Temmuz Ayı


  • Ağustos 23, 2010
  • 12771

 

 

01.07.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Personelimizden Bediz Suner'in emeklilik dilekçesinin kabulüne ve kıdem tazminatının bir kerede ödenmesi için muhasebe servisine talimat verilmesine,

2. Dr.Turgay Göker'in işsiz olması nedeniyle il içinde veya dışında açılacak ilk işyeri hekimliği kursuna katılabilmesi için öncelik talebinin kabulüne,

3. Emekli-Sen'in emeklilerin sosyal hakları için yapacakları Başbakan'a telgraf çekme eylemine emekli hekimlerin destek vermesinin sağlanmasına,

4. Fako İlaç San.'a işyeri hekimlerinin adres bilgilerinin, ücret karşılığı, etiket olarak verilmesine,

5. Dr.Yavuz Ceylan hakkında açılan davanın içeriğinin hekimlik uygulamaları kapsamında olduğu için, hukuki destek talebinin kabulüne,

6. Sağlık Emekçileri Sendikası'nın kamu hastanelerinde sözleşmeli personel çalıştırma uygulamasının yaygınlaşma eğilimine karşı ortak basın açıklaması yapılması talebinin kabulüne,

7. Cumhuriyet Gazetesi'nin soruşturma açılan branşlar hakkında talep ettiği istatistiki bilginin verilmesine,

8. Dr.Zeynep Başar'ın işsiz olması nedeniyle il içinde ve dışında açılacak ilk işyeri hekimliği kursuna katılabilmesi için öncelik talebinin kabulüne,

9. Dr.Nadiye Hacıömeroğlu Baş hakkında açılan davanın içeriğinin hekimlik uygulamaları kapsamında olduğu için, hukuki destek talebinin kabulüne,

10. Dr.Ahmet Rıfkı Topçuoğlu'na Çebi Kilit ve Mobilya San. için, Dr.Arzu Tatlı'ya Orsan Giyim San. (OSB) için, Dr.Mehmet Ali Baran'a Mehmet Ali Tapan işyerleri için, Dr.Mustafa Yenigün'e NDS Reklam için, Dr.Aygün Salman'a NDS Reklam için, Dr.Fatma Özgür'e Marpa Güvenlik için, Dr.Fahrettin Çetindemir'e Tenis Eskrim Dağcılık için, Dr.Ahmet Görçin'e Paktaş Çorap San. için, Dr.İsmail Alpan Üstek'e Besler Gıda San (OSB) için, Dr.Tansev Boran'a Trakya Nakliyat için, Dr.Mehmet Turhan'a Tolgacan Tekstil (OSB) için, Dr.Nurdan Batır'a Statü Tekstil Turizm için, Dr.M.Erdem Gürel'e İn-Tes Ltd.Şti için, Dr.Nedim Şendağ'a Havaş Havaalanı Hizmetleri (OSB) için, Dr.Yusuf Demirci'ye Bakırköy Belediyesi (OSB) için, Dr.Eralp Toron'a DanoneSa Tikveşli Gıda San. için, Dr.Mustafa Utku Avşar'a Tuzla Sanayi Sitesi (OSB) için, Dr.Ayşe Altuncan'a Orca Baskı Tekstil San. için, Dr.Mehmet Ali Aydın'a Tayeks Tekstil San. (OSB) için, Dr.Nihat Sessiz'e Art İnşaat Dekorasyon için, Dr.Ali Ekber Doğan'a Ördekçioğlu için, Dr.Gülten Büyükadalı'ya Tüter Çorap San. için, Dr.Ayhan Tolan'a Yüksel İnşaat için, Dr.Alkım Akyalçın'a Teneks Tekstil San. için, bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılması koşuluyla işyeri hekimliği için çalışma yetki belgesi verilmesine,

