Temmuz Ayı


  • Ağustos 24, 2010
  • 6473

 

 

04.07.2006 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Hakan Erdem, Dr.Eylem Çağıltay, Dr.Mustafa Bilici, Dr.Cem Ülker, Dr.Özlem Erçin, Dr.Yalçın Yaymacı, Dr.Sedat Atakan Çakır, Dr.Şefik Dilmen, Dr.Neşe Kutlutürk Demir, Dr.Ahmet Dalmızrak, Dr.Tolga Şahin, Dr.Yaman Tokat, Dr.Hüban Dayıoğlu, Dr.Ercan İdare, Dr.Eda Köseoğlu, Dr.Abidin Gündoğdu�nun üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. İbrahim Bozkurt�a Seven İnşaat Temizlik Turizm Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Ercan İdare�ye Loreal Türkiye Kozmetik San.Ve Tic.A.Ş.(Hadımköy Depo) için, Dr. Sinan Simsar�a Şenpres Döküm Ve Sıhhi Tesisat San.Ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Yahyahan Güney�e Mikron Metal San.Tic.Ve Paz.A.Ş. için, Dr. Şelale Onatça�ya Martı Konteyner Hizmetleri A.Ş. için, Dr. Murat Sezen�e Oğuzhan Tekstil � Ayşegül Morkoç/Neba Tekstil � Fatma Akın/ Bolat Tekstil Ambalaj San.Tic.Ltd.Şti./İnci Tekstil � Osman Aslanbaş/Eda Tekstil � Emine Altun/Mitat Konfeksiyon � Mitat Koçman/ Çağrı Tekstil � Ercan Yavuz / Üçerler Ambalaj Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. / Altunoğulları Plastik Ambalaj Ve Tekstil San.Tic.Ltd.Şti./ Koner Tekstil � Halime Deniz /Kıdem Tekstil � Arzu Özcan/Gülsen Tekstil � Mustafa İri/OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3. Dr.... ve Dr....�in hukuki destek talebinin başvurularının meslek uygulamalarıyla ilgisi nedeniyle kabulüne,

4. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, babası ...�nin 08.10.2003 tarihinde saat 06.00�da akciğer embolisi tanısı ile ... Hastanesi�nden .. Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği�ne sevk edildiği, adı geçen hastanın burada yapılan muayenesi sonunda eve gönderildiği ve yaklaşık 3 saat sonra kalp krizinden vefat ettiği, bunun da gerek ... Hastanesi ve gerekse de ... Hastanesi�ndeki müdahalelerde bulunan hekimlerin tıbbi ihmal ve/veya hatası sonucu ortaya çıktığı iddiasıyla Dr. ..., Dr. ..., Dr. ... ve Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-668-(G-518) sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

5. Odamıza ... vekili Av. ... tarafından yapılan başvuru üzerine, ... Hastanesi Kadın Doğum Servisi�nde ameliyat olan ...�in taburcu olduktan sonra yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye geldiğinde gerekli özenin gösterilmeyerek sağlık sorunlarının artmasına neden oldukları gerekçesiyle Dr. ..., Dr. ... ve Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/G-452 sayılı inceleme dosyası ile ilgili olarak 17.01.2006 tarihli Yönetim Kurulu toplasında verilen �dosyanın işlemden kaldırılması� kararına Av. ...�in itirazı üzerine Dosya Yönetim Kurulumuzun 28.02.2006 tarihli toplantısında yeniden değerlendirilmiş olup, TTB Disiplin Yönetmeliği�nin 16. maddesi gereği ilgili Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına ve konunun soruşturularak Onur Kurulu�na iletilmesine kararı verilmiş; bu karar üzerine oluşturulan HUB-676 sayılı fezlekeli soruşturma dosyası tamamlanarak Yönetim Kurulumuzun 04.07.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

6. Odamıza yapılan bir başvuru ekinde bulunan ve Özel ... Polikliniği�ne ait �Havaş Çalışanları Dikkatine� başlıklı check-up kampanyasına ilişkin elektronik posta duyurularda tanıtım ihlali yapıldığı gerekçesiyle Özel ... Polikliniği sorumlu hekimi Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/R-681 sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 04.07.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

7. Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuruda; Özel ... Polikliniği � İç Hastalıkları Uzmanı Dr. ... kaşeli reçetelere uygun olmayan sürelerde ve dozlarda fazla miktarda ... Ampul yazıldığı, Özel ... Dispanseri ve Özel ... Polikliniği Dr. ... kaşeli reçetelere uygun olmayan sürelerde ve dozlarda fazla miktarda ... Ampul yazıldığı, Özel .... Dispanseri � Psikiyatri Uzmanı Dr. ... kaşeli reçetelere uygun olmayan sürelerde ve dozlarda fazla miktarda ... Ampul yazıldığı iddiasıyla Dr. ..., Dr. ... ve Dr. ... hakkında oluşturulan soruşturma dosyası değerlendirilmiş; söz konusu tarihlerdi Özel Uzmanlar Polikliniği�nin sorumlu hekimi olduğu bilgisine ulaşılan Dr. ...�ın da, sahte reçete yazmak, yazılmasına olanak sunmak ve etik ihlalde bulunmak iddilarıyla soruşturmaya dahil edilmesine, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine,

8. Odamıza ... tarafından yapılan başvuru üzerine, 2,5 aylık olan bebekleri ...�ın, doğumundan sonra sürekli Dr. ...�nun kontrolünde olduğu, rahatsızlığı geçmeyen bebeği bir şeyi olmadığını söyleyerek eve gönderdiği ancak bebeğin boğmaca olduğunun ortaya çıktığı iddiasıyla oluşturulan HUB/G-1221 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, 03.07.2006 tarihli dilekçe ile şikayetçinin şikayetiden vazgeçtiğini bildirmesi üzerine dosyanın işlemden kaldırılmasına,

9. Odamıza Dr. ... tarafından yapılan başvuru üzerine, sahtecilik içiren şikayet dilekçesine atıfta bulunarak hakkında usulsüz ve bilimsel olmayan tıbbi kanaat bildirdikleri ve bu dilekçeye uyarak muayene etmeksizin psikiyatri kliniğine yatışını yaptıkları iddiasıyla Dr. ..., Dr. ..., Dr. ... ve Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/G-1218 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş, sahtecilik iddiasının Adli Makamlarca karara bağlanması gerektiği, bu doğrultuda bir kararın sunulması durumunda tekrar ele alınmak üzere dosyanın işlemden kaldırılmasına,

