Hekim Sözü (Sayı 23) Ekim-Aralık 2022

(Sayı 23) Ekim-Aralık 2022


E-dergi formatında okumak için tıklayınız. E-DERGİ PDF formatında okumak için tıklayınız. PDF

İçindekiler

 • Yönetim Kurulundan
  + Oku

  Meslek örgütümüz ve hekim bağımsızlığı tehdit altında!
  Yazın rehavetinin atlatıldığı sonbahar her tür aktivitenin yükseldiği, hızlandığı bir dönemdir. İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu olarak biz de büyük bir şevkle bu dönemde sizlerle hastanelerde, Tabip odamızda veya farklı ortamlarda eğitim, kültürel faaliyet, eğlence gibi çeşitli yollarla buluşmalar yapm...

 • Yayın Kurulundan
  + Oku

  Bugünlerde “Giderlerse gitsinler…TTB kapatılsın, adı değiştirilsin, yöneticileri tutuklansın” çağrıları havada uçuşuyor. Hiçbir ucuz siyasi çizginin arka bahçesi olmamış 70 yıllık TTB birikimi, bugün başkanı ve merkez konseyi ile yargılanıyor. TTB’nin de, başkanının da söylemleri elbetteki eleştirilebilir. Ancak bu eleştiriler sadece mesleki değerler ve temel haklara dayand...

 • Odamızdan
  + Oku

  28. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Asistan Hekimlerin Sorunları Ve Talepleri Gündeme Taşındı
  Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB UDEK) tarafından her yıl düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultaylarının 28.’si İstanbul Tabip Odası ev sahipliğinde 10 Aralık 2022 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleştiri...

 • Odamızdan
  + Oku

  Serbest Meslek Hakkımızı Ve Hastalarımızın Hekim Seçme Hakkını Polis Ablukasına Rağmen Savunduk Beyaz Önlüklerimizi Bakan Koca’nın Hastanesine Bıraktık
  İstanbul Tabip Odası olarak mesleki bağımsızlığımızı, serbest meslek hakkımızı ve hastalarımızın hekim seçme özgürlüğünü savunmak amacıyla Bağcılar Medipol Mega Hastanesi önünde yapacağımız basın açıklaması, polis tarafından hastanenin tüm yollarının kesilmesine ve hastanenin abluka altına alınmasına neden ol...

 • Odamızdan
  + Oku

  Medipol Yönetmeliği’ne Karşı Büyük Hekim Buluşması Kadıköy’de Gerçekleştirdi
  Kamuoyunda Medipol Yönetmeliği olarak anılan; hekimlerin en temel hakkı olan serbest çalışma hakkı ve mesleki bağımsızlığını gasp eden, aynı zamanda hastaların özgürce hekimini seçme hakkını da ortadan kaldıran 6 Ekim ve 7 Ocak tarihli Özel Hastaneler Yönetmeliğine karşı hekimler bu kez de Kadıköy İskele Meydanı’nday...

 • Birliğimizden
  + Oku

  Mücadelemiz Sürecek; Hekimler Susmaz, TTB Susturulamaz! Dr. Şebnem Korur Fincancı Tahliye Edildi
  Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın haksız ve hukuksuz bir biçimde tutuklanmasının ardından yargılandığı davanın üçüncü duruşması, 11 Ocak 2023 günü İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görüldü. Çağlayan Adliyesi’nin ilk iki duruşmadaki gibi ablukay...

 • Birliğimizden
  + Oku

  TTB Merkez Konseyi’nin Görevden Alınması Talebiyle Açılan Dava 8 Şubat’a Ertelendi Mücadelemiz Emeğimiz Ve Toplumun Sağlık Hakkı İçin!
  Duruşma öncesi adliye önünde bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi ve seçili kurulların üyeleri, tabip odalarının yönetici ve üyeleri; ulusal ve uluslararası hekim ve hak örgütlerinin, emek-meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, siyasi partilerin yönetici ve temsilcileri; hekimler, aydınlar, yazarlar, gazeteciler ve çok sayıda yurttaş katıldı. Dünya Tabipler Birliği (DTB) temsilcisi Dr. Jacque...

