Eylül Ayı


  • Ağustos 23, 2010
  • 9764

 

 

02.09.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. 7 Eylül 2003 tarihinde yapılacak Marmara Bölgesi Tabip Odaları toplantısında, Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Olası Sonuçlarının ana gündem yapılmasına,

2. Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği ile ilgili 28 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayınlanan değişiklik hakkında UEÇG'den görüş istenmesine,

3. Kendisini Kürt Kadın İnisiyatifi olarak tanımlayan grubun dilekçesinde bahsi geçen konuda ilgili tarafın TTB olduğu konusunda bilgi verilmesine,

4. Leyla Abay isimli vatandaşın eşinin Tekirdağ Cezaevi'nde yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili başvurusunun Tekirdağ Tabip Odası'na havale edilmesine,

5. Müze görevlisi Sibel Alparslan Arça'nın işyerinde kullanılan bir maddenin kanserojen etkisi olup olmadığı konusunda bilirkişi görüşü istediği başvurusunun Tıp Fakültesi Hastanelerine veya Hıfzısıhha Müdürlüğü'ne yapılması konusunda kendisine bilgi verilmesine,

6. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Kemal Alemdaroğlu'nun Oda'mızın düzenlediği "Hekimliğe İlk Adım" Şölenine katılımı engellemeye yönelik girişimlerine yardımcı oldukları gerekçesiyle Dr.Faruk Erzengin, Dr.Emine Koçyiğit ve Dr.Senay Molvalılar hakkında soruşturma açılmasına gerek olmadığının bir mektupla ilgili kişilere bildirilmesine,

6. Dr.Urcay Aslay'ın 61 Yaş Emeklilik Yasasının uygulamasından kaynaklanan sorunlarının giderilmesi için açmış olduğu hukuk davasının takibi için Oda avukatlarının görevlendirilmesine,

7. Dr.Ali Uğur Özalp, Dr.Ünal Alkan, Dr.Hüseyin Baki Yılmaz, Dr.Demet Engin Bestel, Dr.Ayten İyigün, Dr.Serkan Besli, Dr.Özlem Yaşar, Dr.Fikret Erdemir, Dr.Tolga Katmer, Dr.Rüştü Tankut Bölük, Dr.Renginar Uzunoğlu, Dr.Esin Karataş, Dr.Kerem Güner, Dr.Resul Çimen'in üyelik başvurularının kabulüne,

8. Dr.Yavuz Çallı'ya As Tem İnşaat için, Dr.Ali Tekin'e Merdan Tüketim Malları için, Dr.Aydın Gülay'a Selçuklu Holding (OSB) için, Dr.Neşe Yıldırım'a Batı Konfeksiyon (OSB) için, Dr.Faruk Özer'e CSS Güvenlik Hizmetleri için, Dr.Çavlan Karman'a S.S.Perşembe Pazarı Yapı Koop. (OSB) için, Dr.Necmi Susamış'a Özkün İnşaat Taahhüt için, Dr.Tülay Kaçar'a İsko Plastik ve Kalıp San. için, Dr.E.Kemal Güler'e Dival Tekstil (OSB) için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılması koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

9. Dünya Barış Günü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen 7 Eylül 2003 tarihli barış konserine destek için 50 adet bilet alınmasına,

10. Dr.... hakkında 13.06.2003 tarihli Sabah Gazetesi'nde yayınlanan yazı içeriği ile ilgili başlatılan inceleme sonucu oluşturulan HUB-G-462 sayılı dosya değerlendirilerek Dr....'nun Tıbbi Deontoloji Tüzüğü hükümlerine uygun davranması konusunda bilgilendirilerek uyarılmasına ve tekerrürü halinde hakkında soruşturma açılacağının kendisine hatırlatılmasına ve dosyanın işlemden kaldırılmasına,

11. Dr.... hakkında sorumlu olduğu laboratuara ait Koçbank Kredi Kartları ekinde gönderilen broşürde yer alan ilan içeriği nedeniyle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9,31 ve 39. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-R-332 sayılı dosya değerlendirilerek Dr....'ın Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün ilgili maddeleri hakkında uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

12. Dr.... hakkında hastalarına hatalı gözlük reçetesi düzenleyerek sağlıklarının bozulmasına ve maddi zarara uğramalarına yol açtığı iddiasını araştırmak üzere başlatılan inceleme sonucu oluşturulan HUB-G-368 sayılı dosya değerlendirilerek bilirkişi görüşü ve dosyadaki belgeler ışığı altında tıbbi yönden hata sayılacak bir reçete düzenlemesi olmadığı anlaşıldığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

