Nisan Ayı


  • Temmuz 13, 2018
  • 2011

4 NİSAN 2017
1)Dr. Filiz Cebeci Kahraman, Dr. Seher Akbaş, Dr. Kristin Nadia Oskanyan, Dr. Murat Ziya Bağış, Dr. Aysun Ertaş, Dr. Funda Öztürk, Dr. Seza Apilioğulları, Dr. Ahmad Shafiqe Bikzad, Dr. Kenan Sönmez, Dr. Naranzul Sonomtseren, Dr. Rauf Jabıyev, Dr. Şerif Parlak, Dr. İbrahim Avşın Emirler ve Dr. Ramazan Gün’ün üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Yavuz Özçelik’in istifasının kabulüne,

3)Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından yapılan başvuru üzerine
-    Uzmanlık dışı tıbbi faaliyet ve tanıtım içinde olmak,
-    Uygun olmayan, ruhsatlandırılmamış mahalde tıbbi işlem yapmak,
-    Hasta görüntülerine sanal ortamda yer vererek tanıtım ve bilgilendirme kurallarını ihlal etmek, reklam yapmak, hata sırrını açıklamak
iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/b, 4/c, 5/c ve 5/e maddeleri ile Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2112-(G-6976) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4)SABİM hattına ………. tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine yapılan inceleme sonucunda;
-    Bebeğin ilk muayenesini yapan Dr. ……….’in fibula yokluğunu tespit edemediği; ilk muayenede hastasını, teşhisi saptayacak Ortopedi ve Travmatoloji hekimine yönlendirmediği anlaşılmaktadır.
-    Fibula yokluğu, genellikle doğum sonrası ilerleyen haftalarda tespit edilmektedir. Teşhisin doğum sonrası yapılması ile bir süre sonra yapılması arasında, bebeğin sağlığına etkisi yönünden anlamlı bir farklılık yoktur.
Ancak yine de; hasta yakınlarının uyarılarına rağmen buna yönelik özenli muayene yapmayan, teşhisi kesinleştirmek için bebeği Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği’ne yönlendirmeyen Dr. ……….’e, dünyaya gelen bebeklerin ilk ve kontrol muayenelerinin özelliğine ve önemine uygun özeni göstermesi uyarısının yapılmasına,

5)Odamıza ………., ………., ………. ve ……….’ya vekaleten Av. ………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-7139 sayılı değerlendirilmiş olup, Dr. ………. hakkında verdiği “Uzman Hekim Mütalaası”nın tıp kurallarına aykırılığının bulunmadığına,

6)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen bir SABİM başvurusu üzerine
-    ……….’e yönelik müdahale ve müdahale sonrası takipte tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensiz davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ile
-    İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na bildirimde bulunmadan serbest hekimlik yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/b ve 4/a maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2148-(G-7057) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7)Odamıza İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından yapılan “Özel ………. Tıp Merkezi-İmplant” başlıklı broşür ile ilgili başvuru üzerine Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/R-1035 sayılı dosya görüşülmüş olup, tanıtım ve bilgilendirme kurallarına hassasiyet gösterilmesi uyarısıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına,

8)Odamıza Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    Muayene odasında özel bir ticari kurumun tanıtım broşürlerini bulundurmak, hastaları yönlendirici tutum ve davranış içinde olmak iddialarıyla,
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/d, 4/e ve 4/i maddeleri ile
Dr. ………. ve Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2163 /G-7204)

9)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ……….’e ait Sabim başvurusu üzerine düzenlenen dosya görüşülmüş olup,
-    22.12.2016 tarihinde Özel ………. Tıp Merkezi’nde muayene ettiğiniz hasta ……….’in tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak,
-    03.07.2015 doğumlu ……….’e uygun olmayan Sudafed şurup ilacını doğru olmayan bir miktar ile (3 X 1) reçete etmek, hastayı ilaç konusunda yeterli ve gerekli düzeyde bilgilendirmemek iddiasıyla
DR. ………. hakkında TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2162/G-7199),

