Temsilciler kurulu haziran ayı toplantısı yapıldı


  • Ağustos 24, 2010
  • 2843

 

İTO Temsilciler Kurulu 02.06.2009 Tarihinde “Tam Gün” konulu gündem ile toplanmıştır.

İTO Faaliyet raporunun okunması ve ek gündem önerilerinin istenmesinin ardından Dr. Güray Kılıç tarafından hazırlanmış olan “Geleceğimizi Karartamayacaklar Tam Gün, Kamu Hastane Birlikleri” başlıklı sunum yapılmıştır.(Sunum İçin Tıklayınız.) Sunumda Tam Gün, Kamu Hastane Birlikleri (KHB), Mesleki sorumluluk sigortası konularına değinilmiştir.

Sunumun ardından alınan sözlerde aşağıdaki noktalara dikkat çekilmiştir:

1.       Şubat 2008’de çıkarılan yasa ile Özel Hastanelerde çalışacak hekim sayısının sınırlandırıldığı,bunun kaldırılması gerektiği,

2.       Kurum hekimlerinin performans/ döner sermeye gelirlerinin olmadığı,

3.       Tam Gün yasası ile hekimlere yapılacak ödemelerin tavanının belirtildiği ancak net ücretlerin belirsiz olduğu, part-time çalışmaların karşılığının ne olacağının belirtilmesi gerektiği,

4.       Özel hekimler için Tabip Odası üyesi olma zorunluluğunun olduğu, yasalardaki değişiklikler ile Tabip Odaları’nın hekimleri temsil etme gücünün giderek azalacağı ve belki yeni bir kanun talebinin gerekebileceği,

5.       Bugüne kadar kazanılmış haklarda kayıplar olduğu,

6.        Tıp Fakültesindeki öğrencilerin bu yasalardan önce okula başladıkları ve değişiklilerin uygulanmasının sorunlu olacağı,

7.       Hekimler arasında birliği sağlamanın önemli olduğu,

8.       Hastaneler, hatta klinikler arasında performans uygulamaları açısından farklılıklar ve belirsizlikler olduğu,

9.       SGK’nın bazı kurumlarla anlaşma yapıp, bazılarıyla yapmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu, yargıya gidilmesi gerektiği, hekimlerin SGK ile birebir anlaşma yapabilmesi gerektiği,

10.   KHB kapsamında üniversite, eğitim ve Sağlık Bakanlığı hastanelerinin ortak değerlendirmenin sorunlu olduğu, her birinin ayrı bir yasası olduğu,

11.   Bütün hekimleri birleştiren ve kamuoyuna da seslenen bir çizgiyi tutturmak; sağlık dönüşümden bağımsız değerlendirmemek gerektiği,

12.   Tüm hekimlerin, derneklerin vb. TTB çatısı altında mücadele etmesinin gerekli ve önemli olduğu,

13.   Sağlığın piyasalaştırıldığı ve maliyetinin halka yüklenmeye çalışıldığı,

14.   Tam gün adının yasanın içeriğini örttüğü, kamu’da çalışan hekimlerin zaten tam gün çalıştığı,

15.   Muayenehane hekimliğinin bitirildiği,

16.   Hekimliğin niteliğini düşüren popülist bir uygulama olduğu,

17.   Malpraksis endişesinin hekimleri defansif yaklaşıma ittiği,

18.   Tıp Fakültesi kontenjanlarının artırılmasına şiddetle karşı çıkmak gerektiği,

19.   İTO’nun mücadeleci geleneğinin burada da önemli olduğu, TTB çatısı altında iş bırakma, Beyaz Eylem etkinlikleri yapmak ve “sokağa çıkmak” gerektiği,

20.   12 Haziran’da Ankara’da yapılacak etkinliğe katılımın yüksek olması dile getirildi.


Bu HABERİ Paylaş!