06 Ocak 2009 TK Toplantı Tutanağı


  • Ağustos 24, 2010
  • 2721

 

1. Tabip Odası faaliyet raporu okundu. Bu konuda görüş belirtilmedi.

2. Önceki toplantıda alınan kararlar gözden geçirildi.
• Özel hastanelerde temsilci seçimi yapılabilmesi için yönetimlere yazı gönderilmesi önerisi geldi. YK’nın özel hastanelere yazı gönderdiği, temsilci seçimi yapılması yönünde öneri gelen hastanelerde seçimlerin yapıldığı belirtildi.
• Temsilciler Kurulu’nun etkinliğinin artırılması ve tüzük değişikliği önerisinin değerlendirilmesi konusunda oluşturulan komisyonun çalışmaları hakkında bilgi verildi. Bu konuyu sadece görev alan komisyonun değerlendirilmesinin yeterli olmayacağı; tüm temsilcilerin bu konuda katkı yapmasının beklendiği dile getirildi.
• Hastanelere asılmak üzere panoların hazır olduğu; temsilcilerin panoyu asmak için uygun yer tespit ettikleri takdirde panoların kurumlara gönderileceği ve asılacağı belirtildi.
• Tabip Odası’nı tanıtmak ve temsilcilerimizin kurumlarındaki meslektaşlarımızla ilişkilerini geliştirmek amacıyla hazırlanan anketin son halini aldığı belirtildi. İsteyen temsilcilere anketin gönderilebileceği yada web sitesinden temin edilebileceği belirtildi.
• Özel hekimlerin çalıştıkları kurumlarla yapacakları sözleşmelerin standartlaştırılması konusunda Özel Hekimlik Komisyonu ve Hukuk Bürosu’nun çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Bu konuda Tabip Odası’nın hekimlere belge düzenlediğinde standart sözleşmenin imzalatılması konusunda yaptırım uygulaması gerektiği dile getirildi.
Özel Hekimlik Komisyonu’ndan temsilciler, web sitesindeki birime direk ulaşılabilen bir site (www.ozelhekimlik.com) talebini dile getirdiler.
• Adli Tıp Kurumu imza kampanyası hakkında bilgi verildi. Süreçte yaşanan gelişmeler aktarıldı; Üzmez vakasıyla ilgili birim yöneticisinin görevden alındığı belirtildi.

3. TTB’nin hekimlerin çalışma koşulları ve özlük haklarını içeren Başbakan’a yönelik imza kampanyası konuşuldu. Kampanyanın Dev-Sağlık İş ve SES ile birlikte yürütüleceği belirtildi. Birimlerde görev alacak arkadaşlar belirlendi. Hekimler yanında toplumun tepkisinin de örgütlenmesi ve hastalara yönelik bilgilendirmeler yapılması gerektiği, çözümler üretmenin ve politikaların insanlarla buluşması noktasında doğru yöntemlerin kullanılması gerektiği söylendi. Bu noktada İTO’nun bugüne kadar halka yönelik bilgilendirme faaliyetleri, yer aldığı platformlar ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Kamu Hastane Birlikleri konusunda bilgilendirme ihtiyacı olduğu dile getirildi.

4. Asistan hekimlerin çalışma koşulları başlığında Marmara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi temsilcisi yabancı uyruklu asistanlar hakkında bilgi verdi.Maaş ve burs olanaklarının kısıtlılığı dile getirildi. Bu konuda yapılabileceklerinHukuk Bürosu ve Asistan Komisyonu ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. 


Bu HABERİ Paylaş!