13. İstanbul Tıp Fakültesi'nde kendisine muayene için gittiği sırada izin alınmadan göz ameliyatı yapıldığı iddiasını araştırmak üzere Mediha Kol isimli hastanın yaptığı başvuru sonucu oluşturulan HUB-G-324 sayılı dosyada bilirkişi görüşü ve dosyadaki belgeler değerlendirildiğinde hastaya herhangi bir lazer uygulaması yapılmadığı anlaşıldığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

14. Dr... ve Dr.... haklarında gerçeğe aykırı belge düzenledikleri ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-129 sayılı dosya değerlendirilerek soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr....'ın yürütmesine,

15. Dr...., Dr...., Dr.... hakkında hastalarının tedavisi ve takibinde tıbbi ihmal ve/veya tıbbi hata yaptıkları iddiasını araştırmak üzere başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-408 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

16. Dr... hakkında hastasının ameliyatı sırasında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-402 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

18. Dr...., Dr...., Dr...., Dr.... ve Dr.... hakkında tabela yönetmeliğine aykırı davrandıkları, Tabip Odası'na bildirmeden serbest çalıştıkları ve Tabip Odası'na karşı üyelik görevlerini yerine getirmedikleri iddiasını araştırmak üzere Dr...., Dr...., Dr...., Dr.... ve Dr....'un tabela yönetmeliğine aykırı davrandıkları, ayrıca Dr....'un birden fazla yerde serbest çalıştığı, Dr.... ve Dr....'in bildirimsiz serbest çalıştıkları, Dr....'ın Tabip Odası'na kayıt olmadan serbest çalıştığı iddialarını araştırmak üzere soruşturma açılmasına ve açılan soruşturmayı Dr....'un yürütmesine,

19. Dr.... hakkında hastasının takip, tanı ve tedavisinde tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-425 sayılı dosya değerlendirilerek soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr....'ın yürütmesine,

20. Dr.... hakkında hastasının tedavisinde tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-405 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

21. Dr.... hakkında hastasının tedavisi sonrasında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere başlatılan inceleme sonucu oluşturulan HUB-G-302 sayılı dosya değerlendirilerek bilirkişi görüşü ve dosyadaki belgeler göz önüne alındığında tıbbi ihmal ve/veya hata yapıldığı iddiasının sübuta ermediği bu nedenle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

22. Özel ... Polikliniği Sorumlu Hekimi Dr.... hakkında polikliniğe ait tabelaların İstanbul Tabip Odası Tabela Yönetmeliği'ne aykırı olduğuna dair Beşiktaş SGB'nin başvurusu üzerine oluşturulan HUB-G-415 sayılı dosya değerlendirilerek tabelanın yönetmeliğe uygun hale getirildiği anlaşıldığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

23. Özel ... Polikliniği Sorumlu Hekimi Dr... hakkında, dağıtılan el ilanı ve içeriği nedeniyle Beşiktaş SGB'nin başvurusu nedeniyle oluşturulan HUB-G-414 sayılı dosya değerlendirilerek Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8, 9 ve 39. maddelerini ihlal ettiği iddiasını araştırmak üzere soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Yönetim Kurulu adına HUB'un yürütmesine,

24. Dr.... hakkında hastasının tedavisinde tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-271 sayılı dosya değerlendirilerek, bilirkişi görüşü ışığı altında tıbbi ihmal ve/veya hata olmadığı anlaşıldığından dosyanın işlemden kaldırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

oy birliği ile karar verilmiştir.

09.09.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.... ve Dr.... hakkında ... isimli hastasının teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve/veya hata yaptıkları iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-436 sayılı dosya değerlendirilerek ilgili hekimler hakkında hastanın tanı ve tedavisinde laboratuar bulgularını dikkate almayarak tıbbi ihmal ve/veya hata yaptıkları iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr....'ın yürütmesine,

2. İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı başvuru üzerine Dr.... hakkında ticaret yapmak, tabela yönetmeliğine aykırı davranmak, bildirimsiz serbest hekimlik yapmak ve iki ayrı yerde serbest hekimlik yapmak iddialarını araştırmak üzere soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Yönetim Kurulu adına HUB'un re'sen yürütmesine,

3. İstanbul Tabip Odası'nın internetten yaptığı takiplerde ve Aktüel-Para Dergisi'nin 07/09/2003 tarihli sayısında yayınlanan "Her şey 20 milyon liraya" başlıklı haber üzerine ... Sorumlu Hekimi Dr.... hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8 ve 9. maddelerinin ihlali, hasta yönlendirmek, aracılık yapmak ve asgari ücret ihlali gerekçesiyle soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr....'un yürütmesine,

