Ağustos Ayı


  • Temmuz 13, 2018
  • 3808

1 AĞUSTOS 2017

1-Dr. Ahmet Candaş, Dr. Burcu Aydın Boyama, Dr. Kemal Korkmaz, Dr. Cihan Özen, Dr. Isıl Chasan Tsaous, Dr. Tevfik Ziypak, Dr. Nuran Yavuz, Dr. Lokman Üstyol, Dr. Hacı Murat Sağdık, Dr. İsmail Başıbüyük, Dr. Onur Numan, Dr. Bilal Alan, Dr. Oğuz Kılıçkaya, Dr. Rahmi Tuna Tekin, Dr. Özlem Taşçı, Dr. Deniz Algedik Gürsoy, Dr. Serkan Arslan, Dr. Mehmet Seçer, Dr. Koray Kurt, Dr. İlter Tüfek, Dr. Şeyhmus Çelik, Dr. Ufuk Yıldırım, Dr. Gökay Görmeli, Dr. Ayhan Verit, Dr. Husseın Moustafa ve Dr. Ahmet Rahmi Onur’un üyelik başvurularının kabulüne,

2-Dr. Emel Devrim Alıcı ve Dr. Ertuğrul İnan’ın istifalarının kabulüne,

3-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilmesi amacıyla Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ……….’a ait başvuru dosyası ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
Dr. ……… hakkında
-    ………..’ın ameliyat sonrası takibinde özensiz davranmak, tıbbi ihmal ve hata yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t, 5/p ve 7. Maddeleri ile
Oluşturulan HUB-2214-(G-6388) saylı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilmesi amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen bir başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş,
-    02.11.2016 tarihinde Özel …… Hastanesi …..’de Acil polikliniğinde muayene ettiği hasta ………’ya yönelik tıbbi yaklaşımda, teşhis ve yönlendirmede özensiz davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t ve 7 maddeleri ile Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2242/G-7372),

4-Odamıza Tuba Oğuz tarafından iletilen başvuru üzerine yürütülen inceleme ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    ………’un operasyonunda ve operasyon sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensiz davranmak,
-    Operasyon öncesi ve sonrası hasta fotoğraflarını instagram hesabınızda yayınlamak,
-    Kimlikleri belli olacak şekilde hasta fotoğraflarını yayınlamak,
İddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 4/t,  5/c ve 7.Maddeleri ile Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-2221-(G-7197) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5-SABİM hattına …….. tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Bebek ……….’in teşhisinde, tedavisinde ve takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensizlik göstermek
İddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t ve 7. Maddeleri ile Dr. ……. hakkında oluşturulan HUB-2226-(G-6541) sayılı soruşturma görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6-İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, ………’nın BİMER başvurusu nedeniyle düzenlediği inceleme raporunu, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi amacıyla Odamıza iletmesi üzerine, dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    Ameliyat alanında sarf malzemesi (tampon) unutmak, kontrol muayenesinde bu durumu tespit edememek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3-f, 3/g, 4/t ve 7. maddeleri ile
Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-2220-(G-7368) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen başvuru dosyası ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ……… hakkında
-    Hasta ……….’nun operasyonunda ve operasyon sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensiz davranmak iddialarıyla
TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t ve 7. maddeleri ile
-    Yetki alınmadan sağlık taraması yapmak,
-    Sağlık merkezi olmayan alanlarda insanları muayene ederek, hastaları özel servis araçları ile hastaneye getirmek iddialarıyla
TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 4/c, 4/e ve 7, maddeleri ile
oluşturulan HUB-2206-(G-7256) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilmesi amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından  Odamıza iletilen başvuru dosyası görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. …….. hakkında
-    Mevzuata uygun olmayan psikiyatri raporları düzenlemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g ve 4/p maddeleri ile
soruşturma açılmasına (HUB-2243/G-7357),

