Hekim Sözü (Sayı 22) Temmuz-Eylül 2022

(Sayı 22) Temmuz-Eylül 2022


E-dergi formatında okumak için tıklayınız. E-DERGİ PDF formatında okumak için tıklayınız. PDF

İçindekiler

 • Yönetim Kurulundan
  + Oku

  Asla umutsuz değiliz...
  İstanbul Tabip Odası seçimlerinin üzerinden yaz ve insanların dinlenme, tatil dönemine denk gelen beş ay geçti. Ancak hekim sorunları ne yazık ki ne dinlendi ne de tatile girdi. Döneme yine şiddet damgasını vu...

 • Yayın Kurulundan
  + Oku

  “Sırf daha iyi arabaya binebilmek, daha iyi cep telefonlarını kullanabilmek ve daha çok konsere gidebilmek gibi sufli heveslerle” bir kısım meslektaşlarımızın yurtdışına gittiği iddia edili...

 • Birliğimizden
  + Oku

  Türk Tabipleri Birliği 74. Büyük Kongresi tamamlandı
  Türk Tabipleri Birliği (TTB) 74. Büyük Kongresi 24-26 Haziran 2022 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binasında gerçekleştirild...

 • Odamızdan
  + Oku

  Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz!
  Hekimler ve sağlık çalışanları özlük haklarında oldukça yetersiz iyileştirmeler içeren ancak hükümet tarafından kamuoyuna müjde(!) diye sunulan yasa teklifine karşı “Oyalama Değil, Hakkımız Olanı İstiyoruz!” diyerek bir kez daha Beyaz G(ö)REV’deyd...

 • Odamızdan
  + Oku

  Artık yeter, ölüyoruz!
  6 Temmuz Çarşamba günü Konya Şehir Hastanesi’nde görev yapmakta olan meslektaşımız Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya’nın, daha önce tedavi ettiği hastasının yakını tarafından polikliniğin ortasında silahla vurularak öldürüldüğünü öğrendik. Tıp Camiası olarak bu acı haberle sarsıl...

 • Odamızdan
  + Oku

  Ek Ödeme Yönetmeliği Beyaz Reform (mu)?
  Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının aylardır beklediği “Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği”, 12.08.2022 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak, 01.07.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gi...

 • Odamızdan
  + Oku

  Özel hastanelerde “kısmi branş” uygulaması kaldırıldı
  SGK, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sözleşme ve Uygulama Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan “Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi” duyurusu ile bazı özel hastanelerin hastalara hizmet vermede sınır getiren uygulamasına son verdiği söyl...

 • Odamızdan
  + Oku

  Mesai dışı sağlık hizmeti sunumunun usul ve esasları
  Hekimlerin çalışma usulüne ilişkin, normal mesai, nöbet veya vardiya sistemi dışında yeni bir çalışma biçimi olarak karşımıza çıkan “mesai dışı çalışma”nın, “döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemek” amacıyla hazırlanan bir yönetmelikte yeri bulunm...

 • Gündem
  + Oku

  Hekimlerin serbest çalışma hakkı kısıtlanamaz - Güray Kılıç*
  06.10.2022 tarihli Resmî Gazete’de Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelikler yayımland...

 • Dosya: Vakıf üniversitelerinde tıp eğitimi
  + Oku

  NASIL OLUYOR DA OLMUYOR? NASIL OLSA OLUR? Tıp eğitimi için acilen bir şey yapmalı (mı) yız? - Levent Altıntaş*
  Tıp fakültelerinin topluma karşı temel sorumluluğu görev yaptıkları karmaşık ekosistem içerisinde pozitif bilimin ve istikrarın güvencesi olmak. Toplumun sorumluluğu ise bunu talep etmek ve uygun ortamı sağlamak olmal...

 • Dosya: Vakıf üniversitelerinde tıp eğitimi
  + Oku

  Türkiye’de vakıf- özel tıp fakülteleri ne durumda? - Cegerğun Polat*, Emel Karaman**
  Halihazırda Türkiye’deki 33 özel-vakıf tıp fakültesinin 21’i İstanbul’da bulunmaktadır. Özel sağlık sermayesinin koşar adım büyüdüğü son 15 yıl içinde büyük sermaye gruplarına ait hastanelerin “Tıp Fakültesi” kimliği taşımaları önemli tercih haline gelmekte...