 • Odamızdan
  + Oku

  Kütüphane Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi’miz hizmete açıldı
  İstanbul Tabip Odası Kütüphane Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi’mizin açılışını Âşıklar Bayramı filminin esinlendiği ve aynı ismi taşıyan kitabın yazarı Kemal Varol’un söyleşisi ve müzik dinletisiyle gerçekleştirdik. Geçtiğimiz aylarda popüler bir dijital film platformunda yayınlanan ve oldukça beğeni alan Âşıklar Bayramı filminin esinlendiği ve aynı ismi taşıyan kitabın yazarı Kemal Varol’un söyleşisiyle başlayan a...

 • Odamızdan
  + Oku

  Terör saldırısında hayatını kaybedenlere saygı duruşu için İstiklal Caddesi’ndeydik
  İstanbul Taksim’de İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 81 kişinin yaralandığı terör saldırısı meslek odaları tarafından yapılan basın toplantısıyla lanetlendi. TMMOB Makine Mühendisleri Odası’nda (MMO) gerçekleştirilen basın toplantısında TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, İstanbul Barosu, İstanbul Tabip Odası (İTO), İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Mü...

 • DOSYA: AKP’li yıllarda sağlık - Editörler: Yasemin Demirci, Ali Çerkezoğlu
  + Oku

  2002 yılında doğanlar 20 yaşını doldurdu. Tıp fakültelerinin 3. - 4. sınıflarında hekimliğe adım atmanın heyecanını yaşarken, otoriter neoliberalizmin cenderesi dışında bir iktidar görmediler. Orta yaş grubu ise hekimlik değerleri ile birlikte gözlerinin önünde kayıp giden bir mesleki yaşamın şokunu yaşıyor. Sadece sağlık ortamını değil bir bütün olarak ülkeyi teslim almaya çalışan muhafazakarlık soslu ilkel milliyetç...

 • Dosya: AKP’li yıllarda sağlık
  + Oku

  Son yirmi yılda pratisyen hekimlik alanında neler değişti? - Selma Okkaoğlu*
  Türkiye’de son yirmi yıllık süreç AKP’nin iktidar olduğu ve Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP)’nın uygulandığı bir dönem olmuştur. Ancak bilindiği üzere bu dönüşüm 70’li yıllarda reform programlarıyla tüm dünyada uygulamaya başlatılan yenidü...

 • Dosya: AKP’li yıllarda sağlık
  + Oku

  Şişli’den Seyrantepe’ye bir hazin yolculuk... - Betül Kaygusuz*
  Şişli Etfal Hastanesi, şu anki adıyla Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Türkiye’nin ilk çocuk hastanesi olarak 1899 yılında açıldı ve 123 yıldır sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Hastanenin o zamanki hâli ile şimdiki hâli arasında ise bilindiği üzere pek benzerlik y...

 • Dosya: AKP’li yıllarda sağlık
  + Oku

  Aile hekimliği ile değişen ne? - Turan Karakaş*
  Sağlıkta Dönüşüm Programının (SDP) bir parçası olarak, birinci basamak sağlık hizmetleri, Aile Hekimliği adıyla yeniden düzenlenmiştir. Aslında ülkemizde Aile hekimliği sisteminin mucidi AKP değildir. Aile hekimliği bir uzmanlık alanı olarak 1985 yılından beri başlamıştır ve vardır. Ancak geniş uygulamada bir program olarak, 2005 yılında Düzce ilinde “Pilot Uygulama” olarak başlatılmış, ardından 2010 yılının sonunda tüm Türkiye’de uygulamaya geçmiştir. Aslında bu AKP’nin birinci basamak alanındaki en önemli icraatı olm...

 • Dosya: AKP’li yıllarda sağlık
  + Oku

  İşyeri hekimliği nereden nereye? - Levent Uygur*
  Tarihte ilk kez işçi sağlığı yaklaşımı, M.Ö. 484-425 yılları arasında yaşamış olan Heredotos tarafından işçilere yeterli besin verilmesi gerektiğinin belirtilmesiyle karşımıza çıkmaktadır. Bunu takip eden antik çağ döneminde; Platon (M.Ö. 254-184) çalışma pozisyonlarından ileri ge...

