Mayıs Ayı


  • Temmuz 13, 2018
  • 2085

2 MAYIS 2017
1)Dr. Aslı Yalçın,  Dr. Yakup Kordan, Dr. İbrahim Mesut Altınışık, Dr. Sevil Funda Polat, Dr. Deniz Seçkin, Dr. Elvın Gulıyev, Dr. İbrahim Büyüktahtakın, Dr. Canan Sever, Dr. Ömer Aydın, Dr. Tevfik Bedirhan Üstün, Dr. Şule Kıray, Dr. Cem Şimşek, Dr. Mehmet Tükel, Dr. Mehmet Erol Özdemir, Dr. Akile Büke, Dr. Metin Yüksel Kerimoğlu ve Dr. Ahmet Çağrı Büke’nin üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Vefa Erbasan ve Dr. Osman Tanrıverdi’nin istifalarının kabulüne,

3)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ……….’e ait başvuru dosyası görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………. hakkında;
-    Tıbbi kayıtları tutmamak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f maddesi ile,
-    Hastaya yeterli ve gerekli bilgilendirme yapmamak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e maddesi ile,
-    Hastanın takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
soruşturma açılmasına(HUB-2182/G-7239),

4)İstanbul’da değişik toplu taşıma araçlarının duraklarında bulunan ve ………….isimli web sayfasında yer alan “……….’den Emeklilere Müjde! Ücretsiz Muayene” şeklindeki Özel ………. ’e ait ilanlar üzerine oluşturulan HUB/R-1093 sayılı dosya Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmiş;
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b maddesi ile
-    Talep yaratıcı duyurular yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/c maddesi ile
-    Söz konusu ilanlarla haksız rekabete yol açan duyurular yapmak iddiasıyla 4/e maddesi ile
Özel ………. Hastanesi-………. mesul müdürü Dr. ………., Özel ………. Hastanesi-………. mesul müdürü Dr. ………., Özel ………. Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. ………., Özel ………. Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. ………., Özel ………. Tıp Merkezi Mesul Müdürü Dr. ………., Özel ………. Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. ………., Özel ………. Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. ………. ve Özel ………. Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde değerlendirilmek üzere T.C. Gümrük ve Sanayi Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Reklam Kurulu Başkanlığı’na iletilmesine

5)……………isimli web sitesinde yer alan “Blog” butonu tıklandığında ulaşılan http://www. ………...com/index.php/anasayfa isimli web sitesi görüşülmüş olup, web sitesinde yer alan “Hasta Hikayeleri” başlığında çok sayıda hastanın isimleri ve görüntüleriyle yer aldığının, hastalıklarının ifade edildiğinin görülmesi üzerine,
    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarını ihlal ettiği, hasta haklarını ihlal ettiği, hasta sırlarını açıkladığı, web sitenizde yer verdiği hastaları kişisel tanıtımında kullandığı kanaati ile
Dr. ………..hakkında TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c ve 5/c maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB/R-1096),

6)Odamıza yapılan bir bildirim üzerine oluşturulan toplantısında görüşülmüş olup, Dr. ………..’e ait …………isimli web sitesinde “18 yıldır severek hizmet verdiğim İstanbul ……….. Kliniği’nden 1 Haziran 2015 tarihi itibariyle, kendi isteğimle ayrılmış bulunuyorum….İstanbul’daki hastalarımı … ………..Merkezi’nde görmekten mutluluk duyacağım”   duyurusunun yer aldığının görülmesi üzerine
-    Odamız kayıtlarının incelenmesinde 15.03.2006 tarihinde Dr. ………..’in Denizli iline naklinin gönderildiği ve Odamıza üyeliğinin aktifleştirilmediğinin anlaşılması üzerine, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/b, 4/l ve 7. maddeleri ile
Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2183 /G-6936)

7)Odamıza ………..tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ………..hakkında oluşturulan HUB/G-6816 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş olup,
-    “İddialarla ilgili kanıtlara ulaşılamaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına;
Ancak; başvuruda ve hekim açıklamasında yer alan bilgiler birlikte değerlendirildiğinde; hastanın diyabet hastası olduğu, sürekli kullandığı ilaçların bitmesi nedeniyle ilaçlarını yazdırmak için hekime başvurduğu dikkate alındığında; kronik hastalığı olan, sürekli ilaç kullanmak zorunda olan hastaların bizzat kendilerine karşı hassas olunmasının hekimliğin bir parçası olduğu, bu nedenle hekim- hasta ilişkisinde hiçbir koşulda uygun olmayan bu tür olumsuzlukların yaşanmaması için hekimlerin daha duyarlı ve özenli olmalarının beklendiğinin Dr. ………..’a hatırlatılmasına”,

8)Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen Dr. ………..’na ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için Dr. ………..hakkında;

- 01.02.2016 tarihinde Özel ………..Hastanesi’nde dünyaya gelen Bebek ………..’ın muayene, teşhis, takip ve önerilerinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t, 5/p ve 7. maddeleri ile
Dr. ………..hakkında;
-    01.02.2016 tarihinde Özel …….. Hastanesi’nde sezaryen ile doğum yaptırdığı ……’ın doğumunda gerekli tetkikleri yapmamak, bir önceki doğumda kan uyuşmazlığı olan hasta ile ilgili olarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı’na gerekli bilgiyi vermemek, özensiz davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t, 5/p ve 7. maddeleri ile
soruşturma açılmasına (HUB-2184 /G-6862)

