Hekim Sözü (Sayı 17) Eylül-Ekim 2021

(Sayı 17) Eylül-Ekim 2021


E-dergi formatında okumak için tıklayınız. E-DERGİ PDF formatında okumak için tıklayınız. PDF

İçindekiler

 • Yönetim Kurulundan
  + Oku

  Emek Bizim Söz Bizim!
  İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği’nde 30 yıldır sessiz sedasız bir kuyumcu işçiliği, titizliğiyle çalışan Dr. Rıdvan Yılmaz’ı beklenmedik bir anda kaybettik.Rıdvan mesleğinin başından itibaren iyi bir pratisyen h...

 • Yayın Kurulundan
  + Oku

  Türk Dil Kurumu Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğünde “şarlatan” kelimesi şöyle tanımlanıyor: Bilim, vicdan, etik ve deontoloji vb. her türlü değer sistemini yok sayarak kısa zamanda ün ve varlığa ulaşmak için her türlü yola başvurarak hekimlik pratiği yapan kiş...

 • Birliğimizden
  + Oku

  Emek bizim, söz bizim!
  Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları; “Karanlığa Karşı; Önlüğümüzün Beyazına, Özlük Haklarımıza, Halkın Sağlık Hakkına Sahip Çıkıyoruz – Emek Bizim Söz Bizim” başlığıyla yeni bir mücadele süreci başlattığını 1 Ekim 2021 günü bir basın toplantısı ile duyur...

 • Odamızdan
  + Oku

  Aşılamayı hızlandırın ölümleri durdurun
  COVID-19 pandemisinde vaka ve ölüm sayılarının yükselişe geçmesi, hastane servisleri ve yoğun bakımlardaki doluluğun son haftalarda hızla artmasına karşı acilen atılması gereken adımları, aşılama çalışmalarına dair önerileri dile getirmek üzere İstanbul Tabip Odası tarafından bir basın toplantısı gerçekleşti...

 • Odamızdan
  + Oku

  İSTANBUL AİLE HEKİMLİĞİ PLATFORMU’NDAN BASIN AÇIKLAMASI: Ceza Yönetmeliği geri çekilsin!
  İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu’nun da içinde yer aldığı İstanbul Aile Hekimleri Platformu Haziran sonunda yürürlüğe giren Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin geri çekilmesi talebiyle bir basın açıklaması gerçekleşti...

 • Odamızdan
  + Oku

  İşyerlerindeki aşı-PCR kaosuna son verilmelidir
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2 Eylül 2021 günü 81 il Valiliğine gönderdiği “İş Yerlerinde COVID-19 Tedbirleri” yazısı sonrası işyerlerinde oluşan belirsizlik ve kaos ortamına karşı kamuoyunu bilgilendirmek, öneri ve talepleri dile getirmek üzere İstanbul Tabip Odası (İTO) olarak basın toplantısı gerçekleşti...

 • Odamızdan
  + Oku

  Türkiye’de iş kaynaklı hastalık nedeniyle ölen işçi sayısı kaçtır?
  Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından oluşturulan bir ortak komite 2000-2016 yıllarına ait iş kaynaklı yaralanma ve hastalık yükü tahminlerini yayıml...

 • Odamızdan
  + Oku

  2020 ve 2021 Yılı Hizmet Plaket Törenleri Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda yapıldı
  Pandemi koşulları sebebiyle son 2 yıldır yapılamayan İstanbul Tabip Odası 2020 ve 2021 yılı Hizmet Plaket Törenleri 28 Ağustos 2021, Cumartesi günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda yapı...

 • Odamızdan
  + Oku

  Asistan Komisyonumuz hastane ziyaretlerini sürdürüyor
  Asistan hekimlerin uzun süredir çözüm bekleyen eğitim hakkı, nöbet ertesi izin hakkı, mobbing gibi kronikleşen sorunlarına pandemi döneminde adaletsiz görevlendirmeler de eklendi. İTO Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonu olarak pandemide azalan iletişimimizi artırmak, asistan hekim arkada...

 • Odamızdan
  + Oku

  Tutuklanan meslektaşımız hakkında açıklama
  Meslektaşımızın yeterli soruşturma süreci işletilmeden hızla tutuklanmasını ve bu süreçte bir işkence yöntemi olan ters kelepçe uygulanmasını kınıyoruz. Olayın soruşturulmasını, meslektaşımızın tutuksuz yargılanmasını ve ters kelepçe uygulamasından sorumlu olanlar hakkında soruşturma başlatılmasını talep ediy...

 • Odamızdan
  + Oku

  “Kara Rapor 2021” yayımlandı
  ürk Tabipleri Birliği’nin (TTB) de dâhil olduğu 16 kuruluşun oluşturduğu Temiz Hava Hakkı Platformu’nun (THHP) hava kirliliğinin azaltılması, halk sağlığının korunması ve temiz hava hakkının savunulması amacıyla hazırladığı “Kara Rapor 2021: Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri” 30 Eylül 2021 günü çevrimiçi b...

