Kasım Ayı


  • Ağustos 23, 2010
  • 8031

 

07.10.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Mustafa Sütlaş'ın Hekim Forumu Dergisi'nin yazıişleri müdürlüğünden istifası üzerine Yayın Kurulu'na kendi aralarından bir yazıişleri müdürü tayin etmelerinin bildirilmesine,

2. Bilgisayar programcısının kalan 1500 USD ücretinin ödenmesine

3. Dr.Mehmet Fadlullah Aksoy, Dr.Mehmet Rıfat Genç, Dr.Ahmet Dinç, Dr.Nükhet Teker, Dr.Süleyman Aktürk, Dr.Tuncel Ersöz, Dr.Günay Göker, Dr.Cennet Erbaş, Dr.Esra Şahinkarakaş, Dr.Hacı Ahmet Koyuncu, Dr.Fikriye Sarıkayalar, Dr.İsmet Çaral, Dr.Seda Akkaya, Dr.Oktay Zeki Özdinç, Dr.Banu Tütüncüler, Dr.Neslihan Gül, Dr.Korkut Kutuata, Dr.Vural Hamzaoğlu, Dr.Kıymet İmbat Kutadgu, Dr.İbrahim Hakkı Aktan, Dr.Hüseyin Deryanı, Dr.Fulya Göksu Özeren, Dr.Sabiha Banu Denizeri, Dr.Erkan Koyuncu, Dr.Aydın Ağdere, Dr.Ali Gürkan Karaaslan, Dr.Ersoy Engin, Dr.Nilüfer Nuriye Şenbecerir'in üyelik başvurularının kabulüne,

4. Dr.Özer Dolunay'ın üyelikten istifa dilekçesinin kabulüne,

5. Dr.Kamil Yalçın'a İKS Turizm Ticaret için, Dr.Meltem Işık'a Çalık Holding (OSB) için, Dr.Musa Günay'a Işınteks Tekstil San. için, Dr.Nurten Elkin'e Gruplar Tekstil (OSB) için, DR.Fatma Filiz Perdar'a Adecco/Seri Bilgi (OSB) için, Dr.Ümit Türkdemir'e Malazlar Kibrit San. için, Dr.Tunç Çelebi'ye İdeteks Giyim San. için, Dr.Aycan Giray Kılıç'a Hakan Çanta San. için, Dr.A.Oğuz Tezcanlı'ya Terroteks Trikotaj San. için, Dr.Numan Bakırcı'ya Trend Kuyumculuk için, Dr.Fatih Budak'a Tekstilya Tekstil San. için, Dr.Kazım Önder Yıldırım'a Avrasya Savunma San. için, Dr.Ahmet Kurt'a Varol Sanayi ürünleri için, Dr.Murat Tokat'a Ekseption Tekstil San. için bundan sonra düzenlenecek eğitim programlarına katılması koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetki belgesi verilmesine,

6. Odamıza Dr. � tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-G-309 sayılı dosya incelendi, Dr. �'un açıklamaları yeterli bulunarak bu doğrultuda dosyanın işlemden kaldırılmasına,

7. Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuruda Özel � Polikliniği'ne ait el ilanı ve kartvizit değerlendirilmiş ve Özel � Polikliniği sorumlu Hekimi Dr. � hakkında serbest hekimlik yaptığı halde Tabip Odası'na bildirmediği gerekçesiyle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9,12 ve 39. maddelerine aykırı davrandığı iddiasıyla soruşturma açılmasına, açılan soruşturmayı Yönetim Kurulu adına resen HUB'un yürütmesine,

8. Odamıza � tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-G-354 sayılı dosya bilirkişi görüşleri alınarak değerlendirildi ve şikayetçinin doğum takibi, eylemi sırasında ve bebek �'in takip ve tedavisinde bilirkişi görüşleri doğrultusunda, tıbbi ihmal ve/veya hata olmadığının belirtildiği, bu sebeple dosyanın kapatılmasına karar verildi.

9. ... tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-G-451 sayılı dosya hekimlerin açıklamaları ve tıbbi kayıtlar doğrultusunda değerlendirildi, iddianın doktorun ücret talebi ile ilgili bölümünün belgelenmesi için somut belgeler elde edilemediğinden dosyanın işlemden kaldırılmasına,

10. Odamıza � tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-G-376 sayılı dosya, tıbbi kayıtlar ve bilirkişi görüşü doğrultusunda değerlendirildi, bilirkişi görüşü doğrultusunda Dr. �'ın � 'un tedavisinde tıbbi ihmal ve/veya hata yapmadığı, bu sebeple dosyanın işlemden kaldırılmasına,

11. Dr. � hakkında�'a uyguladığı tedavide tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı gerekçesiyle oluşturulan HUB-406 dosyasında adı geçen doktor hakkında herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığı, soruşturma dosyasının bir örneğinin özel hastaneleri denetlemekle görevli yetkili mercilere gönderilmesi yönündeki fezleke doğrultusunda işlem yapılarak dosyanın kapatılmasına,

12. Dr. � hakkında ... Sigorta tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB-G-310 sayılı dosya incelendi, bilirkişi görüşü doğrultusunda (rinoplasti ameliyatı esnasında gerektiğinde konka rezeksiyonu ve septoplasti de yapılmakta olduğu) rinoplastinin genel bir kavram olduğunun belirtildiği bu sebeple operatörün sonradan yazdığı raporda tüm ayrıntıları yazarak görevini yaptığının belirtildiği için dosyanın işlemden kaldırılmasına,

13. Odamıza � tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-G-486 sayılı dosya değerlendirildi, şikayete konu olan gazetenin uyarılmasına, Dr. �'nın da bundan sonra halkımızı sağlığı hakkında bilgilendirmek amacıyla bu tür bilgilendirmeler yaparken daha dikkatli olması ve yazı çıkmadan kontrol etmesinin yanlış anlamaları önleyeceği konusunda uyarılmasına karar verildi.

14. Dr. �, Dr. �, Dr. �, Dr. �, ve Dr. � hakkında oluşturulan HUB-413 sayılı dosyanın soruşturması sonucu oluşturulan fezlekeye uyularak dosyanın kapatılmasına,

15. Dr. � hakkında oluşturulan HUB-R-484 sayılı dosya incelendi, adı geçen doktorun açıklamaları yeterli bulunarak dosyanın işlemden kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

oy birliği ile karar verilmiştir.

14.10.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. SSK'da çalışan bazı hekimlerin ek ödemelerinin kesilmesini sağlayan genelgenin iptali için SSK Paşabahçe Hastanesi temsilcimiz Dr.Bora İnce adına dava açılmasına ve davanın hukuk büromuzca takip edilmesine,

2. Dr.Orhan İnce, Dr.Yavuz Sami Salihoğlu, Dr.Orhan Ünal Zorba, Dr.Yavuz Yalçın, Dr.Begümhan Baysal, Dr.İlker Özdemir, Dr.Hakan Gündoğan, Dr.Pınar Pazarlı, Dr.Reşat Memişoğlu, Dr.Rahim Recai, Dr.Yaşar Durak Solak, Dr.Ruhuşen Öznurlular, Dr.Emre Cumhur Baykan, Dr.Serkan Aydoğdu, Dr.Fatma Ustaoğlu, Dr.Ramazan Konkan, Dr.Fahriye Aylin Konkan, Dr.Ayşe Akar İnci, Dr.Timur Yılmaz, Dr.Ali Durmuş, Dr.Demirhan Dıraçoğlu, Dr.Bahadır Kozanoğlu'nun üyelik başvurularının kabulüne,

