Temmuz Ayı


  • Temmuz 13, 2018
  • 2391

4 TEMMUZ 2017

1-Dr. Mehmet Hulusi Atmaca, Dr. Eldar Bekeshev, Dr. Oğuzhan Turan, Dr. Handan Uzunçakmak Uyanık, Dr. Huriye Verdi, Dr. Cihan Meral, Dr. Umman Gulıyev, Dr. Ali Türkoğlu, Dr. Abdullah Yeşilyaprak, Dr. Yasin Usta, Dr. Mirza Fırat Çevirme, Dr. Adil Umut Zübarioğlu, Dr. Deniz Akay Urğun, Dr. Esra Erkol İnal, Dr. Barış Erdoğan, Dr. Doğan Vatansever, Dr. Şerif Yavuz, Dr. Metin Halaç, Dr. Yusuf Kale, Dr. Fatma Cavide Sönmez, Dr. İdris Üre, Dr. Raşit Levent Mermer, Dr. Ercan Özkan, Dr. Bünyamin Kaplan, Dr. Ayşe Melin Dökmeci, Dr. Lazız Rasulov, Dr. Cenk Öztürk, Dr. Aydın Bora, Dr. Hikmet Fatih Ağalar, Dr. Ahmet Akar ve Dr. Abdullah Dağlı’nın üyelik başvurularının kabulüne,

2-Dr. Yekta Gören ve Dr. Hilal Akgül’ün istifalarının kabulüne,

3-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi için Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı’na iletilen Soruşturma Raporu’nun ilgisi nedeniyle Odamıza iletilmesi üzerine dosya değerlendirilmiş olup, konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    SGK hak sahibi hastayı görmeden Onun adına reçete yazmak ve bu yolla hastanın mağdur olmasına neden olmak, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun zarara uğramasına neden olmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p, 5/f, 5/g ve 7. Maddeleri ile
Dr. ……, Dr. ……… ve Dr. ………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2209/G-7335),

4-İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletilen ………’e ait başvuru dosyası görüşülmüş ve
-    ………..’in kürtajını eş onayı almadan yaparak ilgili hukuksal düzenlemeyi ihlal etmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g maddesi ile
Dr. ………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2210/G-7324),

5-İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından düzenlenen İnceleme Raporu’nun hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletmesi üzerine rapor değerlendirilmiş olup, konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ……….. hakkında
-    Hastaları görmeden onlar adına ilaç reçete etmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/p ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2211/G-7331),

6-Odamıza iletilen bir Sabim başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. …………. hakkında
-    Ameliyat öncesi yeterli ve gerekli tıbbi hazırlık yapmamak, özensiz konsültasyon almak,
-    Ameliyat sonrası hasta takibinde özensiz davranmak, tıbbi takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak
iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/f, 5/p ve 7 maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2212/G-5874),

7-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ……… vekili Av. …………’e ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için  Dr. …………. hakkında;
-    Derya SARI’nın ameliyatında tıbbi ihmal ve hata yapmak,
-    Ameliyat sonrası takipte özensiz davranmak,
-    Hastanın sevkinde gecikmek
İddiaları ile TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 5/k, 5/p ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2213/G-6367),

8-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilmesi amacıyla Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ………..’a ait başvuru dosyası görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………… hakkında
-    ………….’ın ameliyat sonrası takibinde özensiz davranmak, tıbbi ihmal ve hata yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t, 5/p ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2214/G-6388),

9-…………, ………... ve ……… tarafından Odamıza iletilen başvurular üzerine ………. hakkında oluşturulan dosya görüşülmüş;
-    Operasyonlarda tıbbi hata ve ihmal yağmak,
-    Hasta takibinde özensiz davranmak,
-    Tedavi süreci tamamlanmadan, hastaları bir başka hekime devretmeden hasta-hekim ilişkisinin sonlandırmak,
-    Hastalara tedavi ve takip süreci ile ilgili yeterli düzeyde bilgi vermemek
İddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/f, 3/g, 4/s, 5/t, 5/p ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2215-(G-7318)).
   
10-………, ………. ve ………….. tarafından Odamıza iletilen başvurular üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, Dr. ……… hakkında,
-    Operasyonlarda tıbbi hata ve ihmal yağmak,
-    Hasta takibinde özensiz davranmak,
-    Tedavi süreci tamamlanmadan, hastaları bir başka hekime devretmeden hasta-hekim ilişkisinin sonlandırmak,
-    Hastalara tedavi ve takip süreci ile ilgili yeterli düzeyde bilgi vermemek
İddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/f, 3/g, 4/s, 5/t, 5/p ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2215/G-7318),