11. Dr.Sermet Tunalı, Dr.Hekim Karapınar, Dr.Engin Yılmaz, Dr.Aysun Erdem, Dr.Süer Utku, Dr.Dilara Özkök, Dr.Nezih Yasa, Dr.Ahmet Virdil, Dr.Ahu Özyavuzgil, Dr.Neşe Mutlu, Dr.Abuzer Çalış, Dr.Handan Dolay, Dr.Alim Şükür, Dr.Arzu Deniz Ertürk Kürklü, Dr.Akın Kürklü, Dr.Kenan Karaman, Dr.Ebru Yılmaz, Dr.Evrim Coşkun, Dr.Ceyla Öğün, Dr.Mehmet Birgi Sönmezer, Dr.Aida Keklik, Dr.Yakup Çilingir, Dr.Okan Solak, Dr.Mehmet Saim Ayvalıoğlu, Dr.Serdar Evrenkaya, Dr.Eylem Şengül, Dr.Cüneyt Özüak, Dr.Hülya Yıkılkan, Dr.Tülay Yılmaz Akgün, Dr.Burhan Akgün, Dr.Gülgün Atilla, Dr.Turgay Göker, Dr.Yetkin Bayer, Hamit Toprak, Dr.Dilek Bozkurt, Dr.Şefik Bekir, Dr.İlker Karbuz, Dr.Metin Karaibrahimoğlu'nun üyelik başvurularının kabulüne,

12. Dr.Ali Ekber Özbey ve Dr.Ayşe Akyıldız'ın istifa taleplerinin kabulüne,

13. Dr. ... hakkında Bağcılar Sağlık Grup Başkanlığı'nın yapmış olduğu başvuru nedeniyle oluşturulan HUB-G-411 sayılı dosya değerlendirilerek muayenehanesinde yabancı uyruklu hekim çalıştırdığı, genel cerrahi uzmanı olduğu halde radyolojik uygulama yaptığı muayenehane ile bağdaşmayan uygulamalar yaptığı ve Tabip Odasına karşı üyelik görevlerini yerine getirmediği gerekçesiyle soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr. ...'un yürütmesine,

14. Özel ... Polikliniği Sorumlu Hekimi Dr.Cevat TOP hakkında dağıttığı el ilanlarının içeriği nedeniyle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8, 9, 31 ve 39. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Yönetim Kurulu adına HUB'un yürütmesine,

15. Dr. ... hakkında Koçbank Kredi Kartları ekinde gönderilen broşürde yer alan ifadeler ve indirim kuponu nedeniyle başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-335 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

16. Dr. ... hakkında meslektaşının meslek şeref ve haysiyetini ���� almadan rencide ettiği ve zemmettiği iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB -G-398 sayılı dosya değerlendirilerek dosya içeriğinde hastaya ait tıbbi kayıtlar, Dr. ...'ın konu ile ilgili açıklayıcı ifadesi göz önüne alındığında iddianın ispatlanamayacağı anlaşılmakla dosyanın işlemden kaldırılmasına,

17. Dr. ... ve Dr. ... hakkında hastalarına gerekli özen göstermedikleri ve hasta hakları yönetmeliğine aykırı hareket ettikleri iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-393 sayılı dosya değerlendirilerek hekimlerin ifadesi ve başvuru dilekçeleri göz önüne alındığında Dr. ... ve Dr. ...'ın hastalarına gereken özeni gösterdiğine, hastanın takibi sırasında oluşan ve gelişen olaylarda hekimlerin herhangi bir tıbbi veya etik hatası olmadığına,

18. Dr. ... hakkında çalıştığı özel kuruluşta jinekolojik USG yaptığı ve bunu raporladığı, USG aletinin tetkik için yetersiz olduğu iddialarını araştırmak üzere soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr. ...'ın yürütmesine,

19. Dr. ...R hakkında bir meslektaşına karşı deontoloji hükümlerine aykırı hareket ettiği, Dializ Merkezi Yönetmeliğine aykırı uygulama yaptığı Dr. ... hakkında diyalize girecek ve girmekte olan hastaları bir hekime teslim etmeden terk ettiği iddialarını araştırmak üzere soruşturma başlatılmasına, HUB-G-400 ve HUB-G-395 sayılı dosyanın birleştirilerek soruşturmayı Dr. ...'un yürütmesine,