4. Türk Oftalmoloji Derneği tarafından yapılan başvuru ve Hürriyet Gazetesi'ni 04.09.2003 tarihli nüshasında yayımlanan reklam metninde Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8 ve 9. maddeleri İLE 1219 sayılı yasanın 1. maddesine aykırı olarak yabancı uyruklu hekim çalıştırdıkları gerekçesiyle Dr.... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr....'ın yürütmesine,

5. Dr....'un yürütmekte olduğu HUB 450 numaralı dosyada Dr.... ve Dr....'ın tabela yönetmeliğine aykırı davrandıkları iddiasını da soruşturmaya dahil edilerek ek yetki verilmesine,

6. İstanbul Tabip Odası'nın basından yaptığı takiplerde 05.09.2003 tarihli Akşam Gazetesi'nde yayınlanan ilanında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9 ve 39. maddelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle hastane sorumlu hekimi Dr.... hakkında soruşturma açılmasına soruşturmayı Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu'nun re'sen yürütmesine,

7. Dr.... hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9 ve 31.maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-459 numaralı soruşturma dosyasında hekimin savunması, değerlendirilerek dosyanın Onur Kurulu'na sevkine,

8. Dr.... hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9 ve 39. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-439 numaralı dosyanın Onur Kurulu'na sevkine,

9. Dr.... hakkında HUB-G-404 sayılı, hastalarına kötü davrandığı, mesai saatleri içerisinde çalıştığı polikliniği terk ettiği iddiaları üzerine oluşturulan dosyada; adı geçen doktorun açıklamaları yeterli bulunarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

10. Dr.... hakkında HUB-G-263 sayılı doğum yaparken hastasının karnında gazlı bez unuttuğu iddiası üzerine oluşturulan dosyada; adı geçen doktorun hastane kayıtlarından ve Dr....'ın mütaalasında belirtildiği üzere hastanın karnında değil vagen'inde gazlı bez unuttuğunun tespit edildiği, adı geçen doktorun uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

11. Dr.... hakkında HUB-G-362 sayılı hastasına yaptığı küretaj işlemi sonucu hamile kalamamasına sebebiyet verdiği iddiası üzerine oluşturulan dosyada; İ.Ü.Çapa Tıp Fakültesi'nde hastanın kaydına rastlanmadığı ve adı geçen doktorun açıklamaları yeterli bulunarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

12. ... Hastanesi hakkında HUB-G-388 sayılı ..'ı gereksiz yere hastaneye yatırdıkları ve tetkik yaptıkları iddiası ile oluşturulan dosyada hastane kayıtlarının tetkikinde başvuru gerekçesinin psikiyatrik şikayetler olmayıp dahili şikayetler olduğu ve bu yönde tetkik ve muayenelerinin yapıldığı anlaşıldığından hastanın şimdiki durumu ile başvuru anındaki psikiyatrik durumuna ilişkin yeterli belge bulunmadığından iddia doğrultusunda inceleme kabiliyeti olmadığına bu gerekçe ile dosyanın işlemden kaldırılmasına,

13. Dr.... hakkında HUB-G-405 sayılı deontoloji kurallarına aykırı davrandığı iddiası ile oluşturulan dosyada; adı geçen hekimin açıklamaları yeterli görülerek dosyanın işlemden kaldırılmasına,

14. ... Hastanesi Sorumlu Hekimi Dr.... hakkında HUB-G-463 sayılı 15.06.2003 günü Sabah Gazetesi ekinde yayınlanarak reklamda Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8 ve 9. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan dosyada; adı geçen hekimin açıklamaları değerlendirilerek bu konu ile ilgili olarak uyarılmasına ve dosyasının işlemden kaldırılmasına,

15. Dr.... hakkında HUB-G-127 sayılı, Yaşar İPEK isimli hastasına yaptığı tedavide tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiası ile oluşturulan dosyada alınan bilirkişi görüşünde dosyadaki verilerle hastanın kaybedilmesinin olağan terminal hastada beklenen bir ölüm olarak kabul edilmesi gerektiği ve tıbbi hata yaptığını düşünmenin mümkün olmadığının belirtilmesi nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

16. Dr.... hakkında HUB-G-457 sayılı, muayene olmak üzere kendisine başvuran hastasından MR istediği ancak sevkini yaptırmak için başvurduğunda bağırarak hakaret ettiği iddiası ile oluşturulan dosyada adı geçen hekimin açıklamaları yeterli bulunarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

17. Dt.... tarafından yapılan 17.07.2003 tarihli itiraz başvurusu doğrultusunda incelemenin devamına,

18. ... tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-G-402 sayılı dosya değerlendirildi. Dr...., Dr.... hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptıkları iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına, açılan soruşturmayı Dr....'ın yürütmesine.