11-Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na ait Soruşturma Raporu’nun ilgisi nedeniyle Odamıza iletmesi üzerine Soruşturma Raporu ve ekleri görüşülmüş,
Soruşturmanın 01.01.2013-31.12.2013 dönemi tıbbi işlemlerle ilgili olduğu, inceleme yerinin Özel ………… Tıp Merkezi olduğu anlaşılan dosya içeriğinde,
-    Hastaların tedavisinde tıbbi yaklaşım gözetmediği,
-    Tıbbi gereklilik olmadan, medikal tedavi denenmeden operasyon kararı verdiği,
-    Hastaları, Tıp Merkezi’ne başvurdukları aynı gün içinde ameliyat ettiği,
-    İşlem yapılan hastalara çok yakın zaman dilimlerinde peş peşe, çoğunluğu her iki göze değişik tanılarla seri operasyonların kayıtlarını düzenlediği, herhangi bir operasyon yapılmadığı halde ameliyat/işlem yapılmış gibi tıbbi kayıt düzenlediği,
İddiaların yer aldığının görülmesi üzerine, konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. …….., Dr. ………; Dr. …………, Dr. ………., Dr. ………. hakkında yukarıda sayılan iddiaları esas alarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/f, 3/g, 4/p, 5/f, 5/g ve 7. Maddeleri ile;
-    Hastaların tedavisinde tıbbi yaklaşım gözetmediği,
-    Tıbbi gereklilik olmadan, medikal tedavi denenmeden operasyon kararı verdiği,
-    Hastaları, Tıp Merkezi’ne başvurdukları aynı gün içinde ameliyat ettiği,
-    İşlem yapılan hastalara çok yakın zaman dilimlerinde peş peşe, çoğunluğu her iki göze değişik tanılarla seri operasyonların kayıtlarını düzenlediği, herhangi bir operasyon yapılmadığı halde ameliyat/işlem yapılmış gibi tıbbi kayıt düzenlediği,
-    Gerçekte yapılan işlem yerine daha pahalı bir başka işlemi yapmış gibi göstererek tıbbi kayıt düzenlediği,
-    Tıbbi kayıtlarda usulsüz işlemler yaptığı, gerçek dışı belge düzenlediği
İddiaların yer aldığının görülmesi üzerine, konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için yukarıda sayılan iddiaları esas alarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/f, 3/g, 4/p, 5/f, 5/g ve 7. Maddeleri ile Dr. ……. ve Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2216/G-7349),

12-İl Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen İnceleme Raporu’nu hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ……, Dr. ………., Dr. ………., Dr. ………… hakkında,
-    SGK hak sahibi hastaları bizzat muayene etmeden üçüncü kişilerin talebi ile onlar adına kemoterapi ilaçları reçete etmek, hastalara teslim edilmeyen ilaçlar nedeniyle hastaları mağdur etmek, SGK’nın zarara uğramasına neden olmak iddialarıyla
TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p, 5/f ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2218/G-7280),

13-İl Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen İnceleme Raporu’nu hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletmesi üzerine konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ……. ve Dr. …….. hakkında,
-    SGK hak sahipleri adına, kişileri bizzat muayene etmeden, kişilerde bulunmayan hastalıklarla ilgili ilaç kullanım raporları düzenlemek, SGK hak sahiplerini bizzat muayene etmeden onlar adına ilaç reçete etmek iddialarıyla
TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 4/p, 5/f, 5/g ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2117/G-7365),

14-TTB Merkez Konseyi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen Soruşturma Raporu’nu hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, Soruşturma Raporu’nda;
-    SGK hak sahibi olan çok sayıda kanser hastası adına, kişileri bizzat muayene etmeden, kan tetkiklerini yaptırmadan, takibini yapmadığı halde Kemoterapi ilacı ihtiva eden reçete yazıldığı bilgisinin yer aldığının görülmesi üzerine
konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ……., Dr. …….., Dr. ………, Dr. …………, Dr. ………., Dr. ………… hakkında,
-    SGK hak sahipleri adına, kişileri bizzat muayenelerini yapmadan, sağlık durumlarını bilmediğiniz ve takip etmediğiniz halde üçüncü kişilerin talebi ile Kemoterapi ilaçları reçete etmek iddialarıyla
TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 4/p, 5/f, 5/g ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2219/G-7362),

15-İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, ……..’nın BİMER başvurusu nedeniyle düzenlediği inceleme raporunu, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi amacıyla Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    Ameliyat alanında sarf malzemesi (tampon) unutmak, kontrol muayenesinde bu durumu tespit edememek iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3-f, 3/g, 4/t ve 7. maddeleri ile
Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2220 /G-7368)


11 TEMMUZ 2017

1-Dr. Emel Yiğit Karakaş, Dr. Emre Güler, Dr. Elda Bagirova, Dr. Tural Abdullayev, Dr. Agıl Balakıshıyev, Dr. Emre Sivrikoz, Dr. Serpil Özer, Dr. Aysu Özge Yönetci, Dr. Ali Kahraman, Dr. Turgay Çelik, Dr. Emin Oğuzcan Yamaner, Dr. Çağlar Eylen, Dr. Refik Ahmet Ersoy, Dr. Sabri Berkem Ökten, Dr. Kürşad Aydın, Dr. Ökkeş Baz ve Dr. Savaş Sedat Özsu’nun üyelik başvurularının kabulüne,

