Ocak Ayı


  • Ağustos 23, 2010
  • 8750

 

 

07.01.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Meserret Geysu Karlıkaya, Dr. Ayşe Akpınar, Dr. Kamil Akdağ, Dr. Nihat Tamer, Dr. Reha Haliloğlu, Dr. Kenan Eren, Dr. İsmail Bundak, Dr. İsmail Hakkı Boz, Dr. Osman Nuri Türkmenoğlu, Dr. Yusuf Yılmaz, Dr. Ebru Nur Vanlı'nın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Mustafa Sami Dedeoğlu'na Turkcell İletişim, Dr. Kemal Erdoğan'a Motif Triko(OSB), Dr. Osman Çebi'ye Haskon Giyim (OSB), Dr. Kıymet Yavuzkol'a Yıldırım Çorap, Dr. Mustafa Güreş'e İstanbul Ar-El Eğitim, Dr. Cengiz Çoksüer'e Hanoğlu Tekstil, Dr. Simin Korkmaz'a General Oto (OSB), Dr. Ercan Duman'a Doruk Una, Dr. Ali Kadayıfçı'ya Kayalar Pres, Dr. Turgay Pirdal'a Serdar Tekstil (OSB), Dr. Hüseyin Vatansever'e Koç Tekstil, Dr. Murat Yılmaz'a Ünlüer Et ve Gıda, Dr. Pelin Demirci'ye Ünal Elektronik,Dr. Aysun Coşkun'a Ataman İlaç,Dr. İren Uluer'e Aytaç Aydınlatma, Dr. İsmail Haskul'a Teknik İnşaat, Dr. Nil Bilgen'e Burakaya Turizm, Dr. Jülide Güzelöz'e Marmara Üniversitesi Vakfı, Dr. Zeynep Asil Boran'a Wittur Asansör, Dr. Hüseyin Diz'e Güven Çelik Makine, Dr. Mehmet Ali Baran'a Mercan Raf Sanayi, Dr. Besim Perdahçı'ya Ümyat İnşaat, Dr. Ruken Bayar'a Adil Işık Hazır Giyim (OSB) için bundan sonra düzenlenecek Sürekli Eğitim Etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

3. 10 Ocak 2003 tarihinde, Odamız konferans salonunda, önemli bir kamu sağlık problemi olan savaş sorununun çeşitli yönleriyle işlendiği bir panel düzenlenmesine Odamız genel sekreteri Şebnem Korur Fincancı'nın konuşmacı olarak katılmasına ve konuyla ilgili katkıda bulunabilecek konuşmacıların tespit edilerek davet edilmesine, panele katılımın sağlanabilmesi amacıyla, ilgili komisyonlarımız aracılığıyla, en geniş şekilde duyuruların yapılmasına,

4. Dr. � ve Dr. � hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptıkları iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-331 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

5. TDT'nün 8,9., 12/c-e ve 39. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Dr. � ile ilgili oluşturulan HUB-353 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

6. Dr. � hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-354 sayılı fezlekeli dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

7. Dr. � hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı ve hasta sahibine hakaret ettiği iddiasını araştırmak üzere oluşturulan İş-1043 sayılı fezlekeli dosya değerlendirilerek hekimin tıbbi hata yapmadığı ve hasta sahiplerine hakaret ettiğinin ispatlanamayacağı cihetle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

8. Dr. �, Dr. �, Dr. �, Dr. � hakkında İzmir ilinde bulunan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekimlere, hasta refere edilmesine yönelik yazılar göndermek iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-339 sayılı fezlekeli dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

9. Onur Kurulu'muzun 16.12.2002 tarih ve 126 sayılı kararı nedeniyle Dr. � hakkında TDT'nün 12/c, 12/e ve 39. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına, soruşturmayı Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu'nun yürütmesine,

10. Dr. � hakkında gerçeğe aykırı belge düzenlediği, haksız kazanç sağladığı iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. �'un yürütmesine,

11. Dr. � hakkında muayenehanesinde ilaç satarak hastalarından haksız kazanç temin ettiği iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-250 sayılı dosyada Üsküdar Sağlık Grup Başkanlığının tutanağında ilaç satışı yapılmadığının bildirilmesi üzerine dosyanın işlemden kaldırılmasına,

