Ekim Ayı


  • Temmuz 13, 2018
  • 2442

3 EKİM 2017

1-Dr. Evren Turgay Arısoy, Dr. Erkam Caymaz, Dr. Arzu Faika Oral, Dr. Soydan İnce, Dr. Senem Tufan Dursun, Dr. Salih Salihoğlu, Dr. İlhan Öztekin, Dr. Mehmet Yadigar Kırıcı, Dr. Orhan Görgülü, Dr. Mehmet Gürel, Dr. Tufan Akın Giray, Dr. Nilüfer Çetiner, Dr. Rengin Çetin Güvenç, Dr. Muhammed Güneş, Dr. Faruk İdikut, Dr. Taner Molla, Dr. Ali Evren Tufan, Dr. Vusala Asgarova, Dr. Navıd Atarod, Dr. Mustafa Albayrak, Dr. Nesrin Özkan, Dr. Seyit Özdemir, Dr. Özge Velipaşalar, Dr. Yasemin Engin, Dr. Takhır Izatov, Dr. Ramazan Deniz Oral, Dr. Serdar Şıvgın, Dr. Halil İbrahim Önder ve Dr. Ozan Batıgün’ün üyelik başvurularının kabulüne,

2-Dr. Celalettin Narter Yeşildağlar, Dr. Dilek Yeşilbaş, Dr. İdris Avcı, Dr. Selma Altun, Dr. Tufan Çankaya, Dr. Abdullah Kurt ve Dr. Muhammet Cemil Demirbağ’ın istifalarının kabulüne,

3-Av. ………’a ait başvurunun hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletilmesi üzerine başvuru ve ekte sunulan fotoğraflar değerlendirilmiş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………., Dr. ……….., Dr. ………… hakkında
-    Hasta sırrını açıklamak, hastaları reklam aracı olarak kullanmak
İddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c, 5/c ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2287/G-7532)

4-Odamıza ……….. vekili Av. Seyit DEMİR tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş,
-    İlk yardım müdahalesinden sonra kişiyi gördüğü halde tedavinin tamamlanması için gerekenleri yapmamak
İddiasıyla Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2288/G-7169),

5-İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ait başvuru ve ekleri üzerine oluşturulan dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b ve 4/c maddeleri ile
Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-2249-(G-7398) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Pendik İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ………’a ait başvuru üzerine oluşturulan HUB-1956-(G-6017) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş; İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu’nun 12.04.2016 tarih ve 2016/039 sayılı kararının TTB Yüksek Onur Kurulu’nun 18-19-20 Kasım 2016 tarih ve 2016/04-27 sayılı kararı ile bozulması üzerine, dosyanın tekrar değerlendirilmesi sonucunda, hastanın 11.07.2015 tarihinde Dr. …….. tarafından taburcu edildiğinin anlaşılarak; İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu’nun, soruşturmaya Dr. ………..’in de dahil edilmesini gerekli görmesi üzerine,
-    Hasta ………..’ın taburculuğunda muayeneyi gerekli özenle yapmamak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
Dr. ……….. hakkında oluşturulan soruşturmanın tamamlandığı görülerek, dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7-Hasta ………’e vekaleten Av. …….. tarafından Odamıza yapılan başvuru üzerine Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/G-6764 sayılı dosya görüşülmüş; dosya içeriğinde, Yönetim Kurulumuzca yürütülen inceleme sonucunda
-    Hasta ……….’e yönelik müdahalelerde tıbbi ihmal ve hata saptanmamıştır.
Şeklindeki değerlendirmeye, Av. ………. tarafından itiraz başvurusunda bulunulduğu görülerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8-Yüzlerce hekim ve öğretim üyesinin OHAL kararnameleriyle görevlerinden ihraç edilmesine dikkat çekmek amacıyla, Haldun Taner’in “Timsahın Midesindeki Adam” eserinin gelen yoğun talep üzerine, 25 Kasım 2017’de Eskişehir, 10 Aralık 2017’de ise İzmir’de sahnelenmesine, konunun takibinden Yönetim Kurulu adına Dr. Selçuk Erez’in yetkili kılınmasına,

