Haziran Ayı


  • Ağustos 24, 2010
  • 7060

 

 

06.06.2006 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1.Dr.Abdülmelik Yıldız, Dr.Yusuf Çınar, Dr.Emir Ali Zeki Esenyel, Dr.Umut Köksel, Dr.Kübra Avcul, Dr.Didem Aydın, Dr.Erkan Kaba, Dr.Hacer Yalçın, Dr.Sertaş Erarslan, Dr.Oğuz Çelikdağ, Dr.Erhan Yüce, Dr.Hakan Sarıkaya, Dr.Samir Amirehoğlu, Dr.İsmail Alkan, Dr.Meltem Kalyoncu, Dr.Hanife Kalkavan, Dr.Hale Yacı�nın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr.Sibel Altunanahtar ve Dr.Nuray Bayrak�ın istifa taleplerinin kabulüne,

3. Dr. İlhan Dalyancı�ya Dekor Cam San.Ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Mustafa Ağır�a Atlı Zincir İğne Ve Makine San.A.Ş. için, Dr. Tolga Taymaz�a Aks Otomotiv San.Tic.A.Ş. için, Dr. Seyhan Temiz�e Mita Kalıp Ve Döküm San.A.Ş.-Hadımköy Şube için, Dr. Doğan Şahin�e Ceylan Giyim San.Ve Tic.A.Ş. � Zen Tekstil Dış Tic.Ve Müm.Ltd. Şti. � Nu Tekstil Giyim San.Tic.Ltd.Şti. � Tob Giyim San.Ve Tic.A.Ş. / OSB için, Dr. Mustafa Kemal Tan�a Sevgi Sağlık Hiz.Tic.A.Ş. (Özel Göztepe Şafak Hastanesi) için, Dr. Selami Murat Menküer�e Ayfar Otomotiv San.Ve Tic.A.Ş.-İstanbul için, Dr. Şahin Özdemir�e Eston Yapı A.Ş.-Eston Deniz Evleri için, Dr. Ahmet Kum�a Titiz Plastik Dış Tic.Ve San.Ltd.Şti. için, Dr. Hemdullah Yıldırım Aksu�ya Turkon Holding A.Ş. - Turkon Konteyner Taşımacılık Ve Denizcilik A.Ş. - Turkon Taşımacılık A.Ş. - Turkon Demiryolu Taşımacılık Ltd.Şti. - Anadolu Turizm Yatırımları A.Ş. - Kartal Otel Marmaris Turizm İşl.Tic.Ve San.A.Ş. - Kaşif Denizcilik A.Ş./OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi alanı içine yapılacak olan "köprülü kavşak" inşaatının yasal sorunları nedeniyle diğer ilgili meslek kuruluşlarıyla ilişkili olarak hukuki girişimde bulunulmasına,

5. Özel Sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin sorunlarını ortaya koyabilmek ve çözüm yollarını tartışabilmek için bu alanda çalışan meslektaşlarımızın davetli olduğu bir toplantı düzenlenmesine,

6. Odamıza Şile Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan başvuru ve ekinde gönderilen fotoğraf örneği Yönetim Kurulumuzun 06.06.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş; ... Şile/İstanbul adresindeki Dr. ...�nun muayenehanesine ait tabelanın İstanbul Tabip Odası Tabela Yönetmeliği�ne aykırı bulunduğu, ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 8., 9., ve 39. maddelerinin ihlal edildiği iddiasıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine, (HUB-705 / G-455)

7. Beşiktaş Sağlık Grup Başkanlığı�nın Odamıza yaptığı başvuru ve ekindeki tutanak Yönetim Kurulumuzun 06.06.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş; ... Sok. No: 5 adresinde faaliyet gösteren Dr. ...�e ait muayenehanede bulunan �Plastik Cerrahi ve Kadın Doğum Merkezi� tabelasının İstanbul Tabip Odası Tabela Yönetmeliği�ne aykırılık taşıdığı iddiasıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine, (HUB-706 / G-205),

8. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, Özel ... Hastanesi�nde 20.05.2004 tarihinde Dr. ... tarafından gerçekleştirilen sünnet ve yine aynı hastanede 28.07.2004 tarihinde Dr. ... ve Dr. ... tarafından gerçekleştirilen snodgrass (üretroplasti) operasyonu sonrasında hasta ...�ın ciddi sağlık problemleri yaşamasına neden olunduğu, ileri sürülmesi üzerine oluşturulan dosya değerlendirilmiş; 20.05.2004 tarihinde, Özel ... Hastanesi�nde ...�ın sünnet operasyonunda tıbbi hata ve meslekte acemilik göstererek �koronal olukta fistül oluşmasına neden olmak ve bu konuda hastaneyi bilgilendirmemek� iddiasıyla Dr. ... hakkında ve ...�ın sünnet operasyonunun kayıtlarının tutulmadığı iddiasıyla hastane başhekimi Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine,

9. Odamıza Dişhekimleri Odası tarafından yapılan yazılı başvuruda, İstanbul Dişhekimleri Odası kayıtlarında hizmet kadrosunda uzman olmadığı halde uzman var gibi, 3 diş hekimi bildiriminde bulunulduğu halde �18 diş hekimi görev yapıyor� gibi tanıtım yapıldığı bildirilmesi üzerine oluşturulan HUB/R-711 sayılı dosya değerlendirilmiş olup, �tanıtım kurallarına uymamak� fiilinde bulunulması nedeniyle Özel ... Polikliniği sorumlu hekimi Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine,

10. 05.02.2002 tarihli ... Gazetesi�nde yer alan ve ... ile ...�e verilen sağlık raporlarının gerçeğe aykırı olduğu ve Adli Tıp raporlarında verilen bu raporların gerçeğe aykırı olduğunun belgelendiği haberi üzerine oluşturulan inceleme dosyası değerlendirilmiş olup, adı geçen kişilere ait hasta dosyalarının, iddia konusunun gerçekleştiği hastane, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı tarafından Odamıza gönderilmemesi nedeniyle olayın incelenmesi olanağının ortadan kalktığı görülerek dosyanın işlemden kaldırılmasına, (HUB/G-179)

11. Odamıza Beşiktaş Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan başvuru ve ekinde bulunan tutanak değerlendirilmiş olup, �Dr. ... � Tanı-Tedavi, Cilt, Saç, Mezoterapi, Lazer, Kozmetik Dermatoloji� yazılı tabelanın İstanbul Tabip Odası Tabela Yönetmeliği�ne aykırı olduğu nedeniyle Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine, (HUB-707 / G-203)

12. Odamıza Dr. ... tarafından yapılan ilgi başvuru üzerine, ... Sağlık Ocağı�na muayene olmak ve ilaç yazdırmak için gittiğinde, görevli hekimler tarafından hekimlere yakışmayan davranışlara maruz kaldığı ve hasta haklarına saygı gösterilmediği iddiasıyla oluşturulan inceleme dosyası Yönetim Kurulumuzun 06.06.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, iddiaların yöneltilebileceği hekimlerin kim olduğu bilgisine ulaşılamadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına, (HUB/G-196)

