Mayıs Ayı


  • Ağustos 23, 2010
  • 6104

 

06.05.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Yaşar Doğan'a Marmara Mensucat San. ve Tic. A.Ş. için, Dr.Şevki Kaftancıoğlu'na Marmara Mensucat San.Tic. A.Ş. için, Dr.Işık Çakın'a Ana Grup Dış Tic.Ltd. Şti. için, Dr.Fatma Sunkur Düşmez'e Emin Sağlık Spor Kültür ve Eğit.Yay.Hizm.Tic.Ltd.Şti. için, Dr.Bilal Pınar'a Bros Doğal Taş Madencilik A.Ş. için, Dr.Soner Erkan'a Koç Holding A.Ş. için, Dr.Kıymet Tokat'a Ela Tekstil Gıda San.Tic.Ltd.Şti. için, bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla, İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

2. Dr.Hakan Kılıç'ın 24 Mayıs 2003 tarihinde Ankara'da yapılacak İşyeri Hekimliği A Tipi Sertifika Kursuna katılma talebini içeren dilekçesinin Türk Tabipleri Birliği'ne gönderilmesine,

3. 24/25 Mayıs 2003 tarihinde yapılacak olan İşyeri Hekimliği B Tipi Sertifika Kursu'nun 31 Mayıs-1 Haziran 2003 tarihlerinde yapılacağının Dr.Ceyhan Akkaya'ya bildirilmesine,

4. Dr.Abdülkadir Asan, Dr.Mehmet Nadir Şener, Dr.Ahmet Uslu, Dr.Telat Şimşek, Dr.Zeynep Aslan, Dr.Fikret Nakipoğlu, Dr.Guerguina Ognianova Tchintolova, Dr.Hüseyin Zengin, Dr.Abdülgani Yıldırım, Dr.Sabire Bican, Dr.Serkan Çelikgöz'ün üyelik başvurularının kabulüne,

5. 23 Mayıs 2003 tarihinde Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri üzerine yapılacak eğitim toplantısına Dr.Osman Öztürk'ün katılmasına,

6. ODDSH Komisyonu Başkanına Afete Karşı Sivil Koordinasyonu Destekleme Derneği ile GAEM (Gezici Afet Eğitim Merkezi) projesi çerçevesinde işbirliği için protokol yapma ve Oda'yı temsil etme yetkisi verilmesine,

7. Ara Genel Kurulda alınan kararların uygulanması ve bu çerçevede hekimlerle ilişkilerin güçlendirilmesi için hastane ve sağlık ocağı ziyaretlerinin organize edilmesine, SB Hastaneleri için Dr.Güray Kılıç, SSK Hastaneleri için Dr.Osman Öztürk, 1.Basamak Sağlık Hizmetleri için Dr.Faruk Yıldız'ın organizasyon hazırlığı yapmasına,

8. 13 Mayıs 2003 tarihinde; hükümetin yasalaştırmayı düşündüğü "Merkezi ve Yerel Yönetim Reformu" yasa taslağı hakkında, seçilmiş kurullarımıza bilgi vermesi için Öğretim Üyesi Zafer Üskül'ün davet edilmesine,

9. Ankara'da ortaya çıkan ve basında "Neşter Operasyonu" olarak geçen SSK Hastanelerindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin TTB ile görüşülüp ortak bir tutum alınmasına,

10. SARS hastalığına ilişkin basını bilgilendirmek amacıyla bir toplantı yapılmasına,

11. 21 Haziran 2003 tarihinde Selanik'te yapılacak olan "Avrupa Sosyal Forumu" etkinliklerine katılım için organızasyon yapılmasına ve bununla ilgili Dr.Ali Çerkezoğlu'nun görevlendirilmesine,

12. Aidat borçları birikmiş üyelerin aidatlarını ödemesinin kolaylaştırılması ve yeni bilgisayar programıyla yeni üye aidat bilgisi düzeni oluşturabilmenin sağlanması için 1996 ve öncesi yıllara ait aidat borçlarının silinmesine, ayrıca 1997 yılından 2002 Mayıs ayına kadar aidat borçlarının gecikme zamlarının o yılın ayına ait TEFE endeksine göre 2002 Mayıs'ından sonra ise aylık %2 gecikme zammı uygulaması esasına göre yeniden belirlenmesine ve kampanyanın 15 Temmuz 2003 tarihinden itibaren geçerli olmasına,

13. Oda bünyesinde faaliyet gösteren komisyonların yapacakları etkinlikler için önceden bir bütçe planı hazırlayıp yönetim kuruluna sunmasına,

