Eylül Ayı


  • Temmuz 13, 2018
  • 2709

5 EYLÜL 2017

1-Dr. Aydın Yıldırım, Dr. Engin Özay, Dr. Mustafa Aydın, Dr. Nevin Bakar, Dr. Seher Eren, Dr. Buğrahan Eren, Dr. Özlem Sarısoy, Dr. Suat Canbay, Dr. Asim Tomo, Dr. Beril Özturan, Dr. Sevgi Karabuğa, Khaled Walıd Masoud, Dr. Osman Bakkal, Dr. Engin Sert, Dr. Zarıfa Karımova, Dr. Pınar Kanlıoğlu, Dr. Hacı Ömer Sağır, Dr. Mehmet Kürşad Keskin, Dr. İsmet Gökçen, Dr. Hayati Demiraslan, Dr. Yasemin Aydın, Dr. Kenan Kart, Dr. Abdulkadir Küçükbayrak, Dr. Sinem Polat, Dr. Ezgi Belhan, Dr. Aslı Duran ve Dr. Lütfullah Çakır’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2-Dr. Şükriye Ebru Gölcük’ün istifasının kabulüne,

3-Dr. ………’ya ait ………..., ………... gibi web sitelerinde “kızlık zarı” başlığında yapılan tanıtım ve bilgilendirmelerde
    “Sosyal bir sorunu çözmek değil aksine derinleştirmek pahasına etik olmayan bir üslupla kişisel kazanca dönüştürmeyi amaçlayan bir dil kullandığı,
    Reklam yaptığı”nın
tespit edilmesi üzerine,
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b, 4/b ve 7. Maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2255 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

4-İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Odamıza iletilen; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen, “Durum Tespit Raporu”nda, SGK hak sahibi ……… isimli multipl myelom teşhisli hastaya 17.12.2013 ve 06.01.2014 tarihlerinde, hastayı muayene etmeden, talebi olmadan Velcade isimli ilacı reçete edildiği tespitinin yapıldığının görülmesi üzerine,
-    SGK hak sahiplerini bizzat muayene etmeden adına ilaç reçete etmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p, 5/g ve 7. maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2257-(G-7429) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

5-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilmesi amacıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen bir başvuru üzerine,
-    02.11.2016 tarihinde Özel ……. Hastanesi ………’de Acil polikliniğinde muayene ettiği hasta Muhammet ……….’ya yönelik tıbbi yaklaşımda, teşhis ve yönlendirmede özensiz davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t ve 7 maddeleri ile
Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB-2242-(G-7372) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6-İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Odamıza iletilen, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen İnceleme Raporu’nda, görev yaptıkları sağlık kuruluşlarında, hastaların muayene edilmediği halde Velcade isimli ilacın reçete edildiği, reçetelerin üçüncü kişilerin talebi ile düzenlendiği, reçete edilen ilaçların hastaya teslim edilmediği ve bu nedenle hastanın ve SGK’nın zarara uğradığı tespitinin yapılması üzerine
-    SGK hak sahibi hastaları görmeden ilaç reçete etmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p, 5/g ve 7. maddeleri ile
Dr. ………, Dr. ………. ve Dr. ……….. hakkında oluşturulan HUB-2259-(G-7426) sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 05.09.2017 tarihli toplantısında görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.

7-T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından düzenlenen Soruşturma Raporu’nun Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, soruşturma raporu incelendiğinde;
-    Çok sayıda SGK hak sahibi hastaya, onları muayene etmeden, bilgileri dışında ilaç kullanım raporu düzenlendiği, SGK hak sahiplerinin bir kısmında raporda belirtilen hastalıkların bulunmadığı, yine çok sayıda SGK hak sahibi adına onları muayene etmeden reçete düzenlendiği, SGK hak sahiplerinin bu reçetelerden bilgi sahibi olmadıkları, kasti bir tutumla düzenlenen rapor ve reçete nedeniyle SGK’nın zarara uğradığı,
Tespitlerinin yapılması üzerine,  konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………. hakkında;
-    SGK hak sahiplerini görmeden, onlar adına sahte ilaç kullanım raporu ve reçete düzenlemek, SGK’nın zarara uğramasına neden olmak iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p, 5/f, 5/g ve 7. maddeleri ile
Dr. ……… ve Dr. ……… hakkında;
-    SGK hak sahiplerini görmeden, onlar adına sahte reçete düzenlemek, SGK’nın zarara uğramasına neden olmak iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p, 5/f, 5/g ve 7. maddeleri ile
Soruşturma raporunun düzenlendiği tarihte Özel ………. Tıp Merkezi Mesul Müdürü olan Dr. ………..hakkında;
-    Mesul müdür olarak görev yaptığınız Özel Rumeli Tıp Merkezi’nde görev yapan hekimlerin, SGK hak sahiplerini bizzat muayene etmeden, hak sahibinin bilgisi olmadan, onlar adına sahte ilaç kullanım raporu ve reçete düzenlenmesine olanak sunmak ve bu yolla SGK’nın zarara uğramasına neden olmak iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 4/p, 5/f, 5/g ve 7. maddeleri ile
Soruşturma açılmasına (HUB-2267 /G-7451)