9-SABİM hattına …….. tarafından yapılan başvurunun hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine yürütülen inceleme sonucunda, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
Dr. ………. hakkında,
-    ………..’nün doğum takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak,
-    Meslekte acemilik göstermek,
-    Müdahalede gecikmek,
-    Tıbbi kayıtları yeterli ve gerekli özenle tutmamak iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/f, 5/p ve 7. Maddeleri ile
Dr. ………. hakkında
-    ……….’nün doğum takibini telefon aracılığıyla yürütmek,
-    Telefon ile alınan bilgilere göre doğum takibi konusunda karar vermek ve bu yolla tıbbi ihmal ve hata yapmak iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 5/p ve 7. Maddeleri ile
oluşturulan HUB-2228-(G-6978) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10-SABİM hattına ………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosyanın hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
Dr. ……….. hakkında,
-    Bebek ………’in tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, tıbbi kayıtları yeterli ve gerekli düzeyde tutmamak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f ve 4/t maddeleri ile
-    İstanbul Tabip Odası’na üyelik bildirimi yapmadan serbest hekimlik yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/a ve 7. maddeleri ile
Dr. ……… hakkında,
-    14.01.2016 tarihine kadar takibinden sorumlu olduğu Bebek ………’in tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, tıbbi kayıtları yeterli ve gerekli düzeyde tutmamak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f ve 4/t maddeleri ile
oluşturulan HUB-2189-(G-6959) sayılı soruşturma dosyası toplantısında görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11-İl Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen İnceleme Raporu’nu hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletmesi üzerine, konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,
-    SGK hak sahibi hastaları bizzat muayene etmeden üçüncü kişilerin talebi ile onlar adına kemoterapi ilaçları reçete etmek, hastalara teslim edilmeyen ilaçlar nedeniyle hastaları mağdur etmek, SGK’nın zarara uğramasına neden olmak iddialarıyla
Dr. ………., Dr. ………., Dr. ………..R, Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-2218-(G-7280) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

12-Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……..’a ait SABİM başvuru üzerine yürütülen inceleme neticesinde kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Hasta ………’a yönelik teşhiste, müdahalede, takip ve yönlendirmede tıbbi ihmal ve hata yapmak, aydınlatılmış onamını almamak İddialarıyla
TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t, 5/p ve 7. Maddeleri ile
Dr. …………. hakkında oluşturulan HUB-2227-(G-6876) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kuruluna sevk edilmesine,

13-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletilen ……..’a ait başvuru üzerine yürütülen inceleme neticesinde tıbbi uygulamalarda tıbbi ihmal ve hata saptamamış olup, dosya içeriğinde doğumu Dr. ……..’ün yaptırdığı, tıbbi kayıtların ise doğumun Dr. ……… tarafından yapıldığı biçiminde düzenlendiği; ayrıca, Dr. ……… ve Dr. …….’in İstanbul Tabip Odası’na üye olmadığı ve serbest çalışma bildirimlerinin yapılmadığının anlaşılması üzerine;
Hastane başhekimi Dr. …………. hakkında
-    Meslek odasına bildirim yapmaksızın, mesul müdür olarak görev yaptığı hastanede serbest hekim çalıştırmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g ve 7. maddeleri ile
-    Tıbbi kayıtlarda usulsüzlük yapılmasına olanak sunmak/bu konuda gerekenleri yapmamak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g ve 7. maddeleri ile
Dr. ……… ve Dr. ……… hakkında da
-    Tabip Odası’na üye olmadan serbest hekimlik yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/l ve 7. maddeleri ile
-    Tıbbi kayıtlarda usulsüz uygulamalar yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/p maddesi ile
oluşturulan HUB-2233-(G-7082) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

14-T.C. Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı’nca hazırlanan inceleme raporunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirmesi amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, inceleme kapsamında, Dr. ……. tarafından ……..adına 01.02.2013 tarihinde, ……… adına 23.01.2013 tarihinde, çalışmakta olduğu Özel ……..Hastanesi’nde kanser ilaçları yazdığı, oysa hastaları muayene etmediği, hastaların kan sayımlarını görmediği, hastanın ilaca uygun olup olmadığını irdelemediği ve dal itibarıyla da takip etmediği hastalıkla ilgili kanser/kemoterapi kür ilacı ihtiva eden reçete düzenlediği bilgisinin yer alması üzerine; konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    Takibini yapmadığınız kanser teşhisli hastalara, onları muayene etmeden kür ile ilgili herhangi bir tetkik yapmadan ilaç reçete etmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 4/p ve 7 maddeleri ile
Dr. ………hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2244 /G-7421)

15-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne tarafından Odamıza iletilen bir başvuru üzerine oluşturulan HUB-G-7230-(B-1057) sayılı inceleme dosyası görüşülmüş olup, yürütülen inceleme ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca yapılan
“Tıbbi kayıtlar ve hekim açıklaması, başvurunuz ile birlikte değerlendirildiğinde,
-    Bebeğinizin Yoğun Bakım Ünitesi’ne yatırılması kararı doğru ve uygundur.
-    Bebeğinizin takiplerinde tıbbi ihmal ve hata görülmemektedir.
-    26.12.2016 tarihli muayene bulguları ve diğer tetkik sonuçları dikkate alındığında, bebeğinizin taburcu edilmesinde tıbbi olarak engel bulunmamaktadır.
-    Bebeğinizin ölüm nedeni ile ilgili kanaat ifade edilebilmesi için otopsi raporuna gereksinim duyulmaktadır.”
Şeklindeki değerlendirmeye, şikayetçi ……..’in itiraz başvurusunda bulunduğu görülerek, dosyanın TTB Disiplin Yönetmeliği Madde:16 gereği Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

