Mart Ayı


  • Ağustos 23, 2010
  • 9345

 

04.03.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Alaattin Öztürk'e İnter Uğur Tekstil, Dr. Mehmet Çetin'e Batik Örme (yenileme), Dr. Fatma Öztürk'e Sporteks Giyim, Dr. Fatma Öztürk'e, Zeynep Giyim, Dr. Rıza Ulutürk'e DMM Matbaa, Dr. Hakkı Gökberi'ye Birmot (OSB), Dr. Tamer Koçtürk'e Merkez Gazete (OSB), Dr. Buhara Sultan Güney'e Öz Dost Konfeksiyon, Dr. Ece Gürsoy Bener'e Egeli Tekstil, Dr. Diğdem Dikerdem'e Odema Madencilik, Dr. Kadriye Demirci'ye Akademi Tekstil, Dr. Adem Akçakaya'ya Meridyen Sağlık Hizmetleri, Dr. Hasan Yıldırım'a Morgen Çorapçılık, Dr. Canan Sarıoğlu Keskin'e Çolakoğlu inşaat, Dr. Feride Savaş Daruga'ya Aviteks Tekstil, Dr. Hülya Gökçe'ye Kervan Gıda için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

2. Dr. Ayfer Akgün, Dr. Musa Değirmenci, Dr. Ali Önder, Dr. Hayati Tor, Dr. Lütfiye Canayaz, Dr. Duygu Okçal, Dr. Ümmühani Canan Can, Dr. Sibel Gezer, Dr. İnci Altıok, Dr. Fazilet Erözgen, Dr. Züleyha Gedik Cevahir, Dr. Dursun Duman, Dr. Ali Çelik, Dr. Muharrem Çidem, Dr. Metin Vural, Dr. Zülküf Diyar Akkaynak'ın üyelik Başvurularının kabulüne,

3. Dr. Filiz Ciğerim'in üyelikten ayrılma talebinin kabulüne,

4. 14 Mart Sağlık Haftası başlarken 10 Mart 2003 tarihinde Şişli Etfal Hastanesi'nde basın açıklaması yapılmasına, 14 Mart günü 10.00-12.00 arasında düşünme eylemi yapılmasına ve 12.30'da Taksim'de basın açıklaması düzenlenmesine,

5. 13 Mart 2003 tarihinde SSK Okmeydanı Hastanesi Hastane temsilciliği ve SES sendikası ile birlikte 14 Mart Tıp Haftası nedeniyle ortak basın açıklaması yapılmasına ve Dr. Osman Öztürk'ün görevlendirilmesine,

6. TV8 in 8 Mart gençlik programı ile ilgili katılımcıları belirlemek için Dr. Hasan Oğan'ın görev almasına,

7. Dr. Alpay Alp'in tayin işlemleri ile ilgili olarak hukuki danışmanlık hizmeti sağlanmasına,

8. Çukurova Ü. Tıp Fakültesi'nin Odamıza kayıtlı mezunlarının listesi talebinin kabulüne,

9. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadın üyelerimize mesaj gönderilmesine,

10. Dr. �, Dr. �, Dr. �, Dr. �, Dr. �, Dr. �, Dr. �, Dr. �, Dr. �. ve Dr. � hakkında açılmış olan soruşturma dosyası ile ilgili Kocaeli Tabip Odası Onur Kurulu tarafından oyçokluğu ile alınmış olan karara Yönetim Kurulu olarak itiraz edilmesine, dosyanın tarafların itiraz süreleri de beklendikten sonra Yüksek Onur Kurulu'na sevkine,

11. 11 Mart 2003 tarihinde yapılacak birim ziyareti ve ağaç dikimine Dr. Huri Özdoğan ve Dr. Hasan Oğan'ın katılmalarına, 12 Mart 2003 SSK Göztepe ziyaretine Dr. Hasan Oğan, Dr. Ali Çerkezoğlu ve Dr. Güray Kılıç'ın gitmelerine, İstanbul Tıp Fakültesi ziyaretinde Dr. Huri Özdoğan, Dr. Şebnem Korur Fincancı ve Dr. Adil Nevresoğlu'nun bulunmalarına,