8-Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……….’a ait başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş; her ne kadar ……….’un başvurusunu geri çektiği görülmekle birlikte, konunun halk sağlığını ve hekimlik mesleğini ilgilendirmesi nedeniyle, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    ……….’un Vitiligo hastalığının tedavisinde bilimsel olmayan/bilimselliği kanıtlanmamış yöntemler uygulamak,
-    ……….’da bulunmayan hastalıkları için tedavi uygulamak,
-    Reçete ettiği ürünlerin temini için yönlendirmede bulunmak iddiasıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği 3/d, 3/e, 3/g, 4/i, 4/t, 5/l ve 7. maddeleri ile
Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2269 /G-7284)

9-Odamıza ……… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    ………’ın Vitiligo hastalığının tedavisinde bilimsel olmayan/bilimselliği kanıtlanmamış yöntemler uygulamak,
-    ……….’da bulunmayan hastalıklar için tedavi uygulamak,
-    Reçete ettiği ürünlerin temini için yönlendirmede bulunmak iddialarıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği 3/d, 3/e, 3/g, 4/i, 4/t, 5/l ve 7. maddeleri ile
Dr. …………hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2270 /G-7329)

10-Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……..’a ait başvuru ile Sezer ÖNGÖREN’in Odamıza yapmış olduğu ait şahsi başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için
-    ……….’in Vitiligo hastalığının tedavisinde bilimsel olmayan/bilimselliği kanıtlanmamış yöntemler uygulamak,
-    ………’de bulunmayan hastalıklar için tedavi uygulamak,
-    Reçete ettiği ürünlerin temini için yönlendirmede bulunmak iddialarıyla
-    TTB Disiplin Yönetmeliği 3/d, 3/e, 3/g, 4/i, 4/t, 5/l ve 7. maddeleri ile
Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2271 /G-7264)

11-Odamıza tarafınızdan yapılan ilgi başvuru üzerine Dr. ……… hakkında oluşturulan HUB/R-1104 sayılı dosya görüşülmüş
-    SMS yolu ile tanıtım ve bilgilendirme yapılmasının mesleki etik kurallara ve hekimlik hizmetinin niteliğine uygun olmadığı, genel bir tanıtım ve bilgilendirmede hekimlerin SMS yolunu kullanmalarının kusur oluşturduğu ancak Dr. ………..’un SMS ile tanıtım yapılmasının etik anlayışa uygun olmadığını bilmediği ve yanlışlık sonucu bir çok insana SMS yollandığı savunmasının kabulüne,
-    Benzer fiilin tespiti halinde mükerrerlik kuralının işletilerek cezasının belirleneceğine, mesleki yaşamda etik kurallara uyum konusunda özen göstermesi uyarısı yapılmasına ve dosyanın işlemden kaldırılmasına,

12-Odamıza ……….. tarafından yapılan başvuru ve başvuru üzerine Dr. ………’tan alınan açıklama değerlendirilmiş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. …….. hakkında
-    “Fitoterapist Uzmanı, Akupunktur Uzmanı” ünvanını kullanarak tanıtım kurallarına aykırı davranmak,
-    ………... isimli web sitenizde yer alan “Diyabet hakkında her şey” başlıklı bilgilendirmede bilimsel tedavi hakkında halkı korku ve paniğe yönlendirici bilgi vererek halk sağlığına zarar vermek iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/d, 3/e, 3/g, 4/b ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB/R-1105),

