Kasım Ayı


  • Temmuz 13, 2018
  • 2207

7 KASIM 2017

1-Dr. Evrim Birgül Yücel, Dr. Zühal Ateş, Dr. Mustafa Adlı, Dr. Aysel San, Dr. Aslıhan Güven, Dr. Ayşenur Meriç Hafız, Dr. İbrahim Şahin, Dr. Muhammed Atak, Dr. Nesrin Yavuz, Dr. Pınar Vural, Dr. Hilal Börekçi, Dr. Aziz Göksunay Soylu, Dr. Mehtap Güler, Dr. Cenap Göktaş, Dr. Hande Büşra Kazancı, Dr. Erkan Yula, Dr. Erkan Cüre, Dr. Mehmet Albayrak, Dr. Hasan Polat, Dr. Ali Emül, Dr. Serhat Yücel ve Dr. Şule Temizkan’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2-Dr. Özlem Akaydın, Dr. Şule Eda Ersöz, Dr. Sümeyra Yıldırım ve Dr. Semih Urvasızoğlu’nun istifalarının kabulüne,

3-SABİM hattına ……….. tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine;
-    …………’ın operasyon sonrası takibinde tıbbi özensizlik göstererek hastanın ayağında yanık oluşmasına neden olmak iddiasıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 7. maddeleri ile
Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-2199-(G-7287) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen İnceleme Raporu ve ekleri görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ……….. ve ……….. hakkında
-    ………….’ın operasyonunda ve operasyon sırasında gelişen sorunlara müdahalede tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensiz davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2300/G-7611),

5-Özel ……….. Hastaneler Grubu’na ait ……….. isimli web sayfasında “10,000 Kök 4000 Greft 1 Seans PRP 2200 TL” başlığıyla yayınlanan ilan görüşülmüş, Söz konusu ilanlar ile
-    Tanıtım kurallarına aykırı davranmak
-    Reklam yapmak,
-    Haksız rekabete yol açacak duyurular yapmak iddialarıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b, 4/c, 4/e ve 7. maddeleri ile
Özel …….. Hastanesi Başhekimi Dr. ………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1118)

6-İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün SGK Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen İnceleme Raporu’nu hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Odamıza iletmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş; Rapor incelendiğinde, Dr. ……….’in 17.11.2011 tarihinde ……., 08.12.2012 tarihinde ………. isimli hastalar adına, ………’un da 18.12.2012 tarihinde ……….. isimli hasta adına, hastaları görmeden reçete yazdıklarının saptandığı bilgisinin yer alması üzerine, konunun önemi ve özelliği nedeniyle, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için,
-    SGK hak sahibi adına, hastayı görmeden reçete düzenlemek ve bu yolla kurum zararına neden olmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/p, 5/f ve 7 maddeleri ile
Dr. …….. ve Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2301 /G-7612)

7-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletilen İnceleme Raporu, değerlendirildiğinde, SGK hak sahibi ………. adına 30.06.2010 tarihinde, SGK hak sahibi ……… adına 30.04.2010 tarihinde, Özel ……… Tıp Merkezi’nde, hastayı görmeden, bizzat muayene etmeden reçete düzenlediğinin belirtilmesi üzerine, konunun önemi be özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ……… ve Dr. ………….. hakkında
-    SGK hak sahibini görmeden, bizzat muayene etmeden adına ilaç reçete etmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/p, 5/f, 5/g ve 7. Maddeleri ile
soruşturma açılmasına (HUB_2302/G-7622),

8-Odamıza ……… tarafında yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, konunun önemi ve özelliği nedeniyle;
-    ………. isimli hastaya cinsel tacizde bulunmak iddiasıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/b maddesi ile
Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2303),


14 KASIM 2017

1-Dr. Murat Koyuncu, Dr. İlkin Majıdov, Dr. Filiz Aktenk, Dr. Hakan Gültekin, Dr. Serap Ata, Dr. Ercan Madenci, Dr. Fıruz Gachayev, Dr. Tuğba Sema Şimşek, Dr. Sedat Akdeniz, Dr. Mekkedın Morına ve Dr. Funda Aköz Saydam’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2-Dr. Abdurrahman Sakaoğulları, Dr. Bülent Tekin, Dr. Celal Gölgeci, Dr. Süleyman Demiryas, Dr. Savaş Karyağar, Dr. Gürcan Doğukan Arslan, Dr. Ferdi Fikri Ali, Dr. Bilge Serin Keskineğe, Dr. Yasemin Yavuz, Dr. Necmiye Öztürk, Dr. Murat Koçyiğit, Dr. Salih Demirhan ve Dr. Mehmet Emrah Serin’in istifalarının kabulüne,

