Ağustos Ayı


  • Ağustos 24, 2010
  • 7792

01.08.2006 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Cevdet Bilge, Dr.Özcan Karademir, Dr.Uğur Yılmaz, Dr.Murat Karahan, Dr.Choulia Chasan, Dr.Gökhan Akar, Dr.Ahmet Burak Bilgin, Dr.Alaeddin Durmaz, Dr.Neşe Kalaycıoğlu, Dr.Habib Çil, Dr.Zeynep Çingü Eren, Dr.Arzu Aksoy Etlik, Dr.Hülya Baki, Dr.Mefkür Bakan, Dr.Nur Dilek Bakan, Dr.Hüseyin Yalçın, Dr.Müzeyyen Eryılmaz, Dr.Ümit Salih Şimşek, Dr.Arzu Değirmenci, Dr.Efsun Gonca Uğur Chousein�in üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Yahyahan Güney�e Mikron Metal San. Tic. Ve Paz. A.Ş. ve Mikron Aksesuar A.Ş. için, Dr. Mustafa Uygar Kalaycı�ya Elsa Moda Tekstil San. Tic. Ltd. Şti için, Dr. Tuba Erdoğan Namlı�ya Kuzu Toplu Konut İnş. Ltd. Şti. (Fatih) ve Kuzu Toplu Konut İnş. Ltd. Şti. (Bahçeşehir) için, Dr. M. Fırat Satak�a Service Group Hizmet Ve İşletmecilik A.Ş için, Dr. Fatih Aydın�a Pol-Ya Yatak San.Tic. A.Ş. ve Yay-San Yaylı Yatak San. A.Ş. için, Dr. Gökhan Durukan�a Set Çimento San. Ve Tic. A.Ş. için, Dr. Mahmut Saim Akmehmet�e Agem Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. için, Dr. Hasan Basir Türkyılmaz�a Mus Can Yapı San. Ve Tic. A.Ş. için, Dr. Mesut Ergun�a Latek Lojistik Tic.A.Ş. için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3. Kızılay�a bağlı bazı tıp merkezlerinin ihale yoluyla işletmesinin satışa çıkarılması konusunda Kızılay�ın ticari kaygılardan uzak kamu yararı güden sosyal yardım kuruluşu vasfını koruması gerektiğini dile getiren bir açıklama yapılmasına,

4. İsrail�in Lübnan�a yönelik saldırılarını kınamak için İstanbul�da yapılacak mitingin düzenleme komitesinde görev alınmasına,

5. Oda Başkanlığı�na ... tarafından yapılan yazılı başvuruda, eşi ...�in �safra kesesinde taş� teşhisi ile ameliyat edildiğini, ameliyat sonrası kontrole götürüldüğünde ameliyat sırasında eşinin karnında unutulan makası çıkardıklarını gördüğünü ifade ederek ... Hastanesi�nden şikayetçi olması üzerine inceleme başlatılmış, ... Hastanesi�nden hasta dosyası temin edilmiş, hasta ...�in ameliyatını yapan Dr. ...�dan açıklama alınmış olup, iddia, açıklama ve hasta dosyası birlikte değerlendirildiğinde; �karında unutulan makasın pansuman odasında çıkarılması�nın tıbben mümkün görülmediği, bunun dışında iddiayı haklı gösterecek hiçbir kanıtın dosyada yer almadığı, iddianın mahkemeye intikal ettirildiği anlaşılarak, mahkeme sonucuna göre iddianın tekrarlanması durumunda tekrar ele alınmak üzere dosyanın işlemden kaldırılmasına; şikayetçi tarafından Dr. ... ve hastane yönetimine yönelik tehditleri ile ilgili İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu�na doğrudan başvurulması durumunda gerekli hukuki desteğin sağlanacağı bilgisinin Hastane Yönetimi�ne ve Dr. ...�a iletilmesine (HUB/B-120),

6. Beşiktaş Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yerinde düzenlenen tutanak eki ile yapılan ihbar nitelikli başvuruda İstanbul Tabip Odası Tabela Yönetmeliği�nin ihlal edildiği�nin bildirilmesi üzerine Dr. ... hakkında soruşturma açılmıştır.
Dr. ., savunma yazısında soruşturma üzerine derhal tabelada gerekli değişikliklerin yapıldığını ve İstanbul Tabip Odası Tabela Yönetmeliği�ne uygun hale getirildiğini, �Yönetmeliği tam olarak yorumlayamama ve uygulayamama�dan kaynaklanan yanlışlığın tekrarlanmayacağı taahhüdünde bulunduğu görülmüş ve savunma ekinde gönderdiği yeni tabela fotoğrafının yönetmelik hükümlerine uygun olduğu anlaşılmıştır.
Bu nedenle �İYİ HEKİMLİK ORTAMI� konusunda önemli yer tutan, İstanbul Tabip Odası Tabela Yönetmeliği ve tanıtım kurallarına uyma konusunda sürekli hassasiyet gösterilmesi hatırlatması ile savunmanın kabulüne ve dosyanın işlemden kaldırılmasına HUB-707-(G-203),

