Türk Tabipleri Birliği 74. Büyük Kongresi tamamlandı


  • Hekim Sözü Temmuz-Haziran 2022
  • 95

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 74. Büyük Kongresi 24-26 Haziran 2022 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binasında gerçekleştirildi.

TTB 74. Büyük Kongresi, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın açılış konuşması sonrasında katılımcı konuk konuşmaları ile devam etti.
Kongrenin ikinci günü Prof. Dr. Vedat Bulut’un faaliyet raporunu sunmasının ardından kurul, kol ve çalışma gruplarının çalışmaları aktarıldı.
26 Haziran 2022 tarihinde Etkin Demokratik TTB, Çağdaş Hekimlik ve Bağımsız Hekim Birliği gruplarının katıldığı seçim yapıldı. 480 delegenin 400’ü Merkez Konseyi, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu için oy kullandı.
Etkin Demokratik TTB grubunun kazandığı seçim sonuçlarına göre, 2022-2024 döneminde kurullarda yer alan isimler belirlendi:
Merkez Konseyi: Alican Bahadır, Vedat Bulut, Adalet Çıbık, Kazım Doğan Eroğulları, Şebnem Korur Fincancı, Onur Naci Karahancı, Filiz Çağla Uyanusta Küçük, Ali İhsan Ökten, Nursel Şahin, Aydın Şirin, Ahmet Karer Yurtdas
Yüksek Onur Kurulu: Levent Akyıldız, Sezai Berber, Naki Bulut, Taner Gören, Yıldıray Orhon, Ömer Özkan Özdemir, Hafize Öztürk Türkmen, Irmak Saraç, Lale Tırtıl
Denetleme Kurulu: Nihat Bulut, Laleş Tunç Karadağ, Rüşan Sümbüloğlu
Hekimlerin mesleki ve özlük hakları sorunları ile halkın eşit ve nitelikli sağlık hizmetine erişim hakkı mücadelesini, evrensel değerler ışığında birlikte yürütecek olan yeni TTB yönetimine omuz omuza yürüyeceğimiz yolda başarılar dileriz.


Bu İÇERİĞİ Paylaş!