10. Odamıza ... tarafından yapılan başvuru üzerine; 26.04.2006 tarihinde sol el küçük parmağı kopan kızı ...�ı, parmağın dikilmesi için hastanenize getirdikleri, ameliyat öncesi parmağın dikilmesi operasyonu için 5.000.-YTL karşılığı anlaşıldığı, ancak operasyonu yapacak olan Dr. ...�un hasta yakınlarına, kopan parmağın dikilemeyeceğini çünkü kopma sırasında kan damarlarının sıyrılmış olduğunu, parmağın içinde kan damarı bulamadığı için dikemeyeceğini ve hastanın yarasını kapatacağını belirttiği, buna rağmen hasta yakınlarından, ameliyat öncesinde parmağın dikilmesi karşılığında anlaşılan ücretin alındığı ve hasta yakınlarına senet imzalatıldığı iddiasıyla oluşturulan HUB/G-1189 sayılı inceleme dosyası Yönetim Kurulumuzun 04.07.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, hastalardan haksız kazanç sağlamak ve Tabip Odası�nın görev yapmasını engellemek iddialarıyla Özel ... Hastanesi başhekimi Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-715),

11. Odamıza Dr. ... ve Dr. ... tarafından yapılan başvuru üzerine, ... Sağlık İşleri Müdürü Dr. ... tarafından, Dr. ...�in izin almasını gerekçe göstererek, kendisiyle görüşmeyerek kendisini İkitelli Garajı�nda görevlendirdiği, kendisinin yerine de Edirnekapı Garajı�na Dr. ...�un görevlendirdiği, gerek Dr. ...�un, gerekse kendisinin Çalışma Bakanlığı�ndan alınan izin ve yetkilerinin olmaması nedeniyle, hastaları ve meslektaşlarını zor durumda bırakacak bir uygulamada bulunduğu iddiasıyla oluşturulan HUB/G-1066 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş; kurumda çalışan hekimlerin görev yerlerini keyfi olarak değiştirerek, hastaları ve meslektaşlarını zor durumda bırakacak uygulamalarda bulunmak iddiasıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-716),

12. Oda Başkanlığı�na hasta yakını .. tarafından yapılan yazılı başvuruda, annesi ...�in ... Hastanesi�ndeki tedavisinde yer alan Dr. ...�ın �bilinçsizce ve doktora yakışmayacak biçimde� davrandığını bildirerek şikayette bulunması üzerine inceleme başlatılmış, hastaneden hasta kayıtları temin edilmiş, Dr. ...�dan şikayet konusu ile ilgili açıklaması alınmıştır.

İddia, açıklama, hasta kayıtları birlikte değerlendirildiğinde; hasta ...�e �uzun bacak belden destekli atel� takıldığı, bu atelin hastada acı ve ağrı doğurabilecek hareketlerle takılabileceği, hastanın kilolu olması, bu hareketlerin daha da zorlu yapılmasına nenden olabileceği, Dr. ...�ın atellemesini tamamladığı, bu konuda bir kusur yöneltilemeyeceği; iddialar içinde yer alan �bilinçsizce ve hekime yakışmayan davranış� konularında ise Dr. ...�ın suçlamayı kabul etmediği, şikayetçi tarafın iddia dışında bir kanıt sunamadığı anlaşılmış olup, iddialar doğrultusunda kanıt sunulması durumunda tekrar ele almak üzere dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB-689 / G-1015)

13. Hasta yakını ... tarafından Oda Başkanlığı�na yapılan yazılı başvuruda Dr. ...�un oğlu ...�ı Özel ... Hastanesi�nde tedavi etmeye çalıştığını ancak, �disiplinli bir tedavi� yapmadığını ve �basit bir soğuk algınlığından bronşite yakalanmasına� neden olduğunu, gerekmediği halde 15 gün hastaneye yatırılmasını önerdiğini bildirerek şikayette bulunması üzerine inceleme başlatılmış, hastaneden hasta ... ile ilgili hasta dosyası temin edilmiş, Dr. ...�tan tedavi ile ilgili açıklama istenmiş, tüm belgeler tedavi sürecini değerlendirmek üzere bilirkişi olarak görüş alınması amacıyla akademik olarak Doçent unvanı taşıyan, bir üniversitenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeliğini yapan bir hekime iletilmiştir.

Alınan bilirkişi görüşü iddia ve açıklama ile tıbbi belgeler birlikte değerlendirildiğinde; hastalıkların aşamalı seyir gösterebileceği ve tedavinin de hastalığını her aşamasında göre farklı düzenleneceği, hasta ...�ın hastalığının da böyle bir seyir izlediği ve Dr. ...�un bu seyre göre tedavi uyguladığı; teşhis ve tedavi ile ilgili Dr. ..�un �meslekte acemilik� göstermediği, �15 gün yatarak tedavi� önerisinin kayıtlarda olmadığı ve Dr. ...�un bu iddiayı kabul etmediği, tedavinin yarım bırakılması ve bir başka doktor tarafından devam ettirilmesi konusunda ise tercihin hastada olduğu; sonuçta iddialar ile ilgili olarak Dr. ...�a yönlendirilebilecek bir kusur belirlenemediği sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1110),

14. ... tarafından Oda Başkanlığı�na yapılan yazılı başvuruda, Dr. ...�ın muayenesini yaptığını ve ağrı kesici olarak bir iğne yaptırdığını, iğne yaptırdıktan sonra iğne yapılan yerin uyuştuğunu ve halen ağrılarının devam ettiğini bildirmesi üzerine inceleme başlatılmış, Dr. ...�da iddia ile ilgili açıklama istenmiş, hasta akademik unvanı Profesör olan ve bir üniversitede Nöroloji Anabilim Dalı�nda öğretim üyeliği yapan bir hekime muayene ettirilerek rahatsızlığının ve muhtemel nedeninin ne olduğu konusunda bilirkişi olarak görüş vermesi sağlanmıştır.

