Hekim Sözü (Sayı 13) Ocak-Şubat 2021

(Sayı 13) Ocak-Şubat 2021


E-dergi formatında okumak için tıklayınız. E-DERGİ PDF formatında okumak için tıklayınız. PDF

İçindekiler

 • Yönetim Kurulundan
  + Oku

  Aşağı bakmayacağız!
  SARS CoV-2 virüsünün ilk olarak Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkmasından bu yana bir yıldan fazla zaman geçti. Dünya Sağlık Örgütü’nün COVİD-19’u pandemi olarak ilan etmesi ve aynı gün Türkiye’de ilk vakanın açıklanmasının yıldönümü de yaklaşıyor. SARS CoV-2 ise dünyada ve ülkemizde can almaya bütün hızıyla devam e...

 • Yayın Kurulundan
  + Oku

  andemiyle geçen bir yılı geride bırakırken Covid-19 için aşıların geliştirilmiş olması ve aşılama çalışmalarının başlaması, salgının kontrolüne yönelik umudumuzu güçlendirdi. Bir yıldır beklenen aşıya ilişkin, bazı sağlık çalışanlarının bile yanlış y...

 • Odamızdan
  + Oku

  İstanbul’da koronavirüs salgını sürecinde filyasyon çalışmaları
  Salgın sürecinde filyasyon çalışmaları: “Salgının etkenine, kaynağına ve bulaş yoluna dair bilgileri toplamak, bulaş yolunun tespit edilmesi ile ilişkili örneklerin alınması (su/gıda/klinik), temaslılara dair bilgileri toplamak, uygun koruma ve kontrol önlemlerinin alınması, salgın raporu yazıl...

 • Birliğimizden
  + Oku

  Aşı candır, aşı hayat kurtarır
  Biz birinci basamak çalışanları yıllardır özverili çalışmalarla ülkemize kazandırdığımız bağışıklama hizmetlerine olan güvenin azaltılmasına müsaade etmemeliyiz. Koruyucu hekimlik hizmetlerinin en önemli başlığı “bağ...

 • Odamızdan
  + Oku

  Kayyuma hayır, üniversite iradesine evet!
  Boğaziçi Üniversitesi’ne demokratik seçme hakkı ve seçmen iradesi yok sayılarak kayyum rektör atanmasına tepkiler sürüyor. Son olarak İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi (İÜDÜG) 21 Ocak 2021, Perşembe günü 12.30’da İstanbul Üniversitesi ana kapısı önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla anti demokratik atamaya tepkisini ort...

 • Odamızdan
  + Oku

  Memleketimiz adına üzülüyoruz!
  İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’dan öğretim üyeleri olarak Boğaziçi Üniversitesi’ne kurum dışından, meşru ve liyakata uygun olmayan bir rektör atanmasına ve üniversite senatosunun görüşü alınmaksızın tepeden inme bir kararnameyle iki yeni fakü...

 • Dosya: Aşı
  + Oku

  Tarihsel süreçte Türkiye’de aşı üretimi - Vedat Bulut*
  Tarihsel süreçte varilasyon (inokülasyon) tekniğinin kullanımı oldukça eskidir. Bu bilimin tarihteki ilk uygulamaları sayılabilecek çalışmalar, eski Çin ve Ön Asya’da görülmektedir. Bu bölgelerdeki Şaman ve halk hekimlerinin, Çiçek hastalığı lezyonlarından alınan materyali solutarak veya sağlam kişilerin dokularına ekerek (variolation), bu hastalıktan korunmayı sağlamaya çalıştıkları kaydedilmektedir. Ancak, Ebubekir Razi’ye kadar, bu konuda ayrıntılı tanımlama ve yazılı kaynağa ulaşılamam...

 • Dosya: Aşı
  + Oku

  Aşı ve klinik çalışmaların özellikleri - Ali Yağız Üresin*
  Doğrusu COVİD-19 salgınından önce dünyada ihtiyaç olan alanlarda aşı geliştirilmesinin hızlandırılması için girişimler vardı. DSÖ, sağlık kuruluşları, bazı firmalar, hatta Bill Gates ve zarif eşi Melinda’nın vakfı on yıllardır 30 milyon çocuğun aşılanabilmesi için çalışmalar yapıyorlardı. Çip mip gündemde değildi o esnada. Kaynak aktarımının yanında, preklinik araştırmaları verimlileştirmek, klinik ara...

 • Dosya: Aşı
  + Oku

  Aşının ekonomi politiği - Zeynep Sedef Varol*
  Tarih boyunca toplumların ölümcül bulaşıcı hastalıkları yenmesini sağlayan aşı sadece, bilimsel ve halk sağlığı ile ilgili bir konu olmayıp, sosyal, ekonomik ve politik bir meseledir. Covid-19 pandemisi güncel olarak bu meseleyi insanlık tarihinde yaşayarak bir kez daha deneyimlemeye vesile olmuştur. Sağlık iş gücü ve gerekli malzemenin yani kaynakların pandemiyle mücadelede yetersiz kalması virüsün Çin sınırlarını aşıp dünyaya yayılana kadar aslında ‘kar getir...

 • Dosya: Aşı
  + Oku

  Aşı kararsızlığı ve reddini önlemekte sağlık çalışanlarının rolü ve önemi - Marangoz B*, Han Yekdeş D**, Eskiocak M***
  Aşı kararsızlığı, aşılama hizmetlerinin mevcudiyetine rağmen erteleme veya reddetme durumu olarak tanımlanırken, Dünyada ve Türkiye’de hızla büyüyen bir sorundur ve dünya aşı ile önlenebilir hastalıklarla mücadelede elde edilen kazanımların kaybedilmesi riski ile karşı karşıyadır. Öyle ki aşı kararsızlığı/reddi Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2019’da dünyayı tehdit eden 10 küresel sorundan biri ol...