14. ÖDP Üsküdar İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği "Sağlık Reformu" başlıklı toplantıya Dr.Güray Kılıç'ın katılmasına,

15. Mali Müşavir Serap Şenyuva'nın muhasebe bürosunda tam gün çalışmak üzere işe alınmasına,

16. Dr.Elif Kırteke'nin hukuki destek talebi, mahkeme konusunun hekimlik uygulamasıyla ilişkili olduğu gerekçesiyle, uygun görülmüş olup, Oda avukatlarından Meriç Eyüboğlu'nun bu dava için görevlendirilmesine

oy birliği ile karar verildi.

13.05.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Fatma Zeynep Girgin'e Tepe Afken Vıe Yatırım Yapım A.Ş. için, Şule Aykan'a Pharma Sanayi ve Tic. Ltd.Şti. için, Cumali Ergün'e Nehir Madeni Mutfak Eşya San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr.Perçin Karakol'a İntermat Ambalaj ve Matb.San.Tic.A.Ş. için, Dr.Berrin Karagöz'e Onat Tekstil Konf.San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr.Ayşe Banu Esen'e Trikotek Tekstil San.Tic.A.Ş. için, Dr.Fatma Ağca Tanca'ya Plaksan Plak San.A.Ş.MSM Org.İnş.Ltd.Şti., Odeon Compact Disk San.A.Ş. (OSB) için, Dr.Hasan Asker Tuncer'e Öreneller Örme San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr.Simin Korkmaz'a General Oto Servis Tic.Ltd.Şti., Baykurt Oto Servisleri ve Tic.Ltd.Şti., Temser Genel Temizlik Hizm.Ltd.Şti. (OSB) için, Dr.Tevfik Selver'e Suteks Tekstil San.Tic.A.Ş. için, Dr.Canan Esen'e Onur Brode Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. için, bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

2. Dr.Mehmet Koç, Dr.Hasibe Temiz, Dr.Filiz Polat, Dr.Yücel Polat, Dr.Özgür Kartal, Dr.Cihan Çevik, Dr.Demet Kondu Yıldırım, Dr.Sevgi Okuşluk, Dr.Bilge Evren, Dr.Türçe Emine Çiçek, Dr.Nilgün Çavdar, Dr.Derya Ergüner, Dr.Seçil Sözen, Dr.Gülsiye Dinçer, Dr.Faruk Özsoy, Dr.Nesrin Ünalan, Dr.Soner Ozaner, Dr.Salih Tosun, Dr.Adil Sünger, Dr.Yakup Ülger, Dr.Tijen Acarkan, Dr.Ömer Yavuz Şimşek'in üyelik başvurularının kabulüne,

3. Dr.Süleyman Deniz Atakan'ın üyelikten istifa talebinin kabulüne,

4. Dr.Ercan Duman'a Ankara'da yapılacak işyeri hekimliği toplantısı masrafları için 300.000.000 TL avans verilmesine,

5. Çalışanların üye olduğu Tez-Koop-İş Sendikası ile toplu sözleşme görüşmelerine 22/05/2003 tarihinde başlanmasına,

6. Bazı işyeri Hekimlerinin kendi durumlarına ilişkin özel uygulama yapılması taleplerine karşı TTB'nin koyduğu kriterlere bağlı kalınması ve bu tür sorunların yönetim kurulu bünyesine taşınmadan çözüme kavuşturulması için İşyeri Hekimliği Komisyonu bünyesinde bir heyet oluşturulması için komisyona öneri götürülmesine,

7. Oda'nın 7 Haziran'da düzenleyeceği tekne gezintisine Oda personelinin davet edilmesine ve Tıp Fakültesi öğrencilerine indirimli fiyat uygulanmasına,

karar verildi.

06.05.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Yaşar Doğan'a Marmara Mensucat San. ve Tic. A.Ş. için, Dr.Şevki Kaftancıoğlu'na Marmara Mensucat San.Tic. A.Ş. için, Dr.Işık Çakın'a Ana Grup Dış Tic.Ltd. Şti. için, Dr.Fatma Sunkur Düşmez'e Emin Sağlık Spor Kültür ve Eğit.Yay.Hizm.Tic.Ltd.Şti. için, Dr.Bilal Pınar'a Bros Doğal Taş Madencilik A.Ş. için, Dr.Soner Erkan'a Koç Holding A.Ş. için, Dr.Kıymet Tokat'a Ela Tekstil Gıda San.Tic.Ltd.Şti. için, bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla, İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