Bilirkişi raporu, iddia ve açıklama birlikte değerlendirildiğinde; hastaya yumuşak doku travması teşhisi konulduğu, tedavi amacıyla 1 ampul IM Voltaren yapıldığı, enjeksiyonu bir hemşirenin gerçekleştirdiği ve hastada gelişen sağlık probleminin yapılan bu enjeksiyona bağlı olarak ortaya çıktığı anlaşılmıştır.

Tüm bu gelişmelerde; Dr. ...�ın 1219 sayılı Yasa, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü ve TTB Disiplin Yönetmeliği kapsamında kusurlu olmadığı; enjeksiyonun uygulanması ile ilgili kusurun ortaya çıkarılması ve kusur var ise tazmini konusunda hastanın hak arama merciinin Adli Makamlar olduğu sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB-632),

15. ... vekili Av. ... tarafından Oda Başkanlığı�na yapılan yazılı başvuruda, rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu ... Hastanesi Acil Servisi�nde kendilerine bakılmadığını bildirerek şikayette bulunulması üzerine inceleme başlatılmış, hasta Tuğrul BAŞAR�a ilk müdahalesini yapan Dr. ...�dan açıklama istenmiş, hasta ile ilgili ... Hastanesi ve ardı sıra gidilen ... Hastanesi�nden tıbbi kayıtlar temin edilmiştir.

İddia, açıklama ve tıbbi kayıtlar incelendiğinde; hasta ...�ın başvurusuna müteakip ilk muayenesinin yapıldığı ve gözlem altına alındığı, hastanın vital bulgularının, müdahale yapılmaksızın gözlem altında tutulmasının hasta için yaşamsal önem gösterebilecek bir tehlikeyi göstermediği, hastanın tedaviyi yarım bırakarak bir başka sağlık merkezine gittiği, gidilen ikinci merkezde de vital bulguların şikayete konu olan ilk merkezin bulguları ile örtüştüğü, olayda iddia edildiği gibi �acil durumdaki bir hastaya bakmamak� fiilinin gerçekleşmediği anlaşılmış olup, ... Hastanesi Acil Servisi�nde görev yapan Dr. ...�a yönlendirilebilecek bir kusur belirlenememesi nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1113),

16. ... tarafından Oda Başkanlığı�na yapılan yazılı başvuruda ... Hastanesi�nde muayenesini yaptırmak istediği Dr. ... ile ilgili şikayette bulunması üzerine konu incelemeye alınmıştır.

Hastaneden temin edilen hasta kayıtları, Dr. ...�nun iddialar ile ilgili açıklamasıyla birlikte değerlendirildiğinde; hekimin hasta kabulü ile ilgili (önceden ilan edilme koşulu ile) düzenlemeyi özgürce yapabileceği, düzenlemesi dışında hasta bakıp bakmamasının kendi tasarrufunda olacağı, bu nedenle Dr. ...�na bir suçlama getirilemeyeceği, Dr. ...�nun hasta ...�ı karşı üslubu konusunda ise şikayetçinin iddiası dışında bir kanıt olmaması nedeniyle cezai bir işlem yapılamayacağı sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1068),

17. Hasta yakını ... tarafından Oda Başkanlığı�na yapılan başvuruda, eşi ...�nın acil olarak götürüldüğü Özel ... Hastanesi�nde yaşadıklarını anlatarak şikayette bulunması üzerine inceleme başlatılmış, hastaneden ... ile ilgili tıbbi kayıtlar temin edilmiş, ...�yı ilk karşılayan hekim olan Dr. ...�ın hemşire ... ile beraber düzenledikleri tutanak ile hastane başhekimi Dr. ...�nın açıklaması ve ardı sıra gidilen ... Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi�ne ait tıbbi kayıtlar incelendiğinde;

Hastanın Özel ... Hastanesi�ne 05.00 sularında başvurduğu, hastaya ilk muayene ve müdahalenin yapıldığı, önerilen teşhis ve tedavinin ise gerçekleştirilemediği,

Daha sonra ilk giriş 07.11.2006 tarih ve 08.46 olarak ... Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi�ne yatırıldığı ve 1 gün gözlem altında tutulduğu,

Hasta yakını ile hastane görevlileri arasında yaşanan ihtilafın meslek odası yetki ve görev alanı dışında olduğu, zaten tarafların karşılıklı şikayetlerinden vazgeçtikleri beyanlarının olduğu anlaşılmış olup, Özel ... Hastanesi�nde hastaya tıbbi anlamda gerekenlerin yapıldığı anlaşılmış olup hastane başhekimi Dr. ... ve hastayı karşılayan Dr. ... için Tıbbi Deontoloji Tüzüğü ve TTB Disiplin Yönetmeliği kapsamında cezai bir işlem yapılmasına yer olmadığına ve dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB-688 / G-1069),

18. Hasta yakını Kaptan ... tarafından Oda Başkanlığı�na yapılan yazılı başvuruda, oğlu ...�ın takibini yapan Dr. ...�ndan şikayette bulunması üzerine inceleme başlatılmış; Dr. ...�ndan iddialar ile ilgili açıklama alınmış, hastaneden hasta kayıtları temin edilmiş, hastanın devredildiği Dr. ...�den ve konsültasyon istenen Dr. ...�den tanık ifadeleri alınmış ve tüm bilgi ve belgeler birlikte değerlendirilerek şu sonuçlara varılmıştır.

1-Dr. ...�nun hastası ile ilgili konsültasyon talebi uygun ve yerindedir.

2-Hasta yakınlarının konsültasyon istemini kabul etmemeleri üzerine Dr. ...�nun hastasını terk etme hakkı vardır ve Dr. ... Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 19. maddesine uygun bir biçimde hastasını Dr. ...�ye terk etmiştir.

Bu nedenlerle Dr. ...�na yönelik Tıbbi Deontoloji Tüzüğü ve TTB Disiplin Yönetmeliği kapsamında herhangi bir kusur yöneltmek olası görülmediğinden dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1173)

19. Hasta ... vekili Av. ... ve Av. ... tarafından Oda Başkanlığı�na yapılan yazılı başvuruda, tedavisinin sürdürüldüğü ... Eğitim ve Araştırma Hastanesi�nde müvekkillerinin böbreğinin tümör teşhisi ile alındığını ancak tümör çıkmadığını bildirerek yapılan işlemde hata veya ihmalin olup olmadığının araştırılmasını, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmeleri üzerine inceleme başlatılmıştır.