3-Odamıza Dr. ………. tarafından yapılan başvuru üzerine
-    Dr. ………’nun teşhis, tedavi ve takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensizlik göstermek
İddiasıyla Dr. ……… ve Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-2278-(G-6791) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4-………. vekili Av. ………… tarafından yapılan başvuru ve eklerinin Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından Odamıza iletilmesi üzerine
-    Hasta sırrını açıklamak, hastaları reklam aracı olarak kullanmak iddialarıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c, 5/c ve 7. maddeleri ile
Dr. …….., Dr. ……… ve Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-2287-(G-7532) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5-Odamıza ihbaren iletilen, @......... isimli instagram hesabında yer alan paylaşımlar üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, Dr. ………. hakkında
-    Hekim ve sağlık mensubu olmayan Duygu Kara ve Kübra Kantarcı isimli kişileri “saç ekim” faaliyetlerinde hizmet vermesini sağlamak,
-    Hastalara ait operasyon öncesi ve sonrası fotoğrafları yayınlamak
iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 4/b, 4/c ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2304-(B-1071),

6-Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından iletilen ……’e ait başvuru ile Dr. ………’den alınan açıklama değerlendirilmiş olup, konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ……….. hakkında
-    Sosyal medya sayfalarında hasta fotoğraflarını yayınlayarak hasta haklarını ihlal etmek, hastayı kişisel tanıtım/reklam aracı haline getirmek, reklam yapmak, hasta sırrını açıklamak
İddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c ve 5/c ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2305/G-7586),

7-Hekimlik uygulamaları yönü ile işlem yapılabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’ne ait Durum Tespit Raporu’nda;
“Dr. Hatice Hale UYGUÇGİL’in, SGK hak sahibi Ersin KARADUMAN adına 31.08.2013 tarihinde Özel Ethica İncirli Hastanesi’nde ilaç kullanım raporunu düzenlediği, aynı tarihte bu rapora esas reçete yazdığı ancak Ersin KARADUMAN’ın muayeneye gitmediği, Dr. Hatice Hale UYGUÇGİL’e hiç muayene olmadığı, rapor ve reçetelerin eczacı aracılığıyla hazırlandığı” bilgisinin yer aldığının görülmesi üzerine,
 Konun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    SGK hak sahibi ……….’ı bizzat muayene etmeden adına ilaç kullanım raporu düzenlemek, reçete yazmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/p ve 7. Maddeleri
İle Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-2263-(G-7472) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirme yapılabilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen,  ………’nın kurumunu hedef alan BİMER başvurusu üzerine yürütülen inceleme sonucunda düzenlenen dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………. hakkında
-    ………’nın Fizik tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak,
-    Hasta yakınmalarına karşı özensizlik göstermek
İddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2306/G-7238),

9-Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen bir başvuru üzerine oluşturulan dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    ATT görevlilerine sözlü şiddet uygulamak, tehdit etmek, zemmedici davranmak, hasta yakınlarını sağlık görevlilerine karşı kışkırtıcı söylem ve davranışlarda bulunmak iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/c ve 7 maddeleri ile
Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-2290-(G-7475) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’ne ait inceleme raporunun İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine, konunun özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    14.08.2014 tarihinde vefat eden ……..’na 15.08.2014 tarihinde reçete yazmak, reçete yazımında usulsüz uygulamalar yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f ve 4/p maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2192-(G-7248) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11-Dr. ……….’in 16.06.2017 tarihinde Özel Atakent Hastanesi’ne getirilen ……….. isimli hastanın tedavi süreci ve tedavi sürecinde yer alan hekimlerle ilgili değerlendirmesi hakkında düzenlenen dosyanın, hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine,
-    Hastanın tedavisini yürüten hekim ve hastane hakkında hasta yakınlarına olumsuz değerlendirmelerde bulunmak, hekimlere yönelik zemmedici söz ve ifadeler söylemek iddialarıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/c/, 3/g ve 7. Maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2274-(G-7497) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