9)BİMER hattına ………..tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-6878 sayılı dosya görüşülmüş olup,
-    AST ve ALT değerlerinin 17.09.2014 ve 09.05.2015 tarihlerinde yüksek çıktığı, iki dönemde de hasta ……….’ın enfeksiyon geçirmekte olduğu, yüksek değerlerin enfeksiyon ile ilişkilendirildiği, 13.01.2016 tarihinde de yüksek çıkması üzerine ileri tetkikler yapılarak teşhis konulduğu anlaşılmaktadır.
-    Yüksek AST/ALT değerinin enfeksiyon düzeldikten sonra kontrol edilmesi muhtemeldir ki, teşhisin daha erken konulmasını sağlayacaktı. Ancak Wilson hastalığını akla getirecek başka bulgular olmadığı sürece veya AST/ALT değerlerinin yüksek seyrettiğine ilişkin klinik bulgu görülmezse AST/ALT değerlerine enfeksiyon sonrası tekrar bakmak rutin uygulamada yoktur.
-    Bu nedenle hastada tekrar AST/ALT değerine bakılmaması, meslekte özensizlik olarak görülmemektedir.
-    Çok az görülmesi nedeniyle Wilson hastalığının teşhisi ancak ısrar eden bulgularda veya tipik bulguların devamında yapılacak ileri incelemelerle konulabilmektedir. Bu nedenle erken teşhis edilen vaka sayısı yüksek değildir.
-    Hastanın teşhisinde gecikme olduğu, geciken teşhis nedeniyle kalıcı zarar meydana geldiği düşünülmemektedir.
-    Bu nedenlerle; Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına yer olmadığına
ancak normal olmayan bulguların daha titizlikle izlenmesi konusunda uyarı yapılmasına,


9 MAYIS 2017
1)Dr. Mithat Günaydın, Dr. Nurettin Dağ, Dr. Salim Dönmez, Dr. Zehra Berberoğlu, Dr. Gürcan Uçan, Dr. Vildan Vekiloğlu, Dr. Halide Rengin Bilgen, Dr. Cihan Şahin, Dr. Hülya Şen, Dr. Cihangir Yılmazlar, Dr. Ayşe Yağmur Kanra, Dr. Yücel Demirci, Dr. Emrah Poşul, Dr. Süleyman Akif Çarsancaklı, Dr. Sabahattin Genç, Dr. Murat Erzurumlu, Dr. Hakan Gençhellaç, Dr. Onur Şahin, Dr. Orkhan Mammadov, Dr. Ali Murat Gökçe, Dr. Selçuk Kara ve Dr. Mustafa Yılmaz’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Ahmet Levent Çerçi ve Dr. Emre Burak Esendal’ın istifalarının kabulüne,

3)28.04.2017 tarihli ………..Gazetesi’nde Dr. ………..imzasıyla yayınlanan “………..r” başlıklı yazı ve 01.05.2017 tarihli ………..Gazetesi’nde yayınlanan ………..’ye ait “………..” başlıklı yazı değerlendirilmiş, Dr. ………..’na ait söz konusu yazının “………..?” başlığını taşıyan bölümde
-    Okuyucuları/hastaları bir otelde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen merkeze yönlendirmesi nedeniyle
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/d, 4/b, 4/d ve 4/i maddeleri ile
Dr. ………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1097),

4)Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından iletilen başvuru üzerine Dr. ………..hakkında oluşturulan HUB-1866-(G-5418) sayılı soruşturma dosyası ile ilgili olarak İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu’nun 08.09.2015 tarihli ve 2015/123 sayılı kararı ile ilgili olarak, T.C. İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından verilen 2016/2514 sayılı kararı nedeniyle dosya tekrar ele alınmış; “Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi” uzmanlığının 10.04.2014 tarihinde iptal edilmesine rağmen, halen “Yüz ve Boyun Cerrahisi” unvanını kullandığının görülmesi üzerine,
-    Uzmanlık dışı tanıtım ve bilgilendirme yapmak, ülkemizde bulunmayan bir unvanı uzmanlık unvanının yanında kullanarak yanıltıcı tanıtım yapmak, kişisel reklam yapmak iddialarıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b, 4/e ve 4/g maddeleri ile
Dr. ………..hakkında soruşturma açılmasına,

5)Odamıza ………..tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ………..hakkında oluşturulan HUB-2185-(G-7135) sayılı dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Dr. ……… hakkında TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/b ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. ………’ın görevlendirilmesine,

6)Odamıza ………..tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ………..hakkında oluşturulan HUB-2186-(G-7241) sayılı dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Dr. ……… hakkında TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/b ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına, Dr. ………..’in soruşturmanın yürütülmesinde  görevlendirilmesine,

7)Odamıza ………..tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ………..hakkında oluşturulan HUB-2187-(G-6843) sayılı dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Dr. ………..hakkında TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/b ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına,
soruşturmanın yürütülmesinde Dr. ………..’ın görevlendirilmesine,