2-Dr. Tülin Akalın’ın istifasının kabulüne,

3-SABİM hattına ………. tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, başvuru ve temin edilen tıbbi kayıtlar birlikte değerlendirildiğinde;
-    Hasta ………’ün 02.04.2017 tarihinde Özel …….. Hastanesi Acil Polikliniği’ne “sıcak çay dökülmesi”ne bağlı yanık şikayeti ile getirildiği, pansuman yapılarak Plastik Rekonstrüktif ve  Estetik Cerrahi Polikliniği’ne yönlendirildiği,
-    03.04.2017 tarihinde yine Acil Polikliniği’nde pansuman yapılarak reçete düzenlendiği anlaşılmaktadır.
-    Hastaya yönelik 02.04.2017 tarihinde yapılanlar doğru ve uygundur.
-    Henüz yaranın niteliğinin tam ortaya çıkmadığı ilk dönemde pansuman yapılması ve Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği’ne yönlendirilmesi uygundur.
-    İkinci gün ise hastanın Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Polikliniği’ne (veya daha iyisi yanık merkezine) yönlendirilmesi daha uygun olacaktı. Ancak hekim, sadece ilaç yazılmasının talep edildiğini ve pansuman yaptırıldığı ifade etmektedir. Bul nedenle, ikinci gün hastayı muayene eden, reçete düzenleyen hekimin yara-yanık tedavi ve takibinde daha özenli davranması ve ileri merkeze sevk için daha duyarlı davranması konusunda uyarılmasına
karar verilmiştir (HUB/G-7367)

4-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ………’a ait Sabim başvuru dosyası görüşülmüş olup, yürütülen inceleme ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Bebek ……….’ın takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak,
-    Tıbbi kayıtları düzenli tutmamak,
-    Hasta ailesine yeterli ve gerekli bilgilendirmeyi yapmamak,
-    Hastayı tedavi olabileceği bir üst kuruma sevk etmemek/sevk etmekte gecikmek
İddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/f, 5/k, 5/p ve 7.Maddeleri ile Dr. ……… ve Dr. ………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2222/G-7191),

5-Odamıza ………… tarafından iletilen başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda oluşturulan dosya görüşülmüş, Aynı konu ile SABİM hattına yapılan başvuru üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen dosyanın da hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletildiği anlaşılarak, yürütülen inceleme ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    ……….’un operasyonunda ve operasyon sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensiz davranmak,
-    Operasyon öncesi ve sonrası hasta fotoğraflarını instagram hesabınızda yayınlamak,
-    Kimlikleri belli olacak şekilde hasta fotoğraflarını yayınlamak,
İddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 4/t,  5/c ve 7.Maddeleri ile Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2221/G-7197),

6-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ……….’a ait başvuru dosyası görüşülmüş, dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ……….. hakkında
-    ……….’ın teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak,
-    Hastaya yönelik müdahalede tıbbi ihmal ve hata yapmak
İddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/p maddesi ile soruşturma açılmasına (HUB-2224/G-7356),

7-SABİM hattına ……….. tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    Hasta ……..’nun ameliyatında ve ameliyat sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensiz davranmak, tıbbi kayıtları yeterli ve gerekli düzeyde tutmamak iddiasıyla,
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/f, 5/k, 5/p ve 7 maddeleri ile
Dr. ………… hakkınızda soruşturma açılmasına (HUB-2223 /G-7363)

8-Odamıza ……….’a vekaleten Av. ……… tarafından Dişhekimi ………. hakkında yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, Dişhekimi ……….. ile ilgili başvuru İstanbul Dişhekimleri Odası’na yönlendirilmiş ve tıbbi işlemi Dişhekimi ……….. yaptığı halde tıbbi kayıtlarda işlemin Dr. ………tarafından yapıldığının ifade edildiğinin de saptanması üzerine
Dr. ……….. hakkında;
-    Bizzat yapmadığı tıbbi bir işlemi yapmış gibi tıbbi kayıt düzenlemek
İddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f, 3/g, 4/p, 5/g ve 7. Maddeleri ile,
Özel ……… Tıp Merkezi Başhekimi Dr………. hakkında,
-    Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı tarafından yapılabilecek bir tıbbi işlemi Dişhekimi diploması olan bir sağlık meslek mensubuna yaptırmak, tıbbi kayıtların usulsüz tutulmasına cevaz vermek
İddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f, 3/g, 4/p, 5/g ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2225-(B-1044),

9-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen başvuru dosyası üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Hasta ………..’nun operasyonunda ve operasyon sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensiz davranmak iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t ve 7. maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2206-(G-7256) sayılı soruşturma dosyası yeniden görüşülmüş olup,
-    Yetki alınmadan sağlık taraması yapmak,
-    Sağlık merkezi olmayan alanlarda insanları muayene ederek, hastaları özel servis araçları ile hastaneye getirmek
İddialarının da soruşturmaya eklenerek TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 4/c, 4/e ve 7, maddeleri ile Dr. ………… hakkında soruşturma açılmasına,

10-Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    …………’in muayenesinde, teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensizlik göstermek, tıbbi kayıtları usulüne uygun tutmamak iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/f, 5/p ve 7. maddeleri ile
Dr. …………. hakkında oluşturulan HUB-2195-(G-6951) sayılı soruşturma görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen başvuru dosyası ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
Dr. ……….. hakkında;
-    02.01.2017 tarihinde ameliyat ettiği ve 03.01.2017 tarihinde vefat eden ………..’un operasyonunda ve operasyon sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensizlik göstermek, takip için yatış verilen hastanın nöbetçi hekime devrinde usulüne uygun davranmamak, tıbbi kayıtları tutmamak iddialarıyla
TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/f, 5/g ve 7. Maddeleri ile,
Dr. …………. hakkında;
-    Nöbetçi kat hekimi olarak takip ettiği ve 03.01.2017 tarihinde vefat eden ………..’un tıbbi takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensizlik göstermek, hastanın ilgili uzmanı tarafından değerlendirilmesi için nöbetçi uzmanı çağırmamak, tıbbi kayıtları yeterli ve gerekli düzeyde tutmamak iddialarıyla
TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/f, 5/k, 5/p ve 7. Maddeleri ile oluşturulan HUB-2194-(G-7262) sayılı soruşturma açılmasına dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