13. Odamıza ... tarafından yapılan başvuru üzerine; Aralık-2001�de ... Hastanesi�nde katarakt teşhisiyle Dr. .... tarafından ameliyat edildiği, ameliyat sonrası hastanın görmesinin daha da bozulduğu ve ağrılarının arttığı iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/G-296 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş; dosyanın incelenebilmesi için hastaya ulaşılması gerekli olup, başvurudaki iletişim bilgileri ile hastaya ulaşılamaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

14. Odamıza ... tarafından yapılan başvuru üzerine; 09.08.2002 tarihinde annesi ...�in Kızılay ... Merkezi�nde Dr. ... tarafından yapılan muayenesi sonrasında, daha önceki bir hasta için hazırlanan ve takılmayan, ucundaki iğnesinde kan lekesi olan serumu taktırdığı, hastanın itirazı üzerine serumun çıkarıldığı iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/G-279 sayılı dosya değerlendirilmiş, yapılan inceleme neticesinde; adı geçen Dr. ...�ın Göz Hastalıkları Uzmanı olduğu ve ... Tıp Merkezi�de hiç çalışmadığı bilgisine ulaşıldığı, olayın 2002 yılında geçmesi nedeniyle o gece nöbetçi hekimin kim olduğunu bilmenin mümkün olmadığı, zararın oluşmadığı ve olayın hemşirenin özensiz davranışından kaynaklandığı, ilgisi nedeniyle dosya örneğinin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü�ne iletildiği, sonuçta suçun unsurlarının oluşmadığı değerlendirmesi yapılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

15. Odamıza yapılan bir başvuruda, Terkos�da sağlık ocağı hekimi olarak çalıştığı, işyeri hekimliği yaptığı ve muayenehane açtığı (Haziran-2002) iddiası üzerine ... hakkında oluşturulan HUB/G-278 sayılı dosya değerlendirilmiş; ilçe Sağlık Grup Başkanlığı ile yapılan yazışmalarda muayenenizin olmadığının anlaşılması ve işyeri hekimliği başvurusunun yapılmış olduğu görülerek iddianın suç oluşturmaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

16. Odamıza yapılan bir başvuruda, 24.09.2002 tarihinde Dr. ...�a muayene olan ... isimli hastaya, adı geçen hekimin görev yaptığı merkezden lens almak istememesi nedeniyle reçete düzenlemediği iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/G-257 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, dosyanın bir örneğinin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü�ne iletilmesi ve iddia edenin iddiası dışında bir kanıta ulaşılamaması üzerine dosyanın işlemden kaldırılmasına,

17. Odamıza Denizli Tabip Odası tarafından yapılan başvuru üzerine; Dr. ... hakkında iki ayrı ilde serbest hekimlik yaptığı iddiasıyla oluşturulan HUB/G-234 sayılı inceleme dosyası Yönetim Kurulumuz�un 06.06.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, Şişli, Sarıyer ve Bahçelievler Sağlık Grup Başkanlıkları ile yapılan yazışmalar sonucunda, İstanbul ili içerisinde serbest çalıştığına ilişkin bilgiye ulaşılamadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

18. 13.08.2002 tarihli ..., ... ve ... Gazetelerinde yer alan haberlerde, Özel ... Hastanesi�ne başvuran ... isimli bir hastaya 3 saat süresince herhangi bir sağlık personelinin bakmadığı ve hastanın doğumunun başka bir hastanede gerçekleştirilmek zorunda kalındığının iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-259 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş; inceleme sonucunda iddianın gerçek olmadığı, hastanın ve hasta yakının hastanede varolan doktoru değil bir kadın doktor istedikleri, bulamayınca bir başka hastaneye naklinin yapıldığı, sonuçta bir zararın ortaya çıkmadığı anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

19. Odamıza ... ve ... tarafından yapılan başvuru üzerine; babaları ...�in nefes darlığı ve bacaklarında şişme şikayetiyle 24.07.2002 tarihinde ... Fakültesi�ne götürüldüğü, burada hasta yakınlarının istemesine rağmen kendi doktoruna haber verilmeden müdahalenin yapıldığı, hastanın sağlık durumunda düzelme olmadığı ve başka bir hastaneye götürerek tedavisini yaptırmak zorunda kalındığı iddiasıyla oluşturulan HUB/G-352 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş; yapılan inceleme sonucunda, uygulanan tedavi ile hastanın klinik ve laboratuar bulgularının uyumlu olduğu, hastanın yattığı sürece yapılan teşhis ve tedavinin uygun olduğu, hastanın salah ile taburcu edildiği anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

20. Odamızın www.doktoramca.com sitesinden almış olduğu dökümlerde ... isimli şahsın hekimlerle ilgili birtakım yakınmalarının yer alması üzerine oluşturulan HUB/G-254 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş olup, söz konusu yakınmaların bir kusur olmadığı anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

21. Odamıza Dr. ... tarafından yapılan başvuruda ; Dr. ... adına düzenlenen bir reçetede yer alan �birinci gün 1cc damardan kan alınıp kalçadan yapılacak. İkinci gün 2cc damardan kan alınıp kalçadan yapılacak. Bu şekilde her gün 1cc arttırılarak 10 güne tamamlanacak� ifadesinin bulunduğu belirtilerek, bunun var olan bir uygulama mı yoksa bir şarlatanlık mı olduğu konusunda gerekli incelemenin yapılmasının istenmesi üzerine oluşturulan HUB/G-258 sayılı dosya Yönetim Kurulumuzun 06.06.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, önerilen tedavinin şarlatanlık değil, artık kullanılmayan bir tedavi yöntemi olduğu anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

22. Odamıza ... tarafından yapılan başvuru üzerine; 01.10.2001 tarihinde kaza geçiren oğlu ...�ın ... Eğitim ve Araştırma Hastanesi�ne kaldırıldığı, yapılan tetkikler sonucunda kolda çıkık olduğu ifade edilip, kol yerine oturtularak gönderildiği, ertesi gün çıkık olduğu söylenen yerde şişlik, ağrı morarma ve ateş şikayetiyle aynı hastaneye yeniden gelindiğinde her şeyin normal olduğu söylenerek geri gönderildiği, bunun böyle 20 gün devam ettiği ve 20 günün sonunda kolda kırık olabileceğinin söylendiği, hastanın başka bir hastaneye götürülmesi üzerine burada da kolda kırık olduğu, radius başı kemiğinin kaynamadığı ve acilen ameliyata alındığı, buna rağmen geç kalınması yüzünden kolda kireçlenme oluştuğu ve kol hareketinin kısıtlandığı, bu durumun ortaya çıkmasına yanlış teşhis ve tedavinin neden olduğu iddiasıyla oluşturulan HUB/G-165 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş ve İl Sağlık Müdürlüğü�nün, inceleme için gerekli olan hasta dosyasını Odamıza vermemesi nedeniyle inceleme ilerletilemediği anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

