Kasım Ayı


  • Ağustos 24, 2010
  • 9374

07.11.2006 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Selen Gür, Dr.Mehmet Nurullah Doğan, Dr.Suna Dalçık, Dr.Ayşe Kubat Üzüm, Dr.Özgür Plancı, Dr.Zeynep Tüfekçioğlu, Dr.Barış Topçular, Dr.Yılmaz Bilsel, Dr.Neslihan Yılmaz, Dr.Timur Yamudi, Dr.Hakkı Safi, Dr.Ahmet Aydın, Dr.Sibel Kırk, Dr.Fatma Bilge Ceylan, Dr.İlker Abalı, Dr.Altuğ Semiz, Dr.Tuba Piraye Bilsel, Dr.Handan Nilgün Tosun, Dr.Bora Cengiz, Dr.Evren Yeşildal, Dr.Emine Mehtap Arkan, Dr.Neslihan Aslan Şener, Dr.Sevil Sekmen Külekçi, Dr.Derya Pehlivan, Dr.Barış Çakır, Dr.Aram Bakırcı, Dr.Elvan Alper Şengül, Dr.Murat Şırıkçı, Dr.Özlem Bahadır�ın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr.Ayşe Ruhsar Özer�in istifasının kabulüne.

3. Dr....�in hukuki destek talebinin, başvuru konusunun mesleki uygulamalarıyla olan ilişkisinden dolayı, kabulüne,

4. Dr. İlkay Nergis Onur�a İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi için, Dr. Şükran Akdeniz�e Özel İstanbul Vatan Hastanesi için, Dr. Tayfun Hakan�a İzoçim End.Yüzey Haz. Boy.Kor.Kont.San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Mustafa Özdemir�e OYAK Beton San.Ve Tic.A.Ş. � Hedef İnşaat Taah.Tur. San.Ve Tic.Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Tayfun Apuhan�a Motif Triko Konf.San.Ve Tic.Ltd.Şti. � Motif Tekstil San.Ve Tic.Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Sebahat Dilek Torun�a Altra Optik San.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Cengiz Sepkin�e Erksan Holding A.Ş. � Deteks Kimya San.A.Ş. � Lyra Yön.Hiz.Ve Tur.İşl.A.Ş. � Erk Sigorta Aracılık Hiz.A.Ş. / OSB için, Dr. Gülin Kıraç Aksuna�ya Koç Sistem Bilgi Ve İletişim Hiz.A.Ş. - Koç.Net Haberleşme Teknolojileri Ve İletişim Hiz.A.Ş. - Koç Bilgi Grubu İletişim Ve Teknoloji Hiz.A.Ş. - Promena Elektronik Tic.A.Ş. Tanı Pazarlama Ve İletişim Hiz.A.Ş. - Beko Ticaret A.Ş. (Çamlıca İş Merkezi Çalışanları) / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

5. Meslek Odaları ve sendikalara sağlık ve sosyal güvenlik alanındaki güncel gelişmeleri aktarmak ve ortak ilgi alanımız olan konularda neler yapılabileceğini konuşmak üzere bir toplantı düzenlenmesine,

6. Özel sağlık kuruluşlarında çalışan meslektaşlarımızın çalışma koşullarının bir sözleşmeyle belirlenmesi için çalışma yapmak üzere bir sözleşme taslağı hazırlanmasına ve taslağın ilgili meslektaşlarımıza ulaştırılarak ortak toplantı yapılmasına,

7. Odamıza TTB Merkez Konseyi aracılığıyla .... tarafından yapılan başvuruda, �Ağustos-2005�de gözkapağında oluşan şalazyon nedeniyle ... Hastanesi�nde Dr. ... tarafından yapılan operasyon dikişsiz yapılabilecekken dikişli yapıldığı, operasyon sonrasında ise göz kapağının üzerinde çökme olduğu ve kesilen kirpiklerinin çıkmaması nedeniyle estetik problemler yaşadığı� nın iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1131 sayılı dosya değerlendirilmiş ve söz konusu iddianın kanıtlanamaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1131),

8. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda kendisinin �Dr. ... tarafından zorla kaçırılarak fiili livata yoluyla ırzına geçildiğinin� iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1060 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş,çalıştırdığı personel ile cinsel ilişki kurarak hekimliğe yakışmayan davranış içinde olmak iddiasıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. ...�ın görevlendirilmesine (HUB-757)

9. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, �16.09.2005 tarihinde özel ... Hastanesi�nde yöntemiyle doğumu gerçekleştirilen bebek ...�ın doğumdan sonra durumunun sağlıklı olduğu ve olumsuz bir bulguya rastlanmadığının söylendiği, fakat bebeklerinin emmediğini, kasıldığını ve nefes almakta güçlük çektiklerini fark ederek ilgili kişilere bildirildiğini, bebeğin durumunun kötüye gittiğini gören ailenin müdahale edilmesini istemesi üzerine, hastanede o an çocuk doktorunun bulunmadığının belirtildiği, çağırılmasını istemelerine rağmen çağırılmadığı, bunun üzerine nöbetçi doktorun çağırılarak muayenenin yapıldığı ve filminin çekildiği, muayene eden hekimin, bebeğin durumunun iyi olmadığını ve kendilerinde müdahale edecek cihazların bulunmadığını ve bir an önce başka bir hastaneye sevkinin yapılması gerektiğini söyleyerek 17.09.2005 saat 24.00 sularında sevkinin yapıldığı ancak aynı gece sevk edildiği hastanede vefat ettiği ifade edilerek, Özel ... Hastanesi�ne ait tanıtım broşürlerinde yenidoğan yoğun bakımı ve suni solunum cihazı bulunduğuna ilişkin bilgi verilmesine rağmen hastanede bunların bulunmadığı ve bebeğin çok uzun bir süre geçtikten sonra sevkinin yapıldığının� iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1239 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş; hastane başhekimi Dr. ... hakkında, tanıtım kurallarına aykırı davranmak, Dr. ... hakkında, hastanın takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve/veya hata yapmak, Dr. ... hakkında da, hastanın takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapmak ve hastanın tedavisinin yapılabileceği üst merkeze sevkini yapmakta gecikmek iddiasıyla soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. ...�ın görevlendirilmesine (HUB-765)

10. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, �7 aylık çocukları ...�e bir gün önce yaptırdıkları Hepatit-B aşısı sonrası ayaklarında oluşan şişlik ve kızarıklık nedeniyle 03.08.2006 tarihinde tekrar Özel ... Hastanesi�ne getirerek muayene edilmesini istediklerinde, nöbetçi olan Dr. ...�in saatin geç olduğunu gerekçe göstererek hastayı muayene ve tedavi etmediği�in iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1244 sayılı dosya değerlendirilmiş ve hastaya karşı özensiz davranmak iddiasıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-766),

11. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, �19.07.2006 tarihinde Dr. ... tarafından muayene edildiği, MR raporunun temiz çıktığını ve daha önce Dr. ... tarafından yapılan muayene sonrasında kendisine pozisyonel vertigo teşhisinin konularak düzenlenen reçetedeki ilaçları kullanıp kullanmayacağını sorduğunda, adı geçen hekimin hastanın söylediklerine inanmadığını ifade ederek kendisini hekimliğe yakışmayacak şekilde azarlayarak dışarı çıkardığı� nın iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1237 sayılı dosya değerlendirilmiş, iddianın açıklığa kavuşturulması için Dr. ...�e gönderilen açıklama istem yazımıza yanıt verilmediği görülmüş olup, bu nedenle Dr ... hakkındaki hekimliğe yakışmayan davranışta bulunduğu iddiasının soruşturularak sonuçlandırılmasına, soruşturmacı olarak Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu�nun görevlendirilmesine (HUB-767),

12. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, �20.06.2006 tarihinde stria tedavisi amacıyla Dr. ... tarafından gerçekleştirilen �Intense Pulse Light� uygulaması sonucu hastanın cildinde (bel bölgesinde) 5,5 cm boyunda 6 mm eninde 1. derece yanık oluştuğu�nun iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1233 sayılı dosya değerlendirilmiş, gerekli yasal işlemleri tamamlamadan sağlık hizmeti vermeye başlamak, tıbbi ihmal ve hata ile hastaya zarar vermek, bilimselliği kanıtlanmamış ve ülkemizde kullanımına henüz onay verilmemiş bir tedavi yöntemi hastalarda kullanmak iddialarıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-768),

13. Odamıza ... tarafından yapılan yazılı başvuruda, kendisinin �ilaç yazdırma� talebinin Dr. ... tarafından reddedildiği, ardından muayene veya sevk talebinin de kabul edilmediğinin iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1145 sayılı dosya değerlendirilmiş, adı geçen hekimin 02.08.2006 tarih ve HUB/G-1145-26611 sayılı açıklama istemli yazımıza yanıt vermediği anlaşılmış, bu nedenle Yönetim Kurulumuzca, Dr. ... hakkındaki �hastayı muayene etmemek ve odanızdan kovarak hekimliğe yakışmayan davranış içinde olmak� iddiasının soruşturularak açıklığa kavuşturulmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-769),

14. Odamıza Av. ... tarafından yapılan başvuruda, ... Dergisi�nin Nisan-2006 sayısında yer alan �reklam� metninde Dr. ... tarafından ETG yöntemi hakkında bilgi verilirken tanıtım kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/R-702 sayılı dosya değerlendirilmiş, suçun unsurlarının oluşmadığı sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

15. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, �27.04.2006 tarihinde Dr. ... tarafından muayene edilerek bronşit başlangıcı teşhisi konulan ... isimli 9 aylık çocuk hastaya düzenlenen reçetede bulunan iğnenin Özel ...Hastanesi�nde yapılmasından sonra hastanın sağlık durumunda olumsuz değişiklikler olduğu ve hasta yakınlarının yapılan enjeksiyon hakkında bilgi alamadıkları�nın iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1192 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, hasta kayıtlarının düzenli tutulmaması nedeniyle Özel ... Hastanesi Başhekimi Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-747) karar verilmiştir.

