Temsilciler Kurulu Kasım Ayı Toplantı Notları


  • Aralık 02, 2019
  • 1179

İstanbul Tabip Odası (İTO) Temsilciler Kurulu Kasım ayı toplantısı,  “Sağlıkta Şiddet ve Tükenmişlik" gündemi ile; 5 Kasım 2019 Salı günü Cağaloğlu binasında yapıldı.

Yönetim Kurulu faaliyet raporu sunuldu ve üzerine tartışıldı. Ardından ana gündeme geçildi.

“Sağlıkta Şiddet ve Tükenmişlik”  ile ilgili katılımcılar söz alarak deneyimlerini aktardırlar. Sağlıkta dönüşüm programının hekimlerin çalışma biçimlerini değiştirdiği, performans dayatmasıyla iş yükünün çok arttığı belirtildi. Bu durumun doğal olarak hekim ve hasta tutumuna da yansıdığı dile getirildi. Yardımcı sağlık personeli sayısının yetersiz olduğu, hekimlerin başta poliklinik hizmetleri olmak üzere yalnız çalıştıkları söylendi. Bütün bu yoğunlukla hastaya yeterli zaman ayrılmadığı, bunun da iletişim sorunlarına ve şiddete varan hürmetsiz tutumlara neden olduğu dile getirildi. Yöneticilerin destekçi olmayan yaklaşımları, çalışma temposunun hekimleri yalnızlığa ittiği ve bütün bunların tükenmişliğe yol açabildiği söylendi. 

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniğinden Uzm. Dr. Rümeysa Taşdelen “Tükenmişlik ve Başa Çıkma Yolları”  üzerine bir sunum yaptı. Sunumda tükenmişlik belirtileri, bireysel ve kurumsal önlemler, başa çıkma yolları anlatıldı. Sunum sonrasında yapılan konuşmalarda deneyimlerin aktarılmasının/paylaşılmasının ve dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

 


Bu HABERİ Paylaş!