Ekim Ayı


  • Ağustos 24, 2010
  • 7748

 

 

 

03.10.2006 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Nilüfer Çetinkaya, Dr.Gökhan Eriş, Dr.Turgay Aydın, Dr.Sevim Yener, Dr.Emine Koyuncu, Dr.Mediha Arzu İstanbullu Maviş, Dr.Faruk Gökdere, Dr.İbrahim Kabakçı, Dr.Mehmet Oğuz Dildök, Dr.Yavuz Güler, Dr.Ali Haluk Kaplan, Dr.Tulun Tanrıdağ, Dr.Burçin Tunç, Dr.Çağlayan Aslanbaş, Dr.Nevin Kahraman, Dr.Selma Songulalp, Dr.Müge Ülkü, Dr.Çağrı Akın Şekerci, Dr.Fethi Bayrak�ın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr.Veysi Kaya�nın üyelikten istifa talebinin kabulüne,

3. Dr.Gültekin Gülktekin�e Akkurt Havacılık A.Ş. için, Dr. Faruk Khalef�e Gama-Nurol Adi Ortaklığı (Marmaraya Tüp Geçit Projesi Avrupa Yakası Şantiyesi) için, Dr. Ferit Kerim Küçükler�e Işık Üniversitesi � Şile için, Dr. Çiğdem Çemberci Kasapbaşı�na Garanti Finansal Kirlama A.Ş. için, Dr. Önder Tolga Yıldırım�a Star Medya Yayıncılık A.Ş. (Star Gazetesi) için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4. Adli Yargıda bilirkişi olmak isteyen meslektaşlarımız için başvuru koşullarını belirten duyurunun web sitemize konulmasına,

5. Marmara Bölgesi Tabip Odaları ile güncel gelişmeleri konu edinen toplantının haftasonu yapılmasına.

6. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, 22.08.2005 tarihinde Dr. ...�in muayenehanesine geldiği, hasta için gerekli olan tahlil için kendisini �ücreti yüksek fakat daha sağlıklı sonuç alabiliriz- diyerek Özel ... Tıbbi Tahlil Laboratuarı�na yönlendirdiği,, tahlil ücreti olarak 60 YTL aldığı, daha sonra aynı tahlilin başka bir sağlık kuruluşunda 20 YTL yapıldığını öğrenmesi üzerine, nedenini Özel ... Tıbbi Tahlil Laboratuarı sorumlularına sorduğunda söz konusu tahlilin fiyatının 20 YTL olduğunu ve hastadan da bu kadar ücret alındığının söylendiği, ...�nın durumu anlatıp Dr. ...�ten bir açıklama istemesi üzerine kendisine ters davranılarak muayenehaneden uzaklaştırıldığının iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1059 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş; TTB Disiplin Yönetmeliği�nin 3/d ve 4/f maddelerini ihlal etmek iddiasıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-752),

7. Odamıza Ankara Tabip Odası tarafından yapılan başvuru üzerine, �... select� isimli aletin tanıtımında gerçek olmayan bilgiler vererek tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı ve ticari bir malın tanıtımında yer alındığı iddiasıyla Özel ... Polikliniği sorumlu hekimi Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-698-(G-1120) sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

8. Odamıza Türk Plastik-Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından yapılan başvuruda, 01.04.2006 tarihli ... Gazetesi�nde yer alan ... imzalı haber-röportajda Dr. ...�a ait ifadeler nedeniyle oluşturulan HUB/G-1191 sayılı dosya değerlendirilmiş; gerekli ruhsatı almadan bir sağlık merkezini açmak, gazetelerde çıkartılan haber-röportajlarda Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 8. maddesini ihlal etmek, gazetelerde çıkartılan haber-röportajda telefon yayınlanmasını sağlayarak tanıtım kurallarını ihlal etmek ve uzmanlık dışı tanıtım yapmak iddialarıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-739),

9. Odamıza Av. ... tarafından yapılan başvuruda; �08.03.2005 tarihinde ... 1. İcra Müdürlüğü�nün 2005/1079 Esas sayılı dosyasından, alacaklı vekili olarak borçlu şirket adresine haciz işlemleri için gidildiğinde, şirket ortağı olarak Dr ... tarafından kendisine ve icra müdür yardımcısı ...�ye yönelik hakaret ve tehditlerde bulunduğu�nun iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-920 sayılı inceleme dosyası Yönetim Kurulumuzun 03.10.2003 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve hekimliğe yakışmayan davranışta bulunmak iddiasıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-754),

10. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, 1997 tarihinde ... Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı�nda sağ partietal AVM nedeniyle iki kez opere edildiği, 2. operasyondan sonra pleji geliştiği, ameliyatlardaki tıbbi hata nedeniyle ortaya çıkan bu durumun bir çok vücut fonksiyonunun işlemez hale geldiği ve tek başına hayatını sürdürme yeteneğinin ortadan kalktığının iddia edilmesi üzerine İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu 29.07.2003 tarihli toplantısında, başvurunun �zaman aşımı� nedeniyle işleme alınmasının mümkün olmadığı kararını vermiştir.
...�nun bu karara 12.08.2003 tarihinde itiraz etmesi üzerine, dosya Yönetim Kurulunun 03.10.2006 tarihli toplantısında yeniden gündeme alınarak, TTB Disiplin Yönetmeliği�nin 16. maddesi gereği ilgili Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına ve ameliyatın Prof. Dr. ...�nin sorumluluğunda yapıldığı anlaşılarak adı geçen hekim hakkında,
Ameliyatta tıbbi hata ve ihmal yaparak �damar yumağının yırtılmasına ve dokuların tahrip edilmesine� neden olmak,
Ameliyat tekniği olarak daha az riskli ve daha güvenilir yöntem olan �damar tıkama� yöntemi erine cerrahi yöntemi seçmek,
Ortaya çıkan komplikasyonların takip ve tedavisini yapmamak, bu konuda hastayı yönlendirmemek iddiaları ile soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine, soruşturmayı takiben karar vermek üzere dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine (HUB-500),

11. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, 03.08.2004 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonrası ... Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı�na bağlı acil bölümüne yatırılarak tedavisine başlanan, 06.08.2004 tarihinde de Anestezioloji Anabilim Dalı�na sevk edilen ve 10.08.2004 tarihinde vefat eden ...�ın yanlış kan transfüzyonu yapılması sonucu vefat ettiği iddiasıyla oluşturulan HUB-649-(G-792) sayılı fezlekeli soruşturma dosyası tamamlanarak Yönetim Kurulumuzun 03.10.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

12. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, 11.03.2004 tarihinde Özel ... Hastanesi�nde Dr. ... tarafından bademcik ve geniz eti ameliyatı gerçekleştirilen ...�in ameliyat sırasında beyninde ödem oluşması sonrasında vefat ettiğinin ifade edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-572 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş; ...�in ameliyatında tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensiz davranmak ve hastanın sevkini geciktirerek ölümüne neden olmak iddialarıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-755),

13. Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine ...�in doğumu operasyonunda ve sonrasında tıbbi ihmal ve/veya yapıldığı iddiasıyla Dr. ... ve Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-673-(G-1109) sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 03.10.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine karar verilmiştir.

10.10.2006 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Hanım Duygu Kara, Dr.Gökhan Kuşdemir, Dr.Meltem Şahin, Dr.Mükerrem Yeşim Ersoy, Dr.Ntlek Siakirachmet, Dr.Hikmet Aksoy, Dr.Erdoğan Özbek, Dr.Ahmet Serhat Şatana, Dr.Tunis Özdoğanoğlu, Dr.Habib Sayar, Dr.Ümit Aydoğan, Dr.Ayşe Ayrılmaz, Dr.Mustafa Yusuf Emanetoğlu, Dr.Naşide Mangır, Dr.Mehmet Ata Can, Dr.Nilay Soydan, Dr.Ahmet Altaş, Dr.Mehmet Reha Cengizler, Dr.Ayşe Elif Şanlık, Dr.Bora Pak, Dr.Cengizhan İpek, Dr.Erdal Mahir Cüran, Dr.Taner Bayraktar, Dr.Feza Nurözler, Dr.Mahmut Gündüz, Dr.Ali Nevzat Ocakçı, Dr.Zehra Öztürk, Dr.İsmail Ege Subaşı�nın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Tamer Koçtürk�e Merkez Yayın Holding A.Ş. � Merkez Matbaacılık Yayıncılık San Ve Tic.A.Ş. � Merkez Dağıtım Paz.San.Vetic.A.Ş. / OSB için, Dr. Erhan Kenan�a Intergum Gıda San.Ve Tic.A.Ş. � Dandy Sakız Ve Şekerleme San.A.Ş. � Falım Sakız San.Ve Tic.A.Ş. / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3. Tıp Öğrencileri Kolu�nun Ankara�da yapılacak �Parasız Eğitim� konulu mitinge katılımının sağlanması için maddi destekte bulunulmasına,

4. Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuruda, Dr. ... tarafından ... isimli hastalara uygun olmayan sürelerde ... Ampul içeren kırmızı reçeteler düzenlendiğinin ifade edilmesi üzerine �sahte reçete düzenlemek� iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-735-(G-1131) sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

5. Odamıza Av. ... tarafından yapılan başvuruda ...�in ... Eğitim ve Araştırma Hastanesi�nde 06.12.2004 tarihinde ihmal, ilgisizlik ve hata sonucu vefat ettiğinin iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/B-027 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş; 06.12.2004 tarihinde görev yaptıkları ... Eğitim ve Araştırma Hastanesi�ne beyin kanaması ile getirilen ...�i ilk karşılayan hekim olarak gerekli incelemelerin gereken zamanda yapılmasına sağlamayarak hastanın tedavisini geciktirdikleri ve bu yolla ...�in ölümünde etken olarak yer aldıkları iddiasıyla Dr. ... ve Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-736),

6. Muğla Tabip Odası tarafından Odamıza yapılan ihbarda, Dr. ... ve Dr. ...�un 15 günlük rotasyonlarla Fethiye ilçesinde ... Clup�da çalıştıklarının bildirilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1022 sayılı dosya değerlendirilmiş; meslek odasının bilgi ve onayı olmadan serbest meslek faaliyetinde bulunmak iddiasıyla Dr. ... ve Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-756),

7. Odamıza ... ve ... tarafından yapılan başvuru üzerine; 16.01.2005 tarihinde karnında sancı şikayetiyle Özel ... Hastanesi�ne gelen ...�a Dr. ... tarafından yapılan ameliyat sonrasında durumu ağırlaşan hastanın ... Eğitim ve Araştırma Hastanesi�ne sevk edilmesi ve burada vefatı nedeniyle oluşturulan HUB/G-887 sayılı inceleme dosyası Yönetim Kurulumuzun 12.09.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve �tıbbi hata ve ihmal, meslekte acemilik yapmak neticesinde hastanın ölümüne neden olmak iddialarıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-738-(G-887) sayılı soruşturma dosyası tamamlanarak değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