19. Av.... tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-G-427 sayılı dosya değerlendirildi. Dr.... ve Dr.... hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına, açılan soruşturmayı Dr....'un yürütmesine,

20. Ümraniye Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-453 sayılı dosyada Dr....'in mevzuata aykırı olarak yabancı uyruklu hekim çalıştırdığı, uzmanlık dışı faaliyet gösterdiği iddialarını araştırmak üzere soruşturma açılmasına, açılan soruşturmayı Dr....'ın yürütmesine,

21. Basından yapılan takiplerde 20.04.2003 tarihli Vatan Gazetesi'nde yayınlanan "Lazerle ameliyatta kör olma riski sıfır" başlıklı haber nedeniyle Türk Oftalmoloji Derneği'nden alınan görüş doğrultusunda Dr.... hakkında halkı yanlış bilgilendirmeye yönelik ifadeler ve yorumlar kullandığı iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına, açılan soruşturmayı Dr....'ın yürütmesine,

22. 06.02.2003 tarihli Sabah Gazetesi Günaydın ekinde yayınlanan ... Zayıflama Merkezi'ne ait ilan nedeniyle oluşturulan HUB-R-434 sayılı dosya değerlendirildi. Sorumlu doktorları Dr.... VE Dr....'in Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8 ve 9. maddelerini ve 1219 sayılı yasanın 24. maddesini ihlal ettikleri ve bildirimsiz serbest hekimlik yaptıkları iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına, açılan soruşturmayı Yönetim Kurulu adına resen Hekimlik Uygulamaları Bürosu'nun takip etmesine,

23. Odamıza ... tarafından yapılan başvuru değerlendirildi, Dr...., Dr.... hakkında hastanın teşhisinde tıbbi hata yaptıkları, Dr....'nin hastaya yönlendirdiği ve gereksiz masraf yaptırdığı iddialarını araştırmak üzere soruşturma açılmasına, açılan soruşturmayı Dr....'ın yürütmesine,

24. Dr.Özcan Çıklatekerlio, Dr.Bahar Aksu, Dr.Ömer Şeref, Dr.Fatih Burak, Dr.Ulviye Güvendi Akçınar, Dr.Serhat Çehreli, Dr.Kemal Coşkun, Dr.Barış Tırman, Dr.Evren Sarıfakıoğlu, Dr.Şener Bulut, Dr.Esra Aslan, Dr.Necla Kadıyoran, Dr.Mehmet Akman, Dr.Barış Münevveroğlu, Dr.İsmet Cengiç, Dr.Neslihan Kılıç'ın üyelik başvurularının kabulüne,

25. Dr.Selbiye Keçi'ye Kayrak Tekstil San. için, Dr.Rengin Eldem'e Perpa Ticaret Merkezi (OSB) için, Dr.Mehmet Yıldırım'a Eryıl Tekstil San. için, Dr.Ortaç Tunçsav'a İnteks Uluslar arası Tekstil San. için, Dr.Elvan Sönmez'e Erteks Konfeksiyon için, Dr.Nevzat Kaya'ya Cüno Tekstil San. için, Dr.Orhan İ. Pekmezci'ye İsteks İç Giyim San. için, Dr.Dilek Görgül'e Mısırlı Tekstil için, Dr.Celalettin Güçlü'ye Sa-Ba Endüstriyel Ürünler için, Dr.Barış Mutluer'e Tekstil Bank A.Ş. için, Dr.Tamer Demirkol'a Tekstil Bank A.Ş. için, Dr.Ö.Yüksel Eryiğit'e Sürtaş Madeni Eşya için, Dr.Mehmet Y. Kansak'a Çarşı Büyük Mağaza Capitol için, Dr.Mehmet Kasapoğlu'na Uzman Ayakkabı Taban Sanayi için, Dr.Ahmet Bülbül'e Teknik Yapı, Teknik Yapılar San. için bundan sonra düzenlenecek düzenli eğitim programlarına katılması koşuluyla işyeri hekimliği için çalışma yetkisi verilmesine,

26. Hükümetin uyguladığı sağlık politikalarının hekimler ve sağlık ortamı üzerindeki etkilerini tartışmak ve neler yapılacağını belirlemek amacıyla geniş katılımlı bir toplantı düzenlenmesine,

27. Hekimlik Uygulamaları Bürosu'nun soruşturmacı ihtiyacını karşılamak üzere 21 Eylül'de "Soruşturmacı Eğitim" programı düzenlenmesine,