Hastanın tedavisinde yer alan Dr. ..., Dr. ... ve Dr. ...�dan açıklama alınmış, hastaneden hasta dosyası temin edilmiş; açıklamalar ve hasta dosyası bilirkişi olarak görüş oluşturulması talebiyle akademik unvanları Profesör olan ve iki farklı üniversitede biri Üroloji ve diğeri İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı�nda öğretim üyesi olarak görev yapan hekimlere gönderilmiştir. Alınan bilirkişi görüşleri, iddia ve açıklamalar ile hasta dosyası birlikte değerlendirildiğinde şu sonuçlara ulaşılmaktadır.

1-Farklı merkezlerde yapılan radyolojik incelemelerin hepsinde böbrek TM teşhisi konulmuştur. Ancak ameliyat sonrası patolojik incelemede böbrek TM olmadığı, hastanın Pyelonefrite bağlı son dönem Kronik Böbrek Yetmezliği olduğu anlaşılmıştır.

2-Radyolojik incelemenin doğru olmadığı anlaşılmakla beraber bugün uygulamada böbrek tümörü teşhisi radyolojik inceleme ile konulmakta, ancak bu yöntemin hassasiyeti % 85-90�larda kalmaktadır.

Teşhisi doğrulamak için yapılabilecek bir diğer tanı yöntemi olan biyopsinin yapılmaması yanlış negatif oranının yüksek olması ve komplikasyon oranının fazlalığı ve hastanın genel durumunun bozuk olması nedeniyle doğru bir yaklaşımdır.

Tanıda yanılma bir komplikasyon olarak ortaya çıkmıştır ve bu nedenle varolan koşullarda hekimlere kusur yöneltmek doğru değildir.

3-Hasta son dönem Kronik Böbrek Yetmezliğindedir ve bu nedenle diyaliz hastası durumundadır. Diyalize gereksiniminde yapılan �nefrektomi�nin bir etkisi yoktur, çünkü operasyon sonrası patoloji raporlarının ve kan değerlerinin gösterdiği gibi böbrek hayatiyetini yitirmiştir.

Tüm bu sonuçlara bağlı olarak Dr. ..., Dr. ... ve Dr. ..., hasta ...�e yönelik tedavi ve müdahalelerde tıbbi bir hata ve ihmalde bulunmamışlardır. Bu nedenle dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1080),

20. Odamıza SSK İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürlüğü Üsküdar İlaç ve Eczacılık Hizmetleri Birimi tarafından yapılan başvuruda, �SSK�lı hastalara alışılmışın üzerinde dozlarda recete yazdığı� ihbarındı bulunulması üzerine ... Sağlık Ocağı tabibi Dr. ... hakkında inceleme başlatılmış, Dr. ...�den açıklama istenmiştir.

Dr. ... açıklamasında kasti bir davranışın olmadığını, gayri-meşru bir kazancın söz konusu olamayacağını ifade etmiştir.

Açıklama ve ihbar başvurusu ekinde bulunan reçeteler birlikte değerlendirildiğinde;

Düzenlenen reçetelerin alışılagelen doz ve adetin çok üstünde olduğu, ancak belirli durumlarda belirtilen dozların kullanımının olası olduğu,

Ancak bunun tıbbi bir endikasyondan mı yoksa tıp dışı bir etkenle mi kaleme alındığını saptamanın meslek odası yetki ve görev alanı içinde olmadığı sonucuna varılarak, reçete düzenleme gerekçesinin tıp dışı bir amaçla gerçekleştirildiği veya reçete yazımına ilişkin geleneksel anlayışa aykırı olarak usulüne uygun reçete düzenlenmediği konusunda kanıt sunulması durumunda tekrar ele alınmak üzere dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1146),

21. Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler neticesinde Dr. ...�e ait muayenehane tabelaları değerlendirilmiş; �Damar Cerrahisi� tabelası altında faaliyet göstererek Tabela Yönetmeliği�ne aykırı davrandığı ve uzmanlık dışı tanıtımda bulunduğu iddiasıyla Dr. .... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine, (HUB-717) karar verilmiştir.

11.07.2006 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Bahar Koyuncu, Dr.Aynur Baysoy El Jamal, Dr.Alper Güç, Dr.Selçuk Cem Erdurak, Dr.Ayşe Beyza Kaur, Dr.Aykut Hancılar, Dr.Levent Gök, Dr.Ender Levent, Dr.Ekrem Üçer, Dr.Ahu Birol, Dr.Muazzez Tolunay Elönü, Dr.İmdat Sarıcan, Dr.Özgür Okumuş, Dr.Emel Karaoğlan, Dr.Makbule Seldağ Kantarcı, Dr.Fatma Tülay Aydın�ın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Murat Yılmaz�a AOD Disk Üretim Ve Paz.Ltd.Şti. � Asf Otomotiv Ltd.Şti.-Efa Motorlu Araçlar Ve Turizm A.Ş. � Burç Sigorta Hiz.A.Ş./OSB için, Dr. Sunay Can�a Citibank A.Ş. için, Dr. Meriç Akyol�a Citibank A.Ş. için, Dr. Nevin Yılmaz�a Negiş Giyim İmalat Ve İhracata.Ş. � Mrt Tekstil San.Ve Dış Tic.A.Ş. / OSB için, Dr. Çetin Fevzi Çağlar�a Hamdi Restaurant Turizm Ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Devrim Bilgen�e Centeks Tekstil Ürünleri Yıkama Mak.Kim.San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Dengtaf Solduk�a Tempo Matbaacılık Ve Ambalaj San.A.Ş. için, Dr. Serap Pamak�a İttifak İnşaat Tekstil Gıda Turizm Otom.Elek.İç Ve Dış Tic.San.Ltd.Şti. (Kiptaş Esenyurt 3.Etap Başak Konutları Şantiyesi) için, Dr. Mehmet Sıraç Sulhan�a Teleon Reklamcılık Ve Filmcilik San.Tic.A.Ş. � Star Televizyon Hiz.A.Ş. � Beyaz Basın San.Ve Tic.A.Ş. � Fırtına Lojistik Ve Reklamcılık A.Ş. / OSB için, Dr. Mustafa Temel Köslü�ye Eston Yapı A.Ş. (Ardıçlı Göl Evleri Projesi) � Eston Yapı A.Ş. (Şehir Projesi) / OSB için, Dr. Ali Aykut İlalan�a Çakıcılar Makina San.Ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Reşit Portakal�a Akdaş Hazır Giyim San.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Şeniz Aşıcı Türker�e Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş. için, Dr. Ayhan Tokgöz�e Ebi Elektronik Bilgi İletişim Hiz.Reklamcılık Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Cüneyt Özüak�a İstanbul Ticaret Odası Eğitim Ve Sosyal Hizmetler Vakfı Koru Tesisleri İktisadi İşletmesi-Kandilli için, Dr. Bilgehan Esen�e Taypa Tekstil Giyim San.Ve Tic.A.Ş. � Tayeks Dış Tic.Ve Tekstil San.A.Ş. � Tays Örme Tekstil San.Ve Tic.A.Ş. � Mgs Tekstil Gıda İnş.Otomotiv San.Tic.Ltd.Şti. / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3. Dr.Necdet Süer�in üyelikten istifa talebinin kabulüne,