13-Odamıza …….’e vekaleten Av. …….. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB/G-7155 sayılı inceleme dosyası Yönetim Kurulumuzun 05.09.2017 tarihli toplantısında görüşülmüş olup; Dr. ………. ile ilgili ihtilafın mesleki disiplin hükümleri kapsamında olmadığı, ihtilafın çözüm yerinin Adli Makamlar olduğu kanaatine varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

14-Tarih Vakfı tarafından yayınlanan “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Salgın Hastalıklar ve Kamu Sağlığı” kitabının basım masrafları için 2000 TL katkıda bulunulmasına,

15-TTB bünyesinde kurulacak KHK İhraçlarını İzleme Komisyonu’na İstanbul Tabip Odası’nı temsilen Dr. Özdemir Aktan, Dr. Ali Çerkezoğlu, Dr. Lale Tırtıl ve Dr. Feray Kaya’nın katılmasına,

12 EYLÜL 2017
 
1-Dr. Tolga Koral, Dr. Oktay Düztaş, Dr. Ferhat Çetin, Dr. Cebrail Oğuz, Dr. Oğuzhan Babacan, Dr. Gülhan Özüm, Dr. Merve Aksoy, Dr. Beyhan Küçükbayrak, Dr. Meral Avcı, Dr. Songül Yılmaz Kıyak, Dr. Aslıhan Tak, Dr. Sultan Tarlacı, Dr. Mehmet Arslan, Dr. Elif Baysal, Dr. Elif Arı Bakır, Dr. Demir Özbaşar, Dr. Muhammet Bahattin Kır, Dr. Özlem Karadağ Köse, Dr. Sacide Yılmaz, Dr. Aytan Ayyarlı, Dr. Sait Dede, Dr. Mahmut Bilir, Dr. Kübra Yıldız, Dr. Ferda İnce, Dr. Nida Yılmaz, Dr. Emre Salçın, Dr. Murat Hökelek, Dr. Bilal Kavşut, Dr. Doğan Işık, Dr. Özcan Pehlivan, Dr. Muhammad Sulıman Dana, Dr. Rabican Akkanat, Dr. Münevver İnce, Dr. Ergin Anli, Dr. Nihat Demir, Dr. Sait Alan, Dr. Laman Bayramova, Dr. Çağcan Ölmez, Dr. Bülent Çakmak ve Dr. Hasan Cinbat’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2-Dr. Onur Olgaç Karagülle’nin istifasının kabulüne,

3-………..  linkinde yer alan görüntüler değerlendirilmiş olup,
-    Sanal ortamda hastanın kimliği belli olacak biçimde tanıtmak, yer vermek, bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 4/b, 4/c ve 5/c maddelerini ihlal etmek
İddiaları ile Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1111),

4-…………… linkinde yer alan görüntüler değerlendirilmiş olup,
-    Sanal ortamda hastanın kimliği belli olacak biçimde tanıtmak, yer vermek, bu yolla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 4/b, 4/c ve 5/c maddelerini ihlal etmek
İddiaları ile Dr. ……… hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-1112)

5-Bir SABİM başvurusu nedeniyle düzenlenen dosyanın hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için Sancaktepe İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için Dr. …….. hakkında
-    Doğum sonrası takip ve bilgilendirmede özensiz davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
oluşturulan HUB-2247-(G-7415) sayılı soruşturma dosyası, Yönetim Kurulumuzun 12.09.2017 tarihli toplantısında görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

6-Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne ait başvuru üzerine kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için Dr. ……… hakkında
-    Fenne uygun olmayan rapor düzenlemek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 3/f, 4/p, 5/g ve 7. maddeleri ile
oluşturulan HUB-2245-(G-7419) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

7-Odamıza Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından iletilen başvurunun Onur Kurulu tarafından karara bağlanması için
Dr. ……… ve Dr. ………. hakkında
03.12.2016 tarihinde ……. adlı TV kanalında yayınlanan “………” adlı programda
-    Meslektaşlarını zemmedici söylemlerde bulunmak,
-    Kişisel reklam amaçlı söylemlerde bulunmak,
-    Etik olmayan söylemlerde bulunmak
İddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/c, 4/c maddeleri ile oluşturulan HUB-2238-(G-7089) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

8-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından düzenlenen inceleme raporunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine;
-    SGK hak sahiplerini bizzat muayene etmeden adına ilaç kullanım raporu düzenlemek, ilaç reçete etmek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/p, 5/g ve 7. maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2258-(G-7428) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