7. ... tarafından Oda Başkanlığı�na yapılan yazılı başvuruda, kızı ...�nın uzun yıllardır takibini yapan Dr. ... ile ilgili bazı şikayetlerde bulunması üzerine şikayet konuları Dr. ...�a iletilmiş; Dr. ...�ın bilgilendirme yazısında, hastayı ilk 01.05.1990 yılında gördüğünü, düzenli olmayan biçimde hastayı muayene ettiğini, bu muayenelerin bir çoğunda hastanın EEG çekimini başka yerlerde yaptırarak muayeneye geldiğini, 05.07.2002 tarihinden 27.03.2006 tarihine kadar başka yerlerde çektirilen EEG�lerin telefon ile konsültasyonunun yapıldığını, hastayı en son 06.02.2006 tarihinde gördüğünü, daha sonra başka bir yerde EEG çektirip muayene olma istemlerine, EEG çektirilen yerde muayene olmalarının daha uygun olacağını kendilerine sekreteri aracılığıyla ilettiklerin, başka merkezlerde çekilen EEG konusunda gerek program ve gerekse de nitelik olarak bazı kuşkularının olduğunu, bu nedenle EEG çekimini bizzat izleyerek yapılmasını tercih ettiğini, zaten EEG çekiminin yılda 1 veya en fazla 2 kez gerektiğini ifade ettiği görülmüştür.
Dr. ...�ın açıklamaları, iddia ile birlikte değerlendirildiğinde; her doktorun bir muayene ve takip anlayışı olduğu, bu anlayışa uyum gösterilmemesi durumunda hastanın doktoru terk etme hakkı olduğu gibi, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü�nün 19. maddesinde ifade edildiği üzere (Madde 19: Tabip ve diş tabibi meslekî veya şahsi sebeplerle, tedaviyi bitirmeden hastasını bırakabilir.
Ancak, bu gibi hallerde, diğer bir meslektaşın tedavi veya müdahalesine imkân verecek zamanı evvelden hesaplayarak hastayı vaktinde haberdar etmesi şarttır. Hastanın bırakılması halinde hayatının tehlikeye düşmesi veya sıhhatinin zarara uğraması muhtemel ise, diğer bir meslektaş temin edilmedikçe, hastayı terkedemez.
Hastayı bu suretle terkeden tabip veya diş tabibi, lüzum gördüğü veya hasta tarafından talep edildiği takdirde, tedavi zamanına ait müşahade notlarını verir.), doktorun da hastasını bırakma hakkı olduğu, bu nedenle bir kusur oluşmadığı değerlendirmesi yapılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1215),

8. ... Hizmetleri ve Tic. A.Ş. vekili Av. ... tarafından yapılan yazılı başvuruda Dr. ...�un kendi hastanelerinde tam günlü olarak görev yaptığını, ancak 02.01.2006 tarihli Hürriyet Gazetesi�nde yer alan ilanda ... Hastanesi�nde Kadın Doğum Bölümü�nde çalıştığı duyurularak ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranış gösterildiği iddia edilmesi üzerine inceleme başlatılmış; Özel ... Hastanesi Başhekimliği�nden ve Dr. ...�tan açıklama istenmiştir.
Alınan açıklamalar v e başvuru birlikte değerlendirildiğinde, Özel ... Hastanesi ile Dr. ... arasında yazılı hale getirilmeyen �prensip anlaşması�nın yapıldığı, Özel Hisar Intercontinental Hospital Hastanesi�nin bu �prensip anlaşması�nı temel alarak ilanı yayınladığı, Dr. ...�un özel nedenlerle adı geçen hastanede çalışmama kararı aldığı anlaşılmıştır.
Bu durumda; Dr. ... ve Özel ... Hastanesi Başhekimliği�ne,
1-Yayınlanacak ilanlarda yer alacak bilgilerin kesinliği konusunda daha titiz davranılması,
2-Yapılacak anlaşmaların yazılı hale getirilmesinin hem sağlık kurumu açısından ve hem de hizmet verecek hekim açısından son derece önemli olduğu hatırlatmalarının yapılmasına, TTB Disiplin Yönetmeliği ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü kapsamında bir kusur belirlenmemesi nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1118),

9. ... tarafından yapılan başvuruda nişanlısını Acil olarak getirdikleri ... Tıp Merkezi�nde teşhis ve tedavi için muhatap oldukları Dr. ...�ın hekimliğe yakışmayan davranış gösterdiğini bildirerek şikayette bulunulması üzerine inceleme başlatılmış; Dr. ...�dan açıklama ve olayın tanığı hemşireden tanıklık istenmiş; iddia, açıklama ve tanık ifadeleri birlikte değerlendirildiğinde, hekimin davranış ve hassasiyetinin hastaya yönelik olduğu, bunun önerilen bir duyarlılık olduğu, hekime yöneltilecek bir kusur görülemediği sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1152),

10. ... isimli hasta tarafından yapılan yazılı başvuruda, Özel ...Merkezi�nde Prof. Dr. ... tarafından kendisine yönelik teşhis ve tedavisi ile ilgili şikayette bulunması üzerine inceleme başlatılmıştır.
İddia ile ilgili Dr. ...�tan açıklama istenmiş, iddia ve açıklama birlikte değerlendirildiğinde;
Teşhis ve tedavi yöntemi konusunda, hekimlerin geçerliliği ve güvenilirliği tıbbi ortamlarda ve çevrelerde kabul görmüş tanı ve tedavi yöntemleri konusunda kendi özgün değerlendirmeleri doğrultusunda karar verme yetkileri olduğu, tıbben bir hata ve eksiklik olmadığı sürece hekimin üslubunun kendisine ait olacağı,
İlgili merkezde yapılan işlemlerin tıbbi olarak kusur oluşturmadığı,
Yapılan ödemelerin TTB Asgari Ücret Tarifesi�ne uygun olduğu sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1216),

11. ... tarafından Oda Başkanlığı�nı yapılan yazılı başvuruda 3 yaşındaki çocuğu ...�u rahatsızlığı nedeniyle götürdüğü ... devlet Hastanesi Acil Servisi�nde muayenesini yaptıramadığını ve hakaretlere uğradığını ifade ederek nöbetçi doktor hakkında şikayette bulunması üzerine inceleme başlatılmış, iddianın muhatabı olan nöbetçi doktor Dr. ...�dan açıklama istenmiştir.
Dr. ..., protokol defterinin bir örneğini de gönderdiği açıklamasında, Acil�in en yoğun saatinde oldukları bir anda çocuğun getirildiğini, çocuğun ateşine zorlukla bakabildiklerini, sırtını dinlemek ve boğazına bakmanın mümkün olmadığını, ailesine biraz sakinleştikten sonra tekrar gelmelerini veya ... Hastalıkları Hastanesi�ne gidebileceklerini söylediğini, Acil�deki yoğunluğun azalması üzerine hasta çocuğu çağırdığını ancak hasta ve yakınlarını bulamadıklarını ve ... Hastalıkları Hastanesi�ne gittikleri bilgisi aldığını ifade ettiği görülmektedir.
Gerek hekimler için ve de gerekse hastalar için çok uygun olmayan iş ortamı, yoğunluğu ve çalışma düzeni olan hastane Acillerinde benzer sorunların sıklıkla yaşandığı, bu ortamda görev yapan hekimlere hasta-hekim ilişkisinde istenen-beklenen davranış gösterilmemesi nedeniyle kusur yöneltmenin olanaklı olmadığı ancak yine de sorunlara daha soğuk kanlı yaklaşılarak karşılıklı tahammül sınırlarını genişletmek gerektiği önerisi ile dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1190),