4. Balıkesir ili sınırları içerisinde üniversite öğrencilerinin düzenlediği yaz kampına katılan tıp fakültesi öğrencilerinin ulaşım giderlerine destek amacıyla 1000 YTL ödenek çıkarılmasına,

5. Çanakkale-Ezine bölgesinde radyasyon oranının arttığına ilişkin basında çıkan haberle ilgili Jeoloji Mühendisleri Odası�nın yaptığı çalışmanın sonuçlarını değerlendirmek ve insan sağlığı ile ilgisini görüşerek bölge halkının, bilgi eksikliğinden kaynaklı, yaşadığı tedirginliğin giderilmesi için ortak çalışma yapılmasına,

6. Filistin�de yaşanan İsrail saldırılarını görüşmek üzere Filistin Büyükelçiliği�nin sivil toplum kuruluşlarına yaptığı davete, sorunun bir insanlık trajedisi haline dönüşmesi nedeniyle, olumlu cevap verilmesine ve Oda Başkanıyla birlikte bir yönetim kurulu üyesinin davete katılmasına,

7. Dr....�nın hukuki destek talebinin başvuru konusunun mesleki uygulamalarıyla ilgili olduğu gerekçesiyle kabulüne,

8. Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler neticesinde, ulusal televizyon kanallarında yayınlanan ve Dr. ...�nun da rol aldığı reklam filmi Yönetim Kurulumuzun 11.07.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve ticari bir ürünün tanıtımında yer aldığı gerekçesiyle Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine karar (HUB/R-714)

9. Odamıza yapılan bir başvuru üzerine, 08.12.2005 tarihinde TV-8 isimli televizyon kanalında yayınlanan ve konuk olarak Özel ... Saç Ekim ve Estetik Cerrahi Merkezi adına ...�in katıldığı �... Sağlık� programına ait görüntüler Yönetim Kurulumuzun 11.04.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş; adı geçen programda, uygulamalar ile ilgili bilgi verirken sağlık merkezinizin telefon numarasının yayınlanması sağlanarak �örtülü reklam� yapıldığı iddiasıyla adı geçen merkez sorumlu hekimi Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine, (HUB/R-689),

10. Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan Özel ... Diyaliz Merkezi hakkındaki şikayet dilekçeleri değerlendirilmiş; meslektaşlarını zemmetmek, haksız rekabet yaparak tanıtım kurallarını ihlal etmek ve meslektaşlarının hastalarını meşru olmayan yöntemler kullanarak elde etmek iddialarıyla merkez sorumlu hekimi Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine,

11. Odamıza ... tarafından yapılan başvuru üzerine ...�nun tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yaptığı iddiasıyla Dr. ... ve Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/G-1021 sayılı dosya ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzun 18.04.2006 tarihli toplantısında adı geçen hekimler hakkında �tıbbi bir kusur belirlenemediği ve dosyanın işlemden kaldırılması� kararına şikayetçi ...�nun süresinde itiraz etmesi nedeniyle dosya 30.05.2006 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında tekrar gündeme alınmış olup, TTB Disiplin Yönetmeliği�nin 11. ve 16. maddeleri gereği iddianın soruşturulmasına karar verilmiş; bu karar üzerine oluşturulan HUB-704-(G-1021) sayılı soruşturma dosyası tamamlanarak Yönetim Kurulumuzun 11.07.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

12. Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sonucunda, Özel ... Tıp Merkezi�ne ait, �Hayalde Kalmasın � En İyisi Bize Gelin� ve �Sağlıklı Bir Toplum İçin Haydi Check-Up�a� başlıklı tabelalarda İstanbul Tabip Odası Tabela Yönetmeliği�nin ihlal edildiği iddiasıyla merkez sorumlu hekimi Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/R-674 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

13. Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sonucunda, Özel ... Hastanesi�nin duvarına asılı afiş ile Tabela Yönetmeliği�ne aykırı davranıldığı, reklam amaçlı yanıltıcı bilgi verildiği ve tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı iddiasıyla hastane başhekimi Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/R-671 sayılı soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

14. Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru ekinde yer alan ve 11.02.2005 tarihli Vatan Gazetesi�nde yayınlanan ... Laser Zayıflama ve Estetik Merkezi�ne ait ilanın tanıtım kurallarına aykırılık içerdiği ve bildirimsiz serbest hekimlik yaptığı gerekçesiyle merkez sorumlu hekimi Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/R-662 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

15. Odamıza Büyükçekmece Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan, Dr. ...�in muayenehanesine ait tabela fotoğrafı ve tutanak örneği Yönetim Kurulumuzun 11.07.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve ilgili tabelanın Tabela Yönetmeliği�ne aykırı olduğu gerekçesiyle Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB/R-683)

16. Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine, ... isimli hastanın tedavisinde tıbbi hata yaptığı iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-673 sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 11.07.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve soruşturmanın genişletilerek, Özel ... Hastanesi�nde bulunduğu dönemde müdahalede bulunan Dr. ...�ın da adı geçen hastanın tedavisinde tıbbi hata ve ihmal göstermek iddiasıyla soruşturma kapsamına alınmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

