Ağustos Ayı


  • Ağustos 23, 2010
  • 8302

05.08.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Türk Demokrasi Vakfı'nın Ankara'da düzenlediği eğitim programına İstanbul Tabip Odası'nı temsilen 2 kişinin görevlendirilmesine,

2. KESK'in 14-23 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği çalışanların hak kayıplarını önlemeye yönelik etkinliklerinin desteklenmesine,

3. 1 Eylül Dünya Barış Günü "Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu" etkinliklerinde İstanbul Tabip Odası'nın temsil edilmesine,

4. 7 Eylül tarihlerinde yapılması düşünülen Marmara Bölgesi Tabip Odalarının yönetim kurulu toplantısının İstanbul Tabip Odası'nda yapılmasına,

5. Sivil Savunma Müdürlüğü'nün Sivil Savunma Fonu ödentisi için yazdığı yazıya cevap yazılarak fon ödeme yükümlülüğünün TTB'ye ait olması gerektiğinin bildirilmesi,

6. Hekim Forumu Dergisi'nin dağıtılmasından ortaya çıkan sorunlardan dolayı Cıty Logistic firmasıyla yapılan sözleşmenin gözden geçirilmesi ve sözleşmenin iptali halinde Oda'yı sorumluluk altında bırakacak bir hüküm yoksa yeni bir firmayla anlaşma yoluna gidilmesine,

7. Dr.Nilüfer Kosku'ya Kaplan Petrol San.İnş.Tic.A.Ş. için, Dr.Ayşegül Akgün Öncel'e Entegre Harç San. ve Tic. A.Ş. için, Dr.Hülya Şahin Sarıyıldız'a Sernit Mermer Mobilya San. ve Tic. A.Ş. için, Dr.Hüseyin Sarı'ya Sinerji Pazarlama Tanıtım Tic.Ltd.Şti. için, Dr.Hanımşah Alimoğlu'na Meyteks Tekstil San. Tic. AŞ için, Dr.Ayşe Banu Esen'e Renk Tekstil San ve Tic.Ltd.Şti için, Dr.M.Salih Çağine'ye Beylikdüzü Belediye Başk. İçin, Dr.Selçuk Günday'a Türk Nippon Sigorta A.Ş. için, Dr.Mesut Ülbe, Dr.Mehmet Sargın ve Dr.Mustafa Mod'a İhlas Holding A.Ş.'ye bağlı 45 işletme (OSB) için,

8. Dr.Aylin Kılınç, Dr.Hasan Erdoğan, Dr.Ünsal Özkovancı, Dr.Olcay Doğramacı, Dr.Ebru Ceyda Bostan, Dr.Kamer Tomaroğlu, Dr.Mehmet Ali Tarım, Dr.Tülin Saka, Dr.Eylem Yıldırım, Dr.Soner Turgay, Dr.Aslıhan Semiz Oysu, Dr.Deniz Çelebi Sicimoğlu, Dr.İbrahim Tunçer, Dr.Ümit Aykan, Dr.Mesut Aydoğdu, Dr.Ayşe Yavuz Aydoğdu, Dr. İrşadi Demirci, Dr. Gülperi Pınarcık, Dr. Önder Dai, Dr. Hacer Seyhan Çakıroğlu Kuş, Dr. Necmi Sınanmış, Dr. Tamer Polat, Dr. Hilmi Soran, Dr. Perihan Özden, Dr. Ahmet Çevikaslan, Dr. Cabir Alan, Dr. Nevzat Melih Gündüz, Dr. İsmail Cihan Özbek, Dr. İbrahim Uyar, Dr. Ali Gözalan, Dr. Ufuk Bal, Dr. Taner Hancı, Dr. Birgül Ayas, Dr. Erdinç Öz'ün üyelik başvurularının kabulüne

9. Dr.Kağan Güngör'ün istifa talebinin kabulüne

oy birliği ile karar verilmiştir.