9-Odamıza yapılan bir başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda;
Sanal ortamda “kızlık zarı” başlığında yaptığı tanıtım ve bilgilendirmede
    “Sosyal bir sorunu çözmek değil aksine derinleştirmek pahasına etik olmayan bir üslupla kişisel kazanca dönüştürmeyi amaçlayan bir dil kullandığı
    Reklam yaptığın”ın tespit edilmesi üzerine,
Dr. ………. hakkında
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b, 4/c ve 7. Maddeleri ile
oluşturulan HUB-2254 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10-Odamıza …….. tarafından yapılan başvuru ve şikayetçinin SABİM hattına yapmış olduğu başvuru üzerine düzenlenen dosyanın hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Bahar PINARLI isimli hastaya yönelik tıbbi yaklaşımında, muayene ve tetkikte, yönlendirmede tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensizlik göstermek iddialarıyla
TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/t, 5/p ve 7. Maddeleri ile
Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2241-(G-7186) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11-Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen bir Sabim başvuru dosyası ile ilgili Yönetim Kurulumuzca verilen karara şikayetçi ………..’in itiraz etmesi üzerine, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 16. Maddesi uyarınca kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için Dr. ………. hakkında;
-    ……….’e yönelik tıbbi takip, tedavi ve müdahalede tıbbi ihmal ve hata yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile
oluşturulan HUB-2178-(G-2446) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

12-Hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen ………..’nin SABİM hattına yaptığı başvuru üzerine düzenlenen dosya görüşülmüş ve başvuru ile ilgili yürütülen inceleme sırasında şikayetçi ………..’nin başvurusunu geri çekmesi nedeniyle dosya işlemden kaldırılmış ancak İl Sağlık Müdürlüğü dosyanın işlemden kaldırılması kararına itiraz ettiğinin görülmesi üzerine; TTB Disiplin Yönetmeliği Madde: 16 gereği kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ……….. hakkında
-    Hastanın onamını almadan tıbbi müdahalede bulunmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği 4/s maddesi ile
Soruşturma açılmasına (HUB-2272/G-7354),

13-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmen başvuru dosyası görüşülmüş, yürütülen inceleme sonucunda kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………. hakkında
-    13.04.2017 tarihinde muayene ettiği, yatış yaparak tedavi uyguladığı ve takibe aldığı hasta ……….’ın teşhis, tedavi ve takibinde özensiz davranmak iddiasıyla
TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t maddesi ile soruşturma açılmasına (HUB-2273/G-7310),

14-Dr. ………’in 16.06.2017 tarihinde Özel …….. Hastanesi’ne getirilen ……….. isimli hastanın tedavi süreci ve tedavi sürecinde yer alan hekimlerle ilgili değerlendirmesi hakkında düzenlenen dosyanın hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Hastanın tedavisini yürüten hekim ve hastane hakkında hasta yakınlarına olumsuz değerlendirmelerde bulunmak, hekimlere yönelik zemmedici söz ve ifadeler söylemek iddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/c/, 3/g ve 7. Maddeleri ile
Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2274/G-7494),

15-Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından yapılan başvuru ve ekleri, Yönetim Kurulumuzun görüşülmüş olup, Dr. ……….. hakkında,
-    Ülkemizde uzmanlık alanlarında bulunmayan bir tanımlama ile tanıtım yapmak, operasyon öncesi ve sonrası fotoğrafları yayınlamak ve bu yolla tanıtım ve bilgilendirme kurallarına aykırı davranmak
-    Yanıltıcı bilgilerle ve hasta fotoğrafları ile reklam yapmak, hasta yönlendirmek, talep yaratmak,
-    Hasta fotoğraflarını kimlikleri belirli olacak biçimde yayınlayarak hasta sırlarını açıklamak, hasta haklarını ihlal etmek
İddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 4/b, 4/c, 4/e, 5/c ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB/R-1109),

16-Odamıza Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından yapılan başvuru ve ekleri, görüşülmüş, Dr…………. hakkında
-    Sanal iletişim araçlarında reklam yapmak, hasta yönlendirmek, talep yaratmak, hasta fotoğraflarını yayınlamak
İddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 4/b, 4/c, 4/e, 5/c ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB/R-1110),