23. Odamıza ... tarafından yapılan başvuru üzerine; 20.12.2001 tarihinde geçirdiği bir kaza üzerine ... Hastanesi�ne gittiği, burada Dr. ... tarafından yapılan muayene ve tetkikler sonucunda sadece kolunun yumuşak doku zedelenmesi teşhisiyle askıya alındığı, bir hafta boyunca yapılan kontrollerde bunun dışında herhangi bir uygulamanın yapılmadığı, bir hafta sonra kolda şişme ve aşırı ağrı olduğu için ... Tıp Fakültesi�ne gittiğinde kolun kırık olduğunun ortaya çıktığı iddiası üzerin oluşturulan HUB/G-154 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın zaman aşımına uğraması nedeniyle işlemden kaldırılmasına,

24. Odamıza Av. ... tarafından yapılan başvuruda; 19.10.2001 tarihinde Haseki Hastanesi�e Güvenlik Şube Müdürlüğü�nden muayene için getirilen ... ve 5 arkadaşının adli raporlarını tek forma yazdığı, muayene sırasında gerekli özeni göstermediği iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/G-145 sayılı inceleme dosyası Yönetim Kurulumuzun 06.06.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve zaman aşımı dolayısıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına,

25. Odamıza Dr. ... tarafından yapılan başvuru üzerine; Dr. ... hakkında, Ümraniye�de faaliyette bulunan ... Eczanesi ve Merdivenköy�de faaliyette bulunan ... Tıbbi Tahlil Laboratuarı ile işbirliği yaparak Emekli Sandığı mensuplarının karneleri üzerinde kupür ticareti yaptığı iddiasıyla oluşturulan HUB/G-26 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş ve zaman aşımı dolayısıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına,

26. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, Özel ... Polikliniği ve Özel ... Polikliniği�nin ülkemizde çalışma izni olmayan ... isimli kişiyi hekim olarak çalıştırdıkları iddiasıyla oluşturulan HUB/G-467 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, iddia edilen suçun kanıtlarına ulaşılamaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

27. Odamıza Av. ... tarafından yapılan başvuru üzerine, ... isimli hastanın Dr. ... tarafından yapılan ameliyatında tıbbi hata yaptığı iddiasıyla oluşturulan HUB/G-433 sayılı dosya değerlendirilmiş, şikayetçinin soruşturmanın ilerletilmesi için gereken belgeleri sunmaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

28. Odamıza Dr. ... tarafından yapılan başvuruda, Dr. ... hakkında, gerek kendisinin gerekse de Dr. ... ve Dr. ...�ın kaşelerini taklit ederek sahte kaşe bastırdığı, imzalarını taklit ederek sahte sağlık kurulu raporu düzenlediğinin iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-421 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş ve �düzenlenen sağlık kurulu raporlarında yer alan diğer doktorların yerine imza atmak� iddiasıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adın Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine, (HUB-709)

29. 29.12.2004 tarihli ... Gazetesi�nde yer alan bir haberde, 05.12.2003 tarihinde ... Hospital�de tarafınızdan estetik ameliyatı yapılan ... isimli hastanın ameliyat sonrası bir daha kendisine gelemediği ve ex olduğu iddiasıyla hakkınızda oluşturulan HUB/G-542- sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş olup, inceleme sonucunda, gelişen durumun komplikasyon olduğu, komplikasyona karşı gerekli müdahalelerin yapıldığı, neticede müdahalede bulunan doktorlara yönelik bir kusur belirlenememesi nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

30. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, babası ...�nın ... Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi�nde gerçekleştirilen koroner by-pass ameliyatı sonrasında takibinin yeterli yapılmaması sonucunda vefat ettiği iddiası üzerine oluşturulan HUB/G-615 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, incelemenin ilerletilebilmesi için gerekli olan hastaya ait tıbbi kayıtların Odamıza gönderilmemesi nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

31. Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından gönderilen yazı ekinde bulunan ...�a ait başvuruda, 05.08.2004 tarihinde ... Tıp Merkezi�nde, Dr. ... tarafından, annesinin Türkçe bilmemesi nedeniyle azarlandığı ve çekilen filmin raporunun yanlış yazdığı iddiasıyla oluşturulan HUB/G-753 sayılı dosya değerlendirilmiş; inceleme sonucunda, adı geçen hekimin Odamıza üye olmaması ve adres bilgilerine ulaşılamaması, şikayetçi ...�dan istediğimiz adı geçen hekimin söz konusu tıp merkezinde çalıştığını gösterir veya tıp merkezinin tam ismi ve adres bilgilerinin yer aldığı herhangi bir belgenin Odamıza sunulamaması nedeniyle adı geçen hekime ulaşılabildiği taktirde tekrar ele alınmak üzere dosyanın işlemden kaldırılmasına,

32. Odamıza yapılan bir başvuruda, 30.08.2004 tarihinde Prof. Dr. ... tarafından muayene edilen eşi ...�ya karşı gerekli özeni göstermediği ve eşinin yanında kendisini aşağıladığı iddiasıyla Prof. Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/G-793 sayılı dosya değerlendirilmiş; dosyada şikayetçinin isim ve adresinin bulunmaması ve iddianın kanıtlarına ulaşılamaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

33. Odamıza ... tarafından yapılan başvuru üzerine; 01.11.2004 tarihinde ... Hastanesi�nden oğlu ... için ... Tıp Fakültesi�ne sevk aldığı, sevk evrakı üzerinde bir takım eksiklikler olması nedeniyle hastaneye geri dönerek durumu Dr. ...�ya anlatmaları üzerine, adı geçen doktor tarafından hakarete uğradığı ve sevk evrakının yırtıldığı iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/G-815 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş; şikayetçi olduğunuz Dr. ...�ya ulaşılamamış olup, ulaşılması durumunda tekrar inceleme başlatılmak üzere dosyanın işlemden kaldırılmasına,

34. Odamıza Av. ... tarafından yapılan başvuru üzerine Prof. Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/G-825 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş olup; karşılıklı olarak iddia edilen ve yapılmış olduğunun bilinmesi durumunda meslek etik kuralları gereği kusur oluşturması nedeniyle cezai işlem gerektiren söz ve davranışların kanıtlanamadığı, bu konuda herhangi bir mahkeme kararının sunulmadığı da dikkate alınarak; iddianın kanıtlanmasının olası görünmediği gerekçesiyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

35. Odamıza ... tarafından yapılan başvuru üzerine , ...�in ... Hastanesi�nde 11.11.1998 ve 23.11.1998 tarihleri arasında ardı ardına yapılan operasyonlar sırasında kullanılan Halothan gazına bağlı gelişen Toksik Hepatit nedeniyle karaciğer nakli yapılmak zorunda kalınması ve bu sonuç karşısında Adli Tıp Kurumu hekimlerinin �tercih edilen anestezi yönteminin ve kullanılan ilaçların karaciğer üzerinde toksik etkisi bulunmadığı� yönünde görüş belirtmesi hakkında oluşturulan HUB/G-830 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş; incelemenin devam edebilmesi için şikayetçiden istenen bilgilerin, şikayetçiye ulaşılamaması nedeniyle edinilemediği anlaşılmış olup, istenen bilgilerin alınması durumunda incelemenin devam ettirilmesi koşuluyla dosyanın işlemden kaldırılmasına,

