Yaşasın 8 mart! Yaşasın kadın dayanışması!


  • Hekim Sözü Mart-Nisan 2021
  • 447

PDF formatında okumak için tıklayınız.

8 Mart 2021, Pazartesi günü 12.30’da eşzamanlı olarak; İstanbul Tıp Fakültesi’nde, Şişli Etfal EAH’de ve Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH’de basın açıklamaları gerçekleştirildi.
İstanbul Tıp Fakültesi ana girişinde yapılan etkinliğe Odamızı temsilen İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip katıldı ve bir konuşma yaparak sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Etkinlikte Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray Şube Başkanı Yasemin Bakır ve Sağlık-İş Sendikası İstanbul Şube Başkanı Nedime Yıldırım birer konuşma yaparken, basın metnini SES işyeri temsilcisi Güneş Cengiz okudu.
Şişli Etfal EAH Konferans Salonu önünde yapılan basın açıklamasına ise çok sayıda kadın hekim ve sağlık çalışanı katıldı. TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Çiğdem Arslan ve Kadın Komisyonu üyelerimiz de etkinlikte yer aldı. Hastane giriş kapısı önünde toplanan kadınlar mor kurdeleler tutarak kızkardeşlik zinciri oluşturdular ve hastane bahçesinde tek sıra bir yürüyüş yaptılar. Konferans Salonu önünde açılış konuşmasını SES Şişli Şubesi’nden İpek Deniz yaptı, basın açıklamasını ise İTO Kadın Komisyonu’ndan Dr. Ülgen Yalaz Tekan okudu. Basın açıklamasının ardından SES Şişli Şube Eşbaşkanı Fadime Kavak ve Dr. Çiğdem Arslan birer konuşma yaptılar.
Zeynep Kamil EAH’de yapılan etkinliğe ise yine İTO Kadın Komisyonu üyeleri katıldı.
Etkinliklerde “Yaşamak Yaşatmak İçin Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz, Emeği Örgütlüyor, Dayanışmayı Büyütüyoruz! Yaşasın 8 Mart!” pankartları açıldı. Mor kurdeleler tutan sağlık çalışanı kadınlar kızkardeşlik zincirleri oluşturdular ve taleplerini açıkladılar:
“Kadınlar ve LGBTİ+ lara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önleyen yasal düzenlemeler acilen yapılmalı,İstanbul Sözleşmesi’nin tartışılmasına son verilmeli, 6284 sayılı yasa etkin bir şekilde uygulanmalı,
Çalışma hayatında kadına yönelik her türlü ayrımcılık terk edilmeli,esnek çalışma biçimlerine, cinsiyetçi iş bölümüne, ücret eşitsizliğine son verilmeli güvenceli, düzenli işler yaratılmalı,
Yetki ve karar mekanizmalarında eşit temsiliyetin hayata geçmesi sağlanmalı,
Bir sağlık ve sosyal hak olarak kürtaj hakkının kullanımını engelleyen fiili uygulamalardan vazgeçilmeli, güvenli ve parasız kürtaj olanakları sağlanmalı,
Kadınlar regl döneminde en az iki gün ücretli izinli olmalı,
Kadın istihdamın önündeki engellerden olan çocuk, hasta, yaşlı, engelli bakımı kamusal hizmet olarak sunulmalı, ev işlerini kadının üstünden alacak sosyal politikalar uygulanmalı,
Kapatılan kamu kreşlerinin yanı sıra tam zamanlı, ücretsiz, nitelikli ve anadilinde hizmet veren kamu ve mahalle kreşleri açılmalı,
ILO 190 sayılı sözleşme uygulanmalı,
Kadını eğitimden, istihdamdan, yaşamdan koparan, çocuk yaşta evliliklerin hızla artmasına yol açan 4+4+4 eğitim sistemi hemen iptal edilmeli,
8 Mart kadınlar için ücretli izin günü sayılmalıdır.”
Haberin ve açıklamanın tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz
https://www.istabip.org.tr/6465-hastanelerde-basin-aciklamalari-yasasin-8-mart-yasasin-kadin-dayanismasi.html

oda4


Bu İÇERİĞİ Paylaş!