 

25.07.2006 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Ali Galip Güven, Dr.Şüheda Çelebi, Dr.Çiğdem Küçükali, Dr.Tibet Canpolat, Dr.Metin Kasap, Dr.Ercüment Levent Elemen, Dr.Ümran Öztürk, Dr.Erhan Sezer, Dr.Necati Taşkın, Dr.Nesriye Demirel, Dr.Funda Elemen, Dr.Ebru Şengül, Dr.Tamer İmamoğlu, Dr.Şerife Özhuy, Dr.Cemalettin Palaz, Dr.Tzemil İmam, Dr.Ece Gül Önder Ünsever�in üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Kubilay Eryılmaz�a Bimtaş A.Ş. için, Dr. Songül Kaya Barut�a Halktaş Fatih Belediye Halk Paz. İşl. Tic. A.Ş. için, Dr. Cemalettin Palaz�a Merko Gıda San. A.Ş. için, Dr. Kenan Tekbaş�a Üçgen İnşaat Ve Tic. A.Ş. için, Dr. Ozan Özcan�a Dap Yapı İnşaatSan. Ve Tic. Ltd. Şti. için, Dr. Mehmet Sadık Balcı�ya Silivri Belediyesi için bundansonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3. Oda Başkanlığı�na ... çifti tarafından yapılan yazılı başvuruda, tıbbi açıdan gerekmediği halde doktorun kendisine ait nedenlerle doğumlarının sezaryen ile yapıldığını iddia etmeleri üzerine Dr. ... hakkında inceleme başlatılmıştır.
Doğumun gerçekleştiği Özel ... Hastanesi�nden hasta dosyası temin edilmiş; Dr. ...�dan açıklama alınmış; iddia ve �Açıklama� ile tıbbi dosya, bilirkişi olarak görüş vermesi amacıyla akademik unvanı Doçent olan bir üniversitenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi�ne iletilmiştir.
Hazırlanan bilirkişi raporu, iddia ve açıklama ile hasta dosyası birlikte değerlendirildiğinde; verili koşullarda ...�ün doğumunda sezaryen endikasyonunun, doğumun gerçekleştirilmesinde hekimin karar vereceği alternatiflerden biri olarak görüldüğü anlaşılmış olup �gereksiz sezaryen� iddiasının kanıtlarının bulunmadığı anlaşılmış olup dosyanın işlemden kaldırılmasına;
Hasta ...�ün indüksiyonunun ne zaman ve ne şekilde uygulandığı ile ilgili verilerin yer almadığı, doğum eyleminin nasıl takip edildiği ile ilgili yeterli bilgilerin dosyada bulunmadığı, incelenen dosyadaki bu eksiklikler ceza gerektiren bir kusur olarak belirlenmese de ispat yükünün bir çok durumda tedaviyi yüklenen hekimlerde olduğu, tıbbi tedavi ve takip kayıtlarının daha özenle ve eksiksiz tutulmasının hatırlatılmasına (HUB-682/G-940),

4. Oda Başkanlığı�na ... tarafından yapınan yazılı başvuruda, kendisine Lasik operasyonu yaptığınız ancak operasyon öncesi �yanlışlıkla alkol sürdüğünüzü� ve buna rağmen operasyona devam ettiğiniz, bu nedenlerle gözü ile ilgili ciddi sorunları olduğunu iddia etmesi üzerine inceleme başlatılmış ve incelemenin �bilgi ve özen eksikliğine bağlı olarak hastanın sağlığının bozulmasına neden olmak� iddiası ile soruşturularak nihayete erdirilmesine, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-723/G-1034),

5. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi�nin 20.10.2004 tarih ve 1429-2004 sayılı yazısı ekinde gönderilen Dr. .. ve Dr. ... hakkında tıbbi ihmal ve/veya hata yaptıkları iddiasını araştırmak üzere oluşturulan dosya Yönetim Kurulumuzun 22.03.2005 tarihli toplantısında değerlendirilerek, Dr. ... ve Dr. ... hakkında söz konusu iddiayı araştırmak üzere açılan soruşturmanın Dr. ... tarafından yürütülmesine karar verilmişti.
Soruşturma zamanında tamamlanmamış olduğundan, Yönetim Kurulumuzun 25.07.2006 tarihli toplantısında yeniden gündeme alınmış olup, dosyanın Dr. ... �den alınarak soruşturmayı yürütmek üzere Dr. ...�in görevlendirilmesine, (HUB/T.T.O.-1),

6. ... tarafından Oda Başkanlığı�na yapılan yazılı başvuruda kardeşi ...�in 14.01.2006 tarihinde rahatsızlandığını, önce Özel ... Polikliniği�ne götürüldüğünü, sonuç alınamayınca derhal 15.01.2006 tarihinde 04.00 sularında Özel .. Hospital Hastanesi�ne kaldırıldığını, burada da iyileşme sağlanmaması üzerine 15.01.2006 tarihinde 19.30 sularında ... Hastanesi�ne nakledildiğini ancak 16.01.2006 tarihinde saat 18.00 sularında vefat ettiğini bildirerek kardeşinin ölümünde, tedavisinin yetersiz yapıldığını ve özellikle ... Hastanesi�nde daha kapsamlı bir hastaneye gönderilmesi gerektiği halde uzun süre tutulduğunu ifade etmesi üzerine inceleme başlatılmıştır. Her iki hastaneden ve poliklinikten hasta dosyası temin edilmiş, tedavide yer alan hekimlerden �Açıklama� istenmiş; hasta dosyası, iddia ve �Açıklamalar�, yapılan tedavide tıbbi hata ve ihmalin, gecikme veya özensizliğin olup olmadığı konusunda bilirkişi olarak görüş vermesi amacıyla, bir üniversitemizin Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanlığı�na iletilmiştir. Düzenlenen bilirkişi görüşü ve tıbbi belgeler, iddia ve açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde;
Hastanın Özel ... Polikliniği�nden hastaneye sevkinin gecikmeksizin yapıldığı,
Hastanın kaldırıldığı ... Hospital Hastanesi�nde gerek sağlık sorununun giderilmesine yönelik ve gerekse de hayatta kalması için gereken yaşam desteğinin sağlandığı, hastanın sağlık durumunun olumsuza yönelmesi üzerine daha ileri olan bir merkeze sevkinin kurallara uygun biçimde yapıldığı, toplam kalış süresi 15 saat civarında olan Özel ... Hospital Hastanesi�ndeki tedavisinin tıbbi anlamda yetersiz ve eksik olmadığı, bu nedenle �sevk edilmesi gerektiği halde sevk edilmeyerek uzun süre tutulduğu� iddiasının kabul edilemeyeceği,
Hastanın 15.01.2006 tarihinde kaldırıldığı ... Hastanesi�nde tıbbi olarak gerekenlerin yapıldığı anlaşılmış olup, ...�in ölümüne kadar geçen sürede tedavisinde yer alan doktorlara yönelik tıbbi ihmal veya hata yüklenemeyeceği sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına ;
..�in ölümünün nedeninin anlaşılamadığı, bu tür nedeni anlaşılamayan ölümlerde gerek tıbbi olarak ve gerekse de Adli olarak doğması muhtemel sorunların boşlukta kalmaması ve Adli ve mesleki süreçlere yanıt bulunabilmesi için Otopsi talebinin mutlaka ilgili doktorlar tarafından yapılması ve bu talebin kayıt altına alınması gerekliliğinin ilgili hastane başhekimliğine duyurulmasına (HUB/G-1140),