 • Dosya: Şarlatanlık ve tıp
  + Oku

  SAHTE BİLİM VE ŞARLATANLIK Neden satın alıyoruz? - Taner Damcı*
  Hastalarımıza ve çevremizdeki insanlara bakınca gittikçe artan sıklıkta sahte bilimin sözüm ona doğal, kimyasal olmayan, masum çözümlerine yöneldiklerini görüyoruz. Beslenme trendleri, ürünler, kavramlar sürekli olarak toplumun gündemine girip çık...

 • Dosya: Şarlatanlık ve tıp
  + Oku

  Aşı karşıtlığı ve şarlatanlık-Alpay Azap*
  Aşı karşıtlığını aşı kararsızlığından ayrı değerlendirmek gerekir. Aşı olup olmama konusunda kararsızlık yaşayan kişiler farklı nedenlerle kararsızlık yaşamaktadırlar.Yaşamakta olduğumuz COVID-19 Pandemisi insanlığın önündeki pek çok sorunu görünür hale getirdi. Bu sorunlardan birisi de aşı karşıtlığı oldu. Pande...

 • Dosya: Şarlatanlık ve tıp
  + Oku

  Gazetecilik insan için yapılır-Röportaj: Osman Öztürk*
  Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici ile medyanın halleri, sağlık haberciliği, pandeminin medyada ele alınışı ve “tıbbın şarlatanları” üzerine konuştu...

 • Dosya: Şarlatanlık ve tıp
  + Oku

  Gericiliğin kıskacında sağlık-Hande Arpat*
  Aşı karşıtlığını aşı kararsızlığından ayrı değerlendirmek gerekir. Aşı olup olmama konusunda kararsızlık yaşayan kişiler farklı nedenlerle kararsızlık yaşamaktadırl...

 • Dosya: Şarlatanlık ve tıp
  + Oku

  Şarlatanlık ve tıp-Nergis Erdoğan*
  Şarlatanlar “doğa bizi iyileştirecek güçlere sahiptir, doğadan gelen bitki ve diğer her şey faydalıdır ve zararsızdır, ilaçlar kimyasaldır, zehirdir, bin bir tür yan etkileri vardır” gibi halkın yaygın inançlarını kulla...

 • Etik
  + Oku

  Tıbbi Genetik Veriler Bildirgesi
  Bireyin kimliğini oluşturan temel öğelerden biri olan genetik özellikler, her bireyin kendine özgü bir genetik yapısı olması bağlamında özel bir konuma sahiptir. Genetik yapıya ilişkin bilgi, bireylerin genetik yatkınlıklarının habercisi olup, gelişen tıp teknolojisi aracılığıyla önceden saptanabil...

 • Kadın
  + Oku

  DÜNYA GÜVENLİ KÜRTAJ GÜNÜ’NDE TEKRAR HAYKIRIYORUZ: Bedenlerimiz üzerinde söz hakkı yalnızca bizimdir!
  İstenmeyen gebeliklerin güvenli koşullarda sonlandırılması ve bu nedenle gelişen anne ölümlerinin engellenmesi, Birleşmiş Milletlerin Binyıl Amaçları (Millennium Goals) içerisindedi...

 • Hukuk
  + Oku

  Aşılarla ilgili yapılan bilim dışı açıklamaların etik ihlal olduğunu yargı da tescilledi-Oya Öznur*
  Pandemi sürecinde aşılarla ilgili sansasyon yaratan, tereddüde yol açan, halk sağlığını riske sokan ve çoğunlukla da kişisel reklam amacına hizmet eden açıklamalar daha da dikkat çekici bir boyut kazandı. Bu açıklamaların kimi hekimler tarafından da yapılıyor olması kon...

 • Kitap
  + Oku

  Bir Hayat Üç Dönem Anılar - Tanıklıklar - Nazmi Algan*
  Gençay Hoca’nın anılarını yazdığını biliyordum, çıkınca hemen aldım. Klişe laftır, “Bir solukta okudum.” denir ama “Bir Hayat Üç Dönem Anılar- Tanıklıklar” kitabı için bunu söylemek zor. Beş yüz sayfayı aşkın, üstelik küçük puntolarla basılmış bir kitap var önümüzd...

 • Sinema
  + Oku

  Metin Erksan ve Sevmek Zamanı-Fatih Adıbelli*
  Metin Erksan bir kısım eleştirmenler tarafından görülmemiş olmasına rağmen bazıları tarafından Türk Sinemasının Lütfi Akad ve Yılmaz Güney ile beraber üç önemli yönetmeninden biri olarak gösterilmiştir. Bu yönetmenlerin en önemli ortak özellikleri ulusal nitelikte evrensel filmler çekmiş olmalar...