8)Odamıza Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen T.C. S.G.K. İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü’ne ait soruşturma raporu görüşülmüş olup, konunun önemi ve özelliği nedeniyle, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Kişileri görmeden adlarına ilaç kullanım raporu ve bu rapora esas reçete düzenlemek iddiasıyla,
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p, 5/f ve 5/g maddeleri ile
Dr. ……….., Dr. ……….., Dr. ……….., Dr. ……….., Dr. ……….., Dr. ………..ve Dr. ………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2188 /G7215)

9)SABİM hattına ………..tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosyanın, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş; 16.11.2016 tarih ve HUB/G-6959-254643 sayılı yazımız ile Dr. ………..’dan talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediği, 6023 sayılı yasanın 7. maddesi ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’ nün 42. maddesi gereğince İstanbul Tabip Odası’na üye olma zorunluluğu bulunmasına rağmen üyelik başvurusu yapılmadığının görülmesi üzerine
-    Bebek ………..’in tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, tıbbi kayıtları yeterli ve gerekli düzeyde tutmamak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f ve 4/t maddeleri ile
-    İstanbul Tabip Odası’na üyelik bildirimi yapmadan serbest hekimlik yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/a ve 7. maddeleri ile
Dr. ………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2189 /G-6959)

10)Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH arazisinde doğayı ve tarihsel birikimi yok edecek planlamalara karşı TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası ile ortak çalışma yürütülmesine, süreçle ilgili olarak kamuoyuna bilgi verme amaçlı bir toplantının 24 Mayıs 2017 tarihinde, 18.00’da Bakırköy Altan Erbulak Sahnesi’nde yapılmasına,


16 MAYIS 2017
1)Dr. Fadıl Havas, Dr. Yunus Kaplan, Dr. Ömer Çakır, Dr. Sema Tutar Pişkinsüt, Dr. Mehtap Özdoğru, Dr. İsmail Binbir, Dr. Ramazan Say, Dr. Ömer Tural, Dr. Arıa Forouz, Dr. Mahmut Fatih Güneş, Dr. Ela Ekmekçigil, Dr. Tuba Ece Şenol, Dr. Osman Yıldırım, Dr. Ergün Yücel, Dr. Ahmet Hamdi Korkmaz, Dr. Fıdan Khalılova, Dr. Hüseyin Özdil, Dr. Temuçin Şenkul, Dr. Hüseyin Alp Baturalp, Dr. Kemal Kara, Dr. Gökhan Ertaş, Dr. Gunay Muradova, Dr. Aziz Demir, Dr. Hüseyin Aksu, Dr. Hüseyin Oğuz, Dr. Mustafa Haki Sucaklı, Dr. Nevzat Duman, Dr. Ertuğrul Akdaş, Dr. Anajan Musaeva, Dr. Sebahat Yılmaz Ağladıoğlu, Dr. Elif Tuncay, Dr. Irmak Uçak, Dr. Hatice Şeyma Gönen ve Dr. Evrim Metcalfe’nin üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Hülya Arda Ulukılıç’ın istifasının kabulüne,

3)Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan dosyanın, değerlendirilmek üzere TTB Merkez Konseyi tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, dosyanın incelenmesi sonucunda;
-    Tıbbi belgelerde usulsüzlükler yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/p maddesi ile
-    Kayıtları usulüne uygun tutmamak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f maddesi ile
-    İstanbul Tabip Odası ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirim yapmadan çalışmak iddiası ile TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g ve 4/l maddeleri ile
Dr. ………..hakkında oluşturulan HUB-2065-(G-6794) sayılı soruşturma dosyasının tamamlanarak Onur Kurulu’na gönderildiği, Onur Kurulu’nun 18.04.2017 tarihli toplantısında görüşülen dosya ile ilgili kararı doğrultusunda,
-    ………..’nin 13.06.2015 tarihinde gerçekleşen doğumunda tıbbi ihmal yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p ve 7. maddelerinin de soruşturma konularına dahil edildiği;
soruşturma konusu ile ilgili Dr. ………..’nın savunmasının temin edildiği ve dosyanın tamamlandığı görülerek Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4)Odamıza yapılan bir başvuruda mesleğini İstanbul’da serbest olarak icra ettiğinin görülmesi nedeniyle Dr. ………..’na İstanbul Tabip Odası’na üye olması gerekliliği hatırlatılmasına rağmen, aradan geçen zamana karşın Odamıza üye olmadığının görülmesi üzerine 
-    Tabip odasına üye olmadan serbest hekimlik yapmak iddiasıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/a maddesi ile
Dr. ………..hakkında oluşturulan HUB-2175 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

Odamıza ………..tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, 01.02.2017 tarih ve HUB/G-7106-258501 sayılı yazımız ile Dr. ………..’tan talep edilen bilgilendirmenin, aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediği görülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için,
-    Hekimliğe yakışmayan tutum ve davranış içinde olmak, hasta haklarına saygı göstermemek iddialarıyla
-    6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 39. maddesi, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g ve 7. maddeleri ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 7. maddesi ile
Dr. ………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2190 /G-7106)

5)Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından yapılan bir başvuru ve ekleri görüşülmüş olup, konunun önemi ve özelliği nedeniyle karanın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………..hakkında

