Nisan Ayı


  • Ağustos 23, 2010
  • 8483

 

 

 

01.04.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Aylin Tekin Mutlu, Dr. Sarper Erkeksin, Dr. Sema Pehlivan Bilgili, Dr. Sevgi Güney, Dr. Coşkun Şanverdi, Dr. Alpaslan Saçıkara, Dr. Zehra Yangın, Dr. Ülgen Kökeş, Dr. Önay Yalçın, Dr. Alper İbrahim Dai, Dr. Burak Bektaş, Dr. Sevdiye Özgür, Dr. Hülya Sezer,

2. Dr. Hakan Can Yılmaz, Dr. Birsen Gün, Dr. Hüseyin Güney, Dr. Deniz Tural, Dr. Aytül Çorbacıoğlu, Dr. Ayfer Bankaoğlu, Dr. Serpil Yücel, Dr. Hatem Ubiç, Dr. Asuman Şamlı,

3. Dr. İlker Eser, Dr. Şanal Erciyas, Dr. Mehmet Şahin Sevim, Dr. Davut Hüseyin Erhan, Dr. Hakan Gülen, Dr. Emre Şirin'in üyelik başvurularının kabulüne,

4. Dr. Feridun Özdingiş'e Merkez Gazete Dergi, Dr. Dilek Biber'e Telsim, Dr. Buminhan Aygün'e Eczacıbaşı Avon, Dr. Hüseyin Eroğlu'na İstanbul Memorial Hastanesi, Dr. Cengiz Çoksüer'e Bauhaus İnşaat, Dr. Duygu Ayfer Erdem'e Garanti Koza İnşaat için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

5. İl Sağlık Müdürlüğü Afet Öncesi ve Sonrası ruhsal Hastalıkları Önleme Projesi toplantısına katılım için ODDSH komisyon başkanı Dr.Tuğrul Erbaydar'dan görüş alınmasına,

6. Eskişehir- Bilecik Tabip Odası Maliye Bakanlığı Sicil ve Disiplin amirliği Yönetmeliği hakkında hukuk bürosu incelemesinin iletilmesine,

7. Dr. Turhan Karadan'ın aidat borçlarının silinmesi talebinin yaşı nedeniyle onur üyesi olması dolayısıyla kabulüne,

8. Av. Hüsnü Tuna'nın pratisyen hekim maaşı ile ilgili sorusuna yanıt verilmesi için Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın görev almasına,

9. T. Onkoloji Vakfı'nın Kanser Haftası için hazırlanacak afişlerde yer alacak spotların uygunluğu için istediği değerlendirmenin HUB tarafından yapılmasına,

10. Dr. Sezai Kurtaran'ın işyeri hekimliği için yaptığı başvurunun kamuda çalışması ve bir işyerinde hekimlik yapması nedeniyle uygun bulunmadığı,

11. İşçi sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonumuzun İYH onay yönergesi ile ilgili önerilerinin YK tarafından değerlendirilmesinde uygun bulunduğu,

12. Erciyes Ü. Prof. Dr. Aydın Erenmemişoğlu'nun yaptığı çalışma ile ilgili olarak 24 Nisan 2003 tarihli Etik Kurul toplantısına davet edilmesine,

13. 6 Nisan 2003 tarihli emek Platformu Mitingine Oda olarak katılınmasına,

14. Nadin Aydoğanlar'ın yaptığı başvuru üzerine; ameliyat sırasında tıbbi hata yapıldığı iddiasını araştırmak üzere Dr. � hakkında oluşturulan HUB-G-85 sayılı dosya değerlendirilerek Sn. Aydoğanlar'ın son sağlık durumu hakkındaki raporunun kendisinden 2 kez talep edilmesine rağmen göndermediği ve bu nedenle iddianın ispatlanamayacağı cihetle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

15. Dr. � hakkında hastasının tedavisi sırasında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere soruşturma başlatılmasına ve aynı dosyada Özel � Hastanesi Başhekimi sıfatıyla hastaya ait bilgi ve belgeleri Oda'ya intikal ettirmeyen Dr. � hakkında da Oda çalışmalarını aksattığı gerekçesiyle soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. İlhan Doğan'ın yürütmesine,

16. Fatih Sağlık Grup Başkanlığının başvurusu üzerine, Dr. � hakkında gazete ilanında TDT'nün 8,9, 129a ve 39. maddelerinin ihlali gerekçesiyle soruşturma açılmasına soruşturmayı Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu'nun re'sen yürütmesine,