12-Odamıza ………, ………… ve ………… tarafından yapılan başvuru üzerine,
-    Operasyonlarda tıbbi hata ve ihmal yapmak,
-    Hasta takibinde özensiz davranmak,
-    Tedavi süreci tamamlanmadan, hastaları bir başka hekime devretmeden hasta-hekim ilişkisinin sonlandırmak,
-    Hastalara tedavi ve takip süreci ile ilgili yeterli düzeyde bilgi vermemek iddialarıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/f, 3/g, 4/s, 5/t, 5/p ve 7. Maddeleri ile
Dr. …………. hakkında oluşturulan HUB-2215-(G-7318) sayılı dosya görüşülmüş, hekime ulaşılamaması ve yurtdışına gittiğine ilişkin basında yer alan haberler de göz önüne alınarak, adı geçen hekime ulaşılması durumunda tekrar gündeme alınmak üzere dosyanın işlemden kaldırılmasına,

13-Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ………..’e ait başvuru üzerine Dr. Bekir SİVRİ hakkında oluşturulan HUB/G-7606 sayılı dosya görüşülmüş, hekime ulaşılamaması ve yurtdışına gittiğine ilişkin basında yer alan haberler de göz önüne alınarak, adı geçen hekime ulaşılması durumunda tekrar gündeme alınmak üzere dosyanın işlemden kaldırılmasına,

14-Odamıza iletilen, cep telefonlarına gönderilen Özel …….. Merkezi’ne ait mesajlar nedeniyle oluşturulan HUB/R-1115 sayılı dosya görüşülmüş; cep telefonlarına gönderilen “Bayrama Özel! Göz Lazer ve Kalıcı Lens Tedavisi Ağustos Sonuna Kadar Tek Fiyat 1.490 TL Randevu için: ………..” ve “Türkiye’nin ilk ve en çok No Touch Lazer tecrübesine sahip merkezlerinde her şey dahil 1.990 TL’ye net görme fırsatı. ………..” mesajlarla
-    Tanıtım kurallarına aykırı davranmak,
-    Reklam yapmak
-    Haksız, tıp dışı rekabete yol açacak duyurular yapmak iddialarıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b, 4/c, 4/e ve 7. maddeleri ile
Özel ……. Merkezi mesul müdürü Dr. ………, Özel …….. Merkezi mesul müdürü Dr. …….., Özel ……….Merkezi mesul müdürü Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına,

15-Odamıza ………. tarafınızdan yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-7274 sayılı dosya görüşülmüş, dosya içeriğinde, başvuru üzerine Dr. ………. ve Dr. ……..’den açıklama alındığı ve
-    Hekimlerin veteriner hekime katkı ve desteklerinin o güne ait olduğu ve özel bir nedene dayandığı anlaşılmaktadır.
-    Fiil, hekimlik mesleği disiplin hükümleri gereği kusur olarak görülmemekle birlikte, veteriner hekimler açısından fiilin etik yönü ile kusurlu olabileceği, bu nedenle sosyal medya paylaşımlarına daha duyarlı yaklaşmaları konusunun uyarı ile hatırlatılmasına karar verilmiştir.
şeklindeki karara ………… tarafından itiraz başvurusunda bulunulduğu görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği Madde: 16 gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

16-T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Denetim Servisi tarafından düzenlenen inceleme raporunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, İnceleme Raporu’nda …….. isimli hak sahibine çok sık aralıklarla Aldolan Ampul adlı narkotik analjezik ilacı reçete edildiğinin belirlendiği ifadesinin yer alması üzerine, konunun özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    Endikasyona  uygun tedavi vermemekm, reçete istismarına aracılık etmek iddialarıyla,
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/t, 5/g ve 7. maddeleri ile
Dr. ……., Dr. ……….., Dr. ……… (Üye No: ……..) ve Dr. ……… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2307 /G-7399),

17-Odamıza ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş; başvuru, Dr. ………..’a ait bilgilendirmesi ve dosya içeriğinde yer alan belgeleri değerlendiren Yönetim Kurulumuz, konunun özelliği ve önemi nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    Hasta …………’na yönelik tıbbi uygulamada tıbbi ihmal ve hata yapmak,
-    ……… isimli hastaya yönelik cinsel tacizde bulunmak iddialarıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t, 5/b ve 7 maddeleri ile
Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2308 /G-7379)

18-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için,
-    Usulüne uygun ruhsatlandırılmamış yerde sağlık hizmeti vermek,
-    Hastalıkların tanı ve tedavisinde bilimselliği kanıtlanmamış yöntem uygulamak iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 5/l ve 7. maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2292-(G-7393) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