12-SABİM hattına ……… tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş ve dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………. hakkında
-    Bebek ………..’in teşhisinde, tedavisinde ve takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensizlik göstermek
İddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2226/G-6541),

13-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen dosyanın değerlendirilmesi üzerine, konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Hastayı görmeden, bizzat muayene etmeden, telefon ile talep etmesi üzerine istirahat raporu düzenlemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/p ve 5/g maddeleri
ile Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-2203-(G-7304) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

14-Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ………..’a ait SABİM başvuru üzerine yürütülen inceleme neticesinde düzenlenen dosya görüşülmüş,  kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………. hakkında
-    Hasta ……….’a yönelik teşhiste, müdahalede, takip ve yönlendirmede tıbbi ihmal ve hata yapmak, aydınlatılmış onamını almamak
İddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t, 5/p ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına HUB-2227/G-6876),

15-SABİM hattına ………. tarafından yapılan başvurunun hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine yürütülen inceleme sonucunda oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
Dr. ……….. hakkında
-    ………….’nün doğum takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak,
-    Meslekte acemilik göstermek,
-    Müdahalede gecikmek,
-    Tıbbi kayıtları yeterli ve gerekli özenle tutmamak
İddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/f, 5/p ve 7. Maddeleri ile
Dr. ………… hakkında,
-    ………….’nün doğum takibini telefon aracılığıyla yürütmek,
-    Telefon ile alınan bilgilere göre doğum takibi konusunda karar vermek ve bu yolla tıbbi ihmal ve hata yapmak,
İddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 5/p ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2228/ 6978),

16-İl Sağlık Müdürlüğü, “mevzuata uygun olmayan psikiyatri raporunu düzenlediğiniz” iddiası ile hazırladığı dosyayı, hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilmesi amacıyla Odamıza iletilmesi üzerine dosya görüşülmüş olup, konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………. hakkında
-    Özel ………… Hastanesi’nde muayene etmediği kişilere Özel ……… Hastanesi kaşesini kullanarak psikoteknik raporu vermek, Özel ……… Hastanesi kaşesi kullandığı kişilerin bir kısmını hastane protokol defterine kaydetmek iddiasıyla
TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f, 3/g, 4/p ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2229-(G-7358),

17-İstanbul’da cep telefonu üzerinden gönderilen mesajlar ve ………….. isimli web sayfasında yer alan “No Touch Lazer’le Dokunmadan 1499 TL – 1499 TL’YE No Touch Lazer’le Gözlüklerinizden Kurtulun”  ve “KATARAKT Uzman hekimlerimiz ve FDA onaylı merceklerimiz ile sonuçlar, mükemmelden biraz fazla” şeklindeki Özel ………. Merkezleri’ne ait ilanlar üzerine oluşturulan dosya, Yönetim Kurulumuzun 11.07.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup,
-    Değişik mecralarda yayınlanan ilanlarla tıp dışı rekabet yaratmak, talep yaratıcı, yönlendirme amaçlı gerçek dışı/abartılı duyumlarla reklam yapmak
İddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c, 4/e maddeleri ile Özel ………Merkezi (……) Mesul Müdürü Dr. ………, . Dr. ………… Özel ………… Merkezi (………..) Mesul Müdürü, ………. Özel ……. Merkezi Mesul Müdürü, ………. Özel …….. Merkezi (………..) Mesul Müdürü, Dr. ……….. Özel ………. Merkezi (……….) Mesul Müdürü, . Dr. ………. Özel ……… Tıp Merkezi Mesul Müdürü hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1098),

18-Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından iletilen Türk Dermatoloji Derneği Başkanlığı’na ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş,  konunun özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla Dr. ……….. hakkında
-    Hekimler arasında, hekimlik uygulamaları ile ilgili yaşanan bir soruna etik kurallara aykırı davranış göstermek iddiasıyla soruşturma açılmasına (HUB-2030/G-7195),

Hasta ………..’e düzenlemiş olduğu rapor ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen dosya görüşülmüş, konunun özelliği nedeniyle kararı Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ……… hakkında
-    ………..’e “fenne uygun olmayan rapor düzenlemek”
İddiasıyla soruşturma açılmasına (HUB- 2231/G-7015),

19-Odamıza Dr. ……… tarafından yapılan başvuru üzerine, konunun önem ve hassasiyeti nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için;
-    Hasta mahremiyetine saygı göstermemek, hasta haklarına aykırı davranmak,
-    Deontoloji kurallarını ihlal etmek
İddialarıyla Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2123-(G-7070) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

