Mart Ayı


  • Temmuz 13, 2018
  • 1767

7 MART 2017
1)Dr. Hüsnü Yılmaz, Dr. Emre Akkaya, Dr. Erhan Altunbaş, Dr. Gökhan Zengin, Dr. Engin Arı, Dr. Levent Kaplan, Dr. Ali Osman Yıldırım, Dr. Yusuf Ziya Aslan, Dr. Can Günay, Dr. Salih Marangoz, Dr. Emel Kıyak Çağlayan, Dr. Muhammet Arif Karakaya, Dr. Orhan Kiremitçi, Dr. Ahmed İ.N. Ashour, Dr. Sema Bozkaya Yılmaz, Dr. Zülfi Akşit, Dr. Özay Öz, Dr. Cengiz Topel Kara, Dr. Neslihan Moğulkoç, Dr. Keramettin Yanık, Dr. Ömer Kaya ve Dr. Emine Müjgan Karlıdağ’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Sudem Mahmutoğlu’nun istifasının kabulüne,

SABİM hattına ………. tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine, kararın İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    ……….’nin gebelik takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, kan uyuşmazlığı takibini ve tedavisini eksik yapmak, dünyaya gelen bebeği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı’na teslim ederken kan uyuşmazlığı konusunda uyarmamak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p maddesi ile
Dr. ………. hakkında,
-    Bebek ……….’nin muayene, takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p maddesi ile
Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2145 /G-7125)

3)Sultanbeyli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen başvuru ile ilgili Yönetim Kurulumuz tarafından verilen yanıta hasta ………. tarafından itiraz edilmesi üzerine hastanın daha sonra gittiği iki hekimin tanık ifadesi alınmış ve oluşturulan dosya, görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için TTB Disiplin Yönetmeliği 16. Maddesi uyarınca Dr. ………. hakkında;
-    Hasta ……….’e yönelik Blefaroplasti operasyonunda tıbbi hata yapmak, operasyon takibinde özensiz davranmak, hastayı ameliyat sonuçları ile ilgili operasyon öncesi ve operasyon sonrasında yeterli düzeyde bilgilendirmemek iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2146/-5861),

4)Hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ……….’a ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
Dr. ………. hakkında
-    Hasta ……….’ın takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensiz davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 7. Maddeleri ile;
Dr. ………. hakkında,
-    Acil durumdaki bir hastadan ücret almak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g ve 7. Maddeleri ile
soruşturma açılmasına (HUB-2147/G-7029),

5)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen bir Sabim başvurusu üzerine düzenlenen dosya, Yönetim Kurulumuzun 07.03.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup,
-    ……….’e yönelik müdahale ve müdahale sonrası takipte tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensiz davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ile,
-    İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na bildirimde bulunmadan serbest hekimlik yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/b ve 4/a maddeleri ile
Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2148/G-7057),

6)Hekimlik uygulamaları açısından değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ……….’a ait başvuru nedeniyle  Dr. ……….’den talep edilen belge/bilginin aradan geçen süreye karşın Odamıza iletilmediğinin görülmesi üzerine,
 dosyanın Onur Kurulu tarafından karara amacıyla
-    ……….’a yönelik lazer epilasyon işleminde tıbbi hata ve ihmal yapmak, lazer uygulaması sonucunda ortaya çıkan sorunların tedavisinde özensiz davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve
-    Lazer epilasyon uygulamasını hekim/sağlık personeli olmayan kişilere yaptırmak
iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g maddeleri ile Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2109-(G-5994) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ……….’ye ait başvuru üzerine oluşturulan dosya değerlendirilmiş,
-    skafosefali teşhisi ile ameliyat edilen ……….’nin teşhisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek/meslekte acemilik göstermek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
Dr. ………., Dr. ………., Dr. ………. ve Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2150 /G-6592)
14 MART 2017
1)Dr. Serpil Özer, Dr. Hasan Öztürk, Dr. Fatih Aras, Dr. Aykut Hoşcan, Dr. İlknur Demir, Dr. Osman Temizkan, Dr. Lütfiye Uygur, Dr. Murat Topdağ, Dr. Hazal Akgün, Dr. Gökhan Meriç, Dr. Hüseyin Sağkol, Dr. Sura Gulıyeva, Dr. Kasım Çağlayan, Dr. Alper Mete Uğurlu, Dr. Salih Demirelli, Dr. Çetin Yücesoy, Dr. Mohammad Shekib Mohammad Naim, Dr. Farıd Gojayev, Dr. Özlem Sürücü, Dr. Murat Aslan, Dr. Faroogh Alizadegan, Dr. Yunus Topal, Dr. Seyit İbrahim Soysüren, Dr. Mahmut Dülğer ve Dr. Aynura Hamıdova’nın üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Neslihan Sevimli’nin istifasının kabulüne,