16-Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, Dr. ………. hakkında
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarını ihlal etmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c, 4/d ve 7. Maddeleri ile
soruşturma açılmasına (HUB-2246/G-7072),

17-Hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen SABİM hattına yapılan bir başvuru üzerine düzenlenen dosya görüşülmüş olup, şikayetçi ……..’nin şikayetinden vazgeçtiği görülerek dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-7354),

18-………. tarafından yapılan SABİM başvurusu nedeniyle düzenlenen dosyanın, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Sancaktepe İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    Doğum sonrası takip ve bilgilendirmede özensiz davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
Dr. ……… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2247 /G-7415)

19-İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen İnceleme Raporu ve ekleri üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. …….. hakkında
-    12.10.2016 tarihinde Özel …….. Hastanesi’ne başvuran hasta ……..’a yönelik tıbbi yaklaşımda, teşhis, tedavi ve taburculuğunda tıbbi ihmal ve hata yapmak,
-    Kafa travması yaşayan hastayı sevk etmemek
İddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 5/k maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2248/G-7394),

20-İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ait başvuru ve ekleri görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………. hakkında
    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b ve 4/c maddeleri ile
soruşturma açılmasına (HUB-2249/G-7398),

21-Odamıza Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından iletilen Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’ne ait Soruşturma Raporu, görüşülmüş olup, konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………, Dr. ……….., Dr. ………. ve Dr. ………. hakkında
-    Hastaları muayene etmeden, sağlık durumlarını bilmeden kanser ilaçları yazmak ve bu yolla kamu kurumunun zarara uğramasına neden olmak
İddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p, 5/f ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2250/G-7396),

22-Odamıza yapılan bir başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda oluşturulan dosya görüşülmüş olup,
Sanal ortamda “kızlık zarı” başlığında yaptığınız tanıtım ve bilgilendirmede
    “Sosyal bir sorunu çözmek değil aksine derinleştirmek pahasına etik olmayan bir üslupla kişisel kazanca dönüştürmeyi amaçlayan bir dil kullandığın
    Reklam yaptığını”nın
tespit edilmesi üzerine, Dr. …….. ve Dr. ……….. hakkında
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b, 4/b ve 7. Maddeleri ile
soruşturma açılmasına (HUB-2251),

23-Odamıza yapılan bir başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda oluşturulan dosya görüşülmüş olup,
Sanal ortamda “kızlık zarı” başlığında yaptığınız tanıtım ve bilgilendirmede
    “Sosyal bir sorunu çözmek değil aksine derinleştirmek pahasına etik olmayan bir üslupla kişisel kazanca dönüştürmeyi amaçlayan bir dil kullandığın
    Reklam yaptığını”nın
tespit edilmesi üzerine, Dr. ………. hakkında
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b, 4/b ve 7. Maddeleri ile
soruşturma açılmasına (HUB-2252),

24-Odamıza yapılan bir başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda oluşturulan dosya görüşülmüş olup,
Sanal ortamda “kızlık zarı” başlığında yaptığınız tanıtım ve bilgilendirmede
    “Sosyal bir sorunu çözmek değil aksine derinleştirmek pahasına etik olmayan bir üslupla kişisel kazanca dönüştürmeyi amaçlayan bir dil kullandığın
    Reklam yaptığını”nın
tespit edilmesi üzerine, Dr. ………. hakkında
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b, 4/b ve 7. Maddeleri ile
soruşturma açılmasına (HUB-2253),

25-Odamıza yapılan bir başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda oluşturulan dosya görüşülmüş olup,
Sanal ortamda “kızlık zarı” başlığında yaptığınız tanıtım ve bilgilendirmede
    “Sosyal bir sorunu çözmek değil aksine derinleştirmek pahasına etik olmayan bir üslupla kişisel kazanca dönüştürmeyi amaçlayan bir dil kullandığın
    Reklam yaptığını”nın
tespit edilmesi üzerine, Dr. ……….. hakkında
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b, 4/b ve 7. Maddeleri ile
soruşturma açılmasına (HUB-2254),