17-Odamıza …… tarafından yapılan başvuru üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/b ve 7. Maddeleri ile
 Dr. ………. hakkında oluşturulan HUB-2185-(G-7135) sayılı fezlekeli soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

18-Odamıza yapılan bir başvuru üzerine yürütülen inceleme sonucunda
Sanal ortamda “kızlık zarı” başlığında yaptığın tanıtım ve bilgilendirmede
    “Sosyal bir sorunu çözmek değil aksine derinleştirmek pahasına etik olmayan bir üslupla kişisel kazanca dönüştürmeyi amaçlayan bir dil kullandığı,
    Reklam yaptığı”nın
tespit edilmesi üzerine,
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b, 4/c ve 7. Maddeleri ile
Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-2252 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

19-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen dosya görüşülmüş olup, tarafınızdan talep edilen bilgilendirmenin aradan geçen zaman karşın Odamıza iletilmediğinin görülmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ……….. hakkında
-    ………..’nun takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak,
-    ………….’nun tedavisinde bilim dışı yöntem uygulamak
İddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 4/t, 5/l ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2275/G-7332),

20-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletilen bir başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ……… hakkında
-    Hasta ………..’a yönelik tıbbi müdahale ve takipte özensizlik göstermek, tıbbi hata ve ihmalde bulunmak
İddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2276/G-6391),

21-Üyemiz Dr. Burhanettin Kaya tarafından iletilen “4. Siyasal Psikoloji Kongresi”ne Odamızca evsahipliği yapılmasına, 12-13 Mayıs 2018 tarihli kongrenin Odamız Cağaloğlu binası 4. Kat toplantı salonunda yapılmasına,

19 EYLÜL 2017

1-Dr. Hasan Biçer, Dr. Merve Ekşioğlu, Dr. Necmi Arslan, Dr. Edibali Egemen Somer Çakır, Dr. Candan Altındaş, Dr. Zekarya Zeytun, Dr. Işık Karakaya, Dr. Murat Sertan Şahin, Dr. Feyza Yıldırım, Dr. Selman Yeniocak, Dr. Ahmet Öztürk, Dr. Aslı Nehir Aytan, Dr. Elif Ersoy Çallıoğlu, Dr. Abdallah T.M. Shbaır, Dr. Ebru Şen, Dr. Ezgi Ceren Şahin, Dr. Burcu Çelet Özden, Dr. Ergin Işık, Dr. Mustafa Kürklü, Dr. Vusal Alıyev, Dr. İpek Çiğdem Uçar, Dr. Yunus Sütşurup, Dr. Bekir Hucuptan, Dr. Nuh Aldemir, Dr. Ali Anarat, Dr. Talha Atalay, Dr. Mehmet Karahan, Dr. Meryem Hocaoğlu, Dr. Bilge Ateş, Dr. Naile Dölek, Dr. Tarık Purtuloğlu, Dr. Seyit Ali Güçlü, Dr. Ziya İmanov, Dr. Elif Yartaşı Tik, Dr. Erdal Peker ve Dr. Mehran Pedram’ın üyelik başvurularının kabulüne,

2-Dr. Hasan Feyzi Bayramer ve Dr. Herman Yervant Akşahin’in istifalarının kabulüne,

3-İl Sağlık Müdürlüğü hasta ……….’e 06.07.2017 tarihli istirahat raporunun “fenne uygun” olmadığı tespiti ile Odamıza başvurması üzerine başvuru dosyasını değerlendiren Yönetim Kurulumuzca, konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. …….. (41723) hakkında
-    Hasta ……….’e fenne uygun olmayan istirahat raporu vermek
İddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/g, 5/g ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2277/G-7145),

4-Odamıza Dr. ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş,  kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………… ve Dr. ……….. hakkında
-    Dr. ………’nun teşhis, tedavi ve takibinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensizlik göstermek
İddiasıyla soruşturma açılmasına (HUB-2278/G-6791),

5-Odamıza Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen başvuru üzerine oluşturulan dosya, görüşülmüş olup, Dr. ………., Dr. ………., Dr. ………..’den talep edilen bilirkişi görüşü ile ilgili değerlendirmenin geçen süreye karşın iletilmediğinin görülmesi üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    Hasta ……….’e yönelik tıbbi müdahale, tetkik ve takipte tıbbi ihmal ve hata yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 7. Maddeleri ile
Dr. ………, Dr. ………., Dr. …………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2278/G-70123),