3. Dr.Murat Mehel'in üyelikten istifa dilekçesinin kabulüne,

4. Dr.Numan Doğu Güner'e Tümsaş Teknolojik Ür. San. için, Dr.Nusret Tuncer'e Büyük Klüp için, Dr.Kamber Göksu'ya Asel Tekstil San. için, Dr.Zehra Baskak'a Serve Kırtasiye (OSB) için, Dr.Hüseyin Arıkan'a Çoban Süt Ürünleri için, Dr.Hüseyin Arıkan'a Sıttnak Uluslar arası Nakliyat için, Dr.Mehtap Narbay'a İstanbul Tekstil San.(OSB) için, Dr.M.Nazmi Algan'a Provus Bilişim Hizmetleri için, Dr.Bekir Erzengin'e Or-Mod Tekstil San. için, Dr.Tevfik Kamil Özgen'e Erişler Gıda San. (OSB) için, Dr.Hayal Özkan Sınav'a Esinti Moda Tekstil San. için, Dr.Hayrettin Yıldız'a Sapro Temizlik Ür.(OSB) için, Dr.Orhan Karaosman'a Divateks Tekstil San. için, Dr.Sadık Bayraktar'a Ets Endüstriyel Temizlik Ür. İçin, Dr.Mustafa Doğan'a Çizmeci Mensucat San. için bundan sonra düzenlenecek eğitim programlarına katılması koşuluyla işyeri hekimliği için yetki belgesi verilmesine,

5. Odamıza yapılan bir başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-R-461 sayılı dosya Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildi. � Sorumlu Hekimi Dr. �'nun konuyla ilgili uyarılmasına ve dosyanın işlemden kaldırılmasına,

6. Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB-G-Y-10022 sayılı dosya Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildi, Dr. � in açıklaması yeterli görülerek dosyanın işlemden kaldırılmasına,

7. Odamıza � tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB-G-333 sayılı dosya değerlendirildi, bilirkişi görüşü doğrultusunda dosyada adı geçen doktorların hastadan yazılı olarak detaylı aydınlatılmış onay belgeleri almaları gerektiği konusunda uyarılmasına ve dosyanın işlemden kaldırılmasına,

8. Dr. � hakkında oluşturulan HUB-G-75 sayılı dosyanın adı geçen hekim Aydın'a nakil olduğu için gerekli işlemin Aydın Tabip Odası tarafından yapılmasına,

8. Odamıza � tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-G-330 sayılı dosya Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildi. Bilirkişi görüşü doğrultusunda Dr. � ve Dr. �'nun hastayı takip ettikleri süreçte gerekli işlemleri yaptıkları, bu nedenle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

9. Odamıza � tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-G-5684 sayılı dosya Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildi. Bilirkişi görüşünde hastaya uygulanana dozda �'in işitme kaybına yol açmayacağının belirtildiği, bu doğrultuda dosyanın işlemden kaldırılmasına,

10. Odamıza � tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-G-168 sayılı dosya Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildi. Bilirkişi görüşü doğrultusunda �'ın ameliyatının yüksek riskli olduğu dikkate alındığından yapılan ameliyatta tıbbi bir hata yapılmadığının belirtilmesi nedeniyle dosyanın kapatılmasına, bilirkişi görüşünün bir örneğinin koruyucu hekimliğin vurgulanması için Sağlık Bakanlığı'na verilmesine,

11. Odamıza İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-G-481 sayılı dosya Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildi. � Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. � hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9 ve 39.maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma açılmasına, açılan soruşturmayı Yönetim Kurulu adına resen HUB'un yürütmesine,

12. Odamızın yaptığı takiplerden � Bülteni Haziran sayısında taksit, avantage nakit puan ve özel koşullar ile ilgili bilgiler verilmesi üzerine Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 31 ve 39. maddelerine aykırı davranıldığı iddiasıyla oluşturulan HUB-R-473 sayılı dosya Yönetim Kurulu tarafından incelendi. Dr. �'nun konuyla ilgili olarak uyarılmasına ve dosyanın işlemden kaldırılmasına,

13. Odamıza yapılan bir başvuru nedeniyle Dr. � hakkında oluşturulan HUB-R-471 sayılı dosya Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildi. İddiaları kanıtlayacak yeterli delil bulunmadığından dosyanın kapatılmasına,

14. Odamıza yapılan bir başvuru nedeniyle Dr. � ve Dr. � hakkında oluşturulan HUB-R-470 sayılı dosya Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildi. İddiaları kanıtlayacak yeterli delil bulunamadığından dosyanın kapatılmasına,