9-Eğitmen Bilge Yıldız Beyen tarafından Odamız bünyesinde düzenlenecek ücretsiz İngilizce kurs duyurusunun tüm üyelerimize duyurulmasına, söz konusu kursun her hafta Perşembe günleri, 20’şer kişilik 2 sınıf halinde (başlangıç ve orta seviye) gerçekleştirilmesine,

10 EKİM 2017
 
1-Dr. Gülşah Tunçer, Dr. Begüm Aydoğan Mathyk, Dr. Betül Sadıç, Dr. Hakan Tanrıverdi, Dr. Sermin Durmaz Oyar, Dr. Mine Sezgin, Dr. Ayşe Övül Erdoğan, Dr. Elif Agüloğlu, Dr. Ezgi Özbek, Dr. Bircan Alan, Dr. Rıza Güneli, Dr. Betül Ceylan, Dr. Ramazan Güler, Dr. Mohammed Alkhalıd Drak Alsebaeı, Dr. Burak Öztürk, Dr. Şensu Dinçer, Dr. Hasan Demirel, Dr. Nilay Çebi, Dr. İbrahim Keskin, Dr. Doruk Ak, Dr. Nursel Öztekin, Dr. Veysi Emre Erden, Dr. Muharrem Güler, Dr. Canan Tanıdır, Dr. Tuncay Özer, Dr. Shabnam Jafarova, Dr. Abdurrezak Börekci, Dr. Ahmed I.K. Almassrı, Dr. Seha Akduman, Dr. Selahattin Aydın Göçmen, Dr. Gizem Güneş, Dr. Yerkin Karimov, Dr. Mesut Çolak ve Dr. Murat Zerman’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2-Dr. Hacer Baltaoğlu, Dr. Mustafa Kemal Günver, Dr. Süleyman Sıtkı Uraloğlu, Dr. Muammer Müslim Köse, Dr. Ayşe Yurtsever, Dr. Oğuzhan Kadı, Dr. Şenay Aşık Nacaroğlu, Dr. Hicaz Zencirkıran Ağuş ve Dr. Yaşar Tunç’un istifalarının kabulüne,

3-SABİM hattına …….. tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, dosya içeriğinde, Yönetim Kurulumuzun kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için dosyayı Onur Kurulu’na sunduğu, dosyayı değerlendiren Onur Kurulu’nun karar için ………’in de soruşturmaya dahil edilmesini uygun bulduğu ve dosyayı Yönetim Kurulumuza iade ettiği anlaşılmış olup, Yönetim Kurulumuz, Onur Kurulu’nun görüşü doğrultusunda;
-    ………..’ın operasyon sonrası takibinde tıbbi özensizlik göstererek hastanın ayağında yanık oluşmasına neden olmak iddiasıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 7. maddeleri ile
Dr………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2199 /G-7287),

4-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Denetim Servisi tarafından düzenlenen İnceleme Raporu’nun İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan HUB-2289-(G-7464) sayılı dosya görüşülmüş; Yönetim Kurulumuzca, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,
-    SGK hak sahiplerini görmeden, onlar adına reçete düzenlemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/p maddesi ile
Dr. ………, Dr. ……….. (Üye no: 8206), Dr. ………., Dr. ……… Dr. ………., Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına,

5-Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    ATT görevlilerine sözlü şiddet uygulamak, tehdit etmek, zemmedici davranmak, hasa yakınlarını sağlık görevlilerine karşı kışkırtıcı söylem ve davranışlarda bulunmak iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/c ve 7 maddeleri ile
Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2290 /G-7475),

6-Odamıza ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    ……….’e yönelik tıbbi işlemde tıbbi ihmal ve hata yapmak,
-    Hasta üzerindeki mesleki etkisini tıbbi amaçlar dışında kullanmak, etik ihlal yapmak iddialarıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/d, 4/t ve 7. maddeleri ile
Dr. ………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2291 /G-7236),

