Aralık Ayı


  • Ağustos 24, 2010
  • 7561

 

05.12.2006 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Oğuz Gülecek, Dr.Öner Gedikoğlu, Dr.Ahmet Vural, Dr.Mustafa Eliaçık, Dr.Mevlüt Cengiz, Dr.Funda Akaçlı, Dr.Selçuk Gürel, Dr.Ahmet Emre Eşkazan, Dr.Mervan Aydın, Dr.Sedat Turan, Dr.Ayşe Zengin Turan, Dr.Halim Atilla Büyüker, Dr.Sinan Çağlayan, Dr.Ömer Tolga Yıldız, Dr.Rabia Göktaş, Dr.Gülşah Güven, Dr.Sibel Şener, Dr.Mehmet Cantimur, Dr.Aslı Çetin, Dr.Halil Onalt, Dr.Mehmet Kara, Dr.Ayşe Feza Güneş Aksoy, Dr.Kadri İla, Dr.Duygu Leman Erkutlu�nun üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr.Melihan Şahin Geliş�in istifa sonrası yeniden üyelik başvurusunun kabulüne,

3. Dr.Selahattin Dayıoğlu, Dr.Hallil Atmaca�nın istifasının kabulüne,

4. Dr. Zeynep Aslan�a Silter Buharlı Ütü Kaynak Makina San.Ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. M.Serhan Kurtulmuş�a Aktaş Giyim San.Tic.Ltd.Şti. � Aksu Tekstil San.Ve Dış Tic.Ltd.Şti. / OSB için, Dr. İbrahim Ergün�e Yılmaz Makina San.Ve Tic.Ltd.Şti. � Akkim Yapı Kimyasalları San.Ve Tic.A.Ş. / OSB için, Dr. Mehmet Sürücü�ye Biofarma İlaç San.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Şahin Özdemir�e Sera Giyim San.Ve Dış Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Ersin Gökpınar�a Hamoğlu Holding A.Ş.(Silivri) - Klasis Turizm İşletmecilik A.Ş.(Silivri) - Klasis Golf İşletmecilik Turizm Ve Tic.A.Ş. (Silivri) - Hamoğlu Danışmanlık Emlak Turizm Ve Proje Gel.Hiz.İşl.A.Ş.(Silivri) - Maksi Market Tük.Malları Paz.Ve Tic.A.Ş. (Silivri Şubesi) - Volkan Toprak San.Ve Tic.A.Ş.(Silivri) - Hamoğlu Tekstil Gıda Üretim Ve Paz.A.Ş.(Silivri) - Hamoğlu Yönetim Org.Pers.Taş.Ve Yemek Ür.Hiz.İşl.A.Ş.(Silivri) / OSB için, Dr. Arda Şişli�ye Habaş Endüstri Tesisleri A.Ş. (Kartal) - Habaş Sınai Ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. (Kartal Şube) - Arı-Tel Ve Çivi San.Tic.Ltd.Şti. (Habaş End.Tes.A.Ş. Taşeronu Kartal) - Onur Nakliyat � Naki İspir (Habaş End.Tes.A.Ş. Taşeronu Kartal) - Özyurt Ticaret � Akgül Özyurt (Habaş End.Tes.A.Ş. Taşeronu Kartal) - Elzem Uluslararası Nakl.Ltd.Şti. (Habaş End.Tes.A.Ş. Taşeronu Kartal) - Aytek Makine İmalatı Tekstil Tur.Ltd.Şti. (Habaş End.Tes.A.Ş.Taşeronu Kartal) / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılması koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

5. TMMOB tarafından düzenlenen �Meslek Odalarının Toplumsal Sorumluluğu� konulu panele Oda adına Dr.Mustafa Sülkü�nün katılmasına,

6. Yaş haddini doldurmaları nedeniyle askerliğe çağrılmalarından dolayı asistanlıkla ilişiklerinin kesilmesi istenen asistan hekimlerin sorunlarıyla ilgili kapsamlı bir çalışma yapılmasına ve TTB ile konunun görüşülmesine,

7. Üyelerimize yönelik fotoğrafçılık kursu düzenlenmesine,

8. Oda Başkanlığı�na hasta yakını ... tarafından yapılan yazılı başvuruda, oğlu ..�ın Desmoid Tümör teşhisi ile ... Tıp Fakültesi�nde tedavi edimleşe çalışıldığını ifade ederek, tedavi süreci ile ilgili ayrıntılı açıklamalarla şikayette bulunulması üzerine inceleme başlatılmıştır. 4 uzmandan alınan bilirkişi raporu ila birlikte hasta dosyası, iddia ve tedavisinin bir dönem sürdürüldüğü ... Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof Dr. ...�ın açıklaması birlikte değerlendirildiğinde; hasta ...�a ... Tıp Fakültesi�nde uygulanan tedavi ve operasyonların tıp biliminin gereklerine uygun olarak yapıldığı, yaşadığı sorunların asıl olarak hastalığın kendine özgü karakterinden kaynaklandığı, hastaya karşı özensiz davranıldığı iddiası ile ilgili olarak iddia dışında bir kanıtın bulunmadığı anlaşılmış olup tedavide yer alan hekimlerin kusurlu davranışlarının belirlenemediği sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-626)

9. Oda Başkanlığımıza ... tarafından yapılan yazılı başvuruda, kızı ...�yi rahatsızlığı nedeniyle götürdükleri ... Tıp Merkezi�nde Dr. ..�nun muayene ettiği, bazı tetkiklerden sonra hemen ameliyat önerdiği, oysa 2 gün sonra gittikleri ... Devlet Hastanesi�nde ameliyatlık bir durumun olmadığını öğrendikleri, eğer para bulabilselerdi Dr. ...�nun para için kızının ameliyatını yapmış olacağı ifade edilerek şikayette bulunulması üzerine inceleme başlatılmıştır.
... Tıp Merkezi�nde yapılan idrar, kan tahlili ve Batın USG incelemesi ve hastanın klinik durumu birlikte değerlendirildiğinde muayene yapan hekimin birden çok olasılık içinde Akut Apandisiti de düşünmesinin tıbbi bir hata olarak görülemeyeceği, şikayetçinin, doktorun hemen ameliyat önerdiği iddiasını Dr. ...�nun kabul etmediği ve takip önerdiği açıklaması dikkate alındığında iddia dışında bir kanıt sunulamaması nedeniyle gerçekliğinin belgelenemediği, şikayet dilekçesinde de ifade edildiği gibi doktorun hastaya takip konusunda ne yapacakları ve nelere dikkat edecekleri bilgilendirmesini yapmalarının beklenen doğru bir tutum olduğu anlaşılmış olup, Dr. ...�nun kusurlu davranışının görülmediği, hekimin hastayı bilgilendirirken daha özenli olmasının, açık, net ve herkes tarafından aynı anlam yüklenecek ifadeler kullanmasının önemli olduğu hatırlatması yapılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1184),

10. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ihbarda Özel ... Polikliniği�nde yabancı uyruklu hekim çalıştırıldığının bildirilmesi üzerine inceleme başlatılmış, inceleme sürecinde aynı hekimin Pendik ... Tıp Merkezi�nde de çalışmış olduğu edilmesi üzerine inceleme Pendik ... Tıp Merkezi�ni de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
Özel Polikliniklerde çalıştığı ifade edilen Dr. ...�a ulaşılamamıştır. Hukuk Büromuz Türk ve ülke dışı bir tıp fakültesi mezununun çalışabilmesi için bazı bürokratik süreci (izin alma, kayıt olma vb. ) aşması gerektiğini bildirmiştir.
Yapılan inceleme neticesinde, Özel ... Polikliniği�nde Dr. ...�un çok kısa bir süre (birkaç gün) görev yaptığı, sorumlu hekimin, hekim olarak görev yapabilmesi için gereken belgelere talep etmesi üzerine bir daha görev yapmadığı anlaşılmış olup, Özel ... Polikliniği sorumlu hekimi Dr. ...�in, kişinin Türk Soylu olması, tıp fakültesi mezunu olması nedeniyle belgeleri çalışmaya başlamadan talep etmesi gerekirken kliniklerinde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanının birden bire birkaç gün klinikte görev yapamayacağının anlaşılması üzerine polikliniklerinin boş kalmaması için hemen aramaya başladıklarını, daha önce Pendik ... Tıp Merkezi�nde görev yaparken gördüğü Dr. ...�a davet yaptıklarını ve bu nedenlerle belgeleri çalışma başlamadan tamamlatamadıkları ifadesi, kasıt olmaması ve çalışma süresinin kısalığı dikkate alınarak uygun görülerek çalışan hekim ve diğer personelin göreve başlamadan önce evrakları tamamlatmaları uyarısı ile Özel ... Polikliniği sorumlu hekimi Dr. ... ile ilgili incelemenin sona erdirilmesine, Pendik ... Tıp Merkezi�nde görev yapması ile ilgili tanık ifadesi dışında bir kanıt olmaması ve iddia edilen çalışma zamanının 1994 yılı olduğu dikkate alınarak incelemenin sona erdirilmesine (HUB/B-043)

11. Oda Başkanlığı�na ... ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı başvurularda 4,5 yıldır tedavisini yürüten Dr. ...�ın iyileşme sağlayamaması nedeniyle tedavisini bir başka doktor ile sürdürme kararı aldığı, bu kararı üzerine Dr. ...�ın kendisine, üzerinde �şiddetli psikiyatri hastasıdır, gereğinin yapılması� yazısı olan bir kağıt verdiğini ifade edilerek şikayette bulunulması üzerine yapılan inceleme sonucunda;
Dr. ...�ın ... isimli hastaya yönelik uyguladığı tedavinin tıp biliminin evrensel ilkelerine uygun olduğu, tedavinin hasta beklentilerine uygun sonlanmaması nedeniyle tedavi yürüten doktora herhangi bir kusur yöneltilemeyeceği, Dr. ...�ın hastasına verdiği kağıtta ne yazıldığı konusunda iddia ve açıklamalarda farklı ifadelerin dile getirildiği, yazılı metnin olmaması nedeniyle kesin olarak belirlenemeyeceği ancak akla yakın olanın hastalığın tıbbi tanımının yer almış olabileceği ve bunun kusur oluşturmayacağı gibi aslında uzun yıllardır hastasını takip eden doktorun mesleki bir görevi olduğu sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1196),

12. ... tarafından Oda Başkanlığı�na yapılan yazılı başvuruda, darp edildikten sonra götürüldüğü Özel .. Hastanesi�nde tedavisi yapıldıktan sonra bir reçete kağıdına bulguların yazıldığı, rapor niteliğindeki bu kağıdı daha sonra mahkemeye sunduğu, ancak karşı tarafı avukatının raporun sahteliği iddiasında bulunması üzerine raporu veren Dr. ... ile konuştuğu, ancak Dr. ...�nun da raporun kendisi tarafından yazılmadığını ve hastayı da tanımadığını söyleyerek inkar ettiği ifade edilerek şikayette bulunulması üzerine inceleme başlatılmıştır.
İddia ile ilgili olarak Dr. ...�dan açıklama istenmiş, Dr. .. yaptığı açıklamada yazının ve raporda bulunan kaşenin kendisine ait olmadığını ifade etmiştir.
Raporda yer alan yazı ve imzanın Dr. ...�ya ait olmadığının açıklığa kavuşturulması için konunun uzmanından inceleme talep edilmiş; uzman tarafından yapılan inceleme neticesinde raporda yer alan yazı ve imzanın Dr. ...�ya ait olmadığı anlaşılmıştır.
Bu durumda inceleme sona erdirilerek dosyanın kapatılmasına, Adli Makamlar nezdinde konunun açıklığa kavuşturulması durumunda tekrar ele almak üzere dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-966),