14.11.2006 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Hüseyin Yurdakul, Dr.Serdar Çağlayan, Dr.Deniz Kızılay, Dr.Vedat Ceylan, Dr.Emine Şentürk, Dr.Serdar Yanık, Dr.Feride Gökben Hızlı, Dr.Serap Erdem, Dr.Harun Koca, Dr.Pınar Ürenden, Dr.Hasan Temizerler, Dr.Mehmet Yavuz Gürler, Dr.Yavuz Bekmezci, Dr.Barış Demir, Dr.Ruhper Çekin, Dr.Berrak Çakçak, Dr.Esme Ekizoğlu, Dr.Esin Erbilen, Dr.Corç Baytaroğlu, Dr.Hüseyin Yılmaz, Dr.Seval Yeşim Köktürk�ün üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr.Ilgaz Serdaroğlu ve Dr.Vural Uluer�in üyelikten istifa talebinin kabulüne

3. Dr. Mahmut Şahin�e Şahin Metal İmalat San.Ve Tic.A.Ş. � Şahin Kalıp San.Ve Tic.*Burhanettin Şahin Ve Ort. / OSB için, Dr. Mete Ahmet Yalçın�a Kamel Audio Kaset Ve Cd San.A.Ş. için, Dr. Özgür Devrim Kılıç�a Sevil Parfümeri Kozametik San.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Berna Ilgın�a Toyotosa Toyota Sabancı Paz.Ve Satış A.Ş. için, Dr.Hakan Gündoğdu�ya Özel Maya Sağlık Hiz.Ve Tic.A.Ş. (Avrupa Şafak Hastanesi) için, Dr. Aydın Tiryaki�ye Abdi Giyim San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Aslan Çelebi�ye Süed Mod Dericilik San.Ve Tic.Ltd.Şti. (İmalat Kısmı) - Süed Mod Dericilik San.Ve Tic.Ltd.Şti. (İdari Büro Kısmı) - Ecem Deri Ve Konfeksiyon San.Ve Tic.Ltd.Şti. (İmalat Kısmı) � Ecem Deri Ve Konfeksiyon San.Ve Tic.Ltd.Şti. (İdari Büro Kısmı) � Kuru Deri Ve Konfeksiyon � Yılmaz Kuru (İmalat Kısmı) - Kuru Deri Ve Konf.� Yılmaz Kuru (İdari Büro Kısmı) /OSB için, Dr. Aykut Postoğlu�na Zorlu Holding A.Ş. � Zorluteks Tekstil Tic.Ve San.A.Ş. � Zorlu Dış Tic.A.Ş. - Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme Ve Bakım Hiz.A.Ş. - Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. � Zorlu Endüstriyel Enerji Ve İnşaat Tic.A.Ş. - Korteks Mensucat San.Ve Tic.A.Ş. � Deniz İnşaat Ve Tekstil Tic.San.Ltd.Şti. �Linens Pazarlama A.Ş. - Deksar Multimedya Ve Telekomünikasyon A.Ş. - Vestel Elektronik San.Ve Tic.A.Ş. � Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Paz.A.Ş.(1) - Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Paz.A.Ş.(2) � Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Paz.A.Ş.(3) - Zorlu Linen Dokuma Emp. Konf. San.Ve Tic.A.Ş. - Zorlu Petrogas Petrol Gaz Ve Kimya Ürünleri İnş.San.Ve Tic.A.Ş. � Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım A.Ş. - Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağ.A.Ş. / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4. F Tipi Cezavleri�nde bulunan tutuklu ve hükümlülerin yaşadıkları sağlık sorunuyla ilgili olarak diğer meslek odaları temsilcilerinden de oluşan bir heyetle Adalet Bakanlığı�nın ziyaret edilmesine,

5. Odamıza yapılan bir başvuruda �09.08.2006 tarihli ... Gazetesi�nin Pencere ekinde yer alan �Türk Kadını Estetiği Seviyor� başlıklı yazıda uzmanlık alanı olmadığı halde kendisini Plastik Cerrah olarak tanıttığı ve estetik cerrahi konusunda demeç verdiği�nin iddia edilmesi üzerine Dr. ... hakkındı oluşturulan HUB/G-1256 sayılı dosya ve Dr. ... tarafından yapılan açıklama değerlendirilmiş ve uzmanlık dışı tanıtım yaptığı iddiasıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-772),

6. Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler neticesinde Dr. ...�e ait muayenehanede �Damar Cerrahisi� tabelası altında faaliyet göstererek Tabela Yönetmeliği�ne aykırı davrandığı ve uzmanlık dışı tanıtımda bulunduğu iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-717 sayılı dosya değerlendirilmiş, söz konusun tabelada gerekli düzenlemelerin yapılması üzerine, adı geçen hekimin tanıtım kuralları konusunda daha hassas olması uyarısıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına,

7. Odamıza Dr. ... tarafından yapılan başvuru üzerine, Dr. ... hakkında, �düzenlenen sağlık kurulu raporlarında yer alan diğer doktorların yerine imza atmak� iddiasıyla oluşturulan HUB-709 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

8. Oda Başkanlığı�na hasta yakını ... tarafından yazılı başvuruda, annesi ...ın by-pass sonrası Özel ... Hastanesi�nde Dr. ... tarafından takip edildiği ve bu doğrultuda �Coumadin� kullandırıldığı, 30.12.2005 tarihinde ise yüksek PT değerine rağmen sadece ilacı kesmesi önerildiği, 31.12.2005 tarihinde ise şiddetli bir kanama ile tekrar hastaneye geldikleri ve yoğun bakımda tedavisinin yapıldığı ifade edilerek, yüksek PT değerine rağmen annesini eve gönderen Dr. ...�den şikayette bulunulması üzerine inceleme başlatılmış, düzenlenen bilirkişi raporu ile hasta dosyası, iddia ve açıklama birlikte değerlendirildiğinde;
Hastada, eşlik eden kanama komplikasyonu düşündürecek klinik semptom veya bulgu olmaması durumunda yüksek INR değeri nedeniyle hastanın hastanede yatırılma endikasyonunun olmadığı, bu nedenle gerekli önerilerle hastanın hastanede yatırılmamasının tıbbi bir kusur olarak görülmediği değerlendirmesi ve Dr. ...�nin yüksek INR nedeniyle hasta ...�ı hastanede yatırmamasının tıbbi anlamda bir kusurlu davranış olmadığı sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1112),

9. Oda Başkanlığı�na hasta ... tarafından yapılan yazılı başvuruda 17.07.2005 tarihinde ... Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Bölümü�ne başvurduğu, buradan Nöroloji Bölümü�ne sevk edildiği, Nöroloji Bölümü�nde reçete düzenlenerek eve gönderildiği, ertesi gün tekrar Nöroloji Polikliniği�ne geldiği, düzelen şikayetlerin tekrar başlamesi üzerine 27.07.2005 tarihinde tekrar aynı polikliniğe başvurduğu, tekrar reçete düzenlendiği, 04.08.2005 tarihinde ise bilinç kapalı vaziyette ... Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Bölümü�ne kaldırıldığı, sinüzit ve bakteriyel menenjit teşhisi ile 2 ay 10 gün yattığı ifade edilerek ilk müracaatında teşhisini yanlış koyan Dr. ...�den şikayetçi olunması üzerine inceleme başlatılmış, düzenlenen bilirkişi raporu ile hasta dosyası, iddia ve açıklama birlikte değerlendirildiğinde;
Hasta ...�in hastaneye ilk başvurusunda klinik tablonun henüz tipik olarak yerleşmiş olmadığı, Dr. ...�in hasta şikayetleri ve klinik durum ile teşhisi arasında bir uygunluk olduğu, hastanın uygulanan tedaviden yarar bulduğu ve semptomların gerilediği,
Hastalığın tekrar alevlendiği dönemde yaptığı başvuru üzerine ileri tetkik yapılarak kesin teşhisinin konulduğu ve bu doğrultuda hastanın tedavi edildiği, teşhis ve tedavinin gecikmesinde ve bu nedenle hastanın zarar görmesinde Dr. ...�in kusurlu davranışının olmadığı sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1076),

10. Odamıza Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan başvuruda, Dr. ..., Dr. ..., Dr. ...�ın Bağ-Kur sigortalıların karnelerine, hastaları muayene etmeden ve görmeden reçete düzenledikleri, eczane vasıtasıyla polikliniğe götürülen karnelere, sigortalıların raporları kapsamında ancak tedavilerine dayanmayan yüksek doz ve adette ilaç yazarak kurumun zarara uğramasına sebebiyet verdiklerinin iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-977 sayılı dosya değerlendirilmiş, hastanın bizzat muayenesini yapmadan reçete düzenlemek ve tıbbi endikasyona uymayan yüksek doz ve adette ilaç yazarak kurumun zarara uğramasına neden olmak iddiasıyla adı geçen hekimler hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-773),