-    ………...org sitesinde yer alan görüntü ve anlatımlarla uzmanlık dışı tanıtım yapmak, uzmanlık dışı meslek uygulamasında bulunmak,
-    Tıbbi işlem görüntülerini yayınlayarak, hastalara kimlikleri belli olacak biçimde yer vererek hasta sırlarını açıklamak, hasta haklarını ihlal etmek, tanıtım kurallarını ihlal etmek, kişisel reklam yapmak, kişisel reklamda hastaları kullanmak iddialarıyla
TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c, 5/c ve 5/e maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2191/G-7273)

6)Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’ne ait inceleme raporunun İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş; konunun özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    14.08.2014 tarihinde vefat eden ………..’na 15.08.2014 tarihinde reçete yazmak, reçete yazımında usulsüz uygulamalar yamak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f ve 4/p maddeleri ileDr. ………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2192 /G-7248)

7)İnceleme raporunun hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için;
-    Hasta ………..’in operasyon öncesi hazırlığında ve operasyon sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensiz davranmak; bilgilendirmede yetersizlik göstermek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t ve 7. maddeleri ile
Dr. ………..hakkında,
-    Uygun olmayan ortamda göz muayenesi yaptırmak, hekim olmayan kişilere göz muayenesi yaptırmak, sağlık merkezi adına çalışan araç ile kişileri sağlık merkezine getirmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/d, 3/e, 3/g, 4/c, 4/e ve 7. maddeleri ile
Özel ………..Merkezi ………..mesul müdürü Dr. ………..hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2193 /G-7255)

8)Odamıza ………..tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB-1980-(G-6066) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş,
-    Muayenehanede ticari ürünlerin satışına olanak sunmak ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g maddesini ihlal etmek,
-    Muayenehaneden …….. Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri adlı kuruluşun görevlisinin bulunmasına olanak sunmak ve bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g maddesini ihlal etmek, hastaların bu laboratuvardan hizmet almasını zorlayarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/i maddesini ihlal etmek
iddialarıyla Dr. ………..hakkında oluşturulan HUB-1980-(G-6066) sayılı soruşturma dosyasının Onur Kurulu’na sevk edildiği, Onur Kurulu’nun 17.04.2017 tarihli toplantısında görüşülen dosya ile ilgili alınan karar doğrultusunda, Yönetim Kurulumuzca
-    Hastanın teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak,
-    Bilimsel olmayan tedavi uygulamak iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 5/l maddelerinin de
soruşturmaya dahil edildiği ve Dr. ………..’ın iddialarla ilgili yazılı savunmasının alındığı, bu durumda soruşturmanın tamamlandığı görülerek dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9)10-12 Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek TTB (Seçimsiz) Büyük Kongresi’ne ilişkin ayrıntılı bilgi ve çağrı metinlerinin delegelere iletilmesine, İstanbul delegelerinin kongreye gidiş ve konaklama ücretlerinin Odamızca karşılanmasına,

10)Vakıf Üniversitelerinde görev yapıp, Odamıza üye olmayan hekimlere yönelik “üye olma zorunluluğunu” hatırlatan bir yazının ilgili vakıf üniversitelerinin rektörlük ve dekanlıklarına gönderilmesine,

11)Timsah oyununun genel talep üzerine, bu kez Anadolu Yakası’nda, Caddebostan Kültür Merkezi Sahnesi’nde 19 Haziran 2017 günü sahnelenmesine, sürecin takibinden Dr. Selçuk Erez’in yetkili kılınmasına,


23 MAYIS 2017 
1)Dr. Neritan Selgjekaj, Dr. Mehmet Malçok, Dr. Erdinç Ceylan, Dr. Ilaha Majıdova, Dr. Nihan Aksu Ceylan, Dr. Efe Şükrü Öztürk, Dr. Mustafa Doğan, Dr. Nilüfer Avcı, Dr. Mohammadreza Kourosh, Dr. Elshad Rzayev, Dr. Feyzullah Erdem, Dr. Özkan Doğan, Dr. Zümrüt Vural, Dr. Murat Damar, Dr. Nermin Yücel, Dr. Aydın Tekgöz, Dr. Bolu Beyi Gündeşli, Dr. Fıruz Mammadov, Dr. Banu Yıldırım, Dr. Gülnaz Çelik, Dr. Furkan Kartal, Dr. Hilal Cengiz, Dr. Mehmet Şakir Kaya ve Dr. Mehmet Sinan Oduncu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