20. ... isimli hastanın başvurusu sonucu Koç Allianz Sigorta A.Ş.'den istenen bilgide mağduriyetinin giderildiği anlaşıldığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

21. Dr. ... hakkında bir dergide çıkan Glori Güzellik Merkezi'ne ait reklamlarda Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8, 9 ve 39. maddelerini ihlal ettiği, Tabip Odasına bildirimsiz serbest hekimlik yaptığı iddialarını araştırmak için soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr. ...'un yürütmesine,

22. Dr. ..., Dr. ..., Dr. ... ve Dr. ... hakkında hastalarından haksız kazanç elde etmeye yönelik faaliyette ve hekimliğe yakışmayan davranışta bulundukları iddiasını araştırmak için oluşturulan HUB-G-289 sayılı dosya değerlendirilerek soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr. ...'ın yürütmesine,

23. Dr. ... hakkında gazetede çıkan yazılar nedeniyle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8, 9 ve 39. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-410 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

24. Özel ... Polikliniği'ne ait el ilanları içerikleri nedeniyle adı geçen polikliniğin sorumlu hekimi Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-R-369 sayılı dosya değerlendirilerek, hekimin yapacağı tanıtım faaliyetlerinde Tıbbi Deontoloji Tüzüğü hükümlerine uyması konusunda uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılması ve tekrarı durumunda soruşturma başlatılacağının kendisine bildirilmesine,

25. Dr. ..., Dr. ..., Dr. ... hakkında hastalarına gerekli özeni göstermedikleri, tanı ve tedavisinde tıbbi ihlal ve/veya hata yaptıkları iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-382 sayılı dosya değerlendirilerek hekimlerin hastaya modern tıbbin gerektirdiği tanı ve tedavi yöntemlerini uyguladıklarına, hastanın mevcut hastalığının teşhisinde akciğer Tbc., pnömoni , ile karışabileceği göz önüne alındığında teşhis amacıyla üniversite hastanesine sevk edildiğini, burada da tanı amaçlı biyopsi yapılarak tedavisine başlandığı hastane kayıtlarından anlaşıldığından hekimlere atfedilebilecek bir ihmal ve/veya hata olmadığına, bu nedenle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

26. Onur Kurulu'nun 02/06/2003 tarih ve 203 sayılı kararı gereği Dr. ... ve Dr. ... hakkında 12/10/2001 tarihli TGRT Televizyonu "Jale'den Sevgilerle" programında Dr. ...'in yaptığı konuşma içeriğinin Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9 ve 36. maddelerine aykırı olması nedeniyle soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr. ...'un yürütmesine,

27. Dr. ... hakkında çalıştığı resmi kuruluşta hemşire ...'a fiili ve sözlü saldırıda bulunduğu iddiasını araştırmak üzere başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-412 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

28. Dr. ... hakkında hastasının tanı ve tedavisinde tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırılması için oluşturulan HUB-405 sayılı dosya değerlendirilerek ceza önerilen maddelerle ilgili olarak Dr. ...'ın savunması alınmadığı için bu konuda savunmasının alınarak dosyanın tamamlanması için soruşturmacıya iadesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

08.07.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Güney ÖZKAN hakkında hastasının tanı ve tedavisinde tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-301 sayılı dosya değerlendirilerek bilirkişi raporunda belirtilen şikayetlerinin hastalığın seyri ile ilgili olduğu görüşü dikkate alınarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

2. Yeni Şafak Gazetesi'nin 06/05/2002 tarihli nüshasında yayınlanan "Deli Saçması Skandalı" başlıklı haber üzerine oluşturulan HUB-G-223 sayılı dosya değerlendirilerek bilirkişi raporunda belirtilen verilen hastane ve Adli Tıp Kurumu raporunun teşhisinin hastanın hastalığı ile uyumlu olduğu verilen raporların usule ve fenne uygun olarak düzenlendiği görüşü de dikkate alınarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

