Temsilciler kurulu 8 aralık 2009 toplantı notları


  • Ağustos 24, 2010
  • 2987

Aralık ayı Temsilciler Kurulu toplantısı, Kurban Bayramı’nın Pazartesi günü sona ermesi sebebiyle, 8 Aralık 2009 Salı günü saat 18.30-20.30 arasında İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantı sonrası İTO-TÖK üyelerinden oluşan müzik grubu kısa ama hoş bir müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Gündemin okunmasının ardından, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan 450 yataklı Pendik Devlet Hastanesi’nde hizmet vermesi için yürütülen çalışmaların ek gündem olarak tartışılması önerildi. Öneri kabul edildi.
Daha sonra İstanbul Tabip Odası Kasım ayı faaliyet raporundan öne çıkan başlıklar sunuldu. Ardından TTB'nin hazırladığı Alternatif  Tam Gün Yasa Tasarısı'nın tanıtılması ve Tam Gün başta olmak üzere Sağlıkta Dönüşüm Programı'na karşı yapılacak etkinliklerin tartışılması gündemlerine geçildi.
Tartışma öncesi Dr. Süheyla Ağkoç Alternatif Tam Gün Yasa Tasarısı’nın önemli başlıklarını hatırlatan bir sunum yaptı. Sunumun ardından yasa tasarısında yer alan maddelere ilişkin görüşler dile getirildi.
Tasarının ücret bölümünün çok gerçekçi olmadığı, emekliliğe yansıyan miktarlar arasında bir çelişki olduğu vurgulandı. Genel bütçeden ödenecek ücretler dışında döner sermaye % 20’lik gelir oranının düşük olduğu, bunun daha dengeli hale getirilmesi gerektiği vurgulandı. Bunun yanı sıra ücretler kısmında yer alan rakamların çok abartılı olmadığı esasen performansa dayalı döner sermaye ödentilerinin tamamen kalması gerektiği dile getirildi. Toplantıda;
• Bu tasarı metninin Hekim Forumu dergisiyle birlikte dağıtılması,
• Bu tasarı ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve TTB’nin hazırladığı tasarıları karşılaştıracak nitelikte bir sunum hazırlanıp öncelikle, daha önce birim toplantıları gerçekleştirilen hastaneler olmak üzere yoğun hastane toplantılarının düzenlenmesi önerileri kabul gördü.

H1N1 Pandemisi ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın Pandemi Yönetimi ve uygulamalarda yaşanan gelişmelerin tartışılması bölümüne geçildi. Pandeminin son durumu ile ilgili gelişmeler aktarıldı. TTB H1N1 Pandemi İzleme Kurulu’nun çalışmaları ve yapacağı açıklamaların önemi vurgulandı. Bazı temsilciler Aşı uygulaması ile ilgili Oda’nın aktif bir çalışma yapmadığı, birkaç basın toplantısıyla yetindiği yönünde eleştiriler getirdi. Bağışıklamada oranların çok kötü olduğu, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere toplumda aşıya karşı güvensizlik olduğu, salgının yönetilmesinde aciz kalındığı görüşleri dile getirildi. Bu güvensizliğin giderilmesinde Tabip Odası’nın yapacağı çalışmaların tek başına yeterli olamayacağı, keza Oda’nın geniş bir kampanya düzenleyip halka mesaj vermesinin çok da uygun olmayacağı görüşleri dile getirildi.
Bazı katılımcılar aşı yaptıran Oda yönetici ve aktivistlerinin kamuoyuna deklere edilmesinin yararlı olacağı düşüncesini savundu.
Önümüzdeki dönemde H1N1 Pandemisinin olası dalgalarına karşın başta aşılama oranlarının artırılması ve diğer Toplum Sağlığını Koruyucu önlemlerin geliştirilmesi için daha fazla görev alması gerektiği ortak görüşü benimsendi.
Oda Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin Pendik Devlet Hastanesi’ne taşınma projesine dair bilgilendirme yaptı. Bu sorunun İTO Yönetim Kurulu’nda ele alındığı, süreci izleyip bir sonraki toplantıda gelişmelerin aktarılacağı özellikle anlatıldı.
Toplantı sonrası TÖK üyelerinin yaptığı müzik dinletisi ve temsilcilerin de eşlik ettiği parçalar çok kısa sürmesine rağmen oldukça hoş duygular yarattı.
 
Dr. Fethi BOZÇALI      
İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu Divanı adına


Bu HABERİ Paylaş!