Haziran Ayı


  • Ağustos 23, 2010
  • 7534

 

03.06.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Saadet Büber, Dr. Hediye Çiftçi, Dr. Varten Hilda Çerçi Özkan, Dr. Ufuk Tot, Dr. Muammer Değer, Dr. Yasemin Kılıçsoy, Dr. Mehmet Oğuz Cantimur, Dr. Lale Hancı, Dr. Deniz Özel, Dr. Vural Büyüksoy, Dr. Havva Gül Keleş, Dr. Haldun Akaya, Dr. Kemal Gökkuş, Dr. Yurdakul İlker Manavbaşı, Dr. Mustafa Kerem Özyavuz, Dr. Deniz Cemgil Arıkan, Dr. Saadet Kurçenli'nin üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr.Muhittin Çalışkan'ın ve Dr.Ebru Ergin Bakar'ın istifa dilekçelerinin kabulüne,

3. Dr.Handan Olur'a RGS Temizlik Güvenlik Dan.Sos.Hizm.A.Ş. için, Dr.Erkut Ülfer'e Carrefoursa A.Ş. için, Dr.Cemal Ayazoğlu'na Gisaş Gemi İnşa San. A.Ş. için, Dr.Çağrıbey Kıryaman'a Yurtiçi Kargo A.Ş. 11. Bölge Müd. Ve Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. Surdışı Aktarma Merkezi (OSB) için, Dr.İhsan Telefoncu'ya Giz Boya Tekstil San. Tic.Ltd.Şti. için, Dr.Nevzat Sezer'e Alpplas Plastik Ürünleri san. A.Ş. ve EPS Elektronik ve Plastik San. A.Ş. (OSB) için, bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılması koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetki belgesi verilmesine,

4. Yunanistan'ın Selanik kentinde yapılacak olan Avrupa Birliği temsilcileri toplantısına alternatif olarak düzenlenecek olan uluslararası demokratik kitle örgütleri toplantılarına katılmak, Yunanistan Tabipler Birliği ve Hekim Sendikası ile görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyelerinden 2 kişinin görevlendirilmesine ve yönetim kurulu üyelerinin yanında bir temsilci heyet oluşturulması için bu kişilere yetki verilmesine,

5. Sağlık Müdürlüğü'nün ilgili yazısı ile, ... Merkezi'nin denetlenmesi için Tabip Odası'nı temsilen Dr.Figen Küçüksezer'in görevlendirilmesine,

6. Dr.Muzaffer Sertabipoğlu'nun "Kasaba Doktoru" isimli kitabının yeniden basılması konusunda gerekli desteğin sunulmasına,

7. Hükümetin sağlık politikalarına ilişkin düzenlemelerinin üyelerimizin özlük haklarına yönelik olumsuz sonuçlarının takibi ve gerekli müdahalelerin yapılabilmesi için bir çalışma komisyonu oluşturulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