Odamıza yapılan bir başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda oluşturulan dosya görüşülmüş olup,
Sanal ortamda “kızlık zarı” başlığında yaptığınız tanıtım ve bilgilendirmede
    “Sosyal bir sorunu çözmek değil aksine derinleştirmek pahasına etik olmayan bir üslupla kişisel kazanca dönüştürmeyi amaçlayan bir dil kullandığın
    Reklam yaptığını”nın
tespit edilmesi üzerine, Dr. ……….. hakkında
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b, 4/b ve 7. Maddeleri ile
soruşturma açılmasına (HUB-2255),


8 AĞUSTOS 2017

1-Dr. Orhun Çığ Taşkın, Dr. İbrahim Azboy, Dr. Talip Asıl, Dr. Zakir Arslan, Dr. Ali Kaya, Dr. Abdullah Güvenli, Dr. Elif Şentürk, Dr. Mustafa Serdar Kemaloğlu, Dr. Yusuf Bozkurt, Dr. Süreyya Melike Toparlak, Dr. Emel Üçgül, Dr. Sedat Umur, Dr. Umut Göktürk, Dr. Hatice Kübra Kökcen, Dr. Samandar Alıjanov, Dr. Onur Şahin, Dr. Metin Güden, Dr. Can Özen, Dr. Ayhan Yılmaz, Dr. Fatih Turan, Dr. Enes Furkan Öncel, Dr. Elif Özyiğit, Dr. Ömer Özyiğit ve Dr. Zühal Çavuş’un üyelik başvurularının kabulüne,

2-Dr. Dilara Kovancı ve Dr. Meltem Şahin’in istifalarının kabulüne,

3-Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’ne ait yazı ve ekte sundukları Soruşturma Raporu’nun ilgisi nedeniyle Odamıza iletmesi üzerine;
-    SGK hak sahipleri adına, onların talebi ve bilgisi olmadan, ilaç kullanım raporu çıkardıkları, bu raporları esas alarak reçete düzenledikleri iddiasıyla
-    Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p, 5/f ve 5/g maddeleri ile
Dr. ………., Dr. ……….., Dr. ……….N ve Dr. …………. hakkında oluşturulan HUB-2093-(G-6961) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4-İl Sağlık Müdürlüğü’nün, “mevzuata uygun olmayan psikiyatri raporunu düzenlediği” iddiası ile hazırladığı dosyayı, hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilmesi amacıyla Odamıza iletmesi üzerine
-    Özel ………. Hastanesi’nde muayene etmediği kişilere Özel ……..e Hastanesi kaşesini kullanarak psikoteknik raporu vermek, Özel ………. Hastanesi kaşesi kullandığı kişilerin bir kısmını hastane protokol defterine kaydetmek iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/f, 3/g, 4/p ve 7. Maddeleri ile
Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-2229-(G-7358) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5-İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, hasta ……….. için düzenlenen istirahat raporu ile ilgili olarak, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu tarafından “fenne uygun olmadığı” mütalaasının verilmesi nedeniyle, dosyanın Odamıza iletilmesi üzerine
-    Hasta ……….’ye tıbbi bir nedeni olmadan/tıbbi gerekliliğin çok üstünde istirahat raporu vermek iddiasıyla,
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 5/g ve 7. maddeleri ile
Dr. ………., Dr. ………… ve Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-2237-(G-7386) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6-TTB Merkez Konseyi Başkanlığı’nın, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından düzenlenen Soruşturma Raporu’nu hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletmesi üzerine
-    SGK hak sahipleri adına, kişileri bizzat muayenelerini yapmadan, sağlık durumlarını bilmedikleri ve takip etmedikleri halde üçüncü kişilerin talebi ile Kemoterapi ilaçları reçete etmek iddialarıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 4/p, 5/f, 5/g ve 7. maddeleri ile
Dr. …….. ve Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-2232-(G-7361) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7-Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na ait Soruşturma Raporu’nun ilgisi nedeniyle Odamıza iletmiş, dosya içeriğinde,
-    Hastaların tedavisinde tıbbi yaklaşım gözetmedikleri,
-    Tıbbi gereklilik olmadan, medikal tedavi denenmeden operasyon kararı verildiği,
-    Hastaları, Tıp Merkezi’ne başvurdukları aynı gün içinde ameliyat edildiği,
-    İşlem yapılan hastalara çok yakın zaman dilimlerinde peş peşe, çoğunluğu her iki göze değişik tanılarla seri operasyonların kayıtlarının düzenlendiği, herhangi bir operasyon yapılmadığı halde ameliyat/işlem yapılmış gibi tıbbi kayıt düzenlendiği,
-    Gerçekte yapılan işlem yerine daha pahalı bir başka işlemi yapılmış gibi göstererek tıbbi kayıt düzenlendiği,
-    Tıbbi kayıtlarda usulsüz işlemler yapıldığı, gerçek dışı belge düzenlendiği
İddialarının yer aldığının görülmesi üzerine, konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için yukarıda sayılan iddialar esas alınarak; TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/f, 3/g, 4/p, 5/f, 5/g ve 7. maddeleri ile Dr. ………, Dr. …….., Dr. …….., Dr. ………., Dr. …….., Dr. ……. ve Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-2216-(G-7349) sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8-Odamıza Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, başvuru ve ekleri ile bilgilendirici açıklamanızı değerlendiren Yönetim Kurulumuz, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    Sanal medyada yaptığı paylaşımlar ile hakimliğe yakışmayan tutum ve davranış göstermek
İddiasıyla Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2256 /G-7270)