10)Odamıza Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen yazı ve ekinde sunulan belgeler görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………. hakkında
-    Hastaları belirli bir ticari firmaya yönlendirerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/d, 3/g, 4/i ve 7. Maddeleri ile
soruşturma açılmasına (HUB-2164/G-7190),

11)Odamıza Yüz Plastik Cerrahi Derneği tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/G-7033 sayılı dosya görüşülmüş olup, başvuru ve hekim açıklamasının değerlendirmesi sonucunda soruşturma açılmasına yer olmadığına,

12)Odamıza Yüz Plastik Cerrahi Derneği tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/G-7034 sayılı dosya görüşülmüş olup, başvuru ve hekim açıklamasının değerlendirmesi sonucunda soruşturma açılmasına yer olmadığına,

13)Odamıza Yüz Plastik Cerrahi Derneği tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/G-7035 sayılı dosya görüşülmüş olup, başvuru ve hekim açıklamasının değerlendirmesi sonucunda soruşturma açılmasına,

14)Odamıza yapmış oldukları başvuruya istinaden; İntörn Dr. Duygu Şahin, Dr. Aysun Kotan, Dr. Muhittin Çelik, Dr. Pelin Taşkıran, Dr. Salih Cenap Çevli, Dr. Ahmet Özdemir Aktan ve Dr. Mevlüt Yaprak’a hukuki destek verilmesine,11 NİSAN 2017
1)Dr. Ferda Aydoğdu, Dr. Ömer Çay, Dr. Selen Bayındır, Dr. Hawaa Khodor,  Dr. Osman Baştuğ, Dr. Çiğdem Usul Afşar, Dr. Süleyman Yılmaz, Dr. Harun Alakaya, Dr. Esen Seçkin, Dr. Aytakın Alıyeva, Dr. Hasan Yılmaz, Dr. Ayşe Aktaş, Dr. Bülent Aktaş, Dr. Ege Can Şerefoğlu, Dr. Eyşan Baitokova, Dr. Halil İbrahim Durmuş, Dr. Murat Dikmengil, Dr. Recep Alp, Dr. Aynur Gulıyeva, Dr. Veli Yaman, Dr. Tugrul Atay, Dr. Cihan Kaya, Dr. Yasemin Kendir Demirkol, Dr. Hakan Melikşah Güler, Dr. Metin Dönmez, Dr. Sümeyye Kaymaz, Dr. Faıg Isayev, Dr. Ramazan Altıntaş, Dr. Özcan Akkuş ve Dr. Mustafa Can Kaplan’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Ayşe Yavuz, Dr. Pelin Özmen ve Dr. Oğuzhan Özmen’in istifalarının kabulüne,

3)T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından düzenlenen Suç Duyurusu Raporu’nun, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından Odamıza iletilmesi üzerine
-    SGK hak sahibi hastaları görmeden adlarına ilaç reçete etmek, hastalara teslim edilmeyen ilaçlar nedeniyle hastaları ve kurumu zarara uğratmak iddiasıyla;
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p, 5/f ve 5/g maddeleri
Dr. ………. ve Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2136-(G-7090) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4)Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’ne ait İnceleme Raporu’nun değerlendirilmesi sonucunda,
-    Hasta ……….’ı muayene etmeden, onun talebi olmadan adına reçete düzenlemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p ve 5/f maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2153-(G-7164) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5)Odamıza iletilen bir başvuru üzerine;  Kişisel instagram hesabındaki paylaşımlar, ………..com.tr adresindeki ve Google arama motorundaki ilanlarda tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davrandığı iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b ve 4/e maddeleri ile Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/R-1092 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş olup, yürütülen inceleme sonucunda;
-    İncelenen dönemde hasta fotoğraflarının ve yorumlarının paylaşılmasının tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı olduğu, Dr. ……….’un hasta haklarını ihlal ettiği anlaşılmakla birlikte, Dr. ……….’un bilgi eksikliğinden kaynaklandığını ifade ettiği paylaşımları uyarı üzerine kaldırması dikkate alınarak; mesleki yaşamında tanıtım ve bilgilendirme kurallarına uyması, hasta haklarını koruyan bir anlayışla hareket etmesi son kez hatırlatılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