 • Dosya: Vakıf üniversitelerinde tıp eğitimi
  + Oku

  Vakıf üniversitesinde akademisyen olmak - Süda Tekin*
  Akademisyenlik de bilim üretimi yapan, tartışan ve tartıştıran, öğrencilerine yeni ufuklar açarak insanlığı ileri bir döneme taşımayı hedefleyen bakış açısından, daha çok çalışmak zorunda kalan, bilim üretimi yerine hizmet üretimini önceleyen ve akademinin temeline aykırı üretimini paylaşmayan bir hale evrilmek zorunda kalmıştır...

 • Dosya: Vakıf üniversitelerinde tıp eğitimi
  + Oku

  Asistan hekimlerin gözünden vakıf üniversitelerinde asistan olmak
  Özellikle çok sayıda vaka/hasta görme gerekliliği olan bir branşta uzmanlık eğitimi alıyorsanız vakıf üniversiteleri bu konuda hem eğitim araştırma hastanelerinin hem de devlet üniversitelerinin gerisinde kalmaktadır. Bir yanda niteliksiz eğitim, bir yanda azımsanamayacak iş yükü altında ezilen asistan hekimin omuzlarına bir yandan da özel hasta gruplarının stresi binmekt...

 • Röportaj
  + Oku

  İskender Sayek ile Tıp eğitimi üzerine...- Yasemin Demirci*
  Tıp eğitiminin duayenlerinden Prof. Dr. İskender Sayek ile Vakıf üniversitelerinde tıp eğitimi üzerine konuştuk.

 • Gündem
  + Oku

  Kuzeyin incisi Beykoz: Hastanenin 60 yıllık mazisi… - Özer Çelik*
  Yeni kurulan cumhuriyet,1930’lu yıllarda sanayi hamlesi başlatır. Beykoz ve çevresi cumhuriyetin ilk kentli işçi sınıfının oluştuğu yerlerden birisidir. Bölge sendika hareketleriyle tanışır. Sendikacıların da yoğun gayretiyle SSK hastanesi açılır...

 • Özel Hekimlik
  + Oku

  Özel sağlık hizmetleri ve hekimlik - Cegerğun Polat*
  Önemli sayıda hekim artık özel sağlık hizmetleri alanında çalışmaktadır. İstanbul Tabip Odası’nın toplam üye sayısının neredeyse %55’i hekimlik uygulamaları için üyelik zorunluluğu olan özel muayenehane ve özel hastane çalışanı hekimler oluşturmakta...

 • Hukuk
  + Oku

  Girişimlerimiz sonuç verdi: Heybeliada Sanatoryum binasının Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis işlemi iptal edildi - Hazal Pekşen Demirhan*
  İstanbul Tabip Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul Barosu ve Türk Toraks Derneği, basından öğrenilen bu tahsis işlemi hakkında ortak bir değerlendirme yapmış; kamu yararına ve hukuka aykırı olan bu işlemin iptali için birlikte dava açmaya karar vermiştir...

 • Kadın
  + Oku

  “Kadın, yaşam, özgürlük!” - Dr. Mehrek Bahramishad*,Dr. Suzan Saner**
  Kadınlar ve kadın örgütleri, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun da içinde olduğu Eşitlik İçin Kadın Platformunu (EŞİK) oluşturarak iki yılı aşan bir süredir mücadele ve direnişlerini sürdürüy...

 • Etik
  + Oku

  Özgürlüğünden yoksun kalan kişilerin muayenesi hakkında bilgi notu
  Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu, Türk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Kolu ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından hazırlanan metinden özetlenmiştir...

 • Sinema
  + Oku

  DRIVE MY CAR - Yasemin Demirci*
  Sanatın aslen insan doğasını daha iyi anlamak için bir araç olabileceğini savunan bu zarif film, ustalıkla işlenmiş bir yalnızlık muhakemesi....

 • Kitap
  + Oku

  Heybeliada Sanatoryumu Kuruluş ve Gelişimi-Ceren Gülser İlikan Rasimoğlu
  Kitapta Heybeliada Sanatoryumu’nun kuruluşu, mekanın seçilme nedenleri, kurumun esas binaları, servis binaları, rehabilitasyon binaları laboratuvarları, mediko-sosyal servisleri, idaresi, hastalara ait bilgiler, tedavi biçimleri, eğitim öğretim faaliyetleri, gibi detaylı bilgilere yer verilmektedir....