13. Oda Başkanlığı�na ... tarafından yapılan yazılı başvuruda, eşi ..�in gebelik takibinin Dr. ... tarafında Özel ... Hastanesi�nde yapıldığı, son kontrolün 26.04.2002 tarihinde yapıldığı, doğum tarihinin 10.05.2002 olarak belirlendiği, oysa 29.04.2002 tarihinde doğum ağrıları nedeniyle gece Özel ... Hastanesi Acili�ne geldikleri, eşini muayene eden hekimin doğumun başlamadığını kendilerine söylediği, Dr. ... ile telefon ile konuştuklarını, ancak kendi zorlamaları ile takibe alındığını, 10-15 dakika sonra ise kendilerine vezneye 2.000.000.TL yatırmalarının söylendiği, çek veya senet önerisini kabul etmediği, bunun üzerine hastaneden ayrılmak ve bir başka hastaneye gitmek zorunda kaldıkları, ancak gittikleri hastanede eşinin hemen ameliyata alındığı ve çocuklarının ölü olduğunun anlaşıldığı ve ayrıca tüpligasyon gerektiğinin kendisine söylendiği ifade edilerek, yanlış tedavi ve bilgi veren Dr. .... ve Dr. ...�dan şikayetçi olmaları üzerine inceleme başlatılmıştır.
İddia, açıklama ve tıbbi belgeler birlikte değerlendirildiğinde;
Dr. ...�ın verdiği doğum tarihinin belirli parametrelere dayanan tahmini doğum tarihi olduğu, başka faktörlerin araya girmesi ile doğumun erken veya geç olmasının her zaman olabileceği ve bu nedenle doktora meslekte acemilik veya yanlış bilgilendirme kusurunun yüklenemeyeceği,
Dr. ...�ın nöbeti sırasında gereken muayeneyi yaptığı ve önerilerde bulunduğu, mali konuları gerekçe göstererek hasta yakınının bu önerileri kabul etmemesinin muayeneyi yapan doktorun kusuru olmadığı,
Muayene eden hekimin, doğrudan sorumluluğu olmasa da; hastanelerin belirli sayıda nitelikleri belirlenmiş hastaya ücretsiz bakma yükümlülüğü olduğu hatırlanarak bunun hastaya söylenmesi gerektiği,
Hastanın tedaviyi kabul etmeme hakkı bulunmakla birlikte aciliyet gösteren veya aciliyet gösterme potansiyeli olan durumlarda hasta ve yakınlarından yazılı terk belgesi alınmasının hem hekimi ve hem de hastaneyi bir çok hukuksal sorunlardan kurtaracağı hatırlatması ile dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB-741 / G-225),

14. Dr. ... ile ilgili �yasal süresini aşmış gebelikleri tıbbi endikasyon olmadan sonlandırma� fiili nedeniyle yürütülen soruşturma neticesinde; dosyada yer alan tek delil olan televizyon haber programının �hukuka uygun elde edilmemesi� nedeniyle kanıt olarak değerlendirilemeyeceği görüşüne varılarak, suçun kanıtlarına ulaşılamaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB-614),

15. ... tarafından Oda Başkanlığı�na yapılan yazılı başvuru neticesinde eşinin onayını almadan muayene neticesi bazı tetkikler yaptırdığı ve ektik karşılığı parasını aldığı, parayı geri talep etmesi üzerine ise kendisine hakaret ettiği ifade edilerek şikayette bulunulması üzerine inceleme başlatılmıştır.
İddia, açıklama ve tıbbi belgeler birlikte değerlendirildiğinde,
Dr. ...�ın hasta ...�e yaptığı uygulamanın hastanın klinik durumu ile uyuştuğu, uygun ve yerinde bir inceleme olduğu,
Dr. ...�ın aldığı ücretin, hizmetlerinin karşılığı olduğu,
Muayene ve incelemenin niteliği dikkate alındığında bunun hastanın onayı alınmadan yapıldığı savını kabul etmenin mümkün olmadığı anlaşılmakta olup, Dr. ...�ın kusurlu bir davranışının belirlenemediği sonuç ve görüşü ile dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1261),

16. Oda Başkanlığı�na yapılan şikayet içerikli bir başvuruda Özel ... Hastanesi tarafından hazırlanan tanıtım broşüründe hizmet bedelinin yer aldığı, ayrıca broşürde �tüm�, �en� benzeri sıfatlarla hizmetlerin tanıtıldığı, duygu istismarı çağrışımı yapan ifadeler kullanıldığının bildirilmesi üzerine inceleme kararı alınmış; Özel ... Hastanesi Başhekimi Dr. ... tarafından yapılan açıklamada ücret ibaresinin bilgisi dışında ilave edildiğini, tanıtımlardı tıbbi deontoloji kurallarına dikkat edileceği taahhüdünde bulunduğu anlaşılmaktadır.
İlan ve açıklama birlikte değerlendirildiğinde, açıklamanın kabul edilmesine; ancak, Dr. ..�nın ilgili mevzuat gereği hastanenin her tür faaliyetinden birinci derecede sorumlu olacağı, bu nedenle tanıtım ve bilgilendirme başta olmak üzere tüm çalışmalarda �iyi hekimlik� ortamı yaratmada önemli olan deontoloji kurallarına uyma konusunda hassasiyet gösterilmesi hatırlatması yapılmasına ve dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/R-687),

17. Oda Başkanlığı�na ... tarafından yapılan yazılı başvuruda Özel ... Hastanesi�nde Dr. ... tarafından bel fıtığı ameliyatı yapıldığı, ancak ameliyat sırasında pense veya makas ucunun kırıldığı ve alınmadığı, şikayetlerinin geçmesi üzerine Kütahya�ya gittiği, ancak ameliyattan bir süre sonra kalan parçanın ciddi sağlık sorunları meydana getirdiği, Dr. ...�ın kendisini tehdit ettiği ve Kütahyalı doktorlara telefon ederek tedavisini engellediği ifade edilerek şikayette bulunulması üzerine inceleme başlatılmış olup, düzenlenen bilirkişi raporu ile iddia, açıklama ve tıbbi dosya birlikte değerlendirildiğinde;
Operasyon sırasında biyopsi forsepsinin ucunun kırıldığı anlaşılmakta olup uç çıkarılmasının benzer operasyonlarda belirli oranda görülen bir komplikasyon (beklenmeyen sonuç) olduğu ve bu nedenle operasyonu yapan hekim olarak Dr. ...�a kusur yönlendirilemeyeceği,
Ucun kırıldığının operasyon sırasında fark edildiği, çıkarılması için çaba harcandığı ancak başarılı olunamayınca takip önerisi ile yerinde bırakıldığı, sonuçta komplikasyonun zamanında fark edildiği ve düzeltilmeye çalışıldığı,
Hastanın operasyon sonrası yaşadığı sorunların nedeninin kırılan uç olduğu, yaşanan sorunların tedavi edilebilir olduğu ve tedavisini yapma sorumluluğunun Özel ... Hastanesi�nde Dr. ...�ın olduğu, ancak yaşanan süreçte hastanın tercihini başka sağlık kurumundan yana kullandığı; kararın hastanın kendisinde olduğu,
Dr. ...�ın tehdit ettiği iddiası konusunda ise iddia dışında bir kanıtın dosyada bulunmadığı bu nedenle herhangi bir işlem yapılmasına yer olmadığı sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1095)

18. Oda Başkanlığı�na ... tarafından yapılan yazılı başvuruda, rahatsızlığı nedeniyle gittiği ... Hastanesi Kadın Doğum Bölümü�nde Dr. .. tarafından muayene edildiği, myom teşhisi ile bir reçete düzenlendiği, 1 hafta sonra tekrar Dr. ... tarafında muayene edildiği ve 16 haftalık gebe olduğunun kendisine söylendiği, oysa daha önce gebe olduğu söylenseydi bir çare düşünebileceğini, ayrıca birçok ilaç kullandığı ifade edilerek Dr. ... hakkında şikayette bulunması üzerine inceleme başlatılmıştır.
Tıbbi kayıtlarda ...�in 12 haftalık gebe olduğu ibaresi yer almakta olup, tanık doktorlar, Dr. ...�ın hastasına gebe olduğunu söylediğini ifade etmektedirler.
İddia, açıklama ve poliklinik kayıtları birlikte değerlendirildiğinde;
Düzenlenen reçetede yer alan ilaçların, 12 haftalık gebelik için "kullanılamaz" nitelikte ilaçlar olmadığı,
Hastanın "ilk muayeneden 1 hafta sonraki gelişte 16 haftalık gebe olduğunu öğrendiği" ifadesi doğru kabul edilse dahi, tıbbi endikasyon olmadan gebelik tahliyesinin yasal sınırının 10 hafta olduğu dikkate alındığında, hastanın gebe olduğu gerçeğini 1 hafta önce öğrenmesi ile 1 hafta sonra öğrenmesi arasında bir farklılık olmayacağı,
Sonuçta; Dr. ...�ın hastasını gebe olduğu konusunda bulunduğu anlaşılmakta olup kusurlu bir davranışın belirlenemediği bu nedenle dosyanın (HUB/G-1154) işlemden kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

12.12.2006 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Ayper Turna, Dr.Ersin Gökpınar, Dr.Abdulhadi Türk, Dr.Füsun Kaya, Dr.Atakan Demir, Dr.Bülent Hayri Ermiş, Dr.Kutbettin Işık, Dr.Önder Yel, Dr.Ahmet Mutlu Vural, Dr.Handan Ertürk�ün üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr.Uğur Koçak,Dr.Nazire Erarslan,Dr.Nedret Kuşçulu, Dr.Hakan Özhan�ın üyelikten istifa talebinin kabulüne,

3. Dr. Ali Eser�e Çizmeci Gıda San.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Ahmet Abacı�ya İlci İnşaat San.Ve Tic.A.Ş. /Özgün İnş.Taah.Hafr.Ltd.Şti. Adi Ortaklığı için, Dr. Abdullah Aydın�a Habaş Sınai Ve Tıbbi Gazlar İstihsal End.A.Ş.(Topkapı Şb.) � Yıldız Tic.Nurettin Yıldız(Habaş Topkapı) � Arı Ticaret.Selahattn Arı (Habaş Topkapı) için, Dr. Funda Enç�e Mutlu Doğuş Konfeksyion � Cihan Köse için, Dr. Özden Karakaya Özşen�e Sera Tekstil Tic.Ve San.Ltd.Şti. için, Dr. Abdulhadi Türk�e Uğur Balkuv Triko San.Ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Ali Özden�e Mimaks Büro Gereçleri San.Tic.A.Ş. için, Dr. Yusuf Ali Arda�ya Arda Sağl.Hiz.San.Ve Tic.Ltd.Şti.(Dr. Sadık Ahmet Hastanesi) için, Dr. Murat Tokat�a Asil Ahşap Ofis Mobilyaları San.Ve Tic.Ltd.Şti. � Yener Kırtasiye Zarf San.A.Ş. � Reis Reklamcılık Ve Org.Ltd.Şti./OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4. Gaziosmanpaşa bölgesinde inşaatı yarım kalan devlet hastanesi için bölgedeki vatandaşlarımızın inşaatın tamamlanması doğrultusundaki faaliyetlerine destek verilmesine,