2. Dr.Hakan Kılıç'ın 24 Mayıs 2003 tarihinde Ankara'da yapılacak İşyeri Hekimliği A Tipi Sertifika Kursuna katılma talebini içeren dilekçesinin Türk Tabipleri Birliği'ne gönderilmesine,

3. 24/25 Mayıs 2003 tarihinde yapılacak olan İşyeri Hekimliği B Tipi Sertifika Kursu'nun 31 Mayıs-1 Haziran 2003 tarihlerinde yapılacağının Dr.Ceyhan Akkaya'ya bildirilmesine,

4. Dr.Abdülkadir Asan, Dr.Mehmet Nadir Şener, Dr.Ahmet Uslu, Dr.Telat Şimşek, Dr.Zeynep Aslan, Dr.Fikret Nakipoğlu, Dr.Guerguina Ognianova Tchintolova, Dr.Hüseyin Zengin, Dr.Abdülgani Yıldırım, Dr.Sabire Bican, Dr.Serkan Çelikgöz'ün üyelik başvurularının kabulüne,

5. 23 Mayıs 2003 tarihinde Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri üzerine yapılacak eğitim toplantısına Dr.Osman Öztürk'ün katılmasına,

6. ODDSH Komisyonu Başkanına Afete Karşı Sivil Koordinasyonu Destekleme Derneği ile GAEM (Gezici Afet Eğitim Merkezi) projesi çerçevesinde işbirliği için protokol yapma ve Oda'yı temsil etme yetkisi verilmesine,

7. Ara Genel Kurulda alınan kararların uygulanması ve bu çerçevede hekimlerle ilişkilerin güçlendirilmesi için hastane ve sağlık ocağı ziyaretlerinin organize edilmesine, SB Hastaneleri için Dr.Güray Kılıç, SSK Hastaneleri için Dr.Osman Öztürk, 1.Basamak Sağlık Hizmetleri için Dr.Faruk Yıldız'ın organizasyon hazırlığı yapmasına,

8. 13 Mayıs 2003 tarihinde; hükümetin yasalaştırmayı düşündüğü "Merkezi ve Yerel Yönetim Reformu" yasa taslağı hakkında, seçilmiş kurullarımıza bilgi vermesi için Öğretim Üyesi Zafer Üskül'ün davet edilmesine,

9. Ankara'da ortaya çıkan ve basında "Neşter Operasyonu" olarak geçen SSK Hastanelerindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin TTB ile görüşülüp ortak bir tutum alınmasına,

10. SARS hastalığına ilişkin basını bilgilendirmek amacıyla bir toplantı yapılmasına,

11. 21 Haziran 2003 tarihinde Selanik'te yapılacak olan "Avrupa Sosyal Forumu" etkinliklerine katılım için organızasyon yapılmasına ve bununla ilgili Dr.Ali Çerkezoğlu'nun görevlendirilmesine,

12. Aidat borçları birikmiş üyelerin aidatlarını ödemesinin kolaylaştırılması ve yeni bilgisayar programıyla yeni üye aidat bilgisi düzeni oluşturabilmenin sağlanması için 1996 ve öncesi yıllara ait aidat borçlarının silinmesine, ayrıca 1997 yılından 2002 Mayıs ayına kadar aidat borçlarının gecikme zamlarının o yılın ayına ait TEFE endeksine göre 2002 Mayıs'ından sonra ise aylık %2 gecikme zammı uygulaması esasına göre yeniden belirlenmesine ve kampanyanın 15 Temmuz 2003 tarihinden itibaren geçerli olmasına,

13. Oda bünyesinde faaliyet gösteren komisyonların yapacakları etkinlikler için önceden bir bütçe planı hazırlayıp yönetim kuruluna sunmasına,

14. ÖDP Üsküdar İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği "Sağlık Reformu" başlıklı toplantıya Dr.Güray Kılıç'ın katılmasına,

15. Mali Müşavir Serap Şenyuva'nın muhasebe bürosunda tam gün çalışmak üzere işe alınmasına,

16. Dr.Elif Kırteke'nin hukuki destek talebi, mahkeme konusunun hekimlik uygulamasıyla ilişkili olduğu gerekçesiyle, uygun görülmüş olup, Oda avukatlarından Meriç Eyüboğlu'nun bu dava için görevlendirilmesine

oy birliği ile karar verildi.