12. ... tarafından Oda Başkanlığı�na yapılan yazılı başvuruda estetik uygulamada istenen-vaat edilen soncun sağlanamadığını bildirerek uygulamayı yapan Dr. ... hakkında şikayette bulunulması üzerine inceleme başlatılmış; ... için ulaşılan sonucun bu tür uygulamalarda sıklıkla görüldüğü, bunun, uygulamanın bir özelliği olduğu, uygulama yapılan kişinin bireyle özelliklerinin de önemli olduğu; uygulamada tıbbi bir hata ve eksikliğin olmadığı anlaşılmış olup tıbbi uygulaması ile ilgili Dr. ...�a herhangi bir işlem yapılmasına yer olmadığına karar verilmiş; ancak inceleme sırasında ... Cd. No: 65 Nazem Apt. K: 1 adresinde faaliyette bulunan ... Güzellik Merkezi�nin ruhsat almadan faaliyette bulunduğu anlaşılmış olup �ruhsat almadan faaliyette bulunmak� iddiası ile Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-732 / G-1194),

13. İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından yapılan ihbar nitelikli başvuruda, Özel ... Polikliniği�ne ait, gerçek olmayan ifadelerle kaleme alınmış tanıtım broşürlerinin Üsküdar bölgesinde apartmanlara dağıtıldığının bildirilmesi üzerine polikliniğin sorumlu hekimi Dr. ... hakkında soruşturma açılmıştır.
Dr. ... verdiği savunmada, tanıtım broşürünün 2000 adet basıldığını ve broşürde ifade edilen �18 dişhekimi görev yapıyor� ifadesinin aslında hastaların talebi üzerine kliniğe davet edilen uzman diş hekimleri ile birlikte sürekli görev yapan diş hekimlerinin toplam sayısını ifade ettiğini, aslında kadrolarında 3 dişhekimi bulunduğunu, ifadelerinin kastı aşan söz içerdiğini, yanıltma amacı gütmediklerini; 1 ay içinde yapılan 4 denetimde de reklam ve tanıtım kurallarına aykırı bir duruma rastlanmadığının belirlendiğini ifade ettiği anlaşılmıştır.
Savunma ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde;
Broşürün apartmanlarda dağıtılması ile ilgili kanıtın dosyada yer almaması nedeniyle herhangi bir işlem yapılmasına yer olmadığına,
Tanıtım broşürlerinde yer verilen ifadelerin herkes tarafından aynı anlamda değerlendirilen ifadeler olması konusunda titizlik gösterilmesi gerektiği hatırlatması ile savunmanın �benzer hataların tekrarlanmaması� koşuluyla kabul edilmesine görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/R-711),

14. ... tarafından Oda Başkanlığı�na yapılan yazılı başvuruda, hastaları ...�ın Myasthenia Gravis teşhisi ile ... Tıp Fakültesi ... Yoğun Bakım Ünitesi�nde yatırıldığını, oysa ... Tıp Fakültesi�nden gelen patoloji raporunda Vaskülit teşhis edildiğini, dolayısıyla yanlış teşhis edilerek yüksek dozda Kortizon veriliğini ve hastalarını bu nedenle vefat ettiğini, ayrıca kendilerinden 70 milyar Türk Lirası istendiğinin ifade edilmesi üzerine, ...�ın tedavisinin yapıldığı ... Üniversitesi Tıp Fakültesi ... Hastanesi, ... Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ve ... Tıp Fakültesi Anestezioloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı�ndan tıbbi belgeler temin edilmiş, ... Tıp Fakültesi�nde yattığı dönemde tedavisinde yer alan Doç. Dr. ... ve Dr. ...�den açıklama istenmiş; iddia, açıklamalar ve hasta dosyaları, yapılan tedavide tıbbi bir hata olup olmadığı konusunda bilirkişi olarak görüş vermesi amacıyla, akademik unvanı profesör olan bir üniversitemizin Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesine ulaştırılmıştır.
Düzenlenen bilirkişi raporu ile birlikte iddia ve açıklamalar ile hasta dosyaları birlikte değerlendirildiğinde;
...�ın hastalığının (veya hastalıklarından birinin) Myasthenia Gravis olduğu ve bu hastalığın tedavisinde Kortizon�un önemli bir yer tuttuğu,
... Tıp Fakültesi�nde tedavi sürecinde Kortizon�un kullanılmadığı, Myasthenia Gravis tedavisinde yer alan alternatif tedavilerin yapıldığı,
Her üç merkezde de gerek teşhis için ve gerekse de tedavi için tıbben gerekenlerin yapıldığı, ancak hastalığın özelliği nedeniyle başarı sağlanamadığı ve hastanın vefat ettiği, bu nedenle tedavide yer alan doktorlara herhangi bir kusur yöneltilemeyeceği,
... Tıp Fakültesi�nde konulan Vaskülit teşhisinin Myasthenia Gravis dışında kendi başına irdelenmesi gerektiği ancak artık bunun mümkün olamayacağı,
İstenen hastane masraflarının ise yapılan hizmetlerin karşılığı olduğu ve tüm sağlık hizmetleri her yerde sosyal güvenlik şemsiyesine alınmadığı sürece bu tür sorunların ne yazık ki yaşanacağı sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-981),

15. ... tarafından Oda Başkanlığı�na yapılan yazılı başvuruda, ... Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı�nda oğlu ... ile ilgili düzenlenen ve velayet davasında yer alacak raporun gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğini iddia ederek şikayette bulunması üzerine inceleme başlatılmış, raporu düzenleyen Dr. ... ve raporu onaylayan Çocuk Ruh Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. ...�ten açıklama istenmiş, ... Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı Anabilim Dalı�ndan ... ile ilgili tıbbi kayıtlar temin edilmiş; iddia, açıklamalar ve tıbbi belgeler birlikte değerlendirildiğinde,
Muayenenin 09.05.2006 ve 17.05.2006 tarihlerinde yapıldığı, yapılan muayenede herhangi bir psikopatoloji olmadığı kanaatine varıldığı, velayet konusunda ise çocuk ...�nun talebinin dile getirildiği anlaşılmış olup, bu süreçte iddiada yer aldığı gibi sahtelik iddiasının kanıtlarına rastlanılmamış, görevli doktorların raporunda, yaptıkları muayene sonucunda ulaştıkları kanaate yer verildiği anlaşılmış,
İddia edilen �sahtelik� konunda yeni kanıt veya mahkeme kararı iletilmesi durumunda tekrar ele alınmak üzere dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1201),