20-Hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen …’a ait başvuru dosyası ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için,
-    19.12.2015 tarihinde Özel ……. Tıp Merkezi’ne getirilen ………’a gereken müdahaleyi yapmamak iddiasıyla 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 39 maddesi ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2149-(G-7115) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

21-Hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ………’a ait başvuru üzerine oluşturulan dosya ile ilgili  kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
Dr. ……… hakkında
-    Hasta ……….’ın takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensiz davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 7. Maddeleri ile,
Dr. ……….hakkında
-    Acil durumdaki bir hastadan ücret almak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g ve 7. Maddeleri ile
oluşturulan HUB-2147-(G-7029) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

22-SABİM’e yapılan bir başvuru nedeniyle düzenlenen dosyanın hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi için Sultanbeyli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Hasta ……..’e yönelik Blefaroplasti operasyonunda tıbbi hata yapmak, operasyon takibinde özensiz davranmak, hastayı ameliyat sonuçları ile ilgili operasyon öncesi ve operasyon sonrasında yeterli düzeyde bilgilendirmemek iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t ve 7. Maddeleri ile Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-2146-(G-5861) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,
-   
23-SABİM hattına ……… tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine, başvuru konusu hakkında talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmemesi nedeniyle, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için,
-    ……….’nın gebelik takiplerinde özensiz davranmak, tıbbi ihmal ve hata yapmak iddiasıyla; 6023 sayılı TTB Kanunu 39. maddesi ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2138-(G-6796)sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

24-Odamıza Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……….’a ait başvuru üzerine oluşturulan dosya ile ilgili yürütülen incelemeye esas olmak üzere Dr. ……..’den talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediği görülmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    ………..’ın operasyonlarında tıbbi ihmal ve hata yapmak,
-    Operasyon sonrası takipte özensizlik göstermek
İddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t, 5/p ve 7. Maddeleri ile Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-2180-(G-6895) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

25-Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru üzerine oluşturulan dosya ile ilgili yürütülen inceleme nedeniyle Dr. ……..’dan talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen süreye karşın Odamıza iletilmemesi nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    “Usule ve fenne” uygun olmayan istirahat raporu düzenlemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/p ve 7. Maddeleri ile,
-    İstanbul Tabip Odası’na çalışma bildiriminde bulunmadan İstanbul il sınırları içinde serbest hekimlik yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/b, 4/l ve 7. Maddeleri ile
Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-2176-(G-6916) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

26-Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen bir başvuru nedeniyle Dr. ……..’dan talep edilen bilgilendirmenin ve buna ilişkin tıbbi kayıtların aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediğinin anlaşılması üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    ……….’in adeno-tonsillektomi operasyonunda tampon/gazlı bez unutmak, operasyon sonrası 3 kez kontrol olmasına karşın bezi fark edememek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/f, 4/t ve 7. Maddeleri ile
Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-2173-(G-6670) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve aradan geçen zamana karşın Dr. ……..’ın savunmasını sunmadığı görülerek dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

27-TTB Merkez Konseyi Başkanlığı, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından düzenlenen Soruşturma Raporu’nu hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletmesi üzerine, konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,
-    SGK hak sahipleri adına, kişileri bizzat muayenelerini yapmadan, sağlık durumlarını bilmediğiniz ve takip etmediğiniz halde üçüncü kişilerin talebi ile Kemoterapi ilaçları reçete etmek iddialarıyla
TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 4/p, 5/f, 5/g ve 7. Maddeleri ile Dr. ……. ve Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2232 /G-7361)

28-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletilen …….’a ait başvuru üzerine oluşturulan inceleme dosyası görüşülmüş; tıbbi uygulamalarda tıbbi ihmal ve hata saptamamış olup, dosya içeriğinde doğumu Dr. …….’ün yaptırdığı, tıbbi kayıtların ise doğumun Dr. …….. tarafından yapıldığı biçiminde düzenlendiği; ayrıca, Dr. ……… ve Dr. ………’in İstanbul Tabip Odası’na üye olmadığı ve serbest çalışma bildirimlerinin yapılmadığının anlaşılması üzerine; Hastane başhekimi Dr. ………. hakkında
-    Meslek odasına bildirim yapmaksızın, mesul müdür olarak görev yaptığı hastanede serbest hekim çalıştırmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g ve 7. maddeleri ile
-    Tıbbi kayıtlarda usulsüzlük yapılmasına olanak sunmak/bu konuda gerekenleri yapmamak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g ve 7. maddeleri ile
Dr. ………. ve Dr. ………. hakkında da
-    Tabip Odası’na üye olmadan serbest hekimlik yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/l ve 7. maddeleri ile
-    Tıbbi kayıtlarda usulsüz uygulamalar yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/p maddesi ile
soruşturma açılmasına (HUB-2233 /G-7082)

29-Odamıza yapılan bir başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, dosya içeriğinde, Dr. ………’nın Özel ……….. Hastanesi’nde serbest hekimlik yaptığının anlaşılması nedeniyle Odamız kayıtları incelenmesinde üye kaydına ve serbest çalışma adresine rastlanılmamış olup,  hekime İstanbul Tabip Odası’na üye olması gerektiği bildirilmiş ancak aradan geçen zamana karşın Oda üyeliğini gerçekleştirmediğinin görülmesi üzerine
-    Meslek Odasına üye olmadan serbest hekimlik yapmak iddiasıyla
TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/a, 4/l ve 7. Maddeleri ile
30-Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2234/G-7114),