9-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen “Durum Tespit Tutanağı”nın, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, raporda, SGK hak sahibi ……… isimli multipl myelom teşhisli hastaya 17.12.2013 ve 06.01.2014 tarihlerinde, hastayı muayene etmeden, talebi olmadan Velcade isimli ilacı reçete edildiği tespitinin yapıldığının görülmesi üzerine,
-    SGK hak sahiplerini bizzat muayene etmeden adına ilaç reçete etmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p, 5/g ve 7. maddeleri ile
Dr. …….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2257 /G-7429)

10-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen inceleme raporunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, raporda, çok sayıda SGK hak sahibi hastayı muayene etmeden adlarına ilaç kullanım raporu düzenlendiği, reçete yazıldığı; SGK hak sahiplerinde raporda belirtilen hastalıkların bulunmadığı, SGK hak sahiplerinde reçetede teşhisi yazılan hastalıkların bulunmadığı tespitinin yapıldığının görülmesi üzerine
-    SGK hak sahiplerini bizzat muayene etmeden adına ilaç kullanım raporu düzenlemek, ilaç reçete etmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p, 5/g ve 7. maddeleri ile
Dr. ………… hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2258 /G-7428)

11-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen inceleme raporunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş,
-    SGK hak sahibi hastaları görmeden ilaç reçete etmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p, 5/g ve 7. maddeleri ile
Dr. ………., Dr. ………… ve Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2259 /G-7426)

12-Odamıza ……….. tarafında yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-7333 sayılı dosya görüşülmüş; “Hekim talep etmediği sürece ve kesin teyit olmadan hastaneye aç ve susuz gelinmesi son derece risklidir. Hekimlerin ve özellikle de öğretim üyesi olan, bölüm başkanı olan, acil ve yoğun bakım ile ilgisi olan hekimlerin normal polikliniklerinin, acil vakaların önceliği olması nedeniyle gecikebileceği bilinmelidir.” şeklindeki değerlendirme yazısına ………’ın itiraz başvurusunda bulunduğu görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği Madde: 16 gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

13-İstanbul Tabip Odası’nın de üyesi bulunduğu Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS)’nun 5-8 Ekim 2017 tarihlerinde Malaga – İspanya’da yapılacak olan Genel Kurulu’na Odamızı temsilen Dr. Arda Saygılı’nın katılmasına, katılım ile ilgili ulaşım ve konaklama masraflarının İstanbul Tabip Odası tarafından karşılanmasına,


15 AĞUSTOS 2017

1-Dr. Gürhan Adam, Dr. Hülya Özkan, Dr. Ayça Serap Erden, Dr. Mehmet Yücel, Dr. Ali Palala, Dr. Ayşegül Öztürk Kaymak, Dr. Rıdvan Acar, Dr. Mustafa Cem Terzi, Dr. Elvan Cevizci Akkılıç, Dr. Hayriye Ak Yıldırım, Dr. Mefat Selıshta, Dr. Mehmet Akif Tunç, Dr. Halük Mumcuoğlu, Dr. Raım Ilıaz, Dr. Nebahat Bulut, Dr. Zeynep Bilgi, Dr. Halil Uzunel, Dr. Hatice Hacıbeyoğlu, Dr. Mustafa Kara, Dr. Mete Alpaslan ve Dr. Mehmet Mehdi Eyigün’ün üyelik başvurularının kabulüne,

2-Dr. Meyha Şahin, Dr. Yılmaz Güneş ve Dr. Mehmet Taylan Koçer’in istifalarının kabulüne,