5. Odamıza ... vekili Av. ... tarafından yapılan yazılı başvuruda, hasta ...�un tedavisinden bahsedilerek, �Dr. ... tarafından 2004-Eylül�de botox uygulaması yapıldığı, ancak bu sırada yapılan alçının hastanın bacaklarını sıktığı ve rahatsızlık yarattığı, rahatsızlık yaratan alcının alınması sırasında özensiz davranılarak hastanın bacaklarında derin kesiler oluştuğu, kesilerin tedavisi için gereken tedavinin düzenlenmemesi nedeniyle yaraların geç ve yeni sağlık sorunları yaratarak kapandığı�nın iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-879 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, müdavi hekim olarak tedavisini üstlendiği ... isimli hastanın tedavisinde �tıbbi ihmal ve hata yapmak, hastaya karşı özensiz davranmak� iddialarıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-781),

6. Odamıza yapılan bir başvuru ekinde bulunan Özel ... Polikliniği�ne ait kupon/ilan değerlendirilmiş ve tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı gerekçesiyle poliklinik sorumlu hekimi Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB/R-725),

7. Odamıza Tekirdağ Tabip Odası tarafından yapılan başvuru üzerine, usulsüz işyeri hekimliği yaptığı gerekçesiyle Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-635-(G-888) sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 12.12.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve suç unsurunun ortadan kalktığı anlaşılarak, dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB-635),

8. Oda Başkanlığı�na ... tarafından yapılana yazılı başvuruda, Özel ... Hastanesi�nde Dr. ...�in apandisit teşhisi ile ameliyatın yaptığı oysa daha sonra apandisit değil barsak tüberkülozu olduğunu öğrendiğini ifade ederek şikayetten bulunulması üzerine inceleme başlatılmış, Düzenlenen bilirkişi raporu, iddia, açıklama ve tıbbi belgeler ile birlikte değerlendirildiğinde;
Varolan klinik bulguların USG incelemesinin apandisit teşhisi ile uyumlu olduğu,
Yapılan operasyon ile ilgili muvaffakatnamenin hastanın babası tarafından onaylandığı,
Çıkarılan apandisitin patolojiye gönderilmediği,
Patolojiye gönderilen ince barsak serozası biyopsisinin ve plevra biyopsisinin tüberküloz olarak teşhis edildiği; ortaya çıkan bu sonucun, apandisitin alınması operasyonunu gereksiz yapıldığının bir kanıtı olarak görülemeyeceği,
Patoloji raporunun tüberküloz ile uyumlu sonucunun hastaya söylenip söylenmediği konusunda açık, net ve tereddüte yer vermeyecek bir kanıtın olmadığı; ancak Dr. ...�in hastaya tahlil sonucunu söylemiş olmasının daha anlaşılır olduğu kanaatiyle, Dr. ...�e yöneltilen kusurlu davranışın kanıtlarının olmaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına, ancak yapılan her işlemin kayıt altına alınmasının artık mesleğin icra biçimi olarak davranışa yansıması gerektiğinin hatırlatılmasına (HUB/G-1129),

9. Odamıza ... vekili Av. ... tarafından yapılan başvuruda, ...�ın şikayetlerinin teşhisi için koltuk altında bulunan kitlenin ameliyatla alındığını, alınan kitlenin 10.07.2006 tarihinde ... Patoloji ve Sitoloji Laboratuarı�na teslim edildiği, teslim tarihinin hastaya 21.07.2006 tarihi olarak belirtilmesine rağmen bu güne kadar teslim edilmediği, hasta yakınlarına bunun nedeni konusunda önce bilgi verilmediği daha sonraki tarihlerde ise kendilerine teslim edilen preparat ve parafin bloklarının kayıp olduğunun söylendiği iddiası üzerine oluşturulan HUB/B-155 sayılı dosya değerlendirilmiş, �teslim edilen preparatın sonucunu geçen zamana karşın vermemek, teslim edilen preparatı kaybetmek ve bu yolla hastaya karşı özensiz davranarak hastanın sağlığının bozulmasına neden olmak� iddialarıyla Özel ... Patoloji ve Sitoloji Laboratuarı sorumlu hekimi Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. ...�in görevlendirilmesine (HUB-782),

10. Odamıza Dt. ... tarafından yapılan başvuruda, �Yrd. Doç. Dr. ..., Dr. ... ve Dr. ... tarafından, en yakınlarını bile tanımayan kayınpederi ... hakkında �medeni haklarını kullanmaya ehildir� şeklinde rapor düzenlendiği�nin iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1300 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, �hasta olduğu halde �medeni haklarını kullanmaya uygun olduğu� raporu vererek gerçeğe aykırı rapor düzenledikleri iddiasıyla Yrd. Doç. Dr. ..., Dr. ... ve Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. ...�ın görevlendirilmesine (HUB-783),

11. Oda Başkanlığı�na ... tarafından yapılan yazılı başvuruda, kızı ...�u rahatsızlığı nedeniyle Özel ... Hastanesi�ne götürdüğü, tedavisini Dr. ...�nın yaptığı, kızının 2 gün hastanede yatırıldığı, tedavi için yapılan ... isimli iğneden sonra çocukta titreme-morarma olduğu ve vücudunun buz gibi soğuduğu, aynı belirlilerin 2. gün yapılan iğneden sonra da görüldüğü, bu durumu Dr. ...�ya ilettiklerinde kendilerine karşı soğuk, sert ve itici bir tutum takındığı ve ilacı değiştirdiği ifade edilerek Dr. ...�dan şikayette bulunulması üzerine inceleme başlatılmış, Uzman tarafından kaleme alınan bilirkişi raporu ile birlikte iddia, açıklama ve tıbi belgeler birlikte değerlendirildiğinde;
Hasta ...�un tedavisi için yapılan uygulama ve önerilerin Dr. ...�nın bir tercihi olduğu, enjeksiyon sonrası gelişen sorunların ilaca bağlı olabileceği gibi hastalığın semptomları olarak da görülebileceği, bu nedenlerle hekime kusur yöneltilemeyeceği,
Hekimin, hastaya uyguladığı tedaviden birincil derecede sorumlu olduğu, bu nedenle tedavi sürecinde ve/veya uygulanan tedaviye bağlı ortaya çıkan sağlık sorunlarının takip ve tedavisinin o tedaviyi düzenleyen hekimde olduğu, şikayet konusu olayda hastanın zarar görmemiş olması nedeniyle cezai bir işlem yapılmasa da Dr. ...�ya tedavi ve sonrasında hastayı takip etmesinin hem bir görev olduğu ve hem de mesleki sorumluluk gereği olduğu hatırlatmasının yapılamasına,
Hekim � hasta ilişkilerinde kusurlu davranış konusunda iddia dışında bir kanıt olmaması nedeniyle cezai bir işlem yapılmasına olanak bulunmadığı sonuç ve görüşü ile dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1013),

12. Odamıza Dr. ... tarafından yapılan başvuru üzerine; Dr. ... hakkında ..., ..., ... ve ... isimli hastalara yapılan operasyonlarda, endikasyonun yanlış yada geniş tutularak agressif ve hatalı bir cerrahi uygulandığı ve bu nedenle hastaların ex olduğu iddiasıyla oluşturulan HUB-566 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine (HUB-566)

13. Oda Başkanlığı�na ... tarafından yapılan yazılı başvuruda annesi ...�ın ameliyatının Özel ... Hastanesi�nde gerçekleştirildiği, ancak tıbbi ihmal ve hata nedeniyle vefat ettiği iddia edilmesi üzerine inceleme başlatılmıştır.
Bilirkişi görüşü ile tıbbi dosyalar birlikte değerlendirildiğinde;
Hastanın operasyon endikasyonunun doğru olduğu,
Ameliyatın tıp biliminin gereklerine uygun yapıldığı,
Ameliyat sonrası takibinin yapıldığı anlaşılmış olup, tedavide yer alan hekimlerin kusurlu davranışının belirlenemediği sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB-493 / G-475),

14. Odamıza Prof. Dr. ... tarafından yapılan başvuruda, �... Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı�nda görevli Prof. Dr. ..., aynı Anabilim Dalı Metabolizma Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. ... ve ... Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinik Şefi Doç. Dr. ...�ın kendilerine ait olmayan uzmanlık tezlerinde �birinci ve sorumlu yazar� olarak gösterdikleri� iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1301 sayılı dosya değerlendirilmiş, Dr. ..., Dr. ... ve Dr. ... hakkında, yayın etiğine aykırı davranmak iddiasıyla soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. ...�ün görevlendirilmesine (HUB-784),

15. Oda Başkanlığı�na Dr. ... tarafında yapılan yazılı başvuruda, polis zoru ile ... Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı�na getirildiği, doktor olduğunu söylemesine rağmen sağlıksız ve yetersiz koşullarda tutulduğu ifade edilerek, bölüm sorumlusu Dr. ... ve bölümde görevli doktorlardan şikayette bulunulması üzerine inceleme başlatılmış, iddia, açıklama ve tanık ifadeleri birlikte değerlendirildiğinde;
Dr. ...�in polis zoru ile kliniğe getirilmesinin yasal bir dayanağının olduğu,
Klinikte Dr. ...�in muayene edilerek ve gözlem altında tutularak rapor düzenlenmesinin, bölümde hizmet yürüten hekimlerin görevleri olduğu,
Düzenlenen raporun Dr. ...�in aleyhine bir içerik taşımadığı,
Muayene ve gözlem takibinde rapor yazılması tamamlandıktan sonra Dr. ...�in bekletilmeden taburcu edildiği,
anlaşılmış olup, bu süreçte hekimlerin görev ifa ettikleri ve bu nedenle kusur yöneltilemeyeceği;
�Sağlıksız ve yetersiz koşullarda tutulması� iddiası ile ilgili olarak iddia dışında bir kanıt bulunmaması nedeniyle herhangi bir işlem yapılamayacağı sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1050),

16. Oda Başkanlığı�na ... tarafından yapılan yazılı başvuruda, babası ...�un ... Devlet Hastanesi�nde barsaklarındaki polip nedeniyle ameliyat edildiği, operasyon sırasında koterin kırılarak açık ameliyata geçildiği, ameliyat sonrası Özel ... Hastanesi�ne sevk edildiği ve burada kurtarılamayarak vefat ettiği bildirilerek, babasının ameliyatını ve tedavisini yapan Dr. ..., Dr. ... ve Dr. ...�den şikayette bulunulması üzerine inceleme başlatılmıştır.
İki bilirkişi görüşü ile birlikte tıbbi belgeler, iddia ve açıklama birlikte değerlendirildiğinde;
...�un polip eksizyonu endikasyonunun uygun olduğu,
Polip eksizyonu yapılırken kullanılan kementin telinin kopması ve çıkarılamamasının benzer uygulamalarda da görülen tıbbi bir komplikasyon (beklenmeyen sonuç) olduğu ve bu nedenle hekime bir kusur yöneltilemeyeceği,
Gelişen komplikasyon nedeniyle operasyon kararının doğru olduğu,
Operasyon sonrası takibin, yapılması gerektiği gibi gerçekleştirildiği,
Operasyon sonrası gelişen �anostomoz kaçağı�nın bu tür cerrahi operasyonlarda görülebilen bir komplikasyon olduğu,
Kaçak komplikasyonunun da belirlendiği, tedavi edilmeye çalışıldığı, ancak kaçağa bağlı geliştiği anlaşılan sepsisin hastanın ölümüne neden olduğu anlaşılmış olup,
tedavi sürecinde yer alan hekimlerin kusurlu davranışının belirlenemediği sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1175),

