Aralık Ayı


  • Ağustos 23, 2010
  • 8343

 

02.12.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Wyeth İlaç Firması'ndan gelen anti depresanlar ile ilgili değerlendirme yazılarının web sitemizde yayınlanmasına dair talep yazısı hakkında görüş almak üzere Dr.Kaan Arslanoğlu'na başvurulmasına, görüşün olumlu olması halinde web sitesine konulmasına,

2. Türk Radyoloji Derneği'nin üyeleriyle toplantı yapmak için toplantı salonu talebinin kabul edilmesine,

3. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı'ndan Oda'mıza üye mezunlarının isim listesinin kendilerine verilmesi talebinin kabulüne,

4. Türk Tabipleri Birliği'nin başvurusu üzerine ilimizde uygulanan asgari ücret katsayısının 2004 yılı ilk dönem için %20 arttırılması önerisinin iletilmesine,

5. Türk Tabipleri Birliği'nin 24 Aralık 2003 tarihinde "bir günlük sağlık hizmeti sunmama" etkinliğini değerlendirmek üzere temsilciler kurulunda görüşülmesine,

6. 14 Aralık Pazar günü işyeri hekimlerine yönelik sigara bıraktırma semineri için gereğinin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

7. Dr.Seyithan Kahraman, Dr.Hülya Güvenir, Dr.Harun Karabulut, Dr.Halnur Köse, Dr.Çile Kalınç, Dr.Günay Savaş, Dr.Sevgi Tongal Orcan, Dr.Abdülhak Hamit Karayağız, Dr.Bekir Murat Çınar, Dr.Burak Çevirgen'in üyelik başvurularının kabulüne,

8. Dr.Necla Alkor'a Dünya Ticaret Merkezi (OSB) için, Dr.Hüsnü Mert Arınalp'e İstanbul İçme Suyu için, Dr.Hasan Yirik'e Borusan Birleşik Boru San. için, Dr.Hüdai Çetin'e Ayko İç Giyim San. için, Dr.Nimet Selmanoğlu'na Memteks Tekstil San. için, Dr.Aslı Yıldız Çaycı'ya Shaya Mağazacılık için, Dr.A.Savaş Sanin'e Selçuk Ecza Deposu için, Dr.İ. Etem Şanlıer'e Yalçın Makine San. için, Dr.Tülin Tuncer'e Taşdildiren Çelik Kons. San. için, Dr.Mehmet Sait Tansev'e Ulkar Holding için, Dr.Orhan Alan'a Barbo Giyim/Ser Giyim (OSB) için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetki belgesine verilmesine
oy birliği ile karar verildi.

 

09.12.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. İstanbul Valiliği'nin İnsan Hakları Günü dolayısıyla düzenlediği kutlama törenine temsilen Dr.Osman Öztürk'ün katılmasına,

2. Türkiye Bilimler Akademisi'nin "Türkçe Tıp Terimleri" çalışmasına temsilen Dr.Süleyman Özyalçın'ın katılmasına,

3. Emekli Hekimler Komisyonu'nun dayanışma amacıyla düzenlediği yemekli toplantı için gereğinin yapılmasına,

4. Hekim Forumu Dergisi'nin sahibi ve yazı işleri müdürlüğü değişiminin ilgili resmi makamlara süresi içinde bildirilmemesi nedeniyle gelen ön ödeme emri gereğince 10 milyar 600 milyon TL para cezasının ödenmesine,

5. Hükümetin yaptığı yasal düzenlemeler konusunda meslektaşlarımızı bilgilendirmek maksadıyla Şişli Etfal, Süreyya Paşa SSK, Taksim Devlet ve Haydarpaşa Numune hastanelerinde toplantı yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