27.05.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Aylin Kuyumcubaşı Kalayciyan, Dr.Yüksel Çiçek, Dr.Serap Uysal, Dr.Nilgün Güdücü, Dr.Hidayet Sarı, Dr.Ayten Kaya, Dr.Cem Sultan Kara, Dr.Fatma Hülya Cengiz, Dr.Gonca Keskindemirci, Dr.Yılmaz Keskindemirci, Dr.Nejmi Küçükyağcı, Dr.Oğuzhan Dolar'ın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr.İbrahim Ergün'e Yurtiçi Kargo Taşımacılık (OSB) için, Dr.Levent Çalışkan'a Farplas Oto Yedek işyeri için, Dr.Mesut Ergun'a Dolu Plastik San. için, Dr.zehra Baltacı'ya Tuzla Belediyesi için, Dr.Bülent Göçer'e Polat Yol Yapı San için, Dr.Aydan Ergün'e İstanbul Turizm Otelcilik (OSB) için, Dr.Rengin Eldem'e Artuç Teknik San. (OSB) için, Dr.F.Şima Filizer'e Do-Çe Tekstil San. (OSB) için, Dr.Filiz Ü. Şahin'e Sinpaş A.Ş. (OSB) için, Dr.Nevzat Sezer'e Alpplas Plastik San.(OSB) için, Dr.İhsan Telefoncu'ya Giz Boy Boya San. için, Dr.Çağrıbey Kıryaman'a Yurtiçi Kargo Taşımacılık için, Dr.Süleyman Özle'ye Seda Giyim San. için, Dr.Taşkın Yenidünya'ya Teknik Aliminyum San. (OSB) için, Dr.Roya Sharghi'ye Nan Art Konfeksiyon için, Dr.Aydın Geçer'e Adres Güvenlik Hizm. İçin, Dr.Tuncay Çeliker'e Fabela Tekstil için, Dr.Ayça Tanyeli Çitoğlu'na Bil-Tem Organizasyon için, bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim etkinliklerine katılması koşuluyla işyeri hekimliği yetki belgesi verilmesine,

3. Personelle yapılacak Toplu Sözleşme görüşmeleri için Dr.Hasan Oğan ve Dr.Osman Öztürk'ün görevlendirilmesine,

4. Selanik'te Haziran ayı içinde yapılacak Avrupa Sosyal Forumu çerçevesinde yapılacak etkinliklere katılmak, Yunanistan Tabipler Birliği ve Hekimler Sendikası yetkilileriyle temasta bulunmak üzere bir heyet oluşturulmasına,

5. SSK Tuzla Çocuk Hastanesi'nde hekimlerin istekleri dışında çalıştırılmaları konusunda üyelerimize hukuki destek sağlanması ve konu hakkında bir basın açıklaması yapılmasına,

6. Sağlık Müdürlüğü'nün, 112 Acil Servis görevlendirmelerine dair cevabi yazısına karşı yazı yazılmasına,

7. Toraks Derneği'nin sigara içilmesine karşı yürüttüğü kampanyaya destek verilmesine,

8. SODEV'in İnsan Hakları çalışması çerçevesinde yürüttüğü çalışma için temsilci talebini İnsan Hakları Komisyonu'na iletilmesine,

09. Özel ... Merkezi'ni denetlemek üzere Sağlık Müdürlüğü'nün 23/05/2003 tarih ve 2550 sayılı yazısı ile istediği İTO' temsilcisi olarak Dr.Tunç Çelebi'nin görevlendirilmesine,

10. Vakıf Üniversitelerinde eğitim alan Tıp Fakültesi öğrencilerinin Sağlık Bakanlığı hastanelerinde staj yapmalarına ilişkin İTO görüşünün kamuoyuna duyurulmasına,

11. Dr. ... hakkında açılan soruşturma dosyasının Onur Kurulu'na sevkine,

12.Dr. ... hakkında açılan soruşturma dosyasının Onur Kurulu'na sevkine,

13.Dr. Mustafa Sütlaş'ın Diyarbakır Tabip Odası'nın Bingöl Depremi sonrasında sağlık hizmetlerinin durumu konulu toplantıya katılmak üzere Diyarbakır'a gönderilmesine ve Diyarbakır Tabip Odası'nın bölgedeki faaliyetlerinde kullanması amacıyla bir fotoğraf makinesinin alınarak bağışlanmasına,

14. Dr. ... hakkında hasta sırlarını açıkladığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-394 sayılı fezlekeli dosya değerlendirilerek hekimin savunması ve dosya içerisindeki belgelerden anlaşıldığı üzere Dr. ...'in hasta sırrı açıkladığına dair kanı oluşmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