6)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen başvuru dosyası dosyasının değerlendirilmesi sonucunda
-    Hasta ……….’ün teşhis, takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
Dr. ………. ve Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2115-(G-7042) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ……….’ a ait başvuru üzerine;
-    Hasta ………. muayene, teşhis, takip ve taburculuğunda tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2124-(G-7055) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen Seda BİLİCİ’ye ait başvuru üzerine;
-    Hasta ……….’nin teşhisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek/meslekte acemilik göstermek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
Dr. ………., Dr. ………., Dr. ………. ve Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2150-(G-6592) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9)Odamıza ………. tarafından iletilen başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,
-    Hasta ……….’ın muayenesinde hasta haklarına ve mahremiyetine gerekli özeni göstermemek, hasta tarafından da bu konuda talepte bulunulması üzerine hastayı muayene etmeyerek sağlık haklarına ulaşmasını engellemek iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 5/t maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2152-(B-1043) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen SABİM başvurusu üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    10.10.2016 tarihinde Özel ………. Hastanesi’nde muayene ettiği hasta ……….’İn teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensiz tıbbi yaklaşım içinde olmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t ve 7. Maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2157-(G-7182) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11)İstanbul Tabip Odası ile Sosyal-İş İstanbul Şubesi arasında yapılacak 01.07.2017-30.06.2019 dönemine ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinde Yönetim Kurulu’nu temsilen Dr. Samet Mengüç, Dr. İncilay Erdoğan ile Dr. Melahat Cengiz’in yetkili kılınmasına,18 NİSAN 2017
1)Dr. Özlem Bilgiç, Dr. Umur Güvenç, Dr. Ekrem Karakaş, Dr. Mustafa Ferhat Öksüz, Dr. Menekşe Doğan, Dr. Özden Çağlar Öztürk, Dr. Abdullah Doğan, Dr. İbrahim Türker, Dr. Rezzan Çiklaçiftci, Dr. Emrah Duran, Dr. Esma Kaya, Dr. Nilüfer Güneş, Dr. Adil Kılıç ve Dr. Berkant Ersoy’un üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Abdulvahap İyidoğan, Dr. Osman Nuri Özyalvaç, Dr. Uğur Temel ve Dr. Halil Feyizoğlu’nun istifalarının kabulüne,

3)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ……….’ye ait başvuru dosyası görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………. hakkında
-    Hasta ………. için ilgili uzmanlık alanlarından konsültasyon almamak, uzmanlık dışı faaliyette bulunmak, tıbbi ihmal ve hata yapmak iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t ve 7. Maddesi ile soruşturma açılmasına (HUB-2165/G-6560),

4)Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen süreye karşın yanıtlanmadığının anlaşılması üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………. hakkında;
-    26.12.2015 tarihinde muayene ederek müdahale ettiği, dikiş attığı hasta ……….’nın tendon kesisi olduğunu tespit edemeyerek tedavide tıbbi ihmal ve hata yapmak, takibinde özensiz davranmak iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e ve 4/t maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2166/G-6464),

5)Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen süreye karşın Odamıza iletilemediğinin görülmesi nedeniyle, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………. hakkında
-    ………. ile hasta-hekim olarak başlayan ilişkiyi tıbbi amaç dışında kullanmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/d maddesi ile soruşturma açılmasına (HUB-2168/G-6571),

6)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletilen bir başvuru üzerine düzenlenen dosya görüşülmüş olup, Dr. ……….’den talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen süreye karşın Odamıza iletilmediğinin anlaşılması nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için Dr. ………. hakkında
-    25.04.2015 tarihinde Özel ………. Hastanesi Acil polikliniğinde muayene ettiği hasta ……….’nün teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensizlik göstermek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e ve 4/t maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2169/G-5897),