17. Özel �Polikliniği sorumlu hekimi Dr. � hakkında dağıtılan el ilanları nedeniyle Kağıthane Sağlık Grup Başkanlığı'nın yapmış olduğu başvuru değerlendirilerek TDT'nün 8,9, 31. ve 39. maddelerini ihlal gerekçesi ile soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu'nun re'sen yürütmesine,

18. Özel �Tıp Merkezi sorumlu hekimi Dr. � hakkında dağıtılan el ilanları nedeniyle Küçükçekmece Sağlık Grup Başkanlığının yapmış olduğu başvuru değerlendirilerek TDT'nün 8,9, 31. ve 39. maddelerini ihlal ettiği gerekçesi ile soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu'nun re'sen yürütmesine,

19. Özel ... Tıp Merkezi sorumlu hekimi Dr. �. hakkında dağıtılan el ilanları nedeniyle TDB İstanbul Dişhekimleri Odası'nın yapmış olduğu başvuru değerlendirilerek TDT'nün 8,9. , 31. ve 39. maddelerinin ihlali gerekçesiyle soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu'nun re'sen yürütmesine oybirliği ile karar verildi.

08.04.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Kemal Çuhadar, Dr. Güliz Serin, Dr. Şevket Küçükyıldız, Dr. Emine Evrim Uçkunkaya, Dr. Özlenen Gonca Çivi, Dr. Nazir Cihangir İslam, Dr. Nalan Dayan, Dr. Onur Levent Ulusoy'un üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Nurgul Şimşek'e Mariner Gemi, Dr. İsmail Alpan Üstek'e Besler Gıda (OSB), Dr. Hazma Yazgan'a Anadolu Fen Eğitim, Dr. Mehmet Çam'a Tepe İnşaat, Dr. Gürhan Baş'a Derindere Turizm, Dr. Berkant Öztürk'e Merter Vatan Hastanesi, Dr. Orhan Sunar'a Ekip Ticaret (OSB), Dr. Gökhan Gidemez'e Maksi Market, Dr. Kubilay Uğurlu'ya Yeni Yemser Gıda, Dr. Gürcan Hasanoğlu'na Kupa Gıda ve Temizlik, Dr. Zekeriya Erden'e Gopaş, Dr. Sedat Sarp'a Daha Sistem, Dr. Mürüvvet Çilcan'a Velibaba Sanayi Sitesi (OSB), Dr. Turgut Eriş'e Bakırköy Belediyesi (OSB), Dr. Osman Güneş'e Azyılmaz Deri, Dr. Kazım Vefa Gönenç'e Sabancı Üniversitesi için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

3. Dr. Batuhan Kaya, Dr. Bahar Nilay Soydemir, Dr. Sibel Koçak, Dr. Cenk Koçer, Dr. Saniye Çınar, Dr. H.Hale İmre, Dr. Ayşe Sedef Çelik, Dr. Sami Balkan, Dr. M.Gürkan Arıkan'ın üyelikten istifa taleplerinin kabulüne,

4. Güneydoğu bölgesindeki ikinci grup görevlendirmeler için yazışma yapıldığı, İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan öneriler doğrultusunda gönüllülük ve kriterler belirlenmiş olmakla birlikte gönüllü bildirim yapılmadığı bilgisinin alındığı, konu ile ilgili hukuki süreç, haklar ve hekimlerin sorunlarını paylaşmak üzere bir dizi Hastane toplantısı yapılmasına, öncelikle ilk görevlendirmelerin yapıldığı kurumlardan başlanmasına, yazışmalar yapılarak 14 Nisan'dan itibaren Sultanbeyli Devlet Hastanesinden başlayarak birim ziyaretlerinin gerçekleştirilmesine,

5. Emekli Hekimler Komisyonu kurulmasına, ilk toplantısını 7 Mayıs 2003 tarihinde YK adına Dr. Hasan Oğan'ın katılımı ile yapmalarına,

6. SSK Vakıf gureba Hastanesi Frank amfisi ile ilgili olarak restorasyon çalışmaları için Hekim Forumu'nda duyuru yapılmasına,

7. Dr. �. hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr�.'ın Yönetim Kurulu adına yürütmesine,

8. Sağlıkta Gündem toplantısına Dr. Gençay Gürsoy ve Dr. Güray Kılıç'ın katılmalarına,

9. 61 yaşında emeklilik ile ilgili olarak bir basın bildirisi hazırlanıp basına fakslanmasına,