10.06.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Faruk Öndağ, Dr.Ruken Bengi Bakal, Dr.Naser Asildost, Dr.Mehtap Çalış, Dr.Varol Çalış, Dr.Şükrü Çağatay Utku, Dr.Mustafa Toprakçı, Dr.Mihriye Boğa, Dr.Şule Gürbüz, Dr.Ziyaettin Durakoğlu, Dr.Niyazi Tuğ, Dr.Volkan Sinan, Dr.Müge Günerbüyük, Dr.Caner Günerbüyük, Dr.Tahsin Çember'in üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr.Figen Aslan'a Sözdemir Tekstil Boya ve Apre San. Ve Tic. A.Ş. için, Dr.Fatma Sedef Öztürkmen'e V-2 Evren Tıbbi Mamüller San. Ve Tic. AŞ için, Dr.Nail Çiftçi'ye Obaköy Gıda İşletmecilik San.Tic.A.Ş. için, Dr.Zehra Girgin Gürsoy'a Yükselen İnşaat Turizm Taahhüt San.Tic.A.Ş. için, Dr.Roya Shargi'ye Cemsan Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr.Meltem Güven Erim'e Yılmaz Makine San.Tic.A.Ş. için, Dr.Zehra Dere Ersoy'a Catsis Keçe San.ve Tic.A.Ş. için, Dr.Mustafa Oruçoğlu'na Haskoç Tekstil İmalat İhr.San.Tic. Ltd.Şti. için, Dr.Selim Taş'a Ome Elektronik San.Ltd.Şti. için, Dr.Esen Çağlar Doğru'ya Egeli Tekstil San. Ve Tic. Ltd.Şti için, Dr.Tenzile Kala'ya Kutlu İplik San.ve Tic.Ltd. için, Dr.Adnan Kolancı'ya Karamel Tekstil San ve Dış Tic.A.Ş. için, Dr.Turgut Özcan'a GOPAŞ- Gaziosmanpaşa İnş. Yatırım ve Taahhüt Hizm. A.Ş. ve Simay Temizlik Turizm San. Ve Tic.Ltd.Şti (OSB) için, Dr.Gülişah Yanova Molla'ya GOPAŞ- Gaziosmanpaşa İnş. Yatırım ve Taahhüt Hizm. A.Ş. ve Simay Temizlik Turizm San. ve Tic. Ltd.Şti. (OSB) için, Dr.Zekeriya Erden'e GOPAŞ- Gaziosmanpaşa İnş.Yatırım ve Taahhüt Hizm. A.Ş. ve Simay Temizlik Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. (OSB) için, Dr.M.Ali Sarıboyacı'ya Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri ve San.Tic.A.Ş ve Renal Tedavi Hizm.San. Tic.A.Ş. (OSB) için, Dr.Ender Cevahirefendioğlu'na Can Dokuma San., Aydın Dokuma San ve Gençler Dokuma San. (OSB) için, Dr.Tolga Birhekimoğlu'na Tekkan Plastik Kalıp San. Tic. Ltd.Şti., Form 2000 Kalıp San.Tic.A.Ş. ve BYM Bilgisayar ile Yönetim Müh ve Uygulama San.Tic.A.Ş. (OSB) için, Dr.Filiz Ülkür Şahin'e Sinpaş A.Ş., Prodek Mek.Tes.A.Ş., Hasan Saymaz-Sami Karataş-D.Ali Karahan-Aydın İnşaat (OSB) için, bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılması koşuluyla işyeri hekimliği için çalışma yetki belgesi verilmesine,

3. Hükümetin sağlık politikaları ve hekimlerin özlük hakları üzerindeki etkileri üzerine düzenli bir çalışma başlatılması ve bunun ilk adımı olarak da 16 Haziran'da ilgili üyelerin çağrılı olduğu bir toplantı yapılmasına,

4. Yönetim Kurulumuzun da düzenleyicileri arasında olduğu Savaşa Hayır Koordinasyonu'nun düzenlediği 01 Aralık 2002 tarihli mitingin tertip komitesinde Odamızı temsilen yönetim kurulu üyemiz Dr.Ali Çerkezoğlu yer aldığından bu nedenle açılan davanın hukuk bürosu avukatlarınca takip edilmesine,

5. Üye bilgilerinin güncellemesi için kamu kurumlarına ve büyük özel hastanelere yazı yazılmasına,

6. Kamuoyunda "Neşter Operasyonu" olarak bilinen olayla ilgili davayı açan savcılık makamına yazı yazılarak dava iddianamesinin istenmesine,

7. Emekli hekimlerin kamu hastanelerinden aldıkları sağlık hizmetinde kendilerine yardımcı olunması konusunda başhekimliklere yazı yazılması,

8. Dr. ... hakkında iki ayrı yerde muayenehane açarak serbest hekimlik yaptığı gerekçesiyle soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. ...'un yürütmesine,

9. Kocaeli Tabip Odası'nın başvurusu üzerine Dr. ... hakkında iki ilde serbest çalıştığı iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına, soruşturmayı Dr. ...'un yürütmesine,

10. ... Görüntüleme Merkezi'nin el ilanında Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8, 9, 31, ve 39. maddelerini ihlal ettiği ve İstanbul Tabip Odası'na karşı üyelik görevlerini yapmadığı gerekçesiyle Sorumlu Hekim Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmayı Yönetim Kurulu adına HUB'un yürütmesine

oy birliği ile karar verilmiştir.