3. Dr. ... hakkında hastasını bir medikal kuruluşa yönlendirdiği iddiası için oluşturulan HUB-G-408 sayılı dosya değerlendirilerek soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. ...'un yürütmesine,

4. Özel ... Polikliniği Sorumlu Hekimi Dr. ... hakkında, dağıtılan el ilanları içeriği ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8, 9, 31 ve 39. maddelerini ihlal ettiği gerekçesi ile soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Yönetim Kurulu adına HUB'un resen yürütmesine,

5. Dr. ...'ın tıbbi müdahalede bulunduğu hastasına uyguladığı tedavide tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı, hastasından usule uygun anamnez almadığı iddalarını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-392 sayılı dosya değerlendirilerek soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. ...' un yürütmesine,

6. Hastasına cinsel taciz uyguladığı, iki ayrı yerde serbest hekimlik yaptığı iddialarını araştırmak üzere Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-G-97 sayılı dosya değerlendirilerek soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. ...'ın yürütmesine,

7. Dr. ... hakkında hastasından haksız kazanç sağlamaya yönelik harekette bulunduğu iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-372 sayılı dosya değerlendirilerek hekimin açıklamalarında bulunan hususlar ve belgeler değerlendirildiğinde iddianın mesnetsiz olduğu anlaşıldığından ileri işlem yapılmasına gerek olmadığına,

8. Dr. ... hakkında hastasına ve hasta yakınlarına bir hekime yakışmayacak davranışlar sergilediği iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-371 sayılı dosya değerlendirilerek hekimin açıklaması ve diğer belgeler ışığında iddianın subuta ermediğine,

9. Dr. ... hakkında çeşitli gazetelerde çıkan haber şeklindeki yazılar ve içerikleri nedeniyle meslektaşları zemmettiği ve etik ihlaller bulunduğu iddialarını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-381 sayılı dosya değerlendirilerek soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. ...'un yürütmesine,

10.Dr. ... hakkında gerçeğe aykırı ve usulsüz rapor verdiği, Dr. ... hakkında bir meslektaşının verdiği raporu etik olmayan yöntemlerle geçersiz saydırarak rapor sahibine iftirada bulunduğu iddiasını araştırmak üzere soruşturma başlatılmasına,

11. Dr. ... hakkında SSK ile yaptığı sözleşme koşullarına uyarak, sevkli hastalara kontraslı ve kontrasız olmak üzere iki ayrı BT raporu düzenleyerek haksız kazanç sağladığı iddiasını araştırmak üzere başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-392 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

12. Dr. ... hakkında Koçbank Kredi Kartı ekinde gönderilen broşürde yer alan ve sorumlu bulunduğu ... Klinik Laboratuarı ile ilgili indirim ilanı ile ilgili soruşturmacının düzenlediği fezleke değerlendirilerek iddiaların Asgari Ücret ile ilgili bölümünün tamamlanarak HUB-R-332 sayılı dosyanın tekrar değerlendirilmesine bu nedenle dosyanın soruşturmacı Dr. ...'a iadesine,

13. Özel ... Hastanesi Başhekimi Dr. ... hakkında başlatılarak Dr. ... tarafından yürütülen soruşturmada şikayetçinin şikayetinden vazgeçtiği yönünde verdiği dilekçe değerlendirilerek konunun önemine binaen soruşturmanın devam ettirilmesine ve soruşturmacıya bu hususun bildirilmesine,