10. 9 Nisan 2003 tarihinde geçici görevlendirmeler ve bölgede meslektaşlarımızın meslek örgütümüzce ziyareti ile ilgili basın açıklaması yapılmasına,

11. Sultanbeyli Tıp Merkezi'nin denetimi için Dr. Tevfik Örnek'in isminin bildirilmesine,

12. Dr.Elif Kırteke'nin düzenlediği adli rapor nedeniyle tehdit edilmesi üzerine eylemi gerçekleştirenleri şikayeti için açılan davada Hukuki destek verilmesine, duruşmasına Yönetim Kurulu olarak katılınmasına,

13. Güngören Sağlık Grup Başkanlığı'nda yapılan temsilci seçiminin yazışmalarının yapılmasına,

14. Oda üyelik kayıtlarının düzenlenmesi ile ilgili bir çalışma başlatılmasına,

15. 16 Nisan 2003 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi'nde asistanlar ile üyelik çalışması yapılmasına, Hastane temsilcisi Dr. Savaş İldegez ile birlikte çalışma yapılmasına,

16. Odamıza Dr�.'ın diplomasının sahte olduğu ve kişinin hekim olmadığı iddiasıyla yapılan başvuru sonucu oluşturulan HUB-G-242 sayılı dosya değerlendirilerek Sağlık Bakanlığı Personel Şubesi yazısından anlaşılacağı üzere, Dr. �'ın diplomasının denklik belgesi olduğu anlaşıldığından şikayetçiye bilgi verilerek dosyanın işlemden kaldırılmasına,

17. � isimli şirket ile hekimler arasında bir hizmet sözleşmesi yaparak TDT'nün 12. maddesini ihlal ettiği iddiasını araştırmak üzere Dr. �. hakkında başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-382 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

18. Hastasına uyguladığı cerrahi girişim sırasındaki tıbbi hatası sonucu hastasının sağlığının bozulmasına sebep olmak iddiasını araştırmak üzere Dr. � hakkında başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-375 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

19. Dr. � ve Dr. � hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptıkları iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-383 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

20. Dr. � hakkında hastasının yoğun bakımda yatışı sırasında yataktan düşerek subdural hematom geliştiği ve hastanın ölümünün tıbbi ihmal ve/veya hatadan kaynaklandığı iddiasının araştırılması için oluşturulan HUB-376 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevkine,

21. Dr. �, Dr. �, Dr. �, Dr. � hakkında hastalarının tedavilerinde tıbbi ihmal ve/veya hata yaptıkları iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-333 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

22. Dr. � hakkında hastasına cinsel tacizde bulunduğu iddiasını araştırmak üzere başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-365 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

23. Kocaeli Tabip Odası Başkanlığı tarafından TTB Merkez Konseyi aracılığı ile Odamıza intikal ettirilen Dr. Mete Alp'in Dr. �, Dr. � ve Dr. � hakkında hekimliğe yakışmayan davranış ve meslektaşını zemmetmek iddialarını araştırmak üzer soruşturma açılmasına soruşturmayı yürütmek üzere Dr. � ve Dr. �'ın görevlendirilmelerine,

24. Dr. � hakkında Tabip Odası'na bilgi vermeden, 6023 sayılı Yasanın 7. maddesine aykırı olarak serbest hekimlik yapması nedeniyle başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-385 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

25. Dr. �. hakkında mesul müdürü olduğu hastanede uzmanlık öğrencisi bir hekimi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı nöbeti tutturmak, bildirimsiz çalıştırmak, hastaneye başvuran acil hastayı hastaneye kabul etmemek, sevki için ambulans tahsis etmemek, tedavisinin gecikmesine sebep olmak, Dr. �hakkında branş nöbetini uzmanlık eğitimini tamamlamamış olan bir meslektaşına tutturmak, hastanın tedavisinde tıbbi hata yapmak, Dr. �. hakkında uzmanlık öğrencisi olduğu halde bildirimsiz serbest çalışmak, uzmanlık dışı girişimde bulunmak ve hastanın tedavisinde tıbbi hata yapmak iddialarının araştırılması için başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-367 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

26. Onur Kurulu'muzun 03.03.2003 tarih ve 155 sayılı kararı gereği Dr. �, Dr. �, Dr. ...Dr. �, Dr. � ve Dr. � haklarında gerçeğe aykırı rapor düzenledikleri iddiasını araştırmak üzere soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr. İmdat Elmas'ın yürütmesine,