16. Oda Başkanlığı�na ... tarafından yapılan başvuruda, kardeşi ...�a sezaryen ile doğum yaptırıldığı Özel ... Hastanesi ve sectioyu yapan doktorlar hakkında şikayette bulunarak,
Gerekmediği halde sezaryen yaptırıldığını,
Kadın Doğum nöbetinin asistanlar tarafından tutulduğunu ve
Doğum sonrası takibin yetersiz olduğunu bildirmesi üzerine soruşturma açılmış;
Özel ... Hastanesi�nden tıbbi belgeler temin edilmiş, doğumu gerçekleştiren Dr. ...�ndan savunma alınmış; iddia, savunma ve tıbbi belgeler bilirkişi olarak görüş vermesi amacıyla akademik unvanı profesör olan, bir üniversitenin öğretim üyesine ulaştırılmıştır.

Düzenlenen bilirkişi raporu, iddia, savunma ve hasta dosyası birlikte değerlendirildiğinde;
- Doğumun Dr. ... tarafından sectio biçiminde gerçekleştirildiği, bu seçimin verili koşullar ile birlikte değerlendirildiğinde tedaviyi üstlenen hekimin varolan sağlık sorununu aşılması için uygun gördüğü bir tercihi olduğu, bu nedenle �gerekmediği halde sezaryen yapıldığı� iddiasının kabul edilemeyeceği,
- Nöbetlerde asistan bulundurulması ile ilgili dosyada kanıt bulunmadığı, iddianın ihbar kabul edilerek İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü�ne bildirilmesine,
- Sectio sonrası takip konusunda iddiayı kanıtlayacak bir belgeye ulaşılamadığı anlaşılmış olup, Dr. ... ve hastane başhekimliği için herhangi bir cezai işlem yapılmasına yer olmadığına karar verilerek dosyanın işlemden kaldırılmasına;

Ancak, disiplin cezası işlemi yapılması gerekmese de,
Tıbbi kayıtların yetersiz tutulduğu,
İddia edildiği üzere ...�ın �poşun�un patlatılması� hastanede hizmet veren sağlık personeli tarafından değil de hasta yakını tarafından gerçekleştirilmiş ise bu �serbestliğin� sağlık hizmetlerinin organizasyon, düzen ve denetiminde ciddi eksikliklerin göstergesi olduğu, bu konuların bir yönetim zafiyeti olduğunun Hastane Başhekimliği�ne hatırlatılmasına (HUB-641 / G-779),
1. Dr....�un hukuki destek talebinin mesleki uygulamalarıyla ilgili olduğundan başvurusunun kabulüne,

18. Dr....�in görevi başındayken uğradığı saldırı nedeniyle talep ettiği hukuki destek başvurusunun kabulüne,

19. Tıp Fakültesi öğrencileri ..., ..., ...�ın sağlık eğitimi ile ilgili taleplerini hükümet yetkililerine iletmek için yaptıkları konuşma sonrasında uğradıkları adli ve idari soruşturma süreci için talep ettikleri hukuki destek başvurularının, konunun mezuniyet öncesi eğitim süreciyle yakından ilişkili olması nedeniyle, kabulüne karar verilmiştir.

08.08.2006 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Mehmet Bayram, Dr.Serap Ulutaş Cullanmak, Dr.Murat Ongun, Dr.Halit Abdullah, Dr.Murat Soner Çirkinoğlu, Dr.Necmettin Mizan, Dr.Sarp Kaya Görür, Dr.Muhammet Gürdoğan, Dr.Nil Banu Kılıç, Dr.Dinçer Gökçeimam, Dr.Özlem Çelik, Dr.Hüseyin Çelik, Dr.Erhan Çelik�in üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Sibel Erim�e Öncü Grup Kağıt Plastik Matb.San.Tic.A.Ş. � Latek Lamine Al.Tekstil Emp.Kağıt San.A.Ş. � Tacirler Grup Ev Dek.Ür.San.A.Ş. / OSB için, Dr. Murat Ongun�a Anadolu Emek Ecza Deposu Tic.A.Ş. için, Dr. Faruk Kandemir�e Birleşmiş Genç Mimarlar İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Dilek Görgül�e Embil İlaç San.Ltd.Şti. � Edko Paz.Tan.Tic.Ltd.Şti. � Onur Tıbbi Ar.Tic.Ve San.Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Hakan Karaçay�a Hamoğlu Holding A.Ş.(Silivri Şb.) � Klasis Tur.İşl.A.Ş.(Silivri Şb.) � Klasis Golf İşl.Tur.Ve Tic.A.Ş.(Silivri Şb.) � Hamoğlu Danışmanlık Emlak Tur. Ve Proje Gel. Hiz.İşl.A.Ş.(Silivri Şb.) � Maksi Market Tüketim Mal.Paz.Ve Tic.A.Ş.(Silivri Şb.) � Volkan Topral San.Ve Tic.A.Ş.(Silivri Şb.) � Hamoğluj Tekstil Gıda Ür.Ve Paz.A.Ş. / OSB için, Dr. Hakkı Gökberi�ye Birmot Birleşik Motor San.Ve Tic.A.Ş. (Zincirlikuyu-Beylikdüzü-Öaltepe Şubeleri) - Otokoç Genel Müdürlüğü/OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3. Eğitim Hastanelerinde yürütülen uzmanlık eğitiminin verili durumun kavramak ve sorunları tespit etmek amacıyla örnek olarak alınan 11 hastanede klinik şefleri ve belli sayıdaki asistanla anket çalışması yapılmasına,

4. ... ve Dr....'ın hukuki destek taleplerinin, başvuru konuları mesleki uygulamalarıyla ilgili olduğundan kabulüne karar verilmiştir.