31-Odamıza ………… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, başvuruda yer alan iddia konuları ve serbest çalışma bildiriminin Odamıza yapılması hakkında Dr. ……….’dan talep edilen açıklamanın, aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediğinin görülmesi üzerine;
-    Tıbbi uygulama hatası yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
-    Hasta takibinde özensiz davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e maddesi ile
Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2235/G-7021),

32-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Beylikdüzü İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ……….’na ait başvuru üzerine oluşturulan hUB/G-6593 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş olup;
-    ……….’nun bir zarar görmediği, Özel ……… Hastanesi’nin dile getirdiği olasılıkların tıbbi olarak hatalı olmadığı anlaşılmakla beraber;
-    Son derece önemli ve geri dönüşü olmayan konularla ilgili bilgi verilmeden önce teşhisin kesinleştirilmesi ve bundan sonra bilgi verilmesi gerektiği, aksi durumda adım atılmasına da yol açabilecek bilgilerin kişileri geri dönüşü olmayan yola itebileceği; bu nedenle Dr. ………a bu tür konularda bilgi verirken daha özenli, duyarlı ve dikkatli olması uyarısı yapılmamasına,
-    Zarar oluşmaması nedeniyle de soruşturma açılmasına yer olmadığına,

33-Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-7200 sayılı dosya görüşülmüş olup, dosya incelendiğinde;
-    Başvuru konuları ile ilgili olarak Dr. ……….’dan açıklama, Dr. ……nden tanık bilgilendirmesi alındığı,
-    Dr. ……. açıklamasında, muayene ve MR tetkikinden sonra artroskopik yöntem ile eklem debrimanı, kıkırdak ve menüsküs düzensizliklerinin kısmi temizlenmesini önerdiğini, bunun tıp merkezinde yapılamaması nedeniyle hastaneye gidilmesini önerdiğini, olumsuz davranış ve konuşma olmadığını ifade ettiği,
-    Dr. ……..’nun önerisinin Dr. ………’in önerisine benzer olduğu,
-    Asıl sorunun, hekim-hasta ilişkisinde kurulması gereken yapıcı, sonuç alıcı iletişimde olduğu görülerek
-    Bu nedenle Dr. ………….’na, hekim hasta ilişkisinde etik olarak önerilen, aydınlatıcı, paylaşımcı, hak ve inisiyatif verici bir dil ve yöntem geliştirmesi konusunda özen göstermesi uyarısı yapılmasına

34-……… ……….’e vekaleten Av. ………… tarafından Odamıza yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB-1516-(G-3002) sayılı dosya görüşülmüş, dosyanın incelenmesi sonucunda, 15.06.2016 tarihli başvuru ile yeni kanıtlar ile dosyanın tekrar değerlendirilmesi talebinde bulunulduğu, bunun üzerine dosyanın yeniden incelenerek;
-    Aynı konu ve taraflarla 02.12.2011 tarihinde yapılan başvuru üzerine 28.08.2012 tarihinde Onur Kurulumuzca karar verilmiş, 01.10.2012 tarihinde Av. ………. tarafından tebliğ alınmış ve süresi içinde itiraz edilmemesi nedeniyle karar kesinleşmiştir.
-    16.06.2016 tarihinde yapılan başvuruda sunulan Dr. ………. ve Dr. ………….. tarafından düzenlenen “Bilimsel Mütalaa” yeni delil niteliğinde değerlendirilmemiştir. Mütalaa içinde var olan karara etkili olabilecek bilgiler, asıl olarak, İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu kararı sırasında oluşturulan dosyada da bulunmaktadır.
şeklinde değerlendirme yapıldığı, Av. ………’ın bu değerlendirmeye itiraz ettiği görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16 maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,


18 TEMMUZ 2017
 
1-Dr. Hakkı Hayrettin İzmirli, Dr. Gamze Erdoğan Canca, Dr. Tarık Sayın, Dr. Salih Eryılmaz, Dr. Medine Kara, Dr. Ebru Kazancı, Dr. Mustafa Demir, Dr. Yunus Balkan, Dr. Murat Şahan, Dr. Salih Polat Cihan, Dr. Halis Karayanık, Dr. Sevınj Alıyeva, Dr. Murat Epözdemir, Dr. Yaşar Tuna ve Dr. Mehmet Necip Alp’in üyelik başvurularının kabulüne,

2-Odamıza Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen T.C. S.G.K. İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü’ne ait soruşturma raporunun değerlendirilmesi neticesinde, konunun önemi ve özelliği nedeniyle, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Kişileri görmeden adlarına ilaç kullanım raporu ve bu rapora esas reçete düzenlemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p, 5/f ve 5/g maddeleri ile
Dr. ……, Dr. ……., Dr. . .. …, Dr. ………, Dr. ……., Dr. ………., Dr. ……… oluşturulan HUB-2188-(G-7215) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş olup, Dr. ………’a ulaşılmadığından savunmasının temin edilemediği görülerek, dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