27. Dr. � hakkında bilim dışı yöntemlerle hasta tetkik ve tedavi etmek, yanlış yönlendirme ve bilgilendirmeye yönelik kartvizit düzenlemek ve reklam yapmak iddialarını araştırmak üzere başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-347 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

28. Dr. � hakkında sosyal güvence probleminin çözümünü gerekçe göstererek, acil hastanın tedavisini üstlenmemek, tedavinin gecikmesine, sonuçta hastanın ölümüne neden olmak iddiasının araştırılması için oluşturulan HUB-358 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

29. Tekirdağ Tabip Odası Başkanlığı'nın 31.03.2003 tarih ve 320/03 sayılı yazısına istinaden Tekirdağ SSK Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. � hakkında tıbbi hata yapmak ve hastasının aydınlatılmış onamını almamak iddialarını araştırmak üzere soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr. � ve Dr�.'ın birlikte yürütmelerine,

30. Özel �Polikliniği sorumlu hekimi Dr. � hakkında Radikal Gazetesi 05.04.2003 günü içerisinde ek olarak dağıtılan broşürle ilgili olarak 1219 sayılı Yasa'nın 24. maddesi, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9. ve 39. maddeleri ile, Özel Ayaktan Teşhis ve Tedavi Merkezleri Yönetmeliği'nin 58. maddesine aykırı olması nedeniyle soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu'nun re'sen yürütmesine,

31. Özel �Hastanesi Başhekimi Dr. � hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8. ve 39. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle açılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-R-411 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

32. Dr. � hakkında hastasının tanı ve tedavisinde, tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-381 sayılı dosya değerlendirilerek, fezleke, bilirkişi raporları ve belgeler göz önüne alındığında, Dr. �'nin kendisinden beklenen özeni hastasına gösterdiğine bu nedenle hakkında işlem yapılmasına gerek olmadığına, ancak hastanın hastaneye sevk işlemi sırasında gecikmeye neden olan hekimler tespit edilerek haklarında gerekli işlemin yapılması için çalışılmasına,

33. Dr. � hakkında bir dönem Özel � Hastanesi'nde çalışan hekimlerin ücretlerini ödememek, meslektaşlarını psikolojik baskı altına almak, işten ayıracağı yönünde tehdit etmek, iddiasını araştırmak üzere başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-364 sayılı dosya değerlendirilerek, başvuruda bulunan hekimlerin kendilerinden istenen açıklayıcı ifade ve belgeleri göndermediği, gönderen bir hekimin ise cevabi yazısından sözleşme yapılmadığının anlaşıldığı üzere iddianın ispatlanamayacağı, psikolojik baskı altına alma eyleminin tanık olmaması nedeniyle ispatlanamayacağı cihetle ileri işlem yapılmasına gerek olmadığına,

34. Dr. � hakkında Özel İstanbul �.Hastanesi'nde tedavisini üstlendiği hastasına gerekli özeni göstermemek, tedavisini yarım bırakmak, sonuçta sağlının bozulmasına neden olmak iddiasının araştırılması için başlatılan soruşturma dosyası değerlendirilerek hekimin hastasına gerekli özeni gösterdiği bilirkişi raporu, dosya içeriğindeki belgeler ve fezleke ile sabit olduğundan ileri işlem yapılmasına gerek olmadığına,

35. Dr. � hakkında hastasına yaptığı ameliyatlardaki tıbbi hatası sonucu bedeninde kalıcı kusur oluşturarak sağlığının bozulmasına neden olduğu iddiasını araştırmak üzere başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-366 sayılı dosya değerlendirilerek, ameliyat sırasında ortaya çıkan durumun bir komplikasyon olduğu ve bu komplikasyonu hekimin fark ederek gerekli müdahaleyi yaptığı bilirkişi raporundan, dosya içerisindeki belgelerden ve fezlekeden anlaşılmakla bir tıbbi hatasının olmadığı cihetle ileri işlem yapılmasına gerek olmadığına,

36. Onur Kurulu'muzun 27.01.2003 tarih ve 148 sayılı kararı gereği Dr. �.'a bildiren özel kodla gizli olarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirilmesi gereken bir hastalıkla ilgili olarak bilgi veren Dr. � hakkında soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr. �'ın yürütmesine,

37. Yönetim Kurulu'muzun 30.12.2003 tarihli kararıyla hakkında hak sahibi olan kişilere kendilerini görmeden ve muayene etmeden ilaç mümessilleri tarafından getirilen ilaçları yazdığı iddiasının araştırılması için soruşturma başlatılan Dr. �. hakkında yapılan 2. başvurunun HUB-370 sayılı dosya ile birleştirilerek Dr. �'a ek yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