12. Dr. �, Dr. �, Dr. � hakkında Şükriye Çevik isimli hastanın takip ve tedavisinde ihmal yaptıkları iddiasını araştırmak üzere oluşturulan dosyada Yönetim Kurulu'muzun 30.12.2003 tarihli kararıyla alınan "işleme gerek yoktur" kararına şikayetçi Ayfer Gülsoy tarafından yapılan itiraz başvurusu ile birlikte dosyanın Onur Kurulu'na sevkine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

11.03.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Mehmet Selçuk Kökçeoğlu, Dr. Hale Yergök,Dr. Zühal Bolca,Dr. Manoil Diktaş, Dr. İnci Irak, Dr. Tarık Ünsal, Dr. Hakan Barış, Dr. Hikmet Kavcıoğlu, Dr. Hacer Okur, Dr. Raffi Gürünlüoğlu, Dr. Tülin Akarsu, Dr. Erhan Kotevoğlu,Dr. Meltem Vural'ın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Habib Ergin'e Gersan Çelik (OSB), Dr. Berna Ilgın'a Esa Tıp, Dr. Metin Beyazıt'a Yeşil Körfez, Dr. Erdal Bıkım'a Rumeli Telekom, Dr. Aydan Uzun'a Pendik Dolayoba Sosyal Konutlar, Dr. Murat Kapar'a Kaynar Eğitim Merkezi, Dr. Tuba Hurmacı'ya Güven Pak(OSB), Dr. Gökhan Doğan'a Lale Hazır Giyim, Dr. İzzet Bayrak'a Oral Tekstil, Dr. Dr. Tarık Akyüz'e Fevziye Mektepleri Işık Öğretim Kurumları için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine oybirliği ile karar verildi.

18.03.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. İrina Yıldırım,Dr. Haldun Canova,Dr. Yeker Nuri,Dr. Ayşegül Cengiz Akman,Dr. Aysun Altıntaş,Dr. M.Can Yenice,Dr. Tarkan Dizdar,Dr. Atalay Surardamar,Dr. Ebru Güngör,Dr. Ersin Sarı,Dr. İbrahim Murat Tanır,Dr. Figen Çetin Selimoğlu,Dr. Zerrin Pelin,Dr. Daryuş Gaffari'nin üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Hasan Çığrıkçı'ya Zeytinburnu Belediyesi, Dr. Alaattin Yazıcı'ya Suptek Yağ Keçeleri, Dr. Mehmet Gürhan Bilgiç'e Gemsan Genel Endüstri, Dr. Mustafa Ağır'a Seldur Tekstil, Dr. Hasan Gökçeoğlu'na Alarm Sağlık Hizmetleri, Dr. Hasan Gökçeoğlu'na Toprak Su Gıda, Dr. Nejat Alkor'a Dünya Ticaret Merkezi (OSB), Dr. Meral Özenç'e Zeytinburnu Belediyesi, Dr. Cevat Etgün'e Gaysan Gaz Amortisör, Dr. Rengin Eldem'e Daka Turizm (OSB), Dr. Davut Yegane'ye Phılıp Morris (OSB), Dr. M. Kemal Ergüney'e İdeal Tekstil Konfeksiyon, Dr. Şahin Sarıkaya'ya İklim Tekstil, Dr. İmren Kurucuk'a İskon Konfeksiyon, Dr. İbrahim Üzün'e Alo Temizlik, Dr. Şule Özüğur'a Inter Synet Taşımacılık, Dr. Arzu Tatlı'ya Elements Tekstil (OSB), Dr. İhsan Süzgen'e İst. Ticaret Üniversitesi, Dr. Önder Mutlu'ya Maktur Turizm (OSB), Dr. Aydan Uzun'a Pendik Hilal Konutları, Dr. Muzaffer Varol'a MRM Deri, Dr. Mustafa Özkök'e Adesa Deri,, Dr. Emre Güner'e Şenel Ünsal (OSB), Dr. Yücel Arman'a Esvap Konfeksiyon, Dr. Serdar Karapençe'ye Sabra Tekstil, Dr. Meral Dönmez Başaran'a Yakar Tekstil, Dr. Fatma Güneş'e Redoks Tekstil, Dr. Ali Temel Öneri'ye Roba Tekstil, Dr. Gürhan Baş'a Derindere Otomotiv (OSB), Dr. Neslihan Kurtulmuş'a Ziya Turizm (OSB), Dr. Fazlı Öveç'e Ortaköy Otomotiv (OSB) için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