14. TBMM Milli Saraylar Dairesi'nin ücretsiz Asgari Ücret Tarifesi Kitabı talebinin kabulüne,

15. Jeoloji Müh. Behzat Gönül'ün depremle ilgili hazırladığı çalışmanın ODDSH Komisyonuna gönderilmesine,

16. Dr.Ortaç Tunçsav'a Derso Deri San. için, Dr.Nevruze Cabbarova'ya Aktel Metal San. için, Dr.Tuncer Baybag'a Service Group için, Dr.Ebru U. Çavuşoğlu'na Iskon Konfeksiyon için, Dr.Hüseyin Akyıldız'a Öztiryakiler Madeni Eşya San. için, Dr.Ülke Durmam'a Besdem Turizm (OSB) için, Dr.Salih Göktepe'ye Amcor Ambalaj San. için, Dr. Ahmet Doğan'a Avcılar Belediyesi için , Dr.Mehmet Ali Adıgüzel'e Avcılar Belediyesi için, Dr.Ayça Tanyeli'ye Abbott Laboratuarları için, Dr.Ali Serhan Pekyalçın'a Erdem Çamaşırları için, Dr.Engin Terzioğlu'na Kuzgunlar Tekstil San. için, Dr.Gazi Erat'a Tempar Makine San. için, Dr.Şenol Akçay'a Esen Ofset için, Dr.Bayram Güveli'ye Kuveyt Türk Evkaf işyeri için, Dr.Emin Coşkun'a Yakuplu Belediyesi için, Dr.Eda Acar'a Tufan Petrol (OSB) için, Dr.Ferah Kutluçınar'a Sinerji Pazarlama (OSB) için, Dr.Aydın Geçer'e Adres Güvenlik Hizmetleri (OSB) için, Dr.Dolunay Coşkun'a KİPTAŞ A.Ş. için, Dr.Muhsin Abbasioğlu'na Yalova Kaplıcaları için, Dr.Tuba Hurmacı'ya Elemek Nakliye Hizmetleri için, Dr.Turhan Pekiner'e Haktok A.Ş. için, Dr.Erdoğan Sezen'e Hennes Mauritz A.B. için, Dr.Aygül Altuncu'ya Çığır Kimya San. için, Dr.Mahmut Rıza Öğüt'e Ekspres Kargo için, Dr.İbrahim Çoban'a Kızılay Şişli Şubesi için, Dr.Adil Çamlı'ya Maktav Dış Ticaret için, Dr.Senai Demirci'ye Deniz Feneri işyeri için, Dr.Kağan Gürpınar'a Trakya Nakliyat için, Dr.Yakup Özkan'a Ok Tel Mamulleri San. için, Dr.Ali Sütçü'ye Medi Zinde Sağlık Hizm. için düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılması koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

17. Dr.Özlem Yetmen, Dr.Yılmaz Çetinkaya, Dr.Yunus Öksüz, Dr.Ahmet Şenol Özdil, Dr. Nilüfer Yücel, Dr.Mutlu Ömer Yakut, Dr.Şükran Güzel Dicle, Dr.Çezar Atasoy, Dr.Murat Livaoğlu, Dr.Betül Çakmak Tuğcu, Dr.M.Recep Tepebaşı, Dr.Derya Yalçın, Dr.Mehmet Kalkan, Dr.Nuh Duman'ın üyelik başvurularının kabulüne

oy birliği ile karar verilmiştir.

22.07.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Cengiz Çetin'in ölüm yıldönümü anması için basın açıklaması yapılmasına,

2. "İnsan Halleri" konulu bir fotoğraf yarışması düzenlenmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına,

3. Adana 4.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Dr.Osman Çamurdanoğlu'nun adresini istediği resmi yazıya, üyemizin eldeki adreslerinin bildirildiği bir yazıyla cevap verilmesine,

4. ... isimli vatandaşın Dr. ...'dan tahsil edemediği alacağı konusundaki başvurusu üzerine, üyemize böyle bir durumun gerçek olması halinin hekimlik mesleğinin genel itibarını zedeleyici bir durum olduğunu bildiren yazı yazılmasına,