15.04.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Ecz. Barış Urunlu'nun Çocuk tutuklu ve hükümlüler için İnsan Hakları Fotoğraf Atölyesi ile ilgili çalışmalar konusunda görüş istemi değerlendirilerek çocuk psikiyatrisi görüşü alınmasına, bilirkişi olarak Dr. Türkay Demir'in görevlendirilmesine,

2. Safran Boya ve Kimya Sanayii ergonomi semineri talebinin işyerinin Gebze'de olması dolayısıyla Kocaeli Tabip Odası'na iletilmesine,

3. Dt. Sevinç Özgüner'in ölüm yıldönümünde verilecek Barış, Demokrasi ve İnsan Hakları Ödülü için duyuru yapılmasına, jüri üyelerinin 15 Mayıs 2003 tarihinde toplantıya çağrılmalarına, yönetim kurulu adına jüride Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın yer almasına,

4. B tipi kursun ertelenerek 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde yapılmasına,

5. Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nin 18 Nisan saat 14. 45'de ziyaret edilerek görevlendirmeler ile ilgili bir sunum yapılmasına, Dr. Hasan Oğan ve Dr. Ali Çerkezoğlu'nun görev almalarına,

6. TÜYAP ÖNÜNDE 16 Nisan 2003 saat 12.30 da Bush ve Blair'e yazılan mektupların okunması ve konsolosluklara teslimine, etkinliğe hastanelerden katılacaklar için otobüs tutulmasına,

7. 30 Nisan 2003 tarihinde yapılacak basınla buluşma toplantısına TTB Merkez Konseyi'nden katılım ile basın mensupları ile iletişimin geliştirilmesine,

8. Şişli Belediyesi'nin tıbbi atıklarla ilgili yazışması için Dr. Güray Kılıç'ın yazışma yapmasına, listenin iletilmesine,

9. Çevre için Hekimler Derneği'nin kuruluş yıldönümünde düzenlenecek panele katılım ve kokteyl için destek verilmesine,

10. 24 Nisan 2003 tarihinde etik kurul toplantısına katılacak Prof. Dr. Aydın Erenmemişoğlu ile ilgili duyurunun fakülte farmakoloji anabilim dallarına da iletilmesine,

11. Halkalı Vergi Dairesi takdir komisyonu üyeliği için Dr. Ferit Laçin, Dr. Mustafa Tamyürek, Dr. Handan Toprak, ve Dr. Mustafa Taş'ın önerilmesine,

12. İstinye SSK Dispanserinde Dr. Şenel Beysen ile ilgili avukat desteği ve dava takibinin yapılmasına, başhekime hekimlerin saldırıya uğraması ile ilgili yazı yazılmasına,

13. Dializ Merkezleri Yasa Tasarısı ile ilgili olarak Uzmanlık Derneği ve Nefroloji bilim dallarından temsilci adı istenmesine, toplantı daveti ve tasarının iletilip görüş oluşturulmasının sağlanmasına,

14. Dr. Mehtap Düzen, Dr. Özlem Doğaner, Dr. Gülay Beyaz Gürayman, Dr. Uğur Murat Karacan, Dr. Sıdıka Beykal, Dr. Alpay Fevzi Ertan, Dr. Assiye Dilek Avcu Gaygısız , Dr. Ömer Beykal, Dr. Selcan Yüksel, Dr. Oğuz İskender Turhan, Dr. Selim Muğrabi, Dr. Mehmet Gürler, Dr. Haluk Şengün, Dr. Suzan Akaya, Dr. Çavlan Türkoğlu, Dr. Hasan Tonyalı, Dr. Hüseyin Sevim, Dr. Engin Ersin Şimşek, Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Dr. Emin Pala, Dr. Dilaver Öz, Dr. Müzeyyen Kurt, Dr. Ziya Bozkurt, Dr. Yasemin Mamur'un üyelik başvurularının kabulüne,