7)Odamıza Prof. Dr………. ve Prof. Dr. ………. tarafından yapılan, hasta ……….’ın ameliyatı ile ilgili başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Uzmanlık dışı tıbbi faaliyet içinde olmak,
-    Endikasyon dışı/mevzuat dışı orşiektomi yapmak
-    Muayenehanede yapılmaması gereken müdahaleyi yapmak
iddialarıyla Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2171 /G-6845)

8)Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Hastalara, kurum çalışanı diğer hekimin talebi ile deri altına chip takmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/d, 3/e, 3/g, 5/s ve 5/t maddeleri ile
Dr. ………. hakkında,
-    Psikiyatri uzmanı olmadığınız halde psikiyatri uzmanı tarafından tedavi edilmesi gereken hastaları hastaneye yatırmak, tedavi uygulamak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/d, 3/e, 3/g, 4/r, 5/e ve 5/l maddeleri ile
Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2172/G-6086),

9)Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……….’e ait başvuru üzerine, oluşturulan dosya görüşülmüş; 08.06.2016 tarih ve HUB/G-670-247905 sayılı yazımız ile Dr. ……….’dan talep edilen Muhammed ………. (TCK No: ……….) isimli hastaya yapılan operasyon sonrası kontrol muayeneleri ile ilgili bilgilendirme ve buna ilişkin tıbbi kayıtların aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediği görülerek, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    ……….’in adeno-tonsillektomi operasyonunda tampon/gazlı bez unutmak, operasyon sonrası 3 kez kontrol olmasına karşın bezi fark edememek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/f, 4/t ve 7. Maddeleri ile
Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2173 /G-6670)

10)Odamıza iletilen, Dr. ………. tarafından düzenlenen “Pesonel Takip Formu”nda ………. isimli şahsa “Çalışması Uygun Değildir” kanaatini ifade ettiğinin görülmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Tıbbi olarak gerekmediği halde, Hepatit-B virüsü taşıyıcısı olan ……….’in “İşe Giriş/Periyodik Muayene” formunda, “Kanaat ve Sonuç” bölümünde “çalışması uygun değildir” tıbbi değerlendirmesini yaparak ayrımcılık yapmak, tıbbi bir gerekçeye dayanmadan gerçek dışı rapor yazmak iddiasıyla,
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 5/g, 5/j ve 7. Maddeleri ile
Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2174 /G-6672)

11)KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 1 Mayıs 2017 günü Bakırköy Halk Pazarı Meydanı’nda yapılacak mitinge katılım sağlanmasına, üyelere çağrı yapılmasına, konunun takibinden Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter Dr. Samet Mengüç’ün yetkili kılınmasına,

12)27 Mayıs 2017 tarihinde ücretsiz olarak sahnelenecek Timsah oyununun duyurusunun tüm üyelere, emek meslek örgütlerine, sendikalara yapılmasına,25 NİSAN 2017
1)Dr. Mahir Merdanoğlu, Dr. Levent Çelik, Dr. Çetin Duran, Dr. Ercan Paşaoğlu, Dr. Ender Bademkıran, Dr. Elnur Sahıbov, Dr. Kuddusi Onay, Dr. Gökhan Yılmazer, Dr. Fatma Yılmaz, Dr. Muhammet Fatih Kılaç, Dr. Vahdettin Tokmak, Dr. Mustafa Mansur Tatlı, Dr. Ahmet Küçük, Dr. Ali Ümit Geçkil, Dr. Yusuf Duman, Dr. Akif Takaz, Dr. Yücel Dizman, Dr. Enver Yarıkkaya, Dr. İbrahim Yaşar, Dr. Onur Aksoy, Dr. Salim Kemal Tuncer, Dr. Ozan Balakan, Dr. Kemal Tuncay Yazgan, Dr. Hakan Ay, Dr. Yusuf Tokdemir, Dr. Ufuk Utku ve Dr. Seyfettin Kalay’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Burak Cem ve Dr. Ezgi Doğan’ın istifalarının kabulüne,