3. Dr. Kemal Alemdaroğlu'nun muayenehane kapanış belgesinin geldiği görülerek istifasının kabulüne,

4. Dr. Ali Serdar Fak'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda Onur Kurulu'nca alınan kararın taraflara bildirilmesine,

5. İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nün soruşturmacı eğitimine HUB olarak destek verilmesine, Dr. Şebnem Korur fincancı'nın bu konuda görev almasına, eğitimin Tabip Odası'nda yapılmasına,

6. Özel Hastane ziyaretleri programının ilki olan Florance Nightingale Hast. Ziyaretinin olumlu olması da değerlendirilerek ziyaretlerin devam etmesine,,

7. Dr. Ümit Sarıcan'ın 112 Acil'de görevlendirilmesi ile ilgili olarak Sağlık Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına,

8. Dr. Ahmet Güner'in Zeytinburnu temsilciliği'nden istifasının Temsilciler Kurulu Divanına bildirilmesine,

9. Bakırköy Sağlık Grup Başkanlığının hekim listesi talebinin kabulüne,

10. Anadolu Vakfı Sağlık Tesislerinin adres talebi için etiket verilmesine,

11. Haydarpaşa Numune Hastanesi Göz Kliniği ile ilgili şikayetin HUB'na iletilmesine,

12. Brezilya Büyükelçiliğinin 21 Mart tarihli randevu talebinin kabulüne,

13. 14 Mart Sağlık Haftası düzenleme komisyonu, panelistler ve Sağlık Meslek Odaları Yönetim Kurullarına teşekkür mektubu yazılmasına,

14. Maden Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmaları Dr. Huri Özdoğan'ın yürütmesine,

15. Dr. K. Alemdaroğlu, Dr. Mustafa Taşkın, Dr. B. Berat Apaydın, Dr. Muzaffer Sarıyar, Dr. Bayram Kayabaşı, Dr. Yusuf Çiçek, Dr. Erhun Eyüboğlu, Dr. Ömer Tarık Akçal, Dr. Rafet Yiğitbaşı ve Dr. Ülkü Taşkın hakkında intihal iddiası ile ilgili olarak açılmış bulunan soruşturma sonucu alınan Kocaeli Tabip Odası Onur Kurulu kararına Öğretim Üyeleri Derneği'nden de itirazın gelidiği anlaşıldığından Yüksek Onur Kurulu'na dosyanın gönderilmesine,

16. Av. Raif Dedeoğlu'nun başvurusu üzerine; Dr. Atilla Oymak hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-360 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilerek, Onur Kurulu'na sevkine ve Dr. Oymak'ın üyelik kayıtlarında Plastik Cerrahi olarak yazılan uzmanlık alanının Genel Cerrahi olarak düzeltilmesine,

17. Hastasının tedavisinde tıbbi ihmal ve/veya yapıldığı iddasını araştırmak üzere hakkında HUB-G-249 sayılı inceleme dosyası oluşturulan Dr. ... ile ilgili olarak soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. ..'un yürütmesine,

18. Özel ... Polikliniği Sorumlu Hekimi Dr. ... hakkında sorumlu hekimi olduğu polikliniğe ait dağıtılan el ilanı nedeniyle başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-R-429 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

19. Hastaları yanlış bilgilendirerek çıkar sağlamaya yönelik pankartı başhekimliğini yaptığı Özel ... Hastanesi'ne asarak hastalardan haksız çıkar sağladığı ve tıbbi tanıtım ihlali yaptığı gerekçesiyle Dr. ... ve asılan pankartta yazılan uygulamanın tıp literatüründe olmadığını bildiği halde bunun asılmasına kayıtsız kalan, bir görüntüleme merkezine ait istek yazısı kullanan Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmayı yürütmek üzere Dr. ...'n yürütmesine,