3)Odamıza Dr. ………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan inceleme dosyası değerlendirilmiş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………. hakkında
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p maddesi ile
soruşturma açılmasına (HUB-2151/G-7063),

4)Odamıza İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından yapılan başvuru üzerine;  ………. isimli sinemaya ait biletle birlikte dağıtılan, Özel ……….  Tıp Merkezi’ne ait “Hediye Kuponu” nedeniyle
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/c, 4/i ve 7. maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/R-1089 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5)Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından iletilen başvuru ve eklerinin değerlendirilmesi sonucunda,
1.    “Ücretsiz Muayene”, “Saç Ekiminde Son Nokta”, “Göğüs Estetiği, Hayalinizde Kalmasın”, “Lazer Epilasyon Sorunun Kökten Çözümü” ifadeleri ile tanıtım kurallarına aykırı davranmak, talep yaratmak, abartılı ifadelerle hasta yanıltarak yönlendirmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c, 4/e maddeleri ile
2.    Ameliyat öncesi ve sonrası hasta fotoğraflarına yer vererek, belirli hasta ifadelerine yer vererek tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c maddeleri ile
3.    “……….” isimli ilacı endikasyon dışı tanıtmak, kullanmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/l maddesi ile
Özel ………. Hastanesi mesul müdürü Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2087-(G-6931) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6)Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……….’a ait Sabim başvurusu üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Bilimselliği kanıtlanmamış tedavi uygulamak, hastasına endikasyon dışı ilaç kullandırmak, usule uygun ruhsatlanmamış ilacı hastaya kullandırmak ve bu nedenle hastasına tıbbi olarak zarar vermek, tıbbi kayıtları yeterli ve gerekli düzeyde tutmamak iddialarıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f, 4/t, 5/l ve 5/m maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2130-(G-6950) sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 14.03.2017 tarihli toplantısında görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine

7)Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    Özel ………. Tıp Merkezi’nde nöbet tuttuğu sırada kliniğe getirilen ……….’a gecikerek müdahalede bulunmak
İddiası ile Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2116-(G-7031) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8)Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen İnceleme Raporu üzerine,
Dr. ………. hakkında,
    Kişileri bizzat muayene etmeden haklarında “Sürücü olabilir” raporu düzenlemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/p, 5/g ve 7. Maddeleri ile
Dr. ………. hakkında,
    Mesul Müdür olarak, kurumunda görev yapan hekime, kişileri bizzat muayene etmeden “Sürücü olabilir” raporu vermesini sağlayarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g,  4/p, 4/v, 5/g ve ve 7. Maddeleri ile
oluşturulan HUB-2098-(G-7013) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

1) ……….  tarafından yapılan Sabim başvurusu nedeniyle düzenlenen dosya ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen İnceleme Raporu üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………. hakkında
-    Bebek ……….’in doğum sonrası ilk muayenesinde ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi takibinde “Yarık Damak” teşhisini koyamamak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
oluşturulan HUB-2096-(G-6993) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

2)Odamıza Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından yapılan başvuru üzerine;
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b,
-    Uzmanlık dışı tanıtım yapmak/uzmanlık gerektiren müdahaleyi yaparak uzmanlık dışı faaliyette bulunmak iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/g ve 5/e maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2094-(G-6975) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