28. Memur Sendikalarının hükümetle yürüttüğü "Toplu Görüşme" sürecinde sendikalara destek olmak için bir basın açıklaması yapılmasına, açıklamanın hükümet sözcüsü ve ilgili sendika ve kamuoyuna iletilmesine,

29. TTB'nin Antalya'da yapılacak olan Pratisyen Hekim Kongresi'nde stand açma ve katılımcı gönderme talebinin uygun olmadığına,

30. Üyelerimize aidat borçlarının hatırlatıldığı geleneksel aidat borcu mektubunun yazılmasına,

31. Diyarbakır Tabip Odası'nın bölge toplantısı için yaptığı davete katılamayacağımızın bildirilmesine,

32. TTB Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu'na Oda'mızı temsilen Dr.Ali Özyurt'un katılmasına,

33. Dr....'in Kocaeli Tabip Odası'nda üye iken aldığı 3 ay meslekten men cezasının bitiş tarihi için, TTB'nin kendisine bildirdiği ve kendisinin görevinden istifa ettiği tarihin esas alınmasına ve ilimizde mesleğini icra etmesinde bir sakınca olmadığına,

34. Burs talebiyle başvuran öğrencilerimizin, mevcut burs fonu genişlemediği sürece, taleplerinin reddine ve burs fonunu genişletmek için muhtelif sağlık kuruluşlarıyla ilişki kurulmasına,

35. Küçükçekmece Hukuk Mahkemesi'nin istediği soruşturma dosyasının mahkemeye gönderilmesi için HUB'a talimat verilmesine,

36. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin istediği 2 ortopedi uzmanının mahkemeye bildirilmesine,

37. Hasta Yakınları Derneği'nin hasta haklarıyla ilgili bir toplantı yapmak için salon talebinin kabulüne,

38. Fahrettin Kerim Gökay Vakfı'nın Göztepe'de bulunan gayri menkulünün emekli hekimler için huzur evi olarak kullanılmak üzere işbirliği yapılıp yapılamayacağı konusunda ilgili vakfın başkanı Dr.Hüsamettin Gökay'a yazı yazılmasına,

39. Mimarlar Odası'nın 2004 Ocak ayında yapacağı "İstanbul ve Su" konulu toplantıya Oda'mızı temsilen Dr.Murat Fırat'ın katılması için ilgili hekime bilgi verilmesine,

40. Dr.Ahmet Koç'un Temsilciler Kurulu'ndan istifa dilekçesinin Temsilciler Kurulu Divanı'na iletilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

16.09.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. 15 Eylül 2003 tarihinde yapılan "Hükümet Politikalarının Hekimlik ve Sağlık Ortamı Üzerindeki Etkileri" konulu toplantının sonuçlarının üyelerimize duyurulmasına ve toplantıda yapılması düşünülen etkinlikleri organize etmek üzere bir kurul oluşturulmasına,

2. SSK'da part-time çalışan hekimlerin maaşlarından yapılan kesintileri meslektaşlarımıza yönelik haksız bir uygulama olarak değerlendirdiğimizin basına ve kamuoyuna duyurulmasına,

3. Dr.... ile ilgili şikayet dilekçesinin, Dr....'den açıklama istenmesi için Hekimlik Uygulamaları Bürosu'na sevk edilmesine,

4. Gelişim Laboratuarları'nın işyeri hekimlerinin adreslerini talep ettiği dilekçesinin kabulüne,

5. TTB Başkanlar Kurulu toplantısına Başkan'ın mazereti nedeniyle Genel Sekreter Prof.Dr.Şebnem Korur Fincancı'nın gitmesine,

6. Bilgi Eğitim Vakfı'nın düzenlediği Akupunktur eğitiminin duyurulması konusundaki talebi için Hekimlik Uygulamaları Bürosu'ndan görüş alınmasına,

7. Dr.Zakir Araz'ın Vergi Dairelerinin haksız uygulamalarda bulunduğu yönündeki dilekçesinin incelenmek üzere hukuk bürosuna sevkine,

8. Haftasonu Ankara'da yapılacak İşyeri Hekimliği Kol toplantısı masrafları için Dr.Ercan Duman'a 350 milyon avans verilmesine,

9. Çağdaş Avukatlar Grubu'nun toplantı salonunu kullanmak için verdiği dilekçenin kabulüne,