7-İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla tarafından Odamıza iletilen dosya ve iddialara ilişkin Dr. ………’ye ait açıklama görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için,
-    Usulüne uygun ruhsatlandırılmamış yerde sağlık hizmeti vermek,
-    Hastalıkların tanı ve tedavisinde bilimselliği kanıtlanmamış yöntem uygulamak iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 5/l ve 7. maddeleri ile
Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2292 /G-7393)

8-Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……….’a ait başvuru ile Sezer ÖNGÖREN’in Odamıza yapmış olduğu şahsi başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    ……….’in Vitiligo hastalığının tedavisinde bilimsel olmayan/bilimselliği kanıtlanmamış yöntemler uygulamak,
-    ………….’de bulunmayan hastalıklar için tedavi uygulamak,
-    Reçete ettiğiniz ürünlerin temini için yönlendirmede bulunmak iddialarıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği 3/d, 3/e, 3/g, 4/i, 4/t, 5/l ve 7. maddeleri ile
Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-2271-(G-7264) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9-Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……….’a ait başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    …………’un Vitiligo hastalığının tedavisinde bilimsel olmayan/bilimselliği kanıtlanmamış yöntemler uygulamak,
-    ……….’da bulunmayan hastalıkları için tedavi uygulamak,
-    Reçete ettiği ürünlerin temini için yönlendirmede bulunmak iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği 3/d, 3/e, 3/g, 4/i, 4/t, 5/l ve 7. maddeleri ile
Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-2269-(G-7284) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10-Odamıza ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    ………..’ın Vitiligo hastalığının tedavisinde bilimsel olmayan/bilimselliği kanıtlanmamış yöntemler uygulamak,
-    …………..’da bulunmayan hastalıklar için tedavi uygulamak,
-    Reçete ettiği ürünlerin temini için yönlendirmede bulunmak iddialarıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği 3/d, 3/e, 3/g, 4/i, 4/t, 5/l ve 7. maddeleri ile
Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-2270-(G-7329) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11-Odamıza Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından iletilen sunulan başvuru üzerine https://m.facebook.com............ linkinde yer alan görüntülerde,
-    Sanal ortamda hastanın kimliği belli olacak biçimde tanıtmak, yer vermek, bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 4/b, 4/c ve 5/c maddelerini ihlal etmek
iddiaları ile Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-2158-(G-7188) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

12-Odamızca yapılan izlemeler sonucunda, https://facebook.com/........  linkinde yer alan görüntülerde,
-    Sanal ortamda hastanın kimliği belli olacak biçimde tanıtmak, yer vermek, bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 4/b, 4/c ve 5/c maddelerini ihlal etmek
iddiaları ile Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB/R-1112 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

13-Odamızca yapılan izlemeler sonucunda, https://facebook.com/....  linkinde yer alan görüntülerde,
-    Sanal ortamda hastanın kimliği belli olacak biçimde tanıtmak, yer vermek, bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 4/b, 4/c ve 5/c maddelerini ihlal etmek
iddiaları ile Dr. …………. hakkında oluşturulan HUB/R-1111 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

14-Odamıza …………. tarafından yapılan başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    “Fitoterapist Uzmanı, Akupunktur Uzmanı” ünvanını kullanarak tanıtım kurallarına aykırı davranmak,
-    www…… isimli web sitasinde yer alan “Diyabet hakkında her şey” başlıklı bilgilendirmede bilimsel tedavi hakkında halkı korku ve paniğe yönlendirici bilgi vererek halk sağlığına zarar vermek iddialarıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/d, 3/e, 3/g, 4/b ve 7. Maddeleri ile
Dr. …………. hakkında oluşturulan HUB/R-1105 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

15-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    13.04.2017 tarihinde muayene ettiği, yatış yaparak tedavi uyguladığı ve takibe aldığı hasta …………..ın teşhis, tedavi ve takibinde özensiz davranmak iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
Dr. …………. hakkında oluşturulan HUB-2273-(G-7310) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

16-SABİM hattına …………. tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla
-    Hastayı görmeden reçete düzenlemek iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/p maddesi ile
Dr. …………… hakkında oluşturulan HUB-2265-(G-7470) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