15. Odamıza yapılan bir başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-R-478 sayılı dosyada Dr. � hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9,31 ve 39. maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma açılmasına, açılan soruşturmayı Yönetim Kurulu adına resen HUB'un yürütmesine,

16. Odamıza Zeytinburnu Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan başvuru sonucu oluşturulan HUB-R-482 sayılı dosyada Özel Yeşiltepe Polikliniği Sorumlu Hekimi Dr. � hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9,31 ve 39. maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma açılmasına, açılan soruşturmayı Yönetim Kurulu adına resen HUB'un yürütmesine,

17. Odamıza yapılan bir başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-R-480 sayılı dosya Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildi. � Hospital Hastanesi Sorumlu Hekimi Dr. �'ın konuyla ilgili uyarılmasına ve dosyanın işlemden kaldırılmasına,

18. Odamıza � tarafından yapılan başvuru nedeniyle Dr. � hakkında haksız kazanç sağladığı iddiasıyla yapılan soruşturma sonucu açılan HUB-419 sayılı dosyanın fezlekeye uyularak işlemden kaldırılmasına,

19. Odamıza � tarafından yapılan başvuru nedeniyle Dr. � hakkında soruşturma açılan ancak soruşturmacı tarafından ailesine, belgelerin tamamlanması için ulaşılamadığı ve eldeki belgeler doğrultusunda inceleme kabiliyeti bulunmayan dosyanın işlemden kaldırılmasına,

20. 29.09.2003 tarihli Onur Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu'na sevk edilen HUB-342 no'lu dosyada Dr. � hakkında � Hospital Hastanesi'nde çalıştığını Tabip Odası'na bildirmemiş olması nedeniyle Dr. � ve eylemin işlendiği tarihteki hastane başhekimi hakkında 6023 sayılı Yasa'nın 7.maddesini ihlali gerekçesiyle soruşturma açılmasına, açılan soruşturmayı DR. �'un yürütmesine

21. Hekim Forumu Dergisi Yayın Kurulu'nun ihtiyaç bildirmesi üzerine bir adet digital fotoğraf makinesi alınmasına oy birliği ile karar verildi.

oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

21.10.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. F.Y. isimli vatandaşın dilekçesinin incelenmek üzere İnsan Hakları Komisyonu'na havale edilmesine,

2. Dr.Ozan Andaç Erbil'e Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen saldırı nedeniyle meslektaşımızın hukuki haklarının savunulması için hukuk büromuza yetki verilmesine,

3. Gözaltına alınan bir kişinin uğradığı darp sonucu götürüldüğü Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde tedavisi için kendisinden ücret talep edilmesinin Adalet Bakanlığı'nın ilgili genelgesine aykırı olduğu gerekçesiyle ilgili kişinin avukatlarıyla beraber ortak bir basın açıklaması yapılmasına,

4. İstanbul Üniversitesi'ne ait Baltalimanı Sosyal Tesisleri'nin üniversiteden alınmasına dair hükümetin çabalarına karşı çıkılmasına ve bunun kamuoyuna duyurulmasına,

5. Hekimlerin özlük haklarına yönelik hükümetin yasal düzenlemelerine karşı SSK Paşabahçe Hastanesi'nde bir basın toplantısı düzenlenmesine,

6. Hekim Forumu Dergisi Yazı İşleri Müdürlüğü'nden Dr.Mustafa Sütlaş'ın istifası nedeniyle Dr.Muhammet Can'ın aynı göreve getirilmesine,