3-Dr. …….. ve Dr. ………. tarafında yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, konunun önemi ve özelliği nedeniyle;
-    Meslektaşına cinsel tacizde bulunmak iddiasıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/b maddesi ile
Dr. …………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2261 /G-7456)

4-Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/R-1107 sayılı dosya görüşülmüş olup, Dr. ………. tarafından İnstagram isimli sosyal paylaşım mecrasında hastaların kimliği belli olacak şekilde ameliyat öncesi ve sonrasına ait fotoğrafların paylaşıldığı görülerek
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c, 5/c ve 7 maddeleri ile
Dr. ………… hakkında soruşturma açılmasına,

5-……….’na vekaleten Av. ……….’ın İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne yaptığı Dr. ……….. hakkındaki başvurunun hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-6821 sayılı dosya görüşülmüş; dosya içeriğinde, Yönetim Kurulumuzca yürütülen inceleme sonucunda;
-    Dr. ……….., Radyasyon Onkolojisi uzmanı olarak kanser hastalarında asıl olarak radyoterapiden sorumludur.
-    Hastanın sistemik tedavi ve takibi, asıl olarak Tıbbi Onkoloji Uzmanı tarafından yürütülmelidir.
-    Dr. …………, tıbbi kayıtlarda 03.08.2012, 14.01.2013, 20.03.2013, 19.07.2016, 18.06.2014, 24.02.2015 ve 25.01.2016 tarihli epikrizlerinde “medikal onkoloji” tarafından değerlendirilmesini önerdiği görülmektedir.
-    Şikayet konusu ve hekim ifadelerinin uyuşmadığı durumlarda tıbbi kayıtların esas alınması kuraldır. Bu nedenle hasta ………’nun Radyasyon Onkolojisi Uzmanı tarafından Medikal Onkoloji Uzmanına yönlendirildiği kabul edilmelidir.
-    Dr. ……….’nun takibinde, hastaya yönelik uyarı ve önerilerde tıbbi ihmal ve hata/özensizlik saptanmamıştır.
-    Teşhiste yaşanan gecikme, hastalığı “tedavi edilebilir” düzeyden “tedavi edilemez” düzeye taşıması sonucunu yarattığı söylenemez. Tedavi sürecindeki gecikmenin hastanın sağlığında ve hastalığın prognozunda niteliksel farklılık yaratacak düzeyde olmadığı düşünülmektedir.
-    Hastalığın Tıbbi Onkoloji Uzmanları tarafından takibin yürütülmesi, özel bir neden olmadığı sürece bu takibin aynı hekim tarafından yapılması, tedavide en iyi sonucun alınmasını sağlayacak, benzer sorunların doğmasını da engelleyecektir.
Şeklindeki değerlendirme yazısına ………. vekili Av. ……….. tarafından itiraz edildiği görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği Madde: 16 gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6-SABİM hattına ………… tarafından yapılan başvuru nedeniyle düzenlenen dosyanın, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş; ………..’ın 18.11.2016 tarihli USG incelemesinde “üst extremiteler: Normal” olarak ifade ettiği ancak bebeğin “bir elin (sağ) parmaklarının tamamı, el ayasının da üst kısmının gelişmediği” ile dünyaya geldiğinin anlaşılması üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için;
-    …………’ın gebelik incelemelerinde teşhiste hata yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği 3/e, 4/t ve 7. maddeleri ile
Dr. …………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2262 /G-7401)

7-Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilebilmesi amacıyla Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından Odamıza iletilen dosya içeriğinde;
-    “İncelemenin hasta ……….’in başvurusu ile başladığı”,
-    “Başvuru konusunun 15.02.2017 tarihinde ………..Hastanesi’nde muayene sırasında Dr. …….. tarafından cinsel tacize uğradığı”
iddiasının yer alması üzerine,  konunun özelliği ve önemi nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    ……….’e muayene sırasında cinsel tacizde bulunmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/b maddesi ile
Dr. ………….. hakkında oluşturulan HUB-2204-(G-7300) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8-SGK İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Denetim Servisi tarafından düzenlenen Denetim Raporu ve eklerinin hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmek üzere İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş; bir ve çok sayıda hasta için ilaç kullanım raporu ve reçete düzenledikleri, oysa hastaların muayene olmadığı, kişilerde raporda yazan hastalıkların bulunmadığı tespitinin yapılması üzerine, Yönetim Kurulumuz, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    SGK hak sahipleri adına, onların talebi olmaksızın rapor ve reçete düzenlemek iddiasıyla,
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p, 5/f, 5/g ve 7. maddeleri ile
Dr. ……….., Dr. ………., Dr. ………., Dr. ……….., Dr. ……….. ve Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2260 /G-7383)