2)Dr. Hilal Budak ve Dr. Emine Taşkıran’ın istifalarının kabulüne,

3)İstanbul’da değişik toplu taşıma araçlarının duraklarında bulunan ve ………….isimli web sayfasında yer alan “………..’den Emeklilere Müjde! Ücretsiz Muayene” şeklindeki Özel ………..’e ait ilanlar üzerine;
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b maddesi ile
-    Talep yaratıcı duyurular yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/c maddesi ile
-    Söz konusu ilanlarla haksız rekabete yol açan duyurular yapmak iddiasıyla 4/e maddesi ile
Özel ………..Hastanesi-………..mesul müdürü Dr. ……….., Özel ………..Hastanesi-………..mesul müdürü Dr. ……….., Özel ………..Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. ……….., Özel ………..Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. ……….., Özel ………..Tıp Merkezi Mesul Müdürü Dr. ……….., Özel ………..Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. ……….., Özel ………..Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. ………..ve Özel ………..Tıp Merkezi mesul müdürü Dr. ………..hakkında oluşturulan HUB/R-1093 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4)Odamıza Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    Muayene odasında özel bir ticari kurumun tanıtım broşürlerini bulundurmak, hastaları yönlendirici tutum ve davranış içinde olmak iddialarıyla,
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/d, 4/e ve 4/i maddeleri ile
Dr. ………..ve Dr. ………..hakkında oluşturulan HUB-2163-(G-7203) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5)Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nce Odamıza iletilen T.C. Sağlık ve Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na ait Soruşturma Raporu’nda;
-    SGK hak sahibini görmeden, talebi olmadan, ilaç simsarlarının talebi ile kanser hastalarını takip etmediği halde, kemoterapi kür ilaçlarını reçete ettiği, hastaya teslim edilmeyen ilaçlar nedeniyle hastanın da ilaca ulaşamadığı, SGK’nın zarara uğratıldığı bilgisinin yer aldığının görülmesi” üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/p, 5/f ve 5/g maddeleri ile
Dr. ………..Dr. ………..Dr. ………..hakkında oluşturulan HUB-2159-(G-7172) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6)Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ………..’e ait Sabim başvurusu üzerine;
-    22.12.2016 tarihinde Özel ………..Tıp Merkezi’nde muayene ettiği hasta ………..tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak,

-    03.07.2015 doğumlu ………..’e uygun olmayan Sudafed şurup ilacını doğru olmayan bir miktar ile (3 X 1) reçete etmek, hastayı ilaç konusunda yeterli ve gerekli düzeyde bilgilendirmemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g ve 7. Maddeleri ile Dr. ………..hakkında
oluşturulan HUB-2162-(G-7199) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur
Kurulu’na sevk edilmesine,

7) ………..’a vekaleten Av. ………..Z tarafından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan başvurunun Odamıza iletilmesi üzerine Dr. ………..hakkında oluşturulan HUB/G-7067 sayılı dosya görüşülmüş olup, dosya ile ilgili Yönetim Kurulumuzca yürütülen inceleme sonucunda şikayetçi vekiline iletilen;
-    “Dr. ………..’in gözlem ve bulguları ile teşhis arasında bir uyumsuzluk yoktur.”
şeklindeki değerlendirmeye, Av. ………..’ın itiraz başvurunda bulunduğu görülerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. Maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

Odamıza Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen yazı ve ekinde sunulan belgeler üzerine kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Hastaları belirli bir ticari firmaya yönlendirerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/d, 3/g, 4/i ve 7. Maddeleri ile
Dr. ………..hakkında oluşturulan HUB-2164-(G-7190) sayılı soruşturma dosyası, görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8)Odamıza Dr. ………..tarafından yapılan başvuru üzerine
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p maddesi ile
Dr. ………..hakkında oluşturulan HUB-2151-(G-7063) sayılı soruşturma görüşülmüş ve  dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,
30 MAYIS 2017

1-Dr. Salih Yaşar Marangoz, Dr. Arcan Arsoy İri, Dr. Dilek Altun, Dr. Nesrin Tatlı, Dr. Mehmet Yazıcı, Dr. Hatice Betül Erer, Dr. Yavuz Kelleci, Dr. İbrahim Halil Asan, Dr. Erdal Abay, Dr. Bilge Ceydilek, Dr. Asim Ocaklı, Dr. Mesut Mollaoğlu, Dr. Kumsal Bihter Kontaytekin, Pounar Moustafa, Dr. Delaram Ghıvı, Dr. Ali Murat Kıray, Dr. Mehmet Kayabaşı, Dr. Ali Rıza Aslan, Dr. Fatih Hakan Çam ve Dr. Mehmet Mustafa Kılıçkaya’nın üyelik başvurularının kabulüne,

2-Dr. Gülseren Yılmaz, Dr. Hüseyin Topal, Dr. Koray Köse ve Dr. Neslihan Duymaz’ın istifalarının kabulüne,

3-Odamıza ………..tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB-2126-(G-5517) sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 30.05.2017 tarihli toplantısında görüşülmüş, incelenen dosyada;
-    Tutuklu hasta ………..I’yı kelepçeleri ile muayene etmek, bunun hasta tarafından kabul edilmemesi üzerine yüksek sesle hastaya bağırmak, küfür ve hakaret etmek, hastanın tedavi haklarını ihlal etmek 
İddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g ve 7. Maddeleri ile Dr. ………..hakkında soruşturma açıldığı, söz konusu soruşturma sonucu dosyanın Onur Kurulu’na sevk edildiği; Onur Kurulu’nun 02.05.2017 tarihli toplantısında görüşülen dosya ile ilgili alınan karar üzerine ilgili Onur Kurul kararı doğrultusunda,
-    Muayene odasında askeri kolluk kuvveti varken muayeneye başlamak, bunun hasta tarafından kabul edilmemesi üzerine hastaya küfür ve hakaret etmek, tedavi olma hakkını engellemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g ve 7. maddelerinin de
soruşturmaya dahil edildiği ve Dr. ………..’un yazılı savunmasının alındığı ve bu aşamada soruşturmanın tamamlandığı görülerek dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4-28.04.2017 tarihli ………..Gazetesi’nde yayınlanan Dr. ………..’na ait “………..” başlıklı yazıda “………..?” başlığını taşıyan bölümünde
-    Okuyucuları/hastaları bir otelde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ettiği merkezinize yönlendirmesi nedeniyle
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/d, 4/b, 4/d ve 4/i maddeleri ile
Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB/R-1097 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5-Odamızın yaptığı izlemeler sırasında Dr. ………..’na ait, ……………isimli web sitesinde yer alan bilgilerin değerlendirilmesi üzerine,
-    Web sayfanda “Rüzgarla Dans Dünyada İlk ve Tek …” spotu ile…………… isimli ticari bir firmanın linkine yönlendirme yaparak  ticari bir ürünün ve firmanın reklamını yapmak,
-    Yönlendirme yaptığı ………... isimli web sitesinde de “Kanser gerçeği ve Geleceği… Onkolog Dr……….” spotu ile kendi web sitesine yönlendirme yaparak kişisel reklam yapmak,
-    Radyoloji Uzmanı olduğu halde  “Onkolog Dr. ……..” ifadesini kullanarak tanıtım kurallarını ihlal etmek
İddiaları ile TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b, 4/d, 4/e ve 7. Maddeleri ile Dr. ……. hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1100),