6. Dr.Nesip Mustafa Merter, Dr.Cemile Banu Coşar, Dr.Ümit Kaya, Dr.Ayşe Özlem Akkurt, Dr.Mehmet Reçper, Dr.Saadet Erdem, Dr.Muhsin Salkaya, Dr.Adem Sezen, Dr.Serhan Kaya, Dr.Kasım Tuğrul Üstündağ, dr.Nesrin Dinç, Dr.Mualla Biçer, Dr.Dilek Çubukçu, Dr.Hüseyin Murat Mutuş, Dr.Tümnur Öztürk, Dr.Beliz Ceyda Belli, Dr.Ufuk Çaydaşi, Dr.Cenk Üreyen, Dr.Arman Vukotiç, Dr.Bora Karaali'nin üyelik başvurularının kabulüne,

7. Dr.Sedat Semih Eski'nin istifa dilekçesinin kabulüne,

8. Ferişte Zuhal Temel Bilecen'e Paşabahçe Mağazaları için, Dr.Buhara Sultan Güney'e İnpro Tekstil San. için, Dr.Ümit Demirci'ye Enişte Tekstil San. için, Dr.Fahri Süheyl Eldem'e Assan Demir ve Saç San. için, Dr.Dengtaf Solduk'a Dekor Cam San. için, Dr.İlker Gazi'ye Öran Triko Konfeksiyon için, Dr.Gürhan Çelik'e Volvo Otomotiv Tic. İçin, Dr.Mario Rogenbuke'ye Fransız Fakirhanesi için, Dr.Hatice Nilüfer Gürsoy'a Bayer Türk Kimya San. için, Dr.Ekrem Aksoy'a Beyaz Tekstil Ürünleri için, Dr.Ayşe İkien Koçyiğit'e Yapı Merkezi İnşaat için, Dr.İsmail Alpan Üstek'e PNS Gıda San.(OSB) için, Dr.Yıldırım Özel'e Doğuş Holding (OSB) için, Dr.Fahri Dündar Sadıklar'a Doğuş Holding (OSB) için, Dr.Kıymet Tokat'a Asil Ahşap Ofis işyeri için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetki belgesi verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

9. Oda'mıza İstanbul Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine, Özel ... Hastanesi Sorumlu Hekimi Dr.... hakkında oluşturulan HUB-488 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevkine,

10. Oda'mıza ... tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-G-496 sayılı dosya Yönetim Kurulu'nda değerlendirilerek doktorların açıklamaları ve tıbbi belgeler doğrultusunda dosyanın işlemden kaldırılmasına,

11. Oda'mıza Dr.... tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB-G-519 sayılı dosya Yönetim Kurulu'nda değerlendirilerek Dr....'ın açıklaması doğrultusunda dosyanın işlemden kaldırılmasına, adı geçen meslektaşlarımıza Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 37. maddesi kapsamında hareket etmeleri yönünde uyarı yapılmasına,

12. Oda'mızın basından yaptığı takiplerde 06.b11.2003 tarihli Günaydın Gazetesi Venüs ekinde yayınlanan "Lazer Epilasyon Nedir?" başlıklı yazı nedeniyle ... Hastanesi Sorumlu Hekimi Dr.... hakkında oluşturulan HUB-R-502 sayılı soruşturma dosyasının Onur Kurulu'na sevkine,

13. Oda'mıza ... tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-G-514 sayılı dosyanın Dr....'ın açıklamaları doğrultusunda kapatılmasına,

14. Oda'mıza Dr.... tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-G-500 sayılı dosya Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek doktorların Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 37. maddesi doğrultusunda uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

15. Oda'mıza ... tarafından yapılan başvuru nedeniyşle oluşturulan HUB-G-510 sayılı dosyada şikayetçinin şikayetinden vazgeçtiğini belirtir dilekçesi üzerine işlemden kaldırılmasına,

16. 16.09.2003 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Dr.... hakkında soruşturma açılan dosyanın adı geçen kişi askere gittiği için ulaşılamadığı gerekçesiyle iade edildiği bu nedenle dosyada işlem yapılamayacağı için dosyanın işlemden kaldırılmasına,

