Hekim Sözü (Sayı 10) Temmuz-Ağustos 2020

(Sayı 10) Temmuz-Ağustos 2020


E-dergi formatında okumak için tıklayınız. E-DERGİ PDF formatında okumak için tıklayınız. PDF

İçindekiler

 • Yönetim Kurulundan
  + Oku

  Oda seçimlerinde buluşalım
  Ayasofya Müzesi siyasallaşmış yargının kararı, elinde kılıcıyla hutbe vermeye çıkan Diyanet İşleri Başkanı’nın Cumhuriyet’in kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okumasıyla ibade...

 • Yayın Kurulundan
  + Oku

  Yeni bir sayı ile birlikteyiz. Pandemi nedeniyle ertelenen İstanbul Tabip Odası (İTO) seçimlerine birkaç gün kaldı. Oda seçimleri her zaman meslektaşlarımızın, odamızın önemsediği ve ilgi gösterdiği bir demokrasi eyl...

 • Odamızdan
  + Oku

  Sağlık Çalışanlarından Ortak Basın Açıklaması: Yaşamak Ve Yaşatmak İstiyoruz
  Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanı Ayşegül Aktürk’ün bir erkek tarafından öldürülmesine karşı sağlık çalışanları ortak bir eylem gerçekleşt...

 • Odamızdan
  + Oku

  Hastanelerde pandemi öncesine dönmeyi aklınızdan bile geçirmeyin
  COVID-19 pandemisinin can almaya devam ettiği şu günlerde, toplumun rutin sağlık hizmetlerine erişimi bir ihtiyaç olarak durmaktadır. Devlet bir çok aland...

 • Odamızdan
  + Oku

  Covid-19’un türkiye yüzü: Yetersiz önlemler tutarsız uygulamalar ağır bedeller
  Türkiye’de ilk COVİD-19 olgusu 11 Mart 2020 tarihinde açıklanmıştı. 18 Haziran 2020 itibarıyla yüz günü doldurdu. Bu sürede yirmi üç...

 • Odamızdan
  + Oku

  Halkın sağlığı rating kaygısına kurban edilmemeli
  Televizyon ve radyo kanallarında genel sağlık ve pandemi ile ilgili yapılan tartışma programlarında konu ile yakın ilişkisi bulunmayan ancak tanınırlığı ve rating artırıcı tut...

 • Odamızdan
  + Oku

  Pandemi bahane: İşçi sağlığı ve iş güvenliği bir kez daha ertelenmemelidir
  30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile tüm işyerleri için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırm...

 • Odamızdan
  + Oku

  Dr. Yavuz Kalaycı’nın Çocukları Bizlere Emanet Bağış kampanyamıza büyük ilgi gösteren meslektaşlarımıza ve halkımıza teşekkür ederiz
  Meslektaşımız, üyemiz, Eyüp Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli aile hekimi Dr. Yavuz Kalaycı’yı 19 Nisan 2020 günü COVİD-19 nedeniyle kaybetmiş...

 • Odamızdan
  + Oku

  Prof. Dr. Kayıhan Pala halk sağlığının kararlı savunucusu, Türk Tabipleri Birliği’nin onurudur!
  Olağandışı dönemlerde doğru/bilimsel bilgileri paylaşan, yol gösteren insanlar daha değerli; güç odaklarından bağımsız, topluma karşı sorumluluk taşıyan bilim insan...

 • Dosya TABİP ODASI SEÇİMLERİ
  + Oku

  Demokrasi ve seçimler - Rıza Türmen*
  Seçimle, halkın kendini yönetecekleri seçmesi demokrasinin ön koşulu. Yöneticilerin sahip oldukları yetkinin kaynağı, yönetilenlerin iradesi. Bu iradenin yönetime yansımasının yolu ise serbest ve adil seçimler. Bu nedenle seçim, her demokrasinin vazgeçilmez koşulu. Ancak bu her seçimin demo...

 • Dosya TABİP ODASI SEÇİMLERİ
  + Oku

  Burada “toplumsal belirleyenler” var! - Metin Çulhaoğlu*
  Bu kısa değerlendirmede öz olarak vereceğimiz mesaja geçmeden önce Türkiye’de yaşanan kavram karmaşasından hareketle kimi netleşmeler sağlamanın yararlı olacağını düşünüyoruz...

 • Dosya TABİP ODASI SEÇİMLERİ
  + Oku

  16 Ağustos seçimlerine giderken... - Pınar Saip*
  Nisan ayında iki yılımızı tamamladığımız halde COVID-19 salgını nedeniyle ertelediğimiz seçimimizi, koruyucu önlemlerimizi alarak, kaybettiğimiz meslektaşlarımızın acısı yüreğimizde 16 Ağustos’ta yapacağız. İstanbul Üniversitesi’nin, Şişli Hamidiye Etf...

