Haziran Ayı


  • Temmuz 13, 2018
  • 1821

6 HAZİRAN 2017

1-Dr. Ahmet Sarıçopur, Dr. Yüksel Yurttaş, Dr. Bora Bağcı, Dr. Sadıg Ismayılov, Dr. Atila Kara, Dr. Fikret Gören, Dr. Pınar Fırat, Dr. Hayrettin Sağlam, Dr. Aylin Çimen, Dr. Ayhan Turhan, Dr. Zeynep Kayaarası Öztürker, Dr. Yasemin Sönmez, Dr. Güven Erbaş, Dr. Asgar Garayev, Dr. Hatem Kaya, Dr. Recep Bayram, Dr. Farıd Babashov, Dr. Murat Sezer, Dr. Atike Sevgi Tellioğlu, Dr. Ümit Aydın, Dr. Filiz Tüzüner, Dr. Mutlu Çiçek, Dr. Saliha Merve Yener, Dr. Ahmet Güzel, Dr. Derya Yıldızlar ve Dr. Ferhat Keleş’in üyelik başvurularının kabulüne,

2-Odamıza ……. tarafından yapılan başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/b ve 7. Maddeleri ile
Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-2186-(G-7241) sayılı fezlekeli soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

3-Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB-1829-(G-4728) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş, dosya içeriğinde;
-    ……..’nun doğum takibinde özensiz davranmak, tıbbi ihmal ve hata yapmak
iddialarıyla Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-1829-(G-4728) sayılı soruşturma dosyasının Onur Kurulu’na sevk edildiği, dosyanın Onur Kurulu’nun 01.12.2015 tarihli toplantısında değerlendirildiği ve
-    Doğum takibi ile ilgili tıbbi kayıtları tutmamak,
-    Takibe alınan doğumu başlamış hastayı hekimsiz bırakmak; bu konuda hasta ve yakınlarını bilgilendirmemek,
-    Takibe alınan doğumu başlamış hastayı hekimsiz bırakacak bir çalışma yöntemi ile hizmet vermek
4-Konularının da soruşturmaya dahil edilmesi için dosyanın Yönetim Kurulu’na iade edildiği, söz konusu karar doğrultusunda Dr. …….’in yazılı savunmasının alındığı; icap nöbetleri ile ilgili olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden bilgi alındığı ve bu aşamada soruşturmanın tamamlandığı görülerek dosyanın Onur Kurulu’na sevk,

5-Odamıza ……….’a vekaleten Av. ……. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-6690 sayılı dosya değerlendirilmiş, Yönetim Kurulumuzca yürütülen inceleme sonucunda,
-    ……..’a 15.04.2015 tarihinde yapılan operasyon sonucunda gelişen ve korneada endotel kaybına neden olan ödem, komplikasyon olarak kabul edilmektedir. Komplikasyon nedeniyle hekime kusur yöneltilmemektedir.
şeklindeki değerlendirmeye Av. …….. tarafından itiraz başvurusu yapıldığı görülerek TTB Disiplin Yönetmeliği Madde: 16 gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen …….’ya ait başvuru üzerine
-    Bebek ………’nın takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensizlik göstermek, tıbbi kayıtları usulüne uygun tutmamak iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/f, 5/k, 5/p ve 7. maddeleri ile
Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-2197-(G-7066) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7-SABİM hattına ……… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosyanın, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya  ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    14.01.2016 tarihine kadar takibinden sorumlu olduğu Bebek ………’in tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, tıbbi kayıtları yeterli ve gerekli düzeyde tutmamak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f ve 4/t maddeleri ile
Dr. ……… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2189/G-6959),

8-Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru konusu ile ilgili olarak 01.06.2016 tarih ve 247557 sayılı yazımızla Dr. ……..’dan talep edilen bilgilendirici açıklamanın geçen süreye karşın Odamıza iletilmemesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için;
-    26.12.2015 tarihinde muayene ederek müdahale ettiği, dikiş attığı hasta ……….’nın tendon kesisi olduğunu tespit edemeyerek tedavide tıbbi ihmal ve hata yapmak,
-    Takibinde özensiz davranmak iddialarıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e ve 4/t maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2166-(G-6464) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9-Dr. ………’in “Pesonel Takip Formu” ile ……. isimli şahsa “Çalışması Uygun Değildir” kanaatini ifade etmesi nedeniyle Odamıza başvuruda bulunulması üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Tıbbi olarak gerekmediği halde, Hepatit-B virüsü taşıyıcısı olan ……….’in “İşe Giriş/Periyodik Muayene” formunda, “Kanaat ve Sonuç” bölümünde “çalışması uygun değildir” tıbbi değerlendirmesini yaparak ayrımcılık yapmak, tıbbi bir gerekçeye dayanmadan gerçek dışı rapor yazmak iddiasıyla,
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 5/g, 5/j ve 7. Maddeleri ile
Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-2174-(G-6672) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10-Odamıza ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine;
Dr………. hakkında,
-    04.09.2016 tarihinde değerlendirdiği hasta ………..’ın filmlerinde tıbbi ihmal ve hata yapmak,
Dr. ………… hakkında,
-    ………. isimli hastanın tıbbi değerlendirmesinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek,
Dr. ……….. hakkında,
-    04.09.2016 tarihinde Acil Poliklinikte muayene ettiğiniz hasta ……..’ın teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak
İddialarıyla oluşturulan HUB-2104-(G-6987) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11-Gazeteci Uğur Pişmanlık tarafından hazırlanan “Aydın Bir Hekim: Sevinç Özgüner” isimli kitaptan 70 adet alınarak talep eden üyelerimize dağıtılmasına,
13 HAZİRAN 2017