17-İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından düzenlenen İnceleme Raporu’nun, hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletilmesi üzerine,
-    Hastaları görmeden onlar adına ilaç reçete etmek iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/p ve 7. Maddeleri ile
Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-2211-(G-7331) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

18-Odamızın yaptığı izlemeler sırasında Dr…………..’na ait, ………. isimli web sitesinde yer alan bilgilerin incelenmesi sonucunda;
-    Web sayfasında “Rüzgarla Dans Dünyada İlk ve Tek …” spotu ile …………. isimli ticari bir firmanın linkine yönlendirme yaparak  ticari bir ürünün ve firmanın reklamını yapmak,
-    Yönlendirme yaptığı ……………… isimli web sitesinde de “Kanser gerçeği ve Geleceği… Onkolog Dr. ………….” spotu ile kendi web sitesine yönlendirme yaparak kişisel reklam yapmak,
-    Radyoloji Uzmanı olduğu halde  “Onkolog Dr. ……….” ifadesini kullanarak tanıtım kurallarını ihlal etmek
-    İddiaları ile TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b, 4/d, 4/e ve 7. Maddeleri ile
Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB/R-1100 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş, 21.05.2017 tarih ve HUB/R-1100-264259 sayılı savunma talebinin yanıtlanmadığı görülerek dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

19-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Cibali Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’ne ait Suç Duyurusu Raporu’nun hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine, konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    Mesul müdür olarak görev yaptıkları sağlık kurumunda muayene edilmemiş SGK hak sahiplerine muayene etmiş gibi işlem yapılarak bedelleri için SGK’ya fatura etmek ve bu yolla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/p, 5/f, 5/g ve 7. Maddelerini ihlal etmek iddiası ile
Dr. ………. ve Dr. ………….. hakkında oluşturulan HUB-2268-(G-7476) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

20-Odamıza ……… ve ………… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-7210 sayılı dosya görüşülmüş, dosya içeriğinde, başvuru konusu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca yürütülen inceleme sonucunda;
-    Bebeğinizin 21.09.2016 ve 22.09.2016 tarihli muayenesinde akciğer ile ilgili bir olumsuzluk saptanmadığı, taşipne (-) olarak kaydedildiği,
-    Bebeğinizin sağlık durumunun, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde veya kuvöz içi takibini gerektirir olduğunu gösterir bir bulgu saptanmadığı,
-    Bebeğinizin takibini yöneten Dr. …………’ın tıbbi ihmal ve hata yaptığı, özensizlik içinde olduğunu gösterir bir bulgu, sonuç bulunmadığı anlaşılmaktadır.
-    Bu nedenle, hekimin tıbbi takibinde tıbbi ihmal ve hata olmadığı kanaatine varılmıştır.
Şeklindeki değerlendirmeye ………. tarafından itiraz başvurusunda bulunulduğu görülmüş ve TTB Disiplin Yönetmeliği Madde: 16 gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

21-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen …………’a ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüştür. Tıbbi kayıtlar incelendiğinde; 08.06.2017 tarihinde 00.30’da çekilen Beyin BT’de kırık tarif edildiği, ancak aynı gün Dr. ……… ve Dr. ……… tarafından verilen konsültasyonlarda kırığın görülmediğinin anlaşılması üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    ……….’un 08.06.2017 tarihinde yapılan muayenesinde tıbbi ihmal ve hata yapmak iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 7 maddeleri ile
Dr. ………. ve Dr. ………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2293 /G-7466)

22-Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından yapılan başvuru üzerine;
-    Sanal iletişim araçlarında reklam yapmak, hasta yönlendirmek, talep yaratmak, hasta fotoğraflarını yayınlamak
İddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 4/b, 4/c, 4/e, 5/c ve 7. Maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/R-1110 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

23-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen bir Sabim başvurusu üzerine düzenlenen dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………. hakkında
-    Hasta ………….’un teşhisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
soruşturma açılmasına (HUB-2264/G-7463),

24-Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından yapılan başvuru ve ekleri görüşülmüş olup,
-    Tanıtım kurallarına aykırı davranmak,
-    Reklam yapmak
İddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b, 4/c ve 7. Maddeleri ile Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1102),17 EKİM 2017

