Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz!


  • Hekim Sözü Temmuz-Haziran 2022
  • 89

Hekimler ve sağlık çalışanları özlük haklarında oldukça yetersiz iyileştirmeler içeren
ancak hükümet tarafından kamuoyuna müjde(!) diye sunulan yasa teklifine karşı
“Oyalama Değil, Hakkımız Olanı İstiyoruz!” diyerek bir kez daha Beyaz G(ö)REV’deydi.

Tüm yurtta hekimler ve sağlık çalışanları, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sağlık emek-meslek örgütlerinin çağrısıyla; TBMM Genel Kurulu’na sunulan, hekimler ve sağlık çalışanlarının özlük haklarında oldukça yetersiz iyileştirmeler içeren ancak hükümet tarafından kamuoyuna müjde (!) diye sunulan yasa teklifine karşı “Oyalama Değil, Hakkımız Olanı İstiyoruz!” diyerek bir kez daha Beyaz G(ö)REV’deydi.
Aylardır yürütülen oyalama taktiklerinin sonunda talepleri karşılanmayan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yaşadığı hak kayıplarını telafi etmeyen, sadece görüntüyü kurtarmaktan ibaret bir yasa teklifi Meclis Komisyonlarından geçirilerek, 15 Haziran 2022 Çarşamba günü Meclis gündemine getirilme kararı alınmıştı. Yasanın geri çekilmesini sağlamak ve bu haliyle geçmesine engel olmak için sağlık emek-meslek örgütleri yasa teklifinin Meclise getirileceği gün olan 15 Haziran 2022 tarihinde 1 günlük G(ö)REV eylemi kararı aldı.
Mesleki, ekonomik ve sosyal olarak sürdürülemez koşullarda çalışmaya mahkûm edildiklerini, giderek derinleşen ekonomik kriz nedeniyle geçinemediklerini söyleyen hekimler ve sağlık çalışanları, sabah mesaisinin erken saatlerinde çalıştıkları hastanelerde toplanıp basın açıklamaları gerçekleştirdiler. “İnsanca yaşamak, insanca yaşatmak için G(ö)REV’deyiz” dediler.
Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH., Bakırköy Ruh ve Sinir EAH., Dr. Cemil Taşçıoğlu (Okmeydanı) Şehir Hastanesi, Sarıyer Hamidiye Etfal EAH., Seyrantepe Şişli Etfal EAH., Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Marmara Tıp Pendik EAH., Cerrahpaşa Tıp Fak., Zeynep Kâmil EAH., Kartal Şehir Hastanesi, İstanbul (Samatya) EAH., Beykoz Devlet Hastanesi, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Gaziosmanpaşa EAH. G(ö)REV eylemi açıklaması yapılan hastaneler oldu.
İstanbul’daki G(ö)REV çağrısı İstanbul Tabip Odası (İTO), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri, Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) İstanbul Şubesi, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS) İstanbul Şubesi, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Hekim Birliği Sendikası, Hekimsen, Tabip-Sen tarafından gerçekleştirilmişti.
İstanbul’daki merkezî etkinlik ve basın açıklaması İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Temel Bilimler Binası önünde yapıldı.
İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) ana giriş kapısı önünde toplanan yüzlerce hekim ve sağlık çalışanı “G(ö)REVdeyiz: Oyalama Değil Hakkımız Olanı İstiyoruz!” dedi. Burada kısa bir konuşma yapan İstanbul Tabip Odası (İTO) Genel Sekreteri Dr. Ertuğrul Oruç; “Bugün ülke çapında bir uyarı eylemindeyiz, G(ö)REVdeyiz, Aralık ayında çıkan yasanın da gerisinde kalan bu yasayı kabul etmediğimizi sloganlarımız eşliğinde haykıracağız. Bütün sağlık çalışanları olarak bir aradayız.” dedi; alkışlar ve sloganlar eşliğinde hastane içinde yapılacak olan protesto yürüyüşünün Temel Bilimler Binası önünde basın açıklaması ile sonlanacağını duyurdu.
EMEĞİMİZİN HAKKINI ALDIĞIMIZ SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN G(Ö)REV BAŞINDAYIZ