11. ... isimli hasta tarafından Oda Başkanlığı�na yapılan yazılı başvuruda, Dr. ... tarafından kendisine saç ekimi yapıldığı ancak saç ekimi sırasında başlayan sorunların zaman geçtikçe şiddetlendiği, tedavi çabalarının sonuç vermediği ve nihayetinde ekilen saçları çıkarmak zorunda kaldığı ifade edilerek, saç ekimini hatalı yapan, saç ekimi sonrası takibini yapmayan Dr. ...�dan şikayetçi olunması üzerine inceleme başlatılmış, İddia, açıklama, tıbbi belgeler ve bilirkişi görüşü birlikte değerlendirildiğinde;
Uygulama ile ilgili aydınlatılmış onam belgesinin dosyada yer aldığı,
Hastada gelişen durumun uygulamaya bağlı alerjik reaksiyon kökenli olduğu ve bir komplikasyon olarak görülmesi gerektiği,
Gelişen sorunların tedavi edilmeye çalışıldığı ancak hasta �hekim ilişkisinde ortaya çıkan uyum problemi nedeniyle tedavinin Dr. ... tarafından değil, başka bir doktor tarafından yapıldığı,
Dr. ...�a yöneltilecek tıbbi ihmal ve hatanın kanıtlarının bulunmadığı,
Ödenen bedel ile ilgili sorunların çözüm yerinin ise meslek odası olmadığı sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-968),

12. Oda Başkanlığımıza yapılan bir başvuruda, Özel ... Polikliniği�nde görev yapan hekimlerin uzmanlık alanları ile görev yaptıkları odaların girişine asılan uzmanlık alanlarının uyuşmadığının iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/B-098 sayılı inceleme dosyası Yönetim Kurulumuzun 14.11.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş, merkez sorumlu hekimi Dr. Ayşegül SÖZEN hakkında, �sorumlusu olduğu poliklinikte meslek odasına bildirimde bulunmadan hekimlerin serbest çalışmasına olanak sunmak ve uzmanlık alanı olmayın hekimlerin çocuk polikliniklerinde hizmet vermesini sağlayarak uzmanlık dışı faaliyet içinde olmalarına olanak sunmak�; Dr. ..., Dr. ... ve Dr. ... hakkında da uzmanı olmadıkları halde Özel ... Tıp Merkezi�nde, girişinde ÇOCUK� I - ve ÇOCUK- II � tabelası olan poliklinik odalarında hizmet vererek �Uzmanlık dışı tanıtım ve faaliyet içinde oldukları� iddiası ile soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-774),

13. ... tarafından Oda Başkanlığı�na yapılan başvuruda, ameliyata müteakip sol baldırında enjeksiyon yapıldığı, yapılan enjeksiyondan sonra sol bacağında sorunlar ortaya çıktığı bildirilerek şikayette bulunulması üzerine iddia ile ilgili inceleme yapılmış, inceleme sonunda, enjeksiyonun düzenlenen reçeteye istinaden yapıldığı, enjeksiyonu hemşirenin yaptığı, sağlık sorunlarının muhtemelen bu enjeksiyona bağlı olarak ortaya çıktığı anlaşılmakta olup, uygulamayı bir hekimin yapmaması ve enjeksiyon yapmaya yetkili bir hemşireye yaptırması nedeniyle suçlanan doktorun kusurlu olmadığı anlaşılmış olup, dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-282),

14. Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuruda; �... isimli hastanın alt ve üst çene uyumsuzluğu nedeniyle 14.05.2004 tarihinde Dr. ... tarafından Özel ... Hastanesi�nde ameliyat edildiği ve alt çenenin mentum bölgesine mentor protez yerleştirildiği, operasyon sonrasında hastanın görüntüsünden memnun kalmaması ve hastanın isteği üzerine 09.06.2004 tarihinde tekrar Dr. ... tarafından yapılan ameliyat ile protezin çıkarıldığı, protezin çıkarılması sırasında protezin her iki tarafında yer alan mental sinirlerin koptuğu�nun ifade edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-835 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, adı geçen hastaya yönelik uygulamalarda tıbbi ihmal ve hata yaptığı iddiasıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-775),

15. ... tarafından Oda Başkanlığı�na yapılan yazılı başvuruda, kızı ...�in ameliyatını yapmak üzere Prof. Dr. ... ile anlaştıkları, ancak ameliyat sonrası yaşanan bazı çelişkili durumlar nedeniyle ameliyatı Dr. ...�ün değil bir başka doktorun yapmış olduğunu düşündüğü ifade edilerek şikayette bulunulması üzerine inceleme yapılmıştır.
Hasta dosyası ve Dr. ... ile ameliyata katılan Dr. ...�nin ifadeleri incelendiğinde, ameliyatı Dr. ... yardımcılığında Dr. ...ün yaptığı, şikayetçi ...�in iddialarını destekleyen bir kanıt olmadığı anlaşılmış olup; iddia edenin iddiası dışında bir kanıt olmaması nedeniyle Dr. ...�e bir kusur yöneltilemeyeceği sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1227),

16. Odamıza İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından yapılan başvuru ekinde Özel ... Görüntüleme Merkezi�ne ait �Geri Ödemeli Ücretsiz Emar� ve Özel ... Hastanesi�ne ait �Polise Ücretsiz Hastane� başlıklı ilanlar değerlendirilmiş ve tanıtım kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla ... Görüntüleme Merkezi sorumlu hekimi Dr. ... ve Özel ... Hastanesi başhekimi Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-R-721) karar verilmiştir.