3-İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Dr. ………., Dr. ……… ve Dr. Fazlı Cem GEZEN tarafından hasta Fatma TEPE için düzenledikleri rapor ile ilgili olarak, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu tarafından “fenne uygun olmadığı” mütalaasının verilmesi üzerine, ilgisi nedeniyle düzenlenen dosya İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletilmiş; dosyayı değerlendiren Yönetim Kurulumuz, konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Hasta Fatma TEPE’ye tıbbi bir nedeni olmadan/tıbbi gerekliliğin çok üstünde istirahat raporu vermek iddiasıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 5/g ve 7. maddeleri ile
Dr. Yaşar ÖZDENKAYA, Dr. Pelin BASIM ve Dr. Fazlı Cem GEZEN Hakkınızda soruşturma açılmasına (HUB-2237 /G-7385)

4-Çanakkale Tabip Odası tarafından Özel Çanakkale Can Hastanesi’nde görevli Dr. Mehmet Ali KILÇIK hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği, ancak soruşturmacı bulunamadığından TTB Merkez Konseyi’nce soruşturmacı atanması için dosyanın TTB Merkez Konseyi’ne gönderildiği, TTB Merkez Konseyi de 22.06.2017 tarih ve 1063/2017 sayılı yazısı ile Odamız bölgesinden bir soruşturmacının belirlenerek, düzenlenecek fezlekenin ekleriyle birlikte Çanakkale Tabip Odası’na gönderilmesinin talep edilmesi üzerine, dosyayı değerlendiren Yönetim Kurulumuz, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda;
-    23.09.2013 Çanakkale Özel Can Hastanesi’nde Merve DEMİRTAŞ’a Dr. Mehmet Ali KILÇIK tarafından yapılan sezaryen operasyonunda, operasyon alanında sarf malzemesi (spanç?, tampon?) unutmak, takip kontrollerinde unutulan sarf malzemesini tespit edememek iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/f, 4/t ve 7 maddeleri ile
Dr. Mehmet Ali KILÇIK hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesi için Dr. Celalettin CENGİZ’in görevlendirilmesine (HUB-2236 /G-7374),

5-Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu tarafından 12 Kasım 2017 tarihinde yapılması planlanan “Özel Hekimlik Çalıştayı’na İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliği yapmasına, çalıştay ile ilgili duyuru ve hazırlıkların planlanmasına,

6-Aralarında çok sayıda üyemizin de yer aldığı KHK ile kamudan ihraç edilen, kurumlarından uzaklaştırılan hekimlerin yaşadığı süreci/sorunları ele alacak olan, Yönetmen Nejla Demirci tarafından çekilecek belgesele destek verilmesine, bu kapsamda ulaşım masraflarının bir kısmının Odamızca karşılanmasına,
25 TEMMUZ 2017

1-Dr. Mehtap Kıdır,  Dr. Selçuk Alver, Dr. Gülçin Nujen Ayçiçek Çardak, Dr. Veysel Kıdır, Dr. Tolga Kayhan, Dr. Zeyni Solmazgül, Dr. Mehmet Yahyaoğlu, Dr. Nevin Cambaz Kurt, Dr. Mehmet Salih Şenkal, Dr. Elif Ganime Aydeniz, Dr. Şavle Giray, Dr. Mehmet Doğan, Dr. Özgür Pilancı, Dr. İsmail Özer, Dr. Burak Ersen, Dr. Zafer Yılmaz, Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, Dr. Nurdan Uraş, Dr. Emin Özbek, Dr. Gunay Babayeva, Dr. Eyup Erdinç Yay, Dr. Sinan Yaşaroğlu, Dr. Olcay Eren, Dr. Ali Osman Apaydın, Dr. Derun Torlak, Dr. Leyla Şahan, Dr. Şaban Yalçın, Dr. Fatıma Karakaya Çolak, Dr. Şerif Köksal, Dr. Ruhsan Gezgin, Dr. İdris Sertbaş, Dr. Oktay Kaymak, Dr. Saygın Abalı, Dr. Mehmet Emin Demircioğlu ve Dr. Ali Demirci’nin üyelik başvurularının kabulüne,

2-Odamıza Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından iletilen başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, başvurunun Onur Kurulu tarafından karara bağlanması için
03.12.2016 tarihinde ….. adlı TV kanalında yayınlanan “……” adlı programda
-    Meslektaşlarını zemmedici söylemlerde bulunmak,
-    Kişisel reklam amaçlı söylemlerde bulunmak,
-    Etik olmayan söylemlerde bulunmak
İddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/c, 4/c maddeleri ile Dr. ……. ve Dr. ……. hakkında soruşturma açılmasına HUB-2238/G-7089),

3-Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen bir SABİM başvuru üzerine Dr. …… hakkında oluşturulan HUB/G-7254 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş olup, iddia ile ilgili gerekli inceleme yapılabilmesi için şikayetçi ……..’den talep edilen belge ve bilgileri İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na ileteceğini söylemesine karşın, geçen sürede herhangi bir belge ve bilgiyi iletmediğinin görülmesi nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