3)Odamıza hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ………., ………. ve ………. vekili Av. ……….’e ait başvuru üzerine, kararın İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için;
Dr. ………. hakkında,
-    Müteveffa hasta ……….’ın endikasyonunda ve ameliyat öncesi hazırlıkta tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensiz davranmak iddiasıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p ve 7, maddeleri ile
-    Tıbbi kayıtları yeterli ve gerekli düzeyde tutmayarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f maddesi ile
-    Hastanın aydınlatılmış onamını usulüne uygun almayarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/s maddesi ile
Dr. ………. hakkında,
-    Yeterli ve gerekli düzeyde tetkik ve muayene yapmadan ameliyata onay vermek iddiasıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p ve 7. maddeleri ile
Dr. ………. hakkında,
-    Yeterli ve gerekli düzeyde tetkik ve muayene yapmadan ameliyata onay vermek iddiasıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p ve 7. maddeleri ile
oluşturulan HUB-2111-(G-5637) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4)BİMER hattına ………. tarafından yapılan başvurunun hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Beylikdüzü İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine,
-    1967 doğumlu ……….’ya 2016 yılında “tüp bebek tedavisi” uygulayarak etik ihlalde bulunmak, uygulama sonuçları ile ilgili yeterli düzeyde bilgilendirmede bulunmamak, tıp dışı haksız kazanç temin etmek iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/f, 4/s ve 5/t maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2102-(G-6864) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5)Odamıza T.C. TEB 1. Bölge İstanbul Eczacı Odası tarafından iletilen başvuru ve eklerinin değerlendirilmesi üzerine,
-    Eczacı ……….’a hakaret etmek, fiili saldırıda bulunmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/c, 5/a ve
-    Hastaları belirli bir eczaneye yönlendirmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/i maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2100-(G-6418) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6)Aralarında üyemiz hekimlerin de bulunduğu, OHAL dönemi kararnameleriyle kurumlarından uzaklaştırılmış olan akademisyenlerle dayanışma amacıyla 18 Mart 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan dayanışma etkinliği biletlerinden 625 TL’lik alınmasına,

7)9 Nisan 2017 tarihinde Kadıköy Belediyesi’nce Özgürlük Parkı’nda gerçekleştirilecek olan “Kadıköy Sağlık Şenliği”nde İstanbul Tabip Odası olarak katılınmasına, halkı sağlık alanıyla ilgili bilgilendirici broşürlerin dağıtılacağı bir stand açılmasına, konunun takibinden Odamızı temsilen Dr. Mustafa Sülkü’nün yetkili kılınmasına,21 MART 2017
1)Dr. Gonca Gül Atalay, Dr. Ahmet Özçalışkan, Dr. Hasan Hüseyin Durgun, Dr. Muhammet Emrah Çinik, Dr. Ali Görmüş, Dr. Yasin Abanoz, Dr. Farhad Talıbzada, Dr. Barın Selçuk, Dr. Mehmet Demirhan, Dr. Ufuk Özsoy, Dr. Ender Güçlü, Dr. Zülkif Bozgeyik, Dr. Ufuk Kemal Gülsoy, Dr. Semra Zeynel, Dr. Yusuf Ezel Yıldırım, Dr. Gülşah Büyükşahin, Dr. Hakan Ağır, Dr. Nazife Berna Tander, Dr. Vedat Göral ve Dr. Levent Sandalcı’nın üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Özer Ocaklı ve Dr. Merve Taşkıran’ın istifalarının kabulüne,

3)Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından yapılan başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    “Türkiye’nin saç ekim merkezi”, “Dünya çapında en son medikal teknoloji” ve “Biz ekersek belli olmaz” duyuralı ile tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b maddesi ile
-    Saç ekimi sırasında çekilen fotoğrafı ve “Dr. ………. son 25 senedir saç ekimi alanında yaklaşık 10 bin başarılı operasyon gerçekleştirmiş” duyurusu ile uzmanlık dışı faaliyette bulunmak, uzmanlık dışı tanıtım yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği 4/b ve 7. maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2142-(G-7073) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4)Odamıza İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından iletilen Özel ………. Hastanesi’ne ait SMS mesajları üzerine; cep telefonlarına gönderilen mesajlar ile
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı hareket etmek, hasta haklarına saygı göstermemek, tıp dışı haksız rekabete yol açıcı duyuru yapmak, reklam yapmak iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c ve 4/e maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/R-1086 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5)Odamıza ………. tarafından iletilen başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda oluşturulan dosya Yönetim Kurulumuzun 21.03.2017 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,
-    Hasta ……….’ın muayenesinde hasta haklarına ve mahremiyetine gerekli özeni göstermemek, hasta tarafından da bu konuda talepte bulunulması üzerine hastayı muayene etmeyerek sağlık haklarına ulaşmasını engellemek iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 5/t maddeleri ile
Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-1252/B-1043),

6)Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’ne ait İnceleme Raporu görüşülmüş olup; İnceleme Raporu’nda, 14.10.2015 ve 01.11.2015 tarihinde SGK hak sahibi hasta ………. adına düzenlenen reçeteyi hastayı muayene etmeden, onun talebi olmaksızın düzenlendiği bilgisinin yer aldığının görülmesi üzerine; kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için Dr. ………. hakkında
-    Hasta ……….’ı muayene etmeden, onun talebi olmadan adına reçete düzenlemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p ve 5/f maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB2153/G-7164),