17. Oda Başkanlığı�na ... tarafından yapılan başvuruda, yakını ...�ın trafik kazası sonrası ... Tıp Fakültesi Acil Cerrahi Servisi�ne yatırıldığı, kan grubu olarak B (+) tespit edilmesine ve 9 ünite kan verilmesine karşın aslında ...�ın kan grubunun A (-) olduğu ifade edilerek ölüm nedeninin araştırılmasını talep etmesi üzerine inceleme başlatılmış ve inceleme yapmak üzere bir doktor görevlendirilmiştir. İnceleme raporu, düzenlenen 3 bilirkişi raporu ve tıbbi belgeler birlikte değerlendirildiğinde;
Farklı zamanlarda yapılan ölçümlerde değişik kan grubu sonuçlarının çıkmasının nedeninin, hastanede gelişen sepsise bağlı olduğu,
Kan tarnsfüzyonu sırasında verilecek kan ile hasta kanının karşılaştırıldığı, hastanın kan grubuna uygun kan verilmesine karşın bu uygulamanın her kan verilişinde tekrarlandığı, dolayısıyla yanlış kan grubu vermenin olası olmayacağı,
Hastanın ölümünün kan transfüzyonlarına değil, geçirdiği ağır kazaya ve gelişen sepsise bağlı olduğu, tedavide yer alan hekimlere kusur yöneltilemeyeceği sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB-649 / G-792),

18. Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iletilen ve Prof. Dr. ... arafından yapılan yazılı başvuruda; Prof. Dr. ... hakkında ameliyatını yaptığı ve müteakiben vefat eden Prof. Dr. ... ile ilgili olarak vermiş olduğu bilirkişi raporunu neden göstererek kendilerine karşı ; �karalayıcı, hakaret edici söz ve davranışlar��da bulunduğu, �bilirkişiliğini yargıladığı�.�, düzenlenen bilirkişi raporunu çoğaltarak çeşitli yerlere yolladığı ve �tazminat davası açacağı� tehdidinde bulunduğu, ��basın ve televizyon yoluyla veya yazılı ve sözlü olarak hastane doktorlarını karalayarak tacizde�� bulunduğu, ��tarafsız olarak bilirkişilik yapan hastane ve doktorlarını zan altında bırakıp sürekli taciz��nin iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1226 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, Tabip Odası faaliyetlerini engellemek, meslektaşını tehdit etmek ve meslektaşını zemmetmek iddialarıyla Prof. Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde sizin görevlendirilmenize (HUB-785),

19. Odamıza ... ve ... tarafından yapılan başvuruda, 27.11.2003 tarihinde solunum rahatsızlığı ile Özel ... Hastanesi�ne yatırılan ve tedavisi Dr. ... tarafından üstlenilen ...�in teşhis ve tedavisinde hata yapıldığının iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-891 sayılı inceleme dosyası Yönetim Kurulumuzun 25.04.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş; ...�in tedavisinde tıbbi ihmal ve/veya hata yapıldığı iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-686-(G-891) sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 12.12.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

20. Odamıza iletilen Prof. Dr. ...�ya ait reçetede ve kaşede Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 9. maddesine aykırı olarak �Alerjik Burun Sinüs Hastalıkları� ibaresini kullandığı gerekçesiyle oluşturulan HUB/G-1274 sayılı dosya değerlendirilmiş ve gerekli düzeltmelerin yapıldığı görülerek dosyanın işlemden kaldırılmasına,

21. Odamıza yapılan bir başvuruda, 17.11.2005 tarihli Sabah Gazetesi�nde yayınlanan ve Dr. ... ile yapılan röportajın yer aldığı, �Brezilya İplikleriyle Çizgiler Siliniyor� başlıklı yazıda 1219 sayılı Yasa�nın 24. maddesi ve 6023 sayılı Yasa�nın 8. maddesinin ihlal edildiğinin iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/R-685 sayılı dosya Yönetim Kurulumuzun 20.10.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve �reklam amacına yönelik yazılar yazmak-yazdırmak� iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

22. Av. ... ve İcra Müdür Yardımcısı ... tarafından Oda Başkanlığı�na yapılan başvuruda, hukuki bir nedenle gittikleri tıp merkezinde Dr. ...�ın hekimliğe yakışmayan davranış sergilediği ve kendilerine karşı �sizin gibiler elime düşersiniz� ifadeleri kullandığı belirtilerek şikayette bulunulması üzerine inceleme başlatılmış ve Dr. ...�tan açıklama alınmıştır.
Dr. ... açıklamasında kendisine karşı hukuk dışı olduğunu iddia ettiği davranışa tepki gösterdiğini, ancak kesinlikle belirtilen ifadeyi kullanmadığını, hekimlik mesleğini tehdit unsuru olarak kullanmadığını ifade ettiği görülmektedir.
İddia ve açıklama birlikte değerlendirildiğinde; iddia ile ilgili olarak şikayet başvurusu dışında bir kanıtın bulunmadığı, bu nedenle kusurlu davranışın kanıtlanmasının olası olamayacağı; ancak bir hekimin davranışlarında ve kullandığı sözlerinde, yanlış anlaşılma olasılığını da bertaraf edecek şekilde dikkat etmesi ve karşı tarafça, hekimlik mesleğinin bir tehdit aracı olarak kullanıldığı algılamasına asla meydan vermeme titizliğini göstermesi hatırlatmasıyla dosyanın (HUB-754 / G-920) işlemden kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

19.12.2006 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Mehmet Akif Özdamar, Dr.Handan Sağlam, Dr.Belit Merve Şener, Dr.Ali Ulusaloğlu, Dr.Şahin Gassemie Parvin, Dr.Süleyman Ataus, Dr.Doğan Demirel, Dr.Turan Kanmaz, Dr.Ömer Buhşem, Dr.Mustafa Dinler, Dr.Burcu Açar, Dr.Nejat Altıntaş, Dr.Serim Dinçbilek�in üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Mustafa Okunakol�a Caan Tekstil Ve Turizm San.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Meliha Kubat Küçük�e Eryılmaz Konf.San.Ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Fatma Can�a Özel MCA Sağ.Hiz.Tur.Eğ.Bilg.Ve İnş.San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Fatma Can�a Özel NPI Nöropsikiyatri İstanbul Sağlık Eğ.Danoşmanlık. Yayıncılık İnş.San.Ve Tic.A.Ş. (Özel NPI Nöropsikiyatri Hastanesi) için, Dr. A.Oktay Turgay�a Medikol Sağlık Ve Eğ. Hiz.San.Ve Tic.A.Ş.(Özel Kolan Hastanesi) için, Dr. Ahmet Yücetürk�e Termal Tekstil San.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Ali Sandıkçı�ya Teknik Çelik Eşya San.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Şemsi Gündoğdu�ya Özel Ar-El Eğitim Kurumları A.Ş. için, Dr. Ertan Karayurt�a Selçuklu Holding A.Ş. � Mehtap Mutfak Eşyaları San.Ve Tic.A.Ş. � Almesan Mutfak Eşyaları San.Ve Tic.Ltd.Şti. � Sentez Ambalaj San.Ve Tic.A.Ş. / OSB için, Dr. Seçkin Özdoğan�a Eczacıbaşı Holding A.Ş. - İntema İnş.Ve Tes.Malz.Yat.Ve Paz.A.Ş. - Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San.Ve Tic.A.Ş. - İpek Kağıt San.Ve Tic.A.Ş. - Eczacıbaşı Sigorta Acentalığı A.Ş. - Eczacıbaşı Beiersdorf Koz.Ür.San.Tic.A.Ş. - Eczacıbaşı İlaç Paz.A.Ş. - Eczacıbaşı Bilgi İletişim San.Ve Tic.A.Ş. - Eczacıbaşı Dış Tic.A.Ş. - Eczacıbaşı İlaç San.Ve Tic.A.Ş. - Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri A.Ş. - Eczacıbaşı İnşaat Ve Tic.A.Ş. - Eczacıbaşı Özgün Kimya Ür.San.Tic.A.Ş. - Eczacıbaşı İlaç Tic.A.Ş. - Eczacıbaşı Girişim Paz.Ve Tük.Ür.San.Ve Tic.A.Ş. - Eczacıbaşı Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Paz.A.Ş. - Eczacıbaşı UBP Portföy Yönetimi A.Ş. - Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. - Eczacıbaşı Yatırım Holding A.Ş. - Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.. / OSB için, Dr. Ali Demircan�a Eczacıbaşı Holding A.Ş. - İntema İnş.Ve Tes.Malz.Yat.Ve Paz.A.Ş. - Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San.Ve Tic.A.Ş. - İpek Kağıt San.Ve Tic.A.Ş. - Eczacıbaşı Sigorta Acentalığı A.Ş. - Eczacıbaşı Beiersdorf Koz.Ür.San.Tic.A.Ş. - Eczacıbaşı İlaç Paz.A.Ş. - Eczacıbaşı Bilgi İletişim San.Ve Tic.A.Ş. - Eczacıbaşı Dış Tic.A.Ş. - Eczacıbaşı İlaç San.Ve Tic.A.Ş. - Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri A.Ş. - Eczacıbaşı İnşaat Ve Tic.A.Ş. - Eczacıbaşı Özgün Kimya Ür.San.Tic.A.Ş. - Eczacıbaşı İlaç Tic.A.Ş. - Eczacıbaşı Girişim Paz.Ve Tük.Ür.San.Ve Tic.A.Ş. - Eczacıbaşı Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Paz.A.Ş. - Eczacıbaşı UBP Portföy Yönetimi A.Ş. - Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. - Eczacıbaşı Yatırım Holding A.Ş. - Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.. / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3. Vakıf Gureba Hastanesi�nde çalışanların işe girişlerini takip için başlatılan �parmak izi� uygulamasının yasal dayanaklarının olmaması ve insan hakları açısından sorunlu bir konu olması nedeniyle, başhekimlik nezdinde yapılan girişimlerden sonuç alınmaması üzerine, Valilik İnsan Hakları İl Kurulu�na başvuruda bulunulmasına,

4. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fotoğrafçılık Klübü öğrencilerinin fotoğraflarından oluşan takvimin bastırılabilmesi için gerekli maddi desteğin sağlanmasına,

5. Diyarbakır Tabip Odası�nın 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenlediği �Barış-Demokrasi-Dostluk� ödülü için F Tipi Cezaevlerinde kalan tutukluların tecrit koşullarının kaldırılmasına yönelik çabalara katkısından dolayı Av.Behiç Aşçı�nın önerilmesine,

6. TBMM�de bekleyen ve hekimleri yakından ilgilendiren yasal düzenlemelerin meslek kuruluşumuza danışılmadan hazırlanmasını kınamak için bir dizi etkinlik yapılmasına,