10. Dr.Nuray Sever, Dr.Fatma Cansen Yeni, Dr.Fatih Mehmet Karabayır, Dr.Gülsema Sönmez, Dr.Yaman Sönmez, Dr.Nurhan Ozantürk, Dr.Elif Akkaya, Dr.Aslıhan Araslı Yılmaz, Dr.İlker Apaydın, Dr.Dürüye Lale Köse, Dr.Aksel Seyahi, Dr.Arif Avcı, Dr.İbrahim Deperlioğlu, Dr.Abdullah Oral, Dr.Ayşe Nur Öner, Dr.Funda Söğüt, Dr.İbrahim Alemdar, Dr.Emine Yıldırım, Dr.Şener Zengin, Dr.Nadir Mustafa Öngün, Dr.Songül Yiğit, Dr.Ogün Sezer, Dr.Şimender Mesci, Dr.Aylan Onur, Dr.Pamir Artam'ın üyelik başvurularının kabulüne,

11. Dr.M.Rıfat Yücel'e DHL Dansaz Aır için, Dr.Nazmi Tümerdem'e Hasko İnşaat için, Dr.Ayhan Cingi'ye Sonomed Tıbbi Görüntüleme Merkezi için, Dr.Serdar Kızılkaya'ya Sofra Yemek Üretim Tesisleri (OSB) için, Dr.Birol Kerçek'e Şahinteks Giyim San. için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılması koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine

12. Hükümetin sağlık politikalarının hekimlik ve sağlık ortamına zarar verici yanlarını halka duyurmak için 04 Ekim 2003 tarihinde saat: 12.30'da Kadıköy'de vapur iskelesi önünde bir basın açıklaması yapmak, vatandaşlarımıza bilgilendirici matbu metinleri ulaştırmak ve meslektaşlarımızın da sağlık politikaları karşısındaki tepkilerini değerlendirebilmek için temsili bir oylama yapılmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

23.09.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Mehmet Azgün, Dr.Ali Kocaoğlu, Dr.Evren Süvari, Dr.Şule Yazgan, Dr.Osman Ersegun Batçık, Dr.Hasan Beydağı, Dr.Yüksel Altınel, Dr.İffet Nilüfer Aydın, Dr.Nilüfer Orun, Dr.Mustafa Yakup Büyükpolat, Dr.Lütfi Cem Demirel, Dr.Orhan Gözeneli, Dr.Ersin Acet, Dr.Osman Aktaş, Dr.Mustafa Süren, Dr.Gülten Paşaoğlu Karakış'ın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Hekim Forumu Dergisi'ne ilan almak için Özlem Güngör'ün görevli olarak çalışmasına, hizmeti karşılığında alınan reklam bedelinin %25'inin ödenmesine,

3. Türk Hematoloji Derneği'ne 1. kat 6 numaralı odanın kiraya verilmesine,

4. Manisa'da düzenlenen Turizm Hekimliği Kursu'na başvurusu olan 50 üyemizin katılması için kendilerine bilgi verilmesine,

5. Dr.Nevzat Sezer'in Oda'mıza bağışladığı 37 ekran televizyonun kabul edilmesine ve demirbaş defterine işlenmesine,

6. Dr.Hüseyin Demirdizen'in SSK İrtibat Bürosu'nda görevlendirilmesine itiraz olarak açtığı davayı kazanmasına rağmen mahkeme kararına uyulmaması üzerine ilgili Vali Yardımcısı ile görüşülmesine,

7. SSK Paşabahçe Hastanesi'nde son yasal düzenlemelerle ilgili toplantı yapılmasına,

8. Bakırköy Belediyesi'nin Cumhuriyet Balosu için talep ettiği ilçelerindeki hekimlerin adres bilgilerinin verilmesine,

9. 25 Eylül Perşembe günü sağlık alanındaki yasal düzenlemelere karşı yapılacak etkinliklerin organizasyon komisyonunu belirlemek için toplantı yapılmasına,

10. Dr.Can Güngör'ün ek ödemelerinin kesilmesi nedeniyle ikinci bir işyeri hekimliği yetkisi talebinin reddine, bu tür talepler için genel bir görüş oluşturulması için dilekçenin İşyeri Hekimliği Komisyonu'na iletilmesine,

11. Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-369 sayılı dosya hakkında Onur Kurulu'nun 16/06/2003 tarihli kararı gereğince "yabancı uyruklu hekim çalıştırarak 1219 sayılı yasayı ihlal ettiği" gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