21.11.2006 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Eyüp Sabri Keleş, Dr.Mehmet Burak Kadıoğlu, Dr.Nermin Özbek, Dr.Selim Can Alkoç, Dr.Tunga Türker, Dr.Gökçe Baslo, Dr.Fikret Düşünceli, Dr.Hakan Gülbayrak, Dr.Ummuhan Altın, Dr.Murat Tok, Dr.Mehmet Caner Gülten, Dr.Ömer Kartal, Dr.Seval Pata, Dr.Yavuz Selim Pata, Dr. Sevgil Atakan Mutlu, Dr.Yasin Şahin�in üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr.Şenol Unutmaz, Dr.Rüya Ayşe Çelik, Dr.Sevil Dikme�nin üyelikten istifa talebinin kabulüne,

3. Dr. Ayla Ateş Oğuz�a Öncü Kimya Ltd.Şti. - Öncü Denim İç Ve Dış Tic.Ltd.Şti. � Cosmotech Kimya � Yakup Kohen - Öncü Kimya � Şener Emanet - Öncü Taşımacılık Ve Lojistik Hiz.Ltd.Şti. - Global Mühendislik Makina İmalat Montaj San.Tic.Ltd.Şti. Atılım Mühendislik Mak.San.Ve Tic. � Kürşat Çelik / OSB için, Dr. T.Yaşar Alimoğlu�na Sefaköyyonca Tıp Merkezi Yonca Sağlık Hiz.Ltd.Şti. (Medi-Lıfe Tıp Merkezi) için, Dr. Selçuk Yılmaz�a İstikamet Döküm Ve İnş.San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Aşkın Ümit Güleç�e Kalekim Kim.Mad.San.Ve Tic.A.Ş.(Firuzköy Merkez) � Kalekim Kim.Mad.San.Ve Tic.A.Ş. (Avcılar) / OSB için, Dr. Mehmet Emin Orpen Alis Tekstil Gıda San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Selim Can Alkoç Set Çimento San.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Faik Akvardar�a Electrolux Day.Tük.Mam.San.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Dilek Biber�e Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. için, Dr. Ahmet Abacı�ya Batu Proje İnşaat Ve Tic.Ltd.Şti. (Real Market Beylükdüzü Şantiyesi) - Kemer İnşaat San.Ve Tic.Ltd.Şti. (Real Market Beylükdüzü Şantiyesi) - Temeltaş İnşaat San.Ve Tic.A.Ş. (Real Market Beylükdüzü Şantiyesi) - Ceylan İnş.Ve İnş.Malz. San.Ve Tic.Ltd.Şti. (Real Market Beylükdüzü Şantiyesi) / OSB için, Dr. Özlem Ateş�e Velibaba Sanayi Sitesi Yöneticiliği / Özlem Oto Yedek Par.Mek.Elek.Kaporta Ve Boya San.Tic.Ltd.Şti. / Miltaş Kesici Takım San.Ve Tic.Ltd.Şti. / Çms Makina İmalat San.Ve Tic.Ltd.Şti. / Baksan Makina San.Ve Tic.Ltd.Şti. / Tgs Makina San.Ve Tic.Ltd.Şti. / Sistem Makina Kalıp Oto İnş. Alm.San.Tic.Ltd.Şti. / Gülplast Plastik İmalat San.Ve Tic.Ltd.Şti. / Teknikeller Torna Talaşlı İmalat Onarım San.-Sefa Çevirici / Yılmazlar Otomotiv Yedek Parça San.Ve Tic.Ltd.Şti. / Mertsav Savunma Sist.San.Ve Tic.Ltd.Şti. / Satek Savunma Gereçleri Ve Ekipmanları San.Tic.Ltd.Şti. / Yalın Teknik Kalıp Mak.İml. San.Tic. Ltd.Şti. / Volkan Ticaret � Azmi Zehir / Cağaloğlu İmalat Ve Tic.San. � Şenol Yondemir (1) / Cağaloğlu İmalat Ve Tic.San. � Şenol Yondemir (2) / Donat Otomotiv Gıda Ve Mobilya San.Tic.Ltd.Şti. / Sanayi Börek Ve Pide Salonu � Serkan Alay / Gaziburma Gıda San.Ve Tic.Ltd.Şti. / Zirve Oto Fren Balat Ve Bakım Servisi � Ali Yürek / Uludağ Karasör � Fatma Arabacı / Kaymakcıoğlu Pompa � Kemal Şen / Teknik Kaynak Atölyesi � Mehmet Sakaoğlu / Güçlü Oto Yedek Parça San.Ve Tic. Ltd.Şti. / Masam Makina San.Ve Tic.Ltd.Şti. / Ems Elektrik Motor San.Tic.Ltd.Şti. / Tipi Oto Makas San.Ve Tic.Ltd.Şti. / Güven Kardeşler Oto Kaporta � Erdoğan Kaban / Oltay Otomotiv San.Taş.Ve Dış Tic.Ltd.Şti. / İstanbul Teknik Boya Ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti. / Kurubal Metal İnş.Tur.Gıda Mad.San.Ve Tic.Ltd.Şti. / Özeksan Mobilya Mek.Ve Malz.İm. Paz.İhr. İnş.Gıda Tur.San. Tic.Ltd.Şti. / Ak Petrol İnş.Tes.Teks.Deri Medikal San.Ltd.Şti. / Üçay Madeni Eşya İmalat Ve Tic.Ltd.Şti. / Tek-Mak Teknik Makine Sanayi � Serkan Akpapuk / Mertcan Metal Kaplama Ve Seramik Ür.İnş.San.Tic. Ltd.Şti. / Aldesa Otogaz Sist.Metal Döv.Par. San.Tic.Ltd.Şti. / Sistem Elektro Kaplama � İ.Ethem Gülfidan-Duran Babacan / Dövpar Dövme Parça San.Ve Tic.A.Ş. / Teknokalıp Ve End. Mamülleri San.Tic.Ltd.Şti. / Cağaloğlu İmalşat Ve Tic.San. � Şenol Yondemir (3) / Hun Mühendislik � Burhan Avar / Gülmak Torna Tesviye Ve San.Plastikleri İmalatı Ltd.Şti./ OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4. Güneydoğu bölgesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımız için giysi yardımı çalışması yapılmasına, toplanan yardımların Batman Belediyesi�ne ulaştırılması ve Batman Barosu�nda açılan ortak hesaba 1000 YTL bağış yapılmasına,

