Kişisel Veriler ve Verbis’e Kayıt Zorunluluğu Hakkında Soru-Cevap


  • Şubat 11, 2021
  • 7957

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken birçok kural getirilmiştir. Kişisel verileri, bu Kanun’a göre işleyen gerçek ve tüzel kişiler “veri sorumlusu” olarak adlandırılmaktadır. Muayenehane, müessese, laboratuvar gibi ayakta teşhis ve tedavi yapılan sağlık kuruluşu sahibi hekimler de veri sorumlusu kabul edilmektedir.

Kanun kapsamında getirilen yükümlülükler kapsamlıdır. Bu yükümlülüklerden biri de 31.03.2021 tarihinden önce Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt olma zorunluluğudur. Kanun’da belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemenin yaptırımları idari para cezası olarak düzenlenmiştir.

Konuya dair bilgilendirme Hukuk Büromuzca soru-cevap şeklinde hazırlanmış olup aşağıda yer almaktadır. Veri sorumlusu statüsündeki hekimlerin faydalanabilecekleri belgeler de metnin içinde ve ekinde sunulmaktadır;

1- ‘KİŞİSEL VERİ’ NEDİR?

2- ‘ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ’ NE DEMEKTİR?

3- HANGİ İŞLEMLER 6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDADIR?

4- ‘KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ’ NE DEMEKTİR?

5- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İZNE BAĞLI MIDIR?

6- ‘AÇIK RIZA’ ARANMAYAN İSTİNALAR NELERDİR?

7- ‘ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER’ İÇİN DE AYNI KURALLAR GEÇERLİ MİDİR?

8- ‘KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI’ HANGİ KURALLARA BAĞLIDIR?

9- ‘VERİ SORUMLUSU’ KİMDİR?

10- VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

11- ‘AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ’ NASIL YERİNE GETİRİLİR?

12- ‘AÇIK RIZA’ NEDİR? NE ZAMAN GEREKLİDİR?

13- AYDINLATMA VE RIZA İŞLEMLERİ YAZILI MI YAPILMALIDIR?

14- VERİLERİN KORUNMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI NEDİR?

15- VERİLERİ İŞLENEN İLGİLİLER HANGİ TALEPLERLE BAŞVURABİLİR?

16- TALEPLERİN YANITLANMASININ USULÜ NASILDIR?

17- VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ (VERBİS) NEDİR?

18- VERBİS’E KAYIT İÇİN SON TARİH NEDİR?

19- KAYIT OLMAMANIN YAPTIRIMI NEDİR?

20- VERBİS’E HASTA BİLGİLERİ KAYDEDİLECEK MİDİR?

21- ‘VERİ ENVANTERİ’ NELERİ İÇERMELİDİR?

22- UYUM İÇİN YAPILMASI GEREKEN/ÖNERİLEN DİĞER İŞLEMLER NELERDİR?

05.02.2021
İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu

İlgili Linkler
• Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Veri Sorumluları Siciline Kayıt https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=89168a4e-3de4-11eb-8e42-c2bb61b361c8
• Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31.01.2018 tarih, 2018/10 sayılı kararı
https://kisiselveri.saglik.gov.tr/TR,55774/31012018-tarihli-ve-201810-sayili-karar-ozel-nitelikli-kisisel-verilere-yonelik-yeterli-onlemler.html
• Verbis’e Kayıt İşlemleri Ve Süreç Basamakları
https://www.ttb.org.tr/userfiles/files/verbis_son(1).pdf
• Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi
https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/224af10e-ff71-4cc9-9e18-c6c142f8da05.pdf
• Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2038/Kisisel-Verilerin-Silinmesi,-Yok-Edilmesi-veya-Anonim-Hale-Getirilmesi

Yazıyı PDF formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!