17.06.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. PTT Hastanesi'nin web sitemizden link hattı talebinin kabulüne,

2. Dr.Nursev Vardoloğlu'nun 2. bir işyeri hekimliği talebinin kamu görevi olduğu için reddine,

3. 20 Haziran günü SSK İstanbul Eğitim Hastanesi'nde Tabip Odası'nın faaliyetlerini tanıtıcı bir toplantı yapılmasına,

4. 24 Haziran günü yeni yasal düzenlemelerin işyeri hekimliği ile ilgili

5. Dr. ... hakkında bir gıda firmasının reklamında firmanın reklamına aracılık ettiği ve Tababet Uzmanlık Tüzüğü'nde yer almayan bir uzmanlık alanını kullandığı iddiasını araştırması için başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-R-424 sayılı dosyanın değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

6. Dr. ... hakkında ... Güzellik Merkezi'ne ait dağıtılan el ilanları ve içerikleri nedeniyle başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-455 sayılı dosyanın değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

7. İki ayrı yerde serbest hekimlik yaptığı iddiasını araştırma üzere Dr. ... hakkında soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr. ...'un yürütmesine,

8. Dr. ... hakkında 21.02.2003 tarihli Güneş Gazetesi'nde yayınlanan "Bu Estetik Bizi Bozar" başlıklı yazı nedeniyle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8, 9, ve 39. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-R-409 sayılı dosyanın değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

9. Dr.Aslı Esin Sevil, Dr.Muzaffer Metin, Dr.Deniz Durak, Dr.Sevim Bayraktaroğlu, Dr.Nevnihal Eren, Dr.Ayşegül Tecer, Dr.Sinan Dağdelen, Dr.Murat Yüce, Dr.Kemal Sırrı Özkan, Dr.Ayşegül Çubuk, Dr.Rıdvan Erginer, Dr.Rahmi Çubuk, Dr.Tuba Çubuk, Dr.Nermin Saka, Dr.Çiğdem Tepe Karaca, Dr. A.Adnan Güney, Dr.Fatih Aydın, Dr.Neşe Üstün, Dr.Halide Aktoprak'ın üyelik başvurularının kabulüne,

10. Dr.Turgut Ağzıkuru'ya Festo San.Tic.A.Ş. için, Dr.Mine Özgümüş'e Güneş Turizm Seyahat A.Ş. için, Dr.Hasan Yağmur'a Acar Matbaacılık San. Tic.A.Ş. için, Dr.Cüneyt Taşoğlu'na Merih Düğme San.Tic.A.Ş. için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılması koşuluyla işyeri hekimliği için çalışma yetki belgesi verilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

 

24.06.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.M.Sıraç Cura'ya Ark İnşaat San. Tic.A.Ş. için, Dr.Sinan Kanpolat'a Telasis Tekstil Ürün.San.Tic.A.Ş için, Dr.Yusuf Demirci'ye Bakırköy Belediyesi Temizlik İşleri, Bakırköy Belediyesi Makine İkmal Bakım Onarım Md. (OSB) için, Dr.Mehmet Dokur'a Sağlık Hizmetleri Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. için, Dr.Haldun Hıdır'a Elemek Nakliye ve Servis İşl.Ltd.Şti. için, Dr. Halil Narlı'ya Klas Kablo ve Elekt.Malz.San.ve Tic.Ltd.Şti. ve Mega Bakır ve Kablo San.Tic.A.Ş. için, Dr.Süleyman Esin'e Büyük İst. Otobüs İşletmeleri A.Ş. ve Kare Güvenlik Hizmetleri A.Ş. (OSB) için, Dr.Alaattin Yılmaz'a Kadosan Yapı Koop.Alkaya Otomotiv San., Oto Yahya, Atay Makine Müh., Yiğit Otomotiv, Özer Yapı Ürün., Yılmaz Otomotiv Turizm. Ltd., Moya San. ve Tic., Oto Tan, Uzman İş Makineleri Yedek Parça San., EOE Oto Elek.Sis., Akarlar Otom.İnş.Tekstil Turz.San., Yelkenci Makine, Şen Oto Tamirhanesi, İmes Gaz San. Tic., Şahinler Mercedes Benz Onarım ve Bakım Servisi, Oto Tunç Otomotiv, Teknikel Torna Rektifiye, Gençler Rot Balans, Arı İş Opel Servisi, Nur Maksan Makine San. Özlem Oto, Altun Pres Montaj San. BMC Yetkili Servisi, Has Nur Makine İmalat İnş. San., Una Gıda Maddeleri San. A.Ş. (OSB) için, Dr. İsmail Küçüker'e Nova Reklamcılık San.Tic.A.Ş. için, Dr.Ortaç Tunçsav'a İnteks Uluslar arası Tekstil San. için, Dr.Melek Ulaş'a İpragaz Hadımköy Dolum Tesisi, Işıkgül Tic.Taahhüt, Selahattin Arı İnş. Taahhüt İşleri Müteahhitlik (OSB) için, Dr.Sultan Arıkan'a Hazer Baba Gıda San. İç ve Dış.Tic.Ltd.Şti.için, Dr.Uğur İşlek'e Tarabya Motorlu Araçlar Tic.A.Ş. için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmak koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi belgesinin verilmesine,

