Temsilciler kurulu torba yasaya karşı harekete geçti


  • Ağustos 24, 2010
  • 2818

1 Eylül 2009 Temsilciler Kurulu toplantısında, Tam Gün (Torba Yasa) Yasa
Tasarısı'nın yasallaşmasını engellemek başta olmak üzere Sağlıkta Dönüşüm
Programı'na karşı yürütülecek mücadelenin örgütlenmesinde yapılacaklar gürüşülmüş ve
aşağıda özetlenmiştir.

 Bu örgütlenme için bir komite kurulması, komite üyelerinin yapacakları ilk
toplantı tarihi için görüş bildirmeleri kararlaştırılmıştır. (Şayet komite
üyeleri uygun görürlerse ilk toplantının 8 Eylül'de İstanbul Tabip
Odası'nda yapılacak Yönetim Kurulu toplantısı -YK toplantısına
katılınması- sonrası saat 17.00'da  yapılması Dr. Fethi Bozçalı ve Dr. Ali
Küçük tarafından önerilmiştir.)

 1. 18 Ekim 2009 tarihinde İTO önderliğinde bölgesel miting yapılması. Bu
mitingin, meslek odaları, sendikalar (SES-Devrimci Sağlık-İş), Hasta
Hakları Derneği, Tıp Fakültesi Öğrenci Derneklerinin katılımıyla
yapılması,

 2. Tüm özel ve kamu hastanelerini, birinci basamaktaki sağlık
çalışanlarını hedefleyen işyeri ziyaretleri ve toplantıların yapılması,

 3. Kendi içinde farklı beklentileri olan guruplara  yönelik, özel
hazırlanacak bildirilerin yazılmasında komisyonlarımızdan destek alınması,
broşür hazırlanması,

 4. TTB'nin hazırlayacağı Alternatif Tam Gün Yasa Tasarısının gündeme
getirilmesi, yetişirse ziyaretlerde kullanılmasına karar verilmiştir.
 Toplantı tarihi ile ilgili öneriler beraber değerlendirilip, konuyla
ilgili yazışılabilir. Herhangi bir öneri olmazsa 8 Eylül 2009 Salı günü
saat 17.00'da buluşulacaktır.

Not: Eylem Komitesi ile iletişim için TK Divan Başkanı Dr. Fethi Bozcalı'yı arayabilirsiniz.

Mail:fethibozcali@gmail.com

Toplantı Tutanağı İçin Tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!