1-Dr. Mutlu Demiray, Dr. Çağan Aydın Namal, Dr. Mine Buket Mecdel, Dr. Ümit Kaldırım, Dr. Cem Zeren, Dr. Yaşar Kahraman, Dr. İlhan Güney, Dr. Elshad Abdullayev, Dr. M.Sinan Abbasoğlu, Dr. Mehmet Cemal Kahraman, Dr. Tuğba Cezlan, Dr. Kemal Türkmen, Dr. Georgi Stefanov Zayakov, Arber Jemiri, Dr. Selçuk Bulut, Dr. Serhat Bahadır Sözen, Dr. Perhat Remezanov, Dr. Davut Erişmiş, Dr. Elvına Nasırova, Dr. Aylin Özsancak Uğurlu, Dr. Özcan Kılıç, Dr. Enver Ayber, Dr. Vedat Ertunç, Dr. Kenan Yüce, Dr. Ougkour Chouseın, Dr. Serpil Sukayar Olgun ve Dr. Günseli Arı’nın üyelik başvurularının kabulüne,

2-Dr. Mehmet Gökalp, Dr. Osman Gündoğdu, Dr. Kasım Semih Işıkgör, Dr. Oğuz Erkara, Dr. Lütfiye Uygur ve Dr. Ersan Arda’nın istifalarının kabulüne,

3-Odamıza Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından iletilen, Dr. ………..’ın akademik unvanı ile ilgili başvuru üzerine;
-    Aldatıcı, yanıltıcı bilgi ile tanıtım yapmak, tanıtım kurallarına aykırı davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b maddesi ile
Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-2285-(G-7187) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4-Hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen, SABİM hattına ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine;
-    17.08.2016 tarihinde raporladığı hasta ……….’ın filmlerinde var olan kırıkları teyit edememek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
Dr. …………. hakkında oluşturulan HUB-2266-(G-7252) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5-İstanbul’da cep telefonu üzerinden gönderilen mesajlar ve ………. isimli web sayfasında yer alan “No Touch Lazer’le Dokunmadan 1499 TL – 1499 TL’YE No Touch Lazer’le Gözlüklerinizden Kurtulun”  ve “KATARAKT Uzman hekimlerimiz ve FDA onaylı merceklerimiz ile sonuçlar, mükemmelden biraz fazla” şeklindeki Özel ………. Merkezleri’ne ait ilanlar üzerine;
-    Değişik mecralarda yayınlanan ilanlarla tıp dışı rekabet yaratmak, talep yaratıcı, yönlendirme amaçlı gerçek dışı/abartılı duyumlarla reklam yapmak İddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c, 4/e maddeleri ile
Özel ……. Merkezi (……..) Mesul Müdürü Dr. ………., Özel …….. Merkezi (………) Mesul Müdürü Dr. ………, Özel ……… Merkezi (………) Mesul Müdürü Dr. ……….., Özel ……… Merkezi (………..) Mesul Müdürü Dr. ………., Özel ……… Merkezi (…….) Mesul Müdürü Dr. ……., Özel …….. Merkezi (Bağcılar) Mesul Müdürü Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB/R-1098 sayılı soruşturma dosyası ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6-Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen, Sabim hattına ……. tarafından yapılan başvuru üzerine düzenlenen dosya görüşülmüş, konunun Onur Kurulu tarafından karara bağlanması için Dr. ……. hakkında
-    Hastayı bizzat muayene etmeden telefon görüşmesi ile değerlendirmek,  yine telefon talimatı ile tedavi düzenlemek
İddiası ile TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2294/(G-7559),

7-Odamıza iletilen Dr. ……..’un internet ortamındaki paylaşımları nedeniyle oluşturulan HUB/R-1113 sayılı dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    Değişik mecralarda reklam yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/c maddesi ile
Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına,

8-SABİM hattına ……… tarafından yapılan, ekte örneğini sunduğumuz başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya, görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    Alerji olduğu bilinen hastanın tedavisinde özensiz ilaç reçete etmek,
-    Hastanın alerjisi olan ilacı reçete etmek
İddialarıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2295 /G-7538)