2. İstanbul ilinde uygulanacak Asgari Ücret Tarifesi 2.yarıyıl katsayısı için TTB'ye %10 artış oranı önerilmesine,

3. Dr. ...'ın çalışmış olduğu özel hastane ile ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olunması talebini içeren dilekçesinin hukuk bürosuna gönderilerek destek olunmasına,

4. Dr.Nadiye Baş'ın mesleki uygulamada meydana gelen sorunlar nedeniyle kendisinin taraf olduğu bir davada hukuki yardım talebinin kabul edilmesine ve dilekçesinin hukuk bürosuna gönderilmesine,

5. Sağlık Bakanlığı ve SSK Hastanelerinde hekimlerin sözleşmeli olarak çalıştırılmasının yaygınlaşma eğiliminde olması nedeniyle sendikalarla ortak bir çalışma yürütülmesine,

6. TTB'nin öğrenci kolu faaliyetleri için düzenlediği toplantıya Dr.Şebnem Korur Fincancı ve Dr.Huri Özdoğan'ın yönetim kurulunu temsilen katılmasına,

7. Kısa adı TUAD olan tutuklu yakınlarının oluşturduğu bir derneğin genel af talepli bir imza kampanyasına, dilekçe içeriğinin Oda'nın yetki ve sorumlulukları çerçevesinin dışına çıktığı için imza verilmemesine,

8. Irakta Savaşa Hayır Platformu'nun 4 Temmuz günü ABD mallarını boykot etmek üzere düzenlediği imza kampanyasına yönetim kurulu üyelerimizin destek vermesine,

9. Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde Oda faaliyetlerini tanıtıcı ve hekimlerin özlük haklarını ilgilendiren toplantının 26 Haziran günü yapılmasına,

10. Daha önce genel esasları karar altına alınan "Aidat Kampanyası"nın 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe konması ve 31 Aralık 2003 tarihine kadar geçerli olmasına,

11. SSK ve SB hastanelerinin ortak hizmet vermeye başlaması nedeniyle hekimlerin görevlendirilmesine dair meydana gelen sorunların takibi için Dr.Faruk Yıldız ve Dr.Hüseyin Demirdizen'in görevlendirilmesine,

12. İstanbul'daki Tıp Fakültelerinden mezun olan öğrenciler için 15 Temmuz günü "Hekimliğe İlk Adım" adı altında bir tören düzenlenmesine, tören için gerekli harcamalar için bütçenin hazırlanıp ödemelerle ilgili Dr. Hasan Oğan'ın görevlendirilmesine,

13. Dr. ... hakkında, dağıtılan el ilanları ve içeriği nedeniyle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8, 9, 12, ve 39. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr. ...'un yürütmesine,

14. Dr. ... hakkında Beşiktaş Sağlık Grup Başkanlığı'nın yapmış olduğu başvuru ekinde bulunan 13.05.2003 tarihli Sabah Gazetesi Günaydın ekinde bulunan ilan ve içeriği nedeniyle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8, 9, 31 ve 39. maddeleri ve Tababet Uzmanlık Tüzüğü'nde tarif edilmeyen uzmanlık alanlarını kullanarak insanları yanlış bilgilendirdiği ve kandırdığı gerekçeleri ile soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr. ...'un yürütmesine,

15. İki ayrı yerde serbest hekimlik yaparak mesleğini icra ettiği iddiasını araştırmak üzere Dr. ... hakkında soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr. ...'ın yürütmesine,

16. Dr. ... hakkında gerçeğe aykırı rapor verdiği ve Tabip Odası'na karşı üyelik görevlerini yerine getirmediği gerekçesiyle soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr. ...'ın yürütmesine,

17. Dr. ... hakkında 6023 sayılı TTB Yasası'nın 7. maddesi ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 42.maddesine aykırı hareket ettiği ve Tabip Odası'na karşı üyelik görevlerini yerine getirmediği gerekçesiyle soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr. ...'un yürütmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!