Hekim Sözü (Sayı 21) Mayıs-Haziran 2022

(Sayı 21) Mayıs-Haziran 2022


E-dergi formatında okumak için tıklayınız. E-DERGİ PDF formatında okumak için tıklayınız. PDF

İçindekiler

 • Yönetim Kurulundan
  + Oku

  Meslek örgütümüzün gücüne güç katacağız!
  Gelenek bozulmadı. Demokratik Katılım Grubu adayları olarak 17 Nisan’da yapılan İstanbul Tabip Odası (İTO) seçimini, kullanılan oyların % 87’sini alarak kazandık. Bizi bu göreve layık gören meslektaşlarımıza teşekkürü bo...

 • Yayın Kurulundan
  + Oku

  Milyonlarca insanın ölümüne neden olan, yıkıcı etkilerini hala gözlemlediğimiz COVID-19 Pandemisi henüz tamamen bitmemiş olsa da şiddetinin azaldığı, sosyal hayatta yüzden çıkarılan maskelerin çantaya konmayıp elde dolaştırıldığı günlerden geçiyo...

 • Odamızdan
  + Oku

  Yönetim kurulumuz yeni dönemin ilk toplantısını ve görev dağılımını gerçekleştirdi
  17 Nisan 2022 Pazar günü Selçuk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Çapa Fen Lisesi’nde gerçekleştirilen İstanbul Tabip Odası seçimini oyların yaklaşık %87’sini alan Demokratik Katılım Grubu kazandı....

 • Odamızdan
  + Oku

  BİNLERCE HEKİM VE SAĞLIK ÇALIŞANI BEYAZ MİTİNG’DE BULUŞTU: Emek bizim söz bizim, sağlık hepimizin!
  Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sağlık emek-meslek örgütlerinin çağrısını yaptığı “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” başlıklı Beyaz Miting, 29 Mayıs 2022 günü Ankara Anıtpark’ta gerçekleşti...

 • Odamızdan
  + Oku

  SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ Bu şiddet sona ersin!
  Dokuz yıl önce sağlıkta şiddet sonucu kaybettiğimiz meslektaşımız Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümünde ülke genelinde basın açıklamaları yapıldı. Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümü olan 17 Nisan günü Türk Tabipleri Birliği tarafından “Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü” ilan edilmişti...

 • Odamızdan
  + Oku

  YENİ DÖNEM TEMSİLCİLER KURULU SEÇİMLERİ BAŞLADI Birlikte yönetmek için Temsilciler Kurulu
  İstanbul Tabip Odası (İTO) Temsilciler Kurulu’nda 2022-2024 döneminde görev alacak temsilcilerimiz için hastanelerde seçimlere başladık...

 • Odamızdan
  + Oku

  COVID-19 Pandemisi bitmedi, kontrol altında
  Dünya Sağlık Örgütü’nün son üç haftalık raporları dünya genelinde vaka sayılarının haftalık yaklaşık %25, vefatların da %20 oranında düşüş gösterdiğine işaret etmektedir...

 • Anma
  + Oku

  BARIŞ VE DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE YİĞİT, KARARLI VE ÖZVERİLİ BİR HEKİM; Sevinç Özgüner - Okan Toygar*
  12 Mart muhtırasının karanlık günlerinde, o dönemde “Karikatüristler Derneği” başkanı olan Turhan Selçuk da pek çok demokrat ve ilerici aydın gibi gözaltına alınır ve Balmumcu toplum polisi karargâhında bir koğuşa konulur. Orada bir komiserin talimatı ile sekiz-dokuz polis tarafından cop ve tekmelerle dövüldükten sonra bir başka odaya götürülür. Eli, kırılmış olan kaburgasının üz...

 • Odamızdan
  + Oku

  DT. SEVİNÇ ÖZGÜNER İNSAN HAKLARI, BARIŞ VE DEMOKRASİ ÖDÜLÜ Şenyaşar ailesi ve Boğaziçi Direnişi Bileşenleri ödüllerini aldı
  23 Mayıs 1980 günü Mecidiyeköy’deki evinde barış ve demokrasi düşmanlarınca katledilen, dönemin TTB Merkez Konseyi üyesi Dişhekimi Sevinç Özgüner adına verilen “İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödülü” Şenyaşar Ailesi ile Boğaziçi Direnişi Bileşenleri’ne verildi..

 • Dosya: Hekimler ve Sendika
  + Oku

  Hekimlerin sendikalaşması TTB ve odalarımız! - Ali Çerkezoğlu*
  Liyakatsiz yöneticilerin hekimler dâhil bütün çalışanların reel ücretlerini düşürüp ucuz emek cenneti olarak pazarladığı ve korkuyla yönetmeye çalıştığı ülkemizde, sürdürülebilirliği olmayan Sağlıkta Dönüşüm Programının “çöküş dönemi” hekimler açısından iklimi kara bir kışa dönüştürdü.