15. Dr.Mustafa Kemal Hür'e C-Y Tekstil Nakış San. için, Dr.Tayfun Serin'e Ütopya Unlu Mamuller işyeri için, Dr.Sinan Önder'e Evo Tekstil ve Çorap San. için, Dr.Tamer Küçük'e Mepa Mobilya San. için, Dr.Berrin Öz'e Sarıyer Belediyesi (OSB) için, Dr.Nilüfer Hancıoğlu'na Sarıyer Belediyesi (OSB) için, Dr.İsa Uzun'a Kademsa Tekstil San. için, Dr.Mehmet Emin Güneş'e Astel Kağıtçılık için, Dr.Tansel Gülmezoğlu'na Sezai Türkeş Feyzi Akaya işyeri için, Dr.Seçkin Göktuna'ya Aysa Gıda Fabrikası için, Dr.Adem Meral'e AGS Tekstil San. için, Dr.Ali Kocataş'a Silter Buharlı Ütü Kaynak San. için, Dr.Alaattin Yılmaz'a Kadosan Yapı Koop (28 işyeri OSB) için, Dr.Muhammed Mısır'a Baykan Otogaz (7 işyeri OSB) için, Dr.Muhammed Mısır'a Özel Sultan Hastanesi için, Dr.Sıdıka Beykal'a Doralp Teknolojik Ür. İşyeri için, Dr.Fahri Güven'e Asbilek El Aletleri işyeri için, Dr.Sedat Yılmaz'a Şampiyon Sport San. için, Dr.Necmi Yarış'a Sağlıklı Gıda Ürünleri için, Dr.Kazım Vefa Gönenç'e Kılıç İnşaat için, Dr.Burçin Aydemir'e Rece Tekstil San. için, Dr.Kadine Alibrahim'e Rimaks Tekstil San için, bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılması koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi belgesi verilmesine oy birliği karar verilmiştir.

22.04.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. 10 Mayıs 2003 tarihinde yapılacak TTB GYK toplantısına Dr. Nazmi algan ve Dr. Güray Kılıç'ın katılmalarına,

2. İşyeri hekimliği ücretleri ve sözleşmeler ile ilgili başvuruların işçi sağlığı komisyonunca değerlendirilmesine,

3. Tutuklu Erdinç Yücel in muayene raporları ile ilgili başvurunun Hekimlik Uygulamaları Bürosunca değerlendirilmesine,

4. Hekim Forumu ile ilgili cezanın ödenmemesine, davanın izlenmesi ile mevkute bildiriminin yapılmasına,

5. 29 Nisan 2003 tarihinde 61 yaşında emeklilik ile ilgili basın açıklaması yapılmasına, Dr. Osman Öztürk'ün görev almasına,

6. Dr. Murat Aslan,Dr. Kağan Güngör, Dr. Mehmet Şengül, Dr. Ayten Mutlu, Dr. Emre Lakşe, Dr. Tevfik Selver, Dr. Burçin Aydemir, Dr. Ayşen Özgür, Dr. Özcan Özgül, Dr. İsmail Mithat Akan, Dr. Kenan Karaca, Dr. Ömer Aksu, Dr. Abdülkadir Koçer, Dr. Ercan Mısırcı, Dr. İffet Emel Çolakoğlu, Dr. Ali Türk, Dr. Gamze Torin Menteşoğlu, Dr. Fuat Yüksel, Dr. Ömer Şafak, Dr. Mehmet Timuçin Aydın, Dr. Murat Keskin, Dr. Dilek Soysal Alp'in üyelik başvurularının kabulüne

oy birliği ile karar verildi.

 

29.04.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Kamu Reformu Yasa Tasarısı ve sağlığa etkileri ile ilgili bir çalışma grubu oluşturulmasına, Dr. Güray Kılıç ve Dr. Ali Çerkezoğlu'nun görev almalarına, atölye çalışması planlanmasına,

2. 1 Mayıs mitingine İstanbul Tabip Odası olarak katılınmasına,

3. SARS ile ilgili olarak Dr. Huri Özdoğan'ın bilgi toplaması ve basından gelen soruları yanıtlamasına, bu konuda bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmesine,

4. TTB üyelik güncellemesi için üye bilgilerinin bilgisayar ortamında aktarılmasına,

5. AKP ve sağlık kuruluşlarındaki kadrolaşma ile ilgili verilerin toplanmasına, Dr. Faruk Yıldız'ın verileri toplamada görev almasına, Dr. Osman Öztürk ve Dr. Güray Kılıç'ın 6 aylık faaliyet için rapor hazırlamasına, tamamlandıktan sonra basın açıklaması yapılmasına,

6. Çevre için Hekimler Derneği'nin kitapçığından İstanbul Tabip Odası yayını olarak 2000 adet bastırılmasına,

