Hekim Sözü (Sayı 24) Ocak-Haziran 2023

(Sayı 24) Ocak-Haziran 2023


E-dergi formatında okumak için tıklayınız. E-DERGİ PDF formatında okumak için tıklayınız. PDF

İçindekiler

 • Yönetim Kurulundan
  + Oku

  Deprem bölgesinde sorunlar hala çözülmedi
  Hekim Sözü dergimizin yeni sayısı, anlatılması ciltlere sığmayacak yoğunlukta olaylar gölgesinde çıkıyor. Şubat 2023’te kapsadığı alan ve büyüklük açısından Dünya’da benzerine nadir rastlanan, Kahramanmaraş merkezli Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yaşanan deprem dev bir göktaşının çarpması gibi ülkeyi yıllar sürecek bir karanlığa boğ...

 • Yayın Kurulundan
  + Oku

  Uzun bir aradan sonra Ocak-Haziran sayımızla sizlerle buluştuğumuz için mutluyuz. 6 Şubat sabahı ülke olarak korkunç bir felakete uyandık. 1999 Marmara depreminden sonra böylesi bir acının bir kez daha yaşanabileceğini hepimiz unutm...

 • Odamızdan
  + Oku

  Hekimlik ihraç edilemez !
  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptığı dönemde, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzaladığı için kamu görevinden çıkarılan, TTB ve İTO önceki dönem başkanlarından, İTO Onur Kurulu üyesi Prof. Dr. Özdemir Aktan’ın ihracı hukuka aykırı bulu...

 • Odamızdan
  + Oku

  Hukuksuzluğa karşı hukuk mücadelemizi kazandık!
  Meslek kuruluşunun iş bırakma kararına uyduğu için ceza verilen bir hekim adına açtığımız davada, İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nce disiplin cezasının, örgütlenme hak ve özgürlüğünü ihlal ettiği sonucuna varıldı. Türk Tabipleri Birliği ve diğer sağlık emek ve meslek örgütleri; hekimlerin ve diş hekimlerinin geli...

 • Odamızdan
  + Oku

  14 Mart Tıp Haftası Hizmet Plaket ve Ödül Töreni
  İstanbul Tabip Odası’nın her yıl 14 Mart Tıp Haftası’nda geleneksel olarak düzenlediği meslekte 70, 65, 60, 50, 40 ve 25 yılını doldurmuş hekimlere Hizmet Plâket ve Ödül Töreni bu yıl 18 Mart 2023 Cumartesi günü Beşiktaş, Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştiri...

 • Odamızdan
  + Oku

  Depremde hayatını yitirenler anısına sessiz yürüyüş
  İstanbul Tabip Odası’nın çağrısıyla, 14 Mart Tıp Haftası’nda Şubat ayındaki depremlerde hayatını kaybeden hekimler, sağlık çalışanları ve yurttaşlar anısına 19 Mart 2023, Pazar günü “sessiz yürüyüş” gerçekl...

 • Dosya: Felakete dönen afet; DEPREM
  + Oku

  Adıyaman’da deprem sonrası çalışma ve gözlemlerimiz - Cegerğun Polat*
  İstanbul Tabip Odası olarak Adıyaman ve Hatay illerinin Tabip Odası çalışmalarını yeniden organize etme ve sahadaki çalışmaları yürütme konusunda sorumluluk aldık. Adıyaman ve Hatay için 4 karavan, 8 hekim ve 3 hemşire olarak yola çıktık. Adana’dan sonra ayrılan yolumuzla beraber 2 karavan, 4 hekim ve 1 hemşire ile Adıyaman’a ula...

 • Dosya: Felakete dönen afet; DEPREM
  + Oku

  Gerçekten orada biri var mı? - Bülent Aslanhan*
  Daha önceki depremlerde enkaz başında çalışan arama kurtarmacılar, sessizlik sağlayarak enkaza doğru bağırırdık, “orada kimse var mı?”, “sesimizi duyan var mı?” Şimdi yıkım çok, ekip az… İlk günler sanki enkaz altındakiler bize doğru bağırıyor; “gerçekten orada birileri var m...

 • Dosya: Felakete dönen afet; DEPREM
  + Oku

  Felakete dönüşen doğal afet - Elif Turan*
  Pandemi döneminde, daha önceki felaketlerde sık duyuyorduk; “İyi ki TTB var” diye… Bu depremde de şunu çok iyi gördük ki bu söz boşuna söylenmiş bir söz değil ama Diyarbakır için diyebilirim ki; “İyi ki bu kentin demokratik kitle örgütleri, meslek odaları, send...

 • Dosya: Felakete dönen afet; DEPREM
  + Oku

  Hatay depremi erken değerlendirme raporu - Mehmet Binboğa*
  Bu yıkıcı süreçler mücadele ve meslek örgütlerinin yaşamın her anında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı bize. Ama yetmediği de ortada... Bizim de kendi eksiklerimizi saptayarak, daha iyiyi bulma, gerçekleştirme mücadelesine devam etmemiz gerek...

