Temsilciler Kurulu Ekim Ayı Toplantı Notları


 • Kasım 01, 2019
 • 942

İstanbul Tabip Odası (İTO) Temsilciler Kurulu Ekim ayı toplantısı, 8 Ekim Salı günü Cağaloğlu binasında yapıldı.

Toplantı gündemi ve notları: 

1. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Değerlendirilmesi,

2. Deprem ve Hastane Güvenliği,

3. Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler,

4. Toplantı öncesinde iletilen "Asistan ve Genç Uzman Hekim Kol ve Komisyon çalışmaları hakkında bilgilendirme" önerisi de Divan tarafından kabul edildi.

Eylül ayında yürütülen faaliyetler İTO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Pınar Saip tarafından iletildi. Yürütülen faaliyetlerle ilgili katılımcılar önerilerini sundu.

Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler gündemi İTO Yönetim Kurulu ve Özel Hekimlik Komisyonu üyesi Dr. Güray Kılıç tarafından paylaşıldı.

Dr. Güray KILIÇ tarafından yapılan değerlendirmede;

 • Yatak sayısında düzenlemeler olduğu,
 • Hekim kadrosunun devredilebileceği, bu değişimin iller arasında da olabileceği,
 • Ön izin belgesinin devredilebilir olduğu, hastane birleştirmelerinin olabileceği, 
 • Kadro dışı geçici çalışma imkanının kaldırıldığı,
 • Birden fazla ilde çalışmanın kabul edildiği,
 • Vakıf Üniversitesi devirlerine imkan verildiği ifade edildi.

Toplantıya katılan meslektaşlarımız konuyu tartıştılar ve bu konuda Özel hekimlik Komisyonumuzun bir bilgilendirme metni yazması kararlaştırıldı.

Deprem ve hastane güvenliği başlıklı gündemde Aile Sağlığı Merkezleri de dahil olmak üzere bir çok sağlık kurumunda sorunlar olduğu söylendi. İstanbul Tıp Fakültesi binalarında yaşanan sorunlar, dekanlık ve rektörlük düzeyinde yapılan toplantılar hakkında temsilcilerimiz bilgi verdiler. Yerinde-yeniden yapılanma konusunun önemine dikkat çekildi. Özellikle büyük hastanelerde deprem konusunda bilgilenme ihtiyacının ve eğitim talebinin olduğu dile getirildi. Bu konuda İTO Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Komisyonu’nun deneyimli meslektaşlarımızın da katkısıyla bir eğitim programı hazırlamasına karar verildi. Odamız tarafından eğitimler verilebileceği yönünde Başhekimliklere bilgilendirme yapılması ve talep oluşturulması kararı alındı.

Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonu adına söz alan arkadaşımız Dr. Onur Erden;

 • Komisyon olarak bir toparlanma sürecinde olduklarını,
 • Komisyon olarak her ayın 3. Salı günü rutin olarak İTO’da toplantı yaptıklarını,
 • Ocak ayında 2 gün olacak bir asistan çalıştayı planladıklarını;

Çalıştayda; “Güvencesizlik (Güvenlik soruşturması, KHK), eğitim hakkı, asistan hekimin hakları ve yasal sorumlulukları, mobbing-esnek çalışma, nöbet ertesi izin, sağlıkta şiddet, etik” başlıklarının olduğunu dile getirdi.

İstanbul olarak "Güvencesizlik ve Mobbing-Esnek çalışma-Nöbet ertesi izin" konularının üstlenildiğini, öncesinde bu başlıklarda İstanbul'da bir panel düzenlenebileceğini söyledi.

Uzmanlık eğitimi ve sağlıklı çalışma koşulları için verilecek mücadelede birlik olmak ve sayıca katılımı arttırmak gerektiğini, Odamızın geleceği için de ayrıca önem arz eden bu çalışma için asistan arkadaşları komisyona yönlendirmenin önemli olduğunu belirtti.

 

 


Bu HABERİ Paylaş!