8. ... tarafından Oda Başkanlığı�na yapılan yazılı başvuruda Özel ... Hastanesi�ne sağlık sorunları nedeniyle başvurduğu, hastanede muayenesini yapan Dr. ...�nın yeteri kadar süre ayırmadığı, kendisine karşı gerekli özeni ve nezaketi göstermediği, yetersiz muayene yaptıktan sonra özel sigortasının var olduğunu anlayınca fazladan film çektirmek istediği, kendi kaşesini değil bir başka doktorun kaşesini kullandığı iddia edilerek şikayette bulunulması üzerine inceleme başlatılmıştır.
Belge ve açıklama ile iddia birlikte değerlendirildiğinde;
Hastanın tepki gösterdiği muayene biçiminin rahatsızlığın özelliğinden kaynaklandığı ancak, bunun muayene yapan doktor tarafından muayene öncesi ve sonrası anlatılması önerilen, doğru, uygun ve etik bir yaklaşım olmakla beraber, muayene biçimini hekimin kendi sanat uygulama tarzı olduğu ve hastaya zarar vermediği sürece kusurlu bir davranış olarak görülemeyeceği,
Talep edilen incelemelerin hekimin kararı olduğu ve benzer rahatsızlıklar dikkate alındığında gereksiz işlem sayılamayacağı,
Bir başka meslektaşının kaşesini kullanmanın ise hata sonucu olduğu, zira Dr. ...�nın da Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yaptığı anlaşılmış olup, hekimlere bir kusur yöneltilemeyeceği,
Ancak hasta-hekim ilişkisinde beklenen davranışı göstermesi konusunda Dr. ...�ya daha titiz davranması, bir diğer meslektaşının kaşesini kullanma konusunda ise hukuki ve etik sorunlar yaratma olasılığı nedeniyle daha dikkat göstermesi gerektiği hatırlatması yapılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1055),

9. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda �22.08.2005 tarihinde Dr. ...�in muayenehanesine geldiği, hasta için gerekli olan tahlil için kendisini �ücreti yüksek fakat daha sağlıklı sonuç alabiliriz- diyerek Özel ... Tıbbi Tahlil Laboratuarı�na yönlendirdiği,, tahlil ücreti olarak 60 YTL aldığı, daha sonra aynı tahlilin başka bir sağlık kuruluşunda 20 YTL yapıldığını öğrenme üzerine, nedenini Özel ...Tıbbi Tahlil Laboratuarı sorumlularına sorduğunda söz konusu tahlilin fiyatının 20 YTL olduğunu ve hastadan da bu kadar ücret alındığının söylendiği, ...�nın durumu anlatıp Dr. ...�ten bir açıklama istemesi üzerine kendisine ters davranılarak muayenehaneden uzaklaştırıldığı� nın iddia edilmesi üzerine, TTB Disiplin Yönetmeliği�nin 3/d (Hasta üzerindeki mesleki etkisini tıbbi amaçlar dışında kullanmak) ve 4/f (Meslek uygulaması sırasında veya tabip odası ile ilişkilerinde herhangi bir şekilde haksız kazanç teminine yönelik davranışlarda bulunmak ) maddelerini ihlal etmek iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-752-(G-1059) sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

10. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü�ne ... A.Ş. tarafından yapılan başvuru üzerine, ... isimli hastaya gerçek dışı rapor verdikleri iddiasıyla .... Mahallesi Sağlık Ocağı hekimi Dr. ... ve Özel ... Hastanesi hekimi Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/G-1278 sayılı dosya gündeme alınmış, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen �inceleme raporu� ile Dr. ... ve Dr. ...�ın açıklaması ve protokol defteri nüshaları ile hastaya düzenlenen raporlar birlikte değerlendirildiğinde; Dr. ... tarafından ... Mahallesi Sağlık Ocağı�nda düzenlenen raporun usulüne uygun olduğu ve kusurlu bir davranışın belirlenemediği, Dr. ... tarafından düzenlenen raporun, yapılan muayene ve teşhise uygun düzenlendiği, ikinci kez verilen raporun da yapılan muayene ve teşhise uygun olduğu ve kusurlu bir davranışın belirlenemediği, ancak Dr. ...�ın ikinci kez verdiği raporda ilk muayene protokolünün yazılması uygulamasının hatalı olduğu, her yapılan muayenenin ayrıca ve farklı bir protokol numarası ile kaydedilmesinin gerekli olduğu, bu gerekliliğe uyulmadığı durumlarda bir çok idari ve hukuki sorunlarla karşı karşıya gelinebileceği hatırlatılarak uygulamanın düzeltilmesi için ereğinin yapılması uyarısı ile dosyanın işlemden kaldırılmasına,

11. Oda Başkanlığı�na ... isimli hasta tarafından yapılan yazılı başvuruda, radyolojik inceleme yaptırdığı Dr. ...�ın muayene yönteminden rahatsız olduğu ifade edilerek şikayette bulunulması üzerine inceleme başlatılmış, bilirkişi görüşü, iddia ve açıklama ile birlikte değerlendirildiğinde;
Hastanın dilekçesinde ayrıntılı olarak dile getirdiği inceleme yönteminin, yapılan işlemin bir gerekliliği olduğu, incelemeyi yapan hekimin incelemenin özelliklerine uygun davrandığı, kusurlu davranışının olmadığı, ancak benzer incelemelerin hassasiyeti nedeniyle hekimin hastayı bilgilendirme konusunda daha çok çaba harcaması, inceleme sonrası hak edilmeyen suçlamalarla karşılaşmayı en az noktaya indireceği hatırlatması ile dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1219),

12. Odamıza bir eczacı tarafından yapılan başvuruda, Özel ... Merkezi�nden gelen bir görevlinin bir fiyat listesi vererek �kendilerine gönderdiği her hasta için, hastanın yaptırdığı işlem ve tutara göre, tarafınıza %5 prim ödenecektir� teklifini yaptığını bildirmesi üzerine oluşturulan HUB/B-145 sayılı inceleme dosyası Yönetim Kurulumuzun 19.12.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş; kendisine hasta temini için aracı kullanmak ve tanıtım kurallarına aykırı davranmak iddiasıyla Özel ... Merkezi Mesul Müdürü Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmanın yürütülmesinde Dr. ...�un görevlendirilmesine (HUB/R-726),

13. Odamızın basından yaptığı izlemeler neticesinde, Dr. ... hakkında muhtelif günlük gazetelerde yer alan �çocuk pornografisi� ile ilgili haberler değerlendirilmiş; TTB Disiplin Yönetmeliği�nin 5/t maddesine ( Belirlenmiş tıbbi etik değerler ile Türk Tabipleri Birliği ve/veya Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından benimsenen uluslararası belgeler ve kurallar dışında davranışta bulunmak) aykırı davranmak iddiasıyla Dr. ... . hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-786),

14. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, �01.09.2005 tarihinde Özel ... Hastanesi�ne başvuran ve 05.09.2005 tarihinde Dr. ... tarafından yapılan laparoskopik kolesistektomi operasyonu sonrasında kardeşi ...�un safra kesesinde yaralanma ortaya çıktığı, bu durumun yapılan tahlil ve çekilen filmlerde görülmesine rağmen hasta ve yakınlarından durumun gizlenmeye çalışıldığı, hastanın durumunun ağırlaşması üzerine hastanın ... Tıp Fakültesi�ne kaldırıldığı ve burada yapılan ameliyat ve tedavi sonunda hayati tehlikenin atlatılabildiği ifade edilerek, hastanın sağlığının bozulmasına neden olunduğu� nun iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1108 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş; hasta ...�a yapmış olduğu, Laparoskopik Kolesistektomi operasyonu sonrası takipte özensiz davranmak ve bu yolla, ortaya çıkan komplikasyonun teşhis ve tedavisinde gecikmeye neden olmak iddiasıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. ...�in görevlendirilmesine (HUB-787),

15. Oda�mıza TTB Merkez Konseyi Başkanlığı�nın 08/08/2006 tarih ve 1272 sayılı yazısı ekinde iletilen ve Tekirdağ Tabip Odası Başkanlığı�nın 04/08/2006 tarih ve 1652 sayılı yazısında; hasta ...�ın dializ tedavisi gördüğü esnada Hepatit-C virüsü bulaştığının kendisine bildirimde bulunulmadığı, böylece tedavisinin geciktiği, ayrıca o dönemde Hepatit-C salonunun ayrı olmadı iddiasıyla tedavinin yapıldığı ... Merkezi ile ilgili şikayetin Oda�larına iletildiğinden bahisle; anılan dönemde söz konusu merkezin mesul müdürlüğünü yapan iç hastalıkları uzmanı Dr....hakkında soruşturma yaptırıldığı, kovuşturma için Onur Kuruluna sunulduğu ancak dosyanın intaniye uzmanı veya Diyaliz Sertifikası olan bir hekim muhakkik tarafından fezleke alınarak soruşturulması kararı alınmasına rağmen soruşturmanın yapılmasının bölgelerinde mümkün olmadığından TTB Disiplin Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereğince çevre Tabip Odalarından yardım istenmiştir.
Yönetim Kurulumuz 18/08/2006 tarihli toplantısında konuyu değerlendirmiş ve diyaliz tedavisi sırasında tıbbi hata ve/veya ihmal yaptığı ve durumu hastaya bildirmeyerek tedavisinin gecikmesine yol açtığı iddiasıyla Tekirdağ Tabip Odası Başkanlığı tarafından Dr.... hakkında açılan soruşturmanın yürütülmesi için Dr. ...�ın görevlendirilmesine karar vermişti.
Geçen süreye karşın soruşturmanın tamamlanamaması üzerine Yönetim Kurulu�nun 19.12.2006 tarihli toplantısında dosya yeniden gündeme alınmış ve Dr. ...�ın soruşturmacılık görevinden alınmasına ve soruşturmanın Dr. ... tarafından yürütülmesine (HUB-788),

16. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, �eşi ...�in 17.05.2004 tarihinde ... Eğitim ve Araştırma Hastanesi�nde doğum yaptığı, eşinin hamilelik dönemi takiplerinin de bu hastanede yapıldığı, hamileliğin 25. haftasında eşinin 35 yaşında ve akraba evliliği olması nedeniyle amniyosentez yapıldığı, ancak uygulanması gereken kan uyuşmazlığı iğnesinin yapılmadığı, daha sonra yapılan testlerin (indirek combs) pozitif çıktığı, 35. haftada sezaryen ile doğumun gerçekleştirildiği, doğum sonrası bebeğin sarılık olduğu ve burada gerekli şartların olmaması nedeniyle ambulans verilmeden başka bir hastaneye götürülmesinin istendiği, daha sonra bebekte doğuma bağlı olarak nörolojik, immünolojik, gastrolojik ve kardiyolojik sorunların ortaya çıktığı ve halen devam ettiği, ayrıca doğum sırasında bir daha hamile kalınmaması için tüpligasyon işlemi yapılmasına rağmen 3 ay sonra yapılan kontrollerde eşinin hamile olduğunun ortaya çıktığı� ifade edilerek bu süreçte yer alan hekimlerden şikayetçi olunması üzerine oluşturulan HUB/B-137 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, yukarıda özetlenen süreçlerde yer alan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şefi Dr. ... ve hastayı yatıran Dr. ... hakkında, hastanın tedavi ve takibinde tıbbi hata yaptıkları iddiasıyla soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. ...�un görevlendirilmesine (HUB-789 / B-137),

17. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, �dedesi ...�ın 01.04.2006 tarihinde araç dışı trafik kazası geçirerek Özel ... Hastanesi�ne ait ambulans ile adı geçen hastaneye getirildiği, Özel ... Hastanesine getirilen hastaya herhangi bir sosyal güvencesinin olup olmadığının sorulduğu, �yeşil kart� yanıtı alınınca hiçbir müdahale yapılmadan sadece bir boyunluk takılarak ... Eğitim ve Araştırma Hastanesi�ne sevk edildiği, burada yapılan kontrollerde ise adı geçen hastanın bacağının parçalı, boynunun kırık ve çarpmanın etkisiyle sinirlerde meydana gelen hasardan dolayı bacaklarının felç olduğunun öğrenildiği ve 30. gün hastanın kaybedildiği, Özel ... Hastanesi tarafından bölge karakoluna verilen raporda �hayati tehlikesi yoktur� ibaresinin bulunduğu ifade edilerek, adı geçen hastaneden gerekli önlemlerin alınmadığı ve yeşil kartlı olduğu için aciliyetine bakmadan hastayı sevk ederek ölümüne neden olunduğu� iddia edilerek şikayetçi olunması üzerine oluşturulan HUB/B-110 sayılı dosya değerlendirilmiş, hastayı Özel ... Hastanesi�nde karşılayan Dr. ... hakkında, kendisine Acil olarak başvuran hastanın tedavisini ekonomik gerekçelerle yapmamak ve Acil durumdaki bir hastayı tedavisinin yapılacağı sağlık merkezine usulüne uygun olmadan göndermek iddialarıyla soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. ...�ın görevlendirilmesine (HUB-790),

18. Odamıza ... tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan Özel ... Group isimli merkeze ait broşür, ... Dergisi, ... Dergisi�nde yayınlanan ilanlar ve ..Gazetesi�nde yayınlanan haber-röportaj değerlendirilmiş, söz konusu ilanlar ve röportajda tanıtım kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle adı geçen merkezin sorumlu hekimi Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesi için Dr. ..�nın görevlendirilmesine (HUB/R-726),

19. Odamıza ... Hukuk Bürosu tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan ve 08.11.2006 tarihli Posta Gazetesi�nde yayınlanan Özel ... Hastanesi�ne ait �LAZERDE %50 İNDİRİM� başlıklı ilan değerlendirilmiş, söz konusu ilanda tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı gerekçesiyle adı geçen hastane şubelerinin başhekimleri Dr. ..., ..., Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB/R-722)

20. Odamıza TTB Merkez Konseyi aracılığıyla Türk Oftalmoloji Derneği tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan Vatan, Star, Posta ve Hürriyet Gazeteleri ile Seda Magazin, Nokta ve Evet Dergileri�nde yer alan Özel ... Hastanesi�ne ait ilan ve haber röportajlar değerlendirilmiş, söz konusu ilanlar ve haber-röportajlarda tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı gerekçesiyle adı geçen hastane şubelerinin başhekimleri Dr. ..., ..., Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB/R-723),

21. Odamıza TTB Merkez Konseyi ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Türk Oftalmoloji Derneği tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan; Kanal D Televizyonu�nun 09.11.2006 tarihli saat: 22.06 reklam kuşağında, 10.11.2006 tarihli Yabancı Damat isimli dizi film ve Gümüş isimli dizi film sırasında ekrana gelen, Özel ... Hastanesi�ne ait �31 Aralık 2006�ya kadar Lazer Tedavisinde %50 İndirim� sloganı ile yayınlanan ilanlar değerlendirilmiş, söz konusu televizyon ilanlarında tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı gerekçesiyle adı geçen hastane şubelerinin başhekimleri Dr. ..., ..., Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-R-724),

22. Odamızın göreve gereği yaptığı izlemeler neticesinde Özel ... Hastanesi�ne ait �Dünyagöz Dergisi-5� isimli yayında tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı gerekçesiyle adı geçen hastane şubelerinin başhekimleri Dr. ..., ..., Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB/R-727)

23. Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler neticesinde Özel ... Hastanesi�ne ait �www.....com.tr� isimli web sitesi ana sayfası Yönetim Kurulumuzun 19.12.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş; ana sayfada yer alan �... Lazerde %50 İndirim� ve �...KALİTESİ BELGELENDİ-...belgesine sahip Türkiye�nin ilk Dünyanın 3. Göz Hastanesi� ifadeleri ile tanıtım kurallarına aykırı davranıldığınız gerekçesiyle adı geçen hastane şubelerinin başhekimleri Dr. ..., ..., Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, (HUB/R-728) soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verildi.

26.12.2006 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Süleyman Gencer, Dr.Erdem Oğuz, Dr.Aydın Aksoy, Dr.Kadriye Ümit Özcan, Dr.Mehmet Kamil Cerrahoğlu, Dr.Mine Tijen Cesur, Dr.İbrahim Varlık Doğan, Dr.Tamer Sezer, Dr.Tamer Topaloğlu, Dr.Sacit Cinsoy, Dr.Ömürsen Yıldırım, Dr.Burak Şener�in üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr.Harun Ayhan, Dr.Mehmet Kadir Başçı, Dr.Tayyibe Saler, Dr.Özgül Sertbaş, Dr.Adil Paksoy, Dr.Zuhal Aydan Sağlam, Dr.Ayhan Tan, Dr.Seçkin Yılmaz, Dr.Muhammet Keskin, Dr.Ayşe Seyhan Kesmen, Dr.Osman Dokumacı�nın istifa taleplerinin kabulüne,

3. Dr. Çiğdem Çemberci Kasapbaşı�na Simtec Sistem Hiz.San.Ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Handan Olur Erol�a Simtec Sistem Hiz.San.Ve Tic.Ltd.Şti. (Adres Değişikliği İle) için, Dr. Ali Uçarman�a Aktif Dağıtım Ve İletişim Hiz.Paz.Tic.A.Ş. için, Dr. H.Hakan Beden�e İzka-Durmaz Ortak Girişimi (Yalova Toplu Konut Şantiyesi) için, Dr. Saliha Sönmezateş Güneri�ye For You Mağazacılık A.Ş. için, Dr.Hakan Yapıcı�ya Selga Tekstil San.Ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Hakan Yapıcı�ya Yorum İnşaat Danışmanlık Tic.Ltd.Şti. (Multıturkmall Şantiyesi) için, Dr. Şükrü Güner�eTyco Sağlık A.Ş. (Tyco Health Care) için, Dr. Murat Yılmaz�a ASF Otomotiv Ltd.Şti. - Efa Motorlu Araçlar Ve Turizm A.Ş. - Burç Sigorta Hizmetleri A.Ş. - İkiler Reklam Aydınlatma &Akrilik San.Ve Tic.Ltd.Şti. (1) - İkiler Reklam Aydınlatma &Akrilik San.Ve Tic.Ltd.Şti. (2) / OSB için, Dr. Emine Erdoğan�a Kültürel Sosyal Ve Sağ.Tes.İnşa Ve İşl.A.Ş. (Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu+Özel Dr. Natuk Birkan İlköğretim Okulu+Özel Ekrem Elginkan Lisesi) / OSB için, Dr. Ertan Taşkın�a Özel Kadıköy Şifa Sağ.Hiz.Ltd.Şti. (Ataşehir Cerrahi Tıp Merkezi) � Özel Kadıköy Şifa Sağlık Hiz.Ltd.Şti. (Suadiye Polikliniği) / OSB için, Dr. Fatma Şima Filizer�e Antur Turizm A.Ş. - Göktrans Turizm ve Ticaret A.Ş. - Garanti Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. - Voyager Mediterranean Turizm Endüstrisi ve Ticareti A.Ş. - Datmar Turizm A.Ş. - Doğuş Turgut Reis Marina İşletmeciliği Turizm ve Tic.A.Ş. - Doğuş Didim Marina İşletmeciliği Turizm ve Tic.A.Ş. - Do-Ça Tekstil Temizleme A.Ş. - Arena Giyim San.Turizm ve Tic.A.Ş.(Tods Mağaza) - Arena Giyim San.Turizm ve Tic.A.Ş.(Armani Mağaza) - Arena Giyim San.Turizm ve Tic.A.Ş.(Gucci Mağaza) - Arena Giyim San.Turizm ve Tic.A.Ş.(Informal Mağaza) - Arena Giyim San.Turizm ve Tic.A.Ş.(Merkez) - Arena Giyim San.Turizm ve Tic.A.Ş.(Maçka Palas Şantiyesi) - Timsan Elektrik San.ve Tic.Ltd.Şti. (Maçka Palas Şantiyesi) - Üntes Mühendislik Hizmetleri ve Paz.A.Ş. (Maçka Palas Şantiyesi) - Tekin İnşaat Turizm Nakl.İth.İhr.Ltd.Şti. (Maçka Palas Şantiyesi) / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

4.İstanbul Tabip Odası üyelik aidatlarının 2007 yılı için sadece kamuda çalışan hekimler için 60 YTL, kamu dışında mesleklerini icra eden hekimler için 160 YTL olarak belirlenmesine,

5. Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru ekinde yer alan ...�a ait sözlü ifade tutanağında, �35. haftaya kadar gebeliğinin normal seyrettiği, 35. hafta Dr. ...ya muayeneye gittiği, Dr. ... tarafından muayene edildikten sonra ultrason ile kontrol yapıldığı ve Doppler USG çekimi için aynı hastaneden Dr. ...ya gönderildiği, Dr. ...�nın Doppler USG raporuna baktıktan sonra NTS ile takip edileceğini belirterek hastayı gönderdiği, daha sonra hastayı arayarak bebeğin suyunun çok azaldığı ve hemen alınması gerektiğini söylediği, bunun üzerine iki farklı hastaneye giden hastanın hamileliğin normal seyrettiğinin anlaşıldığı, daha sonra ... Üniversitesi Tıp Fakültesi�nde de kontrol edilen bebeğin gelişiminin ve hamileliğin normal seyrettiğinin onaylandığı� belirtilerek şikayette bulunulması üzerine oluşturulan HUB/G-1297 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, ...�un takip ve tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yaptıkları iddiasıyla Dr. ... ve Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. ...�ın görevlendirilmesine (HUB-791 / G-1297),

6. ... isimli hasta tarafından oda Başkanlığı�na yapılan yazılı başvuruda, daha önce Dr. ...�a olduğu ameliyata bağlı ortaya çıkan hatanın düzeltilmesine yönelik ameliyat yapması için Dr. ... ile anlaştığı ve ameliyatı olduğu, ancak sonucun başarılı olamadığı, hata otaya çıktığı, tekrar ameliyat olduğu ancak sonuç alamadığı, bunu kendisine yansıtınca da Dr. ...�ın burnunda hiçbir hata olmadığını, psikolojik sorunları olduğunu söylediği ifade edilerek şikayette bulunulması üzerine inceleme başlatılmış; düzenlenen bilirkişi raporu, iddia, açıklama ve tıbbi belgeler ile birlikte değerlendirildiğinde;
Dr. ...�ın hasta ...�ya yaptığı operasyonlarda, ameliyatın aynı bölgede ilk ameliyat olmadığı da dikkate alınırsa, tıbbi bir hata ve ihmalin olmadığı, Dr. ...�ın kusurlu bir tıbbi işleminin bulunmadığı, ameliyatın muhtemel sonuçları ile ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı anlaşılmış olup dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1023),