15. Dr. ... hakkında bir optik kuruluşuna hasta yönlendirmek ve haksız kazanç sağlamak, özel muayenehanesi olduğu halde aynı anda ve bildirimsiz olarak poliklinikte çalıştığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-391 sayılı fezlekeli dosya değerlendirilerek Onur Kuruluna sevkine,

16. Dr. ... hakkında 14.04.2003 tarihli Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan "Dosyası Şeytan İzi Dolu" başlıklı haber nedeniyle hasta sırlarını açıklamak iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-398 sayılı fezlekeli dosya değerlendirilerek hekimin haberi tekzip ettiği, haber içerisinde yer olan ifadelerin bir çoğunun kendisine ait olmadığı anlaşıldığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

17. Özel ... Tıp Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. ... hakkında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8, 9, 12/A ve 39 maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-R-393 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kuruluna sevkine,

18. Dr. ... hakkında hastasının tedavi sırasında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-389 sayılı fezlekeli dosya değerlendirilerek bilirkişi, hastane kayıtları, çekilen grafiler ve hekimin savunması göz önüne alındığında tıbbi ihmal ve/veya hatanın mevcut olmadığı kanısına varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

19. Dr. ... hakkında ilimiz sınırları içerisinde 2 ayrı muayene çalıştırdığı iddiasını araştırmak üzere başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-247 sayılı fezlekeli dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

20. Dr. ... hakkında ülkemizde çalışma izni olmadan yabancı uyruklu kişiyi başhekimi olduğu özel hastanede çalıştırdığı iddiasını araştırmak üzere başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-369 sayılı fezlekeli dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

21. ... isimli hastanın SSK Ümraniye Hastanesinde çalışan Dr. ...'nin kendisine kötü davrandığına dair başvurusu nedeniyle oluşturulan HUB-G-309 sayılı dosya değerlendirilerek SSK İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürlüğü'nden alınan cevabi yazıda Dr. ...'nin SSK bünyesinde çalışmadığı anlaşılarak iddia subuta ermediğinden ileri işlem yapılmasına gerek olmadığına,

22. Dr. ... hakkında hastasına kötü davrandığı iddiasını araştırmak üzere başlatılan inceleme sonucu oluşturulan HUB-G-407 sayılı dosya değerlendirilerek hekimin ifadesi dikkate alınarak hastanın semt polikliniğinin muayene odalarının penceresiz olması, hastanın hastalığı nedeniyle oluşan kokunun çalışma ortamını etkileyeceği, bu nedenle de hekimin hastasının ilaçlarını yazıncaya kadar dışarıda beklemesi gerektiğini söylediği ancak oluşan iletişimsizliğin karşılıklı gerginlik yarattığı anlaşılmakla Dr. ... hakkında ileri işlem yapılmasına gerek olmadığı,

23. Dr. ... hakkında hastasına uyguladığı göz muayenesi sırasında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-368 sayılı dosya değerlendirilerek hastalara Dr. ... ve Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniğinde düzenlenen gözlük reçetelerinde tıbbi hata sayılabilecek farklılıklar olup olmadığının belirlenmesi için Dr. ...'nun bilirkişi görüşüne başvurulmasına,

24. Özel ... Hastanesi Başhekimi Dr. ... hakkında hastaneye getirilen yaralıya bakmadığı ve ölü denilerek müdahale edilmeden geri çevrildiği iddialarını araştırmak üzere soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr. ...'ın yürütmesine,

25. Dr. ... hakkında acil serviste çalışan hekimlere sosyal endikasyonla rapor verdirdiği, acil hasta olmayan kişileri poliklinikte tedavi ettirdiği ve bizzat telefon açarak tedavilerini düzenlediği iddialarını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-273 sayılı dosyada şikayetçiden istenen bilgilerin Oda'mıza gönderilmemesi nedeniyle iddiaların ispatlanamayacağından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

26. Dr. ... hakkında paramedikal meslek mensuplarını zemmettiği iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-269 sayılı dosya değerlendirilerek şikayetçiden istenen tanık ve ifadeleri Odamıza gönderilmediğinden dosyanın işlemden kaldırılmasına,

27. Dr. ..., hakkında çalıştığı resmi kuruluşa ait ilaçları muayenehanesinde sattığı iddiasının araştırılması için oluşturulan HUB-G-287 sayılı dosya değerlendirilerek iddia subut etmediğinden dosyanın işlemden kaldırılmasına,