8. Odamıza Dr. ... tarafından yapılan başvuruda, GıdaSA tarafından, kamuoyu bilgilendirme projesi kapsamında düzenlenen �Sağlıklı Su, Sağlıklı İnsan� konulu toplantıda Dr. ... tarafından yapılan ve www.sagliklisu.com isimli web sitesinde yer alan konuşma nedeniyle oluşturulan HUB/R-715 sayılı dosya değerlendirilmiş; söz konusu web sitesinde yer alan haber ile ilgili olarak, Dr. ...�nun belirtilen ifadeleri kullanmadığı, Dr. ...�nun haberin belirtilen biçimde yazımı konusunda uyarı yaptığı anlaşılmış olup dosyanın işlemden kaldırılmasına,

9. Oda Başkanlığı�na ... tarafından yapılan yazılı başvuruda ... Gazetesi�nin 08.09.2006 tarihli nüshasında yayınlanan Özel ... Hastanesi�ne ait ilanda katarakt tedavisinde lazerli çözüm uyguladıklarını belirtmelerine karşın aslında ilana konu olan yöntemin lazer ile uygulanmadığını öğrendiğini ve bunun �hastaların yanlış bilgilendirmesi� olduğunu ifade ederek şikayette bulunulması üzerine, ilgili hastane başhekimliğinden açıklama istenmiş, başhekim Dr. ... tarafından yapılan açıklamada, yayınlanan ilenda hatanın sonradan fark edildiğini ve başvuran her hastaya durumun anlatıldığını belirterek bu tür tanıtımlarda �daha fazla hassasiyet göstereceği� taahhüdünde bulunduğu görülmektedir.
Yayınlanan tanıtımın kusurlu olduğu, ancak bunun fark edildiği ve gerekli açıklamanın başvuran hastalara yapıldığı (şikayetçi de açılama yapıldığını ifade etmektedir) ve tanıtım konusunda benzer hataların tekrarlanmaması için hassasiyet gösterileceği ifadesi dikkate alınarak açıklamanın kabulüne ve dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/R-718),

10. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda; eşi ...�a Özel ... Hastanesi�nde Dr. ... tarafından yapılan anjio+stent uygulaması sonrası hastanın takibinde özensiz davranılarak ciddi sağlık sorunları yaşamasına neden olunduğu iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-729-(G-1079) sayılı soruşturma dosyası tamamlanarak değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

11. ... tarafından Oda Başkanlığı�na yapılan yazılı başvuruda rahatsızlığı nedeniyle kızı ...�i götürdüğü Özel ... Hastanesi�nde muayene olduğu, ardı sıra damardan kan almak girişiminde bulunulduğu, ancak başarılı olunamadığı, daha fazla acı çekmemesi için kızını başka hastaneye götürdüğü ve orada parmak ucundan kan alınarak gerekli tetkikin yapıldığı bildirilerek Özel ... Hastanesi�nde yapılan işlemin doğru olup olmadığı ve mağduriyetinin giderilmesinin talep edilmesi üzerine inceleme başlatılmıştır.
Özel ... Hastanesi�nden, ...�e yapılan işlem ile ilgili açıklama istenmiş, Başhekim ... yaptığı açıklamada diğer tetkikler ile birlikte doktorunun hastadan CRP incelemesi istediğini, bu inceleme için asgari bir miktar kan gerektiğini ve bunun için damardan kan alınmaya çalışıldığını ancak başarılamadığını ifade etmektedir.
İddia ile açıklama birlikte değerlendirildiğinde;
Hastanın ilk muayenesinin yapıldığı,
Yaptığı muayene neticesinde inceleme talebinin hekimin inisiyatifinde olduğu,
Hekimin tetkik talebi ile o tetkikin yapılma biçimi arasında uygunluk olduğu,
Daha sonra gidilen sağlık merkezinin doktorunun muhtemelen talep ettiği tetkik ve/veya sonuca ulaşma biçiminin farklı olabileceği, sağlık hizmetinde hemen her zaman birden çok inceleme alternatifinin olduğu ve bu konuda tercih hakkının hekimde olduğu, hekimin hastanın durumuna göre, inceleme yöntemlerinde esmerlik göstermesi beklenmekle beraber bunu ancak sahip olduğu olanaklar çerçevesinde kullanabileceği,
Sonuçta muayene yapıp inceleme talep eden hekimde kusurlu bir davranışın belirlenemediği sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/B-126),

12. Odamıza ... Savcılığı tarafından iletilen ve Dr. ... tarafından düzenlenen; protokol numarası olmayan ve alışılagelen rapor biçimine benzemediği görülen rapor Yönetim Kurulumuzun 25.07.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve �usulsüz rapor düzenlemek� iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan soruşturma dosyası tamamlanarak değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

13. Odamıza yapılan bir başvuru üzerine, 08.12.2005 tarihinde ... isimli televizyon kanalında yayınlanan ve konuk olarak Özel ... .. Merkezi adına ...�in katıldığı �... Sağlık� programına ait görüntüler Yönetim Kurulumuzun 11.04.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş; adı geçen programda, uygulamalar ile ilgili bilgi verirken sağlık merkezinizin telefon numarasının yayınlanması sağlanarak �örtülü reklam� yapıldığı iddiasıyla adı geçen merkez sorumlu hekimi Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/R-689 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