36. Odamıza Av. ... tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/G-848 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş; şikayet konusu ile ilgili muhatabın Tabip Odası olmadığı, mahkemeden hakaret davası ile ilgili ilam gelmesi durumunda tekrar değerlendirilmek üzere dosyanın işlemden kaldırılmasına,

37. Odamıza Kocaeli Tabip Odası tarafından yapılan başvuru üzerine; Kocaeli ili, Gebze ilçesinde işyeri hekimliği yapmak üzere üyeliğinin İstanbul�dan Kocaeli Tabip Odası�na naklinin yapılması için başvuran, ancak İstanbul�da serbest hekimlik yaptığı bilgisine ulaşılan Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/G-315 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş; adı geçen hekimin İstanbul�a kaydını aldırdığı ve serbest çalışma bildirimini yaptığı anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

38. Odamıza ... tarafından yapılan başvuru üzerine; ... Hastanesi�nde 1997 yılında Dr. ... tarafından gerçekleştirilen prostat ameliyatındaki hatadan dolayı sağlık problemlerinin arttığı iddiasıyla oluşturulan HUB/G-850 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş; hastanın şikayetlerinin hastalığın özelliğinden kaynaklandığı, yapılan operasyonda tıbbi hata ve imal olmadığı görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

39. Odamıza Dr. ... tarafından yapılan başvuru üzerine; 13.11.2002 günü ... Eğitim ve Araştırma Hastanesi�nde Dr. ...�ın görev yaptığı servise yatırılan ... adlı hastayı erken taburcu ettiği, hasta yakını olan meslektaşına bir hekime yakışmayacak davranışlarda bulunduğu iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/G-321 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş; hasta dosyasına ulaşılamaması ve deontolojiye aykırı davranış iddiasının kanıtlanamaması üzerine dosyanın işlemden kaldırılmasına,

40. Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından yapılan başvuruda, Eylül-2002�de ... Eğitim ve Araştırma Hastanesi�nde gerçekleştirilen by-pass operasyonu sonrasında sağlık durumunun kötüye gitmesine rağmen taburcu edildiği ve neticede vefat ettiği iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-350 sayılı dosya değerlendirilmiş, inceleme için gerekli olan hasta dosyaların ulaşılamaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

41. Odamıza yapılan bir başvuru üzerine; Dr. ...�nun ... Hastanesi�nde görev yaptığı dönemde, bu kuruma başvuran hastaları muayenehanesine yönlendirdiği, hastaneye bağış yapmayan, yeşil kartlı ve yoksul hastalara işlem yapılmasına izin vermediği, iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/G-379 sayılı dosya değerlendirilmiş; başvuru konusunun muhatabının İl Sağlık Müdürlüğü olması nedeniyle durumun İl Sağlık Müdürlüğü�ne iletildiği anlaşılmış olup, iddia doğrultusunda belge sunulması durumunda tekrar değerlendirilmek üzere dosyanın işlemden kaldırılmasına,

42. Oda�mıza yapılan bir başvuru üzerine, 02.04.2003 tarihinde ... Devlet Hastanesi�ne getirilen ... isimli hastaya, babası ile arasında geçen diyalog nedeniyle muayene etmediği ve dışarıya çıkarttığı iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/G-391 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş ve iddianın kanıtlanabilir nitelikte olmaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

43. Beşiktaş Sağlık Grup Başkanlığı tarafından Oda�mıza iletilen yazı ekinde, ... isimli hastanın ... Polikliniğinde Dr. ... tarafından yapılan muayenesi sonrasında verilen ilaçların hastalığı ile ilgisi olmadığı, sonuçta hastalığının tedavisinin geciktiği iddiasıyla oluşturulan HUB/G-397 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, iddianın suç oluşturmadığı belirlenerek dosyanın işlemden kaldırılmasına,

44. 15.02.2002 tarihli ... gazetesinde yayınlanan "Doktor hatası iddiası savcılıkta" başlıklı haberde ... isimli hastanın doğumu sırasında tıbbi hata yaptığı iddiası üzerine Dr ... hakkında oluşturulan HUB/G-178 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş; dosyada bulunan belgelerden, gazete haberinin gerçeği yansıtmadığı, hastada gelişen komplikasyonun fark edildiği ancak hastanın tedaviyi kabul etmediği, hastaya yapılan �İstanbul Tabip Odası�na gelerek şikayette ve açıklamada bulunma� çağrısına yanıt vermediği anlaşılmış olup, varolan belgeler ışığında tıbbi bir kusura rastlanamaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

45. Odamıza yapılan bir başvuruda, 24.09.2002 tarihinde muayene olan ... isimli hastaya, merkezden lens almak istememesi nedeniyle reçete düzenlemediği iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/G-286 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, dosyanın bir örneğinin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü�ne iletilmesi ve iddia edenin iddiası dışında bir kanıta ulaşılamaması üzerine dosyanın işlemden kaldırılmasına,

46. Odamıza ... tarafından yapılan başvuru üzerine; 09.08.2002 tarihinde annesi ...�in ... Tıp Merkezi�nde Dr. ... tarafından yapılan muayenesi sonrasında, daha önceki bir hasta için hazırlanan ve takılmayan, ucundaki iğnesinde kan lekesi olan serumu taktırdığı, hastanın itirazı üzerine serumun çıkarıldığı iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/G-279 sayılı dosya değerlendirilmiş; yapılan inceleme neticesinde; adı geçen Dr. ...�ın Göz Hastalıkları Uzmanı olduğu ve ... Tıp Merkezi�de hiç çalışmadığı bilgisine ulaşıldığı, olayın 2002 yılında geçmesi nedeniyle o gece nöbetçi hekimin kim olduğunu bilmenin mümkün olmadığı, zararın oluşmadığı ve olayın hemşirenin özensiz davranışından kaynaklandığı, ilgisi nedeniyle dosya örneğinin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü�ne iletildiği, sonuçta suçun unsurlarının oluşmadığı değerlendirmesi yapılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir.

