikayetçi vekili Av. ………’un itiraz başvurusunda bulunduğu görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği Madde:16 gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

14-Odamıza İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından iletilen başvuru ve ekinde yer alan “Sponsorlu olarak sunulan “facebook” reklamları görüşülmüş,
-    Tanıtım kurallarına aykırı davranmak, reklam yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b, 4/c ve 7. Maddeleri ile 
Dr. ……… ve Dr……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1119),

15-İl Sağlık Müdürlüğü, Bimer hattına yapılan bir başvuru nedeniyle Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan dosyayı, hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletmesi üzerine,
-    Muayenehanede yapılmaması gereken işlemleri yapmak,
-    Tıbbi kayıtları tutmamak
İddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f, 3/g ve 7. Maddeleri ile Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-2322-(G-7235) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

16-Odamıza Dr. ……… tarafından yapılan başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………. hakkında
-    13.09.2017 tarihinde meslektaşına zemmedici söylemlerde bulunmak, küfür ve hakaret etmek, saldırı girişimlerinde bulunmak iddialarıyla
TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/c, 5/a ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2326/G-7520),

17-İTO ve Sosyal-İş arasında bağıtlı bulunan 01.07.2017-30.06.2019 yürürlük süreli TİS’te her türlü değişiklik ve düzenleme yapmak üzere yapılacak olan “Ek Protokol” ile ilgili toplantılara katılmaya, tutanakları imzalamaya, protokol imzalamaya YK Üyesi Dr. İncilay Erdoğan yetkili kılınmasına,


Bu HABERİ Paylaş!