15.08.2006 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Cihangir Efe, Dr.Sonay Civelek, Dr.Engin Ünver, Dr.Zafer Gökkaya, Dr.Filiz Becerikli, Dr.Münci Kalaycıoğlu, Dr.Mehmet Ertürk, Dr.İzlem Göçmen, Dr.Mehmet İbrahim Harma, Dr.Demet Par, Dr.İsmail Erden, Dr.Serkan Çelik, Dr.Mehmet Taban�ın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Dilek Görgül'e Mısırlı Tekstil San.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Kenan Öner�e Çağdaş Adam Ayakkabı End.Paz.Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Türkan Bozdoğan�a İleri Kalıpçılık Makine Eleketrik San.Ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Okşan Koçkar Erdoğan�a Fiba Tekstil Ve Konf.Turizm San.Ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Zübeyir Keleş�e Özkartallar İnşaat San.Ve Tic.Ltd.Şti. (1) (2) (3) (4) No.Lu İşyerleri OSB, Dr. Hayal Özkan Sınav�a Politek Polietilen Plastik San.Ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Özlem Ateş'e Velibaba Sanayi Sitesi Yöneticiliği / Özlem Oto Yedek Par.Mek.Elek.Kaporta Ve Boya San.Tic.Ltd.Şti. / Miltaş Kesici Takım San.Ve Tic.Ltd.Şti. / Çms Makina İmalat San.Ve Tic.Ltd.Şti. / Baksan Makina San.Ve Tic.Ltd.Şti. / Tgs Makina San.Ve Tic.Ltd.Şti. / Sistem Makina Kalıp Oto İnş. Alm.San.Tic.Ltd.Şti. / Gülplast Plastik İmalat San.Ve Tic.Ltd.Şti. / Teknikeller Torna Talaşlı İmalat Onarım San.-Sefa Çevirici / Yılmazlar Otomotiv Yedek Parça San.Ve Tic.Ltd.Şti. / Mertsav Savunma Sist.San.Ve Tic.Ltd.Şti. / Satek Savunma Gereçleri Ve Ekipmanları San.Tic.Ltd.Şti. / Yalın Teknik Kalıp Mak.İml. San.Tic. Ltd.Şti. / Volkan Ticaret � Azmi Zehir / Cağaloğlu İmalat Ve Tic.San. � Şenol Yondemir (1) / Cağaloğlu İmalat Ve Tic.San. � Şenol Yondemir (2) / Donat Otomotiv Gıda Ve Mobilya San.Tic.Ltd.Şti. / Sanayi Börek Ve Pide Salonu � Serkan Alay / Gaziburma Gıda San.Ve Tic.Ltd.Şti. / Zirve Oto Fren Balat Ve Bakım Servisi � Ali Yürek / Uludağ Karasör � Fatma Arabacı / Kaymakcıoğlu Pompa � Kemal Şen / Teknik Kaynak Atölyesi � Mehmet Sakaoğlu / Güçlü Oto Yedek Parça San.Ve Tic. Ltd.Şti. / Masam Makina San.Ve Tic.Ltd.Şti. / Ems Elektrik Motor San.Tic.Ltd.Şti. / Tipi Oto Makas San.Ve Tic.Ltd.Şti. / Güven Kardeşler Oto Kaporta � Erdoğan Kaban / Oltay Otomotiv San.Taş.Ve Dış Tic.Ltd.Şti. / İstanbul Teknik Boya Ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti. / Kurubal Metal İnş.Tur.Gıda Mad.San.Ve Tic.Ltd.Şti. / Özeksan Mobilya Mek.Ve Malz.İm. Paz.İhr. İnş.Gıda Tur.San. Tic.Ltd.Şti. / Ak Petrol İnş.Tes.Teks.Deri Medikal San.Ltd.Şti. / Üçay Madeni Eşya İmalat Ve Tic.Ltd.Şti. / Tek-Mak Teknik Makine Sanayi � Serkan Akpapuk / Mertcan Metal Kaplama Ve Seramik Ür.İnş.San.Tic. Ltd.Şti. / Aldesa Otogaz Sist.Metal Döv.Par. San.Tic.Ltd.Şti. / Sistem Elektro Kaplama � İ.Ethem Gülfidan-Duran Babacan / Dövpar Dövme Parça San.Ve Tic.A.Ş. / Teknokalıp Ve End. Mamülleri San.Tic.Ltd.Şti./OSB için bundan düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3. 30 Eylül-01 Ekim 2006 tarihleri arasında Türkiye'de düzenlenecek olan Türkiye Sosyal Forumu toplantılarının bir bölümünün İstanbul Tabip Odası�nın toplantı salonlarında yapılabilmesi için gerekli kolaylığın gösterilmesine,

4. Dr.Coşkun Yorulmaz, Dr.Şebnem Korur Fincancı, Dr.Ümit Ünüvar Atılmış'ın bir tez çalışması için Hekimlik Uygulamaları Bürosunun 2004-2006 dönemi dosyalarını inceleyebilmesi konusunda gerekli iznin verilmesine,

5. Dr.Salih Akgün'ün pratisyen hekimlerin ultrason cihazı kullanıp kullanamayacağı konusunda talep ettiği görüşün oluşturulmasına yardımcı olması amacıyla Pratisyen Hekimlik Derneği ve Radyoloji Uzmanları Derneği�nden bilgi alınmasına,

6. Tekirdağ Tabip Odası�nın hasta ...'ın şikayeti ile başlattığı incelemede konunun uzmanı bir hekimin bölgelerinde bulunamaması üzerine, gönderilen dosyaya soruşturmacı olarak Dr....'ın atanmasına karar verilmiştir.