19-BİMER hattına ………. tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine
-    ………..’un “Üriner sistem USG tetkikinizde” her iki böbrekte de var olan kalkülleri tespit edememek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 7. maddeleri ile
Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-2286-(G-7528) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

20-Odamıza yapmış oldukları başvuruya istinaden; Dr. Yusuf Güler, Dr. Cengiz Veysi Yoldaş, Dr. Seyit Ali Güçlü, Dr. Ezgi Belhan, Dr. Meryem Benzer ve Dr. Füsun Erdenen’e (2. dosya) hukuki destek verilmesine,

21-İstanbul Tabip Odası bünyesinde, Reklam ve Tanıtım ihlallerini incelemek üzere bir “komisyon” oluşturulması, denetlemeleri takip etmek, sekreterya işlerini yürütmek üzere Eylem Bahadır’ın işe alınmasına,

21 KASIM 2017

1-Dr. Gizem Öner, Dr. Banu Çiçek Bilkay, Dr. Murat Çimencan, Dr. Aykut Er, Dr. Ahmet Nasuh Danalıoğlu, Dr. Ayşe Eşref, Dr. Rahime Burucu, Dr. Aydın Ender Süzer, Dr. Senem Esen Şahin, Dr. Ferhat Top, Dr. Özgür Gürsu, Dr. Ali Yıldırım, Dr. Barış Gündoğdu, Dr. İlhami Beyaztaş, Dr. Ali Ersoy ve Dr. Mevlüt Ömer Soylu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

2-Dr. Necla Okbay, Dr. Sultan Halime Uğurlar, Dr. Deniz Çelik Kaya, Dr. Sait Terzi, Dr. Kemal Tolga Saraçoğlu, Dr. Gülhan Dinç ve Dr. Osman Onaç’ın istifalarının kabulüne,

3-Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Hekimliğe yakışmayan tutum ve davranış içinde bulunmak iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 7. maddesi ile
İddiasıyla Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-2299-(G-7157) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4-Odamıza iletilen internet ortamındaki paylaşımlarınız nedeniyle Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB/R-1113 sayılı dosya görüşülmüş; Dr. ……..’un savunması, mesleki yaşamında tanıtım ve bilgilendirme ile ilgili etik ve hukuki kurallara uyacağının taahhüdü olarak kabul edilmiş ve kovuşturma açılmasına yer olmadığına,

5-Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından yapılan, ekte örneğini sunduğumuz başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için,
-    Tıp alanında bulunmayan bir uzmanlık unvanı kullanarak yanıltıcı, yönlendirici, reklam amaçlı tanıtım yapmak, uzmanlık dışı tanıtım yapmak iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/d, 3/g, 4/b, 4/g ve 7. maddesi ile
Dr. ………     hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2309 /G-7619),

6-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Denetim Servisi tarafından düzenlenen İnceleme Raporu’nun İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine,
-    SGK hak sahiplerini görmeden, onlar adına reçete düzenlemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/p maddesi ile
Dr. ………, Dr. ………, Dr. ………., Dr. ………., Dr. ……… ve Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2289-(G-7464) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7-Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen dosya üzerine oluşturulan HUB/G-7312 sayılı dosya görüşülmüş olup, bilirkişi görüşü dosya ile birlikte değerlendirildiğinde;
-    Bebek ……..’ın yaş hesabında hata yapıldığı, bebeğe yapılan aşının yapılmamış sayılması gerektiği, bu nedenle aBDT-İPA-Hib ve Konjuge Pnömokok aşısının tekrar yapılması gerekeceği,
-    Bebekte ek bir sağlık sorunu yaratmadığı, bu nedenle aşıyı zamansız yapan Dr. ……… için cezai işlem yapılmasına yer olmadığına ancak hekim dikkatsizliklerinin ağır sonuçlara da yol açabileceği hatırlatılarak, mesleki uygulamada her hastaya aynı özen ve dikkat gösterilmesi ve kişisel hatayı yok edecek bir çalışma biçimi geliştirmesi uyarısı yapılmasına,