12. Dr.Ayşegül Akgün Öncel'e Entegre Harç San.(OSB) için, Dr.Lale Gülen'e Bauhaus İnşaat Tic. İçin, Dr.Şükran Akdeniz'e Levigrand Deri San. için, Dr.Ferhan L.Yavuz Gökçe için İstanbul Denizcilik'e, Dr.Rengin Eldem'e Pera Ticaret Merkezi için, Dr.Özlem Kandolu'ya CVS Makine İnşaat San.(OSB) için, Dr.Galip Demir'e Üniversal Tekstil San.(OSB) için, Dr.Şinasi Bayrak'a Ecza Deposu Tic. İçin, Dr.Erkal Ziylan'a Akmercan Turizm Taşımacılık için, Dr.Muhammed Şirali'ye Aster Tekstil San. için, Dr.Şafak Onbaşıoğlu'na Zirve Tekstil San. için, Dr.İsmail Topal'a İdeser Seramik San.(OSB) için, Mehmet Yıldız'a Carrefoursa Tic.Merkezi (Bağcılar) için, Dr.Mehmet Yıldız'a Carrefoursa Tic.Merk.(Bayrampaşa) için, Dr.Ertuğrul Manzak'a Maksi Market Tüketim için, Dr.Feridun Çiçekçi'ye İhlas Ev Aletleri için, Dr.Feridun Çiçekçi'ye İhlas Tarsan Tartı San. için, Dr.Pınar Söker Tuncer'e Üç Yıldız Otomotiv (OSB) için, Dr.R.Murat Aydın'a Amerikan Hastanesi İntermed Sağ.Hizm.için düzenlenecek eğitim kurslarına katılması koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetki belgesi verilmesine,

13. Odamıza Hasan Özkan tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya için Prof.Dr.Aynur BASLO'dan alınan bilirkişi görüşü değerlendirildi, bilirkişi görüşü doğrultusunda Kadir Özkan'da "enjeksiyona bağlı nöropati" bulunmadığı ve olayın L4, L5 ve S1 medülla spinalis düzeyinde önboynuz tutulmasına bağlı sekel paralizisinden ileri geldiğinin belirtildiğinden dosyanın kapatılmasına,

14. Odamıza Mustafa Kılıç tarafından yapılan başvuru değerlendirildi, İl Sağlık Müdürlüğü görüşü doğrultusunda rapora itirazı söz konusu ise İl Sağlık Müdürlüğü vasıtası ile hakem hastaneye başvurabileceğinin kendisine bildirilerek dosyanın kapatılmasına,

15. Odamıza İlhami Çeliç tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-G-468 sayılı dosya değerlendirildi, dosyada tıbbi ihmal ve/veya hata bulunmadığından ve hastaya dializ için belirli kriterler olduğundan dosyanın işlemden kaldırılmasına,

16. Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan dosyada adı geçen tüm hastanelerin sorumlu hekimleri hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9 ve 39.maddeleri ve 1219 sayılı kanununun 24.maddesine aykırı davrandıkları iddiası ile soruşturma açılmasına, soruşturmayı HUB'un yürütmesine, dosya içeriğinin Reklam Kurulu'na bildirilmesine ,

17. Odamıza ... tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan İŞ-1016 sayılı dosya değerlendirildi. Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ... ve Dr. ... hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptıkları, ...'in ölümüne neden oldukları iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına, açılan soruşturmayı Dr. ...'ın yürütmesine,

18. Odamıza Hülya GÜRSES tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-G 422 sayılı dosya değerlendirildi, Dr. ... hakkında ...'in teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere Dr. ...'ın görevlendirilmesine,

19. Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ... haklarında gerçeğe aykırı rapor düzenlediği nedeniyle oluşturulan HUB-346 dosyasının Onur Kurulu'na sevkine,

20. Odamıza Dr. ... tarafından yapılan başvuru değerlendirildi, Dr. ... hakkında Dr. ...'e fiili olarak saldırıda bulunduğu iddiasıyla soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. ...'un yürütmesine,

21. Dr. ... hakkında ...'nın tedavisini yarım bıraktığı, uyguladığı cerrahi girişimlerde tıbbi hatası sonucu üçüncü defa ameliyat edilmesine ve sonuçta sağlığının bozulmasına neden olduğu iddiası ile oluşturulan HUB-403 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevkine,

22. İstanbul Tabip Odası'nın basından yaptığı takiplerde çeşitli gazetelerde ...nden çeşitli branşlarda çalışan hekimlerin yaptıkları açıklamalarda hastaneye adres ve telefon numaraları belirtilerek Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8 ve 9. maddelerine aykırı olarak örtülü reklam yapıldığı gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-257 sayılı dosya incelendi, ... Hastanesi Sorumlu Hekimi Dr. ... hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8 ve 9. maddelerini ihlal ettikleri iddiasıyla soruşturma açılmasına, açılan soruşturmayı resen HUB'un yürütmesine,

23. Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından iletilen Genel Kurmay Başkanlığı'nın başvurusu nedeniyle Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-G-84 sayılı dosyanın Tv. programının kasetine ulaşılamadığı gerekçesiyle işlemden kaldırılmasına,