17. Oda'mıza ... tarafından yapılan sbaşvuru üzerine oluşturulan HUB-G-494 sayılı dosya Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildi. Doktorların açıklamaları doğrultusunda dosyanın işlemden kaldırılmasına,

18. Oda'mıza İstanbul il Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuruda ...'a yaptığı "Lasik" operasyonunda Dr.... tarafından tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasıyla soruşturma açılmasına açılan soruşturmayı Dr....'ın yürütmesine,

19. Oda'mıza Dr.... tarafından yapılan başvuruda Özel ... Hastanesi tarnafından "ücretsiz Gebe Muayenesi" yapıldığının belirtildiği, kart dağıtıldığı iddia edilmektedir.

20. Özel ... Hastanesi Sorumlu Hekimi Dr.... hakkında Tıbbi Deontoloui Tüzüğü'nün 8,9,31 ve 39. maddelerine aykırı davrandığı iddiasıyla soruşturma açılmasına açılan soruşturmayı resen HUB'un yürütmesine,

21. Oda'mıza yapılan bir başvuru nedeniyle otobüs duraklarındaki reklam panolarına ilan veren Özel ... Hastanesi Sorumlu Hekimi Dr.... hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9 ve 39. maddelerine aykırı davrandığı iddiasıyla soruşturma açılmasına açılan soruşturmayı resen HUB'un yürütmesine,

22. Oda'mıza Maltepe Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan başvuru ve ekinde gönderilen pankart ve ilan, afiş fotoğrafları nedeniyle ... Tıp Merkezi Sorumlu Hekimi Dr.... hakkında açılan soruşturma sonunda oluşturulan dosyanın Onur Kurulu'na sevkine,

23. Yönetim Kurulu 21.10.2003 tarihli toplantısında, HUB 481 sayılı dosya değerlendirilerek soruşturmacı olarak atanan Dr....'ın yoğun işleri nedeniyle iade ettiği dosyaya soruşturmacı olarak Dr....'in atanmasına,

24. Oda'mıza yapılan bir başvuru üzerine Özel ... Hastanesi Sorumlu Hekimi Dr.... hakkında açılan soruşturma sonucunda oluşturulan HUB-R-485 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevkine,

25. Oda'mıza ... tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-G-491 sayılı dosya değerlendirildi, Dr.... hakkında ...'in teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve-veya hata yaptığı iddiasıyla soruşturma açılmasına, açılan soruşturmayı Dr....'ın yürütmesine,

26. Oda'mıza ... tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB-G-498 sayılı dosya YÖNETİM Kurulu tarafından değerlendirildi. Dr.... ve Dr.... hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptıkları gerekçesi ile soruşturma açılmasına açılan soruşturmayı Dr....'in yürütmesine,

27. Oda'mıza ... tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-G-428 sayılı dosya değerlendirildi. Dr...., Dr...., Dr.... hakkında ... ve ...'ın takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasıyla soruşturma açılmasına, açılan soruşturmayı Dr....'in yürütmesine,

28. Oda'mıza ... tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-G-424 sayılı dosyada Dr....'un tabelalarını yönetmeliğe uygun hale getirdiğinden dolayı dosyanın işlemden kaldırılmasına,

29. Oda'mıza ... tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-G-322 sayılı dosya değerlendirildi. Hastanın gereksiz yere yoğun bakımda tutulmadığı, gerekli tıbbi tedavinin yapıldığı anlaşıldığından dosyanın işlemden kaldırılmasına, şikayetçinin fatura ve maddi işlemler konusunda vergi dairesine başvurmasının belirtilmesine karar verildi.