9-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Ataşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen başvuru dosyası değerlendirilmiş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………. hakkında
-    17.05.2017 tarihinde Özel …….. Hastanesi’nde muayene ettiği ……… isimli hastanın tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek,
-    Hastanın penisilin alerjisi olduğunu söylemesine rağmen Alfasid İM yaptırmak
İddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/y, 5/p ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2296/G-7579),

10-Yeni Başlayanlar İçin Erbane Ritm Kursu’nun her hafta Çarşamba günleri, İranlı müzisyen Hossein Mahmudi tarafından verilmesine, kurs duyurusunun tüm üyelerimize yapılmasına, konunun takibinden Dr. Ekrem Duman’ın sorumlu kılınmasına,24 EKİM 2017

1-Dr. Murat Ekemen, Dr. Fulya Arı, Dr. Seda Batuk, Dr. Necati Faruk Sungur, Dr. Pasha Tolouıan, Dr. Akay Kaya, Dr. Bünyamin Dikici, Dr. Mine Hayta, Dr. Seda Akduman, Dr. Yavuz Selim Yıldırım, Dr. Uğur Kanlı, Dr. Seda Arslan Özkul, Dr. Mushfıg Mıkayıllı, Dr. Serbülent Güzey, Dr. Hacer Banu Aksoy, Dr. Ahmet Serdar Karaca, Dr. Azad Gazi Şahin, Dr. Ayşegül Yılmaz, Dr. Muhammed Görkem Gökçelioğlu, Dr. Bilge Kağan Aysal ve Dr. Çağla Uçar’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2-Dr. Nesrin Yavuz, Dr. Tansu Altıntaş, Dr. Olcay Avci, Dr. Fatma Nuran Doğruer, Dr. Ayhan Uysal, Dr. Özge Akbaş, Dr. Murat Yonguç ve Dr. Umut Balatacı’nın istifalarının kabulüne,

3-Odamıza ………’a vekaleten Av. ……… tarafından Dişhekimi ……… hakkında yapılan başvuru üzerine, Dişhekimi ………. ile ilgili başvuru İstanbul Dişhekimleri Odası’na yönlendirilmiş; dosyada tıbbi işlemi Dişhekimi …….. yaptığı halde tıbbi kayıtlarda işlemin Dr. ……. tarafından yapıldığının ifade edildiğinin de saptanması üzerine
Dr. ………. hakkında;
-    Bizzat yapmadığı tıbbi bir işlemi yapmış gibi tıbbi kayıt düzenlemek
İddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f, 3/g, 4/p, 5/g ve 7. Maddeleri ile,
Dr. ………. hakkında;
-    Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı tarafından yapılabilecek bir tıbbi işlemi Dişhekimi diploması olan bir sağlık meslek mensubuna yaptırmak, tıbbi kayıtların usulsüz tutulmasına cevaz vermek
İddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f, 3/g, 4/p, 5/g ve 7. Maddeleri ile oluşturulan HUB-2225-(B-1044) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4-Odamıza yapılan bir bildirim üzerine;
-    Meslek odasına bildirim yapmaksızın İstanbul il sınırları içinde serbest hekimlik yapmış olması ve bu yolla 6023 sayılı TTB Yasası’nın 7. Maddesini ihlal etmesi nedeniyle
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/a ve 7. maddeleri ile
Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-2183-(G-6936) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5-Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından iletilen Türk Dermatoloji Derneği Başkanlığı’na ait başvuru üzerine, konunun özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla Dr. …………. hakkında
-    Hekimler arasında, hekimlik uygulamaları ile ilgili yaşanan bir soruna etik kurallara aykırı davranış göstermek iddiasıyla
oluşturulan HUB-2230-(G-7195) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

SABİM hattına yapılan bir başvuru nedeniyle düzenlenen dosyanın hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine yürütülen sonucunda,  dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
Dr. ………. hakkında
-    ……….’in doğumunda tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensiz davranmak, hastayı sevk etmemek iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t, 5/k, 5/p ve 7. Maddeleri ile
oluşturulan HUB-2283-(G-773) sayılı soruşturma dosyası toplantısında görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na,