 • Dosya: Felakete dönen afet; DEPREM
  + Oku

  Adana Tabip Odası deprem çalışması - Selahattin Menteş*
  Adana Tabip Odası ilk günden başlayarak bölgenin lojistik merkezi oldu. Çok kısa süre içerisinde Adana olarak kendi yaralarımızı sarıp diğer deprem bölgelerine hizmet etmeye başladık. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman başta olmak üzere tüm tıbbi ve insani yardımları Odamızdan sağlamaya çal...

 • Dosya: Felakete dönen afet; DEPREM
  + Oku

  6 Şubat depremleri ve Ankara Tabip Odası - Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu
  6 Şubat sabahı büyüklüğü henüz tam olarak anlaşılamayan Deprem haberi ile uyandık. Yıkılan binalar, ölüm sayıları, etkilenen bölgeler saatler geçtikçe artıyordu. TTB MK’nin iletişim kurmasıyla sabah erken saatte Türk Tabipleri Birliği’nde Merkez Konsey’in Ankara’da bulunan üyeleriyle bölgeden haber almaya, bir yandan da Olağan Dışı Sağlık Hizmetleri Kolu organizasyonu ve koordinasyonunu sağlamaya çal...

 • Röportaj
  + Oku

  Daha fazla sahada olan, meslektaşlarımızla daha çok buluşan bir tabip odası Röportaj: Osman Öztürk*
  stanbul Tabip Odası (İTO) Genel Sekreteri Dr. Ertuğrul Oruç ve İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Cegerğun Polat’la seçimleri, Türkiye sağlık ve hekimlik ortamını ve İTO’yu konuştuk. Türkiye 14-28 Mayıs’ta iki turlu bir seçim geçirdi. Seçim sürecini ve sonuçlarını genel olarak nasıl değerlendirirsiniz sorusuyla başlaya...

 • Kadın
  + Oku

  Depremde kadın sağlığı deneyimi - Özge Yılmaz*
  Kadınlar ve kadın örgütleri, Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun da içinde olduğu Eşitlik İçin Kadın Platformunu oluşturarak iki yılı aşan bir süredir mücadele ve direnişlerini sürdürüyor. 9 Şubat’ta İstanbul Tabip Odası ile Adıyaman’a doğru yola çıkarken aslında biraz da bilinmeze doğru gi...

 • Etik
  + Oku

  Yaşamın sonuna ilişkin bildirge
  15-16 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da düzenlenen “TTB III. Etik Bildirgeler Çalıştayı”nda yeniden gözden geçirme çalışmaları başlamış ve 24 Kasım 2019 tarihinde TTB Olağanüstü 71. Büyük Kongre’sinde kabul edilmiştir.Tıp alanındaki teknolojik gelişmelerin yaşamın son dönemi üzerinde belirleyici etkileri bulunmaktadır. Öncelikle bu sür...

 • Hukuk
  + Oku

  Bilimsellikten uzak söylemler, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebilir mi? - Hazal Pekşen Demirhan*
  Anayasa Mahkemesi Dr. Canan Karatay’ın gebelikte şeker yükleme testi ile ilaçlar ve çeşitli tedavi yöntemleriyle ilgili açıklamalarını bilimsel olarak değerlendirmiş ve haklı bulmuş değildir. Zaten Anayasa Mahkemesi tıbbi konularda denetim yapan, tıbbi doğruluğa karar verebilecek bir merci olmadığı gibi, İstanbul Tabip Odası aleyhinde tazminata hükmetmesi de hukuken mümkün değildir. Anayasa Mahkemes...

 • Hukuk
  + Oku

  Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri
  29 Temmuz 2023 tarihli Resmî Gazete’de Sağlık Bakanlığı tarafından “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” yayınlandı. Yönetmelikle Sağlık hizmetlerinde reklamın her türlüsünün yasak olduğu net bir dille ifade edildi. Yönetmelik ile sağlık hizmetlerinde tanıtı...

 • Kitap
  + Oku

  Sağlığın ölümü - Yasemin Demirci*
  Bu kitap makine mühendisi olacakken tesadüfen doktor olmuş ve hekimliği severek uygulamış, bildiklerini öğrencilerine severek öğretmeye çalışmış bir hekimin feryadıdır. Anamnez ve fizik muayene, Hipokrates’ten başlayarak tıbbın binlerce yıllık tarihinden süzülüp gelen, hekimliğin olmazsa olmaz ritüelidir; tıpkı dinsel, sosyolojik ritüeller gibi. Son 20 yılda sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi ile hekimlik mesleğinin temeli o...

 • Sinema
  + Oku

  Sevgili toprağım... - Adnan Payaslı*
  Sesim güzel olduğu için söylemiyorum bu şarkıyı / Şafakta veya yeni günde söylemiyorum / Arkadaşım için söylüyorum / Benim için canını veren arkadaşım için / Berrak gökyüzünde veya deniz melteminde söylemiyorum / Toprağım için söylüyorum / Sevgili yekpare toprağım için Önce “arkadaşlık” gitti, deği...