7. Hasta ... tarafında Oda Başkanlığı�na yapılan yazılı başvuruda, bel ağrıları nedeniyle ... Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi doktorlarından Dr....�e muayene olduğu, muayene sonucunda ameliyatın gerekli olduğunu ancak bu ameliyat için ... Eğitim ve Araştırma Hastanesi�nde 3 ay bekleyebileceğini, Özel ... Hastanesi�nde derhal ameliyatı yaptırabileceğinin söylendiği, Dr. ...�in ameliyatı Dr. ... ile birlikte yaptığı, Dr. ...�in kendisiyle ilgilenmediği, ... Tıp Fakültesi�nde fizik tedavi gördüğü ifade edilerek şikayette bulunulması üzerine inceleme başlatılmış; Uzman tarafından düzenlenen bilirkişi raporu, iddia, açıklama ve tıbbi belgeler birlikte değerlendirildiğinde;
- Hastaya konulan ameliyat endikasyonunun doğru olduğu, ameliyat biçiminin uygun olduğu,
- Ameliyat sonrası gelişen sorunların, bu tep ameliyatlarda görülen ve beklenmeyen sonuç (komplikasyon) olarak değerlendirilen sorunlar olduğu, yaşanan sorunların çözümüne yönelik Dr. ...�in önerilerde bulunduğu, nitekim hastanın da bir başka sağlık kurumunda fizik tedavi olduğu anlaşılmış olup, Dr. ...�e kusur yönlendirilemeyeceği,
- Hastanın kamu kurumundan özel sağlık kurumuna yönlendirildiği konusunda ise iddia dışında bir kanıt olmaması nedeniyle cezai bir işlemin yapılmasına olanak bulunmadığı sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1053),

8. ... tarafından Oda Başkanlığı�na yapılan yazılı başvuruda, eşinin Özel ... Hastanesi�nde muayene olduğu, muayene bedelinin tahsil edildiği, daha sonra eşinin doğumunun gerçekleştiği, doğum bedelinin ayrıca alındığı ve ödediği ilk muayene bedelinin doğum bedelinden düşülmediği bildirilerek şikayette bulunulması üzerine, şikayet konusu ilgili hastane başhekimliğine iletilmiş ve açıklama alınmış, iddia ve açıklama birlikte değerlendirildiğinde;
Verilen her hizmetin bir karşılığı olmasının, yaşanan sağlık sisteminin bir gereği olduğu, bu nedenle muayene ücretinin ayrı, doğum ücretinin ayrı tahsil edilmesinin uygulanan sağlık sisteminin doğal bir sonucu olduğu, bu nedenle hastane yönetimine bir kusur yönlendirilemeyeceği sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/B-131),

9. Oda Başkanlığı�na ... tarafından yapılan yazılı başvuruda, ağabeyi ...�ün yaralanma nedeniyle Özel ... Hastanesi Acil�ine kaldırıldığı, burada hiçbir şey yapılmadan hastabakıcı nezaretinde ... Tıp Fakültesi Acil Cerrahi Bölümü�ne sevk edildiği şikayetinde bulunulması üzerine yapılan incelemede, hasta ...�e ilk müdahalenin Dr. ... tarafından yapıldığı ve ileri tedavi için hastanenin ambulansı ile ... Tıp Fakültesi Acil Cerrahi Bölümü�ne gönderildiği, bu nedenle kusurlu bir davranışın belirlenemediği, meslek odasına bildirimde bulunmadan serbest meslek faaliyeti içinde olmak konusunda ise çalışmanın süreklilik göstermesi ile ilgili yeterli kanıtların bulunmaması nedeniyle cezai bir işlem yapılmasının olanaklı olmadığı sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1242),

10. Oda Başkanlığı�na ... tarafından yapılan yazılı başvuruda, eşi ...�in radyolojik tetkiklerini yaptırmak üzere ... Görüntüleme Merkezi�ne gittikleri, incelemenin yapılacağı sabah erkenden kontrast maddeyi içerek merkeze gittikleri, öğlene kadar bekletildikleri, oysa görüntüleme merkezinin çekimi yapacak makinesinin bir gün önce bozulduğunu ve gittikleri gün de tamirinin olanaksız olduğunu öğrendikleri, bu konuda yakınmalarını ilettikleri doktorun kendilerini yeterli bilgilendirmediği, çekimin yapılabileceği bir başka merkeze yönlendirmedikleri gibi kendilerine karşı hekim-hasta ilişkisinde olmaması gereken bir tarz ve söylem içinde olduğu ifade edilerek şikayette bulunulması üzerine inceleme başlatılmış, şikayet edilen Dr. ...�dan açıklama istenmiş, olayın tanığı olan ve belirli bir aşamasında müdahil olduğu anlaşılan Dr. ...�den tanık olarak bilgi alınmış, çekim amacıyla kullanılan kontrast maddenin hastaya etkisi araştırılmıştır.
İnceleme sonucunda, kullanılan maddenin emiliminin olmaması nedeniyle hastaya bir zararının olmayacağı,
- Çekimin yapılamama nedeninin teknik bir arıza olduğu,
- Özel bir sigorta kuruluşuna bağlı olan hastanın bir başka sağlık kurumuna yönlendirilmesinin bazı işlemler gerektirdiği, bu durumdan hekimin herhangi bir sorumluluğunun olmadığı,
- Yaşanan ve iki tarafça da tasvip edilmediği anlaşılan ilişki biçiminde, hastalığın yarattığı duyarlılığı bilmesi gereken hekimlerden daha yapıcı bir yaklaşım beklentisinin mesleki bir sorumluluk olduğu,
- Hasta yakınının yaşanan süreci tüm boyutlarıyla kavramadan farklı mecralarda kişisel yorum ve duyarlılıklarla dile getirmesinin, yargılamasının çağdaş bir toplumun bireylerinde olmamasını beklediğimiz bir tutum olduğu hatırlatması ile,
- Sonuçta ilgili merkezin hekimlerinin yönlendirmesi ile bir başka merkezde çekimin gerçekleştirildiği,
- Ve tüm bunların ışığında, suçlanan hekimin tıbbi ve etik olarak cezai bir işlem gerektiren kusurlu bir davranışının olmadığı anlaşılmış olup dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1257),

11. Oda Başkanlığı�na ... tarafından yapılan yazılı başvuruda, ... isimli hastaya Özel ... Hastanesi�nde 13.07.2006 tarihinde kolonoskopi yapılırken barsağın delindiği ve bunun üzerine başka hastaneye sevk olduğu, yoğun bakıma kaldırıldığı, ayrıca Özel ... Hastanesi�ne giriş-çıkış kayıtlarının yapılmadığı ifade edilerek sağlık durumunun daha da ağırlaşmasına neden olan Dr. ...�tan ve yasal mevzuatları yerine getirmeyen başhekim Dr. ...�da şikayette bulunulması üzerine inceleme yapılmış, bilirkişi görüşü, iddia, açıklama ve tıbbi belgeler birlikte değerlendirildiğinde;
- Hastanın Özel ... Hastanesi�nde gastroskopi-kolonoskopi protokol defterinde kayıtlı olduğu, bazı kayıtların o an yapılamaması bir eksiklik olmakla beraber, kayıt yapılmama nedeninin gelişen durumun aciliyeti ve sevkinde gecikme yaşanmaması olduğu için bu eksikliğin kusur olarak görülemeyeceği anlaşılmış olup başhekim Dr. ... için dosyanın işlemden kaldırılmasına,
- Hastada gelişen perforasyonun muhtemel nedeninin Dr.... �ın uygulamasına bağlı olduğu, kolonoskopi sırasında rastlanma olasılığı olan bu tür perforasyonların komplikasyon (beklenmeyen sonuç) olarak kabul edildiği, uygulamayı yapan hekime kusur yönlendirilemeyeceği,
- Dr. ...�ın ortaya çıkan komplikasyonu zamanında fark ederek hastayı kurala uygun bir yöntemle tedavisinin yapılabileceği sağlık merkezine naklini yaptığı anlaşılmış olup Dr. ...�a cezai bir işlem gerektiren kusurlu bir davranış isnat edilemeyeceği sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1241),

12. Odamıza ... tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/G-1251 sayılı dosya Yönetim Kurulumuzun 26.12.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş; iddia, açıklama ve belgeler değerlendirildiğinde, ortada sahtelik iddiasının olduğu, iddianın mahkeme tarafından takibinin yapıldığı anlaşılmış olup mahkeme sonucunun beklenmesine, karar verilmiştir. (HUB/G-1251),

13. Odamıza TTB Merkez Konseyi tarafından yapılan başvuru ve 06.10.2003 tarihli çeşitli gazetelerde yayınlanan haberler üzerine, Dr.... hakkında 1219 sayılı yasanın 10. maddesini ihlal ettiği, Dr. ...�ın ... isimli hastanın tetkik ve tedavisini yapmadan sevk ettiği, Dr. .. hakkında bildirimsiz serbest hekimlik yaptığı, uzman hekim olmadığı halde uzmanmış gibi davrandığı ve adı geçen hastaya gerekli müdahaleleri yapmadan sevk ettiği iddialarıyla oluşturulan HUB-507 sayılı fezlekeli soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 26.12.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine

14. Odamızın basından yaptığı izlemeler neticesinde, Bilim ve Ütopya Dergisi�nin Aralık-2006 sayısının arka kapağında yer alan �Kanser Tedavisinde Dünyanın İlk Gen Tedavi Ürünü GENDICINE TÜRKİYE�DE� başlıklı ilan değerlendirilmiş, tanıtım kurallarının ihlal edildiği ve bilimselliği kanıtlanmamış yöntemlerle tedavi yapıldığı iddiasıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB/R-730),

15. Odamıza Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından yapılan başvuruda, �Dr. ...�in hastalarına yönelik, literatürde tanımlanmamış yöntemlerle ve etik olmayan bir yaklaşımla tedavi uyguladığı�nın iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1313 sayılı dosya değerlendirilmiş, dosyanın incelenmesi sonucunda, başvuru ekinde Dr. ...�ün hastalarının anlatımlarının olduğu görülmesi üzerine Dr. ...�den hastaları ile ilişkiye geçerek Odamıza başvurularının sağlanması istenmiştir. Dr. ... hastaları ile görüşerek, kabul etmeleri durumunda başvuru dilekçelerinin İstanbul Tabip Odası�na iletileceğini belirtmiş ancak aradan geçen zamana karşın Odamıza herhangi bir başvuru olmamıştır.
Bunun üzerine tekrar değerlendirilen dosyanın, başvuru olması durumunda tekrar ele alınmak üzere işlemden kaldırılmasına,

16. Odamıza yapılan bir başvuruda, �07.06.2004 tarihinde asansör boşluğuna düşmesi sonucu bacağı kırılan ...ın Özel ... Hastanesi�ne başvurarak Dr. ... tarafından muayene edildiği ve ertesi gün ameliyata alınarak bacağına platin takıldığı, daha sonra yapılan tüm kontrollerde kendisine durumunun normal olduğunun söylendiği, ancak daha sonra ... Hastanesi ve ... Askeri Hastanesi�nde bacak kısalığının tespit edildiği� iddiası üzerine oluşturulan HUB/G-883 sayılı dosya değerlendirilmiş, şikayetçi ... ile yapılan telefon görüşmesi sonucunda şikayetinden vazgeçtiğini belirtmesi üzerine dosyanın işlemden kaldırılmasına,