12. Dr. �hakkında TDT'nün 8,9, 12/c, 31. ve39. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-358 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevkine,

13. Dr. �. ve Dr. � hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptıkları iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-220 sayılı dosya değerlendirilerek soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. �'un yürütmesine,

14. Hasta sırlarını açıkladığı gerekçesiyle Dr� hakkında oluşturulan HUB-G-312 sayılı dosya değerlendirilerek soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. �'ın yürütmesine,

15. Dr. � hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasının araştırılması için oluşturulan HUB-G-262 sayılı dosya değerlendirilerek soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr�..'ın yürütmesine,

16. Hastasının bakımı sırasında tıbbi ihmal yaptığı iddiasını araştırmak üzere Dr. �hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. �'un yürütmesine (HUB-G-270),

17. Dr. � hakkında uzmanlık dışı girişim ve faaliyette bulunmak ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9. maddelerinin ihlal edildiği iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. �'ın yürütmesine (HUB-G-267),

18. Dr. � ve Dr. � hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata yaparak hastalarının ölümüne neden oldukları iddiasının araştırılması için oluşturulan HUB-G-230 sayılı dosya değerlendirilerek soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. �'nun yürütmesine,

19. Şişli Etfal Hastanesi Ortopedi ve Plastik Cerrahi Kliniğinde tedavi edilen Serkan Akgündüz isimli hastaya tıbbi ihmal ve/veya hata yapıldığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-221 sayılı dosyada bilirkişi görüşü de dikkate alınarak işlem yapılmasına gerek olmadığına ve dosyanın işlemden kaldırılmasına,

20. Mahkemede tanıklık yaptığı Dr. � hakkında "antisosyal" kişiydi ifadesini kullanarak zorunlu bilirkişi gibi davrandığı ve meslektaşını zemmettiği iddiasını araştırmak üzere Dr. �.ile ilgili HUB-G-206 sayılı dosya değerlendirilerek soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. �'ın yürütmesine,

21. Dr. �, Dr. � ve Dr. � haklarında Tabip Odası'na üye olmadan serbest hekimlik yaptıkları gerekçesiyle soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr�.'un yürütmesine oybirliğiyle karar verildi.

12.01.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Av. Mustafa Güzeldere'nin başvurusunun İnsan Hakları Araştırma ve Değerlendirme Çalışma Grubu tarafından yanıtlanmasına,

2. Av. Sevim Akad'ın açlık grevlerinde çıkabilecek rahatsızlıklar ile ilgili başvurusu için İnsan Hakları Araştırma ve Değerlendirme Çalışma Grubu'nca Doç. Dr. Hakan Gürvit'ten de görüş alınarak rapor hazırlanmasına,

3. Av. Fatma Karakaş'ın tecavüz ile ilgili başvurusu için İnsan Hakları Araştırma ve Değerlendirme Çalışma Grubu'nca rapor hazırlanmasına,

4. Dr. Serdar Fırat'ın aşı satışı ile ilgili başvurusunun değerlendirilmesinde, eczanelerde soğuk zincirine uyulması konusunda Eczacılar Odası'na bildirimde bulunulmasına,

5. 18 No'lu Takdir Komisyonu için, Dr. Erdoğan Özden, Dr. Sevinç Özgen, Dr. Ercan Duman, Dr. Rıdvan Yılmaz'ın 21 nolu takdir komisyonu için Dr. Erdinç Köksal, Dr. Erdoğan Mazmanoğlu, Dr. Naciye Demirel, Dr. İsmet Sayman'ın isimlerinin bildirilmesine,

6. Özgür Radyo'nun salon talebinin eğitim programı nedeniyle kabul edilmediğine,

7. Asgari ücret ile ilgili spot yazı hazırlanarak Hekim Forumu son sayısına yerleştirilmesine,

8. Dr. Saliha P. Kepekçi'nin asistan olması nedeniyle üyelik dondurma talebinin mevzuata uygun olmadığına,

9. İlkyardım kursu için İlkyardım Yönetmeliğine uygun olarak eğitimci eğitimi ve ilkyardım eğitimi kurslarının düzenlenmesi için, Dr. Hasan Oğan'ın görev almasına,

10. 100'ler meclisi için hazırlık yapılmasına, İTO olarak katılımın sağlanmasına, okunacak bildirgenin hazırlanmasına,