Çağrıcı kurumların yönetici ve üyelerinin katılımının yanında Şişli Etfal Dayanışması, Dev-Sağlık İş ve CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın da destek verdiği eylemde ortak basın açıklamasının öncesinde emek-meslek örgütü temsilcileri kısa konuşmalar yaptılar.
İstanbul Tabip Odası (İTO) adına açılış konuşmasını yapan Dr. Ertuğrul Oruç, “Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özlük haklarında güya iyileştirme yapıldığı söylenen yasayı protesto etmek amacıyla buradayız.” dedi ve katılımcıları Covid-19 pandemisinde ve sağlıkta şiddet nedeniyle hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanları adına saygı duruşuna davet etti.
Oruç konuşmasında; “Kasım ayında yaptığımız Beyaz Forum sonrası 2021 Aralık ayında birden önümüze “sağlık çalışanlarına zam” diyerek bir yasa tasarısıyla geldiler. Hekimleri ve sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Ayrıca yasa özlük haklarımızda beklentimizi karşılayacak düzeyde iyileştirmeler içermiyordu. Bu taleplerimizi Bakanlığa iletmek ve yasa tasarısının Meclis’ten gerekçe göstermeksizin geri çekilmesi üzerine 15 Aralık 2021’de 1 günlük Beyaz G(ö)REV yaptık. Bakanlık’tan ses çıkmayınca 7 Şubat’ta ve 14-15 Mart’ta Beyaz G(ö)REVlerimizi tekrarladık. Somut adım atılmadığı için 29 Mayıs’ta Ankara’da Beyaz Miting yaptık. Şimdi de, Haziran ayı başında Meclis’e getirilen, Aralık 2021’dekinden de geri olan yasa tasarısını protesto etmek amacıyla bugün Beyaz G(ö)REVdeyiz. 9 aydır sağlık çalışanları olarak alanlardayız, meydanlardayız. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın iflasının sonucu olarak iyice kötüleşen özlük haklarımızın ve çalışma koşullarımızın derhal düzeltilmesi talebiyle alanlara çıktık ve bakanlığı, hükümeti uyardık. Çalışırken ölmek istemiyoruz ve çalışma şartlarımızın düzeltilmesi gerekir, dedik. Covid-19 pandemisinde en ön saflarda mücadele ettik, öldük; görülmedi. Covid-19 meslek hastalığı sayılmadı. Asistan hekim arkadaşlarımız nöbet ertesi ücretli izin hakkı olmaksızın, ağır iş yoğunluğu ve mobbing altında çalışıyor. Emekli hekimler açlık sınırında yaşıyorlar. Aile hekimleri sağlıkta dönüşümün bilfiil mağdurları. 2021 Haziran ayında çıkan Ceza Yönetmeliği ile sorunları katmerlendi. ‘Giderlerse gitsinler’ ifadesiyle karşılaştık ama biz ‘Susmuyoruz Korkmuyoruz Hiçbir Yere Gitmiyoruz’ dedik. Aylardır haykırmamıza rağmen sağlıkta yaşanan şiddete dönük de somut adım atılmadı. Asla susmayacağız ve yasa geri çekilmediği sürece haklarımızı alıncaya kadar sağlık çalışanları ve hekimler olarak üretimden gelen gücümüzü de kullanmak dahil her türlü demokratik hakkımızı kullanacağız, sağlık çalışanlarıyla omuz omuza mücadelemize devam edeceğiz.” dedi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı istifaya davet etti.
Yapılan konuşmaların ardından ortak basın açıklamasını İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Dr. Nergis Erdoğan okudu. Yapılan açıklamada şu görüşler ifade edildi:
“Bize dayattığınız sağlıksızlığa karşı bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz.
Bugünkü G(ö)REV eylemimiz son değil, bir itirazdır! Meclis’te yürütülen senaryoyu reddediştir! Hakkımız olanı alana kadar hep birlikte, sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Umutsuz değiliz, tüm Türkiye’de hakları için, mesleğinin onuru için bir araya gelen milyonlar olarak biliyoruz ki emeğimizin hakkını aldığımız, sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz.”
Basın açıklamasının ardından etkinlik alkışlar ve sloganlar eşliğinde son buldu.


Bu İÇERİĞİ Paylaş!