6-Odamıza iletilen SABİM hattına ……… tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, talep edilen belge ve bilgilendirmenin aradan geçen süreye karşın Odamıza iletilmediğinin anlaşılması üzerine, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………. hakkında
-    Hastadan Aydınlatılmış Onam Belgesi’ni almamak,
-    Tıbbi kayıtları tutmamak,
-    Operasyon öncesi ve sonrası hastaya yeterli ve gerekli düzeyde bilgi vermemek
İddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/f, 4/s ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2280/G-6963),

7-Hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na iletilen bir başvuru üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, inceleme kararına esas olmak üzere talep edilen bilgilendirmeyi geçen süreye karşın Odamıza iletmediğinin anlaşılması nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ……… hakkında,
-    Bebek ……….’ın ilk muayenesinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensizlik göstermek ve bu yolla anal atrezi/rektovajinal fistül’ü teşhis edememek iddiasıyla
TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2281/G-6879),

8-Odamıza, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen SGK İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Denetim Servisi tarafından düzenlenen İnceleme raporu ve ekleri değerlendirilmiş, Konunun önemi ve özelliği nedeniyle kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………. hakkında
-    SGK hak sahiplerini muayene etmeden, onların talepleri ve bilgileri olmaksızın, onlarda bulunmayan hastalıklar için ilaç kullanım raporları düzenlediği, raporlara esas reçete yazdığı
İddialarıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 3/g, 4/p, 5/f, 5/g ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2282/G-7469),

9-Odamıza ………. tarafından yapılan başvuru üzerine
İnstagram isimli sosyal paylaşım mecrasında hastalarının kimliği belli olacak şekilde ameliyat öncesi ve sonrasına ait fotoğrafların paylaşıldığı görülerek
-    TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 3/e, 4/b, 4/c, 5/c ve 7 maddeleri ile
Dr. …………. hakkında oluşturulan HUB/R-1107 sayılı dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

10-Odamıza Dr. ……….. ve Dr. …………… tarafından yapılan başvuru üzerine, konunun önemi ve özelliği nedeniyle;
-    Meslektaşına cinsel tacizde bulunmak iddiasıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5/b maddesi ile
Dr. ………….. hakkında oluşturulan HUB-2261-(G-7456) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

11-SABİM hattına yapılan bir başvuru nedeniyle düzenlenen dosyanın hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine yürütülen sonucunda oluşturulan dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. ………. hakkında,
-    ………’in doğumunda tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensiz davranmak, hastayı sevk etmemek iddialarıyla  TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t, 5/k, 5/p ve 7. Maddeleri ile soruşturma açılmasına (HUB-2283/G-7373),

12-Hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen bir başvuru üzerine Yönetim Kurulumuzca yürütülen inceleme neticesinde oluşturulan dosya ile ilgili kararın Onur Kurulu tarafından oluşturulabilmesi için;
-    ……….’ın gebelik incelemelerinde teşhiste hata yapmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği 3/e, 4/t ve 7. maddeleri ile
Dr. ………… hakkında oluşturulan HUB-2262-(G-701) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu’na sevk edilmesine,

13-Sabim başvurusu üzerine düzenlenen dosyanın, hekimlik uygulamaları yönü ile değerlendirilebilmesi amacıyla Odamıza iletmesi üzerine dosya görüşülmüş, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için Dr. Yakup PEROĞLU hakkında
-    …………’nın teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensizlik göstermek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t, 5/k, 5/p ve 7. Maddeleri ile
Soruşturma açılmasına (HUB-2284/G-7527),

14-Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında gündeme getirilen Şehir Hastaneleri konusunu tüm yönleriyle tartışmak, sağlık çalışanlarını ve vatandaşları bilgilendirmek üzere hastane ve bölge toplantıları yapılmasına, bu kapsamda ilk olarak 15 Kasım 2017 tarihinde Maltepe Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde, 23 Kasım 2017 tarihinde ise Şişli Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde bölge toplantıları gerçekleştirilmesine, toplantı duyurusu için pankart ve el ilanları bastırılmasına, konunun takibinden Dr. Melahat Cengiz ile Dr. Haydar Durak’ın sorumlu olmasına,26 EYLÜL 2017
 