7. Milliyet'te 28 Nisan 2003 tarihli genel sekreter ile ilgili çıkan haberde geçen ifadelere karşı dava açılmasına, Odanın hukuki destek vermesine, dava giderlerini karşılamasına,

8. tıp fakültesi mezunu olmayanların çalışma belgeleri için gerekli işlemler konusunda daha önce alınan karar doğrultusunda yazışma yapılmasına,

9. Dr. Seyhan Aklan, Dr. Şükran Gökoğlu, Dr. Mehmet Reşat Gökoğlu, Dr. Özlem Akgül, Dr. Meltem Necibe Ceyhan, Dr. Mehmet Okyar Gençağa, Dr. Sevdanur Topçu, Dr. Neriman Başak Baksu, Dr. Funda Şerefhan, Dr. Ali Rıza Aktaş, Dr. İlker Güngör, Dr. Osman İlkay Özdamar, Dr. Nimet Berna Atay'ın üyelik başvurularının kabulüne,

10. Dr.Yeşim Asena'ya Merkez Büro işyerleri (OSB) için, Dr.Ali Öner'e Merkez Büro işyerleri (OSB) için, Dr.İsmail Köse'ye Cenktaş Tekstil için, Dr.Can Fenerci'ye Efesen Demir San. için, Dr.Yıldırım Taner Bayram'a Çarşı Mağazacılık (OSB) için, Dr.Ercan Yenigün'e Esem Elektrik (OSB) için, Dr.Ahmet Atay'a Alarko Carrier (OSB) için, Dr.Pınar İnceoğlu'na Saadet Gıda işyeri için, Dr.Necmi Harmanlı'ya Kıralliler Ayakkabı için, Dr.Cemal Feneci'ye Aktürk A.Ş. için, Dr.Ahmet Oğuz Aktaş'a Atak Tekstil için, Dr.Can Uyar'a Taş Gıda işyeri için, Dr.Mehmet Erhan Sayalı'ya Uçak Bilet ve Rezervasyon işyeri için, Dr.Ahmet Lütfi Kocaman'a Aon Sigorta Brokerlik Hizmetleri için, Dr.Mehmet Aydemir'e Mantosan Giyim San. için, Dr.Ercan Mısırlı'ya Lisans Matbaacılık için, Dr.Deniz Tamtekin'e Özel Yüzyıl Işıl Okulu için, Dr.Kamil Erhan Suben'e Narin Triko Tekstil için, Dr.Kemal Murat Ünalmış'a Güngör Plastik (OSB) için, Dr.Ali Aydın'a Burak Aliminyum (OSB) için,

11. GSM Bilişim Dergisi 01/12/2001 tarihli sayısı 60-63. sayfalarında yayınlanan "Çin Mucizesi Akupunktur" başlıklı yazıda Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9 ve 13.maddelerinin ihlal ettiği gerekçesiyle Dr... hakkında soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı yönetim kurulu adına HUB'un resen yürütmesine,

12. Dr. ... hakkında ... Kredi Kartları ekinde gönderilen broşürde yeralan Referans Klinik laboratuarı'na ait kupon nedeniyle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9,31 ve 39. maddelerini ihlal ettiği ve 2 ayrı yerde serbest hekimlik yaptığı iddialarının araştırılması için soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr. ...'un yürütmesine,

13. Dr. ... hakkında ... Kredi Kartları ekinde gönderilen broşürde yeralan Dr. ... Medikal Estetik ve Laser Epilasyon %15 indirim kuponu nedeniyle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9,31 ve 39. maddelerini ihlal gerekçesi ile soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı yönetim kurulu adına HUB Bürosunun resen yürütmesine,

14. Dr. ... hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9,31 ve 39. maddelerini ihlal gerekçesi ile soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı yönetim kurulu adına HUB Bürosunun resen yürütmesine,

15. Özel ... Hastanesi Başhekimi Dr. ... hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9,31 ve 39. maddelerini ihlal gerekçesi ile soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı yönetim kurulu adına HUB Bürosunun resen yürütmesine,

16. Özel ... Hastanesi Başhekimi Dr. ... hakkında dağıtılan el ilanları ve içerikleri değerlendirilerek Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8 ve 9. maddelerini ihlal gerekçesi ile soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı yönetim kurulu adına HUB Bürosunun resen yürütmesine,

17. Dr. ... hakkında dağıtılan el ilanları ve içeriği nedeniyle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8, 9, 31 ve 39. maddelerini ihlal gerekçesi ile soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı yönetim kurulu adına HUB Bürosunun resen yürütmesine,