11. 19 Ocak 2003 tarihinde Dayanışma evlerinin düzenlediği yoksulluk toplantısına İstanbul Tabip Odası adına Dr. Bora İnce'nin katılmasına,

14.01.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. TTB işyeri çalışma onayı yönerge çalışması ile ilgili olarak Dr. Faruk Yıldız'ın Dr. Ercan Duman ile görüşerek genel değerlendirme yapılmasına, 24 Ocak tarihine kadar görüşümüzün iletilmesine,

2. İl sosyal Hizmetler Md. Rehabilitasyon Mrk. Asgari ücret tespit komisyonuna Hürriyet Yılmaz ile görüşülerek isminin bildirilmesine,

3. İl Sağlık Müdürlüğü'nün akupunktur tedavisi uygulayan hekim tabelaları ile ilgili başvurusunun HUB ile birlikte değerlendirilerek yanıtlanmasına,

4. Dr.Özlem G. Çetinkaya'nın tazminat hakkı bulunmadığına dair işyeri cevabının Oda avukatı tarafından değerlendirilmesi ile hekime yazı yazılmasına,

5. Dr. Eda Tanrısever'in ihbar süresi beklenmeden başka hekimin işe başlatılması ile ilgili başvurusunun Oda avukatı tarafından değerlendirilmesi ile hekime yazı yazılmasına,

6. İTO Spor Klübü ile Oda ilişkisinin değerlendirilmesi ile 5 milyar tutarındaki harcamalarının karşılanamayacağına, fikstür ödemelerinin yapıldığı ancak diğer harcamalar için etik değerler gözetilerek sponsor bulunması için yazı yazılmasına,

7. Dr. �'ın başvurusu hakkında işleme yer olmadığına,

8. Diyarbakır Tabip Odası Barış, Demokrasi ve Dostluk ödülü için kişi olarak Radikal Gazetesi yazarı Neşe Düzel'in, kurum olarak Barış girişimi'nin adaylığa önerilmesine,

9. İl Sağlık Müdürü'nden randevu alınarak ziyaret edilmesine,

10. E. Köksal'ın hasta karşısında sigara içmeme kampanyası önerisinin Dr. Mesut Kosku ve Dr. Elif Dağlı'ya da iletilerek çalışma yapılmasına,

11. Dr. Coşkun Yorulmaz'ın HUB dosyaları üzerinde malpraktis ile ilgili çalışma yaparak tez hazırlaması için arşivin kullanılmasının kabulüne,

12. Ayşe Uyar'ın başvurusu ile ilgili araştırmanın ek belge isteği ile sürdürülmesine,

13. Hekimlere yönelik basında yer alan haberlerin asılsız olması durumunda yaşanan sorunlar ile ilgili 15 Ocak günü basın açıklaması yapılmasına, Yeni Ufuk Hastanesi ile ilgili haber üzerine yapılan araştırma sonucunda hekimlerin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığından işleme yer olmadığına, konunun basın toplantısında da örneklerle dile getirilmesine,

14. Açlık grevlerinde tıbbi müdahaleyi zorunlu kılmak amacıyla hazırlanmakta olan yasa taslağı üzerinde çalışma yapılmasına,

15. 17 Ocak tarihinde SSK Bakırköy Doğumevi'nde toplantı yapılmasına,

16. 22 Ocak günü Validebağ Öğretmen Hast. Toplantı yapılmasına,

17. 22 Ocak tarihinde Savaşa Hayır Koordinasyonu olarak Odada basın toplantısı yapılmasına,

18. Dr. Şeref Aktaş, Dr. Derya Kılıç Gültekin, Dr. Berna Şenel, Dr. Nafiz Ulaş, Dr. Zeynep Gürbak, Dr. Alev Kural, Dr. Ümran Çetinel, Dr. Murat araz, Dr. Enver Niyazi Çakmak, Dr. Nüket Eroğlu, Dr. Ethem Kavukçu, Dr. Hüsameddin Güzel, Dr. Hakan Rauf Tüfekçi, Dr. Cüneyd Sevinç, Dr. İlker Bulut, Dr. Fatih Ermiş, Dr. Engin Baba'nın üyelik başvurularının kabülüne,