6-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen başvuru dosyasının değerlendirilmesi üzerine kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için  
Dr. ………. hakkında;
-    ……….’un operasyonunda ve operasyon sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensizlik göstermek, takip için yatış verilen hastanın nöbetçi hekime devrinde usulüne uygun davranmamak, tıbbi kayıtları tutmamak iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/f, 5/p ve 7. Maddeleri ile
Dr. ………. hakkında;
-    ………….’un tıbbi takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensizlik göstermek, hastanın ilgili uzmanı tarafından değerlendirilmesi için nöbetçi uzmanı çağırmamak, tıbbi kayıtları yeterli ve gerekli düzeyde tutmamak iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/f, 5/k, 5/p ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2194/7262),

7-Odamıza ……….’a vekaleten Av. ………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-6112 sayılı dosya görüşülmüş; Yönetim Kurulumuzca yürütülen inceleme sonucunda;
-    ……….’un 02.06.2014 tarihinde “Laparoskopik Kolesistektomi” ameliyatı olduğu, 16.09.2015 tarihinde de Özel ……… Hastanesi’nde “akut kolesistit tanısı ile laparoskopik kolesistektomi” ameliyatı olduğu anlaşılmaktadır.
-    Her iki operasyona ait patoloji raporları, ameliyatları desteklemektedir.
-    Reoperasyon, nadir olarak görülen safra kesesi anomalisi veya duktus sistikus variyasyonları nedenli olabilmektedir.
-    Dr. ……….’in operasyonunda ve operasyon sorası takibinde tıbbi ihmal ve hata görülmemiştir.
Şeklindeki değerlendirmeye ……… vekili Av. ……….. tarafından itiraz başvurusunda bulunulduğu görülerek; TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8-………….. isimli web sitesinde yer alan “Blog” butonu tıklandığında ulaşılan http://www............com/index.php/anasayfa isimli web sitesinde yer alan “Hasta Hikayeleri” başlığında çok sayıda hastanın isimleri ve görüntüleriyle yer aldığının, hastalıklarının ifade edildiğinin görülmesi üzerine,
    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarını ihlal ettiği, hasta haklarını ihlal ettiği, hasta sırlarını açıkladığı, web sitesinde yer verdiği hastaları kişisel tanıtımında kullandığı kanaati ile
    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c ve 5/c maddeleri ile
Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB/R-1096 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9-Hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ………. vekil Av. ………. ve Av. ……… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya ile ilgili olarak; 04.01.2017 tarih 257331 sayılı bilgilendirme talepli yazımıza aradan geçen süreye karşın Odamıza iletilmemesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    ………’ın gebelik takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, bebeğin Down sendromlu olduğunu tespit edememek, gebelik takibinde gereken özeni göstermemek iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t, 5/p ve 7 maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2177-(G-6915) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na ait İnceleme Raporu’nun değerlendirilmesi sonucunda 03.01.2012 tarihinde vefat etmiş SGK hak sahibi ……… adına 02.02.2012 tarihinde Dr. ………. tarafından ilaç reçete edildiğinin görülmesi üzerine; iddianın özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    SGK hak sahibinin vefat tarihinden sonra reçete düzenlemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/p ve 5/g maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2179-(G-7228) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ……..’a ait başvuru üzerine kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    15.09.2016 tarihinde dünyaya gelen Bebek ……..’un  muayenesinde yarık damak teşhis edememek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
Dr. ………. ve Dr. ………….. hakkında oluşturulan HUB-2133-(G-7047) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