30. İstanbul Tabip Odası'na ... tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB-G-476 sayılı dosya incelendi. Adı geçen Dr.... ve Hastane Sorumlu Uzmanı Dr....'nın uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

16.12.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Hükümetin Sağlık Politikaları konusunda meslektaşlarımızı bilgilendirmek üzere Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde toplantı yapılmasına,

2. Dr.Sembol Türkmen'in dilekçesi için UEÇG'den görüş alınmasına,

3. Dr.... hakkında yapılan bir şikayet üzerine üyemizin part-time çalışıp çalışmadığı konusunda kurumuna bilgi vermesi yönünde kendisine yazı yazılmasına,

4. Bazı tutukluların yaşadıkları sağlık sorunlarının çözümü konusunda Oda'mızdan yardım talep etmeleri üzerine ilgili cezaevlerinin hekimleriyle görüşme yapılmasına,

5. Dr.Turabi Yerli'nin işyeri hekimlerine sigara bıraktırma seminerine hazırlık çalışmaları sırasında yaşanan aksaklıklara ilişkin uyarılarını dikkate alarak yönetim kurulu ve komisyon çalışmalarının koordinasyonuna özen gösterilmesine,

6. Bazı yayın organlarında hakkında çıkan saldırı mahiyetindeki yazılar nedeniyle KESK'in yapacağı basın açıklamasına katılınmasına,

7. Dr....'in, Dr....'in vefatında hekim hatası olduğu gerekçesiyle yaptığı başvurunun akibeti hakkında Onur Kurulu'ndan bilgi istenmesine,

8. İşyeri hekimlerini yeni yönetmelik hakkında bilgilendirmek üzere 23 Aralık 2003 tarihinde bir toplantı yapılmasına,

9. Dr.Burçak Varlı, Dr.Kerim Nurihaliçi, Dr.Tonguç Arslan, Dr.Ebru Kaya Banı Tahmaseb, Dr.Hatice Hale Uyguçgil, Dr.Gökçe Al, Dr.Mehmet Davut Toklu, Dr.Serhat Mutlu, Dr.Burcu Sarıca, Dr.Sibel Erdamar, Dr.Celalet Zeynep Başar, Dr.Ayşe Hümeyra Özkan, Dr.Hüseyin Ağtaş, Dr.Dinçer Kadıoğlu'nun üyelik başvurularının kabulüne,

10. Dr.Mehmet Yılmaz'a Nimet Gıda San. için, Dr.Bülent Hot'a Baytur İnşaat San.(OSB) için, Dr.Işıl Kibar'a Özel Halkalı Sağlık Tesisleri için, Dr.Mustafa Çalışkan'a Kötter Güvenlik Hizmetleri için, Dr.Yalçın Büyük'e Yuba Giyim San. için, Dr.Fahri Süheyl Eldem'e Assan Demir San.(Kartal) için, Dr.Mustafa Diken'e İstanbul Princess Oteli için, Dr.Necdet Filiz'e Sinangini Matbaacılık (OSB) için, Dr.Yüksel Çamyar'a Ağar Egzos San. (OSB) için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetki belgesi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

23.12.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Özgür Yücel, Dr.Niyazi Özden, Dr.Fatma Gülhan, Dr.Gülsen Kızılocak, Dr.Gökay Reyhan, Dr.Fatma Burcu Sönmez, Dr.Ahmet Sönmez, Dr.Abdullah Cevahir, Dr.Metin Alış, Dr.Şükriye Alayurt, Dr.Mehmet Anıl Burkut, Dr.Serkan İşgören'in üyelik başvurularının kabulüne,

2 Dr.Hüseyin Topçubaşı'nın istifa dilekçesinin kabulüne,

3. Dr.Hüseyin Tırman'a Service Master Yönetim (OSB) işyeri için, Dr.İbrahim Ergün'e Yılmaz Makine San. için,Dr.Yasemin Gök'e Tekofaks Elektronik San. için, Dr.Mehmet Salih Çagine'ye Kayra Tekstil San. için, Dr.Sevda Aydın'a Organon İlaçları A.Ş. için, Dr.Yasemin Savaş'a Tilbe Gıda San. için, Dr.Lütfiye Demirer'e Ortaköy Princess Oteli için, Dr.İnayet Kutsal'a Tekboy Tekstil San. için, Dr.Ayturan Ateşin'e Tanrıverdi Dokuma San. için, Dr.Ayturan Ateşin'e Pam-Pak Medikal Temizlik şirketi için, Dr.Kıymet Tokat'a Asil Ahşap Ofis Mobilyaları için, Dr.Semanur Babacan'a Praktiker Yapı marketleri için, Dr.Berivan Bingöl'e Evpa Pazarlama (OSB) için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetki belgesi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