14. Odamıza yapılan bir başvuru ekinde bulunan broşür nedeniyle Dr. ... hakkında tanıtım ve asgari ücret kurallarını ihlal etmek ve İstanbul Tabip Odası�na üye olmadan serbest hekimlik yapmak; Dr. ... hakkında tanıtım ve asgari ücret kurallarını ihlal etmek ve bildirimsiz serbest hekimlik yapmak iddialarıyla oluşturulan HUB/R-724 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve �tanıtım kuralları konusundaki hassasiyetin sürekli gösterilmesi uyarısıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına,

15. Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sırasında, 05.08.2006 tarihli ... Gazetesi�nde �Annenin Ruh Sağlığı Bozuk� başlığı ile verilen haberde, hastanın onayı olmadan hasta sırlarını açıkladığı iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/G-1250 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş; söz konusu gazetede yer alan bilgilendirme ile ilgili hasta ve yakınından onay alındığı anlaşılmış olup, suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

16. Odamıza Dr. ... ve Dr. ... tarafından yapılan karşılıklı şikayet başvuruları nedeniyle oluşturulan HUB-653 sayılı dosya değerlendirilmiş; Dr. ... hakkında, �meslektaşı hakkında aleyhte ifade vermesi için sağlık çalışanını zorlayarak� hekimliğe yakışmayan bir davranış içinde olmak, Dr. ... hakkında �06.04.2005 tarihinde hastaların da bulunduğu ortamda meslektaşına karşı uygun olmayan hitaplarda bulunarak� hekimliğe yakışmayan davranış içinde olmak, Dr. ... hakkında, �usulsüz işyeri hekimliği yapmak, hastaya verdiği protokol numarasının poliklinik kaydında bir başka hastanın yer alması yoluyla usulsüz kayıt tutmak, sağlık ocağına ait mührün benzerini yaptırarak usulsüzlük yapmak ve tanık ifadesini değiştirmesi için sağlık çalışanını zorlamak� iddialarıyla soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine,

17. Odamıza İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan Özel ... Hastanesi�ne ait �...�de Şifalı Günler Başladı� başlıklı broşürün gerek içeriği ile, gerekse de apartmanlara dağıtılması ile tanıtım kurallarına aykırı olduğu iddiasıyla Dr. ...t hakkında oluşturulan HUB/R-698 sayılı soruşturma dosyası tamamlanarak değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

18. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, Özel ... Hastanesi�nde 20.05.2004 tarihinde Dr. ... tarafından gerçekleştirilen sünnet ve yine aynı hastanede 28.07.2004 tarihinde Dr. ... ve Dr. ... tarafından gerçekleştirilen snodgrass (üretroplasti) operasyonu sonrasında hasta ...�ın ciddi sağlık problemleri yaşamasına neden olunduğu ileri sürülmesi üzerine, ...�ın sünnet operasyonunda tıbbi hata ve meslekte acemilik göstererek �koronal olukta fistül oluşmasına neden olmak ve bu konuda hastaneyi bilgilendirmemek� iddiasıyla Dr. ..., Dr. ... hakkında ve ...�ın sünnet operasyonunun kayıtlarının tutulmadığı iddiasıyla hastane başhekimi Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-602 sayılı soruşturma dosyası tamamlanarak değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

19. Odamıza ... tarafından yapılan başvuru üzerine, bacağındaki ana damarlarda tıkanıklık nedeniyle Dr. ...�in muayenehanesine getirilen ...�na yapılan muayene sonrasında hastayı uygulanacak tedavi ile 10 gün içinde iyileşeceğinin belirtildiği ve karşılığında 6.000.YTL ödeme yapıldığı, ancak tedavinin 3. gününde hastanın 3 parmağında morarma olduğu ve yapılan inceleme sonucunda bu parmaklarda kangrenin oluştuğu ve müdahale etmek için geç kalındığının öğrenildiği, bunun adı geçen hekime söylenmesi üzerine, yapacak bir şeyin olmadığı ifade edilerek hasta ve yakınlarını muayenehanesinden uzaklaştırdığının iddia edilmesi üzerine; tıbbi hata ve ihmal neticesinde hastada kalıcı sağlık sorunları ortaya çıkmasına neden olmak, hastaya tıbbi endikasyon olmadan harcama yaptırmak ve ruhsatı olmayan ilaç kullanmak iddialarıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-721-(G-1137) sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine

20. Odamıza Dr. ... tarafından yapılan başvuru üzerine, Dr. ... hakkında, görevden ayrıldığı halde Dr. ...�nun kaşesini kullanarak sahte-usulsüz belge düzenlemek, bildirimsiz serbest hekimlik yapmak ve serbest çalışma bildirimi yapılmadan hekim çalıştırmak, Dr. ... �sorumlu olduğu sağlık merkezinde sahte rapor düzenlenmesine izin vermek� iddiasıyla oluşturulan HUB-620 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

21. Odamıza ... tarafından yapılan başvuru üzerine, 02.06.2003 tarihinde, Özel ... Hastanesi�nde Prof. Dr. ... tarafından yapılan mikrodiskektomi operasyonu ve sonrası takibinde tıbbi ihmal ve/veya hata yapıldığı iddiasıyla Prof. Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-633 sayılı fezlekeli soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