19. Dr. Ender Cevahirefendioğlu'na Pireks Bakır, Dr. Muzaffer Çimen'e Karteks Turizm (OSB), Dr. İsmail Birincioğlu'na Göksu Tarımsal, Dr. Abdullah Velioğlu'na Met-Kon Giyim, Dr. Sevim Taşpınar'a Rasa Radyatör, Dr. Ahmet Atay'a Alarko Carrier (OSB), Dr. Osman Nuri Türkmenoğlu'na Granit Ltd, Dr. Gürsel Veriloğlu'na AHB Etiket Matbaacılak, Dr. Göksel Güldoğan'a Bayındırbank, Dr. Murat Ersöz'e Turkcell İletişim, Dr. Mehmet Veysi Ülgen'e Adesa Deri, Dr. Hayrettin Çolak'a Wurth Otomotiv, Dr. Süha Gönenden'e TNT Lojistik, Dr. Cengiz Gündoğan'a Botaş İstanbul, Dr. Hasan Özcan'a Atlas Pazarlama için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

20. Özel � Hastanesi ile ilgili 08.01.2003 tarihinde çeşitli gazetelerde yayınlanan haberler üzerine tıbbi hata iddiasıyla oluşturulan inceleme dosyasının işlemden kaldırılarak, 15.01.2003 tarihinde bu konu ve medyada yayınlanan haberlerde yer alan tıbbi hata iddialarında medyanın sorumluluğu ile ilgili Odamız toplantı salonunda hastane başhekimi Dr. Ali Aksu ile birlikte basın açıklaması düzenlenmesine,

21. Odamızın 29050 protokol numaralı üyesi Dr. Kartal Hakan Yıldız'ın istifa talebinin kabulüne,

21.01.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. İstanbul Ticaret Odası'nın sağlık sektörünün sorunları ve çözüm önerilerini görüşmek üzere randevu talebinin 28 Ocak tarihinde kabulüne,

2. Çizmeci Gıda Sanayiinin işyeri hekiminin yazdığı reçetelerin SSK İlaç Genelgesi dolayısıyla geçersiz kabul edilmesi üzerine yazmış olduğu yazıya yanıt olarak İY hekiminin işçi sağlığı ve koruyucu hekimlik görevlerinin temel görevleri olduğunun bildirilmesine, İşçi sağlığı ve SSK komisyonları ile birlikte konu hakkında toplantı yapılmasına, İY hekimleri ile birlikte bir toplantı yapılmasına, SMS ile çağrı gönderilmesine, SSK sempozyumuna davet edilmelerine,

3. Dr. Ercan Duman'ın B tipi eğitimler için koordinatör belirlenmesi talebinin kabulüne, eğitimlerde komisyon başkanı ve koordinatörün birlikte sorumluluk almalarına,

4. Dr. � hakkında yapılan başvuru ile ilgili olarak adı geçen hekimlere yazı yazılarak konunun araştırılmasına,

5. Dr. A. Özeren'in başvurusu ile ilgili olarak Risperdal isimli ilacın ruhsatlandırılması konusunda İlaç ve Tedavi Hizmetleri Genel Md. Bilgi alınmasına, TEB konunun bildirilmesine,

6. Eminönü 8 nolu takdir komisyonuna İSİM..... isimlerinin bildirilmesine,

7. Dr. Oğuz Caymaz'ın başvurusuna ek olarak sunduğu dosyanın Dr. Şebnem Korur Fincancı tarafından yeniden incelenerek YK bilgi verilmesine,

8. Ankara Tabip Odası'nın Sigara İle Savaşanlar Vakfı'nın tanıtımını yaptığı cihazla ilgili olarak Dr. Feyza Erkan'dan görüş alınmasına,

9. SSK Güngören Dispanseri'nde çalışan -'a SSK Vakıf Gureba'da tutturulan nöbet ile ilgili hukuk büromuzun çalışma yapmasına, hekimin SSK sempozyumuna davet edilmesine,

10. TTB İşçi Sağlığı Kol toplantısının 1-2 Şubat'ta Odamızda yapılması için salon ayarlanmasına,

11. Hekimlerin Odaya üye olduğunu gösterir belgeler ile Bağ-Kur belgelerinin imzalanması için Bediz Suner'e imza yetkisi verilmesine,