28. Dr. ... hakkında hastalırının tedavisinde tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı, Özel ... Hastanesi Başhekimi Dr. ... hakkında Tabip Odası çalışmalarını aksattığı gerekçesi ile soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr. ...'ın yürütmesine,

29. Dr. ... ve Dr. ... hakkında sigortalı hak sahipleri ve SSK Müdürlüğü'ne ayrı görüntüleme inceleme raporlarını düzenledikleri iddiasının araştırmak üzere soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr. ...'ın yürütmesine,

30.Özel ... Hastanesi Başhekimi Dr. ... hakkında hastanede doğumu olan SSK'lı hastanın bebeğini hastanede yatmadığı halde yatmış göstermek, ilaç faturalarını şişirmek ve bebeğin hastalığı ile ilgili olmayan ilaçların yazılması iddiasını araştırmak üzere soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr. ...'un yürütmesine,

31. Vatan Gazetesi yazarı Siber ARMA ile ilgili olarak 16.09.2002 tarihli gazetede yayınlanan "Estetiğin Sultanları" başlıklı yazıda Dr. ...'nın haberi olmadan kendisinden alınmış bir haber gibi yazı yazdığı anlaşıldığından Basın Konseyi'ne başvurulmasına ve HUB-G-305 sayılı dosyanın işlemden kaldırılmasına,

32. Dr. ... hakkında 7.Pratisyen Hekimlik Kongresi sırasında bir meslektaşına fiili ve sözlü saldırıda bulunduğu iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-311 sayılı dosya değerlendirilerek soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr. ...'un yürütmesine,

33. Dr. ... hakkında hekimliğe yakışmayan davranışta bulunduğu iddiası ile yapılan başvuru değerlendirildiğinde, başvurunun konusu 6023 sayılı yasa hükümleri uyarınca yetki alanı dışında kaldığından ileri işlem yapılmasına gerek olmadığına,

34. Dr. ... hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı ve hasta sırlarını açıkladığı iddiasını araştırmak üzere başlatılan inceleme sonucu oluşturulan HUB-G-299 sayılı dosya değerlendirilerek
a) Dr. ... hakkında hastasının muayenesi sırasında elde ettiği tıbbi kanı ile patoloji raporları ile beraber değerlendirerek hata yaptığı gerekçesi ile,
b) Dr. ... hakkında tıbbi hata ve laboratuarında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 42. maddesine aykırı hekim çalıştırdığı gerekçesi ile,
c) Dr. ... hakkında tıbbi hata yaptığı gerekçesi ile soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr. ...'ın yürütmesine,

35. Dr. ... hakkında çeşitli basın organlarında çıkan yazılar nedeniyle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8, 9 ve 39 maddelerini ihlal ettiği gerekçesi ile oluşturulan HUB-R-431 sayılı dosya değerlendirilerek hekimin tanıtım kuralları konusunda uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

36. Özel ... Hastanesi Başhekimi, Dr. ... hakkında hastanede yatırılan hastayı taburcu ettikten sonra dahi SSK kurumuna yatıyor şeklinde göstermek suretiyle haksız kazanç sağladığı iddiasını araştırmak üzere soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr. ...'un yürütmesine,

37. Özel ... Tıp Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. ... hakkında Yeni Trakya Ekspres adlı gazetede yayınlanan reklam nedeniyle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8 ve 9. maddelerinin ihlal edildiği gerekçesi ile oluşturulan HUB-R-417 sayılı dosya değerlendirilerek hekimin tanıtım kuralları hakkında uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

38. Dr. ... ve Dr. ... hakkında hastaların tedavisinde tıbbi ihmal ve/veya hata yapıldığı ve hastanın rızası olmadığı iddialarının araştırılması için oluşturulan HUB-G-170 sayılı dosya değerlendirilerek soruşturmayı Dr. ...'ın yürütmesine,

39. ..., adlı hastanın tedavisi sırasında tıbbi ihmal ve/veya hata yapıldığı iddiasının araştırılması için oluşturulan HUB-G-322 sayılı dosya değerlendirilerek hastaya uygulanan tedavi ve hastanın takibinde herhangi bir hatalı uygulama olmadığı kanısına varılarak hekimlere hastaya gösterdikleri özen nedeniyle teşekkür edilerek dosyanın işlemden kaldırılmasına,