30.12.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1.Hekimlik Uygulamaları Bürosu'nda takip edilen soruşturma dosyalarında bilgisinden yararlanmak üzere Dr.Celalettin Cengiz'in danışman hekim olarak görevlendirilmesine,

2.Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Osman Öztürk'ün Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa dilekçesinin kabulüne,

3.Dr.Orhan Dörttepe'nin işyeri hekimliği ile ilgili sorunlarını içeren dilekçesinin hukuk bürosuna sevkine,

4.Dr.Ahmet Hilmi Kaya, Dr.Gülsüm Daş, Dr.Mustafa Tamer Yasa, Dr.Rüçhan Mutlu, Dr.Özgür Aydın, Dr.Gülhatun Kılıç, Dr.Ahmet Bicik, Dr.Serpil Topuz, Dr.Ali Özer, Dr.Osman Usmanbaş, Dr.Emine Kızılay, Dr.Abdurrahman Hüseyin, Dr.Muzaffer Gökhan Kahraman'ın üyelik başvurularının kabulüne,

5. Dr.Reşit Hatip, Dr.Feyza İnceköy Girgin, Dr.Atila Güngör, Dr.Ayten Ünal'ın istifa dilekçelerinin kabulüne,

6. Dr.Metin Akgün'e Aygaz A.Ş. için, Dr.Djamillia Kılıç'a Avrasya Özmuteks için, Dr.Mahmut Yavuz'a Yücel Tekstil için, Dr.Devrim Bilgen'e Serfil İplik San. için, Dr.Hüseyin Kuytak'a Albayraklar İnşaat için, Dr.Özcan Peksoy'a Esen Mikronize için, Dr.Ayşe Özden Özşen'e Kraft Gıda San. için, Dr.Cenk İlham'a Makine Banyo için, Dr.Tümer Ulus'a Baklavacı Güllüoğlu Gıda San. için, Dr.S.Günkut Bulut'a Evita Tekstil San. için, Dr.Serpil Alan'a Türker Transport için, Dr.Mansur Türkmen'e Türker Nakliyat (OSB) için, Dr.Mustafa Erdem'e Halkalı 2.Etap için, DR.Evin İşgör Tilki'ye Tibet İthalat (OSB) için, Dr.Ferişte Zuhal Temel'e Paşabahçe Cam Sanayi (OSB) için, Dr.Aydın Kıvanç'a Plastik Elektromekanik (OSB) için, Dr.Adem Sezen'e Tuna Örme Sanayi için, Dr.Nilgün Arıkan Başaran'a Ceren Tekstil San. için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılması koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetki belgesi verilmesine

7.İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu'na ...'nun yaptığı başvuru üzerine oluşturulan HUB-G-516 sayılı dosyada adı geçen hekimin açıklamaları yeterli bulunarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

8.İstanbul Tabip Odası'nın Yönetim Kurulu'nun ...'in yaptığı başvuru üzerine oluşturulan HUB-G-502 sayılı dosyada alınan bilirkişi görüşünde yapılan uygulamanın yeterli ve uygun olduğunun belirtilmesi nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

9.İstanbul Tabip Odası'nın Yönetim Kurulu'na ...'ın yaptığı başvuru üzerine oluşturulan dosyada Yönetim Kurulu tarafından incelendi, adı geçen iki hastanede de hastaya konulan teşhisini aynı ancak tedavide bir hastanede takip diğerinde operasyon önerildiği bu öneriler doğrultusunda adı geçen hastanın kendi kararını verebileceği, bu nedenle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