17. Oda Başkanlığı�na hasta ... tarafından yapılan yazılı başvuruda Özel ... Hastanesi�nde Dr....�a göz muayenesi olduğu, lens için reçete yazdığı, ancak hastanenin lenslerini satın almayı kabul etmediği için reçeteyi kendisine vermediği, güvensizlik oluştuğu için bir başka göz doktoruna muayene olduğu ve Dr. ...�un gözlük için verdiği reçetenin yanlış olduğunu anladığı ifade edilerek şikayette bulunulması üzerine inceleme başlatılmış, bilirkişi görüşü, iddia, açıklama ve hasta dosyaları birlikte değerlendirildiğinde;
- İki gözlük reçetesi arasında anlamlı bir fark olmadığı, gözlük reçetesi belirlenirken hasta, alet ve hekim uyumunun derecenin belirlenmesinde önemli yer tuttuğu ve bu nedenle her ölçümde bazı farklılıklara rastlanabileceği ve bunun bir kusur olmadığı,
- Lens kullanımı sırasında lens ile lensi kullanacak kişi arasında uyum sağlamak ve olası sorunları yok etmek için deneme lens uygulamasının tıbbi bir zorunluluk olduğu, bu uygulama için ayrı ücret talep edilmesinin doğru ve yerinde olduğu, bu uygulamanın �lens satışı� olarak kabul edilmediği sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1014),

18. ... tarafından Oda Başkanlığı�na yapınla yazılı başvuruda, rahatsızlığı nedeniyle 6 aylık olan oğlu ...�nu Özel ... Hastanesi�ne götürdüğü, Dr. ... tarafından muayenesi yapılıp bazı tetkikler yaptırıldığı ve tetkiklerde amip kistlerinin görüldüğünü söyledikleri, bu durumu kendi doktorlarına sorduklarında bunun pek mümkün olmadığını öğrenmeleri üzerine incelemeyi tekrarlattığı ve bir şeyin çıkmadığını öğrendikleri ifade edilerek şikayette bulunulması üzerine inceleme başlatılmış, bilirkişi görüşü, iddia, açıklama ve tıbbi belgeler birlikte değerlendirildiğinde;
- Ancak 6 aylıktan küçük çocuklardı amip kistleri görülebilmekle beraber bunun çok nadir olduğu,
- Amip kistleri varolsa dahi her laboratuar incelemesinde görülmeyebileceği, diğer yandan tahlil sonucunun yanlışlığının belirlenmesinin mümkün olmaması nedeniyle kusurlu davranış iddiasının kanıtlanamayacağı anlaşılmış olup, Dr. ... için cezai bir işlem yapılmamasına ve dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-861)

19. Oda Başkanlığı�na yapılan yazılı başvuruda, Dr. ...�in muayenehanesinde lens satışı yaptığı ihbarında bulunulması üzerine inceleme başlatılmış, muayenehanenin bulunduğu ilçe olan Küçükçekmece Sağlık Grup Başkanlığı�na ihbar doğrultusuna inceleme yaparak tutanak düzenlemesi talep edilmiş, Dr ...�den açıklama istenmiş olup, iddia, açıklama ve tutanak, yapılan işlemin lens satışı olup olmadığı konusunda görüş vermesi amacıyla bir uzmana iletilmiştir.
Bilirkişi olarak görüş veren uzman raporu, iddia, açıklama ve tutanak birlikte değerlendirildiğinde;
Yapılan işlemin, lens kullanımının ilk uygulaması olduğu, ilk tecrübenin doktor gözetiminde yapılmasının, olası komplikasyonların kontrol altına alınabilmesi için gerekli olduğu, muayenehanede her numara için bir örnek olduğu dikkate alındığında bunun lens satışına yönelik bulundurulmadığı, deneme lens uygulaması için tutulduğu ve alınan ücretin lensin fiyatı olmayıp, tıbbi uygulamanın karşılığı olduğu, sonuçta kusurlu bir davranışın görülmediği anlaşılmış olup dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1077),

20. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Oda Başkanlığı�na ekleri ile iletilen başvuruda, ... isimli hastanın alt ve üst çene uyumsuzluğu nedeniyle 14.05.2004 tarihinde Dr. ... tarafından Özel ... Hastanesi�nde ameliyat edilerek alt çenenin mentum mentor protez yerleştirildiği, sonuçtan memnun kalmayan hastanın isteği üzerine protezin 09.06.2004 tarihinde Dr. ... tarafından çıkarıldığı, ancak bu işlem sırasında protezin her iki tarafında yer alan mental sinirlerin koptuğu şikayet konusu edilmesi üzerine inceleme başlatılmış, İddia, açıklama, bilirkişi raporu, tıbbi belgeler ve Adli Tıp Kurumu kararı birlikte değerlendirildiğinde; ortaya çıkan sonucun, yapılan uygulamanın bir komplikasyonu olduğu ve olumsuzluğun giderilmesinin tıbbi olarak olanaklı olduğu, ortaya çıkan komplikasyon nedeniyle Dr. ...�ın tıbbi olarak kusurlu olduğunun iddia edilemeyeceği sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB-775 / G-835),

21. ... tarafından Oda Başkanlığı�na yapılan yazılı başvuruda, ... Eğitim ve Araştırma Hastanesi�nde çocuğunun doğduğu, ancak 1 hafta sonra kendisine çocuğunun öldüğü bildirilmesine rağmen hala çocuğunun cenazesinin kendisine teslim edilmediğinin bildirilmesi üzerine inceleme yapılmış; ...�in aynı başvuruyu daha önce İl Sağlık Müdürlüğü�ne, Savcılığa ve hastane yönetimine yaptığı, bebeğin cenazesinin kaybında doktorların değil morg görevlisi memurların sorumlu olduğu anlaşılmıştır.
Meslek Odası�nın yetki alanı hekimlerle ve hekimlerin hekimlik uygulamaları ile sınırlı olması nedeniyle başvurunu muhatabının Tabip Odası olmadığı, mağdurun başvurusunu Adli Makamlara yapması gerektiği anlaşılmış olup, dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB-B-154),

22. "Oda Başkanlığı�na ... tarafından yapıla yazılı başvuruda, rahatsızlığı nedeniyle gittiği Özel ... Hastanesi�nde kendisini Dr. ...�nin muayene edip bazı tetkikler yaptırdığı ve idrar yolları enfeksiyonu teşhisi ile eve gönderdiği, evde birkaç saat sonra ağrılarının başlaması üzerine tekrar hastaneye gittiklerini muayene ve ultrason neticesinde tekrar idrar yolu enfeksiyonu teşhisi konulduğu, yapabilecekleri bir şey olmadığı ve bir Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı�na görünmesinin önerildiği, eve gitmek zorunda kaldıklarını ancak gece yarısı ağrılar dayanılmaz olunsa ... Eğitim ve Araştırma Hastanesi�ne gittikleri ve apandisit teşhisi ile derhal ameliyata alındığı ifade edilerek Özel ... Hastanesi ve muayenesini yapan Dr. ...�den şikayetçi olunması üzerine inceleme başlatılmıştır.
Bilirkişi görüşü, tıbbi belgeler, iddia ve açıklama birlikte değerlendirildiğinde;
- İlk başvuruda ve müteakip başvuruda Özel ... Hastanesi�nde yapılan muayene, laboratuar ve radyolojik incelemelerin tipik özellik taşımadığı, akut batın-apandisit düşündürecek bir belirti vermediği, bu nedenle Dr. ...�nin hastanın varolan durumu nedeniyle teşhisini koyamamasının tıbbi ihmal ve hata olarak görülemeyeceği,
- Hastanın ikinci başvurusunda Dr ...�nin yaptığı inceleme neticesinde apandisit teşhisini koymaması, henüz hastalık klinik ve laboratuar olarak tam yerleşmediği için meslekte acemilik olarak değerlendirilemeyeceği,
- İkinci başvuruda hastaya cerrahi branşlarda konsültasyon önerisinin (hasta başvurusunda da dile getirilmektedir.) doğru olduğu ancak yaşanan gelişmelerden anlaşıldığı kadarıyla bu konuda gerekil ısrarın ve tıbbi bilgilendirmenin Dr. ... tarafından yapılmadığı, bunun bir kusur olmamakla beraber beklenen davranış olarak vurgulanmasının uygun olacağı,
- Sonuçta, Dr ...�nin klinik tablonun erken safhasında hastayı muayene ettiği, gerekli laboratuar ve radyolojik incelemeyi yaptığı, kısa bir süre de olsa gözlem altında tuttuğu anlaşılmış olup Dr. ...�nin kusurlu bir davranışının belirlenemediği,
- Hasta-hekim ilişkilerinde yaşananlarla ilgili iddia dışında bir kanıt olmaması nedeniyle cezai bir işlem yapılmasının mümkün olmadığı sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB-776 / G-1171)

23. ... tarafından Oda Başkanlığı�na yapılan yazılı başvuruda, Özel ... Hastanesi�nde Dr. ... tarafından yapılan ameliyat edildiği ancak hekimliğin kötü uygulanması neticesinde maddi ve manevi zarara uğradığı ifade edilerek şikayette bulunulması üzerine inceleme başlatılmıştır.
İki uzmandan ayrı ayrı alınan bilirkişi görüşleri, tıbbi belgeler, iddia ve açıklama birlikte değerlendirildiğinde;
- Dr. .. tarafından yapılan işlemin, düzeltme operasyonu olması nedeniyle düşünülen sonuca ulaşmanın her zaman mümkün olmayabileceği, belgelerden anlaşılacağı gibi, tıbben yeterli olduğu söylenemese de hukuken yeterli olan onam formunun imzalanmış olduğu,
- Oluşan izlerin belirgin olmasında, kısman hastanın tercih ettiği operasyon yönteminin de etkili olduğu,
- Dr. ...�den sonra yapılan düzeltme operasyonunun erken olduğu, Dr. ...�in işlemlerinin sonuçlarının tüm boyutları ile ortaya çıkması için beklenmesinin daha uygun olduğu, ancak düzeltme işleminin yapıldığının anlaşıldığı,
- Dr. ...�in hastanın beklediği sonuca ulaşamadığı anlaşılmakla beraber bu sonucun tıbbi hata veya meslekte acemilik olarak görülemeyeceği, bu sonucun yapılan ameliyatın bir sonucu, komplikasyonu (beklenmeyen sonuç) olarak kabul edilmesi gerektiği ve bu nedenlerle Dr. ...�e kusur yönlendirilemeyeceği sonuç ve görüşü ile dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1188),

24. Odamıza yapılan ihbar niteliğindeki başvuru üzerine, Değişim Gazetesi�nin 12.12.2006 tarihli nüshasında yer alan �Güngör: Devlet Hastanesi Doktorlarını Rüşvet Verdim�, 13.12.2006 tarihli nüshasında yer alan �Güngör Savcılığa Sevk Edildi.� başlıklı, Özel Silivri Millet Hastanesi Başhekimi Dr....�ü konu alan haberler ve www.silivriliyiz.biz isimli internet sitesinde yer alan �İşte Güngör-Gate� başlıklı haber değerlendirilmiş, meslektaşlarına rüşvet vererek, kamu hastanesinden sahibi olduğu özel hastaneye hasta sevkini sağlamak iddiasıyla Dr... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-792)

25. Odamıza Dr ... tarafından yapılan başvuruda, �... Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Başhekimi Dr. ...'un İstanbul Tabip Odası üyesi olmasına rağmen ... D: 1 Çorlu � Tekirdağ adresindeki muayenehanenizde serbest hekimlik faaliyetine devam ettiği ve bunu idari makamlara bildirmediği, aynı hastanede görevli Dr. ...nin ise tüp bebek tedavisi için başvuran hastalara, hastanenin şartlarının kötü olduğunu söyleyerek yumurta toplama işleminin belli bir ücret karşılığında özel bir tüp bebek merkezinde yapılması için yönlendirdiği�nin iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1292 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş; Dr. ... ve Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın (HUB-793) Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!