20. Dr. ... ile ilgili yapılan tıbbi ihmal ve/veya hata iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-295 sayılı dosya değerlendirilerek başvurunun hastanın iddiaları yönünde değerlendirilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü'ne iletilmesine ve şikayetçiye bilgi verilmesine,

21. Dr. ...'n tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-301 sayılı dosyada Doç. Dr. ...'n bilirkişi görüşüne başvurulmasına,

22. Dr. ... hakkında çalıştığı resmi kuruluştan, özel kuruluşa hasta yönlendirmek ve buradan da ortağı olduğu iddia edilen Optik firmasına reçeteleri göndererek haksız kazanç sağlamak iddiasını araştırmak için soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. ...'n yürütmesine,

23. Özel ... Merkezi sorumlu hekimi Dr. ... hakkında merkeze ait dağıtılan indirim çekleri ve bir gazetede yayınlanan ilan nedeniyle TDT'nün 8,9 ve 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-357 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

24. Özel ... Polikliniği sorumlu hekimi Dr. ... hakkında Avcılar Sağlık Grup Başkanlığının başvurusu ekinde bulunan el ilanı ve gazete ilanı nedeniyle ruhsatsız bir yeri çalışıyormuş gibi gösterip, yanıltıcı bilgi vererek tanıtım ihlali yapmak gerekçesiyle soruşturma açılmasına soruşturmayı Hekimlik Uygulamaları Bürosu'nun Yönetim Kurulu adına re'sen yürütmesine,

25. Dr. ... hakkında hastasını takip ederken tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-162 sayılı dosya değerlendirilerek bilirkişi görüşü dikkate alınarak hastanın 2. düzey US'ye Dr. ... tarafından yönlendirildiği ancak hastanın tekrar adı geçen hekime gelmediği ve bu nedenle bir ihmalden söz edilemeyeceği cihetle, dosyanın işlemden kaldırılmasına,

26. Dr. ... yaptığı uygulama sırasında tıbbi hata yaptığı ve hata yaptığından bihaber olduğu iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-338 sayılı dosya değerlendirilerek, uygulama sırasında komplikasyon oluştuğu ve hekimin gerekli önerilerde bulunduğu, hastayı kontrole çağırdığı anlaşıldığından hekime atfedilecek bir kusur bulunmadığına ve dosyanın işlemden kaldırılmasına,

27. Dr. ... hakkında usulsüz ve gerçeğe aykırı reçete düzenlediği iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-50 sayılı dosyada iddialar subuta ermediğinden dosyanın işlemden kaldırılmasına,

28. Dr. ... hakkında Aşkın Berkman isimli hastaya yaptığı böbrek taşı kırma işlemi sırasında ve sonrasında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan İş-701 sayılı dosya değerlendirilerek, Dr. .... yaptığı işlemlerin tıp ilminin kurallarına uygun olduğuna ve bir hatadan bahsedilemeyeceği cihetle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

29. Dr. ... hakkında görevli olduğu resmi kuruluştan özel muayenehanesine hastasını yönlendirerek, laboratuar tetkiklerini yine hastanede yaptırarak, muayenehanesinde yurtdışından getireceğini söylediği ilaç bedeli karşılığında haksız kazanç sağlamak iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-348 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilerek varolan belgelerle iddianın ispatlanamayacağı cihetle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

30. Dr. ... hakkında ameliyat ettiği hastasının ameliyatı sırasında ve sonrasında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-44 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

31. Dr. ... hakkında yalancı tanıklık yapmak ve antisosyal bir kişi olduğundan söz ederek meslektaşını küçük düşürmek iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-379 sayılı dosya değerlendirilerek her iki hekime meslek vakarımızı yaralayan bu tür konularda daha özenli davranmaları gerektiğine dair yazı yazılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

32. Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-G-339 sayılı gerçeğe aykırı rapor düzenleyerek haksız kazanç sağladığı iddiasının araştırılması için soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. ... yürütmesine,