7)Odamıza T.C. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu tarafından hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilmesi amacıyla iletilen dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için Dr. ………. hakkında;
-    ……….’nin tedavi ve takibinde özensiz davranmak, yatırılarak tedavi kararı verilen hastayı tıbbi bir neden olmadığı halde taburcu etmek iddialarıyla
TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e ve 4/t maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2154/G-7156),

8)Odamıza Dr. ………. tarafından iletilen başvuru üzerine yürütülen inceleme nedeniyle Dr. ………. dan talep edilen ek bilgilendirmenin aradan geçen süreye karşın Odamıza iletilmediğinin görülmesi üzerine kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için;
-    Bir hasta ile ilgili olarak Adli Makamlara sunulan ve kişi için hukuki sonuç doğuracak nitelikteki bir tıbbi değerlendirmeyi düzenlerken özensiz davranmak, bilimsel olmayan değerlendirme yapmak, tıbbi değerlendirme kurallarına aykırı davranmak
İddialarıyla TTB Kanunu’nun 39. Maddesi ile Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2137-(G-6172) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9)İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve hekimlik uygulamaları yönü ile işlem yapılabilmesi için Odamıza iletilen dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    ……….’ın tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak / özensizlik göstermek,
-    2 ay 10 günlük gebe olan hastaya uygun olmayan ilaç reçete etmek
İddialarıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2155/G-7163),

10)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen Sabim başvurusu üzerine düzenlenen görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için Dr. ………. hakkında
-    10.10.2016 tarihinde Özel ………. Hastanesi’nde muayene ettiği hasta ………. ‘İn teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensiz tıbbi yaklaşım içinde olmak
İddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2157/G-7182),

11)Odamıza Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından iletilen ekte örneği sunulan başvuruda ………. linkinde yer alan görüntü değerlendirilmiş olup,
-    Sanal ortamda hastanın kimliği belli olacak biçimde tanıtmak, yer vermek, bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 4/b, 4/c ve 5/c maddelerini ihlal etmek
İddiaları ile Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2158/G-7188),28 MART 2017
1)Dr. Ertuğrul Karğı, Dr. Osman Etem Aydın, Dr. Mıruna Florentına Ates, Dr. Vugar Samadlı, Dr. Erdinç Çakır, Dr. Gamze Kaya, Dr. Onur Beden, Dr. Fatma Adviye Ömer, Dr. İsmail Akın, Dr. Orhan Ünal Zorba, Dr. Alper Yöney, Dr. Bilgehan Aydın, Dr. Bahruz Khalıgov, Dr. Sait Burak Erer, Dr. Aysel Karğı, Dr. Nisan Seçil Öçal, Dr. Samır Jalılov, Dr. Mohannad Hag Husaın, Dr. Ahmet Fatih Oruç, Dr. Sami Öztürk, Dr. Mehmet Can Bekar ve Dr. Nuri Özpostalcı’nın üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. M. Mustafa Kartal’ın istifasının kabulüne,

3)Av. ………. tarafından ………. ve ……….’a vekaleten İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletilen başvuru üzerine oluşturulan HUB-1992-(G-4645) sayılı soruşturma dosya görüşülmüş olup
-    Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 5/l ve 4/c
maddelerini ihlal etmek iddialarıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-1992-(G-4645) sayılı soruşturma dosyasının; Onur Kurulu’nun 06.12.2016 tarih ve 2016/139 sayılı kararı ile
-    Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 5/e maddesinin de
Soruşturma konularına dahil edilmek üzere Yönetim Kurulumuza iade edilmesi nedeniyle
-    Radyoloji Uzmanı olarak Pankreas CA hastasını tedavi etmek, tıbbi hata ve ihmal yapmak iddiası ile TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/e maddesi ile de
yürütülen soruşturma dosyasının tamamlandığı görülerek dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine

4)Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından değerlendirilmesi amacıyla;
-    Alerjik reaksiyon geliştiğinin anlaşılmasına rağmen hastanın tedavisini telefon aracılığıyla yönlendirmek, takip etmek;
-    Alerjik reaksiyona neden olan tedavi yerine yeni tedavi önermemek, bilgi vermemek
iddiasıyla Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 2. ve TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e ve 7. maddeleri  ile Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2132-(G-7078) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5)Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu üzerine, dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,
-    Hasta ……….’nın teşhis ve tedavisinde tıbbi hata yapmak, hastaya uygun olmayan süreli rapor vermek iddiasıyla,
TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 5/g ve 7., Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 6. ve 16. maddeleri ile 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 39. maddesi ile Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2139-(G-6939) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ………. tarafından yapılan başvuru nedeniyle düzenlenen dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Bizzat muayene etmediği hastaya tedavi önermek,
-    Bilimselliği kanıtlanmamış tedavi önermek, ülkemizde ruhsatlandırılmamış ilaç önermek, umut ticareti yapmak
İddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 5/e, 5/m ve 7. Maddeleri ile Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2143-(G-7144) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ……….’a ait Bimer başvuru üzerine düzenlenen dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Hastayı bizzat muayene etmeden tedavisini düzenlemek, hasta haklarını ihlal etmek, hastanın sağlığına gereken özeni göstermemek iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t ve 7. Maddeleri, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 23. Maddesi ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 16.maddesi ile
Dr. ………., Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2144-(G-7141) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8)Hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen bir Sabim başvurusu üzerine, kararın İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi amacıyla Dr. ………. hakkında,
-    ………. İ’nin gebelik takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, kan uyuşmazlığı takibini ve tedavisini eksik yapmak, dünyaya gelen bebeği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı’na teslim ederken kan uyuşmazlığı konusunda uyarmamak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p maddesi ile
Dr. ………. hakkında
-    Bebek ………. muayene, takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p maddesi ile
oluşturulan HUB-2145-(G-7125) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen başvuru üzerine;
Şikayete konu olan dönemde Özel ………. Merkezi’nin mesul müdürü olarak;
-    İstanbul il sınırları dışında, İzmit il sınırları içinde ambulanslarla toplanan hastaları Özel ……….  Merkezi’ne götürerek tıbbi işlem yapmak ve bu yolla talep yaratmak, hasta temininde aracı kullanmak, reklam yapmak, haksız rekabet yapmak iddiaları ile
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/c, 4/e, 4/f ve 4/i maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2141-(G-6741) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10)Odamıza Dr. ………. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/G-7094 sayılı inceleme görüşülmüş ve Dr. İsmet BİLGİ’nin şikayetinden vazgeçtiğinin görülmesi üzerine dosyanın işlemden kaldırılmasına,

11)T.C. Sağlık ve Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na ait Soruşturma Raporu’nun ilgisi nedeniyle Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nce Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan HUB-2159-(G-7172) sayılı dosya görüşülmüş,
-    Görev yaptıkları sağlık kuruluşlarında SGK hak sahiplerini görmeden, talepleri olmadan, ilaç simsarlarının talebi ile kanser hastalığını takip etmedikleri halde, kemoterapi kür ilaçlarını reçete ettikleri, hastalara teslim edilmeyen ilaçlar nedeniyle hastaların da ilaca ulaşamadığı, SGK’nın zarara uğratıldığı bilgisinin yer aldığının görülmesi üzerine,
kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/p, 5/f ve 5/g maddeleri ile
Dr. ………., Dr. ………. ve Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına

12)Odamıza ………. vekili Av. ………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, hastayı ………. Hastanesi’nde muayene eden, tetkikler yaptıran ve taburcu eden Acil Tıp Uzmanı Dr. ………. ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için;
-    01.04.2015 tarihinde ………. Hastanesi’nde düşme şikayeti ile gelen, baş ağrısı tarif eden hastanın muayenesinde ve çekilen görüntülerde kırık görülmemesi üzerine hastayı takip için müşahedeye almak yerine uyarı ve önerilerle taburcu etmek, bu yolla hastaya özensiz davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/t ve 7. Maddeleri ile
soruşturma açılmasına (HUB-2170/G-6077),

13)Aralarında olay sırasında yaralanmış üyelerimizin de bulunduğu Suruç Aileleri İnsiyatifi ‘ne 4-5 Mayıs 2017 tarihli duruşmaya gidiş-geliş masraflarına katkı olmak üzere 2000 TL bağışta bulunulmasına,

14)8-15 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünden Bugüne Üniversite Tasfiyeleri: Akademik Kıyım başlıklı sergi etkinliğinin hazırlıkları için oluşturulan bütçeye 1000 TL bağışta bulunulmasına,

15)Yüzlerce hekim ve öğretim üyesinin OHAL kararnameleriyle görevlerinden ihraç edilmesine dikkat çekmek amacıyla, Haldun Taner’in “Timsahın Midesindeki Adam” eserinin (hekimler ve öğretim üyelerince) 27 Mayıs 2017 tarihinde Şişli Kent Kültür Merkezi Sahnesi’nde sahnelenmesine, okuma tiyatrosu hazırlıklarını yönetmesi için tiyatro sanatçısı Orhan Alkaya’dan destek alınmasına, konunun takibinden Dr. Selçuk Erez’in yetkili kılınmasına,


Bu HABERİ Paylaş!