12.08.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Bakırköy İş Mahkemesi'nin ücretli çalışan hekimin aylık ücreti konusundaki bilirkişilik hizmeti talebinin Oda'mızın ilgi alanına girmediğinden dolayı reddine,

2. Oda'dan yapılan telefon görüşmelerinin kayıt işlemlerini takip eden programın yetersiz kalması nedeniyle bir üst programın bilgisayara yüklenilmesi için, Ercan Telefon adlı firmanın verdiği fiyat teklifinin kabulüne,

3. Sağlık Bakanlığı'ndan gelen Dr.Abdullah Abdulhalik, Dr.Önder Hamit Behçet Köprülü, Dr.Mahmut Muhsin Doğramacı, Dr.Zahit Haswa Hüseyinhan, Dr.Şefik Hapteh Bekir hakkındaki, mesleki icraatlarını yasaklayan kararların HUB tarafından değerlendirilmesine,

4. Dr.Faruk Erzengin ve Dr.Emine Koçyiğit hakkında Tabip Odası çalışmalarını engellemekten soruşturma açılmasına,

5. Dr.A.Yaşar Velidedeoğlu'na Darphane ve Damga Matbaası için, Dr.İbrahim Sofu'ya Silter Buharlı Ütü San. için, Dr.Enis Keskin'e Orka ve Orpa Pazarlama (OSB) için, Dr.Şefik Eryılmaz'a Arena Bilgisayar Tic. İçin bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılması koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetki belgesi verilmesine,

6. Dr.Serkan Güvenç, Dr.Hasan Utkan Aydın, Dr.Ekrem Kuşkonmaz, Dr.Veniye Başaran, Dr.Ferhan Latife Gökçe, Dr.Cem Yılmaz, Dr.Özay Ünal, Dr.Cemil Karakuş, Dr.Hasan Büyükaşık, Dr.Burak Orhan Boran, Dr.Sabriye İmamoğlu, Dr.Sedat Zengin, Dr,Yaşar Dağıstan, Dr.Zübeyde Şahin, Dr.Sema Lim Baytan, Dr.Erdem Onur Özalmete, Dr.Tanju Berber, Dr.Meral Saklıyan'ın üyelik başvurularının kabulüne,

oy birliği ile karar verilmiştir.

19.08.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1.Dr. Ali Haydar Yedek'in Hasta-Hekim ilişkilerin konusundaki kitap çalışmasının basımı konusunda desteklenmesi için çalışmanın gözden geçirilmesine,

2. Kadıköy irtibat bürosunda görevli Gülsen Özdemir'in rahatsızlığı nedeniyle büronun hafta boyunca kapalı tutulmasına,

3. Sağlık Bakanlığı'nın Dr.Önder Köprülü, Dr.Şefik Bekir ve Dr.Zahid Hüseyinhan'ın mesleki icra yetkisinin kaldırıldığına dair yazılarına istinaden adı geçen kişilerin üyeliklerinin iptaline,

4. Tohum Vakfı'nın çocuk psikiyatristlerinin isim ve adres listesi talebinin kabulüne,

5. Dr.Urcay Aslay'ın 61 yaş emeklilik yasası ile ilgili hak kaybına uğradığına ilişkin dilekçesinin hukuk bürosuna iletilmesine,

6. TTB'nin KESK'in toplu görüşme süreciyle ilgili etkinliklerinin desteklenmesi talebi üzerine 21 Ağustos günü Yenikapı'daki karşılama etkinliğine katılınmasına,

7. Üyelik İşleri Bürosu'nun düzenlediği üyelik veya faaliyet belgelerinin imzalanması için Yönetici Sekreter Tufan Sertlek'e imza yetkisi verilmesine,