33. Dr. Osman Öztürk'ün HUB-368 sayılı dosyada soruşturmacılık görevinden çekilme isteğinin kabulüne ve Dr. Nevşin Torkut'un soruşturmacı olarak atanmasına,

34. Dr. .... Onur Kurulu'muzun 14.10.2002 tarih ve 82 sayılı kararı ile verilen PARA CEZASI'nın tebliğ edilemediği ve adı geçenin tebliğ adresi bulunamadığı anlaşıldığından durumun Oda kayıtlarına işlenerek dosyanın işlemden kaldırılmasına,

35. Dr. ... hakkında Bahattin İnan isimli hastanın teşhis ve tedavisinde tıbbi ihmal ve/veya hata yapıldığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-359 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilerek adı geçen hekimin yaptığı işlemlerin tıp biliminin gerektirdiği şartlara haiz olduğuna ve bir tıbbi hatadan bahsedilemeyeceğine bu nedenle ileri işleme gerek olmadığına, Dr. Ender Günay'ın Dr. Devge'yi zemmetmesi, uzmanlık dışı girişimde bulunduğu ve gerçek dışı rapor düzenlediği hususunun araştırılması için soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr.... yürütmesine oybirliği ile karar verildi.

25.03.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Ertan Adalı, Dr. Ayten Nermin Güvenç, Dr. Arzu Yedikardeş, Dr. Hasan Cabbar, Dr. İsmail Bayraktar, Dr. Nuri Özgür Kılıçkesmez, Dr. Fulya Adalı, Dr. Mete Oğuz Ekinci, Dr. Tahsin Belhan Akpınar, Dr. Liva Ertan Sağbaş, Dr. İlker Ekşi, Dr. Koray Canseven,Dr. Mustafa Göklü, Dr. Arzu Aydınlı, Dr. Fatih Dağdelen, Dr. Nevin Çetin, Dr. Nihal Çetin,Dr. Ülkü Topaloğlu, Dr. E.Nilay Kurt'un üyelik başvurularının kabulüne,

2. Güneydoğu'da geçici görevle görevlendirmeler ile ilgili olarak koordinasyon oluşturulmasına, Yönetim Kurulu'ndan Dr. Ali Çerkezoğlu, Dr. Güray Kılıç, Dr. Osman Öztürk ve Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın görev almasına, toplantıya davet edilen temsilciler ile görüşülerek seçim yapılmasına, ODDSH komisyonundan da temsilcinin koordinasyonda görevli olmasına, sekreteryayı Cenk akkaya'nın yürütmesine, hastanelere afiş, bilgilendirme mektubu gönderilmesine, yolluklar için görüşme yapılmasına,

3. 27 Mart 2003 tarihinde üretimden gelen gücün kullanılması, basın açıklaması ve hekimlere çağrı yapılmasına,

4. SAGÜN sağlık el Kitabının basımı için çalışmaların yürütülmesine, avukatların sözleşmeyi değerlendirmesine, mahkemeye bilgi verilmesine,

5. İstanbul Tabip Odası Olağan Seçimsiz Genel Kurulu'nun 13 Nisan 2003 tarihinde, yeterli çoğunluk sağlanamazsa 20 Nisan 2003 tarihinde yapılmasına, gazeteye ilan verilip afişlerin hazırlanmasına, komisyon çalışma raporlarının 7 Nisan 2003 tarihine kadar toplanmasına, sekreteryayı Emel Karaman'ın yürütmesine, Dr. Adil Nevresoğlu, Dr. Faruk Yıldız, Dr. Huri Özdoğan ve Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın düzenlemede görev almalarına,

6. 28 Mart 2003 tarihinde Siyami Ersek Hastanesinde birim toplantısı ve temsilci seçimi yapılmasına,

7. Dr. �, Dr. �, Dr. � hakkında Dr. Halim Dinç'in takip ve tedavisinde yapılan tıbbi hata sonucu ölümüne neden olunduğu iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-287 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine oybirliği ile karar verildi.


Bu HABERİ Paylaş!