22.08.2006 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Özgür Kaya, Dr.Recep Canış, Dr.Veli Serkan Yüce, Dr.Mutlu Niyazoğlu, Dr.Mahmut Sertan Kapaklı, Dr.Mehmet Volkan Aydın, Dr.Levent Sağıt, Dr.Ülkü Akgül, Dr.İsmail Eseoğlu, Dr.Ateş Türkeri, Dr.Murat Asiliskender, Dr.Elvan Endoğru, Dr.Ahmet Ömeroğlu, Dr.Mehmet Erdoğan Ertan�ın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Ayşe Tansel Gülmezoğlu�na Enka Spor Eğitim Ve Sosyal Yardım Vakfı Özel Enka Okulları için, Dr. Hülya Özdemir�e İstanbul Vatan Hastanesi için, Dr. Hasan Basri Aksoy�a Yaşar Factorıng Hizmetleri A.Ş. için, Dr. Metin Günay�a Çiçek Tekstil Ve Konf.Ür.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti. (Yönetim+Mağaza+İmalat+Fabrika) 4 İşyeri OSB için, Dr. Namık Kemal İnan�a Varyap Varlıbaşlar- Teknik Yapı Ortak Girişimi(1)(Uphill Court Şantiyesi) / Varyap Varlıbaşlar- Teknik Yapı Ortak Girişimi(2) (Uphill Court Şantiyesi) / Teknik Yapı Teknik Yapılar San.Ve Tic.A.Ş. (Uphill Court Şantiyesi) / Lanse Yapı Müh.Tic.Ltd.Şti. (Uphill Court Şantiyesi) / Ertaşkın İnşaat Ve Paz.San.Ve Tic.Ltd.Şti. (Uphill Court Şantiyesi) / Gündüz Müh.Proje Taah.Ve Tic.Ltd.Şti. (Uphill Court Şantiyesi) / Mertaş İnşaat A.Ş. Taşeronu Temel İnş.Müh.San.Tic.Ltd.Şti.(Uphill Court Şantiyesi) / Selçuk Elektrik Malz.San.Ve Tic.Ltd.Şti. (Uphill Court Şantiyesi)/ OSB için, Dr. Filiz Ülkür Şahin�e Sinpaş Yapı End.Ve Tic.A.Ş. (Merkez Büro) / Sinpaş Yapı End.Ve Tic.A.Ş. (Prodek Yapı Dek.San.Tic.A.Ş.) / Sinpaş Yapı End.Ve Tic.A.Ş. (Sinpaş Kilyos Şantiyesi) / Sinpaş Yapı End.Ve Tic.A.Ş. (Sinpaş Avangarden-6786 Parsel) / Sinpaş Yapı End.Ve Tic.A.Ş. (Sinpaş Avangarden-6787 Parsel) / Sinpaş Yapı End.Ve Tic.A.Ş. (Sinpaş Teknik Danışmanlık Servisi) / Sinpaş Yapı End.Ve Tic.A.Ş. (Sinpaş Zekeriyaköy 1622 Parsel) / Sinpaş Yapı End.Ve Tic.A.Ş. (Sinpaş Zekeriyaköy 1623 Parsel) / Eksen İnşaat Ltd.Şti. (Sinpaş Avangarden 6787 Parsel) / Şahika Müh.Elek.Ve İnş.San.Tic.Ltd.Şti. (Sinpaş Avangarden-6787 Parsel) / Aydoğan Dekorasyon -Adem Aydoğan (Sinpaş Avangarden-6787 Parsel) / Eksen İnşaat Ltd.Şti. (Sinpaş Kilyos Şantiyesi) / Aydın İnşaat Malz.Mad.Tur.San.Tic.Ltd.Şti. (Sinpaş Kilyos Şantiyesi) / Asm İnşaat Dek.Tur.Paz.Ltd.Şti. (Sinpaş Kilyos Şantiyesi) / Kaver Müh.Ltd.Şti. (Sinpaş Kilyos Şantiyesi) / Bayrak İnşaat Ltd.Şti. (Sinpaş Kilyos Şantiyesi) / Dağcanlı İnşaat Ltd.Şti. (Sinpaş Kilyos Şantiyesi) / Er-Kar İnşaat Ltd.Şti. (Sinpaş Kilyos Şantiyesi) / Keser İnşaat - Atakan Tevfik Keser (Sinpaş Kilyos Şantiyesi) / Dekorsan İnşaat (Sinpaş Kilyos Şantiyesi) / Türk İnşaat � İdris Türk (Sinpaş Kilyos Şantiyesi) / M-S Erkan İnşaat Ltd.Şti. (Sinpaş Kilyos Şantiyesi) / Barış İnşaat Ltd.Şti. (Sinpaş Kilyos Şantiyesi) / Mirioğulları İnşaat Ltd.Şti. (Sinpaş Kilyos Şantiyesi) / Elit Yapı Mühendislik Ltd.Şti. (Sinpaş Kilyos Şantiyesi) / Çitsaş Çemrek İnşaat A.Ş. (Sinpaş Kilyos Şantiyesi) / Güldoğan İnşaat Ltd.Şti. (Sinpaş Kilyos Şantiyesi) / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi�ne İstanbul�dan 3 üyenin katılması üzerine ihtiyaç haline gelen büro faaliyeti için binanın birinci katında bir bölümün düzenlenmesine, ayrıca Oda�ya gelen meslektaşlarımızın daha uygun bir ortamda vakit geçirebilmeleri için mutfağın yanındaki odanın bir bölümünün bekleme salonu haline getirilmesi için gerekli inşaat çalışmalarına başlanması,

4. F tipi cezaevlerinde tek kişilik hücrelerde kalan tutukluların yaşadıkları psikolojik sorunlara dikkat çekmek için konuya ilgili meslektaşlarımızın katılımıyla bir basın duyurusu hazırlanmasına,

5. Prof. ....�in, bilimsel bir toplantı öncesi Doç. Dr. ...�ın kendisine yönelik sarf ettiği sözler ile ilgili olarak Oda Başkanlığı�na şikayette bulunması üzerine inceleme başlatılmış; Dr. ...�dan açıklama istenmiş, Dr. ...�in bildirdiği tanıklardan ifade alınarak ifadeleri alınmış, hazırlanan dosya Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmiş ve sonuçta Dr. ... ve Dr. ... ile Oda Başkanlığı�nın, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası madde: 28/III�den kaynaklanan yetki ve sorumlulukla, taraflarla bizzat görüşerek aralarındaki ihtilaf konusunda uzlaşma sağlanması üzerine dosyanın işlemden kaldırılmasına,

6. Odamıza TTB Merkez Konseyi Başkanlığı ve ... tarafından yapılan başvuru üzerine; ilki 30.07.2003 tarihinde olmak üzere toplam 6 kez Özel Amerikan Hastanesi�nde operasyon yapılan ve 12.10.2003 tarihinde vefat eden ...�in tedavi sürecine katılmış olan Özel ... Hastanesi doktorlarından Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr...., Dr. ... ve Dr. ... hakkında, tıbbi ihmal ve/veya hata yaptıkları, özen eksikliği çalışanlarını denetlemedikleri iddiasıyla oluşturulan HUB-G-665 sayılı dosya ile ilgili alınan Onur Kurulu kararının TTB Yüksek Onur Kurulu�nun 16.04.2005 tarih ve 2005/1-12 kararı ile bozulması üzerine dosya yeniden Onur Kurulu gündemine alınmış ve dosyanın soruşturularak sonuçlandırılmak üzere Yönetim Kurulu�na iletilmesine karar verilmiş; dosyanın Yönetim Kurulumuzca tekrar değerlendirilmesi sonucunda Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-701 sayılı soruşturma dosyası tamamlanarak Yönetim Kurulumuzun 22.08.2006 tarihli toplantısında görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine karar verilmiştir.