18. Dr. ... hakkında dağıtılan broşürler ve içeriği nedeniyle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8, 9 ve 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-R-420 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

19. Dr. ... hakkında Azat adlı gazetede yayınlanan ilan nedeniyle Tıbbı Deontoloji Tüzüğü'nün 8, 9, 31. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-R-427 sayılı dosyada Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına,

20. Özel ... Hastanesi Başhekimi Dr. ... hakkında dağıtılan el ilanı ve içeriği nedeniyle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8 ve 9. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-R-419 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

21. Dr. ... hakkında Onur Kurulumuzun eksik soruşturma yapıldığını belirtmesi nedeniyle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 12/C, 12/E ve 39.maddelerinin ihlal gerekçesiyle başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-R-403 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

22. Dr. ... hakkında Yeni Şafak Gazetesi 11/10/2002 tarihli nüshasında yayınlanan ilanlarda Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8 ve 39. maddelerinin ihlali nedeniyle açılan soruşturma sonucunda oluşturulan HUB-R-412 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

23. Özel Avrasya Polikliniği sorumlu hekimi Dr. ... hakkında dağıtılan el ilanları ve içerikleri nedeniyle başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-R-410 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

24. Özel ... Polikliniği Sorumlu Hekimi Dr. ... hakkında dağıtılan broşürler nedeniyle başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-R-409 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

25. Özel ... Hastanesi Başhekimi Dr. ... hakkında 19/08/2002 tarihli Avcılar Yerel Gazetesinde yayınlanan ilan nedeniyle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8 ve 9 maddeleriyle 1219 sayılı Yasa'nın 24.maddesinin ihlali gerekçesiyle başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-R-402 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

26. Dr. ... hakkında hastasının tedavisinde Tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasının araştırılması için oluşturulan HUB-G-272 sayılı dosya değerlendirilerek Dr. ...'un hastasına gereken özeni gösterdiğini ve gerekli tıbbi müdahalede bulunulduğu kanısına varılarak ileri işlem yapılmasına gerek olmadığına,

27. Dr. ... hakkında hastasını medikal bir şirkete yönlendirdiği iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-275 sayılı dosya değerlendirilerek, Dr. ...'nun medikal şirketlere ait istek kağıtlarına tıbbi istemlerinde kullanmaması için uyarılmasına, tıbbi istemlerinde reçete kağıdı kullanması hakkında kendisine bilgi verilerek ileri işlem yapılmasına gerek olmadığına,

28. Dr. ... hakkında işyeri hekimliği yaptığı kuruluşta görevine zaman zaman gitmeyerek işi aksattığı ve işyeri ile sözleşmesi fesh edildiği zaman protokol defteri ve malzemeleri aldığı ve uyarılmasına rağmen geri vermediği iddiasının araştırılması için oluşturulan HUB-G-256 sayılı dosya değerlendirilerek Dr. ...'ın çalıştığı kuruluştan aldığı tıbbi belge ve malzemeleri geri vermesi hakkında uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

29. Dr. ... hakkında hastasına cinsel tacizde bulunduğu iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-19 sayılı soruşturma dosyasının Yüksek Onur Kurulu'nun 14-15/04-2001 tarihli soruşturma açılmasına ilişkin kararı nedeniyle soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. ...'ın yürütmesine,

30. Dr. ...'ın Odamıza yapmış olduğu başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-318 sayılı dosya değerlendirilerek, Dr. ... hakkında klinik şeflerinden alınan yazılı ifadelerde bulunan tıbbi ihmal ve/veya hata iddialarının araştırılması için soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr. ...'ın yürütmesine,

31. ... Kredi Kartları ekinde gönderilen broşürde yeralan ... Göz Kliniği'ne ait kupon nedeniyle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8, 9, 31 ve 39. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-R-337 sayılı değerlendirilerek Dr. ...'e tanıtım kurallarıyla ilgili uyarı yazısı yazılmasına, Kadıköy Sağlık Grup Başkanlığı'na sağlık kuruluşunun ruhsatsız çalıştığı için bilgi verilmesine ve dosyanın işlemden kaldırılmasına,

32. Özel ... Tıp Merkezi tarafından dağıtılan broşür üzerine, oluşturulan HUB-R-452 sayılı dosyada, merkezin sorumlu hekimi Dr. ...'nun Tıbbi Deontoloji Tüzüğü hükümlerine uymakta özen göstermesi yönünde uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.


Bu HABERİ Paylaş!