3)Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, yürütülen inceleme nedeniyle Dr. ……….’dan talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen süreye karşın Odamıza iletilmediğinin görülmesi nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr………. hakkında;
-    “Usule ve fenne” uygun olmayan istirahat raporu düzenlemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/p ve 7. Maddeleri ile,
-    İstanbul Tabip Odası’na çalışma bildiriminde bulunmadan İstanbul il sınırları içinde serbest hekimlik yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/b, 4/l ve 7. Maddeleri ile
soruşturma açılmasına (HUB- 2176/G-6916)

4)Odamıza yapılan bir başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup; 22.06.2016 tarih ve HUB/G-6729-248721 sayılı yazımız ile 12.10.2016 tarih ve HUB/G-6729-252982 sayılı yazımızla Dr. ……….’nun mesleğini İstanbul’da serbest olarak icra etmesinden dolayı İstanbul Tabip Odası’na üye olması gerekliliği hatırlatılmasına rağmen, aradan geçen zamana karşın Odamıza üye olmadığının anlaşılması üzerine
-    Tabip odasına üye olmadan serbest hekimlik yapmak iddiasıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/a maddesi ile
Dr………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2175)

5)Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen bir Sabim başvuru dosyası ile ilgili Yönetim Kurulumuzca verilen karara şikayetçi ……….’in itiraz etmesi üzerine dosya yeniden görüşülmüş olup, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. Maddesi uyarınca kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için Dr. ………. hakkında;
-    ……….’e yönelik tıbbi takip, tedavi ve müdahalede tıbbi ihmal ve hata yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
soruşturma açılmasına (HUB-2178/G-2446),

6)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na ait İnceleme Raporu değerlendirilmiş ve 03.01.2012 tarihinde vefat etmiş SGK hak sahibi ………. adına 02.02.2012 tarihinde ilaç reçete edildiğinin görülmesi üzerine iddianın özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………. hakkında
-    SGK hak sahibinin vefat tarihinden sonra reçete düzenlemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/p ve 5/g maddeleri ile
soruşturma açılmasına (HUB-2179/G-7228),

7)Odamıza Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……….’a ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, yürütülen incelemeye esas olmak üzere Dr. ……….’dan talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediğinin görülmesi nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için Dr. ………. hakkında
-    ……….’ın operasyonlarında tıbbi ihmal ve hata yapmak,
-    Operasyon sonrası takipte özensizlik göstermek
İddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t, 5/p ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2180/G-6895),

8)Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……….’e ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, yürütülen inceleme sonucunda ilgi yazımız ile Dr. ……….’ten talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen zamana karşın yanıtlanmadığının görülmesi nedeniyle kararın Onur kurulu tarafından oluşturulabilmesi için Dr. ………. hakkında
-    ……….’nun teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak,
-    “Sol collum femoris” kırığını teşhis edememek
iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2182/G-6911),

9)Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-6251 sayılı dosya değerlendirilmiş olup,
1-    Dr. ……….’ın oküloplastik cerrahi uzmanı olarak, yayınlanan TV programı tarafından ilan edildiği, Dr. ……….’ın kendisini bu biçimde tanıtmadığı anlaşılmakla birlikte, tanıtımda kullanılacak sıfatlar konusunda özenli davranılması gerektiği, ülkemizde hekimlerin uzman olarak kabul edilen tıpta uzmanlık terimleri ile tanıtım yapabilecekleri, özel ilgi alanlarını uzmanlık sıfatı/unvanı ile duyuramayacakları, bu konuda gerekli özeni göstermesi uyarısı yapılmasına,
2-    Uzmanların yapması gereken ameliyatlar konusundaki değerlendirmesinin kişisel düşüncesi olduğu, bu nedenle cezai işlem yapılmasına yer olmadığına, ancak kullanılan dil ve yöntem konusunda meslektaşlarını zemmetmemesi, alınan uzmanlık belgelerinin kişiye o alanda tıbbi işlem ve müdahaleler yapma hak ve yetkisi olduğunun kabul edilmesinin uygun olacağı uyarısı yapılmasına
karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!