5. Cezaevlerindeki tecrit uygulamasına karşı düzenlenen etkinlik için TAYAD'ın destek talebinin Oda'nın İnsan Hakları Komisyonu'na iletilmesine,

6. Nesin Vakfı'nın, bünyesinde barındırdığı çocukların sağlık sorunlarının çözümü için yardım talep ettiği dilekçesi için, Nesin Vakfı civarındaki ilçelerde bulunan üyelerimize bu talebin iletilmesi konusunda bir çalışma yapılmasına,

7. TSM Danışmanlık isimli firmanın üyelerimize broşür göndermek için adres talebinin, ücret karşılığında olmak koşuluyla, kabulüne,

8. Dr.Erol Ünver'in, çalışmakta olduğu kamu sağlık kuruluşundaki görevinden alınarak başka bir sağlık kuruluşunda, hukuki dayanağı olmadan, görevlendirilmesi sonucu mağdur olduğu gerekçesiyle açacağı idari davada hukuki destek için Oda avukatlarının görevlendirilmesine,

9. Sağlık Müdürlüğü'nün Oda'mıza ilettiği, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 28749 sayılı ilaç uygulamalarına ait bir yazısının üyelerimize ve özel sağlık kuruluşlarına iletilmesi için çalışma yapılmasına,

10. Dr.Gamze Bayülkem, Dr.Yusuf Karataş, Dr.Seda Arısüt, Dr.Mustafa Faik Seçkin, Dr.Ernur Ergöz, Dr.Nuray Uncu, Dr.Hasan Mert, Dr.Halil Yazıcı, Dr. Uğur Cangel, Dr.Ercüment Sönmez Güdücüoğlu, Dr.Meryem Güdücüoğlu, Dr.Gülten Karasu'nun üyelik başvurularının kabulüne,

11. Dr.Fatma Banu Taşer'in üyelikten istifa dilekçesinin kabulüne,

12. Dr.Özlem Gündüz'e Tat Konserve San.A.Ş. için, Dr.Muammer Üye'ye Engin Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr.Muammer Sağır'a Çağdaş Çorapçılık San. Tic.Ltd.Şti. için, Dr.Banu Demir'e Sözer Kuyumculuk San. Tic.A.Ş. için, Dr.Abdülkadir Öztimur'a Reka Temizleme ve Sosyal Hizm.Ltd.Şti. için, Dr.Şükran Dicle Güzel'e Ekspres Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr.Ayşegül Basmacıoğlu'na İnter Uğur işyeri için, Dr.Canan Şenol Dudu'ya Merdan Tüketim Tic. İçin, Dr.Abdülaziz Saraçoğlu'na Oksa Kimya San. için, Dr.Can Güngör'e Masaş Metal Ambalaj San. için, Dr.Sinan Budak'a Set Beton San. için, Dr.Ahmet Yılmaz'a Berka Balata San. için, Dr.Yüksel Çamyar'a Evpa Pazarlama Tic. İçin düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılması koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetki belgesi verilmesine,

13. Kamu sağlık kuruluşlarında mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi sonucu ortaya çıkan öğlen dinlenme saatinin fiilen kaldırılmasına karşı başhekimliklere yazı yazılmasına ve ayrıca meslektaşlarımızın konuya ilişkin başhekimliklere verilmek üzere dilekçe hazırlanmasına,

14. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Kemal Alemdaroğlu'nu Oda'mızın düzenlediği "Hekimliğe İlk Adım" Şöleni'ne öğretim üyelerinin katılımını engellemeye yönelik girişiminin mesleki etik açısından değerlendirilmesi için YÖK'e yazı yazılmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

 

29.07.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ve Yönetmeliği hakkında TTB ile koordineli yürütülecek çalışma için Dr.Süleyman Nuri Özyalçın'ın görevlendirilmesine,