7. Dr.Sıtkı Akyon, Dr.İbrahim Baliğ Yağız, Dr.Ahmet Vehbi Köremezli, Dr.Handan Toroslu, Dr.Aykut Akseli, Dr.Ayşe Tolun, Dr.Mustafa Doğan, Dr.Altan Bayar, Dr.Mehmet Emin Enginsu, Dr.Senem Almaç, Dr.Nimet Öz Dörtcan, Dr.Nil Banu Gürsoy, Dr.Koray Altun, Dr.Ahmet Dilek, Dr.Bülent Demir, Dr.Mücahit Yemişen, Dr.Havva Elif Öğüt, Dr.Cem Çomunoğlu, Dr.Demet Ersoylu, Dr.Fatih Işık, Dr.Hayrettin Akan, Dr.Sebahattin Şit, Dr.Serhat Güzeler, Dr.Özlem Yitik, Dr.Mehmet Özgür Beceren, Dr.Zeynet Öztürk, Dr.Aslı Uzer, Dr.Mehmet Akif Çakar, Dr.Ömer Faruk Özer, Dr.Cahit Birdir, Dr.Gürler Akınbingöl, Dr.Gürcan Vural, Dr.Ünsal Arif Turan, Dr.Fatih Burak Efeoğlu, Dr.Şebnem Işık, Dr.Metin Akgün'ün üyelik başvurularının kabülüne,

8. Dr.Yahya Öztür'e Hür-Şah Tekstil San. (OSB) için, Dr.Vahap Mert'e İnsanlığa Hizmet Vakfı için, DR.Salih Kaba'ya TGM Madencilik için, Dr.Aydın Beydilli'ye Viva Tekstil San. için, Dr.Zeki Çavuşoğlu'na Hidrodinamik Gemi San. (OSB) için, Dr.Nevin Kurt Koç'a Özel Başarı Eğitim Kurumları için, Dr.Şener Eryılmaz'a İler Kalıpçılık Makine San. için, Dr.Zeynel Abidin Algül'e Bilim Eğitim Sağlık İnşaat Tic. İçin, Dr.Nehal Erbil Kalkavan'a Diler Holding (OSB) için, Dr.Erdoğan Özden'e Erksan Holding (OSB) için, Dr.Ataç Alparslan'a Belin Triko San. için, Dr.M.Engin Devrez'e Anadolu Endüstrisi (OSB) için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılması koşuluyla İşyeri Hekimliği için Yetki Belgesi verilmesine,

9. Kadıköy büromuzun online bağlantısının güçlendirilmesi için kablolu televizyon ve kablolu televizyon üzerinden yapılan bütün iletişim hizmetlerinden yararlanmak için ilgili kurum veya firmalarla gerekli sözleşmeleri yapmaya veya iptal etmeye personelimizden Süleyman Kopar'ın yetkili kılınmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

27.10.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Ümraniye Birlik Mahallesi Halkevi'nin birkaç yıldır boş olarak bekletilen jandarma karakolunun sağlık ocağı yapılması doğrultusundaki faaliyetlerinin desteklenmesine,

2. Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen yazının değerlendirilmek üzere İnsan Hakları Komisyonu'na havale edilmesi

3. 28 Ekim 2003 tarihinde Sağlık Meslek kuruluşlarıyla TTB'nin eylem programını tartışmak üzere toplantı yapılmasına,

4. 31 Ekim 2003 tarihinde TTB'nin eylem programını kamuoyuna sunmak üzere işçi ve kamu sendikalarının temsilcileriyle beraber basın açıklaması yapılmasına,

5. 3 Kasım Pazartesi günü Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde Temsilciler Kurulu'nun toplanmasına ve hastane bahçesinde yapılacak basın açıklaması ile TTB'nin etkinlik programının açıklanmasına

6. 30 Ekim Perşembe günü Sağlık Müdürlüğü ile görüşülerek 5 Kasım'da yapılacak etkinliğe ilişkin alınacak tedbirlerin görüşülmesine,

7. Dr.Mehmet Halis Tanrıverdi, Dr.Mevlüde Delatioğlu, Dr.Murat Sezer, Dr.Serap Gençer, Dr.Süleyman Kumbasar, Dr.Rıza Reşat Çetinbaş, Dr.Alpaslan Eryılmaz, Dr.Emel Kılıç, Dr.Semra Akıntürk, Dr.Murat Tolga Gürpınar, Dr.Erdoğan Aydınoğlu'nun üyelik başvurularının kabulüne,

8. Dr.Nilüfer Araz'ın istifa talebinin kabulüne,

9. Özel ... Hastanesi Sorumlu Hekimi Dr.... hakkında; dağıtılan el ilanları nedeniyle açılan soruşturma kapsamında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9 ve 39. maddelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-455 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