29.08.2006 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Levent Karaman, Dr.Yasemen User Denizmen, Dr.Nilay Ergen, Dr.Faruk Khalef, Dr.Hanife Altunkaya, Dr.Hülya Akın, Dr.Nurgül Yurtseven, Dr.Ahmet Naimoğlu, Dr.Ahmet Gül, Dr.Süleyman Tevfik Ecder, Dr.Belma Aslan, Dr.Seyit Ahmet Fincan, Dr.Yavuz Taşkan, Dr.Hürsen Özlü�nün üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Müge Alkuru�ya Acıbadem Sağlık Ve Hayat Sigorta A.Ş. için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,    

3. ... Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr . ... tarafından Odamıza yapılan; 31.01.2006 tarihinde tedavi ettiğiniz ... isimli hastada kırık tespit edilmediği halde alçı uygulaması yaparak fazla para harcamasına neden olduğunuz ve ...�nin 30.12.2004 tarihinde ... Şube Başkanlığı�na verdiği dilekçede eşinin teşhis ve tedavisinde hata yaptığınıza ilişkin şikayetleri içeren başvurusu üzerine oluşturulan HUB/G-1144 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş olup, dilekçede adı geçen şikayetçilere ulaşılamadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına,

4. Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuruda; 12.01.2005 tarihinde Özel ... Hastanesi�ne gelen ... ve ... isimli kişilere, Dr. ... tarafından yetkisi olmadığı halde, bulunduğu ortamda gelişigüzel, sahte protokol numarası içeren rapor düzenlediği, hastane başhekimi Dr. ...�un da içeriği adli olmasına rağmen normal rapor kağıdına yazılmış ilgili darp raporlarını onayladığının iddia edilmesi iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1234 sayılı inceleme dosyası Yönetim Kurulumuzun 29.08.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, Dr. ... ve Dr. ... hakkında �Sahte/Usulsüz Rapor Düzenlemek� iddiasıyla soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine,

5. Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuruda, �26.09.2005 tarihinde Özel ... Hastanesi�nde ... isimli hastaya Dr. ... tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası hastanın ağrılarının ortaya çıktığı ve Dr. ...�nin kontrolünde olduğu 3,5 ay boyunca devam ettiği, Dr. ...�nin bu ağrılara operasyon sırasında vücuda konulan parçanın neden olduğunu ve 6 ay sürebileceğini belirttiği, fakat hastanın 04.01.2006 tarihinde durumunun kötüleşmesi üzerine götürüldüğü bir sağlık kurumunda, kendisine Dr. ... tarafından yapılan operasyon sonrasında hastanın içinde kompres kaldığının anlaşıldığı ve bu kompresin iç kanamaya yol açtığı, iç organlarının hasar gördüğü ve yumurtalığının, rahminin ve barsaklarının bir kısmının alındığının� iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1255 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, ... isimli hastaya uygulanan operasyonda tıbbi ihmal ve hata yaparak hastanın sağlığının bozulmasına neden olduğu iddiasıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın (HUB-734) Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

 

18.07.2006 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Suat Altınmakas, Dr.Harika Bodur, Dr.Cüneyt Ayanoğlu, Dr.Aydoğan Baykan, Dr.Zafer Yüksel, Dr.Münise Baruş Söbe, Dr.Ali Aslan Özel, Dr.Yasemin Şanlı, Dr.İrem İris Özensel, Dr.Jale Akbulut Çolakoğlu, Dr.Yaşar Özkan, Dr.Kamil Mehmet Tuğrul, Dr.Mehmet Ali Değirmenci�nin üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr.İbrahim Onur�un üyelikten istifa taleplerinin kabulüne,

3. Dr. Mahmut Şamil Özgümüş�e Platform Turizm Taş.Gıda İnş.Tem.Hiz.San. ve Tic.A.Ş. için, Dr. Asuman Kerem�e Doğuş İnşaat Ve Tic.A.Ş.-Doğuş Power Center Şantiyesi için, Dr. Ahmet Adil Çamlı�ya Siva Triko San.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Özlem Zaralı�ya Ağar Oto Egzoz San.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Aylin Savacı�yaa Finansbank A.Ş. için, Dr. Ayten Arıkan�a Gedizler Motorlu Araçlar Tic.A.Ş. � Gedizler Sigorta Ar.Hiz.A.Ş. � Gedizler Oto Alım Satım A.Ş.-Gedpar Gedizler Otomotiv Parça Paz.Tic.A.Ş. / OSB için, Dr. Birol Kerçek�e Döv-Has Çelik Dövme San.Tic.A.Ş. için, Dr. Sema Özdoğancı Erokyar Öztaş Çorap San.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Mehmet Özbek�e Kaplan Tekstil Giyim Tur.İnş.San.Ve Dış Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Oğuz Doğan�a Akyol Mıcır Ve Mermer San.Tic.A.Ş. için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,      

4. Medikal Estetik Derneği�nin başvurusu üzerine bu alanda yapılan çalışmalarla ilgili çeşitli uzmanlık dallarına ait meslektaşlarımız arasında yaşanan yetki ve yeterlilik sorunu konusunda bir çalışma yürütülmesine,

5. İsrail�in Lübnan�a yönelik sürdürdüğü saldırıların yol açtığı insani yıkımı kınamak için diğer meslek kuruluşu ve kitle örgütleriyle birlikte çeşitli etkinlikler düzenlenmesine,

6. Odamızın görevi gereği basından yaptığı izlemeler neticesinde, 17.02.2006 tarihli Posta Gazetesi�nde yer alan Özel ... Hastanesi�ne ait, �Neden ... Göz, Çünkü Sadece Göz� başlıklı ilanda tanıtım kuralların aykırı davranıldığı iddiasıyla ... Hastanesi Levent, Etiler, Ataköy, Feneryolu ve Altunizade şubeleri başhekimleri Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ... hakkında oluşturulan soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