1-Dr. Suzan Saçar, Dr. Mehmet Akif Güllü, Dr. Sevtap Şimşek, Dr. Hacer Kara, Dr. Abdullah Unal, Dr. Canan Özcan, Dr. Emel Gönen Baş, Dr. Zehra Şahan, Dr. Hakan Sarsılmaz, Dr. Barbaros Dokumacı, Dr. Derya Yağar, Dr. Edip Zorlu, Dr. Halil Akbulut, Dr. Melıke Chavouz Ametoglou, Dr. Anas Abdelrahim Saleh Abdallah, Dr. Baransel Saygı, Dr. Sercan Avşar, Dr. İrem Eda Gökdemir ve Dr. Rahime Koç’un üyelik başvurularının kabulüne,

2-Dr. Güldal Ersoy, Dr. Mehmet Raşit Güney, Dr. Erçin Yıldız ve Dr. Gökhan Alıcı’nın istifalarının kabulüne,

3-Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından yapılan bir üzerine konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    ……..org sitesinde yer alan görüntü ve anlatımlarla uzmanlık dışı tanıtım yapmak, uzmanlık dışı meslek uygulamasında bulunmak,
-    Tıbbi işlem görüntülerini yayınlayarak, hastalara kimlikleri belli olacak biçimde yer vererek hasta sırlarını açıklamak, hasta haklarını ihlal etmek, tanıtım kurallarını ihlal etmek, kişisel reklam yapmak, kişisel reklamda hastaları kullanmak iddialarıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c, 5/c ve 5/e maddeleri ile
4-Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2191-(G-7273) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen dosya, Yönetim Kurulumuzun 13.06.2017 tarihli toplantısında görüşülmüş; dosya içeriğinde,
-    ……… isimli bir hastaya yurtdışında olduğu dönemde istirahat raporu düzenlediği, Başakşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan açıklamada rapor talebinin telefon ile yapıldığı ve hastası olması ve akademik kariyerini göz önüne alarak rapor tanzim edildiğinin ifade edildiğinin görülmesi üzerine;
kararın önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ……… hakkında
-    Hastayı görmeden, bizzat muayene etmeden, telefon ile talep etmesi üzerine istirahat raporu düzenlemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/p ve 5/g maddeleri
ile soruşturma açılmasına (HUB-2203/G-7304),

6-Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilebilmesi amacıyla Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından Odamıza iletilen dosya içeriğinde;
-    “İncelemenin hasta ………’in başvurusu ile başladığı”,
-    “Başvuru konusunun 15.02.2017 tarihinde ………. Hastanesi’nde muayene sırasında Dr. …….. tarafından cinsel tacize uğradığı” iddiasının olduğunun görülmesi üzerine,
konunun özelliği ve önemi nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………hakkında;
-    …………’e muayene sırasında cinsel tacizde bulunmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/b maddesi ile soruşturma açılmasına (HUB-2204/G-7300),

7-Bir başvuru üzerine düzenlenen dosyanın hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya değerlendirilmiş ve  Dr. …….. hakkında
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/b maddesi ile
soruşturma açılmasına, (HUB-2205/G-7299),

8-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen başvuru dosyası görüşülmüş ve dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için  Dr. ……….İ hakkında
-    Hasta ……….’nun operasyonunda ve operasyon sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensiz davranmak iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e,x4/t ve 7. maddeleri ile soruşturma açılmasına (2206/G-7256),

9-Odamıza yapılan bir bildirim üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş,
-    Odamız kayıtlarında Dr. ……….’in serbest çalışma bildiriminin bulunmadığının anlaşılması üzerine,  meslek odasına bildirim yapmaksızın İstanbul il sınırları içinde serbest hekimlik yapmış olması ve bu yolla 6023 sayılı TTB Yasası’nın 7. Maddesini ihlal etmesi nedeniyle TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/a ve 7. maddeleri ile
Dr. ………….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2183/G-6936),

10-İl Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından hazırlanan Denetim Raporu ve eklerini hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletmesi üzerine dosya değerlendirilmiş olup, hastaları görmeden reçete düzenlediği bilgisine ulaşılması üzerine, konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi amacıyla
-    SGK hak sahiplerini görmeden onlar adına reçete düzenlemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/p, 5/f ve 5/g maddeleri ile
Dr. ……., Dr. ………., Dr. ………, Dr. ………., Dr. ………..  hakkında
soruşturma açılmasına (HUB-2207/7327)