10.İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu'na ... tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB-G-188 sayılı dosyada şikayet edilen Dr....'in vefat etmesi nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

11. İstanbul Tabip Odası'nın basından yaptığı takiplerden Dr... hakkında oluşturulan HUB-G-528 sayılı dosya değerlendirildi. Adı geçenin reklam konusunda ve bildirim yapması konusunda uyarılmasına ve dosyanın işlemden kaldırılmasına,

12.İstanbul Tabip Odası'nın basından yaptığı takiplerde ... sorumlu hekimi Dr.... hakkında oluşturulan HUB-G-512 sayılı doksya değerlendirildi. Adı geçenin reklamlar konusunda uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

13.İstanbul Tabip Odası'na Beşiktaş Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan başvuruda Dr....'nin bildirimsiz serbest hekimlik yaptığı, tabela yönetmeliğine aykırı davrandığı iddiasıyla soruşturma açılmasına, açılan soruşturmayı resen HUB'un yürütmesine,

14.İstanbul Tabip Odası'na ... tarafından yapılan başvuru Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek, Dr..., Dr....'ın dahiliye uzmanı oldukları halde Kardiyoloji uzmanlarının yapması gereken işlemleri uyguladıkları ve kendilerini kardiyoloji uzmanı tanıttıkları, Dr....'ın ise Kardiyoloji ABD Başkanlığı yaptığı ve bu uygulamalara göz yumduğu iddialarıyla soruşturma açılmasına ve açılan soruşturmayı Dr....'un yürütmesine,

15.İstanbul Tabip Odası, ... ve ailesi tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosyada Dr....'a uzmanlık dışı girişimde bulunduğu iddiasıyla soruşturma açılmasına, açılan soruşturmayı Dr....'in yürütmesine,

16.İstanbul Tabip Odası'na ... tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB 510 sayılı dosyası incelendi. ... Çocuk Hastalıkları ABD doktorlarının hakkında, ...'nın teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve/veya hata yaptıkları iddiası ile soruşturma açılmasına, açılan sorkuşturmayı Dr....'ın yürütmesine

17.İstanbul Tabip Odası'nın basından yaptığı izlemelerde ... Gazetesi'nin 02.08.2003 tarihli nüshasında yayınlanan "Okurlarımıza ücretsiz göz ameliyatları" başlıklı Özel ... Hastanesi'ne ait haberde Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9,.31 ve 39. maddelerini ihlal edildiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına ve açılan soruşturmayı resen HUB'un yürütmesine,

18.İstanbul Tabip Odası'nın basından takip ettiği haberlerde 28.12.2003 tarihli ... Gazetesi'nin 21. sayfasında yayınlanan haberde ... Hastanesi Sorumlu Hekimi Dr.... hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9 ve 39. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına ve açılan soruşturmayı resen HUB'un yürütmesine,

19. Dr....'un 30.12.2003 tarihli başvurusu değerlendirilerek HUB-461- kapsamında Dr....'ın da klinik sorumlusu olarak soruşturma kapsamına alınmasına,

20.Avcılar Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan başvuru değerlendirilerek Özel ... Hastanesi'ne ait broşürlerin Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9, ve 39. maddelerine aykırı olduğu iddiasıyla Sorumlu Hekim hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmayı resen HUB'un yürütmesine,

21.Oda'mıza ... tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB-G-508 sayılı dosyada Dr.... hakkında adı geçen hastanın ameliyatında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasıyla soruşturma açılmasına, açılan soruşturmayı Dr....'in yürütmesine,

22.Oda'mıza ... tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB-G-509 sayılı dosya değerlendirildi, Dr.... hakkında hastasının teşhis ve tedavisinde tıbbi hata yaptığı, bildirimsiz serbest çalıştığı Özel ... Hastanesi Sorumlu Hekimi ...'ın kayıt tutulmasını sağlamadığı gerekçesiyle soruşturma açılmasına ve açılan soruşturmayı Dr....'un yürütmesine,