22. TTB Merkez Konseyi Aracılığıyla ... tarafından ,Oda Başkanlığımıza yapılan başvuruda, annesi ...�ı ... Hastanesi�ne götürdükleri, bir süre bekletildikten sonra muayene etmek amacıyla gelen Dr. ...�ın annesini dinlemeden �bir şeyin yok, niye buraya geldin� diyerek muayene etmediğini ve sevk yapmadığı, durumu şikayet etmek istediklerinde de ilgili muhatap bulamadıkları ifade edilerek şikayette bulunulması üzerine inceleme başlatılmış, yapılan inceleme neticesinde;
1-Hastanın ... Hastanesi�ne götürüldüğü anda Acil Poliklinikler�in baktığı ve �hemen müdahale edilmemesi durumunda ciddi sağlık sorunu gelişebilecek hasta� grubu içinde yer almadığı,
2-Acil Poliklinikte nöbetçi hekim olarak görev yapan Dr. ...�ın muayene için hastayı sorgulamaya başladığı ancak daha ilk anda hasta yakınları ile olması gereken güven ilişkisinin koptuğu ve hastanın yakınları tarafından hastanın bir başka hastaneye götürüldüğü; hekimin hastayı muayene etmemesi kusurlu davranışının unsurlarının oluşmadığı, doktor-hasta ve yakınları arasında kopan güven ilişkisi nedeniyle hastanın muayenesinin sonlandırıldığı ve yakınları tarafından bir başka hastaneye götürüldüğü; hastanın durumunun �Acil� kavramı içinde yer almaması nedeniyle de hem doktorun ve hem de hastanın tedaviyi sona erdirme haklarının olduğu ve bunun kullanıldığı anlaşılmış olup Dr. ...�a kusur yönlendirilemeyeceği,
3-Şikayet edecek muhatap bulamama konusunun ise idari bir konu olarak muhatabın meslek odası olmadığı anlaşılmış olup dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-989),

23. ..., Oda Başkanlığı�na yaptığı başvurusunda, gebeliğinin takibini Dr. ...�un yaptığını, gebelik süresince bazı sorunlar yaşadığını, Dr. ...�un bu sorunların gerçek nedenini bilemeyerek bebeği tutmaya çalıştığını; oysa daha sonra gittiği Amerikan Hastanesi�nde servikal gebelik olduğunu öğrendiğini ve sorunlar artmadan küretaj ile gebeliğin sonlandırıldığını ifade ederek Dr. ...�un yanlış tedavi uyguladığı iddiasında bulunarak şikayette bulunması üzerine inceleme başlatılmış; her iki hastaneden tıbbi belgeler temin edilmiş, iddia ile ilgili Dr. ...�dan açıklama alınmış; iddia, açıklama ve tıbbi belgeler takip ve tedavide tıbbi ihmal ve hata olup olmadığı konusunda bilirkişi olarak görüş vermesi amacıyla bir üniversite hastanesinde öğretim üyesi olarak görev yapan ve akademik unvanı Profesör olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı�na gönderilmiş ve bilirkişi raporu alınmıştır bilirkişi raporu, birlikte iddia, açıklama ve tıbbi belgeler birlikte değerlendirildiğinde;
Dr. ...�un gerekli uyarıları zamanında yaparak ve BHCG tayinleri isteyerek gebelik takibini doğru biçimde yaptığı,
Hastanın yaşadığı sorunların kesin nedeninin belirlenemediği; USG, MRI sonuçlarının dosyada olmaması nedeniyle dosyada yer alan belge ve bilgilerle �servikal gebelik� teşhisinin doğru olup olmadığı konusunda varolan verilerle net bir yanıt verilemeyeceği anlaşılmış olup Dr. ...�un gebelik takibinde kusurlu davranışının belirlenemediği sonuç ve görüşü ile dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1211),

24. ..., Oda Başkanlığı�na yaptığı yazılı başvurusunda, gebeliğinin takibini ... Hastanesi�nde Dr. ... tarafından yapıldığını, gebeliğin bir döneminde bebeğin Down Sendomlu olduğunu öğrendiğini, düzenli kontrollere gitmesine karşın bebeğin Down Sendromlu olduğunun kendisine geç bildirildiğini, zamanında bildirilmiş olsa idi gebeliği bebek hareketlenmelerini hissetmeden sonlandırmış olacağını, takipte özensiz davranılması nedeniyle gebeliği olması gereken zamandan geç sonlandırdığını ifade ederek şikayette bulunması üzerine inceleme başlatılmış; iddia ile ilgili Dr. ...�dan açıklama istenmiş, ... Hastanesi�nden ilgili tıbbi belgeler temin edilmiş, gebeliği sonlandıran ... Hastanesi doktoru Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. ...�den iddia ve yapılanlar ile ilgili tanıklık ifadesi alınmış; tıbbi belgeler, tanık ifadesi, iddia ve açıklama, gebelik takibinde özen eksikliği olup olmadığı konusunda bilirkişi olarak görüş vermesi amacıyla bir tıp fakültesinin Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı�nda öğretim üyeliği görevi yapan ve akademik unvanı Profesör olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanına gönderilmiş ve bilirkişi raporu temin edilmiştir.
Bilirkişi raporu, iddia, açıklama, tanık ifadesi ve tıbbi belgeler birlikte değerlendirildiğinde;
Dr. ...�ın gebelik takibinin uygun olduğu, zamanında istediği testler ile risk belirlemesi yapıldığı, belirlenen yüksek risk nedeniyle Amniosentez ile Down Sendomu teşhisinin konulduğu ve bu doğrultuda gebeliğin geç sayılmayabilecek 24. haftasında sonlandırıldığı,
3. hafta sonunda yapılan testlerin değerlendirmesinin, Dr. ...�ın hastanede o dönem bulunmaması nedeniyle derhal yapılamadığı ve sonucun laboratuardan ilgili mercilere iletilmediği, durumun ancak Dr. ...�ın tekrar göreve başlamasına müteakip fark edilebildiği, gerek hastanın duyarlılığı ve gerekse de yapılan işlemlerin zamanında değerlendirilememesinin ciddi olumsuzluklar yaratması tehlikesi dikkate alındığında, alınan sonuçların takibinin ve gecikmeksizin değerlendirmenin yapılmasının önemli olduğu, hastane organizasyonlarında ekip çalışmasının önemi ve değeri nedeniyle her zaman bu duyarlılığın beklendiği ve yaşanan eksikliğin tekrarlanmaması amacıyla gerekli düzenlemelerin Hastane Başhekimliği ve ilgili bölümlerce yapılması uyarısı ile dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1119) karar verilmiştir.