7. Odamıza yapılan bir başvuru ekinde bulunan Etiler Magazin Dergisi�nin 2006-4. sayısında yer alan �Narkoz Tarihe mi Karışıyor� başlığıyla verilen ve Dr. ... ile yapılan röportajdan oluşan yazı içeriği, haber-röportaj sonunda telefon ve adreslerin yer alması ve ... Merkezi başlığı ile verilen ilanlarda tanıtım kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

8. Odamıza yapılan bir başvuru ekinde bulunan VIP Etiler Dergisinin Şubat-2006 sayısında yayınlanan ve Dr. ... ile yapılan röportaja yer verilen �Güzelliğin Sırrı� başlıklı haber-röportajın içeriği, haberde yer alan fotoğraflar ve haber sonunda adres ve telefon numaralarının yayınlanması yoluyla tanıtım kurallarının ihlal edildiği ve İstanbul Tabip Odası�na üye olmadan serbest hekimlik yaptığı iddialarıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/R-701 sayılı soruşturma dosyası Yönetim değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

9. Odamıza yapılan bir başvuru üzerine, TV-8 Televizyonu�nda 14.12.2005 tarihinde yayınlanan ve Dr. ...�in konuk olarak katıldığı sağlık programda tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/R-691 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

10. Odamızın görevi gereği basından yaptığı izlemeler neticesinde, 17.02.2006 tarihli Posta Gazetesi�nde yer alan Özel ... Hastanesi�ne ait, �Büyük Olmak Sorumluluk İster� başlıklı ilan Yönetim Kurulumuzun 25.04.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, tanıtım kuralların aykırı davranıldığı iddiasıyla ... Hastanesi Levent, Etiler, Ataköy, Feneryolu ve Altunizade şubeleri başhekimleri Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/R-706 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

11. Odamıza Türk Plastik � Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Derneği tarafından yapılan başvuru ve ekinde bulunan, 06.02.2006 tarihli Sabah Gazetesi�nde yer alan Özel ... Hastanesi�ne ait, �Gözkapağı Düşüklüğü yada Göz Torbalarından Kurtulmak İstiyorsunuz Ama�� başlıklı ilan Yönetim Kurulumuzun 25.04.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, tanıtım kuralların aykırı davranıldığı iddiasıyla Dünya Göz Hastanesi Levent, Etiler, Ataköy, Feneryolu ve Altunizade şubeleri başhekimleri Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ..., Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/R-692 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

12. Odamıza Prof. Dr. ... vekili Av. ... tarafından yapılan başvuru üzerine Prof. Dr. ... ve Prof. Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/G-1138 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş olup, Prof. Dr. .. ve Prof. Dr. ... hakkında, ... Uzmanlar Derneği tarafından çıkarılan ... Bülteni isimli derginin 2002, 2004 ve 2005 yıllarında Türk Tıp Dizini�nde yer almadığı halde bu süreleri de kapsayacak şekilde dizinde yer aldığının adı geçen dergide belirtilmesi ve bu doğrultuda beyanlarda bulunulması suretiyle yayın etiğine aykırı davranışta bulundukları iddiasının soruşturularak açıklığı kavuşturulmasına ve soruşturmacı olarak Dr. ...�un görevlendirilmesine,

13. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, 15.08.2003 tarihinde özel .. Hospital Hastanesi�nde Dr. ... ve Dr. ...�ın birlikte gerçekleştirdikleri operasyon ile ... isimli hastanın midesine silikon bant takıldığı, ameliyat sonrasında ise gerek ameliyatta ve gerekse de ameliyat sonrasında gerekli özenin gösterilmemesi nedeniyle sağlık durumu bozulan hastanın intraabdominal sepsis, septik şok ve ARDS nedeniyle vefat ettiğinin iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-477 sayılı inceleme değerlendirilmiş olup, söz konusu operasyonda tıbbi ihmal ve/veya hata yapıldığı iddiasıyla adı geçen hekimler hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-720),

14. Odamıza ... ve ... tarafından yapılan başvuru üzerine, bacağındaki ana damarlarda tıkanıklık nedeniyle Dr. ...�in muayenehanesine getirilen ...�na yapılan muayene sonrasında hastayı uygulanacak tedavi ile 10 gün içinde iyileşeceğinin belirtildiği ve karşılığında 6.000.YTL ödeme yapıldığı, ancak tedavinin 3. gününde hastanın 3 parmağında morarma olduğu ve yapılan inceleme sonucunda bu parmaklarda kangrenin oluştuğu ve müdahale etmek için geç kalındığının öğrenildiği, bunun adı geçen hekime söylenmesi üzerine, yapacak bir şeyin olmadığı ifade edilerek hasta ve yakınlarını muayenehanesinden uzaklaştırdığı iddiasıyla oluşturulan HUB/G-1137 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş; hasta kayıtlarını tutmamak, tıbbi hata ve ihmal neticesinde hastada kalıcı sağlık sorunları ortaya çıkmasına neden olmak, hastaya tıbbi endikasyon olmadan harcama yaptırmak ve ruhsatı olmayan ilaç kullanmak iddialarıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-721)

15. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, kendi kaşesi yerine Dr. ...�e ait kaşeyi kullandığının iddia edilmesi üzerine Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/G-1122 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş; reçete düzenlenmesi ile ilgili kurallara uymayarak �usulsüz reçete düzenlemek� ve tabip odasına üye olmadan ve bildirimde bulunmadan serbest hekimlik yaptığı iddialarıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Yönetim Kurulu adına Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından yürütülmesine (HUB-722)

16. Odamıza yapılan bir başvuru üzerine, görev yaptıkları kamu kurumundan, ortağı oldukları ... isimli tüp bebek merkezine hasta yönlendirildiği ve bu yönlendirmede ortak hareket edildiği iddialarıyla Dr. ..., Dr. ..., Dr. ... ve Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/G-1072 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş; iddia kanıtlarına ulaşılamadığı, şikayetçi tarafından ihbarın yapıldığı kurumlar tarafından yapılacak inceleme neticesinde iddianın kanıtlanması durumunda tekrar ele almak üzere dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!