12-Odamıza ………. tarafından iletilen başvuru üzerine oluşturulan HUB-2118-(G-6520) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş; dosya değerlendirildiğinde, söz konusu başvuru üzerine Yönetim Kurulumuzca yürütülen inceleme sonucunda,
-    Merhum babanızın Özel ……… Hastanesi’nden ileri bir merkeze sevk edilmesi doğru e uygundur, babanızın lehine sonuç alma amaçlıdır. Bu nedenle, Acil hekiminin ve Yoğun Bakım hekiminin babanızı aynı ambulans ile Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etmesi tıbbi hata ve ihmal olarak görülmemektedir.
-    Babanız 07.12.2015 tarihindeki vefatı ile 01.12.2015 tarihinde hekimlerin müdahale/tedavi yapmadan sevk etmeleri arasında bir bağ kurmak mümkün değildir.
şeklindeki değerlendirmeye, şikayetçi …….. tarafından yapılan itiraz başvurusu sonucunda, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. Maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sunulduğu; dosyanın Onur Kurulu’nun 03.01.2017 tarihli toplantısında görüşüldüğü; Dr. ……… ve Dr. …….. hakkında soruşturma açılmak üzere Yönetim Kurulumuza iade edildiği; Yönetim Kurulumuzca, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği, söz konusu karar doğrultusunda;
-    Ambulans ile Acil Servis’e getirilen hasta ……….’e gerekli tıbbi müdahalede bulunmamak
-    Hastanın sevkini usulüne uygun yapmamak
İddialarıyla Dr. ………. ve Dr. ………. hakkında soruşturma açıldığı ve Dr. ……… ve Dr. ……..’ın yazılı savunmaları ve bilirkişi görüşü alınarak soruşturmanın tamamlandığı görülerek Dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

13-Odamıza Prof. Dr. ………. ve Prof. Dr. ……. tarafından yapılan, hasta ……….’ın ameliyatı ile ilgili başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Uzmanlık dışı tıbbi faaliyet içinde olmak,
-    Endikasyon dışı/mevzuat dışı orşiektomi yapmak
-    Muayenehanede yapılmaması gereken müdahaleyi yapmak
İddialarıyla Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-2171-(G-6845) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

14-Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    ………….’in muayenesinde, teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensizlik göstermek, tıbbi kayıtları usulüne uygun tutmamak iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/f, 5/p ve 7. maddeleri ile
Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2195 /G-6951)

15-Odamıza …………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-7196 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş olup, ………’ın şikayetini geri aldığı görülerek dosyanın işlemden kaldırılmasına,

16-Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-7107 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş, söz konusu başvuru üzerine Yönetim Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda;
“Dr. ……….; yapışıklığın enfeksiyon nedeniyle olduğunu ve 5 dakikalık bir müdahale ile açıldığını, ayrıca kontrollere gitmediğinizi ifade etmektedir.

Estetik cerrahi operasyonlardan sonuç almak için kontrollere gidilmeli, bu süreçte görülen yetersizliklerin düzeltilmesi sağlanmalıdır.

İstanbul Tabip Odası olarak hekim hakkında disiplin işlemi yapılabilmesi için TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 10. maddesinde görüldüğü gibi 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Bu sürenin geçtiği görülmektedir.”
şeklindeki yapılan değerlendirmeye şikayetçi tarafından itiraz başvurusunda bulunulduğu görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği, dosyanın Onur Kurulu tarafında karara bağlanması için
-    ……….’ın ameliyatında ve ameliyat sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak iddiasıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t, 5/p ve 7. maddeleri ile
Dr. ……….hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2196)

17-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ………’ya ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, karar için ilgi yazımız ile talep edilen belge ve bilgileri Odamıza iletmediğinin anlaşılması neticesinde, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………… hakkında
-    Bebek ………’nın takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensizlik göstermek, tıbbi kayıtları usulüne uygun tutmamak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/f, 5/k, 5/p ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2197/G-7066),

18-Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya, Yönetim Kurulumuzun 30.05.2017 tarihli toplantısında görüşülmüş, İl Sağlık Müdürlüğü’nün aynı içerikli başvuru nedeniyle düzenlediği dosyayı hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza ilettiği  görülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………. hakkında
-    ……….’ın muayene, teşhis, tedavi ve bilgilendirmesinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensizlik davranmak,
-    Meslek odasına bildirim yapmadan il sınırları içinde serbest hekimlik yapmak
İddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/b, 3/e, 3/f, 4/l, 5/k, 5/p ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2198/G-7108),

19-Bir Sabim başvurusu nedeniyle düzenlenen dosyanın hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilmesi amacıyla Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ……… hakkında
-    …………..’ın ameliyatı sırasında ve sonrasında tıbbi özen eksikliği göstererek hastada yanıklar oluşmasına neden olmak iddiasıyla
TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2199/G-7287),

20-Odamıza ……….’a vekaleten Av. ………… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-7018 sayılı dosya görüşülmüş olup,
-    Şikayet konusunun, muayenenin bir özelliği olduğu
tespiti ile disiplin işlemi yapılmasına yer olmadığına,

21-Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-7180 sayılı dosya görüşülmüş olup, dosya içeriğinde, Yönetim Kurulumuzca yürütülen inceleme sonucunda;
-    Öngörülen sezaryen operasyonunuzun tarihi, son adet tarihine göre 38. hafta olarak 04.10.2016 olduğu görülmektedir.  38. Hafta, uygun bir zamandır.
-    28.09.2016 tarihli muayenenizde bel ağrınızın olduğu, ancak utarus kontraksiyonlarının olmadığı, doğuma ilişkin bir bulgu saptanmadığı anlaşılmaktadır.
-    29.09.2016 tarihinde 04.00 sularında eşinizin Dr. ………’ı aradığı, hekimin sizi hastaneye davet ettiği, 05.17’de hastaneye girişinizin yapıldığı ve 05.35’te ameliyata alındığınız, ameliyatta, uterusun rüptüre olduğu anlaşılmaktadır.
-    Uterus rüptürü, ikiz gebeliklerin en ciddi komplikasyonlarından biridir, acil bir durumdur ve derhal müdahaleyi gerektirir.
-    Uterus rüptürü hiçbir bulgu vermeden birden ortaya çıkar ve kısa sürede tamamlanır. 28.09.2016 tarihinde uterus rüptür olmamıştır.
-    Sonuç olarak; gebelik takibinizde ve doğum eyleminde tıbbi ihmal ve hata saptanmamıştır. Uterus rüptürü ani gelişen bir komplikasyondur.
Şeklindeki değerlendirmeye ………. tarafından itiraz başvurusunda bulunulduğu görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