 

13.06.2006 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Utku Yılmaz Yıldırım, Dr.Seyhan Göğer, Dr.Fatih Şanlıkan, Dr.Şule Aras, Dr.Murat İsmet Güven, Dr.Tamer Sağıroğlu, Dr.Özgül Yavuz, Dr.Tamer Atakut, Dr.Saadet Pilten Güzel, Dr.Bilge Atlas, Dr.Şaban Öztürk, Dr.Cengiz Eren Cansü�nün üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr.Alper Ergün�ün üyelikten istifa talebinin kabulüne,

3. Dr. Haluk Kardaş�a Frimpeks Makine San.Ve Dış Tic.Ltd.Şti. - Doğa Gayrımenkul Gel.İnş.Taah.Paz.Tic.Ltd.Şti. (Selenyum Country Projesi) - 3a Laminasyon Ambalaj Ve Baskılı Kağıt San.Tic.Ltd.Şti. - Koray Yapı End.Ve Tic.A.Ş. (İstanbul Bis Projesi) - Doğa Gayrımenkul Gel.İnş.Taah.Paz.Tic.Ltd.Şti. (Meşepark Evleri Projesi) - Mesa Mesken San.A.Ş.(Yankı Hisar Evleri Şantiyesi) - Mesa Mesken San.A.Ş. (Mesa Yamaçevler Şantiyesi) - Artell İnşaat Dış Tic.Ve Turizm San.A.Ş. / OSB için, Dr. Mehmet Nuri Tağraf�a Albayrak Turizm Seyehat İnş.Tic.A.Ş.-Kiptaş 5.Kısım Şantiyesi için, Dr. Tolga Başkalem�e Universal Hospıtal � Kadıköy için, Dr. İsmail İşlek�e Praktiker Yapı Marketleri A.Ş. için, Dr. Tarık Demir�e Elemek Nakliye Serv.İşl.Ve Oto Kiralama Hiz.Ltd.Şti. için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4. Dr.... ve Dr....�nın hukuki destek talebinin, başvuru konularının mesleki uygulamalarıyla ilgili olması nedeniyle kabulüne,

5. Odamıza Beşiktaş Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan başvuruda; Özel ... Polikliniği bünyesindeki Radyoloji Laboratuarı sorumlusu olarak çalışan ve 01.12.2003 tarihinde itibaren görevden ayrılmış olmasını rağmen, hala ilgili poliklinikte Radyoloji Uzm. Dr. ...�nın kaşesini kullanarak raporlar düzenlendiği iddiasıyla poliklinik sorumlu hekimi Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-626-(G-717) sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş olup dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

6. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, 02.03.2005 tarihinde görev yaptığınız Özel ... Hastanesi�nde Dr. ... tarafından muayene edilen ... isimli çocuk hastaya �... EC Forte, 500 Mg� isimli ilacın yazıldığı, ancak ilacın prospektüsünde bu ilacın çocuklar tarafından kullanılmaması konusunda uyarı bulunduğunun belirtilerek şikayette bulunulması üzerine, düzenlenen reçetede kaşe, tarih ve protokol numarası yazmayarak ve ilacın dozunu ifade ederken özensiz davranmak suretiyle reçete yazımında özensiz davrandığı gerekçesiyle Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-666 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine karar verilmiştir.

20.06.2006 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Sezai Baysal, Dr.Özerk Özgür Akgün, Dr.Ünal Tutak, Dr.Hülya Maraş, Dr.Ayşe Gül Eke, Dr.Sibel İslam, Dr.Esma Söylemez, Dr.Ömer Etlik, Dr.Muhittin Kılıç, Dr.Aydın Saray, Dr.Yasemin Saray�ın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Erdoğan Özden�e Kiptaş-İstanbul Konut İmar Plan Tur.Ul.San.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. A.Erdal Dokuzluoğlu�na Kiptaş-İstanbul Konut İmar Plan Tur.Ul.San.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Osman Orhanlı�ya Kiptaş-İstanbul Konut İmar Plan Tur.Ul.San.Ve Tic.A.Ş. (Taksim Gümüşsuyu Atölyesi) için, Dr. Battal Birol Koyuncu�ya Vatan Tekstil Gıda İnş.Otom.San.Ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Mehmet Turhan �a Altra Optik San.Ve Tic.A.Ş. (Ünv.Değ.) için, Dr. M.Uygar Kalaycı�ya Elsa Tekstil Örme Ve İç Giyim San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Meyselon Elhih Artun�a Merter Vatan Hastanesi için, Dr. Tarık Hakkı Taylan�a Turkcell İletişim Hiz.A.Ş. �Davutpaşa (Yetki Yenileme) için, Dr. Murat Ersöz�e Turkcelll İletişim Hiz.A.Ş.-Beyoğlu (Yetki Yenileme) için, Dr. M.Sami Dedeoğlu�na Turkcell İletişim Hiz.A.Ş.-Maltepe (Yetki Yenileme) için, Dr. Sevilay Yedikardeş�e Ezka Tekstil Turizm Gıda San.Ve Dış Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Muhammet Göğüş�e Gepa Tavukçuluk Gıda Paz.Tic.San.Ltd.Şti. için, Dr. Metin Mumcuoğlu�na Aryapı İnşaat San.Ve Tic.A.Ş. - Günay İnşaat Ltd.Şti. - Günay İnşaat Ltd.Şti. / Yüzbaşıoğlu İnşaat San.Taah.Ve Tic.Ltd.Şti.Adi Ortaklığı - Günbeton İnşaat Ve Tic.A.Ş. - Pd Oto Kiralama Turizm Yatçılık Taş.Org.Eğlence Hiz.İnş.Ve Tic.Ltd.Şti. - Artim Dış Tic.İnşaat Ve Petrol San.A.Ş. - Aryapı İnş.San.Ve Tic.A.Ş./ Yüzbaşıoğlu İnş.San.Taah.Ve Tic.Ltd.Şti. Adi Ortaklığı.OSB için, Dr. Ferda Ereren�e Nuh Beton A.Ş (İkitelli Şubesi) - Gülermak-Doğuş Adi Ortaklığı - Demsar İnşaat Ve Tic.Ltd.Şti.(Mecidiyeköy Şantiyesi) - Özgün İnşaat.Taah.Harf.Ltd.Şti .(İstanbul Metrosu İnşaatı - Yenikapı/Azapkapı Şubesi) - Soner Temel Müh.İnş.Ve Tic.A.Ş(Garanti Koza-Alsim Alarko Ortak Girişimi İstanbul Metrosu Maslak İnşaatı) - Ulus Yapı-Asset Adi Ortaklığı- (Terrace Fulya Evleri Şantiyesi) - Borova Yapı End.A.Ş. Polimeks İnş.Taah.Ve San Tic.A.Ş - Fibrobeton Yapı Elemanları San İnş.Tic.Ltd.Şti. - Metal Ve Yapı Sistemleri Tic A.Ş - Biskon İnşaat A.Ş - Güneymak İnş.Tic.San Ve Dış Tic.Ltd.Şti -Kozken İnşaat Taah.Ve Tic.A.Ş - Demsar İnş.Ve Tic.Ltd.Şti/OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3. Dr...., Dr...., Dr....�ın hukuki destek için yapmış oldukları başvurunun dilekçe konularının mesleki uygulamalarıyla ilgili olmasından dolayı kabulüne,

4. 1993 yılında Sivas�ta meydana gelen ve şair, yazar, ozanlardan oluşan aydınlarımızın katledilmesiyle sonuçlanan olayların yıl dönümünde yapılacak mitinge destek verilmesine,

5. Altın Sayfalar adı altında il rehberi oluşturma çalışması yapan firma ile yapılan görüşme sonucunda rehber konusunda meslektaşlarımızın bilgilendirilmesine, yer almak isteyen meslektaşlarımızın ad, soyad, çalıma adresi ve telefon bilgilerinin firmaya verilmesine,

6. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda; 17.04.2006 tarihli ... Gazetesi�nin ... ekinde yayınlanan �SSK�lıya Tüp Bebek Dampingi� başlıklı haber-röportajda bilgi verme sınırlarının aşıldığı ve tanıtım kurallarını çiğneyerek kurumunun reklamını yaptığı iddiasında bulunulması üzerine Prof. Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/R-710 sayılı dosya Yönetim Kurulumuzun 20.06.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş; ilgili haber-röportaj etik olarak uygun bulunmamakla birlikte Tıbbi Deontoloji Tüzüğü ve TTB Disiplin Yönetmeliği kapsamında kusur oluşturmadığı sonucuna varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

7. Dr. ... tarafından �çalışma yerinin sürekli değiştirdiği ve bu durumda sosyal ve fiziksel olarak zarar görmesine neden olduğu� iddiası ile Dr. ... hakkında Oda Başkanlığı�na yaptığı yazılı başvuru incelenmiş; yapılan görev değişikliklerinin yasal olduğu anlaşılmış olup soruşturma açılmasına yer olmadığına kara verilmiş, ancak Dr. ...�in özgül durumu dikkate alınarak yasal mevzuat ve maddi olanaklar elverdiği oranda, daha verimli ve hekimliğe yakışır bir içerik ile görev yapmasına olanak verecek bir ortamın, ilgili kurumun başhekimliği tarafından yaratılacağına inanarak dosyanın işlemden kaldırılmasına, (HUB/G-1150)

8. Odamıza Antalya Tabip Odası tarafından yapılan başvuru ve ekinde bulanan ... Hastanesi�ne ait gazete ilanları değerlendirilmiş; tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı ve �Gezici Sağlık Hizmetleri Genelgesi�ne aykırı faaliyette bulunulduğu iddiasıyla Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB/R-712),

9. Odamıza Dr. ... tarafından yapılan başvuruda, 02.08.2005 tarihinden itibaren hastanenizde radyoloji uzmanı olarak çalışmakta iken 19.12.2005 tarihinde görevinden ayrılmış olmasına rağmen, Özel ... Hastanesi tarafından düzenlenen 22.12.2005 tarihli radyoloji raporunda kendisine ait kaşenin kullanıldığı ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuruda, 21.07.2005 tarihinde Özel ... Hastanesi tarafından ... isimli hastaya düzenlenen sağlık kurulu raporunda adı bulunan hekimlerin imzalarının kontrolünde, Dr. ... ve Dr. ...�nin imzalarının serbest sağlık mensupları fişine uygulamış oldukları tatbik imzaları ile uyumsuz olduğu iddialarıyla hastane başhekimi Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/G-1005 ve HUB/G-1106 sayılı inceleme dosyaları değerlendirilmiş; her iki dosyanın birleştirilmesine ve her iki dosyada yer alan, �başkasının yerine imza atarak/atılmasına olanak sunarak gerçeğe aykırı belge düzenlemek/gerçeğe aykırı belge düzenlenmesine olanak sunmak iddialarıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-710),

10. Odamıza Av. ... tarafından yapılan ilgi başvuru üzerine, ... Dergisi�nin Şubat-2006 sayısında HDC ile saçsızlığa elveda başlığı ile yayınlanan tanıtım yazısında, tanıtım kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla oluşturulan HUB/R-703 sayılı dosya değerlendirilmiş; yazı içerik olarak tanıtım kurallarına aykırı bulunmayarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

11. ... isimli hasta yakını tarafından Oda Başkanlığı�na yapılan yazılı başvuruda, eşi ... için yapılacak bir tetkik için Özel ... Hastanesi�nden istenen bedelin, tetkik için randevu alınırken ifade edilen bedelin üzerinde olduğunu ve kendisinin yanıltıldığını ifade ederek Özel ... Hastanesi hakkında şikayette bulunması üzerine inceleme başlatılmış, iddia ile ilgili hastane başhekimliğinden açıklama istenmiş, iddia ve açıklama birlikte değerlendirildiğinde;
1- Hastaya verilen fiyatın doktor ücreti olduğu, taktik sırasında kullanılan malzemenin ayrıca fiyatlandırıldığı,
2- Randevu veren görevlinin, fiyat konusunda açıklama yaparken eksik, bu nedenle yanlış bilgi verdiğinin anlaşıldığı ancak bu davranışın Tıbbi Deontoloji Tüzüğü ve TTB Disiplin Yönetmeliği kapsamında kusur oluşturmadığı anlaşılarak herhangi bir cezai işlem yapılmasına yer olmadığına, ancak, gerek mevzuatlarda ve gerekse de kamuoyunda hastanelerin her tür etkinliğinden hekimlerin sorumlu tutulduğu, böylesi yanlışların hekim-hasta-hastane ilişkisini zedelediği, bu nedenle insan ilişkilerinde azami dikkat ve özen gösterilmesi gerektiğinin her daim hatırlanması uyarısıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/B-104),

12. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda; 15.03.2005 tarihinde annesi ...�in tedavisinde tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı yönündeki şikayet üzerine Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/G-926 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş; hasta ...�in Özel ... Hastanesi�ndeki tedavisini tek başına üstlenerek uzmanlık dışı girişim yapmak,adı geçen hastanın tedavisinde özen eksikliği içinde olmak ve tedavi sürecinde hasta kayıtlarını gereği gibi tutmamak ve hastanın tedavisinin yapılabileceği daha ileri merkeze sevkinde geç kalmak iddialarıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-694),

13. Hasta yakını ...�in, Özel ... Hastanesi�nde Dr. ... tarafından annesinin muayenesinin yapıldığını ancak muayene sırasında Dr. ...�in özensiz davrandığını ve hekimliğe yakışmayan davranış içinde olduğunu ve nihayetinde tedavisini de tamamlamadığını iddia ederek yaptığı başvuru üzerine inceleme yapılmış; Dr. ...�den açıklama ve hastane başhekimliğinden belgeler istenmiş, iddia, açıklama ve hastane kayıtları birlikte değerlendirildiğinde;
Hastanın sağlık durumunun "Aciliyet" göstermediği, bu nedenle doktorun hastanın tedavisini yarım bırakmasının bir kusur oluşturmadığı,
Özensiz davranma ve hekimliğe yakışmayan davranış iddiası ile ilgili olarak şikayetçinin iddiası dışında bir kanıtın bulunmadığı anlaşılmış olup, bu durumda her iki iddia ile ilgili Dr. ...�e kusur yöneltmenin mümkün olmadığı anlaşılmış olup iddia ile ilgili kanıt sunulması durumunda tekrar ele alınmak üzere dosyanın işlemden kaldırılmasına-(HUB/G-1151), karar verilmiştir.