11-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ………’ye ait başvuru üzerine; kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Hasta ……… için ilgili uzmanlık alanlarından konsültasyon almamak, uzmanlık dışı faaliyette bulunmak, tıbbi ihmal ve hata yapmak iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t ve 7. Maddesi ile
Dr. …………. hakkında oluşturulan HUB-2165-(G-6560) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

12-12 Temmuz 2017’de yapılacak Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu Yürütme Kurulu toplantısı ve yeni yürütme kurulu seçiminin İstanbul Tabip Odası’nda yapılmasına,
20 HAZİRAN 2017

1-Dr. Gökhan Karel, Dr. Özlem Saatci, Dr. Mustafa Bayram, Dr. Ali Haydar Sağlam, Dr. Anılalp Emre, Dr. Cengiz Nart, Dr. Burak Beksaç, Dr. Gönül Erden, Dr. Bağnu Dündar, Dr. İsmail Çağatay Topcu, Dr. İbrahim Salmazzem, Dr. Hamit Kafkas Çelik, Dr. Ali Demir, Dr. Mehmet Damar, Dr. Ahmet Nuri Danışman, Dr. Berhan Arısoy, Dr. Cihangir Aliağaoğlu, Dr. Flora Çitgez, Dr. Serhat Güzel ve Dr. Nihat Zincir’in üyelik başvurularının kabulüne,

2-Dr. Cemile Seval Cebeci’nin istifasının kabulüne,

3-Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine
-    ……..’a yönelik müdahale öncesinde yeterli tıbbi hazırlığı yapmamak, müdahalede tıbbi ihmal ve hatada bulunmak, müdahale sonrası takipte tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensiz davranmak, kayıtları usulüne uygun tutmamak iddialarıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/f, 4/t ve 5/p maddeleri ile
Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-2201-(G-4068) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4-Odamıza Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Hasta ……….’ın doğum takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/ özensiz davranmak iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t ve 5/p maddeleri ile
5-Dr. ……….. ve Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2156-(G-7181) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6-Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ………..’e ait başvuru nedeniyle yürütülen inceleme ile ilgili Dr. ………..’ten talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen zamana karşın yanıtlanmaması üzerine kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    ……….’nun teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak,
-    “Sol collum femoris” kırığını teşhis edememek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t ve 7. Maddeleri ile
Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-2181-(G-6911) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kuruluna sevk edilmesine,

7-Odamıza hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru dosyası ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için;
Dr. ……… hakkında,
-    Hasta …………’in operasyon öncesi hazırlığında ve operasyon sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensiz davranmak; bilgilendirmede yetersizlik göstermek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t ve 7. maddeleri ile
Dr. ……….. hakkında
-    Uygun olmayan ortamda göz muayenesi yaptırmak, hekim olmayan kişilere göz muayenesi yaptırmak, sağlık merkezi adına çalışan araç ile kişileri sağlık merkezine getirmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/d, 3/e, 3/g, 4/c, 4/e ve 7. maddeleri ile
oluşturulan HUB-2193-(G-7255) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8-Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen bir başvuru dosyası ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ……… hakkında
-    …………’ın ameliyatı sırasında ve sonrasında tıbbi özen eksikliği göstererek hastada yanıklar oluşmasına neden olmak iddiasıyla
TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 7. Maddeleri ile oluşturulan HUB-2199-(G-7287) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9-Odamıza ………. tarafından iletilen başvuru üzerine oluşturulan dosya ile ilgili Yönetim Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda;
“Dr. …………; yapışıklığın enfeksiyon nedeniyle olduğunu ve 5 dakikalık bir müdahale ile açıldığını, ayrıca kontrollere gitmediğinizi ifade etmektedir.
Estetik cerrahi operasyonlardan sonuç almak için kontrollere gidilmeli, bu süreçte görülen yetersizliklerin düzeltilmesi sağlanmalıdır.
İstanbul Tabip Odası olarak hekim hakkında disiplin işlemi yapılabilmesi için TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 10. maddesinde görüldüğü gibi 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Bu sürenin geçtiği görülmektedir.”
Şeklindeki yapılan değerlendirmeye şikayetçi tarafından itiraz başvurusunda bulunulduğu görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği, dosyanın Onur Kurulu tarafında karara bağlanması için
-    Hasta …………’ın ameliyatında ve ameliyat sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak iddiasıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t, 5/p ve 7. maddeleri ile
Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-2196-(G-7107) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10-Odamıza ………… vekili Av. ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-7076 sayılı dosya görüşülmüş olup, dosya ile ilgili
-    “Dr. ………., ilgili formların ………’ın eşinin 11.04.2016 tarih ve 2101676 sayılı yazı ile kurumdan talep edilmesi üzerine kendisine verildiğini ifade etmektedir.”
Şeklindeki Yönetim Kurulumuzca yapılan değerlendirmeye, Av. ………..’ın itiraz başvurusunda bulunduğu görülerek dosyanın TTB Disiplin Yönetmeliği’nin Madde:16 gereği Onur Kurulu’na sevk edilmesine,


Bu HABERİ Paylaş!