9-T.C. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Odamıza iletilen bir dosya nedeniyle oluşturulan 2154-(G-7156) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş olup; dosya içeriğinde, 17.05.2016 Özel ……… Hastanesi’ne yatışı yapılan, 18.05.2016 tarihinde 04.30’da taburcu edilen 2013 doğumlu ……… isimli hastanın taburculuğu ile ilgili olarak, hasta ………’yi  taburcu eden hekimin ismi sorulmuş, 29.03.2017 tarihli hastane başhekimi Dr. ………. tarafından gönderilen yanıtta hekimin Dr. ………olduğunun ifade edildiği, dosya incelendiğinde; hastayı taburcu eden hekimin …….. olduğu doğrultusunda güçlü kanıtlar bulunduğunun görülmesi üzerine
-    Meslek odasına yanıltıcı bilgi vermek iddiasıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g ve 7. maddeleri ile
Özel ……… Hastanesi başhekimi Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına,

10-TTB Merkez Konseyi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen Soruşturma Raporu’nu hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletmesi üzerine konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için,
-    SGK hak sahipleri adına, kişileri bizzat muayenelerini yapmadan, sağlık durumlarını bilmediği ve takip etmediği halde üçüncü kişilerin talebi ile Kemoterapi ilaçları reçete etmek iddialarıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 4/p, 5/f, 5/g ve 7. Maddeleri ile
Dr. ……, Dr. ………., Dr. …….., Dr. ………, Dr. …………. ve Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-2219-(G-7362) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11-Odamıza ………’e vekaleten Av. ………. tarafından yapılan başvuru üzerine, Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-1940-(G-5018) sayılı dosya görüşülmüş, dosya içeriğinde; Yönetim Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda
“Operasyon öncesi hazırlık, onam alma ve operasyon işleminde tıbbi hata ve ihmal saptanmamıştır.
-    Müteveffa ……..’in 07.05.2015 tarihinde hastaneye başvurusu (?) / diyetisyen ile görüşmesi, aynı gün hastaneye gelmesi, serum uygulanması, ertesi gün telefon ile hekime ulaşma çabası, hemşire ile ancak görüşebilmesi ile ilgili iddia dışında kanıtın bulunamaması nedeniyle işlem yapılamamaktadır.
-    Otopsi sonucunun bulunmaması nedeniyle kesin ölüm nedeni belirlenememektedir. Bu nedenle ölüm ile operasyon arasında bir bağ kurulamamaktadır.”
şeklindeki değerlendirmeye, müteveffa ……..’in murisi ……..’in vekili Av …………in itiraz ettiği görülerek, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereği dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,


22 AĞUSTOS 2017

1-Dr. Nihan Gökçe, Dr. Ali Selman Doğukan, Dr. Fazilet Zan, Dr. Volkan Anaklı, Dr. Tuğba Kurt, Dr. Yücel Altay, Dr. Esmaıl Ebrahim, Dr. Alı Malla Khalıl, Dr. Emel Özdeş, Dr. Meryem Gencer, Dr. Sahrap Cannesar, Dr. Gönül Özer, Dr. Seda Aykanat, Dr. Mehmet Ercüment Ünlü, Dr. Suat Özdek, Dr. Elif Yağlı, Dr. İrfan Altuntaş, Dr. Alpay Duran, Dr. Ruken Yumuşak Özen, Dr. Faruk Çiftçi, Dr. Rıta Musleh, Dr. Serhat Ateşalmaz, Dr. Nuraddın Abdullaev, Dr. Batu Bayar, Dr. Müslim Ekemen, Dr. Adem Aktürk, Dr. Dilara Tüysüz ve Dr. Mızgin Tekik’in üyelik başvurularının kabulüne,