 

27.06.2006 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Zuhal Sağlam, Dr.Saffet Hilmi Aşkale, Dr.Akın Varlık, Dr.Fatma Suzan Şentut, Dr.Şafak Göktaş, Dr.Emrah Yurtçu, Dr.Emin Avşar, Dr.Denyan Mansuroğlu, Dr.Gökçen Baş, Dr.Eylem Yaman Pınarcı�nın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Erdal Bıkım�a Vodefone Telekomünikasyon A.Ş. için, Dr. Mustafa Saçlı�ya Modavizyon Tekstil San.Ve Tic.A.Ş. � Santeks Moda Tekstil San.Ve Tic.A.Ş. � Koton Klüp Konfeksiyon Ve Tekstil San.Ve Tic.A.Ş./OSB için, Dr. E.Bingül Özçelik�e Pektaş Multıturkmall Gayrımenkul Yatırım İnşaat Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Mustafa Karslıoğlu�na Türkiye Kızılay Derneği Kartal Kızılay Tıp Merkezi için, Dr. Zülfiye Yaşar Şavkın�a Kemal Matbaası Matbaacılık San.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Gürcan Hasanoğlu�na İstanbul Gıda San.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Nevin Küçükçallı�ya Cömertler Matbaacılık San.Ve Tic.A.Ş. � Attila Ambalaj San.Ve Tic.A.Ş. � Cömertiş Matbaacılık Ve Ambalaj San.Ve Tic.A.Ş. / OSB için, Dr. Bilal Çalış�a Reis Reklamcılık Ve Org.Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Bahar Ayarcı Can�a Elginkan Holding A.Ş. � Eca Pres Döküm San.A.Ş. � Elmor Tesisat Malz.Tic.A.Ş. / OSB için, Dr. Mehmet Tok�a Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş. - Argela Yazılım Ve Bilişim Teknolojileri San.Ve Tic.A.Ş. - Atos Origin Bilişim Danışmanlık Müş.Hiz. San. Tic .A.Ş. - Eksim Yüksek Teknoloji Çözümleri Bilgisayar San.Ve Dış Tic.A.Ş. - Mynet Medya Yayıncılık Uluslararası Elektronik Bilgilendirme Ve Haberleşme Hiz.A.Ş. - Nevotek Bilişim Ses Ve İletişim Sis.San.Ve Tic.A.Ş. - O2 Oksijen Teknoloji Geliştirme Ve Bilişim Sis.San.Ve Tic.A.Ş. - Özer Yayın Dağıtım A.Ş. - Planet Ödeme Sistem Çözümleri A.Ş. - Risk Yazılım Teknolojileri Ltd.Şti. - Servus Bilgisayar A.Ş. - Stmicroelectronics Sa Merkezi İsviçre Türkiye İstanbul Şubesi - Tagsoft Teknoloji Araştırma Geliştirme Ve Yazılım Paz.A.Ş. - Vestek Elektronik Araştırma Geliştirme A.Ş./ OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesi,

3. Son dönemde ilimizin bir hastanesinde meydana gelen bebek ölümleriyle ilgili bundan sonraki süreçte benzer üzücü olayların yaşanmaması için önleyici tedbirlere yönelik bir çalışma yapılmasına,

4. Odamızın basından yaptığı izlemeler sonucunda, 22.06.2006 tarihli ... Gazetesinde yer alan Dr. ...�e ait �Her şeyin fazlası zarar� başlıklı yazı Yönetim Kurulumuzun 27.06.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, söz konusu yazıda hastaları kendinize yönlendirerek Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 8. maddesini ihlal ettiği iddiasıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine,

5. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, sol göğsünün üstünde küçük sert bir şişlik şikayetiyle 17.01.2005 tarihinde Özel ... Polikliniği�ne gelerek, kendini Kadın Doğum Uzmanı olarak tanıtan ... isimli doktora muayene olduğunu, adı geçen kişinin teşhis ve tedavisi sonucu rahatsızlığının kansere dönüştüğü, daha sonra ...�in şikayetçi olması üzerine, kendisini doktor olarak tanıtan ... isimli şahsın tedavi ettiği halde, poliklinik sorumlu hekimi Dr. ...�nin poliklinikte ... isimli bir kişinin çalışmadığını ve hastayı kendisinin tedavi ettiğini söylediğini iddia etmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1049 sayılı dosya Yönetim Kurulumuzun 27.06.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş, tıbbi kayıtları tutmadığı iddiasıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-711),

6. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, �12.02.2005 tarihinde Özel ... Hastanesi�nde doğumunu gerçekleşen ... isimli hastanın dünyaya getirdiği ... isimli bebeğin ilk muayenesini yapan Dr. ...�in anal atrezi tanısını zamanında koyamadığı ve neticesinde 4 kere ameliyat geçirmek zorunda kalan bebeğin sağlığının bozulmasına ve ailenin aşırı masraf yapmasına neden olduğu� iddiasıyla oluşturulan HUB-652 sayılı fezlekeli soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

7. ... tarafından Oda Başkanlığı�na yapılan yazılı başvuruda, Özel .... Polikliniği�nin sorumlu hekimi Dr. ...�in poliklinik ile ilgili denetim görevini yapmadığı, bazı günler habersiz olarak polikliniğe gelmediği, bu nedenlerle polikliniğin kapanmasına neden olduğu şikayetinde bulunulması üzerine inceleme başlatılmıştır. İddialar ile ilgili ... Sağlık Grup Başkanlığı�ndan bilgi istenmiş, gönderilen yazıda, Gizli küretaj yapmak, Poliklinikte çok sayıda ilaç bulundurmak Sahte kaşe ve imza ile rapor düzenlemek, Ehliyetsiz insanlara nöbet tutturmak vb. Konuları ile ilgili tutanak düzenlendiğini ve konunun adli makamlara yansıtıldığını bildirmişlerdir. Dr. ..., Tuzla Sağlık Grup Başkanlığı�nın ifade ettiği konular ile ilgili suç duyurusunu kendisinin yaptığını ifade ederek konunun soruşturulduğunu söylemektedir. Konunun adli makamlarda olduğu, soruşturma sonucunda, �denetim görevini yerine getirmemek� konusunda kanıtlara ulaşılması durumunda tekrar ele alınmak üzere dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1159),

8. Hasta yakını ... tarafından Oda Başkanlığı�na yapılan yazılı başvuruda, Doç. Dr. ...�e hastaları ...�ı muayene ettirdiklerini, Dr. ... Eğitim ve Araştırma Hastanesi�nde yapılan muayene neticesinde tedavisinin planlandığını ancak sürekli tedavinin geciktirilmesi üzerine Dr. ...�in muayenehanesine gitmek zorunda kaldıklarını, bunun üzerine tedavi planlamasını yaparak gerekli müdahalelerin kısa sürede gerçekleştiğini bildirerek şikayette bulunması üzerine inceleme başlatılmıştır. Dr. ... iddiaları kabul etmemiştir. �Kamu kurumundan özel muayenehaneye hasta yönlendirmek� suçlaması ilgili iddia dışında başka kanıt olmaması nedeniyle iddia ile ilgili yeni kanıtların sunulması durumunda tekrar ele almak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1174)