10. 16.09.2003 tarihli Yönetim Kurulu Kararı gereğince Dr.... hakkında açılan HUB-463 sayılı dosyada olay tarihinde aynı kuruluşta görevli Dr....'in de soruşturma kapsamına alınması için Dr...'a ek yetki verilmesine,

11. Oda'mıza Dr.... tarafından yapılan yapılan başvuruda kendisinin 23.04.2003 tarihinde Özel ... Hastanesi'ndeki görevinden ayrıldıktan sonra hakkında yanlış teşhis koyduğu, gereksiz ilaç yazdığı, hastalara zarar verdiği ve bu nedenle onunla çalışmama kararı aldıkları ifade edilerek deontolojiye aykırı davranıldığı iddiasıyla Dr.... hakkında oluşturulan HUB-G-409 sayılı dosya Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek dosyanın işlemden kaldırılmasına

12. Oda'mıza ... tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-G-128 sayılı dosyanın Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek dosyanın işlemden kaldırılmasına,

13. Oda'mıza ... tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-G-430 sayılı dosya Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek dosyanın işlemden kaldırılmasına,

14. Oda'mıza ... ve ... tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-G-356 sayılı dosya değerlendirilerek ...'in teşhis ve tedavisinde Dr....'nun tıbbi ihmal ve/veya hatası olup olmadığı iddiasıyla soruşturma açılmasına, açılan soruşturmayı Dr....'un yürütmesine,

15. Oda'mıza yapılan bir başvuru üzerine Özel Balkan Hastanesi'ne ait dağıtılan el ilanında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9 ve 39. maddelerinin ihlal edildiği iddiası ile oluşturulan HUB-R-485 sayılı dosya Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek Özel ... Hastanesi Sorumlu Hekimi Dr.... hakkında soruşturma açılmasına, açılan soruşturmayı Yönetim Kurulu adına resen Hekimlik Uygulamaları Bürosu'nun yürütmesine,

16. Dr.... hakkında bildirimsiz serbest çalıştığı iddiası ile oluşturulan HUB-G-438 sayılı dosya Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek adı geçenin 24.07.2003 tarihinde müracaat ettiğinin tespit edilmesi üzerine dosyanın işlemden kaldırılmasına,

17. Beşiktaş Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan başvuru üzerine Özel ... Polikliniği Sorumlu Hekimi Dr.... hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9 ve 39. maddelerinin ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-416 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevkine,

18. Oda'mıza ... tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-G-490 sayılı dosya Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek dosyanın işlemden kaldırılmasına,

19. Sorumlu Hekim ... hakkında Oda'mıza TTB Merkez Konseyi tarafından yapılan başvuru ekinde gönderilen Özel ...'ne ait ilanlar nedeniyle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9 ve 39. maddelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-494 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevkine,

20. Özel ... Hastanesi Sorumlu Hekimi Dr.... hakkında Oda'mıza TTB Merkez Konseyi tarafından yapılan başvuru ekinde gönderilen ilanlar nedeniyle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9 ve 39. maddelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-493 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevkine,

21. Dr.... hakkında; tüp bebek uygulamasında kullandığı bir solüsyonun "embriyo yapıştırma tekniği için kullandığını belirttiği, bu konu ile ilgili olarak Oda'mıza başvuran Dr.... ve Dr.... tarafından gönderilen rapordan anlaşıldığı üzere adı geçenin bilimselliği kanıtlanmamış yöntemlerle tedavi yaptığı, izinsiz araştırma yaparak Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 10, 11 ve 13. maddelerini ihlal ettiği ve 3359 sayılı yasanın 3/4 maddesine aykırı davrandığı iddiasıyla soruşturma açılmasına ve açılan soruşturmayı Dr....'ın yürütmesine,

22. Dr.... ve Dr.... hakkında ... isimli hastanın muayene ve tedavisi esnasında uzmanlık dışı girişimde bulundukları ve usulsüz reçete yazdıkları Dr....'in bildirimsiz serbest çalıştığı ve tıbbi hata yaptığı Dr....'nun kendi yerine bir başka meslektaşını çalıştırdığı iddiaları ile soruşturma açılmasına ve açılan soruşturmayı Dr....N'ın yürütmesine,