1-Dr. Gökçen Güven, Dr. Ercan Aydemir, Dr. Mehmet Kemali Güneş, Dr. Serkan Çiftçi, Dr. Berna Aydemir, Dr. Murat Yılmaz, Dr. Ahmet Aytekin, Dr. Mustafa Bilgi, Dr. Cihan Eşitken, Dr. Mehmet Sürmeli, Dr. Sercan Serin, Dr. Merve Altınkaynak, Dr. Mustafa Altınkaynak, Dr. Meriç Yılmaz, Dr. Tuba Özkan, Dr. Elif Ziypak, Dr. Salih Karaoğlu, Dr. Bahar Müezzinoğlu, Dr. Sedef Dinçer, Dr. Muhammet Gezgin, Dr. Pınar Öztürk, Dr. Yusuf Güler, Dr. Sabri Cavkaytar, Dr. Özge Begüm Seferoğlu, Dr. Fatih Kaya, Dr. Yahya Taşyürek, Dr. Ali Kerimoğlu, Dr. Hüseyin Hıra, Dr. Gülpembe Bozkurt, Dr. Murat Çobanoğlu, Dr. Saliha Erdem, Dr. Alican Tahta, Dr. Emine Kemal, Dr. Fatma Bozkurt, Dr. Zeynep Turan ve Dr. Cevriye Kübra Cenkçi’nin üyelik başvurularının kabulüne,

2-Odamıza Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından iletilen Dr. ………..’ın akademik unvanı ile ilgili başvuru nedeniyle oluşturulan dosya görüşülmüş; dosya içeriğinde, tıp alanında edinilmemiş akademik unvanını, tıp uzmanı izlenimi vererek tanıtım yaptığı, Odamızca yapılan uyarıya karşın gerekli düzeltme yapılmadığının görülmesi üzerine;
-    Aldatıcı, yanıltıcı bilgi ile tanıtım yapmak, tanıtım kurallarına aykırı davranmak iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/b maddesi ile
Dr. ………. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2285 /G-7187)

3-BİMER hattına ……….. tarafından yapılan başvurunun, hekimlik uygulamaları yönüyle değerlendirilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilmesi üzerine oluşturulan dosya görüşülmüş olup, kararın Onur Kurulu tarafından verilebilmesi için
-    ………’un “Üriner sistem USGE tetkikinizde” her iki böbrekte de var olan kalkülleri tespit edememek iddiasıyla TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 4/t ve 7. maddeleri ile
Dr. ……….. hakkında soruşturma açılmasına (HUB-2286 /G-7528),

4-Odamıza ……….. tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. …………… hakkında oluşturulan HUB/G-7157 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş; dosya içeriğinde, şikayetçiden talep edilen bilgi ve belgelerin aradan geçen zamana karşın Odamıza iletilmediği anlaşılarak, mahkemelik olan tarafların mahkeme dosyasını/kararı Odamıza iletmesi durumunda tekrar değerlendirilmek üzere dosyanın işlemden kaldırılmasına,

5-………’a vekaleten Av. ……… tarafından Odamıza yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-6920 sayılı dosya görüşülmüş; dosya içeriğinde, başvuru üzerine inceleme başlatıldığı, iddialar ile ilgili olarak Dr. ……….’den açıklama alındığı, konunun değerlendirilebilmesi için şikayetçi vekili Av. ………’den bilgi/belge talep edildiği, ancak aradan geçen zamana karşın talebin yanıtlanmadığı anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

6-Odamıza Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ……….’in SABİM başvurusu üzerine oluşturulan HUB/G-6930 sayılı dosya görüşülmüş; dosya içeriğinde, başvurunun değerlendirilebilmesi için “şikayetçiye ait iletişim bilgileri veya ………’in tanıklık ifadesi” Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden talep edilmiş ancak aradan geçen zamana karşın yazımızın yanıtlanmadığı anlaşılmış ve dosyanın işlemden kaldırılmasına,

7-Kadıköy Belediyesi’nce 14-15 Ekim 2017 tarihlerinde Özgürlük Parkı’nda gerçekleştirilecek “Sağlıklı Gıda Şenliği”nde İstanbul Tabip Odası standı kurulmasına, “Gıda Güvenliği ve GDO” başlıklı panele Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Melahat Cengiz’in konuşmacı olarak katılmasına,


Bu HABERİ Paylaş!