6-İl Sağlık Müdürlüğü hasta ………’e 06.07.2017 tarihli istirahat raporunun “fenne uygun” olmadığı tespiti ile Odamıza başvurması üzerine, konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………… hakkında
-    Hasta ………..’e fenne uygun olmayan istirahat raporu vermek
İddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 5/g ve 7. maddeleri ile oluşturulan HUB-2277-(G-7508) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletilen bir başvuru üzerine,
-    Hasta ………..’a yönelik tıbbi müdahale ve takipte özensizlik göstermek, tıbbi hata ve ihmalde bulunmak iddiasıyla,
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 7. Maddeleri ile
Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-2276-(G-6391) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8-SABİM hattına ……….. tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine
-    Hasta ………’nun ameliyatında ve ameliyat sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensiz davranmak, tıbbi kayıtları yeterli ve gerekli düzeyde tutmamak iddiasıyla,
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/f, 5/k, 5/p ve 7 maddeleri ile
Dr. …………. hakkında oluşturulan HUB-2223-(G-7363) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,31 EKİM 2017

1-Dr. Dilek Ünal, Dr. Mürşit Çelik, Dr. Enver Sinan Albayrak, Dr. Mehmet Nusret Demircan, Dr. Selçuk Gözcü, Dr. Umur Yollu, Dr. Mehmet Akça, Dr. Hasan Ahmet, Dr. Esranur Korkmaz, Dr. Samıullah Kargar, Dr. Ömer Yasin Özdemir, Dr. Aslı Gizem Kaya, Dr. Bilal Çağman, Dr. Füreya Zilal Hocagil, Dr. Fırdavs Ahmedov, Dr. Shıraslan Bakhshalıyev, Dr. Ayşe Meryem Uslu, Dr. Okan Veli Kılıç, Dr. Mehmet Nejat Erkol, Dr. Cemil Ercüment, Dr. Abdulvahap Hakan Yücel, Dr. Hüseyin Güray Biçer, Dr. Sevil Sekmen Külekçi, Dr. Murat Tekçe ve Dr. Turgay Nuri Aksu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

2-Dr. Can Akkaş, Dr. Eray Atalay ve Dr. Can Onaygil’in istifalarının kabulüne,

3-Odamıza ………… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, konunun önemi ve özelliği nedeniyle, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    Aynı kurumda görev yapan Hemşire ……….’a karşı hekimliğe yakışmayan tutum ve davranış içinde olmak, cinsel tacizde bulunmak, işyerinden atılmasını sağlamak iddialarıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/c, 3/g, 5/b ve 7 maddeleri ile
Dr. ………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2298 /G-7446),

4-Odamıza iletilen, “O’nun da Spora İhtiyacı var – Sıkılaşmış Bir Vajina İçin” başlıklı ilan ve Dr. ………..’na ait web sayfasındaki tanıtımlar nedeniyle oluşturulan HUB/R-1114 sayılı dosya görüşülmüş olup,
-    Söz konusu tanıtımlar ile reklam yapmak ve etik ihlalde bulunmak iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b ve 4/c maddeleri ile
Dr. ………., Dr. ………… ve Özel ……… Hastanesi Başhekimi Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına,

5-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen dosya ile ilgili, Dr. ………’tan talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen zaman karşın Odamıza iletilmediğinin görülmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    ………’nun takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak,
-    ………’nun tedavisinde bilim dışı yöntem uygulamak
İddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 4/t, 5/l ve 7. Maddeleri ile Dr. …………. hakkında oluşturulan HUB-2275-(G-7332) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6-Odamıza ………. vekili Av…………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB-2288-(G-7169) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş; Yönetim Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda;
-    Dr. ……….’in ………..’e yönelik tıbbi müdahalesi sürecinde, ilk müdahaleyi yaparak hastanın  gerekli tedavi için bir sağlık merkezine başvurmasını önerdiği
anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,


Bu HABERİ Paylaş!