8-İl Sağlık Müdürlüğü’nün, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen İnceleme Raporu’nu hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletmesi üzerine konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,
-    SGK hak sahipleri adına, kişileri bizzat muayene etmeden, kişilerde bulunmayan hastalıklarla ilgili ilaç kullanım raporları düzenlemek, SGK hak sahiplerini bizzat muayene etmeden onlar adına ilaç reçete etmek iddialarıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 4/p, 5/f, 5/g ve 7. Maddeleri ile
Dr. ……… ve Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2217-(G-7365) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9-Odamıza Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru üzerine oluşturulan dosya ile ilgili olarak düzenlenen bilirkişi görüşü hakkında Dr. …….., Dr. ………., Dr. ……….’den talep edilen bilgilendirici açıklamaların geçen süreye karşın Odamıza iletilmemesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Hasta ……….’e yönelik tıbbi müdahale, tetkik ve takipte tıbbi ihmal ve hata yapmak iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 7. Maddeleri ile
Dr. ………, Dr. ……….. ve Dr…………. hakkında oluşturulan HUB-2279-(G-7023) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş olup, adı geçen hekimlerin savunma talebine de yanıt vermedikleri görülerek dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10-Odamıza iletilen SABİM hattına …….. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya ile ilgili olarak talep edilen belge ve bilgilendirmenin aradan geçen süreye karşın Odamıza iletilmemesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Hastadan Aydınlatılmış Onam Belgesi’ni almamak,
-    Tıbbi kayıtları tutmamak,
-    Operasyon öncesi ve sonrası hastaya yeterli ve gerekli düzeyde bilgi vermemek iddialarıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/f, 4/s ve 7. Maddeleri ile
Dr. …… hakkında oluşturulan HUB-2280-(G-6963) sayılı dosya görüşülmüş olup, Dr. G……..’in savunma talebine de yanıt vermediği görülerek dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletilen bir başvuru üzerine oluşturulan dosya ile ilgili olarak talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen süreye karşın Odamıza iletilmemesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Bebek ………..’ın ilk muayenesinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensizlik göstermek ve bu yolla anal atrezi/rektovajinal fistül’ü teşhis edememek iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 7. Maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2281-(G-6879) sayılı dosya görüşülmüş, Odamızca iletilen HUB-2281-(G-6879)-269093 sayılı savunma talebinin Dr. ……… tarafından yanıtlanmadığı görülerek dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

12-SGK İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Denetim Servisi tarafından düzenlenen İnceleme raporu ve eklerinin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine, konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    SGK hak sahiplerini muayene etmeden, onların talepleri ve bilgileri olmaksızın, onlarda bulunmayan hastalıklar için ilaç kullanım raporları düzenlediği, raporlara esas reçete yazdığı iddialarıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 4/p, 5/f, 5/g ve 7. Maddeleri ile
Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-2282-(G-7469) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

13-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen bir SABİM başvurusu üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
Dr. ……….. hakkında
-    Hasta ……….’un radyolojik incelemelerinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
Dr. ………. hakkında
-    Hasta Emine ……….’un teşhisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 7. maddesi ile
Oluşturulan HUB-2264-(G-7463) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş, Dr. ………’den 11.10.2017 tarih ve HUB-2264-(G-7463)-270333 sayılı yazımızla talep edilen savunmanın aradan geçen zamana karşın Odamıza iletmediği görülerek dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

14-İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne ………. tarafından yapılan başvuru nedeniyle düzenlenen dosyanın, hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletilmesi üzerine,
-    ………..’ın teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak,
-    Hastaya yönelik müdahalede tıbbi ihmal ve hata yapmak iddialarıyla,
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p maddesi ile
Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-2224-(G-7356) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

15-Hasta ………’e Dr. …….. tarafından düzenlenen rapor ile ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen dosyanın Odamıza iletilmesi üzerine
-    ……… isimli hastaya “fenne uygun olmayan rapor düzenlemek”
iddiasıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2231-(G-7015) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş, 12.07.2017 tarih ve HUB-2231-(G-7015)-266187 sayılı savunma talebinin yanıtlanmadığı görülerek dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

16-Dr. ………. hakkında WhatsApp yazışmaları nedeniyle Odamıza yapılan başvuru görüşülmüş, konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………hakkında;
Meslektaşı için
-    “Bu saygısız kadın, kendini Dr. sanan insan müspetesi…”,
-    “Gerekli işlem yapılması…”,
-    “ Saygının ne olduğu öğretilmesi..”
diyerek zemmedici sözler sarf etmek, hakaret etmek, tehdit etmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/c ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2311/G-7673),