12. Pratisyen Hekim Komisyonumuz ile birlikte 1 Şubat tarihinde Döner sermaye uygulaması üzerine basın toplantısı yapılmasına, Dr. Hasan Oğan'ın görev almasına,

13. Komisyonlardan çalışmaları ile ilgili bilgi istenmesine, yazılı ve sözlü koordinasyonun sağlanmasına,

14. Dr. Serap Yavuz, Dr. Selime Karagöz, Dr. Muzaffer Akıncı, Dr. Vuslat Uzunosmanoğlu, Dr. Samet Serkan Ebil, Dr. Süleyman Ballı, Dr. Filya Kahraman Aydoğan, Dr. Ali Koç, Dr. Celam Karataş, Dr. Sadettin Sezer'in üyelik başvurularının kabulüne,

15. Dr. Rıfat Çergün'e Tekniker Kalıp, Dr. Sami Demir'e Data Form Bilgisayar (OSB), Dr. Gaye Zerrin Aköz'e Adecco Hizmet (OSB), Dr. Reha Alzafer'e Erdal Tekstil, Dr. Vahit Tunalı'ya Hızlı Sistem Bilişim, Dr. Berkant Öztürk'e Avcılar Hayat Hastanesi, Dr. Yüksel Kasapoğlu Confetti Tekstil, Dr. İbrahim Aydın Maınetti Askı, Dr. Hayrettin Rençber'e Kimya Teknik, Dr. Demir Bal'a Tokman Tekstil, Dr. Yusuf Öztürk'e Albim Bilgi İşlem (OSB), Dr. Kadir Keklik'e Atılım İnşaat, Dr. Zafer Mustafa Bulca'ya Gülsan Madeni Eşya, Dr. Ali Kasım Nazlı'ya Alka İnşaat, Dr. Faruk Kaplan'a Matriks Tekstil, DR. Hacı Mehmet Yıldırım'a Efe Cam Sanayi, Dr. Aylin Hande Dalkıran'a Ertürk Tekstil, Dr. Orhan Alan'a Mozaik Yapı Malzemeleri, Dr. İsmail Erbaşı'ya Freshtek Tekstil için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

16. Hastasının teşhisinde ve tedavisinde tıbbi ihmal yaptıkları ve gerçek dışı rapor düzenledikleri iddiasını araştırmak üzere haklarında soruşturma başlatılana Dr. � ve Dr� ile ilgili oluşturulan HUB-199 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

17. Gerçeğe aykırı rapor düzenlediği iddiasını araştırmak üzere hakkında soruşturma başlatılan Dr. � ile ilgili oluşturulan HUB-346 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

18. Hekimliğe yakışmayan davranışta bulunduğu iddiasının araştırılması için hakkında soruşturma başlatılan Dr. � ile ilgili oluşturulan HUB-351 sayılı dosya değerlendirilerek iddia subuta ermediğinden dosyanın işlemden kaldırılmasına,

19. Hastasına zamanında müdahale etmeyerek doğan bebeğin ölümüne neden olmak iddiasının araştırılması için hakkında soruşturma başlatılan Dr. � ile ilgili oluşturulan HUB-328 sayılı fezlekeli dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

20. Meslektaşlarını küçük düşürücü, aşağılayıcı, onur kırıcı tutum ve davranışlarda bulunmak iddiasının araştırılması için hakkında soruşturma başlatılan Dr. � ile ilgili oluşturulan HUB-330 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

21. HUB-337 sayılı dosyada soruşturmacı Dr. �'un talebi dikkate alınarak kendisine tıbbi hata yaptığı iddiasının araştırılması için Dr. �.'un da soruşturma kapsamına alınması için yetki verilmesine,

22. Hastasına onur kırıcı davranışta bulunduğu iddiasını araştırmak üzere hakkında HUB-G-300 sayılı dosya oluşturulan Dr. � ile ilgili hekimin ifadesi ve dosya içeriği değerlendirildiğinde hastane şartlarının hekim-hasta ilişkilerinde bu tür ilişkilere neden olduğu anlaşıldığından, SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'ne bir yazı ile durumun bildirilerek dosyanın işlemden kaldırılmasına,

23. Meslektaşına hakaret etmek ve hekimliğe yakışmayan davranışta bulundukları iddiasının araştırılması için haklarında soruşturma başlatılan Dr. � ve Dr. � ile ilgili oluşturulan HUB-361 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

