Temsilciler Kurulu Şubat Ayı Toplantı Notları


  • Şubat 13, 2019
  • 1275

İstanbul Tabip Odası (İTO) Temsilciler Kurulu Şubat ayı toplantısı 05.02.2019, Salı akşamı “Sağlıkta Şiddet” ana gündemiyle Cağaloğlu binamızda yapıldı. 

Toplantı başlarken Başkanımız Dr. Pınar Saip Yönetim Kurulu faaliyetlerini sundu. Katkı ve sorular alındı.

Genel Sekreterimiz Dr. Osman Öztürk 14 Mart Tıp Haftası programını sundu. Hafta boyunca yapılacak etkinlikler paylaşıldı. 14 Mart’ın 100. Yılı sebebiyle TTB ve Odaların katılımı ile 17 Mart Pazar günü yapılacak yürüyüşe çağrı yapıldı.

Sağlıkta Şiddet başlıklı gündemde Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası hakkında sunum yaptı. Bunun sağlık kurumlarında işletilmesi yönünde tartışmalar yapıldı.

Sağlıkta Güvenli Çalışma Grubu’ndan arkadaşlarımız söz alarak konuya ilişkin bilgi ve deneyimlerini aktardılar.  

TTB’nin şiddete karşı yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı çalışma grubu tarafından 24 Mart’ta Ankara’da “Şiddet” konulu bir toplantı yapılacağı bilgisi paylaşıldı. 

Toplantı boyunca çeşitli birimlerden katılan temsilcilerimiz Şiddet konusunda yapılabileceklere dair söz alarak öneri ve bilgi paylaşımında bulundular.

Okmeydanı EAH temsilcimiz Çalışan Güvenliği Komitesi ve Hasta Güvenliği Komitesi deneyimlerini aktardı. 

Bu öneriler doğrultusunda Yönetim Kurulu, Temsilciler Kurulu Divanı ve Sağlıkta Güvenli Çalışma Grubu’nun bir faaliyet yürütmesi ve Şubat ayı sonunda yarım günlük bir Çalıştay yapılması önerisi oldu. Bu çalıştaya temsilci arkadaşlarımızın da katılımıyla  bilgi ve deneyimlerin ortaklaştırılması; sonrasında da bunların paylaşıldığı birim toplantıları yapılması  kararlaştırıldı.


Bu HABERİ Paylaş!