4-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen …… vekili Av. ……..’e ait başvuru ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
Dr. ……. hakkında
-    ………’nın ameliyatında tıbbi ihmal ve hata yapmak,
-    Ameliyat sonrası takipte özensiz davranmak,
-    Hastanın sevkinde gecikmek
İddiaları ile TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 5/k, 5/p ve 7. Maddeleri ile oluşturulan HUB-2213-(G-6367) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen başvuru üzerine oluşturulan dosya görülüşmüş ve
Dr. …….. hakkında,
-    ………’nun gebelik takibinde ve sezaryen öncesi tetkiklerde yeterli değerlendirme yapmamak
Dr. ……. hakkında
-    ………’nun sezaryen operasyonu sonrası gerekli müdahaleyi yapmamak,
İddiasıyla soruşturma açılmasına (HUB-2239/G-7297),

6-SABİM hattına ……. tarafından yapılan başvuru nedeniyle düzenlenen dosyanın hekimlik uygulamaları yönüyle İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine kararın İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    31.12.2016 tarihinde Özel ……. Tıp Merkezi’nde 03.00 sularında muayene ettiği hasta ………’in teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yaparak/özensizlik göstererek geçirmekte olduğu Mİ teşhis edememek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
Dr. ……. hakkında oluşturulan HUB-2200-(G-7177) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından hazırlanan Denetim Raporu ve eklerinin hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletmesi üzerine, konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi amacıyla
Dr. ………, Dr. ………, Dr. ………, Dr. …….. ve Dr. ……… hakkında
-    SGK hak sahiplerini görmeden onlar adına reçete düzenlemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/p, 5/f ve 5/g maddeleri ile
oluşturulan HUB-2207-(G-7327)  sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8-Odamıza T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından iletilen dosya üzerine
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/b maddesi ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2205-(7299) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi için Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı’na iletilen Soruşturma Raporu’nun ilgisi nedeniyle Odamıza iletmesi üzerine, konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
Dr. ………, Dr. ………, Dr. ………. hakkında
-    SGK hak sahibi hastayı görmeden Onun adına reçete yazmak ve bu yolla hastanın mağdur olmasına neden olmak, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun zarara uğramasına neden olmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p, 5/f, 5/g ve 7. Maddeleri ile
Oluşturulan HUB- 2209-(G-7335) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10-Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine düzenlenen dosya görüşülmüş, bilirkişi görüşünü ve dosyayı değerlendiren Yönetim Kurulumuzca, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………. hakkında
-    ……… isimli hastaya yönelik tıbbi yaklaşımında, muayene ve tetkikte, yönlendirmede tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensizlik göstermek iddialarıyla
TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t, 5/p ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2241/G-7186),

11-Odamıza Başakşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, incelenen dosyada, Bahçeşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün başvurusunda, kural dışı, etik olmayan söz ve davranışları nedeniyle disiplin işlemi yapılmasının talep edildiği; başvuru konusunda  22.03.2017 tarih ve HUB/G-7176-260856 yazımız ile Dr. ……….’den talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen zamana karşın yanıtlanmadığı görülerek, kararın İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    Kamu görevlisi sağlık meslek mensuplarını, görevlerini yaptıkları sırada tehdit edici söz ve davranışta bulunmak iddiasıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/c ve 3/g maddeleri ile
Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2240 /G-7176)

12-Odamıza ………..’e vekaleten Av. ………. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB/G-7352 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş olup; Dr. ……….’ın 20.04.2017 tarihinde Alp ÖZÖZER ile ilgili “Durum Bildirir Rapor” başlığı ile verdiği tıbbi değerlendirmenin, hekimin hastası ile ilgili tıbbi bulgu ve gözlemlerine dayanan tıbbi kanaati olduğu kabul edilerek, disiplin işlemi yapılmasına yer olmadığına,

13-Mesleki zorunluluk sigortası ile ilgili olarak üyelerin sigorta şirketleriyle yaşadığı poliçe yenileyememe yada ek sigorta enstrümanlarını satın alma dayatması ile ilgili yaşanan sıkıntıları tartışmak ve ortak bir tavır oluşturmak amacıyla 9 Ağustos 2017’de İstanbul Tabip Odası’nda hukuk bürosunun da katılımıyla bir bilgilendirme toplantısı yapılmasına, toplantıdan üyelerin SMS ve e-posta aracılığıyla haberdar edilmesine,

14-Allianz Sigorta A.Ş. tarafından pilot olarak başlatıldığı öğrenilen hizmet alınan özel sağlık kuruluşlarındaki hekimlerle ilgili “Hekim Hizmet Puanlama Değerlendirme Projesi” hakkındaki çekincelerin gerekli girişimlerde bulunulması için Türk Tabipleri Birliği’ne iletilmesine,

15-Cerrahpaşa ve İstanbul Tıp Fakültesi tarihine de yer veren “Türkiye Aydınlanmasında Üniversite Kapısı” (Yazar Rıza Gerçek) isimli kitaptan Odamız arşivi ve komisyon-kurul üyelerine dağıtılması için 420 TL’lık alınmasına,

16-UNESCO Kültür Mirası listesinde yer alan Diyarbakır Sur’da kentsel dönüşüm adı altında yaşanan yıkıma karşı, kültürel-tarihi dokunun korunması talebiyle oluşturulan Sur’la Dayanışma Platformu’na destek verilmesine, 


Bu HABERİ Paylaş!