24. Hastanede pratisyen Hekim olarak çalışan meslektaşlarının mesleklerine ve şahıslarına hakaret ettiği iddiasını araştırmak üzere hakkında soruşturma başlatılan �Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. � ile ilgili oluşturulan HUB-338 sayılı dosya değerlendirilerek, kurum amiri olarak hastanesine yönelik genel sorunları anlatırken, ifadesinde bulunan cümlelerin daha dikkatli seçilmesinin uygun olacağı yönünde uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

25. Hastasının muayenesinde ve laboratuar tetkiklerinin yapılmasında gereken özeni göstermemek ve hastanın tedavisinin uzamasına neden olmak iddiasını araştırmak üzere hakkında soruşturma başlatılan Dr. � ile ilgili oluşturulan HUB-321 sayılı fezlekeli dosya değerlendirilerek tedavide gerekli özenin gösterildiği, tedavi süresinin tıp kurallarına uygun olarak belirlendiği ve laboratuar sonucu alınmasının tedavi süresi üzerine bir etkisi bulunmadığı, ilgili hastaneye laboratuar çalışma düzeni yönünden değerlendirilmesi için uyarı yazısı yazılmasına ve dosyanın bir örneğinin Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

26. - isimli hastanın ameliyatı öncesi, ameliyat sırası ve sonrasında tıbbi ihmal ve/veya hata yapıldığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-299 sayılı dosya ve fezleke değerlendirilerek dosyanın Onur Kurulu'na sevkine,

27. Hastasını bir görüntüleme merkezine yönlendirdiği, filmin farklı bir merkezde çekilmesi nedeniyle hekimin kendisine hekimliğe yakışmayan tavırda bulunduğu iddiasının araştırılması için Dr. � ile ilgili oluşturulan HUB-G-334 sayılı dosya değerlendirilerek hekimin tıbbi tetkik isteklerini reçete kağıdına yazmak konusunda uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

28. Hastasını muayene etmediği ve gereksiz tetkik istediği iddiasını araştırmak üzere hakkında HUB-G-284 sayılı dosya oluşturulan Dr. � ile ilgili olarak yapılan dosya değerlendirilmesinde, Dr�.'ın gerekli tetkikleri istediği ve hastasının hekimin elinde olmayan sebeplerle bekletildiği ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 18. maddesi uyarınca hastasına bakmayı reddettiği anlaşılmakla dosyanın işlemden kaldırılmasına,

29. Dr. � hakkında hastasına gereken özeni göstermediği ve bilgilendirmediği iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-37 sayılı dosya değerlendirilerek iddialar eldeki mevcut belgelerle ispatlanamadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

30. Dr. � hakkında kurmuş olduğu şirket ile hekimler arasında bir hizmet sözleşmesi yaparak TDT'nün 12. maddesini ihlal ettiği iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-180 sayılı dosyada soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. �'un yürütmesine,

31. Kadıköy Vatan Hastanesi'ne - isimli hastaya hatalı tedavi uygulandığı ve yanlış bilgilendirildiği iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-29 sayılı dosyada tedavide gereken özenin gösterildiği anlaşıldığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

32. - isimli hastanın tanı ve tedavisi sırasında hastayı yanlış bilgilendirdikleri ve tıbbi hatalarının olduğu iddiasını araştırmak üzere Dr. � ve Dr. � hakkında oluşturulan HUB-G-283 sayılı dosya değerlendirilerek şikayette söz konusu olan durumun hastanın bilgilendirilmemesinden kaynaklandığı kanısına varılarak hekimlerin yazı ile uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

33. Dr. � ve Dr. � hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptıkları iddiasının araştırılması için oluşturulan HUB-G-197 sayılı dosya değerlendirilerek soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. � ve Dr. �'un birlikte yürütmelerine oybirliği ile karar verildi.