2-Dr. Ahmet Şeref Demirel ve Dr. Filiz Başaranel’in istifalarının kabulüne,

3-Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen Dr. …….’na ait başvuru üzerine oluşturulan dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
Dr. …….. hakkında
-    01.02.2016 tarihinde Özel ……… Hastanesi’nde dünyaya gelen Bebek …….’ın muayene, teşhis, takip ve önerilerinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t, 5/p ve 7. maddeleri ile
Dr. …….. hakkında
-    01.02.2016 tarihinde Özel ……… Hastanesi’nde sezaryen ile doğum yaptırdığı ……….’ın doğumunda gerekli tetkikleri yapmamak, bir önceki doğumda kan uyuşmazlığı olan hasta ile ilgili olarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı’na gerekli bilgiyi vermemek, özensiz davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t, 5/p ve 7. maddeleri ile
Oluşturulan HUB-2184-(G-6862) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4-Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
Dr. ……… hakkında
-    ……..’ın muayene, teşhis, tedavi ve bilgilendirmesinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensizlik davranmak,
-    Meslek odasına bildirim yapmadan il sınırları içinde serbest hekimlik yapmak iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/b, 3/e, 3/f, 4/l, 5/k, 5/p ve 7. Maddeleri ile
Oluşturulan HUB-2198-(G-7108) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’ne ait Durum Tespit Raporu görüşülmüş, konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. …….. hakkında
-    SGK hak sahibi …….’ı bizzat muayene etmeden adına ilaç kullanım raporu düzenlemek, reçete yazmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 4/p ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2263/G-7472),

6-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen bir Sabim başvurusu üzerine düzenlenen dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ……… hakkında
-    Hasta ………..’un radyolojik incelemelerinde tıbbi ihmal ve hata yapmak/özensizlik göstermek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
soruşturma açılmasına (HUB-2264/G-7463),

7-Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya ile ilgili Dr. ………’tan talep edilen bilgilendirmenin, aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmemesi nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    Hekimliğe yakışmayan tutum ve davranış içinde olmak, hasta haklarına saygı göstermemek iddialarıyla
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 39. maddesi, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g ve 7. maddeleri ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 7. maddesi ile Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-2190-(G-7106) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8-Odamıza Başakşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya
ile ilgili Dr. …….’den talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen zamana karşın yanıtlanmadığı görülerek, kararın İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    Kamu görevlisi sağlık meslek mensuplarını, görevlerini yaptıkları sırada tehdit edici söz ve davranışta bulunmak iddiasıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/c ve 3/g maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2240-(G-7176) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9-Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen T.C. Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı’na ait inceleme raporunda;
-    …….. adına 01.02.2013 tarihinde, ……….. adına 23.01.2013 tarihinde, çalışmakta olduğu Özel ………. Hastanesi’nde kanser ilaçları yazdığı, oysa hastaları muayene etmediği, hastaların kan sayımlarını görmediği, hastanın ilaca uygun olup olmadığını irdelemediği ve dal itibarıyla da takip etmediği hastalıkla ilgili kanser/kemoterapi kür ilacı ihtiva eden reçete düzenlediği bilgisinin yer alması üzerine;
Konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    Takibini yapmadığı kanser teşhisli hastalara, onları muayene etmeden kür ile ilgili herhangi bir tetkik yapmadan ilaç reçete etmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 4/p ve 7.maddeleri ile
Dr. …….. hakkında oluşturulan HUB-2244-(G-7421) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen, bir Sabim başvurusu nedeniyle düzenlenen dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi amacıyla Dr. ……… hakkında
-    Hastayı görmeden reçete düzenlemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/p maddesi ile
soruşturma açılmasına (HUB-2265/G-7470),

11-Hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen, SABİM hattına …….. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan inceleme dosyası görüşülmüş ve Dr. ……… hakkında
-    17.08.2016 tarihinde raporladığı hasta ………’ın filmlerinde var olan kırıkları teyit edememek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
soruşturma açılmasına (HUB-2266/G7252),

12-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilmesi amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen bir başvuru üzerine oluşturulan dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Mevzuata uygun olmayan psikiyatri raporları düzenlemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g ve 4/p maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2243-(G-7357) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

13-Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından yapılan başvuru üzerine
-    Tanıtım ve bilgilendirme kurallarını ihlal etmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c, 4/d ve 7. Maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2246-(g-7072) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

14-İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletilen ……….’e ait başvuru dosyası ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    ……….’in kürtajını eş onayı almadan yaparak ilgili hukuksal düzenlemeyi ihlal etmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g maddesi ile
Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-2210-(G-7324) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

15-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Cibali Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’ne ait Suç Duyurusu Raporu görüşülmüş ve konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için Dr. ……… ve Dr. ……….. hakkında
-    Mesul müdür olarak görev yaptığınız sağlık kurumunda muayene edilmemiş SGK hak sahiplerine muayene etmiş gibi işlem yapılarak bedelleri için SGK’ya fatura etmek ve bu yolla
TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/p, 5/f, 5/g ve 7. Maddelerini ihlal etmek iddiası ile soruşturma açılmasına (HUB-2268/G-7476),


Bu HABERİ Paylaş!