17-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen İnceleme Raporu’nun İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş; söz konusu raporda
-    SGK hak sahibi çok sayıda hastanın bizzat muayene edilmeden adlarına reçete ve rapor düzenlendiği,
-    Hastalara ilaç temin edildiği ve ilaçların hasta adreslerine gönderildiği
bilgisinin yer alması üzerine, konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
Dr. ………… hakkında;
-    SGK hak sahibi hastaları bizzat muayene etmeden, onlar adına rapor ve reçete düzenlemek,
-    SGK hak sahibi hastalara ilaç temin ederek adreslerine göndermek iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p ve 7 maddeleri ile
Dr. ………, Dr. ……….. ve Dr. ……….. hakkında
-    SGK hak sahibi hastaları bizzat muayene etmeden, onlar adına reçete düzenlemek iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p ve 7 maddeleri ile
soruşturma açılmasına (HUB-2312 /G-7624),

18-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen İnceleme Raporu’nun İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş; söz konusu raporda,
-    SGK hak sahibi çok sayıda hastanın bizzat muayene edilmeden adlarına reçete ve rapor düzenlendiği
Bilgisinin yer alması üzerine, konunun önemi ve özelliği nedeniyle Yönetim Kurulumuzca, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
Dr. ……….. hakkında
-    SGK hak sahibini bizzat muayene etmeden, onun adına reçete düzenlemek iddiasıyla,
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p ve 7. maddeleri ile
Dr. ……….. ve Dr. …………… hakkında,
-    SGK hak sahibi çok sayıda hastanın bizzat muayene edilmeden adlarına reçete ve rapor düzenlemek iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p ve 7. maddeleri ile
Dr. ………. ve Dr. ………….. hakkında
-    SGK hak sahibi çok sayıda hastanın bizzat muayene edilmeden adlarına rapor düzenlemek iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p ve 7. maddeleri ile
soruşturma açılmasına (HUB-2313 /G-7625)

19-Odamıza Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB-2256-(G-7270) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş; Dr. ………’ın sanal ortamda etik olarak uygun olmayan değerlendirmeler yaptığı anlaşılmakla birlikte, sözlerinin amacını aşan bir nitelikte olduğu, bir hata olduğu ve konuyla ilgili olarak özür içerikli yazı yazdığı dikkate alınarak, kovuşturmaya yer olmadığına, Dr. ………..’ın paylaşılan düşüncelerin ifadesinde gerekli özen göstermesi uyarısı yapılmasına,

20-Cinsel şiddetin yaşanmadığı bir meslek örgütünün yaratılmasına katkıda bulunmayı, cinsel şiddete karşı duyarlılık yaratmayı, şiddet kapsamında ele alınabilecek davranışları engellemeyi, cinsel şiddete uğrayanların kendilerini güvenle ve daha açık ifade etmelerini ve güçlenmelerini sağlamak yoluyla bunu gerçekleştirmeyi hedefleyen, Odamız Kadın Komisyonu’nca Yönetim Kurulumuza iletilen tutum belgesinin kabul edilmesine,28 KASIM 2017
1-Dr. Alp Yazıcı, Dr. Arif Duran, Dr. Zübeyde Berber, Dr. Ayhan Akçalı, Dr. Alaattin Çebi, Dr. Orhan Bat, Dr. Razın Amırov, Dr. Levent Özer, Dr. Ramazan Murat Polat, Dr. Orhan Gümüş, Dr. Ramazan Memişoğulları, Dr. Awad S.A. Ishan, Dr. Osman Şevket, Dr. Mehti Şalvız, Dr. Murat Bilgin, Dr. Jalal Gulıyev, Dr. Mustafa Demir, Dr. Amir Aghayev, Dr. Mutlu Sağlam, Dr. Banu Mutlu Özyurt, Dr. Ayşenur Gözlükaya ve Dr. Fikret Hacıoğlu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

2-Dr. Ömer Arıkan, Dr. Şule Ece, Dr. Sadife Rüya Erinç, Dr. Gülay Bekler, Dr. Ayhan Sağmanlıgil, Dr. Filiz Yılmaz, Dr. Mehmet Bayrak, Dr. Leman İnanç, Dr. Alihan Oral, Dr. Neslihan Köse ve Dr. Gültekin Fidan’ın istifalarının kabulüne,