9. Kartal Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan ihbar nitelikli yazılı başvuruda göz polikliniği ile ilgili çalışma ruhsatı almadan polikliniğe yakın bölgelere � Bilgisayarlı Göz Muayenesinde Kampanya� duyurularının bulunduğu bez afişler asıldığının bildirilmesi üzerine Yönetim Kurulumuzca Özel ... Polikliniği sorumlu hekimi Dr. ... hakkında soruşturma başlatılmıştır. Dr. ... vermiş olduğu savunmada �göz bölümünü hizmete sokmak için evrakları hazırladıklarını, Kartal Sağlık Grup Başkanlığı�nın uyarısı ile göz aletlerini kaldırdıklarını ve prosedür hatası yaptıklarını� ifade etmişlerdir. Kartal Sağlık Grup Başkanlığı görevlileri tarafından düzenlenen tutanak ve savunma birlikte değerlendirildiğinde , Özel polikliniklerin faaliyetlerini tanıtmalarının bir hak olduğu, ancak bu hakkın kullanılmasının bazı sınırlamalara tabi olduğu, gerek ruhsatın alınmadan duyuru yapılması ile ve de gerekse duyurunun yapılış biçimi ile sağlıkta tanıtım kurallarının ihlal edildiği anlaşılmakla beraber Dr. ...�nın yapılanı hata olarak değerlendirdiği ve tanıtım konusunda ilk ihlalinin olduğu anlaşılmış olup; bu nedenlerle Dr. ... ile ilgili soruşturma dosyasının tanıtım konusunda hassasiyetin sürekli olması uyarısıyla işlemden kaldırılmasına (HUB-679),

10. Odamıza Dr. ... tarafından yapılan başvuru üzerine; 24.03.2006 tarihinde radyoloji sorumlu uzman odasında, poliklinik hastalarının kayıtlarının alınmasını beklerken odaya Dr. ...�ın girdiği, neden hasta bakılmadığını sorduğu, hasta kayıtlarının alınmasının beklendiği cevabını aldıktan sonra Dr. ...�in bulunduğu pozisyonu uygunsuz bulduğunu belirttiği ve ardından çalışma arkadaşlarının önünde ve bekleyen hastaların duyacağı şekilde sözlü ve kaba kuvvete dayalı şiddet uyguladığı ve ceza vermekle tehdit ettiği iddiasıyla oluşturulan HUB/G-1172 sayılı inceleme dosyası Yönetim Kurulumuzun 27.06.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, �meslektaşına karşı fiili ve sözlü saldırıda bulunmak� iddiasıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. ...�ın görevlendirilmesine (HUB-713),

11. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, 05.11.2005 tarihinde yarı baygın halde Özel ... Hastanesi�ne getirilen babası ...�in Dr. ... tarafından yapılan muayenesi sonrası serum takılarak taburcu edilmek istendiği, hasta yakınlarının şeker kontrolünün yapılmasını istemelerine rağmen, bu gün bunu yapmaya gerek olmadığı ve durumunun gayet iyi olduğu söylenerek eve gönderildiği, ancak ertesi sabah hastalarını ... Hastanesi�ne götürdüklerinde şekerinin 717�ye çıktığının ve hasta için çok geç kalındığının söylendiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı� iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-674(G-1074) sayılı fezlekeli soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 27.06.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

12. Odamıza .... tarafından yapılan başvuru üzerine, 2004 Temmuz ayından itibaren hamilelik kontrollerini yapan Dr. ...�nun, ...�in doğum tanısında ve girişimde hata yaparak bebeğin ölümüne, annenin sağlığının bozulmasına neden olduğu, doğumun hafta sonuna geldiği için kendisi ve çağırdığı anestezi uzmanı için hasta ile anlaşılan ücretin iki katını istediği, hastaya telefon ile tehdit ve hakaret ettiği ve 24.01.2006 tarihinde icraya verdiği iddiasıyla oluşturulan HUB/G-1123 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş olup, �hastaya karşı özen eksikliğinde bulunmak ve tanılamada gecikerek bebeğin kaybına ve annenin sağlığının bozulmasına neden olmak; tanıtım kurallarına aykırı olarak broşür hazırlamak iddiasıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-714),

13. Odamıza yapılan bir başvuru üzerine, 12.03.2004 tarihinde ... Hastanesi�nde ... isimli hasta ile ilgili olarak, çekilen röntgen ve ultrasonda �gazı olduğunu� söylenerek �basit bir reçete ile� eve gönderildiği, hastanın ertesi akşam gittiği ... Eğitim Araştırma Hastanesi�nde midesinin delindiğinin anlaşıldığı, delinmenin en az 2 gün önce başladığı, bu nedenle yoğun bakıma alınmasına rağmen 17.03.2004 tarihinde vefat ettiği ve bu durumun sorumlusunun Dr. ... ve Dr. ... olduğunun iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB-598 sayılı fezlekeli soruşturma dosyası değerlendirilmiş olup, Dr. ... için herhangi bir işlem yapılmasına yer olmadığına, Dr. ... için, ...�nun muayenesinde cerrahi konsültasyon istememek, Göğüs Hastalıkları Uzmanı olduğu halde İç Hastalıklar Uzmanı gibi tanıtım ve faaliyette bulunmak ve sonuçta tanılama hatası yaparak şahsın ölümünde katkısı bulunmak� iddiaları ile Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

14. Odamıza ... ve ... tarafından yapılan başvuruda, 15.07.2004 tarihinde Özel ... Hastanesi�nde Dr. ... tarafından, ... isimli hastaya yapılan bilateral axiller kistler eksizyonu ve kist dermoid sakral eksizyonu operasyonu sonrasında dikişlerin kapanmayarak iltihaplandığı, gerekli tedavinin yapılmadığı, durumu her geçen gün daha kötüleşen hastanın bu gün gelinen noktada yürüyemez halde ve yatağa bağlı kaldığının iddia edilmesi üzerine; hastanın tedavisinde özen eksikliği göstererek sağlığının düzelmesinde gecikmeye neden olmak ve hastayı görmeden hakkında istirahat raporu vererek usulsüz rapor düzenlemek iddialarıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-691-(G-895) sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

15. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, bıçaklanma sonucu Özel ... Hastanesi�ne başvuran ...�a yapılan tıbbi müdahale sonrası, kırılmış bıçak ucunun vücudun içinde kaldığı iddiası üzerine oluşturulan HUB-578 sayılı fezlekeli soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

16. Odamıza Av. ... tarafından yapılan başvuru üzerine; müvekkili ...�un ... Eğitim ve Araştırma Hastanesi�ne adli muayene için götürüldüğü sırada Dr. ... ve Dr. .... tarafından verilen adli raporların gerçeğe aykırı olduğu iddiası üzerine oluşturulan HUB-314 sayılı fezlekeli soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

17. Odamıza Beykoz Sağlık Grup Başkanlığı başvurusu ekinde gönderilen ...�e ait dilekçe üzerine; Dr. ... hakkında, ... isimli hastanın USG raporunda karalamalar yapması nedeniyle, adı geçe hasta ile ilgili tanılama hatası yapmak ve bunu düzeltmek için önceki rapor üzerinde tahrifat yapmak iddiasıyla oluşturulan HUB-471 sayılı fezlekeli soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 27.06.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş, dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!