7. Sultanbeyli Sağlık Grup Başkanlığı tarafından Odamıza yapılan bildirimde, Özel ... Polikliniği�ne yapılan denetimde �reklam, tanıtım ve bilgilendirme yasağı ve düzenlemelerine uyulmadığını�, ihbaren bildirmesi üzerine Özel ... Polikliniği sorumlu hekimi Dr. ... ile ilgili soruşturma açılmış ve Dr. ...�dan savunma alınmıştır.
Dr. ... savunmasında, yaptıklarının hata olduğunu ve tekrarlanmayacağını, Sultanbeyli Sağlık Grup Başkanlığı�nın uyarısı üzerine gerekli değişiklikleri yaptıklarını ifade ettiği görülmektedir.
Sultanbeyli Sağlık Grup Başkanlığı tutanakları ve ekleri ile Dr. ...�nın gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra sunduğu reçete örneği ile savunması birlikte değerlendirildiğinde; tanıtım kuralları konusunda hassasiyetin sürekli gösterilmesi uyarısıyla, Dr. ...�nın savunmasının kabul edilmesine ve dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/R-699),

8. Odamıza yapılan bir başvuru ekinde bulunan Dr. ...�a ait tanıtım kartı değerlendirilmiş olup tanıtım kurallarını ihlal ettiği ve İstanbul Tabip Odası�na üye olmadan serbest hekimlik yaptığı gerekçesiyle Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB/R-715),

9. Odamıza yapılan bir başvuru ekinde bulunan �Ailenizin Doktoru � Her Derdinize Deva-� başlıklı el ilanı değerlendirilmiş; ilanda adı geçen Dr. ... hakkında tanıtım ve asgari ücret kurallarını ihlal etmek ve İstanbul Tabip Odası�na üye olmadan serbest hekimlik yapmak; Dr. ... hakkında tanıtım ve asgari ücret kurallarını ihlal etmek ve bildirimsiz serbest hekimlik yapmak iddialarıyla soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-724),

10. Odamıza T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2. Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından iletilen ve Dr. ... tarafından düzenlenen; protokol numarası olmayan ve alışılagelen rapor biçimine benzemediği görülen rapor değerlendirilmiş ve �usulsüz rapor düzenlemek� iddiasıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-725/G-1166),

11. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda; �16.04.2006 tarihinde düşmeden kaynaklanan kol ağrısı şikayetiyle Özel ... Kliniği�ne gelen ... isimli hastaya, ortopedi hekimi olmadığı halde müdahale ederek iğne yaptığı, jel sürdüğü ve reçete düzenleyerek, kolda çatlak olduğunu söyleyerek gönderdiği, daha sonra ... Tıp Fakültesi�ne götürülen hastanın kolunun kırık olduğunun ortaya çıktığı� iddiasında bulunulması üzerine Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/G-1185 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş olup, �acil durumdaki hastayı sevk etmemek� iddiasıyla adı geçen hekim hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-726),

12. Odamıza ... tarafından yapılan başvuru üzerine hekimliğe yakışmayan davranışta bulunmak ve hastasına cinsel tacizde bulunmak iddialarıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-672-(G-1082) sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

13. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda,�23.07.2002 tarihinde bilinci kapalı bir şekilde ... Hastanesi Yoğun Bakımı�na getirilen Dr. ... isimli hastaya Dr. ... tarafından yapılan müdahalede ve sonrasında gereken ihtimamın gösterilmediği� iddiası üzerine oluşturulan HUB/G-813 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş olup, adı geçen hastanın tedavisinde özen eksikliği gösterdiğiniz iddiasıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-727),

14. Odamıza ... tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-1056 sayılı inceleme dosyası hakkında Yönetim Kurulumuzun 18.04.2006 tarihli toplantısında Dr. ... ve Dr. ... ile ilgili �dosyanın işlemden kaldırılması� kararına karşı şikayetçi taraf İbrahim Ayazoğlu�nun süresinde itiraz etmesi nedeniyle dosya Yönetim Kurumuzun 30.05.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, TTB Disiplin Yönetmeliği�nin 11. ve 16. maddeleri gereği Dr. ... ve Dr. ... hakkında soruşturma açılmış, tamamlanan soruşturma dosyası değerlendirilerek Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

15. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, rahatsızlığı için düzenlenen raporların arasında çelişki olduğunu düşündüğünü belirterek, hasta hakları nezdinde durumun değerlendirilmesinin talep edilmesi üzerine oluşturulan inceleme dosyası değerlendirilmiş olup, dosyada yer alan raporun ayrıntılı muayene ve inceleme sonucunda düzenlendiği anlaşılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