3-Odamıza iletilen, ……….. adresinden gönderilen “19 Mayıs’ta Tatil Rüzgarları …….. ile Esecek!” başlıklı ilanın değerlendirilmesi sonucunda, ilanın yayınlandığı tarihte Özel …….. Sağlık Grubu İstanbul ilinde yer alan merkezlerinde mesul müdür olarak görev yapan Dr. …….., Dr. ………, Dr. ……….., Dr. …….., Dr. ………, Dr. ………., Dr. ………., Dr. ………. hakkında
-    Söz konusu ilan ile tanıtım kurallarına aykırı davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği Madde: 4/b ve 4/e ile
oluşturulan HUB/R-1068 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4-Odamıza hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla iletilen, bir Sabim başvurusu nedeniyle düzenlenen görüşülmüş olup, başvurunun Onur Kurulu tarafından karar bağlanması için Dr. ……… hakkında
-    Hasta ………’ın Acil Poliklinik muayenesinde özensiz davranmak, teşhiste hata yapmak, hastayı sevk etmemek, uygun olmayan tıbbi müdahalede bulunmak
İddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t, 5/k, 5/p ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2314/G-7629),

5-Özel …….. Hastaneler Grubu’na ait tr………..com isimli web sayfasında “10,000 Kök 4000 Greft 1 Seans PRP 2200 TL” başlığıyla yayınlanan ilanlar ile
-    Tanıtım kurallarına aykırı davranmak
-    Reklam yapmak,
-    Haksız rekabete yol açacak duyurular yapmak iddialarıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b, 4/c, 4/e ve 7. maddeleri ile
Özel ………. Hastanesi mesul müdürü Dr. …………. hakkında oluşturulan HUB/R-1118 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6-Odamıza iletilen bir Sabim başvuru nedeniyle oluşturulan dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………. hakkında
-    Ameliyat öncesi yeterli ve gerekli tıbbi hazırlık yapmamak, özensiz konsültasyon almak,
-    Ameliyat sonrası hasta takibinde özensiz davranmak, tıbbi takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak
iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/f, 5/p ve 7 maddeleri ile oluşturulan HUB-2212-(G-5874) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7-………..’e vekaleten Av. ……… tarafından Odamıza yapılan başvurusu üzerine Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB/G-7279 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş olup, dosya ile ilgili Yönetim Kurulumuzca yapılan,
“Bilirkişi raporu, dosya ile birlikte değerlendirildiğinde;
-    Hasta ……….’ün operasyon endikasyonu vardır. Operasyon tıp kurallarına uygun olarak yapılmıştır.
-    Operasyon sonrası gelişen sorunlar komplikasyon olarak kabul edilmektedir. Komplikasyonun teşhisinde gecikme yaşanmadığı ve müdahale edildiği ancak iyileşmenin sağlanamadığı görülmektedir.
-    Dr. ………’ın operasyonunda ve operasyon sonrası takip ve müdahalesinde cezai işlem gerektiren kusurlu hekimlik uygulaması saptanmamıştır.”
Şeklindeki değerlendirmeye Av. ……….’un itiraz başvurusunda bulunduğu görülerek, dosyanın TTB Disiplin Yönetmeliği’nin Madde: 16 gereği Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8-SABİM hattına …….. tarafından yapılan, ekte örneğini sunduğumuz başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup,
-    Hekim/sağlık personeli olmayan kişilere tıbbi işlem yaptırmak,
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak,
-    Uzmanlık dışı tanıtım yapmak iddialarıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 4/b, 4/c, 4/g ve 7 maddeleri ile
Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2315 /G-7313)

9-İl Sağlık Müdürlüğü, SGK Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen İnceleme Raporu’nu, hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletmesi
üzerine, konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ……… hakkında
-    SGK hak sahibi adına, onun talebi olmaksızın ilaç reçete etmek, SGK’nın zarara uğramasına neden olmak, hastanın ilaçlarını alamamasına neden olmak
İddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p, 5/f ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2316/G-7663),

10-Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/b ve 7. Maddeleri ile
Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-2187-(G-6843) sayılı fezlekeli soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11-Odamıza Başakşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü’ tarafından iletilen başvuru ve ekinde yer alan dosya görüşülmüş olup, Dr. ……..’ın ……. isimli hastaya 14.09.2017 tarihinde Özel …….. Tıp Merkezi’nden 16.09.2017 tarihine kadar istirahat raporu verdiği, oysa ………..’in bu sırada Hatay’da olduğunun anlaşılması üzerine, Dr. ……….. hakkında
-    Bizzat hastayı muayene etmeden, “hususi maksatla veya hatır için” istirahat raporu vermek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/p, 5/g ve 7. Maddeleri ile
soruşturma açılmasına (HUB-2317/G-7676)