24. Odamıza yapılan bir başvuru üzerine Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-438 sayılı dosyanın daha önce konuyla ilgili işlem yapılmış olduğundan işlemden kaldırılmasına,

25. Odamıza İstanbul Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosyanın tutanakla kapatılmasına,

26. Odamıza yapılan bir başvuru nedeniyle incelenen internet sayfasında Dr. ...'na ait www.....com sitesi nedeniyle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 7.8 ve 9. maddelerine aykırı olduğu ve ülkemizde kabul edilmeyen yöntemler hakkında seminerler verdiği iddiasıyla soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Yönetim Kurulu adına resen HUB'un yürütmesine,

27. Odamıza Dr. ... tarafından yapılan başvurunun değerlendirildi, Dr. ...'na Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9,31, 12/E ve 39. maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma açılmasına, açılan soruşturmayı Yönetim Kurulu adına resen HUB'un yürütmesine,

28. Odamıza Beşiktaş Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-G-286 dosyası değerlendirildi, Dr. ...'ya uzmanlık dışı girişim yaptığı iddiasıyla soruşturma açılmasına, açılan soruşturmayı Dr. ...'ın yürütmesine,

28. 16.06.2003 tarih ve 205 sayılı Onur Kurulu kararı değerlendirildi, HUB-R-344 sayılı dosyanın soruşturmacıya tevdi edilerek mahallinde değerlendirilme yapılarak fezleke oluşturulması için Özel ... Hastanesi sorumlu hekimi hakkında dosya içeriğindeki broşürde reklama yönelik olarak Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nü ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. ...'un yürütmesine oy birliği ile karar verildi.

oy birliği ile karar verilmiştir.

 

30.09.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Antalya'da yapılacak Pratisyen Hekimlik Kongresi'ne katılmak isteyen Pratisyen Hekimlik Komisyonu üyelerinin yol ücretlerinin Oda tarafından karşılanmasına,

2. Büro çalışmalarının gözden geçirilmesi için personelle toplantı yapılmasına,

3. Dr.Ali Sarı'nın "avukatların mesleğe başlarkenki sağlık ölçütlerinin ne olduğu" sorusunun baroya sorulması talebinin hukuk bürosuna iletilmesine,

4. 4/5 Ekim günü Ankara'da yapılacak Onur Kurulları toplantısına katılınması,

5. SSK İrtibat Bürolarındaki meslektaşların durumu için Vali Yardımcısı ile randevu alınmasına,

6. Dr.Halil Akyürek, Dr.Ramazan Soyluoğlu, Dr.Pınar Atılkan, Dr.Gültekin Gültekin, Dr.Özgür Burak Önal, Dr.Zuhal Bilgen, Dr.Mehmet Emin Özen, Dr.Mürüvvet Topaloğlu, Dr.Mehmet Tokgöz, Dr.Mehmet Mandallı, Dr.Naime Tuba Sungur Baca, Dr.Emre Baca, Dr.Leyla Solduk, Dr.Ethem Ünal, Dr.Gökhan Ünalan, Dr.Serhat Aytuğ, Dr.Ayşegül Nida Baykuşoğlu, Dr.Müjgan Gürler, Dr.Betül Canöz, Dr.Alaattin Okçu, Dr.Volkan Füruzan, Dr.Seval Sönmez, Dr.Fatma İnci Esen, Dr.Ahmet Kara, Dr.Mustafa Bülent Çelik, Dr.Fidan Şahin, Dr.Yaşar Nihal Özdemir, Dr.Necati Özüağ'ın üyelik başvurularının kabulüne,

7. Dr.Mürüvvet Topaloğlu'na Serko Tekstil San. için, Dr.Nilgün Hanedar'a Deva İlaç Fabrikası için, Dr.Hülya Sözer Somay'a Goodyear Lastik San. için, Dr. Süleyman Ormancı'ya Altınkılıçlar Gıda San. için, Dr.Hülya Yılmaz'a Tepe İnşaat San. için, Dr.Bülent Göçer'e Esa İnşaat San. için, Dr.Emine Canbekli'ye Ar-Şah Kristal San. için, Dr.Süleyman Eser'e Yaman Tekstil Turizm için, Dr.Esra Dömbekçi'ye Stil Matbaacılık için, Dr.F.Füsun Canik'e Kablonet İletişim için, Dr.Niyazi Akyıldız'a Türksped Mehmet Pir işyeri için, Dr.Gülperi Güner'e Telform A.Ş. için bundan sonra düzenlenecek eğitim programlarına katılması koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetki belgesi verilmesine oy birliği karar verildi.

oy birliği ile karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!