 • Dosya: AKP’li yıllarda sağlık
  + Oku

  AKP döneminde mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi - Rukiye Eker Ömeroğlu*
  AKP tarafından 2003 yılında hayata geçirilmeye başlanan ve bir Dünya Bankası Projesi olup bütün amacı sağlıkta piyasalaşmayı amaç edinmiş olan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” sağlık hizmetlerinin kalitesini düşürdüğü gibi mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitiminin de kalitesini düşürmü...

 • Röportaj
  + Oku

  AKP sağlığa da hekimliğe de zararlıdır Röportaj: Ali Çerkezoğlu*, Yasemin Demirci*
  AKP’nin 20 yıllık sağlık politikalarının Türkiye sağlık ve hekimlik ortamına getirdiklerini / götürdüklerini, süreci başından bu yana yakından takip eden Hekim Sözü Yayın Kurulu üyesi Dr. Osman Öztürk’le konuştuk. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) sağlık politikala...

 • Özel Hekimlik
  + Oku

  Serbest çalışma hakkı ve mesleki bağımsızlıktan vazgeçilemez! - Hasan Oğan*
  Muayenehane hekimleri bugüne dek hastalarını gerektiğinde yasalar ve yönetmeliklerdeki hükümler çerçevesinde özel sağlık kuruluşlarında da tedavi edebilmekteydi. Bu herhangi bir kısıtlama olmaksızın yasalarla belirlenmiş bir haktır. Yeni yönetmelik değişiklikleri ile bu hak orta...

 • Hukuk
  + Oku

  7 Ocak Yönetmelik Değişiklikleri: Serbest ve bağımsız çalışmaya müdahale - Oya Öznur*
  Muayenehane hekimlerine getirilen çalışma kısıtlaması özü itibariyle devam etmektedir. Tıpkı 6 Ekim tarihli değişikliklerde olduğu gibi, 7 Ocak değişiklikleri de, üst hukuk normları olan 1219 sayılı Kanun ile 2219 sayılı Kanunu’na aykırıdır. Mesleğini serbest olarak icra eden hekimler, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanu...

 • Kadın
  + Oku

  Sağlık politikaları, cinsellik ve üreme sağlığı hizmetlerini nasıl etkiliyor? - Süheyla Ağkoç*
  Kadınlar ve kadın örgütleri, Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun da içinde olduğu Eşitlik İçin Kadın Platformunu oluşturarak iki yılı aşan bir süredir mücadele ve direnişlerini sürdürüyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, 14 Aralık 2022’de TTB’nin sosyal medya hesaplarından yayımlanan “Sağlık Politikaları, Cinsellik ve Üre...

 • Etik
  + Oku

  Yaşamın başlangıcına ilişkin bildirge
  15-16 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da düzenlenen “TTB III. Etik Bildirgeler Çalıştayı”nda yeniden gözden geçirme çalışmaları başlamış ve 24 Kasım 2019 tarihinde TTB Olağanüstü 71. Büyük Kongre’sinde kabul edilmiştir. GİRİŞ Yaşamın başlangıcına ilişkin etik konular embriyonun birey olarak kabul edilmesi, ahlaki statüsü, araştırmalarda kullanımı, pre...

 • Sinema
  + Oku

  Kurak Günler - Yasemin Demirci*
  “Kurak Günler”, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar Kasaba’sına yeni atanan genç savcı Emre’nin belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafıyla yaşadığı çekişmeleri konu alıyor. Emin Alper, yurtiçi ve yurtdışında ödüller alan ilk üç filmi “Tepenin Ardı” (2012), “Abluka” (2015) ve “Kız Kardeşler” in (2019) ardından, dünya prömiyerini Cannes Fi...

 • Kitap
  + Oku

  Türk Tabipleri Birliği Kazanımlarımız
  “TTB hekimler için ne yapıyor?”, “Mücadele ediyoruz da ne kazanıyoruz?” sorularını merak edenler için TTB’nin mücadelesinden ve kazanımlarından kesitler sunan, emekle ve özenle hazırlanmış bir çalışma. Tabip odalarından edinebilir ya da TTB’nin web sitesinden ücretsiz olarak erişebil...