20.10.2006 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Mehmet Akaçın, Dr.Fatih Aygün, Dr.Mehmet Baki Şentürk, Dr.Ebru Damla Tokaç, Dr.Ahmet Gündüz, Dr.Umut Selamet, Dr.Zeynep Gözde Tuğrul, Dr.Demet Uzunkaya, Dr.Suat Erus, Dr.Mehmet Celal Hatiboğlu, Dr.Zeynep Uğur, Dr.Erden Erol Ünlüer, Dr.Sıdkı Hayzaran, Dr.Serhat Purcu, Dr.Güngör Gül, Dr.Meryem Çakır, Dr.Hakan Baybora, Dr.İlhan Akaslan, Dr.Fetullah Gevher, Dr.Kenan Korkmaz, Dr.Tevfik İlker İzmirlioğlu, Dr.Gülseren İlci, Dr. Ahmet Cem Yardımcı, Dr.Osman Akdemir, Dr.Belinda Maşalı, Dr.Tuğcan Alp, Dr.Mümtaz Ak, Dr.Cumhur Kaan Yaltırık, Dr.Dilek Yıldız Aytekin, Dr.Davut Dağlıoğlu, Dr.Hande Delier, Dr.Ahmet Serhun Tacer, Dr.Sevilay Tacer, Dr.Pınar İmer, Dr.Hülya Kaşıkçı Bağcı, Dr.Ceyla Zeynep Çolakoğlu, Dr.Gökçenur Karakelleoğlu, Dr.Sinan Karaca, Dr.Mustafa Irmak, Dr.Şahir Onur Güralp, Dr.Ali Özkök�ün üyelik başvurularının kabulüne,

2. Daha önce, il dışına çıkması sebebiyle istifa ederek üyelikten ayrılan Dr.Aysel Tala Keskin�in yeniden üyelik başvurusunun kabulüne

3. Dr.Ümit Ayaz�ın üyelikten istifa talebinin kabulüne,

4. Dr.Ayşe Neslihan Güçgörmez�e RGS Güvenlik A.Ş. - Rgs Temizlik Sosyal Hiz.Org.Ul.Taş. Ve Dan.Tic.A.Ş. / OSB için, Dr. Arda Şişli�ye Primo Ambalaj Ve Kimay San.Tic.A.Ş. için, Dr. Kamil Aksu�ya Renkplast Plastik San.Ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Birol Ağca�ya Atılım Kağıt Ür.Ve Basım San.Tic.A.Ş. � Tarsa Kağıt Ve Kimya San.Tic.A.Ş. � İmitex İmalat Ve Müm.İth.Tur.Ve İhr. A.Ş. � İpek Tic.Ve San.Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Derya Bay�a SCA Packakıng Ambalaj San.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Hikmet Yurtsever�e İlbey Tekstil � Alaattin Aslankara için, Dr. Sebahat Dilek Torun�a KRM Karamık Yönetim Danışmanlık A.Ş. için, Dr. Nalan Günöz�e Yüceler Kağıtçılık Tic.Ve San.İmalat Ltd.Şti. (Bağcılar-Kağıthane-Büyükçekmece Şb.Leri .) / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

5. Dr.... ve ...�un hukuki destek taleplerinin başvuru konularının mesleki uygulamalarıyla ilgisi nedeniyle kabulüne,

6. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Lisesi�nin başvurusu üzerine, hekimlik mesleğini lise son sınıf öğrencilerine tanıtmak için bir yönetim kurulu üyesinin görevlendirilmesine,

7. Sosyal Etkinlikler Komisyonu�nun İstanbul�daki tıp tarihi mekanlarının görülmesi için gerekli hazırlıkları yapması ve etkinlikten üyelerimizin haberdar edilmesine,

8. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, Dr. ...�nin biri Kadıköy diğeri Şişli�de olmak üzere iki muayenehanesinde yardımcı olarak çalıştığı ve çalıştığı yıllara ait sigorta primlerinin yatırılmadığının iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-417 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, biri Halaskargazi Cd. ... ve diğeri Caddebostan, ... adresinde olmak üzere iki ayrı yerde serbest hekimlik yaptığı, Caddebostan, ...�deki adreste meslek odasına, İl Sağlık Müdürlüğü�ne vb. ilgili yerlere bildirim yapmadan serbest meslek faaliyetinde bulunmak iddiasıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. ...�ın görevlendirilmesine,

9. Odamıza yapılan bir başvuruda, 06.02.2006 tarihli ... Gazetesi�nde yer alan �Mucize adımlar hayata geri döndürüyor� başlıklı haberde ve �...� isimli kitabınızda, Doçent olmasına rağmen Profesör unvanını kullandığınının ifade edilmesi üzerine Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/G-1124 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, �söz konusu kitabın yayınlandığı dönemde akademik kariyeri Doçent olduğu halde Profesör unvanını kullanarak tanıtım kurallarını ihlal etmek� iddiasıyla Dr. ... hakkınızda soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-760),