40. Dr. ... hakkında ".. .. .com" sitesinde yer alan bilgilerin Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8, 9 ve 39. maddelerine aykırılık içerdiği iddiasının araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-370 sayılı dosya değerlendirilerek hekimin açıklaması ve gerekli düzeltmeleri yapması nedeniyle özenli olması konusunda uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

41. Dr. ... hakkında hastasının takibinde tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB -G-332 sayılı dosya değerlendirilerek soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr. ...'un yürütmesine,

42. Dr. ... hakkında çalışmış olduğu kuruluştan ayrılması sonucu kuruluşun bilgisayarında hastalara ait kayıt ve görüntüleri sildiği, arşivde bulunan aynı hastalara ait kayıt ve dosyaları aldığı, laboratuar kayıt defterinde kayıtların olduğu sayfaları kopararak aldığı iddialarını incelemek için oluşturulan HUB-G-389 sayılı dosya değerlendirilerek hekimin ifadesinde yer alan hususların göz önüne alındığında iddiaların subuta ermediğinden ileri işlem yapılmasına gerek olmadığına,

43. ... Hastanesi, E-5 üzerine asılan pankatta Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9 ve 39. maddelerinin ihlali nedeniyle soruşturma başlatılmasına,

44. Dr. ... hakkında Özel ... Hastanesi'nin 18.03 2003 tarihli Tercüman gazetesindeki ilanı nedeniyle oluşturulan HUB-R-458 sayılı dosya değerlendirilerek Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8, 9 ve 39.maddelerinin ihlali nedeniyle soruşturma açılmasına, soruşturmayı Yönetim Kurulu adına resen HUB'un yürütümesine,

45. Dr. ... hakkında HUB-R-446 sayılı dosya ile, Dr. ... hakkında HUB-R-447 sayılı dosya ile, Dr. ... hakkında HUB-R-444 sayılı dosya ile, Dr. ... hakkında HUB-R-445 sayılı dosya ile, Sabah Gazetesi'nin 08/03/2003 tarihli nüshasının ekinde yayınlanan ilan nedeniyle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8, 9, 31 ve 39. maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr. ...'un yürütmesine,

46. Dr. ... ve Dr. ... hakkında çalıştığı hastaneye başvuran hastası ile ilgilenmedikleri, hastanın daha sonra düzenlenen SSK kağıdını vermedikleri, nakil belgesine yanlış teşhis yazıldığı iddialarını yazıldığı iddialarını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-359 sayılı dosya değerlendirilerek hekimlerin hastaya gerekli özeni gösterdiğine, yaşanan ve iddiaya konu olan durumun SSK idari düzenlemesi ile ilgili bir problem olduğuna, sevk yazısında belirtilen teşhislerin yazılmasındaki yanlışlık ile ilgili olarak hastane yönetimine yazı yazılmasına ve dosyanın işlemden kaldırılmasına,

47. Dr. ... hakkında 05.04.2003 tarihli Radikal Gazetesi içerisinde dağıtılan Özel ... Polikliniğine ait broşürdeki Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8 ve 9. maddeleriyle ilgili başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-R-442 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

48. Dr. ... hakkında Elele Dergisi Kasım 2002 sayısında yayınlanan Europlast Beauty Institute ve Laser Center adlı kuruluşa ait ilan nedeniyle başlatılan inceleme nedeniyle oluşturulan HUB-R-439 sayılı dosya değerlendirilerek Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8, 9 ve 39. maddelerinin ihlal edildiği gerekçesi ile soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Yönetim Kurulu adına resen HUB'un yürütmesine,

49. Dr. ... hakkında Yönetim Kurulu'muzun 18.03.2003 tarihli toplantısında almış olduğu "dosyanın işlemden kaldırılması" kararına itiraz edilmesi üzerine HUB-G-162 sayılı dosya tekrar incelenerek itirazın süresi içinde olmadığı ancak başvuran kişinin hasta olduğu göz önüne alınarak Onur Kurulu'na sevkine,

50. Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ... ve Dr. ... hakkında Tabip Odası'na üye olmadan serbest hekimlik yaptıkları iddiasını araştırmak üzere başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-387 sayılı fezlekeli dosya değerlendirilerek, Dr. ..., Dr. ... ve Dr. ...'in kayıtlarını yaptırdıkları, Dr. ...'ın isim tashihi yaptırdığı bu nedenle Dr. ... diye kayıtlı olduğu anlaşıldığından haklarında ileri işlem yapılmasına gerek olmadığına, Dr. ... ve Dr. ...'nin adres bilgileri ile ilgili Odamız kayıtlarında veri olmaması ve çalıştıkları kuruluşa yazı yazılmasına rağmen ulaşılamadığı anlaşılmakla üyelik işleri bürosuna konu ile ilgili bilgi verilerek üye olduklarında soruşturmanın devam ettirilmesine, Dr. ... ve Dr. ...'yi bildirimsiz olarak çalıştıran Özel ... Hastanesi Başhekimi ... hakkında soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr. ...'un yürütmesine,