 

28.01.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Abdurrahman Avar Özdemir, Dr. İbrahim Yaman Sağlam, Dr. Kurtuluş Açıksarı, Dr. Banu Tufan, Dr. Mürüvvet Poyraz, Dr. Gülşen Demirel, Dr. Ümit Taşkın, Dr. Erkan Kaya, Dr. Sevin Özdeniz Ergin, Dr. Hüseyin Sert, Dr. Lütfiye Didem Özkazanç, Dr. Cem Gazi, Dr. Yılmaz Canım, Dr. Gökmen Bellur, Dr. Yücel Tıngıl, Dr. Özlem Polat Aytaç, Dr. Nilsen Erdoğan, Dr. Yalçın Erdoğan, Dr. Semra Solak'ın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Yıldıray Demir'e Döksaç Döküm Makine, Dr. Süleyman Yılmaz'a Li Fung Mümessillik, Dr. Elvan Emine Çiflik'e Tamaş Motorlu Araçlar, Dr. Kerem Sami Kaya'ya Kar-Teks Tekstil, Dr. Kerem Sami Kaya'ya Tar - Teks Tekstil, Dr. Zeki Boztaş'a İpaş İplik, Dr. Elif Tümer'e KVK Teknoloji Ürünleri (OSB), Dr. İbrahim Ergün'e Yılaz Makine, Dr. Fatih Özdöl'e Yapı Merkezi İnşaat, Dr. Kemal Murat ünalmış'a Güngör Plastik, Dr. Mahmut Çelik'e Spogi Tekstil, Dr. Adnan Cengiz'e Arpaş Ambarlı (OSB), Dr. Şaduman Öztürk'e Öztay Tekstil, Dr. Devrim Urgun'a Yıldız Kalıp, Dr. Rana Aksu Sakallı'ya Canovate Elektronik, Dr.Rana Aksu Sakallı'ya Ges Elektronik için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

3. TTB Nusret Fişek Ödülü duyurusunun İstanbul Tabip Odası web sitesinden duyurulmasına,

4. TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği kol toplantısı tutanaklarının Dr. Faruk Yıldız tarafından değerlendirilmesine,

5. Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği için Uzmanlık Dernekleri, EPK üyeleri ile bir toplantı düzenlenmesine, Dr. Güray Kılıç'ın görev almasına,

6. Kamu Hastaneleri Başhekimleri ve Sağlık Grup Başkanları ile birlikte yapılacak toplantı için Dr. Güray Kılıç'ın görev almasına,

7. Kartal Sağlık Grup Başkanlığı'nın Samandıra Belediyesi cenaze muayeneleri ile ilgili olarak Belediye hekimi istihdamı konusunda uyarılmasına, hekim istihdamı sağlanıncaya kadar Sağlık Grup Başkanlığı hekimlerinin bu sorumluluğu üstlenmeleri gerekliliği ile ilgili mevzuatın hekimlere bilgi olarak iletilmesine,

8. 14 Mart Sağlık Haftası ile ilgili hazırlıkları Dr. Hasan Oğan'ın komisyon ile birlikte yürütmesine, Ağır Roman oyunu için biletlerin hekimlere indirimli satılarak farkın Oda bütçesinden karşılanmasına, Düzenlenecek etkinlikler için gerekli harcamaların yapılmasına, Dr. Hasan Oğan'ın bu konuda yetkilendirilmesine,

9. Dr. Nurten Güner'in radyologlarla ilgili sonuçlanmış soruşturma dosyalarını incelemek için verdiği dilekçenin kabulüne,

10. 2 Şubat 2003 tarihinde yapılacak olan SSK Sempozyumu ile ilgili çalışmaları Dr. Osman Öztürk'ün yürütmesine,

11. 29 Ocak 2003 tarihinde İstanbul Valiliği afet Yönetim Merkezi toplantısına ODDSH komisyonumuzdan Dr. Mustafa Sercan'ın katılmasına,

12. 29 Ocak 2003 tarihinde Dr. Gençay Gürsoy, Dr. Huri Özdoğan, Dr. Hasan Oğan ve Dr. Faruk Yıldız'ın İl Sağlık Müdürü'nü ziyaret etmelerine,

13. 30 Ocak 2003 tarihinde Devlet Hastaneleri 112 Acil Kurtarma Müdürlüğü ile yapılacak toplantıya Dr. Gençay Gürsoy ve Dr. Ali Çerkezoğlu'nun katılmalarına,

14. 1 Şubat 2003 tarihinde Pratisyen Hekimlik Komisyonu ile birlikte Döner Sermaye uygulamaları ile ilgili basın açıklaması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.


Bu HABERİ Paylaş!