10. Odamıza yapılan bir başvuruda, 17.11.2005 tarihli ... Gazetesi�nde yayınlanan ve Dr. ... ile yapılan röportajın yer aldığı, �Brezilya İplikleriyle Çizgiler Siliniyor� başlıklı yazıda 1219 sayılı Yasa�nın 24. maddesi ve 6023 sayılı Yasa�nın 8. maddesinin ihlal edildiğinin iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/R-685 sayılı dosya değerlendirilmiş ve �reklam amacına yönelik yazılar yazmak-yazdırmak� iddiasıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

31.10.2006 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Sebahattin Ateşal, Dr.Ahmet İlker Tekkeşin, Dr.Sıtkı Soner Kuşkay, Dr.İlkay Sever, Dr.Ebru Demet Bülbül, Dr.Müeyyed Yazıcı, Dr.Gül Nihal Özdemir, Dr.Murat Civan, Dr.Emrah Özdemir, Dr.Recai Gökcan, Dr.Koray Arısoy, Dr.Özlem Erişmiş, Dr.Nalan Karadağ, Dr.Remziye Tezer Karabay Takka, Dr.Derya Bayram, Dr.Ali Kemal Kalkan�ın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Cüneyt Orhan Ünalan�a Sade-İş Kuyumculuk İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti.(1) � Sade İş Kuyumculuk İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti. (2) / OSB için, Dr. Mürvet Çilcan�a Termosan Isı Sis.Dış Tic.A.Ş. � Termosan Isı Sis.San.İşç Ve Dış Tic.Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Erdoğan Özbek�e Doğuş Lojistik Nakl.İnş.San.Ve Tic.A.Ş. � Genel Denizcilik Loj.Tahmil Tahliye Acente Dan.Hiz.Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Aslan Çelebi�ye Süed Mod Dericilik San.Ve Tic.Ltd.Şti. � Ecem Deri Konf. San.Ve Tic.Ltd.Şti. � Kuru Deri Ve Konf.-Yılmaz Kuru / OSB için, Dr. Arzu Tatlı�ya Orjin Deri Konf.San.Ve Tic.A.Ş. � Yılmaz Çelebi Deri Konfeksiyon � Muharrem Duman Deri Konfeksiyon � Hacı Bayram Eker Deri Konfeksiyon / OSB için, Dr. Gökhan Durukan�a Uyansoy Nakliye Ve İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3. Hafta sonu Küresel Isınmaya karşı yapılacak mitinge katılım için üyelerimize duyuru yapılmasına,

4. Odamıza Dr. ... ve Dr. ... tarafından yapılan başvuru üzerine, kurumda çalışan hekimlerin görev yerlerini keyfi olarak değiştirerek, hastaları ve meslektaşlarını zor durumda bırakacak uygulamalarda bulunmak iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-716-(G-1066) sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

5. Odamıza .... tarafından yapılan başvuru üzerine, �acil durumdaki hastayı sevk etmemek� iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-726-(G-1185) sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

6. Odamıza İstanbul Diş Hekimleri Odası tarafından yapılan başvuru üzerine, 30.08.2004 tarihinde ve sonrasında ...�e yönelik olarak Özel ... Hastanesi�ndeki teşhis ve tedavide özen eksikliği ve tıbbi ihmal ve/veya hata yaptıkları iddiasıyla Dr. ... ve Dr. ... hakkında, ... Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı�nda yapılan müdahale ve sonrasında özen eksikliği ve tıbbi ihmal ve/veya hata yaptıkları iddiasıyla Dr. ... ve Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-630-(G-821) sayılı fezlekeli soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

7. Odamıza Dr. ... tarafından yapılan başvuru üzerine; �meslektaşına karşı fiili ve sözlü saldırıda bulunmak� iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-713-(G-1172) sayılı fezlekeli soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

8. Odamıza Av. ... tarafından yapılan başvuru üzerine, 06.12.2004 tarihinde görev yaptıkları ... Eğitim ve Araştırma Hastanesi�ne beyin kanaması ile getirilen ...�in tedavisinde ihmal, ilgisizlik ve hata sonucu vefat ettiği iddiasının açıklığa kavuşturulması için oluşturulan ve yürütülmesi için Hekimlik Uygulamaları Bürosu�nun görevlendirildiği HUB-736 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve soruşturmanın genişletilerek Dr. ... ve Dr. ...�ın da dahil edilmesine,

9. Odamıza Kocaeli Tabip Odası tarafından yapılan başvuruda Dr. ...�ın iki ilde serbest hekimlik yaptığının belirtilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1277 sayılı dosya Yönetim Kurulumuzun 31.10.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş, yine Kocaeli Tabip Odası tarafından, konunun üye kayıtlarındaki isim benzerliğinden kaynaklandığının belirtilmesi üzerine dosyanın işlemden kaldırılmasına,

10. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, Dr. ...�un sizi ... Eğitim ve Araştırma Hastanesi�ndeki muayene odasından, muayenenizi yapmadan kovduğunun iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1136 sayılı inceleme dosyası Yönetim Kurulumuzun 31.10.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve iddianın kanıtlarına ulaşılamaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

11. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, �30.05.2005 tarihinde Özel ... Hastanesi�nde doğumunu gerçekleştirilen eşi ...�ya gerekmediği halde ve hastanın ve yakınlarının onayını almadan cerrahi işlem uygulandığı, sonrasında özensiz davranıldığı, anne ve yakınlarının bilgilendirilmediği�nin iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-970 sayılı dosya Yönetim Kurulumuzun 31.10.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş, Dr. ... ve Dr. ...�na atfedilecek bir kusur bulunmadığı görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

12. Odamıza ... tarafından yapılan başvuru üzerine, 20.11.2001 tarihinde göğüs ağrısı şikayetiyle Özel ... Hastanesi�ne gelen ve muayene edildikten sonra Dr. ... tarafından ... Kardiyoloji Merkezine sevk edilen ...�na yönelik müdahalede ihmali olduğu iddiasıyla adı geçen hekim hakkında oluşturulan HUB/G-517 sayılı inceleme dosyayı değerlendirilmiş olup, Dr. ...�na atfedilecek bir tıbbi ihmal ve/veya hatanın bulunmadığı görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

13. Odamıza ... tarafından yapılan başvuru üzerine, ...�na 27.04.2000 tarihinde gerçekleştirilen operasyon ve sonrasında tıbbi hata ve ihmal yaparak hastanın ölümüne neden oldukları iddiasıyla Dr. ..., Dr. ..., ve Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-197 sayılı dosya Yönetim Kurulumuzun 31.10.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve mahkemeden istenen belgelere ulaşılamadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

14. Odamıza yapılan bir başvuruda; 03.04.2005 tarihinde Özel ... Hastanesi�ne gelerek Dr. ... tarafından muayene edilen ...�a ve erkek arkadaşına, evli olmadıklarını ve hastanenin bu tür durumları uygun görmediğini yakışıksız bir şekilde söyleyerek kişilik haklarını rencide ettiğinin iddia edilmesi üzerine adı geçen hekim hakkında oluşturulan HUB/G-927 sayılı inceleme dosyası Yönetim Kurulumuzun 31.10.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve iddianın kanıtlarına ulaşılamaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

15. Odamıza Dr. ... ve Dr. ... tarafından yapılan başvuruda; yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 08.11.2005 tarihinde Özel ... Hastanesi�ne başvuran, ...�nın 11.11.2005 tarihinde aynı hastanede vefat ettiği, bu ölümün tıbbi ihmal ve hatadan kaynaklandığının iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1107 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, ...�nın tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yaptıkları iddiasıyla Dr. ..., Dr. ..., Dr. ... ve Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmanın yürütülmesinde Dr. ...�in görevlendirilmesine, (HUB-763)

16. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, rahatsızlanan çocuğunu yukarıdaki adetse faaliyet gösteren Özel ... Polikliniği�ne getirdiği, burada çocuğunu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak ... isimli yabancı uyruklu birinin muayene ettiğinin iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/B-144 sayılı inceleme dosyası Yönetim Kurulumuzun 31.10.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve çalışma izni olmayan yabancı hekim çalıştırdığınız iddiasıyla poliklinik sorumlu hekimi Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-762),

17. Odamıza, ... vekili Av.... tarafından yapılan başvuruda, ... isimli hastanın 07.01.2004 tarihinde Özel ... Hastanesi�nde Dr. ... tarafından uygulanan Total Abdominal Histerektomi ameliyatı ve ardından da Dr. ... tarafından uygulanan Parsiyel İnce Barsak Rezeksiyonu ameliyatları sonrasında ortaya çıkan sağlık sorunlarının, uygulamalarda yapılan hatadan kaynaklandığının iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-910 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, ... isimli hastanın ameliyatlarında ve sonrası takibinde tıbbi ihmal ve hata yapıkları iddiasıyla Dr. ... ve Dr. ... hakkında soruşturma açılmasın, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-761)

18. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, hastalarını çalıştıkları kamu kurumundan özel bir merkeze yönlendirdikleri iddia edilmesi üzerine Dr. ... ve Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/G-857 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, �gerekli yasal işlemleri tamamlamadan sağlık merkezi açmak ve Tabip Odası�na bildirimde bulunmadan serbest meslek faaliyetinde bulunmak iddiasıyla Dr. ... ve Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-764),

19. Odamızın basından yaptığı izlemeler sonucunda ve hasta yakınları ... tarafından yapılan başvuruda, Özel ... Hastanesi�nde Prof. Dr. ... tarafından yapılan muayene sonunda �soğuk nodül, kanser olabilir� diyerek ameliyat önerdiği ...isimli hastaya 20.07.2006 tarihinde adı geçen hekim tarafından yapılan ameliyatta nodulle birlikte tiroidini de aldığı, operasyon sırasında kıkırdak dokusunun çöktüğü, solunum yetmezliğinin başladığı, operasyon ardından ... Tıp Fakültesi�ne kaldırıldığı ve burada vefat ettiğinin iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1247 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, ...�e yönelik operasyonda tıbbi ihmal ve hata yaparak hastanın ölümüne neden olmak iddiasıyla Prof. Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. ...�ın görevlendirilmesine (HUB-765),

20. Odamıza yapılan bir başvuru ekinde bulunan, ... Alışveriş Merkezi ile birlikte Özel ... Polikliniği�nin ambleminin bulunduğu ve adı geçen alışveriş merkezinden yapılacak alışveriş karşılığında verilen �Tüm poliklinik hizmetlerinde %20 indirim için geçerlidir� ibaresinin yer aldığı ilan değerlendirilmiş olup, asgari ücret uygulaması ve tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı iddiasıyla Özel ... Polikliniği sorumlu hekimi Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB/R-720) karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!