51. Dr. ... ve Dr. ... hakkında hastaların tanı ve tedavisinde tıbbi ihmal ve/veya hata yaptıkları iddiasının araştırılması için oluşturulan HUB-G-308 sayılı dosya değerlendirilerek bilirkişi görüşü ve dosya içerisindeki belgeler incelendiğinde hastaya çekilen USG'de gebelik kesesinin görülmemesinin sebebinin hastanın gebeliğini muayene sırasında gebelik kesesinin görülme sınırı ile açıklandığı ve bunun ihmal veya hata sayılamayacağı anlaşılmakla Dr. ... hakkında işlem yapılmasına gerek olmadığına, Dr. ...'nın hastasının anemnezinde sorguladığı hususları hasta takip kağıdına yazmadığı, hastasının takip ve tedavisinde bir ihmalden bahsedilemeyeceği anlaşılmakla, tıbbi belge düzenlemede daha özenli olması için uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

52. ...'nin yapmış olduğu başvuru nedeniyle kendisine düzenlenen heyet raporlarının yanlış olduğu iddiasının araştırılması için oluşturulan dosya değerlendirilerek verilen raporların uyumlu olduğu, Sn. ...'ye gerekli tıbbi özenin gösterilerek raporlarının düzenlendiği anlaşıldığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

53. Dr. ... hakkında 26.01.2003 tarihli Güneş Gazetesi 3. sayfasında yayınlanan "Ücretsiz Cinsel Fonksiyon Bozuklukları Tedavisi" başlıklı promosyon ilanı nedeniyle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8, 9, 12, 31 ve 39. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-R- 404 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

54. Dr. ... hakkında çalıştığı Özel ... Hastanesi'nde kendisine muayene olmak için başvuran hastasına bakmadığı ve kötü davranışlar sergilediği iddiasını araştırmak için oluşturulan HUB-G-373 sayılı dosya değerlendirilerek, hekimin hastanın ameliyatının yapıldığı hastanede gözünün kontrol edilmesi gerektiğini belirtilmesinin doğru bir yaklaşım olduğu ancak hasta-hekim ilişkisinde bu durumun hastaya izah edilirken daha özenli davranılması gerektiğinin hatırlatılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

55. Dr. ... hakkında hastasına gerçeğe aykırı rapor düzenlediği iddiasını araştırma üzere başlatılan inceleme sonucu oluşturulan HUB-G-390 sayılı dosya değerlendirilerek soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr. ...'ın yürütmesine,

56. Dr. ... hakkında internet ortamında hazırladığı www.geocities.com/... adlı sitede ameliyat ettiği hastaların kimlik bilgilerini yayınladığı, çalıştığı bölüme ait bilgi ve hocalarına ait düzenlediği yazıların etik yönden değerlendirilmesi istemi için oluşturulan HUB-G-384 sayılı dosya değerlendirilerek , Dr. ...'in sitede gerekli değişiklikleri yaptığı yönündeki ifadesi yeterli görülerek Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün ve hekimlik mesleği etiği kurallarına uygun hareket etmesi konusunda uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

57. Dr. ... hakkında hastasına yaptığı tüp bebek uygulaması sırasında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-276 sayılı dosya değerlendirilerek, dosya içerisindeki bilgi ve belgelerin bilirkişi görüşü incelendiğinde hekime atfedilebilecek bir tıbbi ihmal ve/veya hatanın olmadığına, ortaya çıkan sonucun hekim-hasta ilişkisinde oluşan güvensizlik nedeniyle meydana geldiğine bu nedenle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

58. Dr. ... hakkında Zeytinburnu Sağlık Grup Başkanlığı başvurusu ekinde gönderilen el ilanı nedeniyle oluşturulan HUB-R-443 sayılı dosya değerlendirilerek Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9,12/e,31 ve 39. maddelerinin ihlal edildiği gerekçesi ile soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Yönetim Kurulu adına resen HUB'un yürütmesine,

59. Dr. ... hakkında hastasının tanı, takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr.İlhan DOĞAN'ın yürütmesine

oy birliği ile karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!