 • Dosya TABİP ODASI SEÇİMLERİ
  + Oku

  İstanbul Tabip Odası seçimleri her dönem özel ve önemlidir! - Mustafa Sülkü*
  Sİstanbul Tabip Odası (İTO) seçimlerinin, özellikle 60’lı yıllardan sonra, kurullarının belirlenmesinin ötesinde bir anlamı olmuştur. İTO seçimleri demek bir anlamda Türk Tabipleri Birliği (TTB) seçimlerinin belirlenmesi demektir. Hekimlerin büyük çoğunlu...

 • Dosya TABİP ODASI SEÇİMLERİ
  + Oku

  Hekimlik, toplum sağlığı ve vatan savunmasının kader birliği - Cumhuriyetçi Hekimler
  Sürdürülebilirliği Emperyalizmin siyasi, mali, askeri desteğine muhtaç Cumhuriyetimizi tasfiye programının önemli ayağı ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın iki temel dire...

 • Dosya TABİP ODASI SEÇİMLERİ
  + Oku

  Çağdaş, laik, demokratik bir ülkede onurlu hekimlik için Demokratik Katılım Grubu - Demokratik Katılım Grubu
  Bu yıl pandeminin gölgesinde yapılacak olan İstanbul Tabip Odası seçimleri başta seçimlerin yapılacağı mekan olmak üzere, bir çok açıdan farklı olacak hepimiz için. Bu farklılığa hayatımızın her aşamasında alışmaya, normalleşme lafının çok rahat edildiği bir atmosferd...

 • Dosya TABİP ODASI SEÇİMLERİ
  + Oku

  Hekim Hakları Platformu - Hekim Hakları Platformu
  Evrensel, milli ve manevi değerleri gözeten, meslektaşlarının ve hastaların haklarını önemseyen, bilimsel ve sosyal ortak çalışmalar yapan, hekimlik mesleğinin itibarını ve onurunu ön planda tutan, sağlık çalışanlarının da haklarını gözeten ve gelecek kuşaklara önderlik...

 • Röportaj
  + Oku

  İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu İle “Çoklu Baro” Kanunu üzerine... -Osman Öztürk*
  Yapılan düzenleme esas itibariyle 2 temel değişikliği içeriyor. Onun dışındaki değişiklikler, ikincil nitelikteki düzenlemeler... “Çoklu baro” olarak nitelenen ilk değişiklik ile levhasında 5.000’den fazla avukat kayıtlı olan illerde, 2.000 avukatın başvurusu il...

 • Hukuk
  + Oku

  Hükümet güvenlik soruşturmasında ısrar ediyor - Oya Meriç Eyüboğlu *
  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun devlet memurluğuna alınacaklarda aranan şartların düzenlendiği 48. maddesinde, OHAL ilanının sonrasında, 3 Ekim 2016 tarihinde değişiklik...

 • Kadın
  + Oku

  Toplumsal cinsiyet eşitliği: Hemen şimdi! - Hafize Öztürk Türkmen*
  Yaşlı gezegenimiz günümüzde, yüzyılda ender görülebilecek bunalımlı dönemlerinden birini yaşıyor; bölgesel savaşlar, ekonomik kriz, göç, geleceğimizi etkileyecek boyutlarda doğa tahribatı, açlık, susuzluk, yoksulluk, işsizlik, gelir dağılımında adaletsizlik, giderek artan otoriterleşme ve 2020 yılı başlarından beri süregelen Covid -19 pandemisi bu dönemin öne çıkan temel sorun a...

 • Sağlık Politikaları
  + Oku

  COVID-19 tedavisinin finansmanı: Süreç “ücretsiz maske dağıtımı” macerasına benzer akibete doğru mu gidiyor? - Ergün Demir *, Güray Kılıç**
  COVID-19 salgını bütün ağırlığı ile devam ediyor. Ülkemizde binlerce vatandaşımız kamu ve özel hastaneye yatırılarak tedavi gördü. Resmi verilere göre 6 bine ya...

 • Kitap
  + Oku

  Ölümcül Yakınlıklar Mikroplar tarihimizi nasıl şekillendirdi? - Osman Öztürk*
  COVİD-19 pandemisi nedeniyle ekonomiler çöküyor, siyasi dengeler değişiyor, gündelik hayat baştan aşağı yeniden şekilleniyor. İnsanlar Koronavirüs ailesinden 120 nanometre çapında bir canlının insanlığa verdiği zararı şaşkınlıkla izliyor, anlamakta güçlük çekiyorlar. Oysa tarih benzer örneklerle dolu. İskoçyalı mikrobiyolog, virolog Dorothy H. Crawford Ölümcül Yakınlıklar/ Mikropla...