Temsilciler Kurulu Aralık Ayı Toplantı Notları


  • Ocak 06, 2020
  • 1161

İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu (TK) Aralık ayı toplantısı, 3 Aralık 2019 Salı günü, Yönetim Kurulu, Seçilmiş Kurul/Komisyon üyeleri, Temsilciler Kurulu Divanı ve üyelerinin katılımıyla, İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdi.    

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun sunulmasının ardından gündeme geçildi. 

1- Ekonomik krizin yarattığı şiddet atmosferi, sağlığa yansımaları başlıklı gündemde; 

- Ekonomik sıkıntılar nedeniyle şiddet eğiliminin arttığı, 

- Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin genel şiddet ortamından bağımsız olmadığı,

- Ekonomik krizin toplumsal şiddete yol açma biçimini görünür kılmak gerektiği,

- Sağlıkta şiddetin bilimsel olarak gösterilmesinde yetersiz kalındığı, bu konuda Oda ve üniversitelerin çalışmalar yapması gerektiği,

- Şiddet artarken karşı duruşun giderek azaldığı, hekimlerin “beyaz kod” vermekten bile imtina ettiği dile getirildi. 

- Şiddete uğrayan meslektaşlarımızla derinlemesine görüşmeler yapılması; önceki dönemlerde yapılan araştırmanın sonuçlarını da ele alarak benzeri bir çalışma planlanması kararı alındı. Bu konuda Temsilciler Kurulu Divanı üyesi Dr. Turan KARAKAŞ ve Kanuni Sultan Süleyman EAH temsilcimiz Dr. Eser AYDIN görev aldı. 

- Temsilcilerimize ve çalıştıkları birimlere yönelik İstanbul Tabip Odası Sağlıkta Güvenli Çalışma Grubu tarafından verilen eğitimlerin düzenlenmesi kararı alındı.

2-  Aşılamada güncel durum; aşı karşıtlığı, aşılama oranları başlıklı gündemde;

- Yazılı ve görsel medyada endişelerimizi de içeren bilgilerin paylaşılması gerektiği,

- Özellikle aşılama gibi önemli bir konu üzerinden modern tıbba yapılan saldırıların arttığı,

- Aşıların kamu tarafından üretilmesinin ve kamusal hizmet olarak da sunulması talebinin yükseltilmesi gerektiği,

- Bakanlığın 2017 yılından sonra aşı reddi oranlarını açıklamaz olduğu,

- 2013 yılında Kızamık tespit edildiği, 2019 yılında tekrar artış olduğu; Urfa ve civar illerde vakaların çoğunun 1 yaşından küçük olması nedeniyle de 9-12 ay arası aşı uygulamasının tekrar gündeme geldiği,

- Tıp eğitimi ve hekimlerin aşı bilgisinden giderek uzaklaştığı,

- Salgın çalışmalarının çok önemi, korunmanın tek yolunun da aşı olduğu,

- Aşı ile ilgili kararların Bakanlık bünyesinde üniversitelerin ilgili kliniklerinden üyelerden oluşan Kızamık Danışma Kurulu tarafından alındığı,

- Mevzuatların kişinin bilgilendirilmesini önerdiği ama yazılı onay alınmasının gerekli olmadığı,

- Okullar ve Sağlık Bakanlığı arasında korelasyon ile aşılama bilgilerinin ulaşılabilir olması gerektiği,

- Asıl yapılması gerekenin kanuni düzenleme olduğu,

- Aşı konusunda Kamu Spotları hazırlanması gerektiği dile getirildi.

- Yönetim Kurulu tarafından kaleme alınan metin okundu ve Temsilciler Kurulu’nun da onayı ile yayınlanmasına karar verildi. 

3-  İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri tarafından düzenlenen "İnsanca Yaşamak İstiyoruz" Mitingi hakkında İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk tarafından bilgilendirme yapıldı.

4- Termik Santraller gündeminde; 2013 yılında özelleştirmeler ile başlayan süreç, hazırlanan taslak ve ardından yaşananlar değerlendirildi. Yasanın uygulanması açısından mevcut santrallerin takibinin yapılması kararlaştırıldı.


Bu HABERİ Paylaş!