23.TTB tarafından Oda'mıza yapılan başvuru değerlendirilerek 2003 Ekim ayında çeşitli gazetelerde "Zeliha'nın ihmali soruşturulacak" vb. başlıkları ile yayınlanan haberler üzerine Dr....'ın ...'un tetkik ve tedavisini yapmadan sevk ettiği, Dr....'nın 1219 sayılı yasanın 10.maddesine aykırı davrandığı, Dr....'nın bildirimsiz serbest çalıştığı, uzman olmadığı halde uzmanmış gibi davrandığı ve adı geçen hastaya gerekli müdahaleleri yapmadan sevk ettiği gerekçesi ile soruşturma açılmasına ve açılan soruşturmayı Dr....'ın yürütmesine,

24.... tarafından yapılan başvuru üzerine olşturulan dosyada ... Merkezi Sorumlu Hekimi Dr....'un merkezde yabancı uyruklu ve Tabip Odası'na kaydı olmayan hekim çalıştırdığı ve sorumlusu olduğu merkezde ilaçlı film çekilirken ölen ...'e gerekli tıbbi müdahaleyi yapmayarak tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasıyla soruşturma açılmasına, açılan soruşturmayı Dr....'in yürütmesine,

25.Oda'mızın basından yaptığı takiplerde ... Hastanesi ile ilgili 19 Aralık 2003 tarihli gazetelerle birlikte ek olarak verilen "Bir yükselişin öyküsü" başlığı ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9,39. maddeleri ihlal ettiği gerekçesiyle ... Sorumlu Hekimi Dr...., ... Sorumlu Hekimi Dr...., ... Sorumlu Hekimi Dr...., ... Hastanesi Sorumlu Hekimi Dr.... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmayı HUB'un resen yürütmesine,

26.Oda'mıza ... vekili Av.... tarafından yapılan başvuru nedeniyle Dr...., Dr...., Dr...., Dr.... hakkında ... isimli hastanın teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve/veya hata yaptıkları iddiasıyla yapılan soruşturma sonucunda oluşturulan HUB-326 sayılı dosyanın işlemden kaldırılmasına,

27.Oda'mızın basından yaptığı izlemelerde 19.10.2003 ve 02.11.2003 tarihli ... Gazetesi Altın Fırsatlar sayfalarında yer alan ... Mek.'ne ait ilanda Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9 ve 39. maddelerinin ihlal edildiği iddiasıyla ... M. Sorumlu Hekimi Dr.... hakkında yapılan soruşturma sonucunda oluşturulan HUB-R-503 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevkine,

28.Oda'mızca basından yapılan izlemelerde 23.07.2003 tarihli ... Gazete'de yer alan Özel ... Merkezi'ne ait ilanda Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9 ve 39.maddelerinin ihlal edildiği iddiasıyla Özel ... Tıp Merkezi Sorumlu Hekimi Dr.... hakkında yapılan soruşturma sonucunda oluşturulan HUB-R-507 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevkine,

29.Oda'mızca basından yapılan izlemeler sonucunda 19.10.2003 tarihli ... Gazetesi Altın Fırsatlar sayfasında yayınlanan ... Merkezi Tic.Ltd.Şti.'ye ait ilanda Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9 ve 39. maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla ... Ltd.Şti Sorumlu Hekimi Dr.... hakkında yapılan soruşturma sonucunda oluşturulan HUB-R-501 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevkine,

30.Odamızın basından yaptığı incelemelerde 9.11.2003 tarihli ... Gazetesi'nin ... ekinde yayınlanan Özel ... Hastanesi'ne ait ilanda TDT'nün 8.9.ve 39. Maddelerini ihlal ettikleri iddiasıyla Özel ... Hastanesi sorumlu hekimi Dr. ... hakkında yapılan soruşturma sonunda oluşturulan HUB-R-514 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevkine.

