03 Şubat 2009 TK Toplantı Tutanağı


  • Ağustos 24, 2010
  • 2801

Toplantı aşağıdaki gündem ile yapılmış, bir ek gündem önerisi olmuştur.

1. Yönetim Kurulu Aylık Faaliyet Raporu’na iki ekleme yapılmıştır.
8 Ocak tarihinde Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılan, TK divanı üyemiz Kenan Demirkol’un konuşmacı olarak katıldığı Tarım ve Sağlık konulu panel,
Yine Kenan Demirkol’un geçtiğimiz ay Almanya’da dört değişik kentte katıldığı “Suyun Ticarileşmesinde Hayır” konulu toplantılar.

14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri ile ilgili bilgi verilmesi:

2. Temsilciler Kurulu’nca önceki dönemlerde alınan kararlar ve bu kararlara ilişkin yapılanların değerlendirilmesi.
Hekimlerle temsilcilerin iletişimini artırmak üzere hazırlanmış olan Anketler İTO internet sitesinde mevcut. İstanbul Tıp Fakültesi’ne 30 adet gönderildi.
Özel hekimlik komisyonunun talebi olan web sitesi hakkında YK bilgi verdi.
Temsilcilerden pano talepleri soruldu.
TTB tarafından başlatılan imza kampanyasının tamamlandığı söylendi.
Yabancı uyruklu asistanların çalışma yaşamına dair sıkıntılarının asistan hekim komisyonu tarafından görüşüldüğü belirtildi.
 
3. 15 şubat 2009 DİSK, KESK, TMMOB,TTB öncülüğünde gerçekleştirilecek "İşsizliğe ve Yoksulluğa Hayır; Emek ve Demokrasi Mitingi" için çağrı yapıldı.

4. 14 Şubat 2009 Hekime Yönelik Şiddet Çalıştayı hatırlatıldı. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yaşanan hekime yönelik şiddet ile ilgili Kadın Hekimlik Kolu’nun başlatmış olduğu başhekimin istifasını talep eden imza kampanyası hakkında bilgi verildi ve katılımın artırılması istendi.

5. Malpraktis yasası ve Hekimlere yönelik tazminat davaları konusunda Dr. Serkan Bey hazırlamış olduğu sunumu yaptı. Bu konuda dile getirilenler;
 Malpraktis davalarında bilirkişilik kurumunun önemi, bilirkişi değişikliğinin talep edilip edilemeyeceği,
 Onam formlarının standartlaştırılması gerektiği,
 Suçun tanımı yapılmadan cezaların tanımlanmış olmasının sıkıntı yarattığı,
 Ceza maddelerinin iptali konusunda hukuk alanında mücadele etmek gerektiği,
 Malpraksis davaları nedeniyle hekimlerin hastalara müdahale etmekten kaçınacağı; defansif tıp yaklaşımının uzun vadede toplum sağlığını da olumsuz etkileyeceği,
 Tanı ve tedavi protokollerinin oluşturulmasının önemi,
 Malpraksis yasalarını yapma yetkisisnin TTB’ ye verilmesi yönünde siyasi baskı oluşturmak, imza kampanyası,
 Hekimlerin sigortalı olması konusunda Sağlık Bakanlığı ile uzlaşılamadığı, denetleme kurullarının yapısı ve bu kurullara itirazların nasıl yapılacağı konularının tartışmalı olduğu,
 Fazla sayıda hasta bakmak konusunda yaşanan sıkıntılar

6. Kamu hastanelerinde alınan yemek parasına karşı yapılan boykotlar. SES tarafından başlatılan çalışmaların bütün hastanelerde benzer biçimde olmadığı, birinci basamak dahil tüm kamusal hizmet alanlarına yaygınlaştırılması gerektiği dile getirildi.

7. ASKOM tanıtımı. Dr. Arzu Denizbaşı konuyla ilgili sunum yaptı. Kamu hastanelerinde acil servislerde çeşitli birimlerden hekimlerin rotasyonlu çalıştıkları, oryantasyon eğitimi almalarının gerektiği dile getirildi. Acil servisler ve diğer birimlerde yaşanan sıkıntıları tespit etmek amacıyla fotoğraf çekmenin yasal anlamda sorun olup olmadığı bir temsilci arkadaşımız tarafından soruldu.

8. Tıp Eğitimi Anabilim Dallarının kapatılması yönündeki YÖK kararını Marmara Üniversitesi’nden Dr. Özlem Hanım gündeme taşıdı ve gelişmeler hakkında bilgi verdi. Bu konuda bir cehalet olduğu, bu bölümün işlevsiz bulunduğu ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri altında toplanmak istendiği söylendi.

9. Ek gündem önerisi: İşsiz kalan hekimler idi. Son zamanlarda İstanbul’da özel hekimlik alanında çalışan bir çok hekimin işlerini kaybettiği, bu konuda İTO’nun bir çalışma yapması gerektiği dile getirildi.


Bu HABERİ Paylaş!