8. Dr.Hüseyin Alkım, Dr.Dilek Güllüoğlu, Dr.Talat Cem Ovalıoğlu, Dr.Pelin Sarı, Dr.Ayşegül Özdemir, Dr.Serkant Şahin, Dr.Hikmet Oğur, Dr.Bilge Coşkun, Dr.Burçin Eren, Dr.İlker Güleş, Dr.Cevdet Koçer, Dr.Okan Yıldız, Dr.Egemen Altuntaş, Dr.Umut Acar, Dr.Gülden Kafalı, Dr.Nilüfer Güneş, Dr.Ahmet Hamdi Sofuoğlu, Dr.Yalçın Yavuzer'in üyelik başvurularının kabulüne,

9. Dr. Ali Tekin'e Merdan Tüketim Mal.Paz.A.Ş. için, Dr.Selim Çatal'a Şafak Temizlik Hizm.Tic.A.Ş. için, Dr.Betül Gürer'e Aryapı İnşaat, Günay İnşaat (OSB) için, Dr.Hasan Yıldırım'a Özgül Taban San. Tic.A.Ş. için, Dr.Tahsin Karaaslan'a Astım Tekstil San.Tic. Ltd.Şti. için, Dr.Demet Özcan Turan'a Plas Plastik ve Ambalaj San.Ltd.Şti. için, Dr.B.Sultan Güney'e Mutlusan Plastik San.Tic. Ltd.Şti. için, Dr.Necati Alkor'a Nova Reklam San.Tic.A.Ş. için, Dr.Cevat Arıcıoğlu'na Karadeniz İplik San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr.Rengin Eldem'e Perpa Ticaret Merkezi (OSB) için, Dr.Gökhan Doğan'a DAT; Demirbaş, Aksoy Plastik San. (OSB) için, Dr.Mehmet Çadırcı'ya Taha Giyim San. Tic.A.Ş. için, Dr.Fuat Kantarcı'ya Monosan Monofaze San.A.Ş. için, Dr.Serdar Kızılkaya'ya Sofra, Aksar, Bayek (OSB) için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılması koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

10. Dr.... hakkında dağıtılan el ilanları ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8,9 ve 39.maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle başlatılan inceleme sonucu oluşturulan HUB-R-450 sayılı dosya değerlendirilerek hekimin Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün ilgili maddeleri hakkında uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

11. Dr.... hakkında Beşiktaş SGB'nin ilettiği Sabah Gazetesi Günaydın ekinde yayınlanan ilan nedeniyle başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

12. Dr.... hakkında ... Kart Bülteni Haziran sayısında yayınlanan yazı nedeniyle Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 39.maddesine aykırı davrandığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr....'ın yürütmesine,

13. Çeşitli Gazetelerde Alman Hastanesi ile ilgili yazılan yazılarda örtülü reklam yapıldığı iddiası ile oluşturulan HUB-R-449 sayılı dosya değerlendirilerek hastane başhekimi Dr.... hakkında soruşturma başlatılmasına, soruşturmayı Yönetim Kurulu adına HUB'un yürütmesine,

14. Dr.... hakkında hastasına hakaret ettiği ve muayene etmediği iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-346 sayılı dosya değerlendirilerek iddialar sübut etmediğinden dosyanın işlemden kaldırılmasına,

15. 16.03.2003 tarihli ... Gazetesi Genç ekinde yayınlanan "Güzelleşmek için Paris'e Gitmeyin" başlıklı yazı nedeniyle Dr.... hakkında oluşturulan HUB-G-419 sayılı dosya değerlendirilerek, Dr....'in Ankara Tabip Odası üyesi olması nedeniyle dosyanın adı geçen Tabip Odası'na intikal ettirilmesine ve gazete yazısı ile ilgili olarak 1219 sayılı yasanın gereğinin yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurulmasına,

16. Dr.... hakkında hastasının takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve/veya hata bulunduğu iddiası araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-401 sayılı dosya değerlendirilerek dosya içerisinde bulunan hastaya ait bilgi ve belgeler göz önüne alındığında iddianın sübuta ermediğine ve dosyanın bu nedenle işlemden kaldırılmasına,