16. 04.09.2004 tarihinde görevi sırasında vefat eden Dr. ...�ya resüsitasyon amacıyla gereken müdahalenin yapıldığı, uygun ve gerekli koşullarda tedavisinin yapılabileceği merkez hastaneye naklinin sağlandığı, müdahale ve nakil sürecinde tıbbi bir ihmal veya hatanın olmadığı anlaşılmış olup, dosanın işlemden kaldırılmasına (HUB/B-047)

17. Odamıza yapılan bir yazılı ihbar üzerine, İstanbul Tabip Odası üyesi olmasına rağmen 29.04.2006 tarihinde Sakarya�da faaliyet gösteren Özel ... Tıp Merkezi�ne ait kateter laboratuarında, randevu verilen hastaların katater işlemlerini icra ettiği iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan inceleme dosyası değerlendirilmiş olup ihbarın asılsız çıktığının anlaşılması üzerine dosyanın işlemden kaldırılmasına,

18. Odamıza ... tarafından yapılan başvuru üzerine, sol memesinde rastlanan kitlenin önemsiz olduğunu söyleyerek ve zamanında müdahale etmeyerek hastalığın erken aşamalarda tespit edilmesini ve tedavisini sağlayamadığı ve gösterdiği ihmal sonucu geri dönülemez zararlara ve organ kaybına neden olduğu iddiasıyla Dr. .. hakkında oluşturulan HUB/G-216 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş ve gerekli tıbbi kayıtlara ulaşılamadığı için dosyanın işlemden kaldırılmasına,

19. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, 19.08.2004 tarihinde sol el başparmağının avuç içine yakın bir yerden bıçakla derin bir biçimde kesilmesi üzerine Özel ... Tıp Merkezi�ne başvurduğu, hastanın eline nöbetçi Dr. ... tarafından, �sadece basit bir kesi� diyerek dikiş atılarak gönderildiği, ancak daha sonra hastanın şikayetlerinin artması üzerine ... Devlet Hastanesi�ne gittiğinde ise tendon ve sinir kesiği nedeniyle ameliyata alındığının ifade edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-801 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş; �meslekte acemilik göstererek hastada sağlık sorunları yaratmak� iddiasıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-728),

20. Odamıza Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine, iki ilde serbest hekimlik yaptığı iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-699-(G-1128) sayılı soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 25.07.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine (HUB-699),

21. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda; eşi ...�a 07.10.2005 tarihinde Özel ... Hastanesi�nde Dr. ... tarafından 11.10.2005 tarihinde koroner angio ve 14.10.2005 tarihinde stent uygulaması yapıldığı, ancak hastanın sağlık durumunun bozulduğu, hastanın enfeksiyon kaptığının anlaşıldığı, aradan geçen zamana karşın tedavisinin yapılamadığının iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1079 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş; hasta ...�un ... Hastanesi�ndeki anjio+stent uygulaması sonrası takibinde özensiz davranılarak ciddi sağlık sorunları yaşamasına neden olunduğu iddiasının soruşturulmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-729),

22. Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan,27.12.2005 tarihli Sabah Gazetesi�nde yer alan ... Hastanesi�ne ait, �Katarakt Operasyonu Öncesi Bilmeniz Gerekenler� başlıklı ilan Yönetim Kurulumuzun 25.04.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, tanıtım kuralların aykırı davranıldığı iddiasıyla ... Hastanesi Levent, Etiler, Ataköy, Feneryolu ve Altunizade şubeleri başhekimleri Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/R-697 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

23. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi�nin 06.05.2005 tarih ve 596-2005 sayılı yazısı ekinde gönderilen, Tekirdağ Tabip Odası�nın yazısı ve ekleri ile daha önce Odamıza ... vekili Av. ... tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ... hakkında, �düzenlenen raporda konulan teşhis ile karar arasındaki tıbbi bağı dile getirmeyerek ve meslekte acemilik göstererek hastalığını daha da ilerlemesine ve ağırlaşmasına katkıda bulunmak iddiasıyla oluşturulan HUB-T.T.O.-3 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

24. Odamıza Dr. ... tarafından yapılan başvuru üzerine, Dr. ... hakkında, görevden ayrıldığı halde Dr. ...�nun kaşesini kullanarak sahte-usulsüz belge düzenlemek, bildirimsiz serbest hekimlik yapmak ve serbest çalışma bildirimi yapılmadan hekim çalıştırmak iddiasıyla oluşturulan HUB-620 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve soruşturmanın genişletilerek, �sorumlu olduğu sağlık merkezinde sahte rapor düzenlenmesine izin vermek� iddiasıyla ... Laboratuarı sorumlu hekimi Dr. ...�ın da soruşturmaya dahil edilmesine, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-620),

25. Odamıza ... vekilleri Av. ... tarafından yapılan başvuruda, 2 yaşındaki çocukları ...�e kalça çıkığı nedeniyle Dr. ... tarafından Özel ... Hastanesi�nde yapılan ameliyat sonrasında bacağın 6 hafta alçıda kaldığı, alçının açılmasından sonra çocuğun sağ bacağında eğrilik olduğunun fark edilmesi ve çekilen film sonrasında bacağın kırık olduğunun görülmesi üzerine bacağın tekrar alçıya alındığı ve 4. haftanın sonunda alçının çıkarılması üzerine sağ bacağın sol bacağa göre kısaldığının anlaşıldığı, diğer yandan kalça çıkığının da giderilemediğinin iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1044 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş; Dr. ... hakkında, tıbbi hata ve ihmalde bulunmak, hastaya özensiz davranarak kalıcı kusur meydana gelmesine neden olmak ve Özel ... Hastanesi�nin başhekimi olarak inceleme ile ilgili olarak istenen hasta dosyasını Oda Başkanlığı�na vermeyerek Tabip Odası faaliyetlerine engel olmak iddiaları ile, Özel ... Hastanesi başhekimi Dr. ... hakkında, Oda Başkanlığı�na yapılmış olan şikayet başvurusuna ilişkin yürütülen inceleme ile ilgili olarak istenen hasta dosyasını Oda Başkanlığı�na vermeyerek Tabip Odası faaliyetlerine engel olmak iddiasıyla soruşturma açılmasına (HUB-730), soruşturmanın yürütülmesinde Dr. ...�ın görevlendirilmesine karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!