31.Odamıza yapılan bir başvuruda 15.10.2003 tarihli ... Gazetesi'nde yayınlanan Özel ... Hastanesi'ne ait ilanda Tıbbı Deontoloji Tüzüğü'nün 8.9. ve 39.Maddelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle Özel ... Hastanesi sorumlu hekimi Dr. ... hakkında yapılan soruşturma sonunda oluşturulan HUB-R-508 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevkine.

32.Odamıza Beşiktaş SGB tarafından yapılan başvuru üzerine Özel ... Merkezi'ne ait bilboardlarda yer alan ilanlarda Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8 ve 9.Maddeleri ve 1219 sayılı yasanın 24.mad., Mes. Etiği Kuralların 11.Mad. aykırı olduğu gerekçesiyle Özel ... Merkezi sorumlu hekimi Dr.... hakkında yapılan soruşturma sonunda oluş. HUB-R-513 sayılı dosyanın. Onur Kurulu'na sevkine.

33.Odamızın basından yaptığı izlemelerde 19.10.2003 tarihli ... Gazetesi'nin 30.sayfasında yayınlanan ... Merkezi'ne ait ilanda ve internet sitesinde ... sorumlu hekimi Dr. ...'ın Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8.9.ve 42.Maddelerinin ihlal ettiği gerekçesiyle adı geçen merkezin sorumlu hekimi Dr. ... hakkında yapılan soruşturma sonunda oluş. HUB-R-323 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevkine.

34.Odamızın Dr. ... hakkında aynı anda iki yerde birden serbest meslek faaliyetinde bulunduğu gerekçesiyle yapılan soruşturma sonunda oluşturulan fezlekeye uyularak, durumun yasal mevzuata uygun hale getirildiğinden, dosyanın işlemden kaldırılmasına

35.Odamıza ...'in yaptığı başvuru üzerine Dr. ... hakkında hastasına uyguladığı tedavide tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı gerekçesiyle yapılan soruşturma sonunda oluş. fezlekeye uyularak dosyanın işlemden kaldırılmasına (olayın bilirkişi görüşü doğ. komplikasyon olarak nitelendiği)

36.Odamıza İzmir Tabip Odası tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ... hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8.9. ve 39. Maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla yapılan soruşturma sonunda oluşturulan fezlekeye uyularak dosyanın OK'na sevkine.

37.HUB-490 sayılı dosyada görevlendirilen Dr. ...'ın soruşturma süresinin 60 gün uzatılmasına.

38.Odamızın ... isimli hastanın Dr. ... tarafından yapılan ameliyatı öncesinde verilen kanlardan Hepatit B olduğu bu nedenle adı geçen doktorun tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasıyla oluşturulan HUB-G-251 sayılı dosyanın bilirkişi görüşü doğrultusunda, transfüze edilen kanlarda yasal zorunluluk olarak yapılan testlerin, standartlara uygun olarak çalışıldığı ve negatif olduklarının tespit edildiğinden dolayı, işlemden kaldırılmasına

39.Dr. ... hakkında oluşturulan dosya değerlendirilerek tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr....'in yürütmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

40. Hasta yakınları tarafından darp, hakaret ve tehdide maruz kalan Dr.... ve Dr....'in yaptığı başvuru değerlendirilerek hukuki işlemleri ve davasının Oda'mız hukuk bürosu tarafından üstlenilmesine karar verildi.

41.Yabancı uyruklu olan Dr....'in İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yabancı uyruklu Tıp Uzmanlık Öğrencisi olarak ihtisas yaptığı, bu dönemde Üniversite Dekanlığı tarafından verilen yazı ile Meslek Örgütümüze üye olduğu görülmektedir. Ancak ihtisası tamamlamasından sonra, İçişleri Bakanlığı'ndan izin almaksızın Özel ... Hastanesi'nde hekimlik yaptığı saptanmıştır. Bu nedenle Onur Kurulumuzun 16.06.2003 tarih ve 206 sayılı kararı çerçevesinde Dr....'in üyelik kaydının silinmesine oy birliği ile karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!