17. Omurilik Felçliler Derneği Başkanlığı tarafından yapılan başvuru nedeniyle Dr...., Dr...., Dr. .., Dr...., Dr...., Dr...., Dr...., Dr...., Dr.... hakkında düzenlenen hastalara ait raporlarda mevzuat hükümlerine aykırı ibareler bulunduğu bazı raporlarda mevzuat hükümlerine aykırı hesap kriterleri kullanıldığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-345 sayılı dosya değerlendirilerek düzenlenen raporlarda ilgili mevzuata aykırı hususların bulunmadığı anlaşıldığından, yasal hakları ile ilgili kısım istenen belgeler gönderildiği taktirde işleme devam edilmek üzere saklı kalarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

18. Dr.... hakkında Ankara Tabip Odası'nın yapmış olduğu başvuru sonucu oluşturulan HUB-G-268 sayılı dosya değerlendirilerek Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 31. maddesinin ihlaline yol açacak davranışlarda bulunduğu, aynı tüzüğün 7 ve 12. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr....'ın yürütmesine,

19. Dr....'ün hakkında gerçekliğe aykırı rapor düzenlediği ve tıbbi hata yaptığı iddiasını araştırmak üzere soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr....'ın yürütmesine,

20. Dr.... hakkında işyeri hekimliği yaptığı kuruluşta kendisi olmadığı halde eşinin çalışarak imza taklidi yaptığı ve haksız kazanç sağladığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-244 sayılı dosya değerlendirilerek iddiaların sübuta ermediğinden dosyanın işlemden kaldırılmasına,

21. Dr.... hakkında kullandığı kaşede Yrd.Doç. ve Göğüs İç Hastalıkları Uzmanı ibaresi ile çalıştığı özel kuruluşla ilgili olarak Tabip Odası'na yasal sürede bildirmemek gerekçesiyle soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr....'ın yürütmesine,

22. Dr.... hakkında meslektaşlarına bir hekime yakışmayacak hareketler yaptığı ve sözler sarfettiği iddiasını araştırmak üzere soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr....'un yürütmesine,

23. Dr.... hakkında uzman olmadan özel bir sağlık kuruluşunda çalıştığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-325 sayılı dosya değerlendirilerek Dr....'nin adresi bulunamadığı ve bilgi istek yazıların kendisine ulaştırılamadığı için dosyanın işlemden kaldırılmasına,

24. Dr.... hakkında iki ayrı yerde serbest hekimlik yaptığı iddiasını araştırmak için soruşturma başlatılmasına ve soruşturmayı Dr....'ın yürütmesine,

25. Dr.... hakkında acil yardım gerektiren hastalarla ilgilenmediği ve bir hekime yakışmayan davranışlarda bulunduğu iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-434 sayılı dosya değerlendirilerek Dr....'nun ifadesi ve hastane kayıtları göz önüne alındığında iddianın sübuta ermediği ve hekimin gerekli ve kendisinden beklenilen davranışı sergilediği anlaşıldığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

26. Özel ... Hastanesi Başhekimi Dr.... hakkında hastanede çalışmak üzere başvuran bir meslektaşına haber vermeden kurye ile iade edildiği ve çalışmaya başlatılmadığı, bu durumun etik olmadığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-435 sayılı dosya değerlendirilerek Dr....'nun açıklaması yeterli görülerek dosyanın işlemden kaldırılmasına,

27. Dr.... hakkında tanı koyup tedavi ettiği hastasının tanı ve tedavisinde tabi ihmal ve/veya hata yapıldığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-444 sayılı dosya değerlendirilerek hastaya ait hastane kayıtları ve yapılan tıbbi işlemler göz önüne alındığında modern tıp biliminin gereklerini yerine getirildiği anlaşıldığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