5. Tıp Öğrencileri�ne mesleki gelecekleri hakkında bilgilendirme yapmak ve Tabip Odası ile daha yakın ilişki kurmalarını sağlamak için ilimizdeki tüm tıp öğrencilerine yaygın duyuru yapılarak bir sohbet toplantısı düzenlenmesine,

6. Odamıza ... vekili Av. ... tarafından yapılan başvuru üzerine, izinsiz cinsel ilişki muayenesi yaptığı, yapılan hymen muayenesi sonunda gerçeğe aykırı rapor düzenlediği ve bildirimsiz serbest hekimlik yaptığı iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-663 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

7. Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuruda, ... Devlet Hastanesi�ne bağlı ... Semt Polikliniği�nde geçici görevle çalışan Dr. ...�ün, mazeretsiz işe gelmemesi üzerine kendisinden istenen savunmaya ek olarak, Özel ... Hastanesi�nde Dr. ... tarafından düzenlenmiş geçmiş güne ait rapor sunduğunun ifade edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1296 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş ve �Gerçeğe Aykırı Rapor Düzenlemek� iddiasıyla Özel ... Hastanesi Başhekimi Dr. ..., Dr. ... ve Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-777),

8. Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan ...�a ait ifadede, �oğlu ...�ın sağ bacağındaki uyuşma ve kuvvetsizlik nedeniyle Dr. ...�ya başvurduğu, hastanın sağ bacağından dizinin yanında sinirin sıkıştığını ve ameliyat olması gerektiği söylenerek 29.10.2005 tarihinde Özel ... Hastanesi�nde ameliyata alındığı, ancak ameliyattan sonra yanlış bacağın ameliyat edildiğinin fark edilmesi üzerine hastanın ikinci kez ameliyata alındığı, daha sonra her iki bacağında da patoloji olduğunun belirtildiği�nin iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1171 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, ...�ın ameliyatında tıbbi ihmal ve hata yaptığı iddiasıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-778),

9. Oda Başkanlığı�na ... tarafından yapılan yazılı başvuruda, 05.11.2005 tarihinde Özel ... Hastanesi�nde tüp bebek tedavisi sonucu ikiz çocuklarının olduğu, bebeklerin 17 gün küvezde kaldığı ve taburcu edildiği, daha sonra tekrar Özel ... Hastanesi�ne başvurmaların üzerine ... Hastanesi�ne sevk edildiği, burada bebeklerden birinin beyninde su toplanması olduğunun öğrenildiği, daha sonra da .... Hastanesi�nde ameliyat olduğu ifade edilerek, doğumdan sonra 17 gün küvezda kalmasına rağmen bunu fark etmeyen Özel ... Hastanesi�nde doğumu yaptıran Dr. ...�den ve küvezde takibini yapan Dr. ...�den şikayette bulunulması üzerine inceleme başlatılmış; inceleme sonucunda sağlık sorunlarının doğumdan sonra ortaya çıkmış olduğu dikkate alınarak, doğumu yapan Dr. ... ile ilgili herhangi bir işlem yapılmasına yer olmadığına, bebeğin küvezde tutulduğu dönem takibini yapan Dr. ... ile ilgili olarak, iddianın soruşturularak açıklığa kavuşturulmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-779 / G-1228),

10. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, "meme USG çekimi için 02.12.2005 ve 12.12.2005 tarihlerinde Özel ... Sağlık Hizmetleri�ne geldiği, çekilen USG sonucunda 10 gün arayla düzenlenen iki raporda iki farklı tanı konulduğu, dolayısıyla tedavisinin gecikmesine neden olunduğu" nun iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1134 sayılı dosya değerlendirilmiş, 02.12.2005 tarih ile ...�ye rapor düzenlerken, beklenen özenli davranışı göstermeyerek eksik ve hatalı rapor düzenlediği iddiası ile Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-780),

11. Odamızın basından yaptığı izlemeler sonucunda, 30.08.2005 tarihli ... Gazetesi�nde yayınlanan �Aşı Kurbanları� başlıklı ve Doç. Dr. ... ile yapılan röportaj kaynak gösterilerek verilen haberde, �Çocuk Nöroloğu� olan alanının �Nöropsikiyatrist� olarak, Doçent olan akademik unvanının Profesör olarak tanıtımının yapılmasına olanak sunarak tanıtım kurallarına aykırı davranmak; �civalı aşılar �otizm� bağlantısı konusunda doğruluğu bilimsel olarak gösterilmemiş bilgileri kamuoyuna sansasyonel bir biçimde sunarak kamu sağlığına zarar vermek iddialarıyla Doç. Dr ... hakkında oluşturulan HUB-692-(G-1041) sayılı fezlekeli soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

12. Odamızın basından yaptığı izlemeler sonucunda, 26.09.2006 tarihli ... Gazetesi�nin eki olarak dağıtılan imsakiyelerde yer alan �... Tıp Merkezi�nde Ramazana Özel Check-Up Avantajları!� başlıklı ilanlarda tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı iddiasıyla Özel .... Tıp Merkezi Başhekimi Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/R-719 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine karar verilmiştir.

28.11.2006 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Halil Ural Aksoy, Dr.Özgür Ortak, Dr.F.Selin Soyluoğlu, Dr.Osman Fazlıoğulları, Dr.Haluk Öncüloğlu, Dr.Fatih Rıfat Ulusoy, Dr.Duygu Ersan Demirci, Dr.Ayşe Çetiner, Dr.Güngör Sıtar, Dr.Müşerref Banu Özvar, Dr.Fevzi Şentürk, Dr.Emel Hafızoğlu, Dr.Mehmet Nuri Elgörmüş, Dr.Mahmut Refik Killi, Dr.İlknur Ulusoy, Dr.Serap Akat Gürek, Dr.Aslan Yılmaz, Dr.Ümit Ketenci�nin üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr.Ali Ünal ve Dr.Fevzi Nakşılar�ın üyelikten istifa talebinin kabulüne

3. Dr. Özden Yılmaz�a Nıke Türkiye (Nıke European Operatıons Netherkands B.V. Merkezi Hollanda Hilversum Türkiye İst.Şubesi) için, Dr. Mehmet Salih Çağine�ye Sistem Akaryakıt Ekipmanları Mon.San.Ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. H.Hakan Beden� Yalova Merve Konf.Teks.San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Nihat Kaçar�a Trans Lojistik Taşımacılık Ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Halit Ozan Aygün�e Loreal Türkiye Kozmetik San.Ve Tic.A.Ş. (Hadımköy Depo) için, Dr. Şükriye Şule Çetin�e Çukurova Ziraat End.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Nigar Yücetürk�e Çetin Özel Güvenlik San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Fatma Kurtay Demir�e ÇGS Çetinkaya Giyim San.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Ekrem Aysoy�a Acıbadem Proje Yönetimi A.Ş. (1) (Acıbadem Maslak Hastanesi İnşaatı) � Acıbadem Proje Yönetimi A.Ş. (2) (Acıbadem Maslak Hastanesi İnşaatı) � Acıbadem Proje Yönetimi A.Ş. (3) (Acıbadem Maslak Hastanesi İnşaatı / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4. KESK,TMMOB ve TTB�nin 2007 bütçesinin sosyal yanının zayıflığını vurgulamak için yaptıkları referandum çalışması gerekli desteğin verilmesine,

5. Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri değerlendirmek üzere üyelerimizin davet edildiği "Kış Okulu" adı altında 2 günlük bir eğitim toplantısının yapılmasına

6. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, 11.03.2004 tarihinde Özel ... Hastanesi�nde Dr. ... tarafından bademcik ve geniz eti ameliyatı gerçekleştirilen ...�in ameliyat sırasında beyninde ödem oluşması sonrasında vefat ettiğinin ifade edilmesi üzerine, ...�in ameliyatında tıbbi ihmal ve hata yapmak, özensiz davranmak ve hastanın sevkini geciktirerek ölümüne neden olmak iddialarıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-755-(G-572) sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş olup, soruşturmanın genişletilerek Dr. ...�ın da dahil edilmesine, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!