 • Dosya: Aşı
  + Oku

  Pandemi sürecinde sosyal güvenlik ve sağlığın finansmanı - Ergün Demir*
  İşsizlik ve yoksulluktaki artış sosyal korumaya olan gereksinimi giderek arttırır ve pandemi gibi olağan dışı bir dönemde yaşanan sorunlar daha da yakıcı hal alırken, konunun muhatabı olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’nın sesi çıkmamakta, twitter paylaşımları ile sorunu çözd...

 • Dosya: Aşı
  + Oku

  Prof. Dr. Selim Badur’la Dünyada ve Türkiye’de aşı çalışmaları - Röportaj: Süheyla Ağkoç*
  Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Badur ile Koronavirüse ilişkin aşı tartışmalarını, Türkiye’nin aşı politikasını ve aşıya ilişkin dünyada yaşanan son gelişmeleri konuşt...

 • Sağlık Politikaları
  + Oku

  Covid-19 Meslek Hastalığı Sayılsın Talebimize Vazife malullüğü ile idare edin mesajı mı verilmektedir? - Dr. Güray Kılıç*
  algına karşı hayatlarını ortaya koyarak mücadele eden hekim ve sağlık çalışanlarının Covid-19 meslek hastalığı sayılması konusundaki talebine karşı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Sağlık Bakanı ve AKP Genel Başkanı’nın yaptıkları açıklamalara bakıldığında meslek hastalığı yerine vazife malullüğünün öne çıkarıldığı görül...

 • Hukuk
  + Oku

  Kişisel verilerin işlenmesi ve veri siciline kayıt zorunluluğu - Oya Öznur*
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Kişilerin diğer bilgilerine nazaran daha yüksek bir korumaya tabi kılınan “ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı ve cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri...

 • Kadın
  + Oku

  Cinsel Şiddet ve İfşa -Özlem Altuntaş*
  Son aylarda ülkemizde birçok kadın, kendilerini taciz eden ünlü ve ‘itibarlı’ erkekleri sosyal medyada birtakım etiketlerle (#uykularınızkaçsın, #susmabitsin, #metoo, #bende) ifşa ettiler. 2017’de #metoo (ben de) etiketiyle bir kadının başlattığı bu hareket, aynı erkek tarafından cinsel saldırıya uğrayan kadınların birbirlerinden cesaret alarak uğradıkları şiddeti açıklamasıyla ve maruz kalan başka kadınların da suskunlu...

 • Etik
  + Oku

  Teletıp uygulamalarına yönelik Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu görüşü
  Teletıp uygulamaları teknolojinin gelişmesiyle geçtiğimiz on yılda yaygınlaşan bir olgu olarak karşımıza çıkmıştır. Salgın diğer alanlarda çevrim içi etkinliklerin artmasına neden olduğu gibi, sağlık alanında da teletıp uygulamalarının etkisini artırmasına yol açmıştır. Salgın dönemi ile birlikte daha sık gü...

 • Kitap
  + Oku

  Pandemi ve COVİD-19 - Osman Öztürk*
  Editörlüğünü O. Şadi Yenen ve Selim Badur’un yaptığı Pandemi ve COVİD-19 da başlıklı kitap Ali Demirsoy’un “Yaşam Nedir?”, Afşar Timuçin’in “İnsanın Evrendeki Yeri ya da Evrendeki İnsan İnsandaki Evren” başlıklı yaşamın ne olduğunun yanı sıra “İnsan olmanın neresindeyiz?” sorusuna felsefi cevaplar arayan makaleleriyle başlıyor. Devamında Çağrı Mert Bakırcı’nın yazdığı “Evrim, Evrim, Evrim: Her Yerde İşliyor” ve Çağatay Tarhan’ın yazdığı “Virüslerin İnsan Evrimindeki Rolü” bölümlerinde canlılar dünyasının evrimleşmesindeki a...

 • Kültür Sanat
  + Oku

  Kitabını Aratmayan Bir Roman Uyarlaması Martin Eden - Ekim Nehir*
  Dünya edebiyatının en tanınmış yazarlarından Jack London’un aynı adlı kült romanından sinemaya uyarlanan Martin Eden İstanbul online Film Festivali’nde de gösterilmiş ve büyük ilgi görmüştü. 76. Venedik Film Festivali’nde prömiyerini yapan film 44. Toronto Film Festivali’nde de gösterildi. Venedik Film Festivalinde başrol oyuncusu Luca Marinelli en iyi erkek oyuncu ödülünü alırken, Tor...

 • Gündem
  + Oku

  Hizmet sözleşmeleri hukuka aykırıdır - TTB-TUEK
  Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK), Sağlık Bakanlığı’nın “Birlikte Kullanım Protokolü”nü imza atan devlet üniversitelerinin tıp fakültesi öğretim üyelerine ve bazı yerlerde tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrencilerine imzalatılmak istenen “Tip Hizme...

 • Gündem
  + Oku

  Öfkeliyiz; Çünkü tükendik! çünkü ölüyoruz! - İstanbul Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri*
  Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü tarihten çok önce, sağlık emek ve meslek örgütleri olarak halkımızın sağlığı için, sağlık çalışanlarının sağlığı için size uyarılarda bulunduk. Bilimin, aklın yolunu gösterdik. Ama siz aklı, bilimi ve bizleri dinlemeyerek hem halkımızın hem de sağlık çalışanlarının hayatını tehlikeye attınız. Siyasi ve ekonomik kaygılarla aldığınız kararlar, öte...