2. Asgari Ücret Katsayı'nda artış yapılmaması nedeniyle ilimizdeki özel sağlık kuruluşlarının temsilcilerinin talepleri dikkate alınarak TTB ile görüşülmesine ve katsayıda %5 oranında bir artış yapılmasının önerilmesine, ayrıca 2004 yılı başından itibaren özel sağlık kuruluşlarında verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin tespit edilen asgari ücrette hekim emeğinin ayrıca belirtildiği bir model oluşturulması için çalışma başlatılmasına,

3. Asgari Ücret Tarifesi'nin yeni gelişmelere uygun hale getirilmesi için Ekim ayı içinde bir toplantı yapılmasına,

4. Ceza İnfaz Yasası'nda yapılmak istenen değişikliklere ilişkin TMMOB ve İHD ile ortak çalışma yürütülmesine,

5. Hıfzısıhha İl Meclisi'ne Odamızı temsilen katılması için Dr. Murat Fırat ile görüşülmesine

6. SSK irtibat bürolarında görevli meslektaşlarımızdan, ilgili Vali Yardımcısı ve SSK Bölge Müdürü'nün ifadeleri doğrultusunda, bu görevi yapmak istemeyenlerin eski görevlerine geri dönebilecekleri bilgisinin ilgili hekimlere ulaştırılmasına,

7. Devlet Memurlarının özel sağlık kuruluşlarından yararlanmasına ilişkin yayınlanan protokolün, Devlet Memurlarının ücretsiz sağlık hizmeti alacağına dair 657 sayılı yasanın ilgili bölümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle dava açılmasına,

8. Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde 13 Nisan 2003 tarihinde yapılan değişiklikle belirlenen hekimlerin asgari sayıları ve niteliklerine ilişkin durumlarını öğrenmek üzere özel hastanelere yazı yazılmasına,

9. Dr.Hacer Seyhan Çakıroğlu Kuş, Dr.Necmi Sınanmış, Dr.Tamer Polat, Dr.Hilmi Soran, Dr.Perihan Özden, Dr.Ahmet Çevikaslan, Dr.Cabir Alan, Dr.Nevzat Melih Gündüz, Dr.ismail Cihan Özbek, Dr.İbrahim Uyar, Dr.Ali Gözalan, Dr.Ufuk Bal, Dr.Taner Hancı, Dr.Birgül Ayas, Dr.Erdinç Öz, Dr.Cengiz Atakanlı, Dr.Müjde Ağzıkara Palancı, Dr.Ahmet Gezer, Dr.Mustafa Yelkovan, Dr.İsmail Purcu, Dr.Saime Kaya, Dr.Elif Eran, Dr.Aslıhan Çaycı, Dr.Ali Ahmetoğlu, Dr.Serhat Azizlerli, Dr.Birol Uzun, Dr.Tevfik Sülün'ün üyelik başvurularının kabulüne,

10. Dr.Bayram Turan Güveli'ye Kuveyt Türk Evkaf Finas Kurumu A.Ş. için, Dr.Doğan Binışık'a Erde Çorap Tekstil San.Tic.Ltd.Şti için, Dr.Fatma Filiz Perdar'a IBM Türk Ltd.Şti. v e Adecco Hiz.Danş.A.Ş. (OSB) için, Dr.Meltem Işık'a Çalık Holding A.Ş. ve GAP Pazarlama A.Ş. (OSB) için, Dr.Füzun Erdoğan Elmaksan Mak.San. Tic. Ltd.Şti (OSB) için, Dr.Abdullah Velioğlu Magin İnto Giyim San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr.Ayla Akbaş'a Kent Shop Hazır Giyim San.Ltd.Şti. için, Dr.Hayal Özkan Sınav'a Ecem Tekstil San. Tic.A.Ş. için, Dr.M.Sıraç Cura'ya Ark İnşaat San.Tic.A.Ş.için, Dr.Aykut Yener Kavak'a İstanbul Metrosu Unkapanı-Taksim Metro İnşaatı Anadolu Metro Ortaklığı işyeri için bundan sonraki sürekli eğitim programlarına katılması koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

oy birliği ile karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!