23. Dr.... hakkında, ... isimli hastasına uyguladığı tedavi sırasında çıkardığı materyali patolojiye göndermediği ve tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasıyla soruşturma açılmasına ve açılan soruşturmayı Dr....'ın yürütmesine,

24. İstanbul Tabip Odası'na ...'in başvurusu nedeniyle oluşturulan HUB-G-482 sayılı dosya Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek Dr....'ün açıklaması doğrultusunda dosyanın işlemden kaldırılmasına,

25. İstanbul Tabip Odası'na ... tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-G-484 sayılı dosya Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek Dr....'in açıklamaları doğrultusunda dosyanın işlemden kaldırılmasına,

26. Oda'mıza ... tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-G-446 sayılı dosya incelendi. Dr.... hakkında ...'in teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasıyla soruşturma açılmasına ve açılan soruşturmayı Dr....'un yürütmesine,

27. Oda'mıza ... tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-G-355 sayılı dosya değerlendirilerek ...'in sezeryan ameliyatı sırasında batın içinde yabancı cisim unutarak tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasıyla soruşturma açılmasına, açılan soruşturmayı Dr....'in yürütmesine,

28. Oda'mıza Türk Patoloji Derneği tarafından yapılan başvuru nedeniyle Dr.... hakkında oluşturulan HUB-G-462 sayılı dosya Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildi. Açıklamaları doğrultusunda Dr....'ın uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

29. Oda'mıza yapılan bir başvuru nedeniyle Dr.... hakkında oluşturulan HUB-470 sayılı dosya Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildi. Açıklamaları doğrultusunda Dr....'nun uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

30. Oda'mıza İstanbul Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru nedeniyle Dr.... ve Dr.... hakkında oluşturulan HUB-G-337 sayılı dosyada İstanbul ilinde Tabip Odası'na bildirmeden serbest hekimlik yaptığı, ... Optik adlı kuruluşun yönlendirdiği hastalara baktığı, hasta ücretlerini adı geçen kuruluşa ödedikleri iddialarıyla soruşturma açılmasına, açılan soruşturmayı Dr....'in yürütmesine,

31. Oda'mıza TTB Merkez Konseyi tarafından gönderilen bir başvuruda çeşitli gazetelerde çıkan reklamları nedeniyle ... Hastanesi, ... Tıp Merkezi, ... Hastanesi'nin sorumlu hekimleri hakkında oluşturulan dosyanın incelenmesi sonucu adı geçenler hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9,39 ve Özel Hastane Yönetmeliği'nin 60. maddelerini ihlal ettikleri iddiasıyla soruşturma açılmasına açılan soruşturmayı reisen HUB'un yürütmesine,

32. Oda'mıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan bir başvuru nedeniyle oluşturulan dosya Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildiğinde Özel ... Hastanesi Sorumlu Hekimi Dr.... hakkında bildirimsiz hekim çalıştırdığı ve ilçenin değişik yerlerine "Ücretsiz Göz Muayenesi Yapılmaktadır" ibareli bez afişler asarak Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9,31,39 ve 42. maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma açılmasına, açılan soruşturmayı reisen HUB'un yürütmesine,

33. Oda'mıza Bakırköy Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-G-293 sayılı dosyada ruhsatsız sağlık kuruluşu çalıştırdığı ve Tabela Yönetmeliği'ne aykırı davrandığı iddia edilen Dr....'un gerekli düzenlemeleri yapmış olduğunun bildirilmesiyle dosyanın kapatılmasına,

34. Oda'mıza Maltepe Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-R-499 sayılı dosya incelendi. İstanbul ... Tıp Merkezi sorumlu hekimi Dr. ... hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9,31 ve 39. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına, açılan soruşturmayı reisen HUB'un yürütmesine,

35. Oda'mıza ... tarafından yapılan bir başvuruda ... adlı hastayı kovduğu iddia edilen Dr.... hakkında oluşturulan HUB-G-264 sayılı dosyanın kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

oy birliği ile karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!