22-Odamıza ……….’e vekaleten Av. …………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-6803 sayılı dosya görüşülmüş; dosya içeriğinde, başvuru üzerine Yönetim Kurulumuzca yürütülen inceleme sonucunda
-    Müvekkiliniz …......e yönelik sezaryende ve sezaryen sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata saptanmamıştır.
-    Hastaya Hepatit-B bulaşmasında hekim kusuru görülmemiştir.
şeklindeki değerlendirmeye Av. ……… tarafından itiraz başvurusunda bulunulduğu görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği Madde: 16 gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

23-Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine;
-    ………. ile hasta-hekim olarak başlayan ilişkiyi tıbbi amaç dışında kullanmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/d maddesi ile

24-Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-2168- (G-6571) sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş, Dr. …….. savunmasında suçlamaları reddederek hasta ……… ile ilişkisinin hasta-hekim sınırlarında olduğunu, aynı konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvurunun takipsizlikle sonuçlandığını, hastaya ait hiçbir mal varlığını üzerine geçirmediğini ifade ettiği görülerek, iddialarla ilgili kanıt olmaması nedeniyle kovuşturma açılmasına yer olmadığına,

25-SABİM hattına ………. tarafından yapılan başvuru nedeniyle düzenlenen dosyanın hekimlik uygulamaları yönüyle İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan inceleme dosyası görüşülmüş olup, kararın İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    31.12.2016 tarihinde Özel ……… Tıp Merkezi’nde 03.00 sularında muayene ettiği hasta ……….’in teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yaparak/özensizlik göstererek geçirmekte olduğu Mİ teşhis edememek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2200 /G-7177)

26-Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen Dr. ………’e ait başvuru üzerine,
-    Hasta ………’ün operasyonunda ve operasyon sonrası takip ve müdahalelerde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensiz davranmak,
-    Hastanın aydınlatılmış onam belgesini almamak,
-    Tıbbi kayıtları yeterli düzeyde tutmamak
iddialarıyla Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-1955-(G-5717) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

27-Odamıza Dr. ……… tarafından yapılan başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,
-    whatsApp grubunda yer alan paylaşımlarla meslektaşını zemmetmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/c ve 7. maddeleri ile
Dr. …………. hakkında oluşturulan HUB-2129-(G-7083) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

28-………… vekili Av. ………..’ın İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne yaptığı başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan HUB-2120-(G-6953) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve şikayetçinin şikayetini geri aldığı dikkate alınarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

29-Odamıza ………… tarafından yapılan başvuru üzerine hakkınızda oluşturulan HUB/G-4068 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş olup,
-    Yönetim Kurulumuzca yürütülen inceleme sonucunda şikayetçiye gönderilen değerlendirme yazısına şikayetçi ………. tarafından itiraz edildiği,
-    Aynı içerik ile hasta ……….’un Dr. ………. hakkında şikayet başvurusunun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da inceleme konusu yapıldığı görülmesi
Üzerine, dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. …….. hakkında;
-    ………….’a yönelik müdahale öncesinde yeterli tıbbi hazırlığı yapmamak, müdahalede tıbbi ihmal ve hatada bulunmak, müdahale sonrası takipte tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensiz davranmak, kayıtları usulüne uygun tutmamak
İddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/f, 4/t ve 5/p maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2201/G-4068),

30-TTB eski yöneticilerinden, Dr. Ata Soyer anısına, Ata Soyer Sağlık Politikaları Vakfı’nın bastırmış olduğu 2017 ajandalarından 2000 TL’lik alınarak üyelerimize dağıtılmasına,

31-Türk Tabipleri Birliği’nce, meslek örgütümüze yıllarını adamış, yaşamının önemli bir kısmında meslek örgütünde üyelikten başkanlığa kadar her aşamada emek vermiş meslektaşlarımızı onurlandırmak için düzenlenen “Emeğe ve Geleneğe Saygı Buluşmaları” kapsamında, Odamız eski genel sekreteri Dr. Şükrü Güner için 17 Haziran 2017’de Bodrum Gümüşlük’te düzenlenecek etkinliğe katkı sunulmasına, etkinliğin takibi için Dr. Ali Özyurt’un görevlendirilmesine,
32-Odamız Mali Müşaviri Serap Şenyuva’nın iş akdinin sonlandırılmasına ve Mali Müşavir Kazım Mermer’le Odamız Mali Müşavirliğini sürdürmesi için anlaşma sağlanmasına,


Bu HABERİ Paylaş!