28. Dr.... hakkında ... Kredi Kartı sahiplerine %15 indirim yapacağını belirten bülten üzerine başlatılan inceleme sonucu oluşturulan HUB-R-338 sayılı dosya değerlendirilerek hekimin anlaşmayı iptal ettiği görüldüğünden bundan böyle yapacağı tanıtımlarda mevzuata uyması konusunda dikkatinin çekilerek uyarılmasına ve dosyanın işlemden kaldırılmasına,

30. Dr.... hakkında Tabip Odasına olmadan serbest hekimlik yaparak ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8 ve 9. maddelerini ihlal ettiği gerekçesi ile başlatılan inceleme sonucu oluşturulan HUB-R-454 sayılı dosya değerlendirilerek hekimin serbest hekimlik yapmadığı, Tabip Odasına üye olmak için başvurusu olduğu anlaşıldığından Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün ilgili maddeleri konusunda uyarılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

31. HUB-44 sayılı dosyada ..., ... isimli hastanın yapılan ameliyatında tıbbi ihmal ve/veya hata yapıldığı iddiasını araştırmak üzere başlatılan soruşturmayı Dr....'ın yürütmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

 

26.08.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Ali Çerkezoğlu'na İntertek İletişim Hizm. (OSB) için, Dr.Yalçın Yıldırım'a Bahçelievler Belediyesi (OSB) için, Dr.Şentürk Yıldırım'a Hude Triko San. için, Dr.Fuat Kantarcı'ya Monosan Elektrik San. için, Dr.Selim Çatal'a Şafak Temizlik Hizm. İçin, Dr.Süleyman Ballı'ya Velibaba San.Sitesi (OSB) için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılması koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

2. Dr.Marufe Alikanoğlu, Dr.Merih Candan, Dr.Mehmet Mulun, Dr.Mehmet Körpeoğlu, Dr.Deniz Karayün, Dr.Yıldız Kurtey, Dr.Serdar Aydın, Dr.Niymet Firdevs Arıkan, Dr.Esra Deniz Papatya, Dr.Hamit Özden, Dr.Mehmet Kılıç, Dr.Hüseyin Ercan, Dr.Tijen Bahar, Dr.Osman Kamil Kaur, Dr.ilker Yalçın, Dr.Mehmet Karaman, Dr.Tolga Totoz, Dr.Neşe Bozoklu, Dr.Mehmet Metin, Dr.Sevda Cömert, Dr.Asuman Turgut'un üyelik başvurularının kabulüne,

3. Hekimliğe İlk Adım Şöleni'ne öğretim üyelerinin katılımı ile ilgili olarak yapılan araştırma sonucunda Dr. Faruk Erzengin, Dr. Emine Koçyiğit ve Dr. Senay Molvalılar'ın yönetim kurulu tarafından yazılı olarak uyarılmalarına,

4. Kadıköy Lokali Reçete ile ilgili değerlendirme sonucu işletmeci Dr. Kadir.... ile görüşülmesine,

5. Dr. Urcay Aslay'ın başvurusunda belirtilen dava açma talebinin örnek dava niteliği nedeniyle kabulüne, Av. Meriç Eyüboğlu'nun Oda adına davayı yürütmesine,

6. Bilgisayar revizyon tekliflerinin değerlendirilmesi ile en uygun ve düşük teklifi veren ... ile anlaşma yapılmasına,

7. Avcılar Sağlık Grup Başkanlığı'nın sağlık raporları ile ilgili başvurusunun HUB tarafından değerlendirilerek yanıt yazılmasına,

8. HUB soruşturmalarından sonuçlanan dosyalarda kesinleşen para cezaları için ödeme uyarı mektubu yazılarak ödemeyenler hakkında icra takibine başlanmasına,

9. 1 Eylül Dünya Barış Günü için Beyoğlu'nda yapılacak basın açıklamasına katılınmasına, basın açıklamasında kullanılacak flama ve döviz yapılmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!