 • Dosya: Hekimler ve Sendika
  + Oku

  Sendika nedir, ne değildir? - Umar Karatepe*
  Sendika ‘müşteri memnuniyeti’ benzeri ilkelerle çalışan, aidat karşılığı hizmet sunan bir şirket değildir. Gerçek bir sınıf sendikası tüm üyelerin çeşitli düzeylerde çalışmalara etkin bir biçimde katıldığı demokratik bir örgüttür.

 • Dosya: Hekimler ve Sendika
  + Oku

  Dünden bugüne kamu emekçileri sendikaları - İrfan Kaygusuz*
  Türkiye’de sendikal hareket, başlangıcından itibaren önemli ölçüde kamu ağırlıklı bir yapıdaydı. Sendikaların esas olarak kamu sektöründe örgütlenmesi, sendikal yaşamın daha fazla devlet denetimine girmesine zemin hazırladı.

 • Dosya: Hekimler ve Sendika
  + Oku

  Hekimsen Sendikası ve Kuruluşu - Adil Kurban*
  Türkiye’de sendikal hareket, başlangıcından itibaren önemli ölçüde kamu ağırlıklı bir yapıdaydı. Sendikaların esas olarak kamu sektöründe örgütlenmesi, sendikal yaşamın daha fazla devlet denetimine girmesine zemin hazırladı.

 • Dosya: Hekimler ve Sendika
  + Oku

  Hekim Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası - Hatice Çerçi Balcı*
  Çağdaş ve güvenli koşullarda hekimlik yapmak, her hekimin hakkıdır. Hekim Birliği olarak hekimlerin çalışma koşullarına dair hak ve menfaatlerini korumak, siyasi ve ideolojik bir amaç gütmeden hekim hakları konusunda etkili ve kalıcı kazanımlar sağlamak için hekimleri birlik haline getirmeyi amaçlayarak kurulduk.

 • Dosya: Hekimler ve Sendika
  + Oku

  Tabip sendikaları neden kuruldu?-Nedim Uzun*
  Tabipler açısından ilk defa gelecek kaygısı ve korkusu yaşandığına hep birlikte şahit olduk. Bu süreçte tabiplerin haklarını savunacak, tüm tabipleri temsil kabiliyeti olan ve siyaset dışı bir sivil dayanışma platformuna ihtiyaç olduğunu gördük. Tabip sendikaları böyle bir ortamda ortaya çıktı.

 • Röportaj
  + Oku

  Prof. Dr. Nergis Erdoğan: “Ancak birlikte mücadeleyle başarabiliriz” - Osman Öztürk*
  17 Nisan günü yapılan seçimle göreve gelen İstanbul Tabip Odası’nın yeni Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan’la hekimlik mesleği, hekim sorunları, yeni dönem çalışmaları hakkında söyleştik.

 • Kadın
  + Oku

  Vazgeçemeyiz; çünkü İstanbul Sözleşmesi yaşatır! - Selma Güngör*
  Kadınlar ve kadın örgütleri, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun da içinde olduğu Eşitlik İçin Kadın Platformunu (EŞİK) oluşturarak iki yılı aşan bir süredir mücadele ve direnişlerini sürdürüyor.

 • Etik
  + Oku

  Geleneksel, Alternatif ve Tamamlayıcı Sağlık Uygulamaları (GATSU) Bildirgesi
  15-16 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da düzenlenen “TTB III. Etik Bildirgeler Çalıştayı”nda geliştirme çalışmaları başlamış ve 24 Kasım 2019 tarihinde TTB Olağanüstü 71. Büyük Kongre’sinde kabul edilmiştir.

 • Hukuk
  + Oku

  7406 Sayılı Kanun’un getirdikleri: Müjde mi? - Oya Öznur*
  Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 16 Mart 2022’de TBMM’ye sunuldu. Sağlıkta şiddet ve tıbbi malpraktis konularına ilişkin maddeler içeren kanun teklif, 12 Mayıs 2022’de TBMM’de kabul edildi ve 27 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 • Sinema
  + Oku

  KARA MİZAH, POLİSİYE VE POLİTİKA Sen, ben, Lenin - Ekim Nehir*
  İlk bakışta izleyenin kafasını karıştıracak ve ürkütecek kadar çok karakter var fakat hepsi öylesine nev-i şahsına münhasır ki akıştan kopmak mümkün değil. Mekan tekilliğini zaman zaman tavandan gelen gıcırtılar ve komiserin pencereden dışarıya bakması dışında sadece anlatılanların zihnimizde yarattığı imgeler bozabiliyor.

 • Kitap
  + Oku

  Gençlerle baş başa yapay zekâ - Yasemin Demirci*
  Yapay Zekâ, 2018 yılında yazarın Marksizm ve Bilimler Okulu’nun düzenlediği yaz okulunda “21. yüzyılda teknolojik yönelimler” konuşmasını yaptıktan sonra, gençlerle uzun süren ve hayli etkileşimli tartışmaların nihayetinde kaleme alınmaya başlanmış.