12-………... isimli web sayfasında yer alan tanıtımlar nedeniyle Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/R-1120 sayılı dosya görüşülmüş;
-    Tanıtım kurallarına aykırı davranmak,
-    Reklam yapmak,
-    Uzmanlık dışı tanıtım ve girişimde bulunmak,
-    Hastalıkların tanı ve tedavisinde bilimselliği henüz kanıtlanmamış ya da bilim dışı yöntemleri uygulamak veya önermek iddialarıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b, 4/c, 4/g, 5/l ve 7. maddeleri ile
Dr. …………. hakkında soruşturma açılmasına,

13-Odamıza, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen dosya ve Dr. ……..’e ait bilgilendirici açıklama değerlendirilmiş ve kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için,
-    ……..’nın doğum öncesi hazırlığında tıbbi olarak gerekeni yapmamak, ameliyat sonrası takipte özensiz davranmak iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p maddesi ile
Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2318 /G-7595)

14-Bir başvuru üzerine düzenlenen dosya görüşülmüş olup, Dr. ……… hakkında,
-    ……….. isimli hastanın 15.03.2017 tarihli muayenesinde özensizlik göstermek, teşhiste hata yapmak ve bu yolla hastaya lüzumsuz ve fuzuli masraf yaptırmayı önermek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/t ve 7. Maddeleri ile
soruşturma açılmasına (HUB-2319/G-7691),

15-Odamızın yaptığı izlemeler sonucunda;
-    İstanbul Tabip Odası’na üye olmadan serbest hekimlik yaptığı,
-    Sanal iletişim araçlarında kendisini “estetik cerrah” olarak tanıttığı,
-    Ameliyat öncesi ve sonrasına ait hasta fotoğraflarını yayınladığı,
-    Sanal iletişim araçlarında yayınlanan görüntülerde hastalara kimlikleri belli olacak biçimde yer verildiği, hasta yorumlarına yer verildiğinin görülmesi üzerine;
oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Tanıtım kurallarına aykırı davranmak,
-    Reklam yapmak,
-    Uzmanlık dışı tanıtım yapmak,
-    Meslek odasına üye olmadan mesleğini serbest olarak icra etmek iddialarıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 4/a, 4/b, 4/c, 4/g ve 7. maddeleri ile
Dr. ………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2320 /G-7693),

16-2 Aralık 2017’de Çankaya Belediyesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda yapılacak “10 Ekim Barış ve Dayanışma Konseri” biletlerinden 1000 TL’lık alınmasına,

17-Üyelerimize yönelik Erbane kursu düzenlenmesi ve Erbane hocası Hossen R. Mahmudi’ye aylık 500 TL eğitmenlik ücreti ödenmesine,

18-Odamızda kiracı olarak bulunan uzmanlık derneklerinin 2018 yılı kirasının 120 TL olarak belirlenmesine,

19-Odamız kiracısı olan esnafların 2018 kira artışının %6, aidat artışının ise %10 olarak belirlenmesine,

20-İstanbul Tabip Odası basketbol takımımızla “CBL Corporate Basketball League 2017-2018 Basketbol Sezonu” için sözleşme imzalanmasına,

21- İstanbul Tabip Odası seçimli genel kurulunun:
Çoğunluk aranarak:
Genel Kurul:    7 Nisan 2018, Cumartesi, 14.00-18.00
Seçim:    8 Nisan 2018, Pazar, 09.00-17.00
Yer:     İstanbul Tabip Odası – Türkocağı Caddesi No: 9 Cağaloğlu İstanbul

Çoğunluk sağlanamaz ise:
Genel Kurul:    14 Nisan 2018, Cumartesi, 14.00-18.00
Yer:    İstanbul Tabip Odası – Türkocağı Caddesi No: 9 Cağaloğlu İstanbul
Seçim:    15 Nisan 2018, Pazar, 09.00-17.00
Yer:    İstanbul Lisesi’nde yapılmasına, seçim yazışma, çalışma raporu basımı, seçim çağrılarının yapılması vb. tüm hazırlıkların bu karar doğrultusunda yürütülmesine,


Bu HABERİ Paylaş!