Temsilciler kurulu'ndan mücadeleye devam kararı çıktı!


  • Ağustos 24, 2010
  • 2857

3 Kasım 2009 Temsilciler Kurulu Toplantı Tutanağı

Temsilciler Kurulu (TK) 3 Kasım 2009 tarihinde İstanbul Tabip Odası (İTO) Sevinç Özgüner Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündemle toplanmıştır.
1- İstanbul Tabip Odası Ekim ayı faaliyet raporunun açıklanması.
2- Bir önceki Temsilciler Kurulu toplantısında alınan kararlara ilişkin gelişmelerin aktarılması.
3- 18 Ekim Mitingi’nin değerlendirilmesi, bundan sonraki süreçte yapılacakların tartışılması.
4- Domuz Gribi ile ilgili gelişmelerin tartışılması.
Toplantıda İTO Ekim ayı faaliyet raporundan başlıklar hatırlatılmış, sonrasında 18 Ekim Miting değerlendirmesi yapılmış ve sonraki süreç tartışılmıştır.
Mitingin hava koşulları ve Maraton koşusuna rağmen genel olarak oldukça başarılı geçtiği, mitinge hekimlerin yanı sıra eczacıların da yoğun olarak katılımının olduğu görüldü.
Yine de İTO olarak daha çok meslektaşımızı alana getirmek için yaptığımız miting öncesi hastane ziyaretlerinin etkili olduğu görüşleri dile getirildi. Mitinge HSGG Platformu’nun olumlu katkısı olduğu vurgulandı. Mitingin basında yeterince yer almadığı eleştirileri yanı sıra bir çok televizyon kanalı ve Doğan Grubu dışındaki gazetelerin mitinge yer verdikleri şeklinde değerlendirmeler yapıldı.
TTB’nin önümüzdeki süreçte İzmir, Adana-Mersin, Diyarbakır illerinde bölgesel miting yapacağı, yine Eczacı Odası’nın Aralık ayında miting yapmayı hedefledikleri bu etkinliklerin desteklenmesi gerektiği görüşü benimsendi.
25 Kasım’da KESK’in öncülüğünde yapılacak olan 1 günlük görev eyleminin TTB tarafından desteklendiği, toplu sözleşmeli grev hakkı olan bir sendika yasası için yapılacak eylemin İTO’nun yürüttüğü mücadelede belirttiği talepler doğrultusunda destekleneceği, hangi hastanelerde nasıl etkinlikler yapılacağının daha sonra duyurulması konusunda İTO Yönetim Kurulu’nun sorumluluk almasının uygun olacağı görüşü benimsendi.
18 Ekim Mitingi sonrası hastane ziyaretlerinin devam etmesi gerektiği, ancak bu süreçte önümüze hedefler koymamız gerektiği Sağlık Bakanı’nın istifasını hedefleyen bir eylem planının geliştirilmesi fikri dile getirildi. Bölgesel toplantıların yapılmasında belediyelerden lojistik destek istenebileceği düşünceleri dile getirildi.
Mitingin etkisinin elbette olduğu ancak kendi görüş ve taleplerimizi iletmek için daha farklı yollar kullanabileceğimizi bu yolların geliştirilmesinin ve sürekliliğinin anlamlı olduğu düşünceleri dile getirildi.
Görüş ve taleplerimiz basında yeterince yer alabilmesi için basının etkili kişi ve yöneticilerine gidilmesi, yardım istenmesi, bunun için bir program oluşturulması önerildi.
Miting sonrası TTB’nin yayınladığı alternatif Tam Gün Yasa Taslağı’nın yeterince özümsenmesi için TTB’den odamız aktivistlerine yönelik bir eğitim programının sunulması ortak karar olarak benimsendi.

H1N1 Pandemi gündemi görüşüldü:
Pandemi ile ilgili Başbakan’ın, aşı olmak istemediği şeklindeki demeci değerlendirildi. Bu açıklamanın sonradan risk grubuna girmediği gerekçesiyle yapıldığı söylense de talihsiz bir açıklama olduğu, kendi başbakanını bile aşı olması için ikna edemeyen Sağlık Bakanı’nın istifa etmesi gerektiği dile getirildi. Aslında halkta aşı olunması konusunda kafa karışıklığı yaratıldığı, bakanlığın bu durumda inandırıcılığını tamamen yitirdiği, Pandeminin bakanlık tarafından çok kötü yönetildiği vurgulandı. Yine özellikle pandemiye bağlı ölen 2 sağlık çalışanının kötü çalışma koşulları içinde çalışan taşeron işçiler olduğu, kötü koşullarda çalışan yeterince beslenemeyen yoksul insanların bu pandemiden daha çok etkilendiği anlatıldı. Sağlık Bakanlığı’nın bu hastalıktan korunmak için ve hastalık esnasında önerdiği koşulların hiçbir şekilde sağlanmadığı, sözgelimi okulların oldukça kalabalık, temizlik malzemelerinin bile yeterince bulunmadığı ortamda bulundukları dile getirildi. Fabrikalarda çalışan işçilerin hastalanması durumunda istirahat alamadıkları ve buna bağlı hükümetin bu soruna yönelik bir çalışma yapmadığı vurgulandı. Kurulda bu pandeminin Sağlık Bakanlığı tarafından iyi yönetilmediği ortak düşüncesi oluştu.


Dr. Fethi Bozçalı
Temsilciler Kurulu Divanı Adına


Bu HABERİ Paylaş!